телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Всё для дома -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Биология

Революція в природознавстві

найти похожие
найти еще

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Тому різке й тим більше абсолютне протиставлення зазначених етапів розвитку науки - зовсім необґрунтовано, і воно зустріло переконливу критику з боку багатьох видних учених. Імовірнісні або статистичні закони Своя назва ці закони одержали від характеру тієї інформації, що використовується для їхнього формулювання й одержання висновку з її. Імовірнісними вони називаються тому, що висновку, засновані на них, не випливають логічно з наявної інформації, а тому не є достовірними й однозначними. Оскільки сама інформація при цьому носить статистичний характер, те часто такі закони називають також статистичними, і цей термін одержав у науці значно більше поширення. Проте, використання терміна . Частотна, або статистична, інтерпретація ймовірності одержала найбільш широке застосування в природних і технічних науках, а в останні десятиліття також у соціальному й гуманітарному пізнанні. Це пояснюється насамперед тим, що реальні процеси в основному складаються з великої кількості елементів, зв'язку між якими мають складний характер і в які чималу роль грають випадкових факторів, від яких не можна відволіктися, як це роблять у класичній механіці. Проте, і для характеристики таких процесів можна знайти деякі регулярності, які дають можливість будувати імовірнісні прогнози їхнього майбутнього поводження. Саме головне застосування частотна інтерпретація ймовірності знаходить при відкритті й аналізі статистичних законів. Усюди, де ми зустрічаємося з масовими випадковими або повторюваними подіями, при ретельному дослідженні можна виявити, що всі вони, незважаючи на відхилення й розмаїтість у своєму поводженні, мають певну регулярність, а саме: стійкою відносною частотою. Ця закономірність була виявлена ще в античному мирі на прикладі відносної стійкості кількості хлопчиків, що народжуються за рік, і дівчинок. Згодом були знайдені інші статистичні закони у фізику, біології, демографії, страховій справі, соціальній статистиці й т.д. Як ставилися до статистичних законів у класичній науці? Чи визнавалися вони як постійні методи дослідження нарівні з універсальними законами або вважалися тимчасовими засобами пізнання, використовуваними для зручності, поки не будуть знайдені справжні закони? На це питання можна відповісти цілком однозначно: статистичні закони не вважалися справжніми законами, тому що вчені минулого століття припускали, що за ними повинні стояти такі ж універсальні закони, як закон всесвітнього тяжіння Ньютона, що вважався зразком детерміністського закону, оскільки він забезпечує точні й достовірні пророкування припливів і відливів, сонячних і місячних затьмарень і інших явищ природи. Статистичні ж закони визнавалися в якості зручних допоміжних засобів дослідження, що дають можливість представити в компактній і зручній формі всю наявну інформацію про якому або предметі дослідження. Типовим прикладом може служити інформація, одержувана за допомогою перепису населення. У принципі ми можемо одержати про кожного громадянина країни всі необхідні відомості, але коли вони класифікуються по окремих пунктах, зводяться в окремі показники й узагальнюються, то працювати з такою інформацією значно зручніше й легше.

