телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАРазное -30% Книги -30% Канцтовары -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Бухгалтерский учет

Етика аудитора

найти похожие
найти еще

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Зміст стор. Вступ . Етичні принципи: Незалежність . Чесність . Об язковим для захисту професійних інтересів аудитора. -Аудитор повідомляє відповідні державні органи про виявлені порушення законодавства (згідно з вимогами законодавства). Так, ст 187 Кримінального Кодексу вказує, що в таких ситуаціях, коли аудитор вирогідно і точно знає про факти вчинення особливо тяжких злочинів з боку клієнта і має на руках незаперечні докази вчинення злочинів, таких як державна зрада, порушення конституції, шпигунство і інших особливо тяжких злочинів. Але оскільки аудитор не може дати абсолютно точну оцінку фактів порушення Кримінального кодексу, то він немає права про ці дії клієнта, а вони будуть вирішуватися судом. -При перевірці контролю якості, що проводиться іншим аудитором, керівником аудиторської фірми, або іншим регулювальним органом (АПУ). -Розкриття інформаціх можливе, коли є письмовий дозвіл клієнта на її розголошення. -Надаються результати перевірки державному органу, що призначив перевірку і уклав договір з аудиторською фірмою. У випадках, коли аудитор визначив, яку інформацію можна розкрити, він повинен розглянути такі важливі моменти: - уточнити якого роду повідомлення очікується та адресат, при цьому аудитор впевнюється в тому, що адресати є належними одержувачами і мають право на використання такої інформації. - чи буде аудитор нести будь-яку юридичну відповідальністьза розкриття інформації та за наслідки цього розкриття. 6. Професійна поведінка. Професійний бухгалтер повинен діяти так, щоб це відповідало добрій репутації професії і утримуватися від поведінки, яка б дискредитувала професію. Країни - члени МФБ для цього повинні, розробляючи Кодекси етики, враховувати відповідальність аудитора перед клієнтами, роботодавцями, громадськістю. 7. Доброзичливість. Аудитор повинен проявляти до клієнта доброзичливе ставлення. Так, аудитор повинен бути чесним зі своїми клієнтами і докладати всіх свої професійних зусиль, працюючи в їх інтересах. Аудитор також повинен поводити себе з колегами так, щоб спияти співпраці та встановленню гарних з ними стосунків, підвищувати репутацію своєї професії. Аудитор повинен проявляти до клієнта доброзичливе відношення та дотримуватись у спілкуванні з ним спокійного і витриманого тону. Доброзичливість повинна проявлятись і у ставленні до колег. 8. Технічні стандарти. Аудитори повинні надавати свої послуги згідно з відповідними технічними і професійними стандартами. При цьому вони повинні дотримуватися стандартів, які поширюють: -МФБ (наприклад, Міжнародні стандарти аудиту) -Комітет з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку -професійний орган чи інший регулювальний орган, відповідне законодавство. Список використаної літератури Білик М.Д., Полятикіна Л.І. Основи аудиту. - Суми: Видавництво «Слобожаншини», 1998.-50-60с. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студ. спец-ті «Облік і аудит» вищих навч. закладів. 2-е вид. перероб. та доп. - Житомир: ПП «Рута»,2002.- 94-96с. Комерційна таємниця в ракурсі кримінального кодексу. - Діло.-1994.-№92. Подольский В.І . Аудит підручник для вузів. - М.: Аудит, 1997.-11с. Положення «Про організацію бухгалтерського обліку і звітності» № 250 в редакції Положення від 03.04.97р. Усач Б. Ф. Аудит: Навч. посіб. –К.: Знання-Прес, 2002.-36-49с.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Жизнь братского центра, Работа сознания и света

