телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКниги -30% Товары для животных -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Бухгалтерский учет

Звітність

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подібного роду розбіжності у фінансових показниках викликають заклопотаність і замішання в економістів і фінансистів, що управляють банків, керівників комерційних структур і особливо в інвесторів. При відсутності єдиної бухгалтерської звітності міжнародні інвестори, зацікавлені в збереженні капіталу й зменшенні інвестиційних ризиків, змушені проводити додаткові аналітичні дослідження, спрямовані на виявлення щирого фінансового становища конкретних підприємств або компаній, у результаті чого капітал стає дорожче. Постачальники капіталу повинні мати можливість оцінювати результати діяльності структур на основі повної порівнянності, що можлива тільки в умовах чіткої стандартизації фінансової звітності. В ідеальному варіанті мова йде про єдиний звід стандартів, що дозволив би забезпечити максимальну порівнянність бухгалтерських характеристик і на цій основі досягти повного взаєморозуміння з боку користувачів фінансових звітів. Загальноприйняті стандарти фінансової звітності необхідні країнам, що розвиваються, і країнам з економікою, що формується, які, будучи зацікавлені в залученні іноземного капіталу, мають можливість дістати изыскиваемые кошти на більше пільгових умовах і в більше стислий термін. В удосконалюванні системи міжнародних фінансових стандартів зацікавлені також і країни з розвитий економікою, які, діючи в умовах диверсифицированного міжнародного ринку, підданого в сучасних умовах різним коливанням і ризикам, прагнуть не тільки досягти певного рівня стабільності, але й забезпечити подальший економічний ріст. Але епоха національних ГААП проходить. Вони поступово витісняються Міжнароднимистандартамифінансової звітності (МСФО). Хоча останні вбрали в себе багато хто На 01.01 не пізніше 30 днів після закінчення року Вказівка № 7-В Положення № 184-П 170 Відомості про дочірні кредитні організації за рубежем На нерегулярній основі Протягом 10 днів з моменту придбання статусу або зміни реквізитів звіту Вказівка № 7-В Інформація про депозитарну діяльність кредитної організації На нерегулярній основі По запиті контролюючих підрозділів Вказівка № 385-в Повідомлення про початок/завершенні емісії банківських карт або еквайрінга по операціях з використанням банківських карт На нерегулярній основі Протягом 30 днів з моменту початку/завершення емісії й/або еквайрінга банківських карт Положення № 23-П (Додаток 1)

ЗмістВведення 1. Загальна характеристика звітності 1.1. Історія виникнення й створення розумів для переходу до загальноприйнятих стандартів складання звітності. Закордонний досвід 1.2. Банківська звітність і її значення 1.3. Склад, зміст і періодичність звітності 1.4. Проблеми, пов'язані зі складанням і поданням звітності кредитними організаціями 1.5. Види звітності 1.6. Підготовча робота до складання річного звіту. Заключні оберни 1.7. Пояснювальна записка і її зміст 1.8. Фінансова звітність кредитних організацій, її позначка й значення 1.9. Нормативні документи, що регулюють порядок складання звітності. Роль Центрального банку - як наглядового органа 1.10. Зміст і порядок складання звітності 1.11. Консолідована звітність і її значення 1.11. Публикуемая звітність 1.12. Значення звітності в сучасних умовах 2. Аналіз звітності кредитних організацій 2.1. Організація роботи з формування бази даних для складання звітів 2.2. Аналіз звітності по кількості і якості звітів і її значення 2.3. Структура показників, що включаються у звіт 2.4. Фактори, що впливають на кількість звітів і показників у них 2.5. Заходу щодо скорочення й виключенню дублюючих показників 3. Висновки й пропозиції 3.1. Перехід до міжнародних стандартів складання фінансової звітності к частина реформування банківської системи 3.2. Проблеми кредитних організацій по переходу до міжнародних стандартів 3.3. Шляхи вдосконалювання звітності Висновок Список літератури Додатка Введення Останні роки відзначені посиленням уваги до проблеми міжнародної уніфікації бухгалтерського обліку. Розвиток бізнесу, що супроводжується зростанням ролі міжнародної інтеграції в сфері економіки, висуває певні вимоги до однаковості й зрозумілості застосовуваних у різних країнах принципів формування й алгоритмів вирахування прибутку, оподатковуваної бази, умов інвестування, капіталізації зароблених засобів і т.д. Однієї із пріоритетних завдань Банку Росії по модернізації банківського сектора є завершення підготовки до переходу кредитних організацій на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку й фінансової звітності (МСФО) з 1 січня 2004 року. Базовою передумовою впровадження МСФО повинне стати прийняття нового Федерального Закону «Про бухгалтерський облік». Відповідні корективи повинні бути також внесені в податкове законодавство. До кінця 2002 року Банк Росії внесе у свої нормативні документи зміни, що випливають із вимог МСФО, для того, щоб у кредитних організацій було досить часу на підготовку до практичного переходу на нові стандарти. Актуальність і значимість даної проблеми й визначили тему моєї дипломної роботи. Загальна характеристика звітності Історія виникнення й створення умов для переходу до загальноприйнятих стандартів складання звітності. Закордонний досвід Крах 1929 року на світових фондових ринках, що породив багаторічну глобальну економічну кризу в індустріально розвинених країнах і регіонах, виявив недостатність системи, що застосовувалася, бухгалтерського обліку й фінансової звітності. Концептуальні принципи складання фінансової звітності в різних країнах і навіть у різних компаніях істотно відрізнялися друг від друга й привселюдно не тільки не оголошувалися, а навіть усіляко ховалися від користувачів звітності.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Болезни домашних животных

