телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Биология

Роль та вміст води в організмі

найти похожие
найти еще

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Це енергетично невигідно, оскільки вода достатньо міцно пов'язана з гідрофільними ділянками розчинених молекул. Це знаходить застосування в кріомедицині. Велике поверхневе натягнення і когезія. Когезія – це зчеплення молекул фізичного тіла один з одним під дією сил тяжіння. На поверхні рідини існує поверхневе натягнення – результат діючих між молекулами сил когезії, направлених всередину. Завдяки поверхневому натягненню рідина прагне прийняти таку форму, щоб площа її поверхні була мінімальною (в ідеалі – форму кулі). Зі всіх рідин найбільше поверхневе натягнення у води (7,6 – 10,4 Н/м). Значна когезія, характерна для молекул води, грає важливу роль в живих клітках, а також при русі води по судинах ксилеми в рослинах. Багато дрібних організмів отримують для себе користь з поверхневого натягнення: воно дозволяє їм утримуватися на воді або ковзати по її поверхні. Вода як реагент. Біологічне значення води визначається і тим, що вона є одним з необхідних метаболітів, тобто бере участь в метаболічних реакціях. Вода використовується, наприклад, як джерело водню в процесі фотосинтезу, а також бере участь в реакціях гідролізу. 2. Вміст води в організмі людини Кожна жива клітка організму людини містить цілющий водний розчин різних живильних речовин. Системи організмуоб язаною. Інше відоме джерело енергії – це різниця електричних потенціалів між клітиною і середовищем за рахунок нерівномірного розподілу між ними іонів калію і натрію. Концентрація калію в живій клітці багато вище, ніж в середовищі, а натрію набагато більше в середовищі, ніж в клітці. Особливо велика ця різниця в нервових клітках, де вона досягає багатьох десятків мілівольт. Проведення нервового імпульсу – це електричний розряд, при якому іони калію викидаються з клітки, а іони натрію входять в неї. Потім клітка направляє енергію обміну речовин на відновлення потенціалу до наступного його розряду. На роль води в цьому процесі уваги майже не звертають, хоча перерозподіл іонів калію і натрію супроводиться як перерозподілом води між кліткою і середовищем, так і істотною зміною її властивостей. Оскільки кожний іон оточений декількома молекулами води, то води перерозподіляється багато більше, ніж самих іонів. А, значить, і тут стан води як в клітках, так і в позаклітинному середовищі повинне визначати ефективність проведення нервових імпульсів, тобто функціонування нервової системи. Те ж можна сказати і про інші збудливі клітки, наприклад, м'язових, і, в першу чергу, про клітки серцевого м'яза. При скороченні м'язових кліток іони також перерозподіляються як усередині клітки між різними її частинами, так і між кліткою і середовищем разом із зв'язаною цими іонами водою. В незбудливих клітках зміни різниці електричних потенціалів між кліткою і середовищем також грає певну роль у виконанні ними своїх функцій. Отже, стан води важливий для електричної активності всіх кліток живого організму. Отже, вода грає визначальну роль навіть в добре відомих біоенергетичних процесах, хоча, на жаль, останнім часом ця її роль залишалася поза увагою більшості біологів і медиків. А та роль, яку грає вода в процесах горіння, про які мовилося вище, взагалі практично ніким не обговорюється. Нагадаємо, що горіння відрізняється від тління, тим, що в останньому випадку енергія звільняється у формі тепла, а при горінні, коли горючі речовини напряму окислюються активними формами кисню, звільняються великі порції енергії, які перетворюються на видиме світло.

