телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Рыбалка -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Биология

Концепція нескінченності й космологічна еволюція

найти похожие
найти еще

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Така можливість дійсно була доведена експериментально, а тому сама гіпотеза представляється досить обґрунтованої. Але раніше існуючі гіпотези, захищаючи автономність елементарної системи життя, занадто ізолювалися від взаємодії з навколишнім середовищем. Навіть гіпотеза 1938 р. Олександра Івановича Опаріна (1894-1980), хоча й постулювала процес виникнення біополімерів з мономерів, все-таки недостатньо підкреслювала роль середовища в подальшій еволюції життя. Парадигма самоорганізації може сприяти кращому розумінню процесів походження життя й подальшої її еволюції. Дійсно, з її допомогою можна більш адекватно пояснити, яким образом з неорганічних молекул виникли органічні, а з останніх - перші живі клітки. Відповідно до гіпотези німецького фізико-хіміка Манфреда Ейгена (р. 1927), процес виникнення живих кліток тісно пов'язаний із взаємодією нуклеотидів, що є матеріальними носіями інформації, і протеїнів (поліпептидів), службовців каталізаторами хімічних реакцій. У процесі взаємодії нуклеотіди під впливом протеїнів відтворюють себе й у свою чергу передають інформацію наступний за ним протеїну, так що в результаті виникає замкнутий авто каталітичний ланцюг, що М. Ейген називає гіперциклом. У ході подальшої еволюції з них виникають перші живі клітки, спочатку без ядер, називані прокаріотами, а потім з ядрами - еукаріоти. На передбіотичної стадії еволюції до виникнення перших живих кліток, як показують сучасні дослідження, існували матеріальні системи, що володіли здатністю до самовідтворення, метаболізму й розвитку через мутації й конкуренцію з іншими системами для відбору. Ці фундаментальні властивості, що характеризують життя, виникли із самоорганізації структур. У ході еволюції принцип автокаталізу, або самоприскорення хімічних реакцій, доповнюється принципом самовідтворення цілого циклічно організованого процесу в гіперциклах, запропонованих М. Ейгеном. Відтворення компонентів гіперциклів, так само як і їхнє об'єднання в нові гіперцикли, супроводжується швидким метаболізмом, пов'язаним із синтезуванням багатих енергією молекул і виведенням бідних енергією молекул. Примітно, що віруси, позбавлені здатності до метаболізму, впроваджуються в клітинні організми й починають користуватися їх метаболічною системою. Особливо слід зазначити, що в ході самоорганізації постійно виникають мутації, а з ними неминуче зв'язаний відбір. Парадигма самоорганізації дозволяє встановити зв'язок між неживим і живим у ході еволюції, так що виникнення життя представляється аж ніяк не чисто випадковою й украй малоймовірною комбінацією умов і передумов для його появи, як заявляли деякі авторитетні біологи. Якщо самоорганізація при наявності відповідних умов може виникнути в самому фундаменті будинку матерії, то цілком обґрунтовано припустити, що на більше високих рівнях організації вона може закономірно привести до виникнення життя у Всесвіті. Не можна також не відзначити, що життя саме готовить умови для свого подальшого розвитку. Припускають, що першими стали освоювати Землю рослини, які з'явилися приблизно 500 мільйонів років тому. Таке припущення представляється досить обґрунтованим, тому що саме рослини здатні до фотосинтезу й, отже, у стані накопичувати енергію й віддавати вільний кисень в атмосферу.