У якому відношенні сінергетичний підхід перебуває до загальносистемного? Насамперед підкреслимо, що два цих підходи не виключають, а навпаки, припускають і доповнюють один одного. Дійсно, коли розглядають безліч яких-небудь об'єктів як систему, то звертають увагу на їхній взаємозв'язок, взаємодію й цілісність. Сінергетичний підхід орієнтується на дослідження процесів зміни й розвитку систем. Він вивчає процеси виникнення й формування нових систем у процесі самоорганізації. Ніж складніше протікають ці процеси в різних системах, тим вище перебувають такі системи на еволюційних сходах. Таким чином, еволюція систем прямо пов'язана з механізмами самоорганізації. Дослідження конкретних механізмів самоорганізації й заснованої на ній еволюції становить завдання конкретних наук. Сінергетика ж виявляє й формулює загальні принципи самоорганізації будь-яких систем і щодо цього вона аналогічна системному методу, що розглядає загальні принципи функціонування, розвитку й будови будь-яких систем. У цілому ж системний підхід має більше загальний і широкий характер, оскільки поряд з динамічними, що розвиваються системами розглядає також системи статичні. Ці нові світоглядні підходи до дослідження природничо-наукової картини миру вплинули як на конкретний характер пізнання в окремих галузях природознавства, так і на розуміння природи наукових революцій у природознавстві. Але ж саме з революційними перетвореннями в природознавстві зв'язана зміна подань про картину природи. У найбільшій мері зміни в характері конкретного пізнання торкнулися наук, що вивчають живу природу. Перехід від клітинного рівня дослідження до молекулярного ознаменувався найбільшими відкриттями в біології, пов'язаними з розшифровкою генетичного коду, переглядом колишніх поглядів на еволюцію живих організмів, уточненням старих і появою нових гіпотез походження життя й багато чого іншого. Такий перехід став можливий у результаті взаємодії різних природничих наук, широкого використання в біології точних методів фізики, хімії, інформатики й обчислювальної техніки. У свою чергу живі системи послужили для хімії тією природною лабораторією, досвід якої вчені прагнули втілити у своїх дослідженнях із синтезу складних сполук. Очевидно, у неменшому ступені навчання й принципи біології зробили свій вплив на фізику. Дійсно, як ми покажемо в наступних главах, подання про закриті системи і їхню еволюцію убік безладдя й руйнування перебувало в явному протиріччі з еволюційною теорією Дарвіна, що доводила, що в живій природі відбуваються виникнення нових видів рослин і тварин, їхнє вдосконалювання й адаптація до навколишнього середовища. Це протиріччя було дозволено завдяки виникненню нерівновагої термодинаміки, що опирається на нові фундаментальні поняття відкритих систем і принцип необоротності. Висування на передній край природознавства біологічних проблем, а також особлива специфіка живих систем дали привід цілому ряду вчених заявити про зміну лідера сучасного природознавства. Якщо раніше таким безперечним лідером уважалася фізика, то тепер у такій якості усе більше виступає біологія. Основою пристрою навколишнього світу тепер зізнається не механізм і машина, а живий організм.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Велика історія України

Знахдки, чи краще х наукове пояснення було справжньою революцю в длянц прастор  з того часу заслона, яка закривала життя досторично людини, почала дуже скоро пдйматися. Принагдн знахдки й чимраз частш розкопки й розшуки за останками досторичного життя людини заповнили цл музе та поширили обрй нашого сторичного знання далеко поза меж писаних джерел. У пдмогу археольогчним розкопкам прийшло ще й природознавство, яке доказало, що розвиток людства вдзеркалються в розвових ступнях кожно людини, та що деяк духов й фзичн прикмети поодиноких ступнв духового розвитку дитини, можна прирвняти до рзних ступнв розвитку т. зв. диких  пвдиких племен сучасности. Коли ж учен порвняли будову голови тих диких племен з останками людських ксток, що х находили глибоко в земл та по недоступних печерах, переконалися, що цла людськсть Европи переходила спровола вс ступн фзичного й духового розвитку, вд стану дикости й цлковито некультурности, до вершин сучасно культури й цивлзац

скачать реферат Научная картина мира /Укр./

Більше того, зміна третього елемента може зачепити і головний стержень будь якої картини світу - її фізичний фундамент (елементи фізичної картини світу). В цьому випадку відбувається загальна, що відображається на усіх областях науки і в цьому смислі універсальна революція в природознавстві. Так, в свій час зміна картини світу, почата Коперником з повного перевороту астрономічної схеми Птолемея, в самій основі змінила уявлення про склад та властивості небесних тіл, а також про причину їх руху. Це заставило фізиків, перш за все Галілея, зовсім відмовитися від існувавшої і загальноприйнитої тоді арістотелівської картини світу. В даний час в картині "гарячого" всесвіту космологи знову підкопуються під фундамент сучасної фізики; в усякому разі космологія уже ставить проблему суттєвого поглиблення основ фізичної картини світу. Проте революційна зміна картини світу може носити і місцевий, частковий характер, якщо мова йде про зміну локальної картини світу, наприклад астрономічної. Адже будь яка картина світу в усіх своїх елементах є принципово абстрактною побудовою, що і дозволяє їй бути загальноохоплюючою. Останнє вимушує її на повну зміну, коли накопичені знання створять основу для виникнення нової такої ж всеохватної екстраполяції, яка не може бути узагальненням іншої такої ж всеохватної гіпотези - екстраполяції попереднього стану знань. 4. Закономірності зміни наукової картини світу А тепер, розглянувши взаємовідношення науки і наукової картини світу, більш детально зупинимось на закономірностях зміни картини світу.

Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (mega).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
708 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Ящик почтовый с замком, коричневый.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
490 руб
Раздел: Прочее
 Теория России (Геоподоснова и моделирование)

Хронологически начало этой эры приблизительно приходится на переход точки весеннего равноденствия из знака Тельца в знак Овна (около 2160 г. до н.э.). Знак Овна занял место Тельца и стал воплощать в себе его функции. Это соответственно отразилось в мифах и религиозно-космогонической символике Древнего Мира (в символике народов Древнего Востока он выражал идею пламени, огня и света). Именно Овен (Агнец), а не Телец - жертвенное животное Библии. Эта смена Знаков Зодиака, смена эр - рубеж чрезвычайного культурного и антропологического значения: Овен (Агнец), как жертвенное животное, заменяет собой в Вавилоне и других культ х странах того мира человеческие жертвоприношения. Это эра рабовладения. Именно за этот культурно-антропологический рубеж, в эру человеческих жертвоприношений пролетает всякий раз Европа при ноогенетических срывах и пытается увлечь на собой Россию, что частично стало удаваться в революциях 1917-1918 гг (ритуал цареубийства - бесспорно оно) и 1993 г. В эру Овна в Европе из общего индоевропейского массива выделяется славянская языковая семья, племенные союзы которой (тшинецко-комаровская культура XV-XII вв до н.э.) занимают территорию от Одера до Среднего Поднепровья и от Припяти до северных Карпат

скачать реферат Сновидіння і методика їх тлумачення

Кант, як і Вольтер, був прихильником того, що це безглуздий забобон і слідство засмученого травлення. До початку XX століття разом з відкриттями в області електрики, з розвитком природознавства, біології, фізіології формувалися фізіологічні моделі сновидінь. Згідно Павлову, сновидіння - це результат збуджених вогнищ нервових кліток головного мозку в процесі гальмування. Така теорія хоча і дала розуміння про зв'язок психічного і соматичного, але є обмеженою і недостатньою, як і будь-яка інша фізіологічна модель, що пояснює психіку і свідомість людини. Тому справжньою революцією у вивченні і усвідомленні психічного (багаторівневою конструкт) з'явилося паралельне дослідження і відкриття в Європі основоположника відомого в світі психоаналізу — 3. Фрейда. «Я вважаю своїм обов'язком заявити, що сновидіння дійсно мають значення, і дійсно можливий науковий метод їх тлумачення» (1900 р.). Перша серйозна наукова спроба психологічного, а не фізіологічного пояснення феномена сновидінь дала могутній поштовх до пошуку нових шляхів і можливостей в дослідженні снів різними ученими.

 Курс лекций по историческому материализму

Спенсер же, как мыслитель консервативного периода буржуазии, возвел капиталистический порядок на степень устойчивого равновесия, что в сущности также является продолжением идеи естественного права, которая признавалась предшественниками автора органической теории. Весьма замечательна в изложении учения об эволюции характеристика момента перехода количества в качество. Везде, там, где речь идет о таком переходе, т.-е. скачке, Спенсер определяет этот последний словами "чуть, чуть", "едва заметно" и тому подобными робкими выражениями, характеризующими ползучий эмпиризм. Если на учение о диалектике Фихте и Гегеля оказала несомненное влияние Великая Французская революция, бурные и грандиозные события которой их увлекали, то учение об эволюции Спенсера является отчетливым отражением исторического развития Англии, не знавшей таких потрясающих драматических катастроф (это, конечно, не значит, что история Англии совершала путь своего развития не по законам диалектики). В заключение еще два слова: читатель-марксист, без сомнения, поставит нам в упрек, почему мы не подвергли критике понятие эволюции в теории Спенсера с точки зрения диалектики

