телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Всё для хобби -30% Бытовая техника -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Бухгалтерский учет

Комп`ютеризовані методи аудиту

найти похожие
найти еще

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Таким чином, повністю автоматизується контроль договорів поставок сировини і матеріалів, формування собівартості продукції, робіт і послуг, виконання плану реалізації продукції та інших господарських операцій. Перевірка господарських операцій, зафіксованих на машинних носіях обліково-економічної інформації, створює умови для підвищення аналітичності даних при виконанні контрольно-аудиторських процедур без додаткової трудомісткості. Крім того, створюється можливість перманентного проведення внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності підприємства. Цьому сприяє використання баз даних, сформованих засобами обчислювальної техніки. Загальногалузевими керівними методичними вказівками про надання юридичної сили документам на магнітній стрічці і паперовому носії, що створюються засобами обчислювальної техніки, визначено умови використання їх на підприємствах і в організаціях, а також надання цим документам юридичної сили, що особливо важливо для проведення аудиту фінансово-господарської діяльності підприємства. Документ має юридичну силу, якщо він записаний на магнітній стрічці, виготовленій і розміченій відповідно до вимог державного стандарту, і закодований згідно із загальнодержавним класифікатором техніко-економічної інформації. У документі мають бути такі реквізити: найменування організації, яка здійснює запис документа на магнітній стрічці; дата складання документа; місцезнаходження організації – створювача документа; код оператора, яким записано документ на магнітній стрічці. Виходячи із галузевої належності підприємств і організацій, міністерства і відомства можуть встановлювати також інші реквізити. Документ на магнітному носії можна використовувати без перетворення у людино-читану (візуальну) форму на підприємствах для контролю господарських операцій, які застосовують в обробці економічної інформації електрони)' обчислювальну техніку. Підприємства зобов'язані вести облік, транспортувати і зберігати документи на магнітних носіях відповідно до встановлених міністерствами і відомствами порядку та умов, які забезпечують збереження даних, записаних на магнітному носії, і захист їх від несанкціонованого доступу. Обов'язкові реквізити на магнітному носії можна розміщувати або позиційним способом, або за допомогою міток, – які дають змогу однозначно ідентифікувати реквізити. Такі реквізити, як найменування і місцезнаходження організації, що створила документ на магнітному носії, зазначають нанесенням ідентифікованого коду за загальнодержавним класифікатором підприємств і організацій, а також системою позначень об'єктів адміністративно-територіального поділу України. Особливу увагу при проведенні аудиту приділяють правильності заповнення реквізиту «Код оператора, який записав документ на магнітному носії», щоб ідентифікацією можна було встановити конкретну особу, відповідальну за достовірність даних на магнітному носії. Належність коду конкретній особі реєструють у порядку, встановленому міністерством, відомством за підпорядкованістю АСОІ, а також створенням технічних умов, які виключають можливість викривлення коду.