У подібному стані неминуче повинен був відбутися «великий вибух», з яким зв'язують початок еволюції в стандартній моделі Вселеної, називаної тому також моделлю «великого вибуху» . Припускають, що такий вибух відбувся приблизно 1520 млрд. років тому й супроводжувався спочатку швидким, а потім більше помірним розширенням і відповідно поступовим охолодженням Всесвіту. По ступені цього розширення вчені судять про стан матерії на різних стадіях її еволюції. Думають, наприклад, що через 0,01 секунди після вибуху щільність матерії з неймовірно великої величини повинна була впасти. У цих умовах у Вселеної, очевидно, повинні були існувати фотони, електрони, позитрони, нейтрино й антинейтрино, а також невелика кількість нуклонів (протонів і нейтронів). При цьому могли відбуватися безперервні перетворення пар електрон позитрон у фотони й назад - фотонів у парі електрон позитрон. Але вже через 3 хвилини після вибуху з нуклонів утвориться суміш легких ядер: 2/3 водню й 1/3 гелію. Інші хімічні елементи утворилися із цієї дозоряної речовини в результаті ядерних реакцій. У момент, коли виникли нейтральні атоми водню й гелію, речовина зробилася прозорою для фотонів, і вони стали випромінюватися у світовий простір. У цей час такий залишковий процес спостерігається у вигляді реліктового випромінювання. Це явище перебуває в повній відповідності з моделлю «гарячого» Всесвіту. Воно збереглося до наших днів і спостерігається саме як релікт, або залишок, від тієї досить віддаленої епохи утворення нейтральних атомів водню й гелію. У міру розширення й охолодження у Всесвіті відбувалися процеси руйнування існуючих раніше симетрії й виникнення на цій основі нових структур. Той факт, що будь-яка еволюція супроводжується руйнуванням симетрій, безпосередньо треба із принципу позитивного зворотного зв'язку, відповідно до якого нерівно важність і нестійкість, що виникає у відкритій системі, внаслідок взаємодії системи із середовищем згодом не ліквідується, а навпаки, підсилюється. Це приводить в остаточному підсумку до руйнування колишніх симетрій і, як наслідок, до виникнення нової структури. Очевидно, що про первісну еволюцію Вселеної ми можемо судити тільки на підставі тих результатів, які відомі нам сьогодні. Тому будь-яка модель, що будується для пояснення сучасного її стану, зокрема, розширення Всесвіту, повинна враховувати ці факти. Інакше кажучи, про ранню еволюцію Вселеної ми можемо робити висновки тільки шляхом екстраполяції, або поширення відомого на невідоме, і висування гіпотез про невідомі етапи її розвитку. Припускають, що одним з перших результатів розширення й відповідно охолодження Всесвіту було порушення симетрії між речовиною й антиречовиною, а саме такими різнойменно зарядженими матеріальними частками, як електрон, що несе негативний заряд e - , і позитрон із протилежним позитивним зарядом е . Їхня взаємодія при зіткненні приводить до утворення двох фотонів. Як виникло подібне порушення симетрії, залишається тільки догадуватися. Неясним залишається також те, яким способом антиречовина виявилася відділеним від речовини й що втримує їх від анігіляції, або знищення.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Альтернативна Еволюція

Цей грандозний космчний резонанс бурхливо посилював нашу еволюцю. Це була уранчна еволюця! Але так сталося, що цей двйник «упав», вдрвався вд свого першоджерела. ¶ вс боги, як виникли в проекц людсько ментальност, теж впали, стали жорстокими катами свох же творцв Людей. ¶ по закону зворотного зв'язку почали прищеплювати нам думку, що нас породили саме вони. Так первсн Свтлоносн, яким було доручено берегти й опкати ворота до Бога, узурпували цей прохд, засли в ньому  зробили свою власну адмнстрацю. ¶ ми тепер не можемо свою любов, хвилю свого серця передати Тому, хто нас породив. Вона перехоплються цими узурпаторами,  вони роблять з нашою енергю все, що м хочеться. Проаналзуйте теогон  релг  ви побачите, що завжди творяться певн ритуали для того, щоб збирати велику кльксть людей  спрямовувати психоенергю молитви до певного образу. Ось чому Христос забороняв тривожити Бога. Вн казав: «Зна Батько, перш нж ви попросите, що вам потрбно». Люди не зрозумли Його слв

