телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Разное -30% Книги -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Бухгалтерский учет

Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

найти похожие
найти еще

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
1. Баланс (bala ce shee ) Баланс є однієї з основних форм звітності, що дає подання про фінансовий стан підприємства. Порядок розташування статей і ступінь їхньої деталізації в різних країнах різні. Як приклад ми розглянемо американську практику, коли в активі статті розташовуються по ступені убування ліквідності, а в пасиві - по ступені зменшення терміновості платежу. Підкреслимо, що певної форми балансу в США не існує, і пропонована модель носить узагальнюючий характер. При розборі облікових проблем, пов'язаних з конкретними статтями, ми будемо по можливості проводити порівняння з міжнародними стандартами й практикою Великобританії, якщо вони істотно розрізняються. Однак у цілому трактування й підхід до визначень досить близькі. В американському балансі актив складається із двох більших розділів: Поточні йди оборотні активи Необоротні активи Під активами маються на увазі засоби компанії, які їй належать або на які вона має право використання, а також ті, які мають можливу майбутню цінність. До складу оборотних активів включаються кошти, легкореалізовані цінні папери (короткострокові фінансові інвестиції), дебіторська заборгованість, запаси й предоплачені витрати (витрати майбутніх періодів, які повинні бути списані на витрати протягом року з дати складання балансу). Необоротні активи містять у собі довгострокові інвестиції, основні засоби, нематеріальні активи й відкладені витрати (витрати майбутніх періодів, які повинні бути списані на витрати протягом декількох облікових періодів). Під оборотними активами розуміються засоби, які передбачається перетворити в гроші, спожити, використати або продати протягом одного року починаючи з дати складання балансу або операційного циклу, якщо він більше тривалий. Міжнародні й англійські стандарти обмежуються визначенням - сума знижки, упущена покупцем і складова доход нашої компанії. Деякі західні бухгалтери вважають, що використання чистого методу більш правильно, оскільки він більшою мірою відповідає принципу обачності: доходи й активи оцінюються по найменшій з можливих цін. Більше того, теоретично ідеальним було б відбиття дебіторської заборгованості по поточній наведеній вартості з урахуванням тимчасової вартості грошей. Однак на практиці різниця між наведеною вартістю й прийнятою оцінкою але чистої вартості реалізації не є істотною величиною й ігнорується. Таким чином, дебіторська заборгованість по рахунках оцінюється й відбивається у звітності по чистій вартості реалізації, тобто сумі грошей, що реально може бути отримана в результаті її погашення. Література 1. Гройсманн В.Ф. Бухгалтерський облік в США – К.,2007 2. Волков Н.З. Баланс. Головні бухгалтерські документи. – К.,2004 3. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – К., 2005 4. Бухгалтерский учет: Учебник для вузов /Под ред. Л.Т. Гурова. – К., 2005.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Энциклопедический словарь

Городской общественный банк, с основным капиталом в 100000 руб. и с оборотом до двух милл. руб.; отделения сибирского торгового и государственного банков. 14 обществ, посвященных отчасти благотворительности, как например благотворительное общество, общество попечения взаимопомощи жителей Акмолинской обл., общество приказчиков, общество помощи переселенцам. Благотворительное общество, существующее с 1861 г., располагает капиталом в 70 с лишком тыс. рублей и содержит два приюта (118 призреваемых об. пола) и народную чайную. Общество попечения о начальном образовании, открытое в 1834 г. и имеющее девизом: "ни одного неграмотного", устроило две школы, классы рукоделий для девочек, детский сад, бесплатную народную читальню и склад дешевых книг для народного чтения. Учащимся оказывается пособие одеждой, обувью и выдачей учебников, а за беднейших учеников уездного училища вносится плата за право учения. При обществе комиссия для ведения народных чтений. Общества медицинское и драматическое, отделение музыкального общества, западносибирский отдел Императорского русского географического общества