Это момент работы со светом, с духовным лазером. --"Когда вы молитесь, просите только свет, свет, еще раз свет... Это самое родное, возвышенное, самое ценное, он является самым действенным орудием защиты, это сила всех сил. Каким бы ни было ваше состояние, излучайте свет, пошлите луч света в свою голову, в свое сердце. Свет, созерцайте его, чувствуйте его, сконцентрируйте свою мысль на нем и действуйте с его помощью! Когда кому-нибудь тяжело, посмотрите на него со светом, представляя, что из ваших глаз выходят лучи, которые проникнут в него и вылечат его. Ученики Всемирного Белого Братства должны начать пользоваться светом и сознательно работать с ним". --Затем следует всем вместе спеть несколько песен. Песни выбирает ответственный за собрание, учитывая способности присутствующих (но это не самый подходящий момент, чтобы исправлять песни или делать замечания в случае ошибки). Учитель предполагал спеть как минимум 3 песни, но часто бывало и больше... иногда до 6--8 в зависимости от условий и аудитории. После каждой песни следует короткая медитация

скачать реферат Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

Аудиторам забороняється безпосередньо займатися іншими видами підприємницької діяльності, що не виключає їх права отримувати дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративних прав. Аудитором не може бути особа, яка має судимість за корисливі злочини. Метою професії незалежного аудитора є забезпечення високого фахового рівня послуг для досягнення максимальної ефективності праці, спрямованої на задоволення потреб українського суспільства. Для досягнення цієї мети необхідно дотримувати чотирьох основних вимоги суспільства до неї: Вірогідність. Українське суспільство відчуває потребу в користуванні достовірною інформацією. Професіоналізм. Висуваються вимоги до аудиторів, що можуть бути визначені клієнтами, роботодавцями й іншими зацікавленими сторонами до фахівців - аудиторів. Якість послуг. Виконання аудиторських послуг має здійснюватися у суворій відповідності з діючими нормативами і правилами аудиту і Кодексу етики. Довіра. Користувачі послугами аудитора мають бути упевнені в тому, що він ніколи не порушить професійної етики і буде дотримуватися їх протягом усієї практики.

Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески
 Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)

Принятие решения об установлении договорных отношений между Обществом и иным лицом с указанием характера сделок, которые могут быть совершены, и их предельных сумм в случае, если на дату проведения Собрания относительно сделок невозможно определить, возникнет ли в будущем заинтересованность в отношении их свершения. 2.2.23. Принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций. 2.2.24. Принятие решения о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией или внешним аудитором. Утверждение итогов проведенных проверок. 2.2.25. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества за истекший финансовый год. Рассмотрение отчета Совета директоров и Ревизионной комиссии. 2.2.26. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе конкретного органа печати в случае сообщения в форме опубликования. Утверждение порядка представления информации, открытой акционерам для ознакомления в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества. 2.2.27

скачать реферат Международная реклама в Интернете

Давно встановлено, що негативна реакція на рекламу з легкістю може перейти і безпосередньо на рекламований продукт.  E-mail - маркетинг  На механізм електронної пошти спираються багато популярних засобів віщання в Інтернет. Сюди входять списки розсилок, дискусійні аркуші і, зрозуміло, індивідуальні поштові повідомлення. При умілому використанні e-mail може дати ще один ефективний інструмент просування чи компанії web-сервера в Інтернет.  Переваги e-mail реклами очевидні:  - електронна пошта, що з'явилася задовго до розробки WWW є практично у всіх користувачів мережі;  - e-mail працює прямо і досягає конкретно потрібного користувача;  - дає можливість персоніфікованого звертання;  - завдяки чіткому тематичному розподілу списків розсилок і дискусійних аркушів можливо впливати саме на цікавлячу цільову аудиторію;  - цікаве з погляду одержувача повідомлення може бути поширене серед його колег і знайомих (звичайний forward);  - багато західних експертів сходяться в думці, що відгук на правильно розміщену рекламу в    e-mail вище, ніж відгук баннерів, і що саме головне, вище якість переходів на сайт рекламодавця - більше "правильних" відвідувачів;  - зараз, коли більшість користувачів мають поштові клієнти підтримуючі формат H ML-листів, для рекламодавця стало можливим розміщення не тільки текстової, але і графічної реклами (зокрема, баннерів), а також облік її ефективності (тобто стало можливим відслідковувати в переходів на сайт рекламодавця по посиланню в листі).  Існує ряд ефективних і не порушуючих етику поводження в мережі методів використання e-mail як інструменту реклами.

 Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям, указанным в П.25.8 настоящего Положения. 5.3.3. Срок со дня предоставления акционерам бюллетеней для голосования до даты окончания их приема Обществом не может быть менее 30 дней. 5.3.4. Бюллетени и информация, которой должны быть обеспечены акционеры согласно решению Совета директоров, представляются акционерам в порядке, установленном в статье 14 настоящего Положения. 5.3.5. По требованию акционеров, обладающих не менее (2)% голосующих акций Общества, Ревизионной комиссии и внешнего аудитора, всем лицам, принимающим участие в заочном голосовании, должна быть разослана копия заявления, содержащего изложенное в письменном виде мнение данных лиц по тому или иному вопросу повестки дня данного Собрания, как одновременно, так и после предоставления акционерам бюллетеней для голосования. Рассылка производится за счет заявителя в срок не позднее (3) рабочих дней после оплаты последним расходов, которые должны быть произведены Обществом для осуществления данной рассылки

скачать реферат Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

Обов”язком філософів стає завдання допомогти людству, що заплуталося у своїх помилках. В це однаково вірять і самі філософи і їх аудиторія. При всьому цьому філософія стає вузькоспеціалізованою і буденною; ні спекулятивна діалектика, що досягла вершини в епоху полісної класики, ні емпіричний енциклопедизм, що процвітав в умовах еллінізму, нікому не імпонують. Інтерес до етики в епоху імперії стає домінуючим. Теологія, яка була частиною фізики, набуває спіритуального забарвлення. Філософія сама зводить себе до чистого моралізму, до того ж – до моралізму досить жорсткого, доктринерського, імперативного. Ціною такої редукції філософії вдається на певний час підвищити свою соціальну життєдіяльність. Для епохи перших цезарів філософ-мораліст – це істинний “володар душ”. Моралістична філософія стає у центрі духовного життя і підпорядковує своїм правилам і літературу. У книгах читач тієї епохи шукає насамперед моральних істин. 2. Совість Риму – соціо-культурна роль стоїцизму. Чому стоїцизм, зародившись у Греції, настільки прижився в Римі і почав відігравати роль національної філософії? Як вже було раніше згадано, до Риму стоїцизм був перенесений Панетієм, представником Середньої Стої. І саме в Римі стоїцизм воістину знайшов свою другу батьківщину.

скачать реферат Етичні проблеми функціонування зарубіжної преси

Одним з основних для журналістської етики Заходу є принцип нейтрального ставлення до наслідків; він позначає, що журналіст має бути нейтральний до факту, що хтось може виграти або постраждати в результаті того, що правдива та значуща для громадськості інформація буде розголошена. Це, в свою чергу, передбачає, що редакції повинні прагнути передавати ту інформацію, що є достовірною і важливої для їхньої аудиторії. Відповідальність за наслідки, викликані публікаціями, не може покладатися на редакцію. Якщо, приймаючи рішення про можливість обнародування журналістського матеріалу, репортер або редакція враховують його можливі економічні або політичні наслідки, то функція безпристрасного передавання інформації порушена, і йдеться вже про формування думок. Журналіст не повинен своїми діями переслідувати мету досягнення якогось ефекту. При доборі новин він не може приймати до уваги дії тієї чи іншої сторони. В цьому розумінні репортер має бути безжальним. Слід підкреслити, що йдеться саме про передавання новин, а не про функцію формування громадської думки, притаманну вільній пресі. Прийнятним є те, що в редакційних матеріалах газета може висловлювати думки та інтереси, що відповідають її політичному спрямуванню, пропонувала свої вирішення різних проблем.