Застосування обчислювальної техніки в обробці економічної інформації вносить істотні зміни до методики ревізії й аудиту фінансово-господарської діяльності підприємств. Ці особливості виявляються в створенні передумов для підвищення якості ревізії та аудиту, обґрунтованості та достовірності пропозицій за результатами ревізії та аудиту, спрямованих на поліпшення господарювання, запобігання втратам, нестачам і порушенням законодавства, а також у зниженні трудомісткості і скороченні часу на проведення їх. Найважливішим завданням застосування сучасних ЕОМ у контролі є зниження витрат на придбання техніки, програмне забезпечення її роботи, наявність високої кваліфікації у програмістів. При цьому виникають труднощі із завантаженням ЕОМ, передаванням інформації по каналах зв'язку, що в кінцевому підсумку позначається на високій вартості машино-годин роботи ЕОМ. Все це зумовлює застосування в автоматизованих системах обробки інформації (АСОІ) міні- і мікро-ЕОМ (персональних ЕОМ), які порівняно з універсальними ЕОМ недорого коштують, не потребують великої площі для розміщення, прості і надійні в експлуатації, мало споживають електроенергії, дають змогу скоротити строки і трудомісткість розробки програмного забезпечення, зменшують потребу у створенні каналів зв'язку. Персональні і мікро-ЕОМ агрегатуються з міні-ЕОМ, які мають великі обчислювальні можливості, розвинуту систему зовнішньої пам'яті і магнітні диски, що забезпечує створення обчислювальних машинних комплексів. У систему цих комплексів включають також автоматизовані робочі місця (АРМ). АРМ аудитора дає змогу вирішити завдання, поставлені перед контролем і аудитом у регламентному і запитному режимах (у діалозі з користувачем), контролювати результати обчислень, здійснювати повторний розрахунок тощо. Обробка даних алгоритмізована, характеризується багатократністю виконання розрахунків у реальному масштабі часу, потребою інформування працівника про хід обчислень для усунення можливих помилок і здійснення конкретних заходів щодо внесення змін у методику проведення ревізії й аудиту При цьому діалоговий режим є основним у контрольно-аудиторському процесі з використанням ЕОМ Діалоговий режим дає змогу виключити ручну або пакетну систему обробки інформації відповідно до завдань ревізора та аудитора В умовах АРМ аудитора складають технологічну схему, розраховану на ревізора, аудитора, які не мають досвіду роботи з обчислювальною технікою, тобто на непрофесійного користувача Набір розрахунково-аналітичних методичних прийомів фінансово-господарського контролю й аудиту, які охоплюють усю різноманітність функціональних обчислень, повністю підлягає алгоритмізації Наявність у персональних ЕОМ засобів передавання інформації сприяє широкому застосуванню їх у обчислювальних системах – локальних обчислювальних мережах, що забезпечує обмін даними в реальному масштабі часу між АРМ різного призначення АРМ аудитора спеціалізується за функціональною ознакою і охоплює комплекс дослідження операцій з основними засобами, матеріальними цінностями, пращ та заробітної плати, витрат виробництва, реалізації готової продукції, а також зведеного обліку і звітності, контролю й аудиту Технічне забезпечення АРМ аудитора включає, як правило, дворівневий обчислювальний комплекс На верхньому рівні – ЕОМ із швидкодіючим процесором і великим обсягом оперативної і зовнішньої пам'яті – ведуча машина обробляє основний потік досліджуваної інформації, що надходить із мікро-ЕОМ нижчого рівня На нижчому рівні знаходиться персональна або мікро-ЕОМ на робочому місці ревізора, аудитора, обладнана периферійним устаткуванням До складу цього устаткування входять процесор, дисплей, накопичувачі на магнітних дисках, дискетах, клавіатура, друкуючий пристрій і апаратура передавання даних для зв'язку з ведучою ЕОМ Схему локальної обчислювальної мережі з використанням мікро-ЕОМ для обліку і контролю подано на рис. 2. Рис. 2. Схема локальної обчислювальної мережі мікро-ЕОМ АРМ підприємстваКожну мікро-ЕОМ автоматизованого робочого місця підключають до ведучої мікро-ЕОМ.

