телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Красота и здоровье -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Бухгалтерский учет

Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

найти похожие
найти еще

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ РИНКОВИХ ВІДНОСИН І МЕНЕДЖМЕНТУ КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ КУРСОВА РОБОТА З дисципліни «Організація та методика аудиту» Тема роботи: Методика аудиту готової продукції та її реалізаціїКерівник роботи:Виконала: студентка IV курсу заочного відділення (підпис) (П.І.П) (дата)(підпис) (дата) Харків 2008 рік План Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти організації аудиту готової продукції Аналіз основних понять і наукових напрямків з аудиту Розробка методики аудиту готової продукції Розділ 2. Аудит готової продукції на підготовчому етапі перевірки 2.1 Порядок укладання договору на проведення аудиту 2.2 Вивчення системи внутрішнього контролю та системи обліку. Встановлення ступеня ризику 2.3 Підготовка плану і програми перевірки Розділ 3. Аудит та облік готової продукції та їі реалізації 3.1 Аудит та облік готової продукції та їі реалізації 3.2 Методи перевірки і контрольні процедури з аудиту готової продукції 3.3 Етапи аудиту готової продукції 3.4 Формування робочих документів аудитора 3.5 Підготовка підсумкової документації по результатах аудиту Висновки і пропозиції Список використаних джерел ВСТУП Поступовий перехід народного господарства України до ринкових відносин призвів до появи спільних підприємств, господарських товариств, бірж, комерційних банків, інвестиційних фондів тощо. У зв`язку з виникненням підприємств з різними формами власності стало зрозумілим те, що традиційна система фінансового контролю в тому вигляді, в якому вона існувала при адміністративно-командній системі управління, не може захистити ні інтереси держави, ні інтереси власника. Саме власника, а не когось іншого. На сьогодні співвласником в Україні є громадяни - засновники господарюючих суб`єктів, громадяни-акціонери, які взяли участь у приватизації державного майна, колективи громадян та держава. В економічному відношенні всі ці власники відділені від своїх часток власності, що перебувають у різних господарюючих суб`єктах (акціонерних товариствах, довірчих товариствах, комерційних банках, інвестиційних компаніях тощо), в результаті чого не можуть володіти об`єктивною і достовірною інформацією про використання цієї власності. Адже саме власнику необхідна подібна інформація про фінансовий стан підприємства, його потенціал і стабільність у майбутньому. Власник має і повинен знати, наскільки ефективно використовуються вкладені ним у підприємство кошти. Але не кожен, хто здійснює управління майном і коштами цих власників, зацікавлений подавати їм достовірну інформацію про результати своєї діяльності. Майнові інтереси всіх власників має захистити держава. Однак у ринкових умовах господарювання традиційні форми фінансового контролю не можуть виконувати функції захисту майнових інтересів власників. Практика країн з ринковою економікою показує, що захистити майнові інтереси власників може такий вид незалежного фінансового контролю, як аудит, який є одним з головних елементів їх ринкової інфраструктури. Передумовою такого контролю є взаємна зацікавленість підприємств в особі їх власників (акціонерів, вкладників тощо), держави в особі податкових органів і самого аудитора в забезпеченні достовірності обліку та звітності. Іншою причиною необхідності впровадження аудиту в Україні є те, що в ринкових умовах фінансовий стан кожного господарюючого суб`єкта залежить від його взаємовідносин з іншими суб`єктами господарювання, і тому зростає потреба у достовірній обліковій і звітній інформації про їх діяльність.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Практический аудит

Задачами аудита готовой продукции и ее реализации являются: Pподтверждение обоснованности выбора и правильности применения варианта оценки готовой продукции; Pподтверждение первоначальной оценки систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля; Pустановление полноты оприходования готовой продукции; Pподтверждение объемов реализованной продукции и себестоимости реализованной (отгруженной) продукции. Основные нормативные документы: PФедеральный закон от 21.11.1996 P129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; PПоложение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 P34н; PПоложение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденное приказом Минфина России от 09.06.2001 P44н; PМетодические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденные приказом Минфина России от 28.12.2001 P119н; PПлан счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина России от 31.10.2000 P94н; Pунифицированные формы первичной учетной документации по учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения, утвержденные постановлением Росстата от 09.08.1999 P66