Птицы и звери в вашем доме. - М.: Об-во "Знание" Российской Федерации, 1992. Рахманов А.И. Птицы наши друзья. - М.: Росагропромиздат, 1989. Савковский П.П. Атлас вредителей плодовых и ягодных культур. - К.: Урожай, 1983. Справочник по болезням сельскохозяйственной птицы /Байдевлятов А.Б., Бессарабов Б.Ф., Ольховик Л.А. и др.; Под ред. Байдевлятова А.Б. - К.: Урожай, 1992. Феликс Иржи. Птицы садов, парков и полей. - Прага, 1980. Терских И.И. Орнитоз. - М.: Медицина. * * * Ведеймер Г.А., Мейер Ф.П., Смит Л. Стресс и болезни рыб/Пер. с англ. - М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1981. Ильин М.Н. Аквариумное рыбоводство. - М.: Изд-во МГУ, 1968. Ляйман Э.М. Болезни рыб. - М.: Сельхозиздат, 1963. Радзимовский В.Д., Соколов О.А., Земсков С.Н. Рыбы в аквариуме. - К.: Урожай, 1980. Романишин Г.Ф., Мишин В.Н. Мир аквариума, 2-е изд., доп. и перераб. К.: Урожай, 1989. Романишин Г.Ф., Шереметьев И.И. Словарь-справочник аквариумиста. - К. : Урожай, 1990. Фрей Г. Твой аквариум /Пер. с нем. - М.: Колос, 1969. Шарабурин С. Учитесь лечить своих питомцев. - Рыболов, 1989, №5, с. 61-62; №6, с. 60. Шарабурин С. У вас заболела рыбка... - Рыболов, 1989, №2, с. 62-63. Шарабурин С

скачать реферат В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

Крім того, велика маса була 6 причиною більш сильного стиснення І такого розігріву, яке було б надмірним. Таким чином, можливість появи відомих біологічних форм життя обмежується масою планети і «знизу» і «зверху». Нарешті, наша Земля володіє тим, чого практично позбавлені сусідні планети, — магнітним полем, що грає важливу роль як захисний екран. Згідно з дослідженнями, проведеними за допомогою автоматичних міжпланетних станцій, встановлено, що напруженість магнітного поля Марса в 500, а Венери — в 2000 раз слабкіше за земну. Недостатнє магнітне поле виявлено і на Меркурії. Зараз питання про наявність інших планетних систем не підлягає сумніву. Більш того, вважають, що при наявності сприятливого збігу обставин життя на планеті не може не виникнути. У книзі І. З. Шкловського «Всесвіт, життя, розум» є розділ, який має заголовок: «Умови, необхідні для виникнення і розвитку життя на планетах». Там підкреслюється, що різні умови -положення планети в «зоні населеності», відповідна маса і в зв'язку з цим хімічний склад атмосфери — не є незалежними, можуть виконуватися одночасно.

Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Подушка с принтом "FIFA 2018", прямоугольная, синий, 40x29 см.
Подушка с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру. Изделие выполнено из
403 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
 Красный террор в годы гражданской войны

Через некоторое время большевики начали выходить из училища все измазанные кровью и обмывали себя и свое оружие, топоры и лопаты от залившей их крови в стоявших на дворе корытах, а затем снова возвращались в училище продолжать свое кровавое дело. 2-го же апреля вечером большевики приказали местным казакам убрать из всех лазаретов тела убитых ими раненых и больных и свезти их "на гной" в камыши, т[о] е[сть] выбросить их, чтобы они сгнили в камыше. Однако казаки отвезли трупы убитых на кладбище и зарыли там в общую могилу. Лица, входившие в школы, где находились лазареты, после ухода оттуда большевиков показали, что вид лежавших там трупов был нестерпимо ужасен. Тела убитых валялись по всем комнатам в изуродованном виде. Так, один офицер лежал, держа в закостеневших руках свою же отрубленную ногу, у другого были выколоты оба глаза, у некоторых были срублены головы и разрублены лица, у других же вся грудь и лицо были исколоты штыковыми ранами и т. д. Тут же среди трупов лежали стонавшие недобитые раненые. Пол был залит огромными лужами крови, а солома, служившая подстилкой раненым, была насквозь пропитана кровью

скачать реферат Микрофлора воздуха

Друга група грампозитивних коків – пептококи, які активно розщеплюють пептони та амінокислоти. Найчастіше вони зустрічаються в асоціаціях з фузобактеріями та спірохетами при різних захворюваннях ротової порожнини. Грамнегативні анаеробні коки представлені родом Veillo ella, які приймають активну участь в розщепленні лактату, пірувату, ацетату. За рахунок катаболізму лактату утвореного стрептококами вейлонелли можуть здійснювати протикаріозну дію. Таблиця 1. Бактерії, що входять до складу зубного нальоту Морфологічні форми Відношення до фарбування за Грамом Грампозитивні мікроорганізми Грамнегативні мікроорганізми Аероби, Факультативні анаероби Анаероби Аероби, Факультативні анаероби Анаероби Коки Стрептококи Пептококи Стрептококи Нейсерії Вейлонелли Палички Актиноміцети Лактобактерії Коринебактерії Біфідобактерії Пропіонібактерії Бактероїди Фузобактерії Лептотріхії Порфіромонаси Спірохети Лептоспіри Трепонеми Борелії Грампозитивні палички представлені родом Lac obacillus, характерною ознакою представників якого є розщеплення вуглеводів з утворенням великої кількості молочної кислоти, зберігаючи життєздатність у кислому середовищі.

 Красный террор в годы гражданской войны

Помимо этого даже приблизительный учет арестов за время существования советской власти фактически оказалось [произвести] невозможным и потому, что арестованные убивались просто, без следствия и суда, по устным распоряжениям коменданта, начальников красноармейских частей, требованиям толпы "всех пустить в расход"; или переводились из одного пункта, от одного лица к другому, или отпускались на свободу по прихоти руководителей Совета, либо по иным, не основанным на каких-либо нормах поводам, и также простым словесным распоряжениям начальников всякого рода и степени власти. Или, наконец, одни арестованные заменялись другими соглашавшимися на то лицами, как это устанавливается документально в отношении так называемых "заложников". В громадном большинстве аресты основывались на подозрении задерживаемого в контрреволюционности, под чем большевики-коммунисты подразумевали все, что не признавало советской власти, произвола и насилия ее агентов и представителей. Далее, была группа лиц заложников, т[о] е[сть] лишь арестованных в обеспечение исполнения какого-либо общего к мирному населению г