Наприклад, нарахування заробітної плати окремим працівникам за певний період із відображенням кожного документа, прийнятого до оплати; відпуск конкретного товару з оптової бази на підприємство роздрібної торгівлі тощо. Належність коду конкретній особі, відповідальній за достовірність машинограм, реєструється інформаційно-обчислювальним центром. Одночасно створюються технічні умови, які виключають можливість використання чужих кодів. Машинограми складають інформаційно-обчислювальні центри на основі даних, зафіксованих у первинних документах, одержаних по каналах зв'язку від автоматичних реєструючих пристроїв, добутих у процесі автоматизованого розв'язання задач. При ревізії й аудиті особливу увагу приділяють достовірності та юридичній силі цих даних. Машинограми і первинну документацію, на основі якої вони складені, після використання для обліку і контролю господарської діяльності підприємства зберігають протягом строків, встановлених для цих документів державними архівними органами. Обов'язок ревізії й аудиту – перевірити, як на підприємстві додержують цього порядку. Обов'язкові реквізити машинограм друкують із використанням програмних та технічних засобів і розміщують відповідно до вимог стандарту на уніфіковані системи документації, а якщо їх немає – відповідно до вимог галузевих стандартів аналогічно виготовленим документам на магнітному носії і паперовому носії. Використання документів на магнітному носії і машинограм на паперовому носії, створюваних засобами обчислювальної техніки, дає змогу автоматизувати ряд контрольно-аудиторських процедур, підвищити якість та оперативність контролю. Отже, особливості методики аудиту фінансово-господарської діяльності підприємств в умовах АСОІ полягають у підвищенні наукового рівня їх застосуванням економіко-математичних методів і економічного аналізу за допомогою програмних засобів обчислювальної техніки при виконанні контрольно-аудиторських процедур. У процесі аудиту функції контролю удосконалюються в напрямі економічних досліджень фінансово-господарської діяльності підприємств з метою виявлення і використання наявних резервів, а розрахунково-аналітичні та інші рутинні операції виконуються автоматизованим способом за допомогою обчислювальної техніки. Список використаної літератури Білик М.Д., Полятикіна Л.І. Основи аудиту. – Суми: Видавництво «Слобожанщина», 1999. – 296 с. Білуха М.Т. Курс аудиту: підручник. 2-ге вид., перероб. – К.: «Вища школа»: Т-во «Знання», КОО, 1998. – 574 с. Бычкова СМ. Доказательства, используемые при аудиторськой проверке // Бух. учет. -1993. – №7. Ватуля, І. Д. Аудит : практикум / І. Д. Ватуля, Н.А. Канцедал, О.Г. Пономаренко; Мін-во освіти і науки України, Полтавська держ. аграрна академія. – К.: ЦУЛ, 2007. – 304 с. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840 с. Гончарук, Я.А. Аудит : навчальний посібник / Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 443 с. Давидов Г.М. Аудит: навч. посібник. – 2 ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО. – 2001. – 363 с Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 402 с. Дорош, Н.І. Аудит: теорія і практика : навчальний посібник / Н. І. Дорош. – К.: Знання, 2006. – 495 с. Жила В.Г. Ревізія і аудит: навч. посібник. – К.: МАУП, 1998. – 96 с. Завгородний В.П., Савченко ВЯ. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. – К., 1995. – 832 с. Закон України «Про аудиторську діяльність» // Голос України. – 1993. – №99 (599). Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: Піча Ю.В.; К.: «Каравела»; Львів: «Новий Світ – 2000», 2002. – 504 с. Національні нормативи аудиту.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Аудит: конспект лекций

Значение стандартов состоит в том, что они: обеспечивают высокое качество аудиторской проверки; содействуют внедрению в аудиторскую практику новых научных достижений; помогают пользователям понять процесс аудиторской проверки; создают общественный имидж профессии; устраняют контроль со стороны государства; помогают аудитору вести переговоры с клиентом; обеспечивают связь отдельных элементов аудиторского процесса. 4.2. Международные стандарты аудита Создание системы международных хозяйственных связей обусловило необходимость гармонизации стандартов аудита на международном уровне, что позволило расширить круг пользователей финансовой отчетности, облегчило сопоставление финансовых показателей деятельности компаний разных стран и дало возможность оценивать компетентность и профессионализм аудиторских фирм. Международные стандарты аудита (МСА) – это справочник для профессиональных аудиторов, в котором содержится описание общепризнанных методов аудита. Российские практикующие аудиторы могут применять международные стандарты в своей деятельности, что будет способствовать дальнейшей интеграции в международное аудиторское сообщество

скачать реферат Менеджмент персоналу

За комп'ютеризованого виробництва, де багато функцій здійснюються по-іншому, попередні методи впливу на працівників вичерпали себе. Гнучкі автоматизовані виробництва і роботизовані системи, використання нових матеріалів, комп'ютеризація виробництва є причиною того, що наприкінці 60-х років XX ст. відчутнішою стала роль інтелектуальної частки робочої сили і, відповідно, знизилося значення фізичної. Нові умови виробництва затребували значно вищої професійної кваліфікації працівників. Відповідно знання стали найціннішим ресурсом суспільства. «Соціальні капіталовкладення» в молодих спеціалістів (перш ніж суспільство одержить від них віддачу) нині оцінюються в 100— 150 тис. доларів США. Із нагромадженням на підприємствах професійно-кваліфікаційного потенціалу нового рівня перед менеджментом постало завдання активізації людського чинника, тобто свідомого й ефективного застосування у процесі праці знань, умінь, досвіду, поєднаних із наявними у людини від природи якостями — прагненням до пізнання, аналітичним мисленням, евристичною творчою діяльністю.

Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль
Карандаши цветные "Bic Aquacouleur", 12 цветов.
Яркие цвета, легкая затачиваемость и высокая устойчивость к поломке делают эти карандаши отличным вариантом для детей. Можно использовать
441 руб
Раздел: 7-12 цветов
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (серый).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1638 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
 Джон Рокфеллер. Промышленник и филантроп

В 18831885 годах заводы Кливленда давали плохие показатели по стоимости и качеству. Чтобы вывести Кливленд на должный уровень, двое специалистов компании были посланы в 1883 году на восток для проверки мощностей производства высокопробной нефти. Пришлось оказать большое давление на Пэйна и его партнеров, чтобы они составляли более строгие отчеты, улучшили порядок заказов на железнодорожные вагоны, предупредили утечку нефти в Куяхогу и вообще повысили эффективность. Метод аудита треста выстроил Джордж Х. Вилас и старательно применял его во всех частях механизма. От всех предприятий требовались подробные периодические отчеты об издержках, прибыли и акционерном капитале. Иногда упор на аудит и проверки казался чрезмерным. Вилас, осуществлявший общий надзор, Джозеф Бушнелл, производивший аудит в зоне Нью-Йорка, Дэн Лесли, занимавшийся тем же делом в Кливленде, и другие сотрудники треста были постоянно заняты в этой сфере. Время от времени измученные менеджеры протестовали. В 1879 году были выпущены инструкции, согласно которым различные предприятия должны были составлять поквартальные инвентаризационные и балансовые отчеты

скачать реферат Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

Організація такої структури повинна проводитись на основі сучасних технологій та матеріально-технічного забезпечення, вона є довгостроковою і потребує високих витрат. За основу пропонується взяти технологію “Клієнт-сервер”, основними компонентами якої є: . сервери — кординатори інформаційних потоків, які відповідають за розподіл та обробку даних і є посередниками між клієнтами та базами даних; . клієнти — ПЕОМ, які забезпечують користувачів умовами праці та максимально забезпечені пристроями вводу-виводу інформації; . бази даних — системи для зберігання, пошуку та аналізу інформації; . комп`ютерні мережі. Для реалізації моделі необхідно скоординувати процеси комп`ютеризації та розвитку телекомунікаційних систем, які проходять в Україні. На сьогодні багато державних та недержавних організацій повністю комп`ютеризовані, формуються комунікації зв`язку на основі сучасних цифрових та оптико- волоконних технологій, створена і створюється далі множина баз даних, функціонують вузли мережі “I er e ”, підвищується комп`ютерна грамотність населення.

 Русский балет

Прокофьева, "Танцевальная сюита" на муз. Д. Д. Шостаковича (все 1959); в Т-ре им. Станиславского и Немировича-Данченко - "Маскарад" Л. А. Лапутина (1961), "Дон Жуан" на муз. Р. Штрауса (1962), "Поэма" на муз. С. Ф. Цинцадзе (1964), "Берег надежды" А. П. Петрова (1965), "Прозрение" Ю. М. Буцко (1974), "Мечтатели" на муз. Шостаковича (1976), "Степан Разин" Н. Н. Сидельникова (1977), "Дон Кихот" (1981), "Конёк-Горбунок" Р. К. Щедрина (1983), "Оптимистическая трагедия" М. Б. Броннера (1985), "Сильфида" X. Левеншёлля (1986), "Скифы" на муз. Прокофьева, "Лебединая песня" на муз. Э. Шоссона, "Ковбои" на муз. Дж. Гершвина (все - 1988), "Корсар", "Вальпургиева ночь" (оба 1989), "Жизель" (1991). E. н. Дюкина. ЖЕМЧУЖИНА Елена Нико лаевна (р. 1.11.1931, Ленинград), артистка, педагог. Засл. арт. РСФСР (1973). По окончании ЛХУ (1949) училась в Ленингр. коне. на отд. педагогов-хореографов (до 1952). В 1952-58 солистка балета Ленингр. Малого т-ра. Одновременно педагог ЛХУ (1950-58). В 1958-70 и в 1973-77 педагог МХУ, в 1970-73 балетм.-репетитор оперного т-ра в Каире, в 1974-88 на кафедре хореографии ГИТИСа, с 1988 педагог Шта-атсшуле в Берлине. Пед. метод Ж. характеризуется вдумчивым ана-литич. построением уч. процесса, в к-ром сочетаются принципы ленингр. и моек. школ и совр. приёмы исполнительства. Автор методич. разработки "Проблемы классич. наследия" (1992) и теореТИЧ. Статей. В. И. Уральская. "ЖИЗЕЛЬ", "Жизель, или Вилис ы" ("Jiselle ou les Wilis"), балет в 2 актах. Комп. А. Адан, сцен. Т. Готье, Ж. Сен-Жорж, Ж. Коралли. 28.6.1841, парижская Опера, балетм. Коралли, Ж. Перро, худ. П