скачать реферат Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

Аудиторські перевірки необхідні державним органам, судам, прокурорам і слідчим для підтвердження вірогідності цікавлячої їхньої фінансової звітності. Потреба в послугах аудитора виникла в зв'язку з наступними обставинами: 1) Можливість необ'єктивної інформації з боку адміністрації у випадках конфлікту між нею і користувачами цієї інформації (власниками, інвесторами, кредиторами); 2) Залежність наслідків прийнятих рішень (а вони можуть бути дуже значними) від якості інформації; 3) Необхідність спеціальних знань для перевірки інформації; 4) Часта відсутність у користувачів інформації доступу для оцінки її якості. Усі ці передумови привели до виникнення суспільної потреби в послугах незалежних експертів, що мають відповідні підготовку, кваліфікацію, досвід і дозвіл на право надання такого роду послуг. Аудиторські послуги — це послуги посередників, що установлюють вірогідність фінансової інформації. Наявність достовірної інформації дозволяє підвищити ефективність функціонування ринку капіталу і дає можливість оцінювати і прогнозувати наслідку різних економічних рішень. 1.Основи контролю праці і заробітної плати 1.1.Задачі і джерела контролю по праці Аудиторська діяльність (аудит) — це підприємницька діяльність аудиторів (аудиторських фірм) по здійсненню незалежних позавідомчих перевірок бухгалтерської (фінансової) звітності, платіжно-розрахунковій документації, податкових зобов'язань і вимог економічних суб'єктів, а також наданню інших аудиторських послуг (Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. №3125-XII, ст. №3). Аудит — незалежна експертиза фінансової звітності підприємства на основі перевірки дотримання порядку ведення бухгалтерського обліку, відповідності господарських і фінансових операцій законодавству України, повноти і точності відображення у фінансовій звітності діяльності підприємства.

Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция
Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус физико-политический "Falcon" с подсветкой, диаметр 400 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Встроенная подсветка помогает увидеть даже самые мелкие детали. В комплект входит
4350 руб
Раздел: Глобусы
 Энциклопедический словарь (Н-О)

Городской общественный банк, с основным капиталом в 100000 руб. и с оборотом до двух милл. руб.; отделения сибирского торгового и государственного банков. 14 обществ, посвященных отчасти благотворительности, как например благотворительное общество, общество попечения взаимопомощи жителей Акмолинской обл., общество приказчиков, общество помощи переселенцам. Благотворительное общество, существующее с 1861 г., располагает капиталом в 70 с лишком тыс. рублей и содержит два приюта (118 призреваемых об. пола) и народную чайную. Общество попечения о начальном образовании, открытое в 1834 г. и имеющее девизом: «ни одного неграмотного», устроило две школы, классы рукоделий для девочек, детский сад, бесплатную народную читальню и склад дешевых книг для народного чтения. Учащимся оказывается пособие одеждой, обувью и выдачей учебников, а за беднейших учеников уездного училища вносится плата за право учения. При обществе комиссия для ведения народных чтений. Общества медицинское и драматическое, отделение музыкального общества, западносибирский отдел Императорского русского географического общества

скачать реферат Внутрішній аудит організації

Успіх аудиторської перевірки вимірюється наявністю рекомендацій з вирішення наявних та майбутніх проблем, а показниками її якості є повнота аудиту, витрати на його проведення та ефективність. Висновок Таким чином внутрішній аудит - організована на економічному суб'єкті в інтересах його власників і регламентована його внутрішніми документами система контролю над дотриманням установленого порядку ведення бухгалтерського обліку й надійності функціонування системи внутрішнього контролю. Вивчаючи світовий досвід розвитку аудиту, передусім необхідно орієнтуватися на внутрішній аудит і організовувати його на підприємствах за кращими світовими зразками. Внутрішній аудит вирішує наступні завдання: визначає систему контролю за активами, зобов'язаннями і власним капіталом підприємства; перевіряє відповідність цієї системи політиці підприємства; виконує експертну науково обґрунтовану оцінку фінансово-господарських операцій; аналізує ситуації ризику. Обов'язковість аудиту визначається об'єктивними потребами реалізації концепції підзвітності. Якісний об'єктивний аудит підвищує ефективність і прибутковість інвестицій, сприяє захисту інтересів бізнесу і держави.