скачать реферат Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

Важливість цього процесу в тому, що рослини виділяють у повітря кисень. Ось чому нестача вуглекислого газу становить небезпеку. Підвищений вміст газу в атмосфері призводить до іншої глобальної небезпеки для людей — парникового ефекту. Вуглекислий газ як парникове скло пропускає сонячні промені, але затримує тепло нагрітої поверхні землі. В результаті цього підвищується середня температура повітря, погіршується мікроклімат, що впливає на здоров'я людини. Щорічно в результаті фотосинтезу поглинається 300 млрд. т СО2, виділяється 200 млрд. тонн О2, утворюється 150 млрд. тонн органічних речовин. Атмосфера Землі включає: тропосферу (до 15 км) стратосферу (15—100 км) іоносферу (100 — 500 км). Між тропосферою і стратосферою розміщується перехідний шар — тропопауза. У глибинах стратосфери під впливом сонячного світла створюється озоновий екран, який захищає живі організми від космічного випромінювання. Вище — мезо-, термо- й екзосфери. Значного впливу науково-технічного прогресу зазнає атмосфера Землі. Близько 300 млн. автомобілів щорічно викидають в атмосферу 400 млн. т оксидів вуглецю, понад 100 млн. т вуглеводів, сотні тисяч тонн свинцю.

скачать реферат Билеты по географии Украины за 11 класс

ГЕОГРАФІЯ Білет №1. 1. Будова літосфери та її рухи. Внутрішні сили Землі. 2. Загальна характеристика внутрішніх вод і водних ресурсів України. 3. Складітьтиповий план порівняльної економіко-географічної характеристики двох держав. Білет №2. 1. Основні форми поверхні Землі. Відмінність гір і рівнин за висотою над рівнем моря, походженням, віком. Зміни рельєфу під впливом зовнішніх і внутрішніх сил Землі. 2. Географічне положення України. Порівняйте географічне положення України з положенням інших держав (на вибір). 3. Накресліть схему сучасного регіонального поділу Європи. Білет №3. 1. Поверхневі та підземні води. Їх роль у господарстві. 2. Геологічна будова і корисні копалини України. 3. Екологічні проблеми людства, шляхи їх вирішення. Білет №4. 1. Світовий океан. Його будова. Рух води у Світовому океані. 2. Клімат України. Фактори, що визначають його особливості. 3. Світові мінеральні ресурси, головні регіони їх поширення, Білет №5. 1. Погода. Характеристика її складових. 2. Природні та умовно-природніресурси Чорного та Азовського морів. 3. Чисельність та природній рух населення, демографічна ситуація світу. Білет №6. 1. Атмосфера та її склад.

скачать реферат Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

До первинного, за традицією, відносять галузі сільського господарства, рибальський промисел, лісове господарство, гірновидобувна промисловість. До вторинних - усі галузі переробної промисловості. До третинних - транспорт і сферу послуг. До четвертинних - новітнї види інформаційної діяльності, що включають збір, переробку і використання інформації в управлінні, банківсько-фінансової сфері, маркетингу і консалтингових послугах і т.п. До цієї сфери тепер відносять і більшу частину НИОКР - наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок, що зумовлюють упровадження високих технологій і наукомістких виробництв в інші сфери діяльності. Найважливішу системоутворюючу роль у світовому господарстві грають три типи просторів - географічне, економічне й інформаційне, у рамках яких функціонують підсистеми, що забезпечують саме існування світової економіки. У географічному просторі - це сучасні види транспорту і зв'язку, без яких не може нині функціонувати жодний центр економічної діяльності. У світі налагоджена взаємодія міжнародних, національних і локальних видів залізничного, автомобільного, річкового, морського й авіаційного транспорту, трубопроводів і ЛЕП, усіх видів зв'язку.

