телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Бухгалтерский учет

Відповідальність бухгалтера

найти похожие
найти еще

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Якщо ж рік не закінчився, а цей бухгалтер знову завинив, керівник має право звільнити його на підставі п. 3 ст. 40 КЗпП. А що розуміється під терміном «грубе порушення», роз'яснено в п. 27 постанови № 9: вирішуючи питання, чи є порушення трудових обов'язків грубим, суд має виходити з характеру проступку,обставин, за яких його вчинено, яку завдано ним шкоду. Отже, наявність шкоди зовсім не обов'язкова, досить можливості її завдання. У той же час наявність вини для застосування дисциплінарного стягнення є обов'язковою. Принцип вини закріплено і в Типових правилах (зверніть увагу, що у згаданому вище п. 24 йдеться про невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків). Однак у трудовому законодавстві не розкривається зміст вини, не визначається її форма. Тому, на наш погляд, слід звернутися до загальноприйнятого розуміння. Зміст вини зумовлений сукупністю свідомості (інтелектуальний момент), волі (вольовий момент) та їх співвідношенням. Форма вини – це завжди умисел (прямий чи непрямий) або необережність (самовпевненість і недбалість). Якщо в діях працівника не вбачається вина, притягати його до дисциплінарної відповідальності неможливо. Наприклад, бухгалтер не здав своєчасно звіт унаслідок хвороби. Вважаємо, що в цьому випадку його вини немає (про відповідальність керівника тут не йдеться). Важливо, що дисциплінарне стягнення застосовується не пізніше одного місяця з дня виявлення проступку, виключаючи час відсутності працівника внаслідок тимчасової непрацездатності та відпустки. При цьому дисциплінарне стягнення не може бути застосоване пізніше 6 місяців від дня вчинення проступку. Матеріальна відповідальність Бухгалтер не є матеріально відповідальною особою (якщо, звичайно, він не виконує функцій, наприклад, касира). Його посада не передбачає виконання робіт, безпосередньо пов'язаних зі зберіганням, обробленням, продажем, перевезенням чи застосуванням у процесі виробництва переданих йому цінностей. Таким чином, до бухгалтера можна застосувати відповідальність лише в межах середньомісячного заробітку. Так, згідно зі ст. 132 КЗпП за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків, працівники, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку. Нагадаємо, що розмір середньомісячного заробітку визначається відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 08.02.95 р. № 100. При цьому п. 2 ст. 133 КЗпП розкриває, що обмежену матеріальну відповідальність несуть керівники структурних підрозділів на підприємствах, в установах, організаціях (а головний бухгалтер таким є) та їх заступники, якщо шкоду заподіяно: – необґрунтованими грошовими виплатами; – неправильною постановкою обліку та зберігання матеріальних або грошових цінностей; – невжиттям необхідних заходів щодо запобігання простоям, випуску неякісної продукції, розкраданню, знищенню та псуванню матеріальних або грошових цінностей.