Якнайменше кільце, мабуть, може складатися з чотирьох молекул, але величина кута 90° робить водневі зв'язки украй напруженими. Практично ненапруженим повинні бути пятизвенные кільця (кут 108°), а шестизвенные (кут 120°), також як і семизвенные – напружені. Розгляд реальних структур гідратів показує, що, дійсно, найбільш стійко шестизвінне кільце, що знаходиться в структурах льодів. Плоскі кільця є привілеєм клатратних гідратів, причому у всіх відомих структурах частіше за все зустрічаються плоскі пятизвінні кільця з молекул води. Вони, як правило, чергують у всіх структурах клатратных гідратів з шестизвінними кільцями, дуже рідко з чотирезвінні, а в одному випадку – з плоским семизвінним. В цілому структура води представляється як суміш всіляких гідратних структур, які можуть в ній утворитися. В прикладному аспекті це, наприклад, має важливе значення для розуміння дії лікарських речовин. Як було показане Л. Полингом структурована клатратна форма води в міжсинаптичних утвореннях мозку забезпечує, з одного боку, передачу імпульсів з нейрона на нейрон, а, з другого боку при попаданні в ці ділянки наркозної речовини така передача порушується, тобто спостерігається явище наркозу. Гідратація деяких структур мозку є однією з основ реалізації дії наркотичних анальгетиків (морфіну). 1.2 Біологічне значення води Вода як розчинник. Вода – чудовий розчинник для полярних речовин. До них відносяться іонні з'єднання, такі як солі, у яких заряджені частинки (іони) дисоціюють у воді, коли речовина розчиняється, а також деякі неіонні з'єднання, наприклад цукру і прості спирти, в молекулі яких присутні заряджені (полярні) групи (-OH). Результати численних досліджень будови розчинів електролітів свідчать, що при гідратації іонів у водних розчинах основну роль грає ближня гідратація – взаємодія іонів з найближчими до них молекулами води. Великий інтерес представляє з'ясування індивідуальних характеристик ближньої гідратації різних іонів, як ступеня скріплення молекул води в гідратних оболонках, так і ступеня спотворення в цих оболонках тетраедричної льодоподібної структури чистої води – зв'язки в молекулі змінюються на неповний кут. Величина кута залежить від іона. Коли речовина розчиняється, його молекули або іони дістають можливість рухатися вільніше і, відповідно, його реакційна здатність зростає. З цієї причини в клітці велика частина хімічних реакцій протікає у водних розчинах. Неполярні речовини, наприклад ліпіди, не змішуються з водою і тому можуть розділяти водні розчини на окремі компартаменти, подібно тому, як їх розділяють мембрани. Неполярні частини молекул відштовхуються водою і в її присутності притягуються один до одного, як це буває, наприклад, коли крапельки масла зливаються в більш крупні краплі; інакше кажучи, неполярні молекули гідрофобні. Подібні гідрофобні взаємодії грають важливу роль в забезпеченні стабільності мембран, а також багатьох білкових молекул, нуклеїнових кислот і інших субклітинних структур. Властиві воді властивості розчинника означають також, що вода служить середовищем для транспорту різних речовин. Цю роль вона виконує в крові, в лімфатичній і екскреторних системах, в травному тракті і у флоемі і ксилемі рослин. Велика теплоємність.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Ретриверы

Органы осязания собаки используют крайне редко. В основном это делают старые животные, утратившие остроту зрения и обоняния. Органы обоняния и осязания очень важны для ретривера Органы осязания ретривера это вибриссы, тактильные волоски, расположенные на морде собаки. Они помогают животному находить и опознавать какие-либо предметы или дорогу при полном отсутствии света. Вибриссы позволяют собаке меньше полагаться на органы зрения и вкуса. Если нос или вибриссы собаки сильно загрязнены, их можно осторожно протереть смоченной в воде салфеткой или чистой мягкой тканью. Использовать вместо воды спиртовой раствор или любые другие жидкости с сильным устойчивым запахом нельзя. Уход за глазами Удивительно, но органы зрения играют небольшую роль в жизни собаки. Особенность органов зрения собаки не позволяет этому домашнему питомцу различать цвета. В отличие от человека ретриверы воспринимают окружающий мир черно-белым. Более того, очень часто они не в состоянии заметить неподвижные объекты, не различают плоские и объемные предметы

