телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для детей -5% Видео, аудио и программное обеспечение -5% Игры. Игрушки -5%

все разделыраздел:Биология

Інсулін

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Русский орфографический словарь

и вихри±ть,Pрю±,Pри±т ви±хриться,Pрится и вихри±ться,Pри±тся вихру±н,Pа± вихрь, ви±хря ви±це- приставка, пишется через дефис ви±це-адмира±л,Pа ви±це-адмира±л-инжене±р, ви±це-адмира±ла-инжене±ра ви±це-адмира±льский ви±це-адмира±льство,Pа ви±це-губерна±тор,Pа ви±це-губерна±торский ви±це-губерна±торство,Pа ви±це-губерна±торша,Pи, тв. ей ви±це-ка±нцлер,Pа ви±це-ка±нцлерский ви±це-ко±нсул,Pа ви±це-ко±нсульский ви±це-короле±вство,Pа ви±це-коро±ль,Pя± ви±це-ми±сс, нескл., ж. ви±це-мэ±р,Pа ви±це-председа±тель,Pя ви±це-президе±нт,Pа ви±це-президе±нтский ви±це-президе±нтство,Pа ви±це-премье±р,Pа ви±це-премье±рский ви±це-премье±рство,Pа ви±це-спи±кер,Pа ви±це-спи±керский ви±це-у±нтер-офице±р,Pа ви±це-чемпио±н,Pа ви±це-чемпио±нка,Pи, р. мн. нок ви±це-чемпио±нский вицмунди±р,Pа вицмунди±рный ВИЧ, нескл., м. (сокр.: вирус иммунодефицита человека) ви±чугский и ви±чужский (от Ви±чуга) вичужа±не,Pа±н, ед. а±нин,Pа вичужа±нка,Pи, р. мн. нок ви±чужский и ви±чугский (от Ви±чуга) ви±шенка,Pи, р. мн. нок ви±шенник,Pа ви±шенный ви±шенье,Pя

скачать реферат Генноинженерные биотехнологии

У процесі поділу клітина повертається до початкового стану, в якому вона перебувала до інженерно-генетичних маніпуляцій. Тобто вона виникає під час поділу те, що філогенетично молодоще, і, врешті-решт, усе стає на свої місця. Коли тільки з’явилася можливість працювати з клітинами і генами, то відразу відкрилися перспективи для одержання певних лікарських препаратів, скажімо, інсуліну. Це надзвичайно актуально для медицини, оскільки на діабет хворіє приблизно 10 % населення земної кулі, тобто 0,5млрд. людей. Інсулін традиційно добувається з підшлункової залози великої рогатої худоби чи свиней. Якщо у майбутньому орієнтуватися тільки на такий шлях його одержання, то ніяких тварин невистачить для того, щоб задовольнити потреби в цьому препараті. Можна навести простий розрахунок: для лікування 750 діабетиків протягом року необхідно забити 23,5 тварини. Це дасть усього лише 450г. інсуліну. А використовуючи генно-інженерну технологію, таку кількість інсуліну можна одержати з мікроорганізмів, що інкубуються у дев’яти літровій посудині.

Детская складная ванна Froebel, 85 см, белый-зеленый.
Детская ванна оснащена четырьмя складными ножками и плоским дном для максимальной безопасности ребенка во время купания. Небольшие
1762 руб
Раздел: Ванночки
Сейф-книга "Alparaisa СС0022/1" (карта мира).
Размеры: 26х17х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Замок с ключом.
642 руб
Раздел: Копилки
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2414 руб
Раздел: Каталки
 Русский орфографический словарь