У разі коли благодійний фонд отримує дохід з інших джерел, він зобов'язаний сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих з таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів (абзац другий пп. 7.11.9 п. 7.11 ст. 7 Закону № 334/94-ВР). Під безповоротною фінансовою допомогою згідно із Законом № 334/94-ВР розуміють суму коштів, передану платнику податку згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами, які не передбачають, відповідно, компенсації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і субсидій), або без укладання таких угод. Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.99 р. № 1192-XIV (зі змінами та доповненнями) терміни «безоплатна допомога» та «гуманітарна допомога» вживаються в такому значенні: • безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) – надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам; • гуманітарна допомога – цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами з гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв'язку із соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров'я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об'єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 4 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.97 р. № 531/97-ВР (зі змінами та доповненнями). Таким чином, поняття безоплатної та гуманітарної допомоги, визначені у Законі № 1192-XIV, підпадають під розуміння безповоротної фінансової допомоги у Законі № 334/94-ВР. Статтею 6 Закону № 1192-XIV встановлено, що якщо кошти або товари (роботи, послуги), звільнені від оподаткування як гуманітарна допомога, було використано не за цільовим призначенням, вони вважаються доходом і оподатковуються відповідно до законодавства України. Отже, у разі доведення, що гуманітарна допомога була використана благодійним фондом не за цільовим призначенням, така сума допомоги вважається доходом з інших джерел та оподатковується на загальних підставах, тобто за ставкою, передбаченою ст. 10 Закону № 334/94-ВР. Крім того, пп. 7.11.12 п. 7.11 ст. 7 Закону № 334/94-ВР, зокрема, встановлено, що у разі порушення неприбутковими організаціями, в тому числі благодійними фондами, положень цього Закону та інших законодавчих актів про неприбуткові організації податковий орган має вирішувати питання про виключення організацій з реєстру неприбуткових організацій і оподаткування їх доходів.

А оскільки так, то в міру зміни цього розміру змінюватиметься і мінімальна величина прихованих від оподаткування сум, починаючи з якої виникає кримінальна відповідальність. А змінюватися розмір податкової соціальної пільги може із двох причин: – зміни з року в рік мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня (на 01.01.2004 р. – 205 грн.); – зміни встановленого п. 22.5 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV розміру самої податкової соціальної пільги (2004 рік – 30 %; 2005 рік – 50 %, 2006 рік – 80 %, 2007 рік – 100 % стосовно розміру мінімальної зарплати). Якщо особа ухилилася від оподаткування, але сума несплаченого податку виявилася меншою за 61500 грн., то ст. 212 КК застосовуватися не може. При визначенні цієї величини слід виходити із суми несплаченого податку, збору, обов'язкового платежу без урахування фінансових санкцій (пені, штрафу), що застосовуються відповідно до вимог податкового законодавства. Важливо, що згідно з частиною 4 ст. 212 КК особа, яка вперше вчинила умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), передбачене частинами 1 і 2 ст. 212 КК, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня). Докладно про таке звільнення можна прочитати у статті «Ухилення від сплати податків: нюанси» в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2002, № 90. Зловживання владою або службовим становищем. Стаття 364 КК передбачає відповідальність за зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання посадовою особою влади або службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало шкоди (у певному розмірі) охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб. До введення інституту податкової застави бухгалтерів рідко притягали до відповідальності за цією статтею. За законодавчою традицією, підтвердженою постановою Верховного Суду України (див. п. 4 згаданої вище постанови від 26.03.99 р. № 5), порушення порядку відчуження активів, що перебувають у податковій заставі, тягне за собою відповідальність за ст. 364 КК. Для кваліфікації дій бухгалтера як злочину за цією статтею необхідно, щоб державі було завдано шкоди в певній сумі. Для притягнення за цією статтею у 2004 році завдана шкода і відповідальність мають такий вигляд: Розмір завданої шкоди Характер відповідальності Діями особи завдано шкоди в істотних розмірах – від 100 до 250 нмгд (6150 – 15374 грн.) Виправні роботи строком до 2 років або арешт строком до 6 місяців, або обмеження волі строком до 3 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років Дії особи спричинили тяжкі наслідки – завдано матеріальну шкоду в розмірі від 250 нмгд і більше (15375 грн. і більше) Позбавлення волі на строк від 5 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років Так само, як і у випадку з відповідальністю за ст. 212, якщо дії вчинено до 01.01.2004 р., розмір шкоди розраховується виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн.), якщо після цієї дати – виходячи з розміру податкової соціальної пільги. Службова недбалість.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Кодекс законів про працю України