скачать реферат ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

Тут можливі два альтернативні напрямки – встановлення готової спеціалізованої бухгалтерської системи і розробка власної. З спеціалізованих систем можна виділити російський “1С” та вітчизняний “X-Door” Запорізької фірми “Sof axi”. Ці обидва пакети є досить потужними і гнучкими (особливо “1С”). Зокрема, одним із шляхів вирішення проблеми міг би бути вибір компонента “1С” – “1С: Бухгалтерія”, який можна додатково налаштувати на виконання деяких функцій оперативного обліку. Але на сьогодні всі спеціалізовані системи, які варті уваги, мають один суттєвий недолік – відносно високу вартість (в першу чергу це стосується дрібних підприємств). Очевидно, що якщо підприємство має на меті одержання прибутку, то так чи інакше всі управлінські рішення повинні бути економічно обгрунтованими. А для обгрунтування такого рішення, як вибір системи комп’ютеризованого обліку повинні враховуватись такі фактори, як економічна ефективність та ціна системи, і на основі аналізу цих факторів вже повинен робитись висновок про доцільність тієї чи іншої системи []. 1.3 Постановка задачі на проектування З огляду на те, що приватне підприємство “Біомед” не є великим підприємством, займається одним видом діяльності і має порівняно просту структуру, (поки що), зараз воно не має потреби у великій і дорогій системі.

скачать реферат Методика проведения аудита

Более того, даже в учебной методической литературе по аудиту эти вопросы как будто бы специально замалчиваются. Исключением здесь являются, пожалуй, лишь работы А.Д. Шеремета и В.П. Суйца, а также Л.Р. Смирновой. В практической работе большинство аудиторов сейчас используют лишь незначительную часть существующих методов. При такой ситуации аудит хотя и претендует на высокоинтеллектуальный вид деятельности по уровню научной обеспеченности, он по существу продолжает оставаться не чем иным, как ремеслом. Именно поэтому возникает объективная необходимость во всестороннем изучении и научной классификации известных специалистам и возможных к использованию методов проведения аудита. Как в среде практикующих аудиторов, так и среди научных работников принято считать, что методы аудита содержатся в стандартах аудиторской деятельности. Строго говоря, это не совсем так. Действительно, некоторые рекомендации о методах организации проведения аудита, сбора аудиторских доказательств содержатся в ряде российских стандартов аудиторской деятельности, таких как: «Аудиторские доказательства», «Аудиторская выборка», «Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской отчетности», «Использование работы эксперта».

скачать реферат Планирование аудиторской проверки

Планируя аудиторский риск, определяют внутрихозяй­ственный риск бухгалтерской отчетности и риск контро­ля, которые присущи этой отчетности. С помощью уста­новленных рисков уровня существенности выявляют зна­чимые для аудита области и планируют необходимые ауди­торские процедуры. В процессе аудита могут возникнуть обстоятельства, влияющие на изменение аудиторского риска и уровня существенности, установленных при пла­нировании. Аудиторская организация, если сочтет это целесооб­разным, может согласовать с руководством клиента от­дельные положения программы аудита. При этом она является независимой в выборе приемов и методов аудита, отраженных программе, но несет полную ответственность за результаты своей ра­боты. Программа аудита, по сути, является углублением общего плана аудита и представляет детальный перечень содержания аудиторс­ких процедур, необходимых для практической реализа­ции плана. Программа служит подробной инструкцией ассистентам аудитора и одновременно является для руко­водителей аудиторской организации и аудиторской груп­пы средством контроля качества работы.