 Кухня дьявола

В десятках мест взвивалось гигантское пламя и валил черный дым. Чуть западнее домов для высшего командного состава находился запасной склад горючего - сотни зарытых в землю баков. Вскоре землю в этом месте вскопали, в яму заложили взрывчатку и весь склад разом взорвали. В одном из складских помещений на первом этаже находился "неприкосновенный запас" совершенно новых грузовых машин, каких в то время не было ни в каком другом формировании Квантунской армии. Это были грузовые машины марки "форд", приготовленные для ведения бактериологической войны в широких масштабах. "Машин было 80... Нет, пожалуй, даже больше. Их облили бензином и мазутом и стали укладывать взрывчатку. В этот момент мы не могли удержаться от вздохов сожаления - жаль было губить такое богатство",- вспоминает один из бывших служащих отряда. Очень трудно было сжечь трупы заключенных. Я уже писал о том, что перед корпусом 7 узников заранее заставили вырыть огромные ямы-могилы. Специальный наряд на уборку трупов получили все группы отряда. Работали попарно

скачать реферат Виникнення та становлення вітчизняного аудиту

Контрольна роботаз дисципліни: «АУДИТ» Зміст 1. Виникнення та становлення вітчизняного аудиту 2. Етапи планування Задача Список літератури 1. Виникнення та становлення вітчизняного аудиту В Україні необхідність аудиту виникла з переходом на ринкові відносини. Спочатку послуги з аудиту надавалися спільним підприємствам на вимогу іноземного інвестора про підтвердження аудитором достовірності показників фінансової звітності. Аудит із залученням іноземних інвестицій став необхідним для кожного підприємства незалежно від форми власності. Основні види послуг перших на Україні аудиторських фірм – це надання консультацій з питань бухгалтерського обліку, права, оподаткування, безпосереднього ведення бухгалтерського обліку, складання звітності тощо. У 1992 р. законом України «Про оподаткування доходів підприємств і організацій» (ст. 24, п. 3) окремих платників податків було зобов'язано звітувати лише після аудиторської перевірки. Законом України «Про аудиторську діяльність» визначена обов'язковість аудиту з метою підтвердження показників річної фінансової звітності підприємств усіх форм власності за незначними винятками.

скачать реферат Підприємництво

Бухгалтерія Методологічне керівництво бухгалтерським обліком і звітністю здійснює Мінфін, який відповідно до Положення “про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні” та з урахуванням загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку та статистики, розробляє і затверджує План рахунків бухгалтерського обліку та інші нормативні документи щодо ведення бухгалтерського обліку і складання звітності, які є обов'язковими для виконання всіма підприємствами, установами на території України. Нормативні документи з питань бухгалтерського обліку і звітності, що використовуються в державній статистиці, погоджуються з Мінстатом. Міністерства і відомства, до сфери управління яких входять підприємства та установи загальнодержавної власності, а також органи, у віданні яких перебувають підприємства, установи республіканської /Автономної Республіки Крим/ та комунальної власності: здійснюють необхідне забезпечення бухгалтерського обліку і звітності на підвідомчих підприємствах і в установах; розробляють відповідно до галузевих особливостей методичні рекомендації щодо бухгалтерського обліку затрат на виробництво, окремих видів майна та джерел його формування, виходячи з єдиних методологічних засад; здійснюють контроль за додержанням підприємствами, установами правил ведення бухгалтерського обліку; організують підвищення кваліфікації керівників і працівників бухгалтерських служб.