скачать реферат Основні теоретичні концепції культури

Культурологія порівняно молода наука. Оформлення її як специфічної сфери гуманітарного знання сягає Нового часу і пов'язане з філософськими концепціями історії Дж. Віко, І. Гердера і Г. Гегеля. Основні теоретичні концепції або парадигми: циклічна концепція (або концепція циклічних круговоротів); еволюціоністська; антропологічна; філософська; революційно-демократична. циклічного розвитку культури Дж. Віко (1668-1740). Кожний народ, на думку вченого, проходить цикл в своєму розвитку, який включає три епохи: дитинство, або бездержавний період, де провідна роль належить жерцям; юність, для якої характерне формування держави і підкорення героям; зрілість людського роду, де відносини між людьми регулюються совістю та усвідомленням свого обов'язку. Концепція циклічного розвитку дістала подальшого розвитку у працях М.Данилевського (1882-1885), О. Шпенглера (1880-1936), А. Тойнбі (1889-1975) та інших вчених. Еволюціоністська теорія культури Л. Моргана (1818-1881) і Е. Тейлора (1832-1917) та інших дослідників. що висувається і обґрунтовується принцип єдності людського роду та спорідненості потреб різних народів у формуванні культури.

Контейнер прямоугольный, 1850 мл.
Контейнер прямоугольный объемом 1850 мл. Герметичный. Широкий температурный диапазон использования. Материал: стекло, пластик,
447 руб
Раздел: Штучно
Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио
Мел белый, 72 штуки.
В наборе: 72 мелка.
536 руб
Раздел: Мел
 До питання про ідеологію Організації українських націоналістів (ОУН). Аналітичний огляд

Звдси виводяться нш логчн конструкц, як мають пояснити причини  характер виникнення руху: обструктивна полтика вдповдних держав щодо укранського населення, гальмування соцального розвитку укрансько нац в цих державах з вдповдним пониженням рвня соцально мобльност  суспльного статусу укранцв, розчарування частини полтично активного укранського суспльства в принципах демократ, моральний  полтичний занепад укранських полтичних партй в емграц, наявнсть суспльних груп, здатних на самоорганзацю пд радикальнонацоналстичними гаслами (студентство  укранськ офцери), зростання впливв тоталтарних, праворадикальних рухв у ґвроп на фон незадоволення полтикою захдних демократй, для яких укранське питання було маргнальним, зрештою деологчна еволюця окремих особистостей, що мали вплив на суспльну свдомсть  наявнсть нехай слабко, але власно традиц радикальнонацоналстичного мислення. Не можна не згадати й того, що полтичний клмат деяких держав, де виникали осередки укранського радикальнонацоналстичного руху, давав можливост для його бльшменш сталого розвитку

скачать реферат Шпаргалки для экзамена по Философии(НТУУ"КПИ", Украина)

Форма, за Арістотелем, – активне начало, тоді як матерія – пасивна. Матерія подільна до нескінченності, форма неподільна і тотожна самій речі. Найвищою сутністю Арістотель вважає чисту (очищену, звільнену від матерії) форму. Врешті-решт Арістотель доводить відрив матерії від форми. Звільнена від матерії форма – це вічний двигун, який є джерелом руху і життя, космічного цілого. В цьому якраз і виявляється ідеалізм у філософії Арістотеля. Саме через те, що Арістотель вважав першоосновою форму, а не матерію, теологи середньовіччя залучали його до фундаторів богослов’я (поряд з Платоном), оскільки безтілесна форма Арістотеля успішно збігалася з образом безтілесного, але всемогутнього бога. Узагальнюючи сутність старогрецького вчення про буття, можна дійти таких висновків. Для більшості філософів характерне дуалістичне протиставлення двох начал: буття і небуття – у Парменіда, атомів і пустоти – у Демокріта, ідеї і матерії – у Платона, форми і матерії – у Арістотеля. За допомогою цих двох начал філософи намагалися пояснити буття світу та людини. І другий важливий момент. Старогрецькі мислителі як матеріалісти, так і ідеалісти, були космістами, їхні погляди були спрямовані на розкриття таємниць природи,космосу.