скачать реферат Планування аудиту: необхідність та основні стадії

Аудитори і аудиторські фірми України під час розробки плану аудиту та на протязі тривалості аудиту мають право самостійно визначати форми і методи аудиту на підставі чинного законодавства, існуючих норм і стандартів, умов договору із замовником, професійних знань та досвіду. 1. Планування аудиту Метою планування аудиту є звернення уваги аудитора на найважливіші напрямки аудиту, на виявлення проблем, які слід перевірити найретельніше. Планування допоможе аудиторові належним чином організувати свою роботу і здійснювати нагляд за роботою асистентів, які беруть участь у перевірці, а також координувати роботу, яка здійснюється іншими аудиторами і фахівцями інших професій. Характер планування залежить від організаційної форми, розміру і виду діяльності підприємства, виду аудиту, правильного уявлення аудитора про стан справ на підприємстві. Процес планування аудиту можна умовно поділити на два великі етапи: попереднє планування та розробка загального плану та програми аудиту. Попереднє планування здійснюється на початковій стадії аудиту і має ґрунтуватися на попередньому вивченні особливостей бізнесу клієнта.

Настольная игра "День вождей".
Детская активная игра для компании от 2 до 6 человек. Каждый ход игроки получают карточки с заданиями, которые надо выполнить. Если
1490 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Гамачок для купания.
Горка для купания (гамачок) для ванны 100 см служит для поддержки младенцев в ванночке. Ванночка с гамачком обеспечит комфортное принятие
349 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор для уборки Vileda "Ultramat": швабра со сборной ручкой+ведро с отжимом.
Набор предназначен для влажной уборки всех типов напольных покрытий. Швабра отжимается в специальной воронке на ведре, благодаря чему руки
2210 руб
Раздел: Швабры и наборы
скачать реферат Принципы проведения аудита

К ним, в частности, относятся: задержки; переделки; отклонения от заданных значений; возврат; перемещения на чрезмерно длинные расстояния. Показатели результативности и эффективности процесса следует соотносить с программами улучшения, такими как «Бережливое производство» или «Шесть сигм». Большинство организаций до сих пор проводят аудит процесса или группы процессов по элементам или разделам требований и недооценивают выгоды процессных методов аудита, которые добавляют ценность, поскольку позволяют оценить, как протекает процесс и осуществляется управление им, какие имеются риски, и насколько процесс обеспечивает достижение желаемых целей Аудиторы и менеджеры выиграют, если будут использовать указанные методы для повышения результативности управления процессами. 3. Аудит процессов или аудит подразделений? После завершения проекта по разработке и внедрению СМК наступает необходимость поддержания ее работоспособности. Неотъемлемой частью данной деятельности являются сбор, оценка и анализ данных, характеризующих функционирование СМК, т.е. проведение внутренних аудитов.

скачать реферат Формы и принципы аудита

Министерство образования и науки Республики Казахстан Восточно-Казахстанский региональный университет Факультет «Управление и инновационные технологии» Кафедра «ЭФА» КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине: Бухгалтерский учет и аудит тема: Сущность, предмет и методы аудита. Стандарты аудита. Последовательность проведения аудита. Выполнила ст.гр. 09-201 Мз Сулейменова Ж.Д. Приняла преподаватель Кочнева Н.Ф. г. Усть-Каменогорск, 2009г Сущность аудита Аудит – это лицензируемая предпринимательская деятельность аттестованных независимых юридических и физических лиц (аудиторских компаний и отдельных аудиторов) – законных участников экономической деятельности, – направленная на подтверждения достоверности финансовой, бухгалтерской и налоговой отчетности, для уменьшения, до приемлемого уровня информационного риска для заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности, представляемой предприятием (организацией) собственникам, а также другим юридическим и физическим лицам. Данное определение отражает: единую цель проведения аудита – подтверждение достоверности отчетности, снижение риска использования ее в экономической деятельности; единые требования ведения аудита – наличие аттестатов и лицензий; единые и обязательные условия – аудит проводится независимыми субъектами.