Глава III ТРУДОВИЙ ДОГО¶РСтаття 21 Трудовий договр Трудовий договр угода мж працвником власником пдпримства, установи, органзац або уповноваженим ним органом чи фзичною особою, за якою працвник зобов'язуться виконувати роботу, визначену цю угодою, з пдляганням внутршньому трудовому розпорядков, а власник пдпримства, установи, органзац або уповноважений ним орган чи фзична особа зобов'язуться виплачувати працвников заробтну плату забезпечувати умови прац, необхдн для виконання роботи, передбачен законодавством про працю, колективним договором угодою сторн. Працвник ма право реалзувати сво здбност до продуктивно творчо прац шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на деклькох пдпримствах, в установах, органзацях, якщо нше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторн. Особливою формою трудового договору контракт, в якому строк його д, права, обов'язки вдповдальнсть сторн (в тому числ матеральна), умови матерального забезпечення органзац прац працвника, умови розрвання договору, в тому числ дострокового, можуть встановлюватися угодою сторн

скачать реферат Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах

ЗмістВступ Розділ І. Організація обліку витрат на оплату праці в бюджетних установах. 1.1. Економічна сутність оплати праці. Форми, системи та види оплати праці бюджетних установах. Основи обліку заробітної плати: нарахування та зведення нарахувань по оплаті праці, утримання із заробітної плати. Облік робочого часу. 1.3. Особливості організації обліку витрат на оплату праці. 1.4. Зв'язок обліку витрат на оплату праці з фінансовою та податковою звітністю. 1.5 Відповідальність бухгалтера за порушення діючого законодавства з обліку на оплату праці. Розділ ІІ. Економічний аналіз витрат на оплату праці в бюджетних установах. 2.1. Теоретичні основи економічного аналізу витрат на оплату праці. 2.2. Прийоми документального контролю та способи перевірки. 2.3. Напрями удосконалення контрольно-ревізійної роботи. Розділ ІІІ. Контроль і ревізія операцій з обліку витрат на оплату праці. 3.1. Завдання, об'єкти та джерела інформації для контролю і ревізії витрат на оплату праці. 3.2. Прийоми та способи вивчення операцій з обліку витрат на оплату праці. 3.3. Типові порушення ведення операцій з обліку витрат на оплату праці. Розділ ІV. Комп'ютеризація обліку і аналізу витрат на оплату праці. 4.1. Автоматизація розрахунків по заробітній платі. 4.2. Комп'ютеризація обліку витрат на оплату праці. 4.3. Комп'ютеризація економічного аналізу витрат на оплату праці.

Фоторамка "Poster blue" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
584 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Копилка декоративная "Блюд", 13x11x14 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 13x11x14 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Коктейли.
Создание коктейля - сродни созданию музыки! Мало расположить ноты в определенном порядке, нужно, чтобы они ожили и зазвучали. Сочиняя
378 руб
Раздел: Подарочные наборы
 Кодекс законів про працю України

Стаття 129 Заборона вдрахувань з вихдно допомоги, компенсацйних та нших виплат Не допускаються вдрахування з вихдно допомоги, компенсацйних та нших виплат, на як згдно з законодавством не звертаться стягнення. Глава IX ГАРАНТ¶· ПРИ ПОКЛАДЕНН¶ НА ПРАЦ¶ВНИК¶В МАТЕР¶АЛЬНО· В¶ДПОВ¶ДАЛЬНОСТ¶ ЗА ШКОДУ, ЗАПОД¶ЯНУ П¶ДПРИґМСТВУ, УСТАНОВ¶, ОРГАН¶ЗАЦ¶· Стаття 130 Загальн пдстави умови матерально вдповдальност працвникв Працвники несуть матеральну вдповдальнсть за шкоду, заподяну пдпримству, установ, органзац внаслдок порушення покладених на них трудових обов'язкв. При покладенн матерально вдповдальност права законн нтереси працвникв гарантуються шляхом встановлення вдповдальност тльки за пряму дйсну шкоду, лише в межах порядку, передбачених законодавством, за умови, коли така шкода заподяна пдпримству, установ, органзац винними протиправними дями (бездяльнстю) працвника. Ця вдповдальнсть, як правило, обмежуться певною частиною заробтку працвника не повинна перевищувати повного розмру заподяно шкоди, за винятком випадкв, передбачених законодавством