скачать реферат Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

Міжрегіональна Академія управління персоналом Закарпатський інститут ім.Августина Волошина Факультет бізнесу та зовнішньо-економічної діяльності Кафедра економіки та управління бізнесом Габор Кристина ІванівнаКонтрольна робота на тему: Облікова політика підприємстваЗ дисципліни: Організація бухобліку Шифр групи: 11-2000 (СОА) (2.0з) Спецальність: облік і аудит № залікової книжки: Фз-00437 Ст.викладач Прокопенко Л.В. Ужгород-2002 З М І С Т Що таке облікова політика підприємства . .3 2. Вплив зміни облікової політики на події ї операції, що відбуваються (відбувались) на підприємстві 4 3. Підготовка наказу про облікову політику підприємства 6 4. Перелік додатків до наказу про облікову політика підприємства 10 Список використаної літератури .111. Що таке облікова політика підприємстваСистема бухгалтерського обліку – це своєрідний механізм підготовки та відображення інформації про майнове та фінансове становище підприємства. Завдяки цій інформації внутрішні та зовнішні її користувачі мають уявлення про реальний стан справ на підприємстві. Методична база ведення бухгалтерського обліку складається з використання первинних облікових документів, інвентаризації, оцінки, калькулювання, організації обліку (управлінського, бухгалтерського та податкового), виконання розрахунків та проведень, контролю, підготовки, звітності.

скачать реферат Фінансовий контроль

Аудитор відрізняється від ревізора по суті підходу до перевірки фінансово-господарських документів - консультаційного, принципово -доброзичливого, а також знаннням не тільки бухгалтерського обліку і звітності, але й економічних законів, юридичного права, філософії. Аудитор не стільки намагається знайти цифрові й сумарні (можливо арифметичні) помилки, скільки дає огляд методу ведення бухгалтерського обліку, аналіз виробничо-господарської діяльності та підтвердження (чи спростування) фінансово - виробничих результатів діяльності підприємства за звітний період и можливі перспективи развитку на майбутнє. При цьому, основою висновків аудитора є ретельна перевірка всієї бухгалтерської звітності. Аудитор за статусом - незалежний експерт, тобто він самостійно здійснює свою діяльність під власну відповідальність. Він може працювати самостійно, має іменну особисту (на фізична особу) ліцензію і, зареєструвавшись у податковому органі як підприємець, може здіснювати свою діяльність від незалежної аудиторської фірми (юридичної особи), що має ліцензію на фірму.

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки
скачать реферат Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

По суті, цей відділ складається з головного бухгалтера, касира і двох чоловік, що оформляють документи. В обов'язку головного бухгалтера входить ведення бухгалтерського обліку, формування звітів для податкової інспекції, нарахування податків, рішення всіх питань зв'язаних з податковою звітністю й ін. Касир приймає виторг в експедиторів. Два чоловіки оформляють документи по русі товару. У відділі закупівель і збуту працюють 5 менеджерів. Задачі цього відділу є найбільш важливими: . формування асортименту товарів . пошук постачальників . організація закупівель . приймання товарів . керування торговельними агентами . прийом замовлень на постачання товарів . організація доставки Кожний з менеджерів відповідає за визначені йому функції. Так менеджер по закупівлях відповідає за організацію постачань товарів, пошук постачальників, приймання товарів, спостереженням за товарними запасами. Менеджер по роботі з покупцями вирішує питання, зв'язані з якістю товарів і наданих послуг, виробляє політикові підтримки зв'язків з покупцями, стежить за розрахунками з покупцями.

скачать реферат Экономическая кибернетика

На цей час будь яке підприємство має обчислювальну техніку, так як вона полегшує та підвищує точність ведення бухгалтерського обліку. Для цього створені спеціальні бухгалтерські програми: "1С Бухгалтерія", "Офіс 2000" та інші, які дозволяють вдосконалити бухгалтерський облік та звітність. Для того, щоб всебічно вивчити власний капітал, крім обліку необхідно розглянути і аналіз, який представлений в 3-ому розділі випускної роботи. РОЗДІЛ 3 Аналіз власного капіталу 3.1 Аналіз складу, структури і динаміки власного капіталу підприємства Фінансове становище підприємства в більшості залежить від того, які засоби воно має у своєму розпорядженні і куди вони вкладені. Необхідність у власному капіталі обумовлене вимогами самофінансування підприємств, тому що він є основною самостійності і незалежності. Аналіз власного капіталу буде зроблений на основі ж/о 12, ф. №1, 2, 3, Головній книзі, тому що в цих документах найбільш відображені аналітичні дані. На початку аналізу відокремим власний капітал від інших джерел фінансових ресурсів підприємства (табл. 3.1.). За даними табл. 3.1 очевидно, що власний капітал АТ “ВПФ”дорівнює 76820 тис. грн. і 88486 тис. грн. відпівідно на початку і кінець року, тобто його розмір збільшився під кінець року на 11666 тис.грн., що складає 2,35%. Дані табл. 3.1 свідчать про те, що власний капітал є основним джерелом фінансових ресурсів підприємства, його питома вага склала на кінець року 90,45% до загального розміру фінансових ресурсів.