скачать реферат Бухгалтерский учет и аудит кредитов и займов

Целью данной работы является – рассмотреть особенности предоставления кредита и займа в коммерческом банке в условиях рыночных отношений, при нестабильных рыночных условиях (спад производства, кризис неплатежей, создание новых предприятий, банкротства существующих предприятий, недостаток оборотных средств.) В этой связи задачами работы являются: раскрытие сущности механизма кредитования и основных видов кредитов и формулирование основополагающих принципов и функций кредита; анализ учета кредитов и займов на коммерческом предприятии; исследование основных принципов и методов аудита кредитов и займов; оценка процесса кредитования и презентация в этой связи продуктов банка ОАО «Первый Республиканский Банк». В первой главе проведено подробное исследование процесса предоставления кредитов, рассмотрены основные понятия и виды кредитов. Во второй главе анализируются принципы отражения в бухгалтерском учете кредитов, займов и средств целевого финансирования. Третья глава посвящается анализу аудита. В работе также представлены основные направления деятельности банка ОАО «Первый Республиканский Банк», а также предлагается программа финансирования малого бизнеса. Глава 1. Теоретическая характеристика процесса кредитования 1.1 Роль кредитов в экономикеКредит в широком смысле – это система экономических отношений, возникающая при передаче имущества в денежной или натуральной форме от одних организаций или лиц другим на условиях последующего возврата денежных средств или оплаты стоимости переданного имущества и, как правило, с уплатой процентов за временное пользование переданным имуществом.

скачать реферат Аудит основных средств

К областям, значимым для аудита, относятся прежде всего такие, по которым величина остатков (сальдо) и оборотов по счетам бухгалтерского учета наиболее значительна по сравнению с выбранным уровнем существенности. К областям, малозначимым для аудита (несущественным), могут быть отнесены такие операции, по которым отсутствуют у клиента или имеют крайне незначительный объем, а также по которым величина остатков (сальдо) и оборотов по счетам бухгалтерского учета наименее значительна по сравнению с выбранным уровнем существенности. Аудитор вправе обсуждать отдельные разделы общего плана и определенные аудиторские процедуры с работниками, а также с членами совета директоров и членами ревизионной комиссии аудируемого лица для повышения эффективности аудита и координации аудиторских процедур с работой персонала аудируемого лица. Определяются области (вопросы, аспекты) учета, на которые необходимо обратить внимание в связи с изменениями, которые произошли у клиента, либо с изменениями во внешнем регулировании. В стратегии аудита отмечается возможное изменение приемов и методов аудита в связи с изменениями, произошедшими с момента последнего аудита. Например, внедрение новых производственных технологий потребует проверки методов формирования себестоимости; введение новых мер внутреннего контроля позволит, при допущении высокого уровня их надежности, снизить время и издержки на проведение аудита за счет изменения стратегии (применения вместо аудиторских процедур по существу тестов средств контроля); изменение порядка учета какой-либо операции или раскрытия информации в отчетности потребует проверки правильности ведения учета и представления данных в отчетности.

скачать реферат Аудиторская выборка

Объектом исследования является аудиторская выборка по международным стандартам аудита. Предмет исследования – аудиторская проверка расчетов с подотчетными лицами. Правовой основой являются: Конституция Российской Федерации 1993 г., федеральные законы, федеральные стандарты аудита, монографии и научные статьи, посвященные данной проблеме. 1. Аудиторская выборка по международным стандартам аудита 1.1 Понятие и этапы аудиторской выборки Согласно Международному стандарту аудита № 530, под аудиторской выборкой понимается применение аудиторских процедур менее чем к 100% статей в пределах сальдо счета или класса хозяйственных операций с целью предоставить возможность аудитору получить и оценить аудиторские доказательства о ряде характеристик статей, отобранных для того, чтобы помочь в формулировании заключения, связанного с генеральной совокупностью . Выборочный метод аудита можно определить как применение аудиторских процедур менее чем к 100% совокупности проверяемых элементов. Каждый процесс проведения выборочного метода в аудите состоит из следующих этапов: определение метода отбора; нахождение объема и получение выборки; выполнение аудиторских процедур по отношению к отобранным элементам выборки; анализ полученных результатов и распространение их на генеральную совокупность.

Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (giga).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду
1122 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер L-XL, 146x55 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
891 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
скачать реферат Аудит, его возникновение и развитие

Поэтому ряд его ключевых теоретических проблем недостаточно разработаны или только ставятся, а отдельные (например, предмет и метод аудита) являются «белыми пятнами». Интересно знать, как же определяют понятие «аудит» ученые стран Запада, труды которых переведены на русский язык. Так, английский ученый Рой Додж в своей написанной в доступной и популярной форме книге дает такую трактовку: «Аудит - независимая проверка и выражение мнения о финансовой отчетности предприятия». Это в целом верное определение, далеко не полностью раскрывает сущность аудита и не учитывает его эволюцию, хотя мы прекрасно знаем, что «краткость есть сестра таланта». Известный в США специалист в области теории и практики аудита профессор Университета штата Техас в Остине Джек Робертсон в своей солидной по объему и содержанию монографии «Аудит» приводит два определения. Наиболее распространенное и популярное в США из них гласит следующим образом: «Аудит - это процесс уменьшения до приемлемого уровня информационного риска для пользователей финансовых отчетов».