скачать реферат Карпаты

Ще краще, коли учасники мандрівки не лише оглядають пам'ятні місця, а й виконують певну суспільно корисну роботу. Тоді мандрівка носитиме не лише споглядально - розважальний, але й діловий характер, матиме практичну спрямованість Для розробки маршрутів доводиться часом використовувати безліч різних матеріалів. Основний є збірники маршрутів вихідного дня, путівники із схемами маршрутів, книжки з краєзнавства ( особливо цінні місцеві видання ), енциклопедії , описи маршрутів, краєзнавча інформація у місцевій періодичній пресі. Обов'язково слід використовувати туристські карти і схеми, плани міст, адміністративні карти областей, атласи автодоріг з твердим покриттям Спочатку з допомогою оглядової карти ( наприклад, обласної туристської схеми ) треба вибрати райони, у який би ви хотіли поїхати, визначити емоційний центр. Це може бути цікавий геологічний пам'ятник, музей, стародавня архітектура споруда тощо. з урахуванням місце народження об'єкту треба намітити початковий і кінцевий пункт маршруту. найцікавіші місця для шляху Після того, як райони подорожі обрано, приступають до більш детальної обробки маршруту, розбиваючи його по днях, вимірюючи відстані денних переходів, визначаючи орієнтовно місце привалів, якщо потрібно - проведення екскурсій, спостереження за місцевою природою.

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки
Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда
скачать реферат Канада

є другою за величиною країною у світі (9 970 610 кв. км), яку перевершує за розмірами тільки Росія. Канада розташована на північ від США, між Атлантичним та Тихим океанами. З заходу на схід вона досягає 7 700 км, а з півночі на південь – 4 600 км. Майже 90% всього населення Канади мешкає в межах 160 км від кордону з США. Столиця Канади – місто Оттава у провінції Онтаріо. Канада розподілена на десять провінцій та три території, кожна з яких має свою столицю (в дужках): Альберта (Едмонтон), Британська Колумбія (Вікторія), Острів Принс-Едуард (Шарлоттаун), Манітоба (Вінніпег), Нью-Брансвік (Фредеріктон), Нова Шотландія (Галіфакс), Нунавут (Іквалут), Онтаріо (Торонто), Квебек (Квебек), Саскачеван (Реджина), Нова Земля (Св. Джон), Північно-Західні Території (Єллоунайф) та Юкон (Уайтхорс). Канада межує на півдні та заході з США. Протяжність кордонів (включаючи Аляску) – 8 893 км. Протяжність морського узбережжя 243 791 км. Клімат Канади варіює від помірного на півдні до арктичного на півночі. Хоча більша частина землі зайнята озерами та низинами, вкритими лісами, у Канаді є також і гірські гряди, рівнини та навіть невелика пустеля.

скачать реферат Билеты по географии для 11 класса

Білет № 1 1. Будова літосфери та її рухи. Внутрішні сили Землі. 2. Загальна характеристика внутрішніх вод і водних ресурсів України. 3. Складіть типовий план порівняльної економіко-географічної характеристики двох держав. Білет № 2 1. Основні форми поверхні Землі. Відмінність гір і рівнин за висотою над рівнем моря, походженням, віком. Зміни рельєфу під впливом зовнішніх і внутрішніх сил Землі. 2. Географічне положення України. Порівняйте географічне положення України з положенням інших держав (за вибором). 3. Накресліть схему сучасного поділу Європи на регіони. Білет № 3 1. Поверхневі та підземні води. Їх роль у господарстві. 2. Геологічна будова і корисні копалини України. 3. Екологічні проблеми людства, шляхи їх розв язок з будовою дна Тихого океану. 2. Загальна характеристика господарства Північно-Східного економічного району. 3. Машинобудівна промисловість світу, особливості розміщення найважливіших галузей. Білет № 32 1. Порівняння географічного положення двох материків. Як географічне положення впливає на їх природу (за вибором)? 2. Українські Карпати або Кримські гори (за вибором). 3. Сільське господарство країн Латинської Америки. Білет № 33 1. Ландшафти і фізико-географічне районування України. 2. Галузі спеціалізації Північно-Західного економічного району. 3. Основні риси географії світової паливно-енергетичної промисловості.