зама±сленный; кр. ф. ен,Pена зама±сливание,Pя зама±сливать,Pаю,Pает зама±сливаться,Pаюсь,Pается зама±слить,Pлю,Pлит зама±слиться,Pлюсь,Pлится заматере±лость,Pи заматере±лый заматере±ть,Pе±ю,Pе±ет замато±ванный; кр. ф. ан,Pана заматова±ть,Pту±ю,Pту±ет заматрици±рованный; кр. ф. ан,Pана заматрици±ровать,Pрую,Pрует зама±тывание,Pя зама±тывать,Pаю,Pает зама±тываться,Pаюсь,Pается зама±х,Pа замаха±ть, замашу±, зама±шет и а±ю,Pа±ет зама±хивание,Pя зама±хиваться,Pаюсь,Pается замахну±ть,Pну±,Pнёт замахну±ться,Pну±сь,Pнётся зама±чивание,Pя зама±чивать,Pаю,Pает зама±чиваться,Pаюсь,Pается зама±шка,Pи, р. мн. шек (посконь) зама±шки,Pшек, ед. шка,Pи (повадки) зама±шный зама±щивание,Pя зама±щивать,Pаю,Pает зама±щиваться,Pается зама±янный; кр.ф.Pян,Pяна зама±ять,Pа±ю,Pа±ет зама±яться,Pа±юсь,Pа±ется замая±чить,Pчу,Pчит за±мба±р,Pа замбези±йский (от Замбе±зи) замби±ец,Pи±йца, тв. и±йцем замби±йка,Pи, р. мн. и±ек замби±йский (от За±мбия) замби±йцы,Pев, ед. и±ец,Pи±йца, тв. и±йцем замгендире±ктора, нескл., м. и ж. замгенко±нсула,

скачать реферат Культура стародавнього сходу

Значний вплив на Палестину мала також Кріто-Мікенська цивілізація. Скотарські племена Палестини, семітські за походженням, дотримувалися норм іудоїзму, послідовно монотеїстичної релігії, котра так і не стала світовою внаслідок своєї етнічної замкненості. Це була і є типово національна релігія, що пов’язувала свою догматику з одним народом, обраним богом. Палестинська культура пережила значний вплив Стародавнього Єгипту внаслідок єгипетського полону, влади єгипетського фараона, звільнення від якої іудейському народу коштувало значних зусиль і жертв. Катострофічні наслідки мало ассірійське вторгнення, з яким пов’язана поява іудейської діаспори, а також перське панування. Згодом Палестина увійшла до складу елліністичної імперії Селевкідів, а пізніше стала римською провінцією – Іудеєю. Особливо драматично склалася історія Палестини під час римського панування. У III ст. до н.е. римський полководець Помпей захопив Сірію, а потім, скориставшись внутрішньою боротьбою в Іудеї, ввів туди війська і захопив Ієрусалим. У кінці I ст. до н.е. Іудеєю правив цар Ірод, який, прагнучи нав’язати своїй країні античну культуру, будував храми в грецькому і римському стилі, а також зводив багатоповерхові і багатоквартирні будинки (інсули).

 Русский орфографический словарь

конституционали±стский конституциона±льный конституцио±нно-демократи±ческий конституцио±нность,Pи конституцио±нный; кр. ф. о±нен,Pо±нна конститу±ция,Pи констри±ктор,Pа конструи±рование,Pя конструи±рованный; кр. ф. ан,Pана конструи±ровать,Pрую,Pрует конструи±роваться,Pруется констру±кт,Pа конструкти±в,Pа конструктиви±зм,Pа конструктиви±ст,Pа конструктиви±стка,Pи, р. мн. ток конструктиви±стский конструкти±вность,Pи конструкти±вный; кр. ф. вен,Pвна констру±ктор,Pа констру±кторский констру±кторско-технологи±ческий конструкцио±нный констру±кция,Pи ко±нсул,Pа консула±т,Pа ко±нсульский ко±нсульство,Pа ко±нсульствовать,Pтвую,Pтвует консульта±нт,Pа консульта±нтка,Pи, р. мн. ток консульта±нтский консультати±вно-координацио±нный консультати±вный консультацио±нный консульта±ция,Pи консульти±рование,Pя консульти±рованный; кр. ф. ан,Pана консульти±ровать,Pрую,Pрует консульти±роваться,Pруюсь,Pруется консума±ция,Pи консуме±нты,Pов, ед. ме±нт,Pа консье±рж,Pа, тв. ем консье±ржка,Pи, р. мн. жек консюмери±зм,Pа консюмери±ст,Pа консюмери±стский