 Звезда Смерти Гизы

Для Бора это означало, что атрибуты электрона являются отношениями между электроном и измерительным устройством. «Так называемые атрибуты представляют собой не изначально присущие свойства квантовых систем, а проявления всей экспериментальной ситуации»[230]. Таким образом, можно сказать, что реальность независимо от масштаба существует в некотором квантовом состоянии. Е.PПлазменная космология В предыдущей главе мы уже встречались с концепцией электромагнитной плазменной космологии шведского физика Ханнеса Алфвена[231], Лернер дает следующее резюме этой новой космологии: Начиная с 1936 года в ряде оригинальных статей Алфвен обозначил основы концепции, которую впоследствии назвал космической электродинамикойP наукой о плазменной вселенной. Убежденный в том, что электрические силы участвуют в создании космических лучей, Алфвен разработал метод экстраполяции лабораторных моделей на космическое пространство Он знал, как создаются высокоэнергетические частицы в лабораторных условиях; в циклотроне, изобретенном на шесть лет раньше, электрические поля использовались для ускорения частиц, а магнитные поляP для направления их траекторий, Алфвен задумался об устройстве природного, космического циклотрона, Но как быть с проводящей средой? Предполагалось, что космос является вакуумом, который не может проводить электрический ток

скачать реферат Поверхневі напівпровідникові хвилі в напівпровідникових структурах

Спираючись на умову причинності можна записати формули, що пов`язують i k одне з одним : З першої формули можна підрахувати для будь-якої частоти в інтервалі від нуля до нескінченності, а значить на основі спектру поглинання може бути підрахований спектр показника заломлення і навпаки. Подібним чином можуть бути записані співвідношення, які пов`язують . (1.9) Це співвідношення Крамерса-Кроніга. Тепер, підставивши (1.4) та (1.5) в (1.3), знайдемо , тут видно, що головний показник поглинання k характеризує затухання електромагнітної хвилі в напівпровіднику. Оскільки енергія хвилі пропорційна квадрату амплітуди , то для характеристики поглинання речовини часто застосовують замість , (1.10) це коефіцієнт поглинання , чисельно рівний оберненій товщині шару напівпровідника, в якому інтенсивність електромагнітної хвилі зменшується в e раз. Крім головного показника поглинання , (1.11) рівного по величині , згідно формули (1.5) , уявній частині комплексного показника заломлення , при деяких механізмах взаємодії електромагнітної хвилі і речовини можуть виникати особливі енергетичні витрати , котрі виражають формулою , (1.12) 2. Що таке “поверхневий поляритон”.

скачать реферат Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

В екосистемі ставу, як у виробничому цеху всі технологічні фактори виробництва, живої риби дуже тісно пов'язані. Великий взаємозв'язок існує між годівлею і щільністю зариблення ставу. Підвищення щільності зариблення коропа – вихідний компонент Інтенсифікації, проте паралельне зростання щільності зариблення кількості кормів, які вносять у став, до нескінченності неможливе. При високій щільності зариблення коропа й інтенсивній його годівлі удобрення ставів набуває нової функції регулятора кисню, а не лише засобу підвищення запасів природних кормів. Ефективність годівлі коропа тісно пов'язана з впровадженням полікультури. Таким чином, щільність посадки коропа і його годівля виявляються тісно пов'язаними не лише між собою, а й з іншими компонентами інтенсифікації. 1. Потреба риб у поживних речовинах 1.1 Протеїни Складні сполуки, що містять білки та аміди. Значна частина останніх є проміжним продуктом синтезу білка у рослинах з неорганічних сполук або утворюється під час розщеплення білків під дією ферментів і бактерій.

скачать реферат Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи концепцій управління персоналом Еволюція концепцій управління персоналом Сучасні наукові підходи щодо управління персоналом 1.3 Теоретичні та методологічні проблеми управління персоналом РОЗДІЛ 2. Ефективність управління персоналом в державній організації Вплив організаційних структур на ефективність управління персоналом Кількісні та якісні показники ефективності управління персоналом Результативність праці керівників і спеціалістів організації РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації Удосконалення форм і методів управління персоналом Організація роботи з кадрами державної служби Напрями ефективного використання персоналу у державних організаціях РОЗДІЛ 4. Охорона праці та цивільна оборона Державне управління охороною праці Укриття населення в захисних спорудах ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Для виходу України з кризи необхідно створити ефективну систему державного управління, що є одним із головних завдань сучасного українського державотворення.