скачать реферат Секретар керівника

Києва Н А К А З Від 16 травня 2001 долі № 76 Про оплату замінених уроків. Н А К А З У Ю :1. Провести оплату замінених уроків наступним викладачам: 1.Зубкова - 35 часів 2. Ковальчук - 20 часів 3. Піліпава - 2 години 2. Бухгалтерії училища провести оплату замінених уроків згідно нормативних актів.Директор ПТУ № 67 (підпис) Р.М. Кольцов Професійно-технічне училище № 67 м. Києва Н А К А З Від 28 травня 2001 долі №89Про відвідування учнями групи 120 Палацу дітей та юнацтва Жовтневого району м. Києва З метою проведення культурно-масової роботи з учнями Н А К А З У Ю:1. Організувати відвідування учнями групи 120 Палацу дітей та юнацтва Жовтневого району м. Києва для перегляду концертноє програми 20.05.2001 долі про 15.00 годині. 2. Провести інструктажі з правил поведінки на транспорті та під годину концерту. 3. Маршрутний лист пересування учнів та майстрів – затвердити. 4. Відповідальність за збереження життя учнів під година проведення заходу покласти на майстрів виробничого навчання Московську М.О. та Мірошник Р.Г. 5. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора з НВР та СП Тєрнова М.П.Директор ПТУ № 67 (підпис) Р.М. Кольцов КОНТРАКТ М. “ “ р. Підприємство, установа, організація (громадянин) (повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по батькові громадянина — підприємця)в особі власника або уповноваженого ним органу (посада) (прізвище, ім'я, по батькові) іменований далі роботодавець, з одного боку, та громадянин (прізвище, ім'я, по батькові) іменований далі працівник, з другого боку, уклали цей контракт про наступне: Працівник приймається (наймається) на роботу (найменування структурного підрозділу підприємства, установи, організації: цех, відділ, лабораторія тощо) за професією (посадою) (повне найменування професії, посади)кваліфікацією (розряд, кваліфікаційна категорія) Працівнику (не) встановлюється строк випробування (непотрібне викреслити) (тривалість строку випробування) ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.

 Кодекс законів про працю України

Стаття 135 Меж матерально вдповдальност у випадках, коли фактичний розмр шкоди перевищу номнальний розмр Меж матерально вдповдальност працвникв за шкоду, завдану пдпримству, установ, органзац розкраданням, умисним зпсуттям, недостачею або втратою окремих видв майна та нших цнностей, а також у тих випадках, коли фактичний розмр шкоди перевищу номнальний розмр, встановлюються законодавством. Стаття 135-1 Письмов договори про повну матеральну вдповдальнсть Письмов договори про повну матеральну вдповдальнсть може бути укладено пдпримством, установою, органзацю з працвниками (що досягли всмнадцятирчного вку), як займають посади або виконують роботи, безпосередньо зв'язан з зберганням, обробкою, продажем (вдпуском), перевезенням або застосуванням у процес виробництва переданих м цнностей. Перелк таких посад робт, а також типовий договр про повну ндивдуальну матеральну вдповдальнсть затверджуються в порядку, який визначаться Кабнетом Мнстрв Украни

скачать реферат Проектування контрольних операцій на прикладі розв”язання задачі визначення фактичної вартості в2 (укр)