скачать реферат Развитие природознания /Укр./

Поступовість розвитку природознавства при чередуванні періодів відносно спокійного, еволюційного розвитку та бурхливої, революційної, ламки його теоретичних основ, системи його понять, принципів і уявлень, а разом із тим і усієї картини світу. Еволюційний розвиток усього природознавства та окремих його частин відбувається під час поступового накопичення нових фактів , теоретичних концепцій, у зв`язку з чим відбувається витончення і доробка вже прийнятих раніше теорій , понять та принципів. Революція відбувається тоді, коли починається докорінна ламка і перебудова в самій основі раніш встановлених світоглядів, перебудова фундаментальних положень, законів, принципів природознавства в результаті нових відкриттів, експериментальних даних тощо. Взаємодія наук, взаємозв`язаність усіх складових частин природознавства, в результаті чого предмет однієї природознавчої науки може і має бути досліджений методами і прийомами інших наук. Протирічність розвитку природознавства . Нерідко наявність розколу точок зору на неприємливі, несумісні, здавалося б, що знаходяться у постійній боротьбі, поглядів призводить до прогресу наукового пізнання. Повторність. Свобода критики. Безперешкодний обсуд спірних і незрозумілих питань науки, відкрите і свободне зіткнення різних думок, тим більш можливість захищати власні інтереси, знаходити нові аргументи - все це є причиною прогресу. Історія природознавства.

скачать реферат Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

Перші недільні школи з'явилися з ініціативи прогресивної студентської молоді у 1859 р. в Києві, їх засновниками стали студенти університету на чолі з Федором Вороним, а також Яків Бекман, Митрофан Муравський. Незабаром такі школи виникли і в інших містах. Значну роль в організації недільних шкіл відіграли попечитель Київського учбового округу Микола Пирогов і професор історії Університету св. Володимира Платон Павлов. До 1862 р. по всій Україні діяло 111 недільних шкіл. Викладачами у них працювали, як правило, студенти, вчителі, прогресивне чиновництво та творча інтелігенція. Вони ж готували для недільних шкіл підручники й посібники. Навчання мало переважно світський характер і в більшості випадків виходило за межі програм початкових навчальних закладів. Крім типово шкільних предметів, у них викладалися географія, історія, природознавство, основи сільського господарства, гігієна. Вчителі вели викладання українською мовою, добивались її офіційного визнання в школах. Перші недільні школи швидко здобули популярність серед народу й водночас викликали невдоволення царської адміністрації й реакціонерів усіх мастей. У 1862 р. власті нібито за виявлену революційну пропаганду закрили всі недільні школи.

скачать реферат Предмет, завдання та методи патології

Загальна патологія, по Лінденману, — це «самостійна біологічна дисципліна»; вона «стосується явищ всього органічного світу», а її кінцева мета — «встановлення основних законів життя». Втім, цю «кінцеву мету» добре передбачали Roki a sky і Virchow. «Переносячи патологію в область природознавства, патологічна анатомія проклала дорогу в таку глибину свого предмету, яка лише доступна розуму людському». Зараз до сказаного хочеться додати, що не лише вироблене різними медичними науками може сприяти з'ясуванню патологічних процесів, але і вироблене іншими науками, перш за все біологією, хімією, фізикою, математикою. Значення відкриттів, що революціонізувало, в області цих наук знімає покривало загадковості з багатьох явищ природи і одночасно заглиблює наші знання в області закономірностей об'єктивного світу, усуваючи наукові забобони; породжені свого часу як безсиллям людини перед лицем незрозумілих законів природи, так і відчуттям його залежності від цих законів. Тут же розкривається і положення, важливе для майбутнього розвитку медицини; медицина не може розвиватися відособлено від загального круга природних наук.