скачать реферат Основні концепції розвитку цивілізації (культури)

Його теоретичні й ідеологічні основи були закладені групою «євразійців» в еміграції (її основними членами були Н.С. Трубецькой, Н.Н. Алексєєв, В.П. Нікітін, В.Н. Ільїн, Л.П. Карсавин, М.М. Шахматов, Г.В. Вернадський). Вони випускали в 30-е рр. маніфести, монографії, видавали в Парижу щотижневу газету «Євразія» (1928-1929). Ряд наступних принципових положень цього плину росіянці думки, здається, підтвердили минулі 70 років - Росія перебуває на стику Азії і Європи, і саме це геополітичне положення визначає її специфіку. Як вузол, що з'єднує Азію і Європу, вона несе в собі початок зв'язку двох світових культур - західної й східної. Західна культура традиційно раціоналістична, східна ж, скоріше, ірраціоналістична з медитаційним ухилом. Архетип культури російського народу формувався в період утворення державності, заснованої на степовій культурі. Звідси треба й специфіка світовідчування й світосприймання росіянина: широта душі, схильність до здійснення вчинків «навмання» і побутова неощадливість, пов'язані з відчуттям нескінченності степової широчіні, прихильність до спрощеної схеми життя, звичка до неясності, соборність (екстравертність у системі очікувань-вимог навколишніх), милосердна солідарність у житті, тяжіння до державності, що визначають сприйняття людьми влади як влади власного об'єднання.

Подстаканник для прогулочных колясок Peg-Perego Cup holder.
Держатель для бутылочки Peg-Perego Cup Holder - удобный подстаканник для прогулочных колясок фирмы Peg-Perego. Легко подойдет к коляскам
975 руб
Раздел: Прочие
Набор "Парикмахер".
Набор будет прекрасным подарком для девочек, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде саквояжа, который можно
624 руб
Раздел: Наборы "Парикмахер"
Пенал-тубус "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
скачать реферат Явище альтруїзму як категорія соціальної психології

Натомість відомо чимало прикладів, коли альтруїстична поведінка проявляється на публіці й саме альтруїстичний вчинок не обов`язково позбавлений особистої вигоди. Зокрема, чимало публічних особистостей мають певні переваги, коли жертвують часом і грошима задля тих, хто їх потребує, адже своїми нам пізніше. Зарубіжні культурні теорії, в свою чергу, акцентують увагу на розвитку норм альтруїзму, маючи на увазі норму соціальної відповідальності (допомогу тим, хто її потребує) і норму взаємної відповідальності (допомога тим, хто допоміг вам). Прихильники цих теорій стверджують, що соціальна еволюція здійснює більш значний вплив на людський альтруїзм, ніж біологічна еволюція, яку сповідують соціобіологічні теорії.

скачать реферат Діалог Платона "Бенкет"

Але для характеристики душі і життя, а особливо для навчання про безсмертя душі, цього було малувато. Адже і всяке незначне, і існуюча лише в плині незначного часу річ теж має свою ідею, проте такі речі тимчасові і знищити них нічого не коштує. На стадії навіть «Федона» Платон далеко ще не використовує всіх логічних можливостей, що виникли у філософів після того, як він розрізнив річ і ідею речі. Що стосується «Бенкету», те Платон використовує тут, принаймні, одну дуже важливу можливість, а саме тлумачить ідею речі як межа її становлення. Поняття межі добре відомо не тільки нинішнім математикам, воно було гарно відомо і Платону. Він знав, що відома послідовність величин, що зростає по законі, може бути продовжена в нескінченності і може як завгодно близько підходити до основній межі, проте ніколи його не досягати. От це тлумачення ідеї речі як її нескінченна межа і складає зміст діалогу «Бенкет». Цим діалогом Платон зробив значний внесок в історію логіки, але, будучи поетом і міфологом, ритором і драматургом, Платон наділив це вічне прагнення речі до її межі в те, що з усіх побутових облич більше відрізняється нескінченним прагненням, і прагненням максимально напруженим, а саме відніс його до області любовних відносин: любов адже теж є вічне прагнення і теж має завжди визначену мету, хоча і досягає її досить рідко і ненадовго.