скачать реферат Внешняя задолженность государства. Пути повышения пользы

Беляликля, Малиййя Назирлийи сащя назирликляри, мцяссисяляр вя комерсийа банклары цчцн боръ щесабатлары цзря дягиг тялиматлар няшр етмялидир. Яэяр кредит хариъи коммерсийа банкларындан эютцрцлцрся, онда зяманятлярин верилмяси, мягсядлярин регламентасийа вя аудитор йохламасы цчцн хцсуси гайдаларын ишлянмяси лазым олаъагдыр. Щюкумят ися ихтийари вахт хариъи боръ ющтяликляри вя онун йериня йетирилмяси щаггында дярин информасийайа малик олмалыдыр. Диэяр тяряфдян, Щюкумят Назирлийинин вердийи зяманятляр цзря шяртляри тямин етмяли, хариъи боръ ямялиййатларына гошулмуш бцтцн тяшкилатлар цчцн рясми бцллетен няшр олунмалыдыр. Коммерсийа банклары хариъи борълар цзря бцтцн сювдяляшмяляр щаггында мялуматы вермяли, щяр бир разылашманын бир нцсхясини ися Боръларын идаря олунмасы цзря дювлят органына тягдим етмялидирляр. (Малиййя Назирлийиндя Дювлят Боръларынын Идаря олунмасы Идаряси). Щесабата дахил олаъаг вя йа боръларын мцщасибат китабына салынан уйьун тяшкилатлара рясми гайдада чатдырылмалыдыр. Айдындыр ки, борълар цзря щяр бир проседура бирбаша милли бцдъянин вязиййятиндян асылыдыр.

скачать реферат Ядерное оружие

Интересно, что в 1999 г. о ненужности ядерного оружия для России говорили 18%, а сегодня необходимость полного отказа от него отмечают лишь 3%. Кроме того, мнение этой части аудитории, как и большинства населения, формируется в зависимости от точки отсчета, которой в данном случае были и остаются США. Для многих россиян по-прежнему остается актуальным аргумент о ядерном оружии как гарантии ненападения на страну со стороны более мощной державы. Опыт бомбардировок Косово и Афганистана, не обладавших ОМУ, при долгом и осторожном «пританцовывании» Вашингтона вокруг Ирака, Ирана или Северной Кореи с их предположительными ядерными программами доказал многим важность наличия ядерного кулака. Причем речь идет не об излишнем советском потенциале, а о поддержании паритета с США на значительно более низком уровне. Этим мысленным противоборством с США и необходимостью стимулирования технического прогресса через реализацию ядерных программ объясняется, вероятно, и довольно странная на первый взгляд позиция россиян по проблеме нераспространения ОМУ.

Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры
Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные
Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
скачать реферат Финансовый контроль

Способы проведения ревизий и проверок зависят от конкретных задач, которые ставит перед контролерами направившее их ведомство. Если ревизия предполагает контроль законности и правильности проведения финансовых операций и достоверности финансовой информации, то проверки преследуют цель контроля качества управления финансовыми ресурсами на всех стадиях их планирования и использования, оценки эффективности и целесообразности произведенных финансовых операций. 1. Результативность контроля зависит не только от профессионального уровня государственных контролеров и независимых аудиторов, но и от регламента ревизий и проверок. Порядок последовательность проведения финансовых ревизий основаны на стандартах бухгалтерского учета. Общепринятый регламент проведения комплексной ревизии включает следующие поэтапные действия контрольных органов: 1. инвентаризация наличия и сохранности товароматериальных ценностей, незавершенного производства (строительства), полуфабрикатов, офисного и другого оборудования, денежных средств и расчетов; 1.2. визуальная проверка правильности оформления документов (полноты и достоверности заполнения реквизитов; соответствие предъявленных к проверке документов утвержденным нормам; выявление некачественных документов); арифметичекий подсчет итогов; 1.3. проверка полноты и правильности отражения в документах финансово- хозяйственных операций.

скачать реферат Финансовый контроль в период перехода к рынку

Таким образом, разрешение проблемы повышения эффективности государственного финансового контроля следует осуществлять с позиции системного подхода, а именно: . финансовый контроль должен рассматриваться как важнейший элемент общегосударственного контроля, который в свою очередь является сложной системой общественного контроля; . в процессе усовершенствования государственного финансового контроля должны учитываться принципы такой структуризации контроля в обществе, которая означает необходимость разворачивания взаимодействия системы государственного финансового контроля с контролирующими органами местного самоуправления; . дополнение финансового контроля, исполнителями которого являются органы государственной власти и местного самоуправления, независимым финансовым контролем, который осуществляют аудиторы и аудиторские фирмы; . получение субординаций при построении органов финансового контроля в структуре общегосударственных контрольных институтов. Чтобы глубже понять сущность финансового контроля на Украине, мы разберем теоретические аспекты этой категории. Глава 1.Финансовый контроль как экономическая категория 1.1.Сущность финансового контроля Контроль за состоянием экономики, развитием социально- экономических процессов в обществе является важной сферой деятельности по управлению народным хозяйством.