Впроцесі виконання даної розробки ми, на основі вхідних документів, отримуємо результат, що оформляється у вигляді табульограм, які зручні для подальшого аналізу та обробки . В результаті обробки створюються вихідні файли, які можуть бути використанні на подальших ділянках обліку чи планування. В даній роботі, згідно принципів незбитковості та мінімізації, побудована інформаційна база, що забезпечує обробку інформації. ЛІТЕРАТУРА 1. С.И. Волков, А.Н. Романов . Организация машинной обработки информации., М.:Финанси и статистика,1988 2. Методичні вказівки до дипломного проектування, Л.: Лду, 1990 3. Романов А.Н. Автоматизация обработки информации по учету и анализу в промишлености .- М.: Финанси и статистика., 1981 4. Типовие проектние решения по участкам подсистеми “Бухгалтерский учет”. АСУ предприятий отраслей машиностроения. - М:1975. 5. Е.Н. Хотяшов Проектирование машинной обработки економической инфомации. - М.: Финанси и статистика., 1987. 6. Одинцов Б. Е. Економическая информатика. - К. 1996. Додаток 1 Форми вхідних документів Акт інвентарізації № “ ” 199 р По код Залишок на кінець періоду №п.пНоменклатур-ний номерНазва та сорт матеріалуОдиниця виміруКількість 12345 Відповідальна особа Бухгалтер Керівник Накладна № “ ” 1999 р.

скачать реферат Перевірка виконання прийнятих рішень за наслідками перевірки

Позовну заяву складають на підставі первинних документів, що підтверджують матеріальну відповідальність конкретних осіб або інших підприємств у розмірі заподіяного збитку. Підприємство-позивач вживає необхідних заходів щодо задоволення своїх позовних вимог у судових і арбітражних органах. У відшкодуванні завданих збитків підприємству, а також окремим громадянам велике значення має добре налагоджений облік виконавчих листів, виданих судами. Облік переміщення виконавчих листів на утримання заборгованості ведеться бухгалтерією у спеціальному журналі. Представник суду (судовий виконавець) систематично контролює виконання судових рішень на підприємствах, розташованих на території регіону, який обслуговує суд. В окремих випадках ці функції виконує прокуратура. У процесі проведення комплексних ревізій фінансово-господарської діяльності підприємств об , КОО, 1999. – 574 с. Бухгалтерський облік в сільському господарстві: навчальний посібник / Фесенко Д.Н., Штейнман М.Я., Атрощенко В.І. – К.: Вища школа, 1987. – 360 с.

скачать реферат Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера

Процедура приймання-передачі справ може передбачати декілька етапів. Загальний порядок дій у ході звільнення колишнього і приймання нового бухгалтера на підприємстві наведено у службових записках. Дотримання даної процедури дозволить усунути порушення у веденні бухгалтерського обліку та контролю на підприємстві, а також розмежувати відповідальність між новим бухгалтером і його попередником. Для проведення приймання-передачі керівник підприємства має видати наказ, в якому необхідно зазначити порядок проведення перевірки документації, яка передається, та відповідальних осіб за її здійснення (комісія з приймання-передачі справ), необхідність залучення сторонніх осіб (аудиторської фірми, вищої установи), особу, якій має бути передано справи, а також період, протягом якого здійснюється приймання-передача справ. Зокрема, тривалість останнього залежить від особливостей підприємства та погоджується з бухгалтером, який звільняється. До складу комісії з приймання-передачі справ включають не менше трьох компетентних у питаннях бухгалтерського обліку працівників, у тому числі, бухгалтера, який звільняється.