скачать реферат Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

Фінансово-економічні принципи. 1) економічний характер взаємодії всіх суб`єктів інноваційної діяльності; 2) прийняття запитів ринку та ринкової кон`юнктури як першочергових критеріїв при оцінюванні стратегічних та тактичних заходів; 3) функціонування в межах наявних ресурсів; Етичні принципи. 1) повна самореалізація людської особистості; 2) рівність можливостей; 3) домінування загальнолюдських цінностей. Принципи контролю. 1) стратегічний характер; 2) контроль тільки основних критеріїв діяльності; 3) своєчасність; 4) гнучкість; 5) реальність вимог та стандартів; 6) вільний доступ до результатів. 2.3.Завдання діяльності. Організаційно-управлінські завдання: 1) координація упралінських концепцій всіх учасників інноваційної діяльності; 2) створення та удосконалення механізмів реалізації державної інноваційної політики; 3) встановлення, коректування і координація цілей державної інноваційної політики; 4) забезпечення необхідною та достовірною інформацією всіх учасників інноваційної діяльності; 5) забезпечення контролю за проходженням інноваційних процесів; 6) стратегічне прогнозування.

скачать реферат Бюджетный дефицит

Водночас слід зазначити, що дефіцит бюджету не настільки «необразливе» явище. Бюджетні дефіцити значно посилюють напругу на ринку позичкових капіталів, викликають зростання позичкового відсотка, перешкоджають зниженню високих процентних ставок. Резонанс від подібних дій урядів ряду країн виходить за межі національної політики. Так, високий позичковий відсоток, встановлений у США в середині 80-х років, викликав значний відтік капіталів із Західної Європи. По оцінках західних економістів, у даний час США поглинає до 15% усіх накопичень капіталістичного світу. Прагнучи перешкодити відтокові капіталу, західноєвропейські країни також змушені підвищувати процентні ставки, що призводить до зменшення фінансових можливостей національної промисловості у відношенні розширення виробництва. Так, за даними Конференції Британської промисловості, збільшення процентних ставок на 1% обходиться промисловості в 250 млн. фунтів стерлінгів у рік. Високі процентні ставки викликають негативний ефект у валютній області, призводять до подорожчання товарів за рубежем, отже, ведуть до скорочення виробництва на експорт, збільшують пасивність торгового балансу, викликають негативні наслідки на ринку праці.

скачать реферат Государственное стимулирование инвестиционного процесса: опыт США и Юго-Восточной Азии

Історія національно-визвольних рухів свідчить, що в моменти їхнього піднесення суспільна увага зосереджується на проблемі джерел, історії та семантики національної символіки. Це цілком природно, бо національні символи — не випадкові значки і барви. Вони постають внаслідок історичного та культурного розвитку народу і тісно пов’язані з його духовнісгю, з його прагненням до єднання, готовністю до здійснення своїх національних завдань та забезпечення національних інтересів. Єдиним надійним засобом захисту національних інтересів є створення національної держави. Природно, що в разі поневолення нації насамперед ліквідуються традиційні національні символи, а замість них нашвидкоруч фабрикується і нав’язується нації інша, імперська символіка. У тих представників поневоленої нації, які піддаються імперській пропаганді, відразу обривається зв’язок з національною культурною традицією, слабне і зникає інтерес до історії та культури свого народу, а завершується все це втратою мови і повною денаціоналізацією. Українська державна символіка,— як у скитських царів, у старокняжій Київській державі та в УНР, — відображує традиційну українську національну символіку, що формувалася протягом тисячоліть і належить до найбагатших та найзмістовніших символічних систем людства.

Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
скачать реферат Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

Грошова реформа та становлення грошового ринку України За той час, відколи нова національна валюта перебуває в обігу, обслуговуючи економічну та соціальну сфери суспільного життя, висловлено багато в основному позитивних оцінок і міркувань щодо організації та наслідків проведеної у вересні 1996 року заміни купоно–карбованця гривнею. Така одностайність позитивних оцінок цілком виправдана. Випуск нової валюти був добре підготовлений і організовано проведений. У процесі запровадження гривні не постраждали матеріальні інтереси жодної соціальної групи населення. Всі готівкові виплати та безготівкові платежі були проведені банками в новій валюті без помітних незручностей чи додаткових витрат із боку їхніх клієнтів. Особливо важливу роль в успішному запровадженні гривні відіграв Національний банк України. Зусиллями його фахівців та служб було проведено велику підготовчу роботу: організовано виготовлення достатньої маси нових. грошових знаків та монет, забезпечено їх своєчасну доставку в усі регіони країни, розроблено необхідні інструктивні документи для всіх структур, котрі здійснювали обмін грошей.