скачать реферат Анатомия человека

Вкрита сполучнотканинною капсулою, від якої відходять відростки, які поділяють залозу на часточки. В кожній часточці є коркова і мозкова речовина. Коркова речовина містить більше ніж мозкова лімфоцитів і темніша за забарвленням. Тімус, як і кістковий мозок, є центральним організатором імуногенезу, в якому із стовбурових клітин (надходять із кісткового мозку) дозрівають і діференціюються Т-лімфоцити - відповідальні за клітинний і гуморальний імунітет клітини. Кровопостачання: внутрішні грудні гілки аорти та нижніх щитоподібних артерій (гілка підключичної). Іннервація: вузли шийного симпатичного стовбуру, гілки блукаючого нерва і шийних спинномозкових нервів. Підшлункова залоза (pa creas) належить за типом секреції до змішаних залоз. Ендокринну діяльність у ній здійснюють острівці Лангерганса - клітинні скупченя з густою сіткою кровоносних капілярів. У залозі налічується 1-2 млн острівців діаметром - 100-300 мкм. У острівцях переважають бета клітини (60-80 %; продукують інсулін). Є ще альфа (10-30 %; продукують глюкагон) та дельта (продукують соматостатин) клітини.

скачать реферат Печінка. Її будова, функції та хвороби

Утворення сечовини із продуктів білкового розпаду представляє один з найважливіших процесів організму. В той час, як деякі аміачні сполуки токсичні для організму, сечовина безпечна і притому легко виділяється нирками. Таким чином, печінка виконує велику роль, утворюючи кінцевий продукт білкового зворотнього метаморфозу. В обміні вітамвнів печінка виконує теж не останню роль. Вітамін А утворюється в печінці із провітаміну каротину, що тнадходить з їжею. Печінкові клідини продукують ензим-каротиназу, яка і перетворює каротин на дві молекули вітаміну А. Крім перетворення каротину в вітамін А в печінці відбувається накопичення цього вітаміну. Біля 95% всієї кількості вітаміну, що знаходиться в організмі, зосереджено в печінці. Поклади вітаміну А піддаються впливу ряду фізіологічних та патологічних факторів. Так, вони збільшуються не тільки при їжі, багатій каротинами, але й при сильному споживанні жиру. Інсулін зменшує вміст вітаміну в печінці. Різні ураження печінкової тканини супроводжується різким та швидким зменшенням запасу вітаміну А, при цьому каротини біліше не перетворюються в вітамін А.

скачать реферат Гестозы беременных

Добова^д^за -0,^0,3 г.^ Г а н г л е р о н - має холінолітичну, спазмолітичну і місце-воанестезуючу властивість. Застосовується для внутрішньом'язо-вого, підшкірного і внутрішньовенного введення у вигляді 1,5% розчину по 2 мл. Разова доза - 0,06 г(4 мл). Добова, доза - 0,18(12 мл). К у р а н т і л(діпірідамол). Крім коронаророзширюючої дії препарат зменшує периферичний опір і помірно знижує артеріальний тиск. Важливою особливістю курантіла е його властивість термозити агрегацію тромбоцитів і попереджувати утворення тромбів в судинах. Застосовується також для поліпшення маткове-плапентарного кровообігу. 2 мл. препарата розводять в 200 мл 5% розчину глюкози або реополіглюкіну і вводять краплинне в вену. Н о в о к а У н - місцевий анестетик. Застосовується для лікування гестозів з метою зняття спазма периферичних судин і покращення мікроциркуляції у вигляді глюкозо-новокаїнової суміші:- глюкоза 20% 150 мл новокаїн 0^25% 150 мл в вену повільно краплинне^ 8 ОД інсуліна(після опреділен-чя чутливості організма на новокаїн).

скачать реферат Фінансування охорони праці

Після цьо­го рівномірно і щільно прикладають електрод до ділянки серця. Припи­няючи на хвилину масаж серця і штуч­ну вентиляцію легень, проводять де­фібриляцію. Ефект її виявляється в появі самостійного пульсу безпосеред­ньо після розряду або після продов­ження масажу. Паралельно із описаними вище ре­анімаційними заходами проводять ок­сигенотерапію, внутрішньовенне вве­дення глюкози з вітамінами й інсулі­ном, вводять серцеві препарати, по­ляризуючу суміш, коронаролітичні, антиаритмічні засоби (феноптин, лідокаїн), 10 мл 10 % розчину кальцію хлориду, внутрішньовенне і внутрішньоартеріально переливають кров. Оживлення потерпілого треба про­довжувати до появи самостійного ди­хання і відновлення роботи серця. Місцеві пошкодження не вимага­ють спеціального лікування. Воно по­винно бути консервативним. Це по­яснюється крихкістю судин біля ділян­ки пошкодження і підвищеною їх лам­кістю, нечіткістю меж змертвілої тка­нини, малою схильністю ран до на­гноєння і сприятливим перебігом про­цесу загоєння. Пошкоджену ділянку обробляють 70 % етиловим спиртом і закривають стерильною пов'язкою. Вона загоюється під струпом. Якщо ураження великі і глибокі, супровод­жуються звугленням тканин, після появи демаркаційної лінії проводять некректомію чи ампутацію.

Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки
Наклейки на стену "Звездочки", светящиеся в темноте.
Набор Звездочки от знаменитого производителя Djeco это необычное украшение детской комнаты, которое светится в темноте! Всего в наборе 65
879 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Фартук "Мисс Вселенная".
Мужчину можно удержать на кухне! Оригинальный подарок, фартук с оригинальным рисунком. Мило, удобно, интересно и со смыслом. Размеры
719 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Залози внутрішньої секреції

Під впливом цих імпульсів змінюється функціональний стан нейросекреторних клітин підзгір'я, а слідом за цим — діяльність гіпофіза і пов'язаних з ним ендокринних залоз. 2. Гормони Поняття про гормони. Гормони — специфічні, фізіологічне активні речовини, які виробляються залозами внутрішньої секреції. Гормонам властива висока біологічна активність. Так, 1 г адреналіну (гормон надниркових залоз) досить, щоб посилити роботу 100000000 ізольованих сердець жаб, тобто для стимуляції діяльності одного серця досить 1/10000000 г адреналіну. 1 г інсуліну (гормон підшлункової залози) може знизити рівень цукру в крові 125 000 кроликів. Розмір молекул гормонів порівняно невеликий. Це забезпечує їхнє проникнення через стінки капілярів із кров'яного русла в тканини. Крім того, малі розміри молекул полегшують гормонам вихід із клітин через клітинні мембрани. Гормони порівняно швидко руйнуються тканинами, тому для забезпечення тривалої дії вони повинні постійно виділятися в кров. Тільки в цьому випадку можливе підтримання постійної концентрації гормонів у крові.

скачать реферат Вплив трансплантації культур клітин підшлункової залози і стовбурових клітин на патогенез експериментального цукрового діабету

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ я ГЛЮТ – глюкозний транспортер ДНК - дезоксирибонуклеїнова кислота ЗХ – загальний холестерин ІА – індекс атерогенності ІЗЦД – інсулінозалежний цукровий діабет ІНЦД – інсулінонезалежний цукровий діабет ІСК – клітини, що синтезують інсулін ЛПВЩ – ліпопротеїди високої щільності ЛПДНЩ – ліпопротеїди дуже низької щільності ЛПНЩ – ліпопротеїди низької щільності ЛФ – лужна фосфатаза мРНК – матрична рибонуклеїнова кислота ПШЗ підшлункова залоза ТГ – тригліцериди ЦД – цукровий діабет ЦК – цитокератин DAPI– 4',6-діаміно-2-феніліндолдігідрохлорід FI C – флуоресцину ізотіоціанат PC A – ядерний антиген клітин, що проліферують PE – фікоеритрин

скачать реферат Гострий панкреатит

Внутрішньосекреторна діяльність підшлункової залози полягає у виробленні гормонів. Основними з них є інсулин, соматостатин, глюкагон. Інкрет виробляється в острівцях Лангерганса, які розміщуються серед клітин паренхіми залози, більшою частиною в хвості і тілі, не мають протоків, виділяють інкрет безпосередньо в кров. А-клітини виробляють глюкагон. В-клітини є місцем синтезу та депонування інсуліну. D-клітини продукують соматостатин. Основну роль в регуляції вуглеводного обміну виконує інсулін, який знижує рівень цукру в крові, сприяє відкладенню глікогену в печінці, поглинанню його тканинами та зменшенню ліпемії. Порушення продукції інсуліну викликає підвищення цукру в крові та развиток цукрового діабету. Глюкагон – антагоніст інсуліну. Він викликає розпад глікогену в печінці та виділення глюкози в кров і може бути другою причиною развитку діабету. Функція цих двох гормонів тонко координується. Їх секреція визначається рівнем цукру у крові. Таким чином, підшлункова залоза є складним життєво- важливим органом, патологічні зміни якого супроводжуються глибокими порушеннями травлення та обміну речовин.