скачать реферат Бухгалтерский учет в торговле в Украине

План. Вступ .3 І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. Облік реалізації товарів та визначення фінансового результату в оптовій торгівлі .4 2. Облік закінчених капітальних вкладень. Облік джерел фінансування капітальних вкладень 8 ІI. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. Задача .14 Висновки .15 Список використаної літератури .16 Вступ. Бухгалтерський облік є однієї з найважливіших дисциплін економічного циклу, що забезпечують інформацією процес прийняття управлінських рішень. У умовах формування ринкових відносин торгово-посередницька діяльність займає особливе місце в народному господарстві України. Тому дуже актуально вивчення особливостей обліку операцій оптової і роздрібної торгівлі. Бухгалтерський облік в установах культури, науки, освіти істотно відрізняється від обліку в інших галузях господарства, тому що при цьому використовується меморіально-ордерна форма обліку. Вивчення особливостей бюджетного обліку необхідно для підготування до роботи в цих установах. Індустрія побутового обслуговування і туризму розвивається в Україні значними темпами, що диктує необхідність знання основ ведення бухгалтерського обліку операцій гостьового обслуговування, а також операцій по наданню послуг населенню.

скачать реферат Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

Обираючи форму ведення бухгалтерського обліку, підприємство повинно використовувати її протягом певного періоду часу (але не менше одного року). Зміна прийнятої форми ведення бухгалтерського обліку обов'язково повинна зазначатися у Положенні про облікову політику. У процесі історичного розвитку форми ведення бухгалтерського обліку істотно змінювалися під впливом змін умов господарювання. Залежно від носіїв облікових регістрів розрізняють два класи форм ведення бухгалтерського обліку: паперові та комп'ютерну. Відмінності та спільні характеристики порядку обробки інформації із застосуванням паперових і комп'ютерної форм ведення бухгалтерського обліку наведено в табл.1. Таблиця 1. Інформаційні потоки в паперовій і комп'ютерній формах ведення обліку Форма Інформація в системі обліку вихідна операційна (поточна) звітна Факти господарського Обробка здійснюється: Інформація життя потрапляють до а) вручну; виводиться на системи б) за допомогою графічних паперовому паперова бухгалтерського символів, які наносяться на паперові носії обліку в процесі їх носії; реєстрації на в) за попередньо встановленими паперових носіях правилами Факти господарського Обробка здійснюється: Інформація жипя потрапляють до а) автоматично; може системи б) за допомогою електронних виводитися на Комп'ютерна бухгалтерського сигналів і на спеціальних носіях; будь-якому обліку в процесі їх в) за попередньо встановленими доступному реєстрації, але спосіб правилами носії і в будь- реєстрації і носій якій раніше інформації чітко не встановленій визначені формі До паперових форм бухгалтерського обліку належать: меморіально-ордерна; Журнал-Головна; журнально-ордерна; журнальна; форми ведення бухгалтерського обліку, які застосовуються суб'єктами малого підприємництва.

скачать реферат Вибір форми організації бухгалтерського обліку

Крім того, послугами аудиторських фірм щодо ведення бухгалтерського обліку можуть користуватися не всі підприємства, адже на деяких з них умови господарювання вимагають постійної наявності штатних працівників на чолі з головним бухгалтером. Для усунення дії зазначених недоліків підприємство може обрати й комбінований варіант. Наприклад, ведення бухгалтерського обліку доручити аудиторській фірмі, а для ведення податкових розрахунків створити окрему службу (відділ, групу тощо) на підприємстві.