скачать реферат Воронцовский дворец в Санкт-Петербурге

Но здание оказалось к тому времени в кольце красных войск. Красноармейцы предложили левоэсеровской дружине капитулировать. Ответом явился интенсивный ружейно-артиллерийский огонь. Тогда начался обстрел здания. Бой длился 40 минут. Погибли и были ранены многие красноармейцы, а также случайные прохожие. Затем левоэсеровская дружина вывесила белый флаг. К 21 часу 30 минутам операция была завершена. Здание было занято школой красных курсантов, которая позднее была преобразована в пехотное училище. После Октябрьской революции здесь размещалось военное учебное заведение, а во время Великой Отечественной войны – госпиталь. В 1958 г. здание полностью было передано Суворовскому военному училищу.Список используемой литературы: . «Санкт-Петербург, пособие по истории города», Е. В. Дмитриева . «Каменное убранство центра Ленинграда», А. Г. Булау, Н. Б. Адакумова . «Ленинград», В. А. Витязева, Б. М. Кириков . «Ф.-Б. Растрелли», Г. Козьмян . «Садовая улица», Б. Г. Синюхаев . «Ленинград», С. М. Серпокрыл . «Мой город Санкт-Петербург», Ю. И. Кирцидели, Н. Р. Левина

Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры
Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
скачать реферат Путешествие в Версаль

Во время революции вся мебель и украшения дворца были расхищены. Наполеон, а затем Людовик XVIII провели в Версале восстановительные работы. После Июльской революции 1830 года дворец предполагалось снести. Этот вопрос был вынесен на голосование в Палате Депутатов. Перевес в один голос спас Версаль. Последний из династии, король Луи-Филипп правил Францией с 1830 по 1848 год. В 1830 году, после июльской революции, которая возвела его на трон, Палата представителей приняла закон, по которому Версаль и Трианон перешли во владения нового короля. Не теряя времени, Луи-Филипп распорядился создать в Версале Музей в честь славных побед Франции, который открылся 1 июня 1837 года. Это назначение замка сохранилось и в наши дни. Хотелось бы отметить политическое значение Версаля. Он являлся центром государства и за прошедшие столетия стал свидетелем многих исторических событий. С ним связан первый этап Великой Французской революции. Здесь 17 июня 1789 года собрание депутатов третьего сословия провозгласило себя Национальным собранием, а 9 июля - Учредительным. 26 августа в Версале была принята «Декларация прав человека и гражданина». 3 сентября 1783 года здесь был подписан мирный договор, утвердивший независимость США.

скачать реферат Достижения Советской науки

Среди них наиболее заметной является фигура М. И. Покровского, историка и политического деятеля. Он один из первых применил теорию К. Маркса для исторического исследования, основателем целой исторической школы. В целом интеллигенция, со временем примирилась со сложившейся ситуацией и вынуждена была вступить во взаимодействие с новой властью. В СССР разворачиваются масштабные исследовательские программы, создаются новые научно-исследовательские институты: в 1934 г. С. И. Вавилов основал Физический институт АН, тогда же создан Институт органической химии, в Москве П. Л. Капица создает Институт физических проблем, в 1937 г. создан Институт геофизики. Продолжают работу физиолог И. П. Павлов, селекционер И. В. Мичурин. Результатом работы советских ученых были многочисленные открытия. Возрождается историческая наука. В 30-е г. работают выдающиеся советские историки: академик Б. Д. Греков – автор трудов по истории средневековой России («Киевская Русь», «Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVIII в.» и др.); академик Е. В. Тарле – знаток новой истории стран Европы и прежде всего Наполеоновской Франции («Рабочий класс во Франции в эпоху революции», «Наполеон» и др.). В то же время тоталитаризм создавал серьезные препятствия для нормального развития научного знания.