скачать реферат Загальні реакції організму на ушкодження

Порівняно часто розвиваються коматозні стани у хворих з ендокринною патологією, особливо при цукровому діабеті як фінал порушення обміну речовин. При несвоєчасній діагностиці і лікуванні коматозний стан загрожує життю хворого. При ендокринній патології коми можуть виникати внаслідок недостатньої або надлишкової продукції гормонів. До першої групи належать: гіперглікемічна (недостатність інсуліну), гіпотиреоїдна (недостатність гормонів щитоподібної залози), гіпокортикоїдна (недостатність гормонів кори надниркових залоз), гіпопітуїтарна, (недостатність гормонів передньої частки гіпофіза). При надлишковій продукції гормонів або передозуванні гормональних препаратів розвиваються тиреотоксична та гіпоглікемічна коми. Гіперкетонемічна (діабетична) кома може бути спричинена припиненням або зменшенням введення інсуліну, приєднанням інфекційних захворювань, хірургічними втручаннями, стресовими ситуаціями у хворих на цукровий діабет. Патогенетичною основою коматозного стану є прогресуюче порушення усіх видів обміну (див. цукровий діабет). Метаболічні розлади і наростання кетоацидозу посилюють тканинне зневоднення. спричинюють зменшення об'єму циркулюючої крові, зміни реологічних властивостей крові з тенденцією до розвитку синдрому внутрішньо судинного згортання крові, погіршується кровопостачання, виникає гіпоксія та набряк кори головного мозку: розвивається діабетична кома.

скачать реферат Значення глікемічного моніторингу крові спортсмена

Міністерство освіти і науки України Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького ННІ фізичної культури спорту і здоров єм кровотоку, посилюється енергообмін. Розвивається при зниженні в крові вмісту глюкози, вільних жирних кислот, амінокислот почуття голоду обумовлює поведінкову реакцію, спрямовану на пошук і прийом їжі і заповнення в організмі поживних речовин. Психологам з університету штату Флорида вдалося показати, що рівень глюкози в крові впливає на концентрацію й здатність до самоконтролю. Для нервових клітин — не лише мовних і зорових центрів головного мозку, але і для всіх інших — основним джерелом енергії є глюкоза, що отримується ними із спинномозкової рідини і крові. Не дивлячись на те, що концентрація глюкози — надстабільна система, регульована десятком гормонів — інсуліном, глюкокортикоїдами, гормонами гіпофіза, навіть протягом доби відбуваються її незначні коливання. Зокрема, з ранку її рівень ледве нижчий, а після їжі — вище за норму. Відомо, що зниження концентрації глюкози приводить до запаморочення, нудоти, непритомності і ослабання всіх функцій центральної нервової системи.

Пепельница с откидной крышкой S.Quire круглая, сталь, покрытие никель, 90 мм.
Круглая настольная пепельница с откидной крышкой. Размер: 90x93 мм. Состав: нержавеющая сталь, покрытие никель. Цвет: серебристый.
353 руб
Раздел: Пепельницы
Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
скачать реферат Патологія ендокринної системи

У крові хворих виявляють циркулюючі автоантитіла ще до появи перших симптомів захворювання. Таким чином, підтип I діабету зумовлений порушенням імунної відповіді організму на деякі екзогенні антигени (віруси), а підтип 1Ь є органоспецифічним автоімунним захворюванням. Таблиия. Характеристика цукрового діабету I типу Критерії Ознаки Клінічні прояви Ювенільний тип, виникає переважно у дітей і підлітків, інсулінозалежиий Етіологічні фактори Асоціація з НLА. порушення імунної відповіді на віруси, яким властива тропність, до b-клітин Патогенез Деструкція (3-клп'ин. недостатня регенерація Етіологія Вірус и Порушення орган ос первинного імунітету Загальна поширеність діабету, % 10 1 Стать Співвідношення рівне Переважають жінки Поєднання з автоімунними захворюваннями Нема Часте Час першого виявлення антитіл до тканини острівців Після перенесеної вірусної інфекції За декілька років до перших клінічних проявів діабету Ураження острівцевого апарату підшлункової залози змінюються залежно від тривалості цукрового діабету. Із збільшенням терміну захворювання у хворих на діабет I типу зменшується кількість b-клітин на фоні незміненого вмісту а-клітин.