скачать реферат Минеральный состав организма

Цинк – является кофактором ряда ферментов. Кобальт входит в состав витамина В12. Обмен воды и электролитов Водно-электролитный обмен это совокупность процессов поступления, всасывания, распределения и выделения из организма воды и электролитов. Он обеспечивает постоянство ионного состава, кислотно-основного равновесия и объема жидкостей внутренней среды организма. Ведущую роль в нем играет вода. Вода –главный составной элемент минеральной природы организма. Функции воды: 1) внутренняя среда организма; 2) структурная; 3) всасывание и транспорт веществ; 4) участие в биохимических реакциях (гидролиз, диссоциация, гидратация, дегидратация); 5) конечный продукт обмена; 6) выделение при участии почек конечных продуктов обмена. Содержание воды в организме варьирует в зависимости от органов и тканей. Мозг – 70-84%, почки – 82%, сердце и легкие – 79%, мышцы – 76%, кожа – 72%, печень – 70%, костная ткань – 10%. Вода, которая поступает алиментарным (с пищей) путем называется экзогенной, а образовавшаяся в качестве продукта биохимических превращений – эндогенной.

Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото
Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры
Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
 Экология человека

Заполняясь паром, молекулами СО2 и N2, они приобретают стабильность и превращаются в газовые зародыши. Газовые зародыши вследствие диффузии в них газов и слияния друг с другом постепенно растут и становятся патогенными газовыми пузырьками, обусловливающими появление симптомов ВДБ. По-видимому, в первичном формировании газовых зародышей и проявляется роль СО2 и паров воды при развитии ВДБ на высоте, особенно в условиях выполнения мышечной работы. Образование, рост и обратное развитие газовых пузырьков в определенной степени зависят от их локализации. Так, внутритканевые внесосудистые пузырьки растут только за счет диффузии газов из окружающих тканей и жидкости. По мере увеличения газовые пузырьки оказывают давление на ткани, деформируют их. Газовые пузырьки, образующиеся внутри клеток паренхиматозных органов и жировой ткани, могут разрушить клетки и, попадая вместе с продуктами деструкции клеток в кровоток, вызвать газовую и жировую эмболию. Эволюция внутрисосудистых газовых пузырьков обусловлена не только диффузией, но и слиянием их друг с другом

скачать реферат Очищення води за допомогою озонування

Крім того, відзначено більш сильну дію озону на спорові форми, а також і більш швидке знезаражуючі дії озону в порівнянні з хлором. Разом з тим обробка води озоном має свої особливості, які часто не дозволяють реалізувати його переваги як знезаражуючого реагенту. У зв'язку з цим у практиці іноді разом з обробкою води озоном перед подачею в мережу її піддають додатковому знезараженню хлором. В останні роки зріс інтерес до озону як речовини, здатного видаляти з води органічні забруднення. Згідно з даними ряду авторів, окилювальну дію озону на органічні речовини може протікати в різних формах: безпосереднє окислення шляхом втрати атома кисню, а також шляхом впровадження молекулярного озону в молекулу речовини (озоналіз); каталітичну дію, збільшуючи окисну роль кисню, що міститься в озонованому повітрі. В результаті окислення також утворюються шкідливі речовини, які необхідно видаляти, що призводить до ускладнення технологічного процесу і збільшує вартість очищення води. Озон - це нестійкий трьохатомний кисень, що володіє сильними знезаражувальними властивостями і що є сильним окислювачем. Озон руйнує органічні сполуки і мікроорганізми, при цьому розкладаючись на кисень.

 Подводная охота (сборник)

Чтобы уберечь резиновые крепления от повреждений, нельзя ходить в ластах по берегу или даже по дну. Конструкция дыхательной пластмассовой трубки (с клапа.-юм или без него) при подводной охоте не играет роли. После погружения под воду с трубкой без клапана надо лишь не забывать сделать выдох ртом, так как находящаяся в трубке вода при вдохе может попасть в легкие. Несмотря на то, что пружинное ружье бьет под водой лишь на полтора-два метра, обращаться с ним надо очень аккуратно. На суше стрела может нанести поражение на довольно большом расстоянии. Заряжать и разряжать ружье поэтому лучше под водой. Это и намного легче, и безопаснее. "wJr атск^ рыбы вплавь с поверхности, так и при нырянии, еле. Надо делать как можно меньше движений, сохраняя ровное дыхание и экономя запас воздуха в легких. Основная нагрузка должна быть на ноги тем оолее, что правая рука занята ружьем, направленным стрелой вперед пии, тщательно следует поработать над погружением Если просто ринуться с поверхности головой вниз. отчаянно работая ногами и поднимая фонтаны орыэг - это приведет лишь к тому, что вы отпугнете замеченную Рыоу и запаса воздуха хватит для погружения на глубину не более двух Если пол вами мелькнул силуэт рыбы, сделайте несколько спокойных глуооких вдохов, прижмите голову к груди и как можно выше поднимите ноги в относительно тяжелых ластах над поверхностью воды