Полотенце вафельное "Лаванда", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Лаванда". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые
Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
скачать реферат Відповідальність бухгалтера

Безумовно, питання відповідальності для бухгалтера дуже важливі, адже, не знаючи своїх прав, йому важко орієнтуватися у спорах із контролюючими органами та керівництвом. Проте упевнені, у нашого читача таких проблем не виникне. При проведенні документальної перевірки благодійного фонду, який внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій, встановлено, що ним порушувався порядок ведення бухгалтерського обліку отриманої гуманітарної допомоги та зафіксовано її нецільове використання. Які податкові наслідки в такому випадку? Благодійні фонди та благодійні організації, створені у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності, включаються до Реєстру згідно з абзацом «б» пп. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами та доповненнями). Підпунктом 7.11.3 зазначеної статті визначено доходи вищевказаних неприбуткових організацій, які звільняються від оподаткування.

скачать реферат Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

Реферат з теми: Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку 1. Облік курсових різниць Курсова різниця – це різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти одного найменування при різних валютних курсах. Курсова різниця це та сума, яка виникає під час обліку активів і пасивів за курсом НБУ на момент здійснення операцій по розрахунках, або на момент складання звітності, і які виражені в іноземній валюті. Реальна оцінка валютних ресурсів залежить від коливання валютного курсу. Валютним курсом для цілей бухгалтерського обліку, відповідно до П(С)БО 21, вважається встановлений НБУ курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни. Офіційний курс своєї грошової одиниці встановлюється НБУ на підставі результатів торгів валютними цінностями на міжбанківській валютній біржі. Офіційний курс національної грошової одиниці використовується при здійсненні всіх безготівкових операцій: Купівлі та продажу іноземної валюти. У бухгалтерському обліку всіх операцій, відображених в інвалюті.

скачать реферат Облік доходів підприємств

Мета ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності – надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. 1. Формування доходів діяльності Основні вимоги до визначення складу та оцінки доходів згідно П(С)БО 15 «Доходи» Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи від звичайної діяльності підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 15 «Дохід». Дохід – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, внаслідок чого збільшується власний капітал підприємства (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків власників). Під економічною вигодою розуміють потенційну можливість отримання підприємством Доходи і витрати відображають в бухгалтерському обліку та включають до Звіту грошових коштів від використання активів. Прикладом збільшення активів, а отже, про фінансові результати згідно з принципом нарахування й відповідності доходів і витрат. Принцип відповідності передбачає, що обов язку із останніми змінами в законодавчій базі обліку в Україні (семінари, курси) Дасть можливість працівникам бухгалтерії вільно реагувати на зміни, а також приведе до скорочення часу при переході на національні стандарти обліку 3 Впровадження управлінського обліку на підприємстві Створить належну інформаційну базу для аналізу і прийняття ефективних управлінських рішень Таким чином, з урахуванням вищезгаданих удосконалень ПАФ «Україна» зможе розширити свою діяльність, при збільшенні обсягів діяльності зможе зменшити рівень витрат, а разом з тим – і підвищити рентабельність своєї діяльності.

скачать реферат Організація і методика проведення аудиту касових операцій

У курсовій роботі висвітлюється сутність організації і методику проведення аудиту касовий операцій, порядок документального оформлення операцій з ними, процедури проведення аудиторської перевірки, а також розкривається потреба і значимість аудиту грошових коштів і розрахунків в сучасних умовах господарювання. РОЗДІЛ 1 ОСОБЛІВОСТІ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ГОТІВКОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ Аудитор у своїй роботі постійно працює з різними нормативно-правовими документами. Сукупність нормативних актів складає нормативну базу аудитора. Вона поділяється на зовнішню і внутрішню. Зовнішня нормативна база представлена у вигляді відповідних законів, постанов, наказів, інструкцій, положень, методичних матеріалів з обліку і звітності, матеріалів з оподаткування, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та національних нормативів аудиту. Вони потрібні аудитору, щоб виявити законність та достовірне відображення господарських операцій, відповідність ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, проведення аналізу та складання висновку.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.