скачать реферат Денежные реформы в постсоциалистических странах

Нацбанк колишньої Югославії розцінив кроки до суверенітету як порушення єдиного динарного простору і припинив підкріплення цих країн динарною готівкою та забезпечення кредитними ресурсами, в тому числі й валютними, хоч більшу частину валюта було зароблено зусиллями саме цих держав. До того ж Сербський банк самостійно, без погодження з іншими республіками колишньої Югославії здійснив емісію грошей більш як на 8 млрд. югославських динарів і тим самим прискорив руйнування єдиної югославської грошової системи. Це було зроблено тоді, коли Хорватія і Словенія провадили емісію у розмірах, які не зачхали інтересів інших республік. Водночас ці країни, спираючись на порівняно сприятливі умови (наявність запасів готівки, позитивного сальдо платіжного балансу, технічні можливості для друкування власної валюти і т. ін.), почали активну підготовку до здійснення грошової реформи. Реформи грошових систем були проведені у Словенії та Хорватії майже одночасно, але методи проведення I конкретні строки суттєво відрізняються. Законодавчий акт щодо проведення грошової реформи Сабором (парламентом) Хорватії не приймався, і її здійснено під впливом надзвичайних обставин.

скачать реферат Непрямые налоги

Система платежів у період 1930-1990 гг. відрізнялась тим, що мала яскраво виявлений фіскальний характер, була централізованою, будувалась на використанні індивідуальних ставок. Ці риси відображали адміністративно-командний підхід мобілізації фінансових ресурсів у розпорядженні держави, свідчили про прагнення центру зосередити в своїх руках максимально важливу величину грошових коштів. Перехід до ринкового способу господарювання потребує використання економічних методів керівництва суспільним виробництвом, а неефективність форм мобілізації частини чистого доходу підприємств у бюджет, які використовувались раніше, обумовила зміни системи доходних надходжень – вона стала будуватись на базі податкових платежів; взаємовідносини підприємств з бюджетом були переведені на правову основу регульовану законодавством. Податки, як особлива сфера виробничих відносин, є своєрідною економічною категорією. Податки виражають реально існуючі грошові відносини, які проявляються під час використання частини національного доходу на загальнодержавні потреби.

скачать реферат Основні методи боротьби з інфляцією

Також планується iстотно зменшити розмiр податкiв та взагалi скасувати вiдрахування до деяких цiльових фондiв у складi бюджету на 2001 р. Час показує позитивність наслiдків для економiки України антиiнфляцiйних заходів уряду та НБУ.Висновки Iнфляції та економічних криз не уникнула жодна країна. Навіть найважчі кризи закінчувалися, як правило, оновленням економіки і її підйомом. Тому більшість дослідників роздивляються кризи як переломний момент в науково- технічному, соціальному, політичному і економічному розвитку. Історичні ситуації не повторюються однозначно, і тому навіть власний досвід потребує переосмислення в умовах сьогодення. Методи, що допомогли іншим країнам вийти із кризи і подолати інфляцію, мабуть, повинні по-іншому використатися стосовно до конкретної ситуації. Iнфляцiя властива бiльшостi економiчно розвинутих країн свiту i є основною проблемою в тих країнах, що розвиваються. Чим би не була спровокована iнфляцiя, вона знецiнює доходи бюджету й супроводжується його дефiцитом. Крiм бюджетного дефiциту iнфляцiя обов’язково супроводжується нерiвномiрним зростанням цiн й, звiдси, порушенням господарчих зв’язкiв, гонкою цiн мiж окремими галузями економiки й хвильоподiбним поширенням зростання цiн по районах держави й галузям.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.