скачать реферат Объекты и пределы административно-правовой охраны окружающей среды

Координирующая роль Пограничной службы в системе органов управления охраной природными ресурсами очевидна. Подтвердим это положение ссылками на законодательство: в соответствии с Федеральными законами «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации», «О континентальном шельфе Российской Федерации» координация использования сил органов охраны (федеральный орган по пограничной службе, федеральный орган по геологии и использованию недр, федеральный орган государственного горного надзора, федеральный орган по рыболовству, федеральный орган по охране окружающей природной среды и природных ресурсов) осуществляется федеральным органом по пограничной службе. Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»37 определяет, что Охрана внутренних морских вод, территориального моря и их природных ресурсов осуществляется специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по пограничной службе во взаимодействии со специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по обороне, федеральным органом исполнительной власти по охране окружающей среды, федеральным органом исполнительной власти по природным ресурсам, другими специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции, а также с заинтересованными органами исполнительной власти субъектов

скачать реферат Конституционное право (Шпаргалка)

Правительственные акты этой группы носят подзаконный характер. 2. Правительство издает нормативные акты по прямому или косвенному уполномочию парламента. Такое уполномочие на издание нормативных актов может быть прямо выражено в парламентском законе либо оно подразумевается, если закон сформулирован неопределенно. Во Франции такие законы называются «законами-рамками», в англосаксонских странах - «скелетным законодательством». Правительство таким образом получает уполномочие на издание нормативных актов по предметам правового регулирования, относящимся к исключительной компетенции парламента. Парламент в данном случае делегирует правительству свои полномочия прямо либо косвенно. 3. Правительство издает нормативные акты, содержащие в себе общие правила поведения по вопросам, входящим в исключительную компетенцию парламента, без какого бы то ни было уполномочия со стороны последнего. Парламенту предоставляется право молчаливо согласиться с вторжением правительства в сферу его полномочий. Второй и третий виды нормоустанавли ающей деятельности правительства - делегированное законодательство - в современную эпоху являются главными формами его нормоустанавливающей деятельности.49. Особен. и роль местного самоуправл.и его органов в мех-ме гос-ва.Управление на местах осуществляется органами местного управления, а также органами, представляющими центральную власть.Местным (или муниципальным) управлением^ именуется управление делами, главным образом, местного значения, осуществляемое выборными органами, которые уполномочены представлять население той или иной административнотерриториальной единицы, и их административным аппаратом.

скачать реферат Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

Среди них - Алтайский край, Новгородская, Кемеровская. Читинская, Калининградская и другие области. См., например: распоряжение Председателя Верховного Совета РСФСР «О хозяйственно-правовом статусе свободной экономической зоны в Калининградской области» от 3 июня 1991 г.; распоряжение Председателя Верховного Совета РСФСР «О первоочередных мерах по развитию свободных экономических зон в Кемеровской, Новгородской областях и г. Выборге Ленинградской области» от 9 июля 1991 г. Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1990, № 16, ст. 267. Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР, 1992, № 13, ст. 663. “ В соответствии с Законом о местных Советах народных депутатов, местном и региональном самоуправлении от 26 марта 1992 г. области, так же как и районы, составляют территориальную основу регионального самоуправления (см.: Ведомости Верховного Совета Украины, 1992. № 26, ст. 387; 1993, № 19. ст. 199). Роль, отведенная на Украине областным органам власти и управления, в значительной мере связывается с выполнением функции связующего звена между центральной властью ч органами местного самоуправления.