скачать реферат Освоение космоса

Также с помощью спутников находят нефтяные загрязнения, загрязнения воздуха, полезные ископаемые. Наука о космосе В течении небольшого периода времени с начала космической эры че ловек не только послал автоматические космические станции к другим планетам и ступил на поверхность Луны, но также произвел революцию в науке о космосе, равной которой не было за всю историю человечес тва. Наряду с большими техническими достяжениями, вызванными  развитием космонавтики, были получены новые знания о планете Земля и соседних мирах. Одним из первых важных открытий, сделанных не традиционным визуальным, а иным методом наблюдения, было установление факта резкого увеличения с высотой, начиная с некоторой пороговой высоты, интенсивности считавшихся ранее изотропными космических лучей. Это открытие пренадлежит австрийцу В. Ф. Хессу, запустившему в 1946 г.газовый шар-зонд с аппаратурой на большие высоты. В 1952 и 1953 гг. д-р Джеймс Ван Аллен проводил исследования низ ко энергетических космических лучей при запусках в районе север ного магнитного полюса Земли небольших ракет на высоту 19-24 км и высотных шаров-балонов.

скачать реферат К. Э. Циолковский - основоположник космонавтики

О самой же конструкции не говорил почти никто. Константин Эдуардович писал: «В 1914 году, весной, до войны, меня пригласили в Петроград на воздухоплавательный съезд. Взялс собой ящик моделей в два метра длиной и делал доклад с помощью этих моделей и диапозитивов. Сопровождал меня мой друг П.П. Каннинг. Профессор Жуковский был оппонентом и не одобрял проекта. Студенты, осматривая мою выставку, говорили, что только по моделям они ясно представили себе новый тип дирижабля. Мои книги же этого им не давали. Вот как трудно усваивается все новое». Последняя брошюра, объемом всего в восемь страниц, которую Циолковскому чудом удалось издать накануне революции, называлась «Горе и гений». Это была мечта о том времени, когда люди будут ценить и беречь своих ученых, философов, помогать и доверять им, и тогда будут преодолены все бедствия, которые испытывает человечество. В 1918 г. летом Константин Эдуардович был избран членом-соревнователем Социалистической Академии. Эта Академия на первых порах отнеслась сочувственно к Циолковскому и оказывала некоторую помощь. Ученого приглашали жить в Москве, но он отказался, остался дома и продолжал усиленно работать.

скачать реферат О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

Таким образом, современные условия на Земле и значительной мере были созданы жизнедеятельностью организмов. С «кислородной революцией» связан и переход от прокариотов к эукариотам. Первые организмы были прокариотами. Это были такие клетки, у которых не было ядра, деление клетки не включало в себя точной дупликации генетического материала (ДНК), через оболочку клетки поступали только отдельные молекулы. Прокариоты — это простые, выносливые организмы, обладавшие высокой вариабельностью, способностью к быстрому размножению, легко приспосабливающиеся к изменяющимся условиям природной среды. Но новая кислородная среда стабилизировалась; первичная атмосфера была заменена новой. Понадобились организмы, которые пусть были бы и не вариабельны, но зато лучше приспособлены к новым условиям. Нужна была не генетическая гибкость, а генетическая стабильность. Ответом на эту потребность и явилось формирование эукариотов. Примерно 1,8 млрд. лет назад. У эукариотов ДНК уже собрана в хромосомы, а хромосомы сосреточены в ядре клетки.

Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
скачать реферат Наследственность и изменчивость

Молекулярная генетика - это истинное детище всего XX века, которое на новом уровне впитало в себя прогрессивные итоги развития хромосомной теории наследственности, теории мутации, теории гена, методов цитологии и генетического анализа. На путях молекулярных иследований в течении последних 20 лет генетика претерпела поистене революционные изменения. Она является одной из самых блестящих участниц в общей революции современного естествознания. Благодаря ее развитию появилась новая концепция о сущестности жизни, в практику вошли новые могущественные методы управления и познания наследственности, оказавшие влияние на сельское хозяйство, медицину и производство. Основным в этой революции было раскрытие молекулярных основ наследственности. Оказалось, что сравнительно простые молекулы дизоксирибонуклеиновых кислот (ДНК) несут в своей структуре запись генетической информации. Эти открытия создали единую платформу генетиков, физиков и химиков в анализе проблем наследственности. Оказалось, что генетическая информация действует в клетке по принципам управляющих систем, что ввело в генетику во многих случаях язык и логику кибернетики.