скачать реферат Амортизація, її визначення, характеристика, порядок нарахування

Це справедливо навіть для випадків, коли бухгалтер (і таке буває) має інженерну кваліфікацію. Межі компетенції в такому разі визначаються не рівнем підготовки, не фахом, а посадою. Я не побоялася б сказати: бухгалтер не має права самостійно, на власний розсуд, визначати термін експлуатації основних засобів. Його прямий обов'язок – вести облік, і робити це фахово, розумно, вигідно для підприємства. Так, саме вигідно, бо від методу, який обере бухгалтер для нарахування амортизації (а це вже справді його обов'язок, його відповідальність, його компетенція), залежать і собівартість, і ціноутворення, і капіталізація зношеної частини основних засобів, і багато інших наслідків амортизаційної політики як важелів для прийняття управлінських рішень на підтримання фінансової стабільності підприємства. Отже, спираючись на дані, записані в Акті введення в експлуатацію того чи іншого об'єкта, а це – первісна вартість (її визначає бухгалтер), ліквідаційна вартість (її визначає власник або уповноважена керівна особа), термін експлуатації (його визначає керівництво разом з особою, відповідальною за експлуатацію), – бухгалтер повинен з цих, запропонованих Стандартом 7, методів нарахування амортизації вибрати оптимальний. І дуже добре, що такий вибір тепер він має. 3. Методи амортизації, наведені у ПБО 7 Прямолінійний метод У спеціальній літературі описання прямолінійного методу нарахування амортизації подекуди зустрічається під іншими назвами: лінійний метод, метод рівномірного списання, рівномірний метод – що, як можна здогадатись, не дає підстав вважати, що йдеться про різні речі.

Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны
Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы
скачать реферат Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

Дотримання нормативів, які використовуються для внутрішнього аналізу, має постійно контролюватися. Виявлення причини утворення наднормативних витрат або неповних нормативів можливе лише за умов здійснення внутрішнього управлінського аналізу. Аналіз нормованих оборотних коштів проводиться як взагалі, так і за окремими балансовими статтями, всередині статей — за групами, всередині групи — за видами для виявлення змін у структурі та кількості цінностей. Стан виробничих запасів аналізують за даними аналітичного обліку сировини, матеріалів, палива та інших цінностей, який проводять на складах матеріально відповідальні особи і бухгалтерія. Незавершене виробництво аналізують за фактичними даними в залишках напівфабрикатів і деталей у кожному цеху (коморі, на робочому місці), а також враховують норми та запаси кожного виду деталей і напівфабрикатів. Аналіз запасів готової продукції здійснюють також за даними аналітичного обліку складів. При цьому визначається кількість продукції, яка тривалий час зберігається на складі, не відвантажена через низьку якість, нетоварний вигляд, відсутність попиту.

скачать реферат Підприємництво

На невеликих підприємствах їх власники або керівники /виконавчі директори/ можуть самі вести бухгалтерський облік. призначається або звільняється з посади керівником і безпосередньо йому підпорядковується; керується цим Положенням, іншими нормативними актами, затвердженими в установленому порядку, несе відповідальність за дотримання встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку; забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, надання оперативної інформації, складання і подання у встановлені терміни бухгалтерської звітності, з метою виявлення і мобілізації внутрігосподарських резервів здійснює /разом з іншими підрозділами/ економічний аналіз діяльності підприємства, установи; підписує разом з керівником підприємства, установи документи,що є підставою для приймання і видачі товарно-матеріальних цінностей та коштів, а також розрахункові, кредитні та фінансові зобов'язання, візує господарські договори. Вказані документи без підпису головного бухгалтера вважаються недійсними і до виконання не приймаються. Право підпису може бути надано керівником підприємства, установи уповноваженим на це особам письмовим розпорядженням.

скачать реферат Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

В той же час як обов'язки комерційного директора не передбачені посадовою інструкцією, очевидно вони визначаються умовами контракту. Проаналізуємо права, обов'язки і відповідальність кожної посадової особи. Розподіл обов'язків означає визначення масштабу повноважень і міри відповідальності по кожній посаді Обов'язки та відповідальність головного бухгалтера , замісника , бухгалтерів та економіста майже однакові, їх посадові інструкції різняться тільки за визначенням функцій та прав визначених посадових осіб. Обов'язки: - знати поштові правила, поставки, накази, вказівки, розпорядження та інші керівні документи по поштовому зв'язку, основи організації праці, економіки та ін.; - знати постанови, накази, методично-нормативні акти та інструкції по веденню бухобліку, обліку грошових коштів, матеріальних цінностей та ін.; - знати і виконувати вимоги інструкцій з охорони праці в обсязі роботи, що виконується. Знати свої права і обов'язки в основах законодавства про охорону праці; - додерження обов'язків з охорони праці передбачених правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства; - негайно повідомляти про небезпеку своєму керівництву або іншій посадовій особі за положенням.