скачать реферат Налоги и сборы, взымаемые в РБ на примере предприятия

Сумма по дебету баланса равна 126220 тыс. руб., по кредиту она равна - 415771 тыс. руб. Контрольная сверка показала, что эти суммы совпадают с данными Главной книги. В самой же Главной книге обнаружено много исправлений; бухгалтер по оплате труда объясняет это неточностью подсчетов еще в первичных документах. (все исправления подписаны бухгалтером). Убедившись, что данные Главной книги и баланса совпадают, можно продолжить дальнейшую сверку. Для этого сравним данные Главной книги со сводом начислений и удержаний. (табл.3). Таблица 3. Соответствие задолженности по оплате труда, значащейся в расчетно-платежных ведомостях и Главной книге. Данные несоответствия бухгалтер объяснить не может ( говорит, что просто описалась). В расчетно-платежной ведомости по графам удержания показаны отчисления в Пенсионный фонд, профсоюзные взносы и подоходный налог; проценты отчислений высчитаны верно, их суммы совпадают с данными расчетных листков по каждому работнику (льготы по подоходному налогу определены верно). Платежных ведомостей на аванс аудитору представлено не было: авансы уже давно не платятся. Данные о начисленной заработной плате в расчетно-платежной ведомости, а также данные платежной ведомости на заработную плату и расчетных листков по каждому работнику совпадают.

скачать реферат Налоговый контроль в Республике Беларусь и пути его совершенствования

Заказчику налоговый аудит гарантирует конфиденциальность и сохранение коммерческой тайны. Однако это не гарантия от другой налоговой проверки, проводимой налоговыми органами, в частности, теми, которые имеют право перепроверки работы аудитора. В то же время от обязательной аудиторской проверки в соответствии с действующим законодательством могут быть освобождены юридические лица, которых в отчетном периоде проверяли налоговые органы по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет . Таким образом, налоговый контроль играет важную роль не только в системе государственного финансового контроля, но и в рамках независимого аудита, то есть в целом во всей системе финансового контроля он занимает значительное место. Ознакомившись с сущностью налогового контроля, его принципами и местом в системе финансового контроля, целесообразно перейти к изучению его элементов и видов. 1.2. Формы, виды и методы налогового контроля Налоговый контроль как деятельность уполномоченных органов может быть структурирован и представлен в виде неразрывно связанных между собой и составляющих единое целое элементов, урегулированных правовым образом.

скачать реферат Бухгалтерский учёт и аудит в банках (курс лекций)

Стандарты аудиторской деятельности могут быть представлены в 4-х взаимосвязанных частях: 1. Основные постулаты – это соответствие стандартам, их доступность и согласованность, беспристрастность суждений, ответственность руководства, средства внутреннего контроля, доступность к информации, контролирование деятельности, улучшение техники проверки и т.д. 2. Общие правила – свод профессиональных требований по квалификации аудитора, независимости его точки зрения и должного внимания ко всем вопросам, касающихся выполнению работы. 3. Рабочие правила – стандартное проведение аудиторских проверок. В них раскрываются положения о необходимости проведения проверки, изучение и оценка систем бухгалтерского учёта и внутреннего контроля, получение доказательств контроля качества аудита и т.д. 4. Правила составления отчётов – предусматривают требования как к форме отчётности аудитора, так и к её содержанию. С целью обеспечения единства толкования стандартов аудиторской деятельности используется также перечень терминов и определений по данной проблеме.

Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов
скачать реферат Шпаргалки по бухгалтерскому учёту и аудиту в банках

С целью обеспечения единства толкования стандартов аудиторской деятельности используется также перечень терминов и определений по данной проблеме. На основании утверждённых стандартов аудиторской деятельности, аудиторские фирмы должны разрабатывать внутренние стандарты аудита, которые имеют вспомогательный характер и призваны обеспечить единый подход к аудиторской проверке в данной фирме. 2. Аудит банков: сущность, необходимость, значение. Профессия аудитора известна с глубокой древности. Еще в 200 г. до н. э. квесторы (должностные лица, ведавшие финансовыми и судебными делами в Римской империи) осуществляли контроль за государственными бухгалтерами на местах. Отчеты квесторов направлялись в Рим и заслушивались экзаменаторами. Подобная практика и стала основой термина «аудитор». Законодательной родиной аудита считается Великобритания, где впервые были приняты законы, вводящие обязательность аудиторской проверки и устанавливающие требования к качеству ее проведения. В России звание аудитора ввел Петр I. Аудиторов в России называли присяжными бухгалтерами. Они совмещали отдельные обязанности прокурора, делопроизводителя и секретаря.

скачать реферат Преступность в банковской сфере

Это находит проявление в недостатках при проведении бухгалтерских ревизий, низком качестве работы аудиторских служб, недостаточном уровне профессиональной подготовки банковских кредитно-ревизионных работников. Отсутствие эффективной системы контроля за деятельностью банков обусловлено во многом преобладанием государственных организаций среди учредителей при создании многих банков. С этим связана была и их слабая заинтересованность в контроле за деятельностью правления банка и эффективным использованием собственности. Относительно низкое качество аудиторской деятельности было первоначально обусловлено слабостью государственного контроля. В частности, на первоначальном этапе деятельности аудиторских служб не было предусмотрено их лицензирование, не создана палата (служба) аудиторов. Определенную роль играет конкуренция между аудиторскими фирмами, что побуждает их более терпимо относиться к выявленным нарушениям и давать нужные клиентам заключения. 3) Неэффективность контроля за формированием уставного капитала коммерческих банков.

скачать реферат Авторское право

Право на публичное исполнение и на публичный показ Другое действие, которое требует санкционирования, заключается в публичном исполнении произведения. Произведение, охраняемое авторским правом, может быть доведено до большого количества людей без копирования или репродуцирования этой работы. Лекция может быть прочитана аудитории без размножения текста. Драматическое или музыкальное произведение может быть исполнено перед аудиторией также без его копирования. Право на контроль за этими действиями важно не только для обладателя авторского права на произведение, изначально рассчитанное на публичное исполнение, но и для обладателя авторского права (или людей, получивших соответствующую санкцию) на произведение, которое изначально не было предназначено для публичного исполнения, в случае если кто-то захочет использовать это произведение для публичного исполнения. Например, рассказ, написанный для чтения дома или в библиотеке, может быть переделан (адаптирован) таким образом, что станет возможным его исполнение в виде драматического спектакля в театре.

скачать реферат Гражданское право

Для нас важна 1 – контр. за состоян-ем фин. ресурсов, presumi g проверку   своевр-ти и полноты исполнения обяз-в перед бюджетом, операций по использ-ю централиз-х и децентрализ-х ден. фондов. т.е. ФК обеспечив-ет соблюдение действ-го зак-ва в обл. налогообл-я, валютн. операций, внешнеэконом-й деят-ти. Объективной стороной ФК явля-ся контрольная функц-я финансов, содействующая сбалансированности м. потребн-ю в финансах и наличием фин. ресурсов. Для функц-я ФК необх. его четкая правов-я регламент-я – определ-е границ, методов, форм осущ-я, установл-е правов-го статуса Ф-К-х органов (их права и обяз-ти). Недостатки механизма ФК – неразвитость юр. базы. По субъектам (Тела, предст/исп. власти, ведомств, аудит-й), по форме (обяз-й и иниц-й), по времени (предв./текущ/последующ.), методы (проверки, обследов-е, надзор, мониторинг, ревизия), сфера фин. деят-ти (налог-й, кредитн-й, валютн-й). Органы ФК – ведомст. главн. ревизора-аудитора (Счетн. палата с подч-ем непоср. парл-ту/пр-ву), налогов. ведомство-подч. Минфину/Пр-ву, контр-е структ. в составе ведомств, негос-е контр. службы. Факторинг – см. ст.382 – финанс-е под уступку ден. требов-й - кредитор вправе уступать свои требов-я  др. лицу. Сабжевые операции – на договорных началах, в целях ускор-я поставки платежа.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.