скачать реферат Естетика неопозитивізму

Перебуваючи під впливом ідей Чарлза Дарвіна, Іпполіт Тен, як і більшість позитивістів, намагався пристосувати концепцію біологічної еволюції до розвитку суспільства, різних видів творчої діяльності людини. І.Тен вважав, що гуманітарні науки повинні «вчитися» в природничих чіткості мислення, аргументованості висновків, вони мають послідовно розробляти поняттєво-категоріальний апарат. На основі такого підходу до естетики й мистецтва Тен уводить поняття «факт» і ототожнює «естетичний факт» із конкретним твором мистецтва. Визначивши «естетичний факт», треба, на думку Тена, переходити до опису фактів, пошуків джерел їхньої детермінації. Однією з важливих ідей естетики Тена є ідея про «головний характер», тобто пануючий тип людини, який складається в конкретному суспільстві й відтворюється мистецтвом. «Головний характер» визначається трьома факторами: расою (спадковими ознаками), середовищем (географічним, політичним, соціальним) і моментом (конкретною історичною епохою). Цими факторами І. Тен визначає і творчий розвиток митця.

скачать реферат Приближенное вычисление определенных интегралов, которые не берутся через элементарные функции

Ця наближена формула і називається формулою прямокутників. якщо відповідну середню ординату , то формула перепишеться у вигляді . (1) Надалі, кажучи про формулу прямокутників, ми будемо мати на увазі якраз цю формулу. Геометричні міркування природньо приводять і до другої, часто використовуваємій наближеній формулі. Замінивши дану криву вписаною в неї ламаною, з вершинами у точках . Тоді наша криволінійна фігура заміниться іншою, яка складається із ряду трапецій (рис2.). Якщо, як і раніш рахувати, щопроміжок разбитий на рівні частини, то площі цих трапецій будуть Мал. 2 Додаючи, прийдемо до нової наближеної формули . (2) Це так звана формула трапецій. Можно показати, що при зростанні до нескінченності похибка формули прямокутників і формули трапецій нескінченно зменьшується. Таким чином, при достатньо великому обидві ці формули відтворюють шукане значення з довільним рівнем точності. Параболічне інтерполювання. Для наближеного обчислення інтеграла (близьким( до неї многочленом Можно сказати, що тут – при обрахуванні площі – дана (крива( - го порядку( (3), в зв(язку з чим цем процес отримав назву параболічного интерполювання.

скачать реферат Кондорсе про основні епохи історичного процессу

Цей прогрес підлеглий тим же загальним законам, що спостерігаються в розвитку наших особистих здібностей, тому що він є результатом цього розвитку, що спостерігається одночасно у великої групи індивідів, з'єднаних у суспільство. Але результату, що виявляється в кожен момент, залежить від результатів, досягнутих у попередні моменти, і у свою чергу впливає на ті, котрі повинні бути досягнуті в майбутньому. Ця картина, є таким чином, історичною, тому що, знаходячись у залежності від безперервних змін, вона створюється шляхом послідовного спостереження людських суспільств у різні епохи їхнього існування. Вона повинна представити порядок змін, з'ясувати вплив, що зробив кожен окремий момент на наступний. Вона повинна показати далі у видозмінах, що перетерпів людський рід, безперервно обновляючи в нескінченності століть, шлях, по якому він випливав, кроки, що він зробив, прагнучи істини або щастя. Ці спостереження над тим, чим людина була і чим він став тепер допоможуть нам потім знайти засобу для забезпечення і прискорення нових успіхів, на які людська природа дозволяє йому ще сподіватися.

Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили
Фигурка декоративная "Балерина", 10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
485 руб
Раздел: Миниатюры
Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки
скачать реферат Галілео Галілей

Хоча він слідом за Бруно виходив з нескінченності Всесвіту, однак це переконання сполучалося в нього з представленням про незменності кругових орбіт планет і швидкостей їхнього руху. Прагнучи пояснити пристрій Всесвіту, Галілей затверджував, що бог, коли створив світ, помістив Сонце в центр світу, а планетам повідомив рух по напрямки до Сонця, змінивши у визначеній точці їхній прямий шлях на круговий. На цьому діяльність бога заканчується. З тих пір природа має свої власні об’єктивні закономірності, вивчення яких - справа тільки науки. Таким чином, у новий час Галілей одним з перших сформулював деїстичний погляд на природу. Цього погляду притримувалось потім більшість передових мислителів 17 - 18 ст. Науково-філософська діяльність Галілея кладе початок новому етапу розвитку філософської думки в Європі - механістичному і метафізичному матеріалізму 17 - 18 ст.