скачать реферат Контроль таможенной стоимости

Это требует разработки соответствующих технологий контроля, которые ориентированы как на выявление и доказательство злоупотреблений, так и на пресечение подобных явлений (недостатком этих технологий является их большая трудоемкость); отсутствие достаточных регуляторов и «ограничителей» по осуществлению внешнеторговой деятельности, что способствует появлению и функционированию в этой сфере как фирм «однодневок», создаваемых под конкретную сделку, так и подставных фирм, формально выступающих в качестве импортеров, но не имеющих соответствующего имущественного обеспечения. Это снижает возможность для эффективного последующего контроля, в том числе возможность довзыскивания таможенных платежей; недостаточное развитие таможенной инспекции, слабое взаимодействие с налоговыми органами (в связи с этим невозможность в необходимых случаях должного обеспечения последующего контроля), неиспользование в рамках последующего контроля проверок с помощью методов аудита, как это делается таможенными органами многих стран; появление и развитие технологий таможенного контроля, базирующихся на использовании систем анализа и управления рисками и оперативного мониторинга перемещения товаров, а также в связи с разработкой Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли3; развитие информационных систем, резкое возрастание степени информированности коммерческих кругов об изменяющейся ситуации на рынке и в таможенной сфере, а также скорости информационных процессов; комплексность системы контроля, включая наличие и функционирование отработанных схем взаимодействия всех необходимых звеньев (как внутриведомственного, так и межведомственного).

скачать реферат Основы проведения аудита краткосрочных активов

Так как краткосрочные активы своеобразно показывают финансовое положение каждой организации. Последним этапом в аудите является аудиторская отчетность, которая показывает всю проверку проводимую аудитором, а также состояние организации во время проверки. Документирование аудита является одним из важнейших условий его квалифицированного проведения. Для аудитора, составляющего отчет о результатах проведенного аудита, рабочие документы являются такими же первичными документами, как и первичные бухгалтерские документы для бухгалтера, составляющего финансовую отчетность компании. Наличие рабочей документации позволяет анализировать как внутрифирменный, так и внешний контроль качества их работы. Рабочие документы должны обеспечить документальное подтверждение того, что проверка проведена надлежащим образом (глубоко и качественно), раскрывать методы аудита, объем проверенных документов и подтверждать полноту и качественность аудиторского заключения. На завершающем этапе аудитор должен, на базе обобщения всей полученной в ходе проверки информации, сформировать свое мнение о достоверности финансовой отчетности проверяемого субъекта, документально оформить это мнение и передать его данному субъекту в виде итоговых документов – «Письменной информации (отчета) аудитора руководству компании по результатам проведения аудита» и «Аудиторского заключения о проверке финансовой отчетности».

скачать реферат Этика профессионального бухгалтера и аудитора

Аудитор обязан воздерживаться от оказания профессиональных услуг, выходящих за пределы его компетенции, а также не соответствующих его квалификационному аттестату. Аудиторская фирма может привлечь компетентных специалистов для помощи аудитору в решении поставленных конкретных задач. Профессиональная компетентность аудитора основывается на общем и специальном высшем образовании, сдаче аттестационных экзаменов, подтверждаемых соответствующими дипломами и аттестатами, а также на опыте непрерывной практической работы по оказанию профессиональных аудиторских услуг совместно с другими специалистами данного профиля и профессионального уровня. Аудитор обязан постоянно обновлять свои профессиональные знания в области бухгалтерского учета, налогообложения, финансовой деятельности и гражданского права, организации и методов аудита, законодательства, российских и международных норм и стандартов бухгалтерского учета и аудиторской деятельности. Аудиторская фирма обязана проводить ежегодное обучение аудиторов в объеме не менее 40 учебных часов с обязательным ежегодным контролем знания новых норм и положений, возникших в профессиональной аудиторской деятельности.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.