скачать реферат Ревізійні комісії підприємств і організацій

Крім того, на ефективність внутрішньогосподарського контролю негативно впливає те, що не завжди контрольні функції чітко визначені і розподілені між функціональними службами та підрозділами, а також конкретними виконавцями. На сільськогосподарських підприємствах відповідні контрольні функції виконують такі відділи і служби: агрономічна, зооветеринарна, інженерна служба, відділ постачання і збуту, планово-економічний відділ, бухгалтерія, відділ кадрів та ін. На невеликих підприємствах замість функціональних відділів обов'язки по забезпеченню технології і організації виробництва виконують окремі спеціалісти (агроном, енергетик, механік, економіст тощо). Основні функції і відповідальність за організацію контролю покладені на керівника підприємства (директора, голову, генерального директора). Він є організатором і координатором контролю як функції управління, так і елемента економічної роботи. Керівник підприємства встановлює кожній посадовій особі перелік контрольованих питань і зобов'язаний стежити за виконанням підлеглими працівниками контрольних функцій.

скачать реферат Карпаты

Орієнтуватися - це насамперед означає розбиратися в оточуючій обстановці, вміти визначати своє положення відносно сторін горизонту і місцевих предметів. Визначити своє положення відносно сторін горизонту, знайти північ найпростіше за допомогою компаса. Безпосередньо на маршруті орієнтування передбачає три основні дії: а) розпізнавання місцевості за орієнтирами та відомими ознаками; б) визначення сторін горизонту; в) визначення точки свого місцезнаходження відносно орієнтирів і навколишньої місцевості та азимутів для руху або виконання інших завдань Природно - ресурсний та рекреаційний потенціал - могутнє джерело матеріальних благ і духовного збагачення людини, це скарбниця дарів, якими треба користуватися розумно. Без природних ресурсів не може бути матеріального виробництва, тому їхнє ощадливе витрачання набуває соціально - економічного значення. Сучасний рівень розвитку техніки дає можливість людині використовувати природу в розмірах, які перевищують здатність її відновлювати свої ресурси У процесі туристсько - краєзнавчої діяльності роботу з охорони природи доцільно проводити в таких напрямках: - формувати переконаність у необхідності природоохоронної діяльності; - розкривати залежність вирішення проблеми охорони природи від суспільно - політичних цілей і соціально - економічних можливостей суспільства; - формувати відповідальність за збереження природних багатств і розвивати суспільно - трудову діяльність, яка полягає а) у знанні основних шляхів і засобів охорони природи; б) у навичках культури індивідуальної і колективної поведінки у природному середовищі; в) в умінні виконувати посильну практичну роботу з охорони навколишнього середовища Природоохоронне виховання туристів і посилена участь їх у збереженні, охороні і раціональному використанні природних багатств повинні займати особливе місце.

Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки
Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы
скачать реферат 1933г. Трагедия голода на Украине (1933: Трагедія голоду)

Ця своєрідна кругова порука мала на меті перешкодити подачі занижених да­них. І все ж районні працівники мали мужність колективно візувати фальсифіковані дані, щоб послабити тягар продрозкладки. У 1931р. після перевірки районних відомостей хлібозаготівельні плани істотно збільшилися в 153 районах (тоді на Україні існувало близько 400 районів). Для 1932р. такі узагальнюючі дані невідомі. Є, однак, свідчення Сталіна про те, що саботаж хлібозаготівель набув повсюдного характеру. На січневому (1933р.) об'єднаному Пленумі ЦК і ЦКК ВКП(б) він з убивчою іронією говорив: «Наші сільські комуністи, принаймні більшість з них. ста­ли боятися того, що селяни не догадаються придержати хліб для вивозу його потім на ринок по лінії колгоспної торгівлі і, чого доброго, візьмуть та й здадуть увесь свій хліб на елеватори». Немало керівників під власну відповідальність припиня­ли вивозити хліб, тому що це були не товарні, а продовольчі запаси. Заяви місцевих керівників на адресу надзвичайної комі­сії про відсутність резервів залишалися безрезультатними.