скачать реферат Глобальные последствия загрязнения атмосферы

Глобальные Последствия Загрязнения Атмосферы Наряду с фотосинтезирующими наземными организмами огромную роль играет океан, в водах которого растворено почти в сто раз больше СО2, чем его содержится в атмосфере. Океан – мощный резервуар, регулирующий газовый состав атмосферы. Но демпферные возможности океана ограничены. Вследствие этого ограничены и возможности океана как регулятора содержания диоксида углерода в атмосфере. Все возрастающее воздействие деятельности человека на окружающую среду привело к нарушению нормального функционирования природных экосистем. Одной из причин, способствующих накоплению углекислого газа в атмосфере, стала вырубка лесов. Ежегодно в мире добывается 3,4 млрд. м3 древесины. Половина заготовок приходится на долю Канады, США, России. В ХХ в. уничтожено около половины тропических лесов планеты. Ежегодно теряется 16- 17 млн. га леса. А ведь леса являются основными преобразователями углекислого газа в кислород в реакциях фотосинтеза. Огромный ущерб наносят лесные пожары. Причем дело не только в потере древесины и лесного покрова. Пожары как поставщики CO2 в атмосферу занимают второе место после сжигания топлива. Быстро восстановить утраченные леса невозможно.

Настольная игра "Имаджинариум".
Каждый игрок выбирает себе слона и набор карточек для голосования того же цвета, что и слон. Карточек для голосования семь. Вам пригодится
1750 руб
Раздел: Карточные игры
Картриджи чернильные "Cartridge Quink", синие, 5 штук.
Картриджи подходят для всех перьевых ручек Parker. Картриджи с чернилами позволяют легко и просто заправить перьевую ручку, при этом не
309 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Дополнительный набор "Что мне надеть".
Игра представляет собой традиционную и любимую многими поколениями девочек игру, позволяющую менять наряды на нарисованной кукле,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
скачать реферат Зигмунд Фрейд - Введение в психоанализ (лекции)

Я не хочу утверждать, что видевший сон знает это, напротив, я считаю, что ему и не нужно этого знать. Он, вероятно, знает что-нибудь другое, что ему рассказывали в детстве, но и здесь я буду утверждать, что это знание не способствовало образованию символа. В детской ему говорили, что детей приносит аист, но откуда он их берет? Из пруда, из колодца, т. е. опять-таки из воды. Один из моих пациентов, которому это сказали, когда он был маленьким, исчез после этого на все послеобеденное время. Наконец его нашли на берегу пруда у замка, он лежал, приникнув личиком к поверхности воды и усердно искал на дне маленьких детей. В мифах о рождении героя, подвергнутых сравнительному исследованию О. Ранком (1909), самый древний из которых о царе Саргоне из Агаде, около 2800 лет до Р. X., преобладающую роль играет бросание в воду и спасание из воды. Ранк открыл, что это — изображения рождения, аналогичные таким же в сновидении. Если во сне спасают из воды какое-нибудь лицо, то считают себя его матерью или просто матерью; в мифе лицо, спасающее ребенка из воды, считается его настоящей матерью.

скачать реферат Промышленная политика

Роль Совета программам развития промышленности (ПРП): - ПРП – межведомственный орган для принятия согласованного решения в соответствии с данным Планом - ПРП принимает решения на разработку целевых программ и проектов - ПРП принимает решения по созданию условий для реализации проектов 2. Уточнение роли ведомств Администрации области, ответственных за проведение промышленной политики, с целью обеспечения: - реализация решений ПРП - практического выполнения принципов промышленной политики 3. Привлечение сформированного пула консалтинговых компаний к процессу подготовки решений и их реализации (подготовка и реализация целевых программ и проектов, а также проведение бизнес-аудита структурообразующх предприятий в ходе реализации). 4. Закрепление роли Комиссий при ПРП как органов, ответственного за: - экспертизу качества проектов, в первую очередь на удовлетворение требованиям привлечения дополнительных инвестиций - экспертные оценки хода работ в рамках плана. ----------------------- СОЗДАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗА РАБОТЫ ПО ПРОГРАММАМ МОНИТОРИНГ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ФОРМУЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ разработка принципов включения в проекты принятие решений по организации структуры СОЗДАНИЕ СТРУКТУР ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ и ПРОЕКТОВ