скачать реферат Эволюция микроорганизмов

Древние синезеленые водоросли полностью изменили Землю: насыщенная кислородом атмосфера изгнала с поверхности примитивных бактерий, но сделала возможным дальнейшее совершенствование других форм, от которых произошли все современные организмы. Однако до этого было еще далеко, ведь совершенствование живых существ шло крайне медленно. Вторая (после возникновения фотосинтеза) революция произошла около 2,5 млрд лет назад, когда наряду с прокариотическими клетками бактерий и синезеленых водорослей появились эукариотические одноклкточные организмы. Ученые полагают, что они произошли от прокариотов. Главное отличие эукариотической клетки – наличие в ней внутриклеточных мембран. Возможно, они возникли в клетках древних бактерий благодаря впячиваниям их оболочек внутрь. Такие пузырьки превратились в пищеварительные вакуоли, лизосомы и цистерны эндоплазматической сети. Это приобретение дало древним организмам явное преимущество: они меньше зависели от окружающей среды, так как создавали запасы пищи внутри клеток. Такой организм уже мог перейти к питанию бактериями и синезелеными водорослями, захватывая их выпячиваниями клеточной оболочки и заключая в образующиеся пищеварительные вакуоли, чтобы потом переварить.

скачать реферат Вооруженные силы Республики Узбекистан

Но хотя талибы так и не реализовали своих угроз перенести «исламскую революцию» в республики Средней Азии, сегодня воочию наблюдается новый всплеск их агрессивных устремлений. Это и подтолкнуло президента Узбекистана к прямому военному союзу в Россией. А ведь одно время взаимоотношения этих стран были весьма прохладными; Ислам Каримов даже объявил о выходе Узбекистана из военного договора стран СНГ. Ташкент явно настраивался на волну Вашингтона. Его подразделения активно участвовали в учениях «Кооператив Баннерс» и «Кооператив наггет». Апофеозом этих мероприятий стало миротворческое учение «Центразбат-97», проведенное в Чирчике и Чимкенте, где десантировался целый батальон 82-й дивизии США, пролетевший для этого 13 тысяч км. После учений Узбекистану было выделено Клинтоном 750 тысяч долларов (и только!) прямой военной помощи. Однако вскоре события заставили президента Каримова сменить ориентацию. В феврале прошлого года в Ташкенте прогремели пять взрывов, разрушивших ряд правительственных зданий. Террористы покушались на президента, стремились дестабилизировать жизнь столицы.

скачать реферат История развития пистолета

Теперь достаточно было его воспламенить, чтобы огонь через запальное отверстие перекинулся в казенную часть ствола и подпалил основной заряд. Это вроде бы небольшое усовершенствование произвело в истории ручного огнестрельного оружия маленькую революцию. Через некоторое время полку прикрыли от ветра, дождя и снега откидной крышкой. Заодно подыскали замену раскаленному пруту – длинный фитиль, который в западноевропейских странах пропитывали селитрой или винным спиртом, а на Руси вываривали в золе. После подобной обработки фитиль уже не сгорал, а неторопливо тлел, и стрелок мог в любой момент времени привести оружие в действие. Вот только подносить каждый раз фитиль к полке было по-прежнему неудобно. Что ж, и эту операцию сумели упростить и ускорить, соединив фитиль с оружием. В ложе проделали отверстие, через которую пропустили тонкую металлическую полоску в виде латинской буквы S с зажимом на конце, названную серпентином (у нас жагрой). Когда стрелок приподнимал нижний конец серпентина, верхний, из которого торчал тлеющий фитиль, опускался к полке и касался запального пороха. Словом, отныне отпала надобность держаться поблизости полевой жаровни, чтобы раскалить прут.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.