скачать реферат Выборы как форма непосредственной демократии

Важливою задачею є розгляд виборчого процесу та його стадій й відповідальність за порушення виборчого процесу Завданням даної роботи є визначення ролі інституту виборів у суспільному житті людини і держави взагалі. Класифікація, аналіз, співвідношення і взаємодії інституту виборів з іншими соціальними й правовими інститутами , їх функціонування в умовах різних політичних режимів, та викладення і закріплення виборчого права у нормативно-правових актах. У цьому дослідженні здійснена спроба порівняння точок зору різних авторів по вище перерахованих питаннях. З метою найбільш детального і повного висвітлення основних аспектів представленої теми та об'єктивного аналізу проблем. 1.Загальні положення інституту виборів 1.1.Вибори як форма безпосередньої демократії Чинна Конституція України визначає, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Здійснення влади народом відбувається, за Конституцією, як безпосередньо, так і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Тобто Конституція України проголошує всебічне і повне народовладдя.

скачать реферат Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

Ознаки, що характеризують особу окремого співучасника та впливають на кваліфікацію злочину, ставляться за вину лише цьому співучасникові. (3) У разі вчинення виконавцем незакінченого злочину інші співучасники підлягають відповідальності за співучасть у незакінченому злочині. (4) Співучасники не підлягають кримінальній відповідальності за діяння, вчинене виконавцем, якщо воно не охоплювалося їхнім умислом. Стаття 29. Відповідальність організаторів та учасників організованої групи і злочинної організації (1) Організатор організованої групи та злочинної організації підлягає відповідальності за всі злочини, вчинені організованою групою чи злочинною організацією, якщо вони охоплювалися його умислом. (2) Інші учасники організованої групи та злочинної організації підлягають відповідальності за злочини, у підготовці або вчиненні яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них, без посилання на статтю 26 цього Кодексу. Стаття 30. Добровільна відмова співучасників (1) Добровільна відмова виконавця (співвиконавця) не має наслідком кримінальної відповідальності за наявності умов, передбачених статтею 26 цього Кодексу.

скачать реферат Римська держава Ё цивЁльне право (шпаргалка)

Субъект сервитута имел право пользоваться чужой землей в одном или в нескольких отношениях, а эмфитекарий пользовался земельным наделом в полном объеме. Права на чужие вещи также надолго переживали своих создателей. Наряду с другими институтами они рецепируются позднейшими правовыми системами и получают дальнейшее развитие. Негаторний позов Застосовувався для усунення перешкод, що заважали власнику нормально здійснювати своє право власності .Позивачем був власник речі, якому хтось перешкоджав у який-небудь спосіб здійснювати право власності (наприклад, ходіння або проїзд по їе-мельній ділянці без правової на те підстави) Як правило. відповідачем за негаторним позовом був той. хто претендував на користування в якомусь відношенні чужою річчю. звідси й назва позову —позов про заперечення. Водночас відповідачем за негаторним позовом міг бути і той, хто в будь-який спосіб заважав власнику здійснювати своє право. Відповідальність за цим позовом зводилась до обов'язку порушника припинити неправомірні дії. СервітутиПотреба в обслуговуванні однієї земельної ділянки за рахунок іншої виникала досить часто Наприклад, земельний наділ, який має всі необхідні якості, зручності й переваги, після смерті власника перейшов до двох синів у спадщину.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.