скачать реферат Учебник по истории отечества

С середины 60-х годов под лозунгом борьбы с субъективизмом и волюнтаризмом Хрущева началась борьба против ряда принципиальных направлений его курса. В экономике произошел возврат к прежней централизованной системе управления. Численность управленческого аппарата достигла в начале 80-х годов 18 млн. человек. Свертывание экономических методов управления и рост государственного аппарата объективно вели к усилению роли КПСС в системе государственных органов. В эти годы усиливается партийный контроль над всеми сторонами жизни общества. Были отменены многие новации в партийной жизни, принятые при Хрущеве, в том числе ротация партийной номенклатуры. Партийные организации получили право контроля за деятельностью администрации не только на производстве, что было и ранее, но и в НИИ, учебных заведениях, учреждениях культуры и здравоохранения. Конституция 1977г. впервые в истории страны закрепила руководящую и направляющую роль КПСС в обществе. Курс руководства на «стабильность кадров» означал на деле не только резервирование мест за номенклатурными работниками, но и консервацию существующих порядков. С конца 60-х гг. начинается и в дальнейшем усиливается компания по возвеличиванию самого Брежнева.

скачать реферат Методи управління підприємством

Звідси потреба застосування організаційно-розпорядчих методів управління за будь-якої системи господарювання. В цих методах управлінський вплив набуває предметної форми і спонукає виконавців до конкретних дій. Особливе значення мають організаційно-розпорядчі методи в період зародження ринкової економіки в Україні. На цьому етапі потрібно сформувати нові структури управління, регламентувати їх діяльність, визначити раціональне співвідношення між всіма групами методі управління та напрями цілеспрямованої зміни цього співвідношення до стану, рекомендованого сучасним науковим та практичним менеджментом. Організаційно-розпорядчі методи управління можуть бути ефективним засобом активізації працівників на перехідному етап оскільки для цього потрібна як перебудова психолог! людей, так і поступове створення системи економічного регулювання господарських процесів. Серед організаційно-розпорядчих методів управління основну роль відіграють методи організаційно-стабілізуючого впливу, спрямовані на встановлення, підтримку та поліпшення організаційних структур і порядку діяльності суб'єктів та об'єктів управління.

скачать реферат История музыки

Бах раздвинул рамки репертуара, предъявляя предельные требования к инструменту. Клавирный стиль отличается энергичным и величавым, сдержанным и уравновешенным эмоциональным строем, богатством и разнообразием фактуры, интонационной насыщенностью. Бах ввел новые приемы игры. Произведения: пьесы для начинающих (маленькие прелюдии, фугетты), прелюдии и фуги (ХТК), сюиты, концерты (Итальянский), токкаты, фантазии (свободная импровизация, патетически приподнятый тон, виртуозная фактура), “Искусство фуги” (создал классическую фугу). Великая роль в творчестве Баха принадлежит органу. Органный стиль наложил отпечаток на все инструментальное мышление композитора. Именно органу принадлежит жанр, связывающий инструментальную музыку с духовными кантатами и пассионами - обработки хоралов (более 150). Органные сочинения тяготели к отстоявшимся формам, традиционным жанрам, которым Бах дал качественно новую интерпретацию: прелюдия и фуга (разграничил две композиционные сферы, усовершенствовал их, воссоединив в новом синтезе).

Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов
Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Налоговое администрирование: его цели, задачи, методы и формы

Если недостаточно согласованы между собой применяемые формы налогов и режимы налогообложения, то усилия налоговых органов по сбору одного вида налога могут либо мешать росту сборов другого налога, либо загонять налогоплательщика в такие налоговые ловушки, из которых у него не будет возможности выбраться, не нарушая налоговых правил. Если выбраны чрезмерно обременительные методы взимания налога, предписаны без необходимости объёмные формы налогового учёта и отчётности, то может потребоваться применение необоснованно жёстких инструментов налогового контроля, и т.д. Во всех этих случаях налоговые органы могут оказаться (и реально оказываются) в роли заложников ранее принятых (другими органами и на других уровнях) решений, их вполне законные и оправданные (в другой ситуации) действия могут вызывать неожиданную реакцию налогоплательщиков, обычные в налоговой работе конфликты с налогоплательщиками принимают нецивилизованно резкие и тяжёлые формы. Следует подчеркнуть, что в зарубежных странах налоговое дело уже давно является самостоятельной отраслью, в ней заняты сотни тысяч высококвалифицированных специалистов, со стороны как государства, так и налогоплательщиков, на её содержание и развитие расходуются средства, сравнимые с расходами, например, на сельское хозяйство или науку.