скачать реферат Фактори, що визначають еволюцію людини

Сучасна людина вінчає собою ряд еволюційних напрямків, джерела яких можна виявити ще в приматів. Загальновизнано, що еволюція людини складається із двох процесів - органічної еволюції й культурної еволюції. Ми знаємо, що ключову роль у напрямках органічної еволюції грає добір. Культурна еволюція має власні рушійні сили, що дозволяють пояснити поступове нагромадження культурної спадщини. Це питання не викликає розбіжностей. Проблеми виникають у той момент, коли ми намагаємося піти далі цих дуже загальних висновків. Перша з них - визначити способи добору, що беруть участь в еволюції. Друга - досліджувати механізм культурної еволюції. Третя - визначити залежність між природним добором і напрямками органічної еволюції, з одного боку, і культурною еволюцією - з іншої. Залежність між органічною й культурною еволюцією Що стосується третьої з перерахованих вище проблем, те найпростішим і історично самою старою відповіддю на це питання служить положення про те, що органічна еволюція довела филетичний ряд людини до відомого порога - до того рівня, на якому стала можливої культурна еволюція. Із цього моменту філогенія людини пішла по шляху культурної еволюції, що і забезпечила весь наступний розвиток.

скачать реферат Концепція біосфери й екологія

Вона ґрунтується на визнанні вирішальної ролі людської діяльності, праці й думки в еволюції біосфери, а через останню й у зміні геологічних процесів, що відбуваються на Землі, і лику Землі в цілому. Важливо підкреслити, що В.І. Вернадський не обмежується дослідженням впливу трудової, виробничої діяльності на процеси, що відбуваються в біосфері й на земній поверхні. Добре усвідомлюючи, що праця являє собою доцільну діяльність, засновану на думці й волі, він указує, що ноосфера, або сфера розуму, буде усе більше й більше визначати не тільки прогрес суспільства, але й еволюцію біосфери в цілому, а через неї й процеси, що відбуваються на Землі. Недарма він розглядає думку як планетне явище. Еволюційний процес одержує особливе геологічне значення завдяки тому, що він створив нову геологічну силу - наукову думку соціального людства. Під впливом наукової думки й людської праці біосфера переходить у новий стан - у ноосферу. Якою же подобою людська діяльність впливає на процеси в біосфері, як вона сприяє її еволюції? Чому саме ця діяльність надає еволюції біосфери спрямований характер? Насамперед відзначимо, що біологічна еволюція властива лише живій речовині біосфери, тобто різним видам рослин і тварин і, зрозуміло, людині в тій мері, у якій він розвивався до виникнення цивілізації й перетворення в Homo sapie s (людини розумної).

скачать реферат Концепція необоротності й термодинаміка. Самоорганізація у відкритих системах

Процеси самоорганізації, пов'язані з необоротними змінами, приводять до руйнування старих і виникненню нових структур. 6. Самоорганізація може початися лише в системах, що володіють достатньою кількістю взаємодіючих між собою елементів і, отже, що має деякі критичні розміри. У противному випадку ефекти від сінергетичної взаємодії будуть недостатні для появи кооперативного (колективного) поводження елементів системи й тим самим виникнення самоорганізації. Ми перелічили необхідні, але далеко не всі умови для виникнення самоорганізації в різних системах природи. Навіть у хімічних системах, що самоорганізуються, які вивчали Белоусов і Жаботинський, в «гру» вступають такі нові фактори, як процеси каталізу, які прискорюють хімічні реакції. Тому можна зробити висновок, що чим вище ми піднімаємося по еволюційним сходам розвитку систем, тим більш складними і численними виявляються фактори, які відіграють роль у самоорганізації. Література 1. Аскин Я.Ф. Проблема времени. Её физическое истолкование. – М., 1986. 2. Ахундов М.Д. Концепції простору й часу: джерела, еволюція, перспективи, - К., 1992. 3. КСЕ. Для студентов вузов. – Р.-на- Д., 1997 4. Осипов А.И. Простір і час як категорії світогляду й регулятори практичної діяльності. – К., 1989. 5. Основи філософії. //за ред. О.Г.Спиркіна - К., 1993.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.