скачать реферат Фармакологічне обґрунтування використання препарату "рексод" при цукровому діабеті

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ при цукровому діабеті. — Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 14.03.05. – фармакологія. – національний фармацевтичний університет, Харків, 2008. Дисертація присвячена фармакологічному обґрунтуванню доцільності застосування рексод на різних етапах розвитку інсулінової недостатності. На основі комплексних експериментальних досліджень встановлено, що рексод відновлює антиоксидантний баланс, виявляє ангіопротекторні і мембранопротекторні ефекти. Встановлено, що при застосуванні рексод в умовах експериментальної відносної та абсолютної інсулінової недостатності спостерігається достовірне покращення функціональної активності b-клітин підшлункової залози, збільшення чутливості до інсуліну, покращення толерантності до вуглеводів. Рексод за умов експериментальної абсолютної інсулінової недостатності зменшує розвиток діабетичної нефропатії та проявляє антиатерогенні властивості. Встановлено, що рексод проявляє антигіперглікемічні властивості лише за умов наявності патології, що супроводжується оксидативним стресом та порушеннями вуглеводного обміну.

скачать реферат Методи біотехнології

З'ясування механізмів функціонування і регуляції ДНК, виділення і вивчення специфічних ферментів привело до формування чіткого наукового підходу, до розробки біотехнологічних процесів на основі генно-інженерних робіт. Уже в 1982 р. надійшов у продаж людський інсулін, синтезований кишковими паличками, які містили штучно вмонтовану інформацію про цей гормон. Згодом з'явились інші генно-інженерні препарати: інтерферони, соматотропний гормон людини, інтерлейкін-2 та ін. У цей період були одержані суперпродуценти антибіотиків, ферментів, амінокислот, вітамінів; розроблені та впроваджені екологічно чисті безвідходні технології; розроблена і впроваджена у практику спеціальна апаратура; здійснена автоматизація і комп'ютеризація біотехнологічних процесів тощо. Протягом останніх 10-15 років минулого століття проходив бурхливий розвиток біотехнології, визначались сфери пріоритетного впровадження конкретних результатів технологічних розробок. 2. Біологічні об'єкти і методи біотехнології До хіміко-біологічних процесів належать ті з них, в яких використовують біологічні об'єкти різної природи (мікробної, рослинної або тваринної), наприклад, при виробництві продукції різноманітного призначення - антибіотиків, вакцин, ферментів, кормового і харчового білка, гормонів, амінокислот, біогазу, органічних добрив тощо.

скачать реферат Патологія стравоходу та шлунку

Проростання пухлини в аорту звичайно закінчується раптовою профузною кровотечею. 3. Патологія шлунка А) Порушення функцій шлунка Порушення секреції шлункового соку (за нормальних умов виробляється близько 2 л шлункового соку на добу) проявляється її підвищенням (гіперсекреція) і зниженням (гіпосекреція). Гіперсекреція шлункового соку характеризується звичайно не тільки збільшенням кількості секрету, а й підвищенням утворення хлороводневої кислоти (гіперхлоргідрія). Гіперсекреція спостерігається при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки, окремих формах гастриту, при пілороспазмі і пілоростенозі, під впливом охолодження, вживання алкоголю, гарячої їжі та деяких лікарських засобів (ацетилсаліцилова кислота, інсулін, бутадіон, гідрокортизон тощо). Оскільки гіперсекреція супроводжується підвищенням кислотності і здатності шлункового соку перетравлювати їжу, на цьому фоні можливе ушкодження слизової оболонки шлунка – від невеликих дифузних змін до утворення ерозій і виразок. Гіпосекреція шлункового соку звичайно поєднується зі зниженням кислотності шлункового вмісту (гіпохлоргідрія). ГіпосекрецІя шлунка спостерігається при гострому і хронічному гастриті, пухлинах шлунка, зневодненні організму.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.