скачать реферат Милиция: задачи, организация, полномочия

Особую роль в регулировании правового положения органов милиции играют приказы Министерства внутренних дел Российской Федерации. Так как, акты МВД – это ведомственные нормативные акты к ним применимо общее правило, выраженное в постановлении Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. №1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации»: нормативные акты министерств и ведомств Российской Федерации, затрагивающие права, свободы и законные интересы граждан или носящие межведомственный характер, подлежат государственной регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации и официальному опубликованию в "Российской газете". Официальное опубликование актов осуществляется не позднее десяти дней после их государственной регистрации. При этом акты, не прошедшие государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут за собой правовых последствий. В отношении актов МВД действуют Правила подготовки нормативных правовых актов в центральном аппарате МВД России (с изменениями от 29 декабря 1997 г., 5 марта, 24 июня 1998 г.). В которых определяется, что нормативный правовой акт - это письменный документ, изданный в соответствии с установленными требованиями правомочным на то должностным лицом Министерства, устанавливающий, изменяющий или отменяющий правовые нормы, рассчитанные на многократное применение и относительно неопределенный круг лиц.

скачать реферат Сенат: эволюция правового статуса и компетенция

Лишь президенты военной, адмиралтейской, иностранной и берг-коллегии остались его членами. К этому времени Сенат не являлся ни исполнительным, ни законодательным органом. В связи с тем, что ревизион-коллегия была уничтожена, а ее роль передана Сенату, этот государственный орган стал выполнять функцию контроля над органами администрации. Сенат превратился в надведомственный контрольный орган. Надзор в отношении к судебным коллегиям выражался в следующем: в сенат могли быть поданы как частные, так и апелляционные жалобы на коллегии. В связи с этим в сенате была учреждена должность генерал-рекетмейтера. Герольдмейстер - лицо, контролировавшее учет служащих дворян. В отношении других коллегий надзор сената был лишь номинальным, так как в один год с учреждением сената были установлены фискалы. Система тайного надзора простиралась на сенат. Сенат подлежал непосредственному наблюдению сначала со стороны генерал-ревизора (Зотова), в 1720 обер-секретаря, в 1721 году - обер-офицеров гвардии. Они имели право арестовать сенаторов и соблюдением сенатом времени, назначенного для решения того или иного дела. В 1722 году была образована прокуратура, при сенат стал генерал-прокурор (“око наше”), который имел право вето на решения сената, начальствовал над сенатской канцелярией и наблюдал за исполнением решений сената.

скачать реферат Государственная поддержка малого бизнеса

При этих условиях возрастает роль и значение регионов и органов местного самоуправления в осуществимые обгрунтованої регуляторной политики, направленной на поддержку предпринимательства, повышение его жизнеспособности, усовершенствование отраслевой и территориальной структуры. С целью реализации государственной политики в сфере развития предпринимательства в Винницкой области разработанная "Региональная программа развития малого предпринимательства на 2001-2002 года". Главная цель этой программы - направление дои областных и местных органов государственной исполнительной власти, субъектов малого бизнеса, объединений и союзов предпринимателей, учреждений рыночной инфраструктуры на создание и поддержание благоприятной среды для развития малого предпринимательства, формирование и внедрение эффективной системы его обслуживания, поддержки и защиты. Проведение программного развития предпринимательства разрешило в текущем году обеспечить в малом бизнесе области прирост около четверых тысяч новых рабочих мест. Итак, роль предпринимательства в смягчении напряжения на рынке работы - бесспорная. В целом, численность занятых в малом бизнесе Винниччины состоянием на 01.01.01 года выросшая почти на 5, 5 % в сравнении с предшествующим годом.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.