скачать реферат Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

Випуск і реалізація продукції впливає на фінансові результати роботи підприємства. Крім того, реалізація виробничої продукції – це основне джерело формування доходу підприємства. Тому техніко-економічний аналіз роботи підприємства починається з аналізу випуску та реалізації продукції, у вивченні обсягу виробництва, темпів його зростання, тобто у оцінці виконання плану виробництва та реалізації продукції. Метою даної роботи є аналіз готової продукції та її реалізації , а також ознайомлення з сучасними критеріями характеристики готової продукції, методики аналізу динаміки цих критеріїв. Завданням даної роботи є характеристики готової продукції і аналіз обсягу і асортименту продукції власного виробництва, аналіз стану розрахунків з покупцями і узагальнення резервів росту обсягу виробництва і реалізації продукції. Роль проведення аналізу показників випуску готової продукції та її реалізації полягає в тому, що якнайкраще розкрити резерви збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції завдяки кращому використанню наявних потужностей, трудових і матеріальних ресурсів.

Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Набор фломастеров "Turbo color", 36 цветов.
Набор фломастеров с тонким наконечником. Экологически безопасные фломастеры, на водной основе. Колпачок с вентиляционными
414 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
 Управленческий учет в США

От того, каким образом будут распределены эти затраты будет зависеть окончательная производственная стоимость готовой продукции или выполненных контрактов. Цель положения состоит в том, чтобы дать руководство по выбору наиболее объективного варианта такого распределения. 4H «Использование стоимости капитала» (1988). (4H «Uses of the Cost of Capital»). Положение помогает экономистам определиться с оптимальной структурой капитала и рассматривает варианты различного рода обстоятельств, которые необходимо учитывать в вопросах принятия бизнес-решений в отношении структуры собственного и заёмного капитала. 4I «Управление стоимостью грузовых перевозок» (1989). (4I «Cost Management for Freight Transportation»). Положение рассматривает вопросы управления стоимостью доставки и фрахта их идентификации, измерения и управления. Документ рассматривает факторы, связанные с этими затратами, гибкое планирование таких затрат и методику бюджетирования для управления затратами. 4J «Учёт основных средств» (1989). (4J «Accounting for Property, Plant, and Equipment»)

скачать реферат Облік готової продукції та її реалізації

Фінансовий облік є обов'язковим, регламентованим, а управлінський організовується в необхідному аспекті для задоволення інформаційних потреб менеджерів підприємства. Все сказане вище можна застосувати до обліку готової продукції та її реалізації. Таким чином, сьогодні немає чіткого шаблону, в який бухгалтер міг би підставляти потрібні суми. Відображаючи ту чи іншу операцію, бухгалтер аналізує її економічний зміст, від чого залежить визнання і відображення її у звітності. 1 Поняття про готову продукцію, її оцінка та завдання обліку До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів, відповідає затвердженим стандартам, пройшла технічний контроль підприємства і здана на склад або замовнику (покупцю) згідно з діючим порядком прийняття продукції. Продукція є результатом виробництва. Всі елементи виробничого процесу – сировина, матеріали, які перебувають на різних його стадіях – утворюють незавершене виробництво. При організації обліку продукції основним моментом є визначення її характеру. Згідно з цією ознакою продукцію групують за формою, ступенем готовності і технологічною складністю (рис. 1.1). Рис. 1.2. Класифікація готової продукції за її характером За технологічною складністю продукцію поділяють на просту і складну.

 Изменение учетной политики и оценочных значений

Рекомендации по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2006 год, утвержденные письмом Минфина России от 19.12.2006 07-05-06/302. 19 Соколов А. Проблемы формирования учетной политики // Экономический анализ: теория и практика.P 2007.P 11. 20 Сотникова Л.В. Оценка материально-производственных запасов: как правильно перейти с метода ЛИФО на метод ФИФО // Бухгалтерский учет. 2007.P 20. Она же. Корректировка статьи «Готовая продукция» бухгалтерского баланса в связи с отменой метода ЛИФо // Бухгалтерский учет.P 2007.P 22. сотникова Л.в., Грибанова о.в. Корректировка статьи «Затраты в незавершенном производстве бухгалтерского баланса в связи с отменой метода ЛИФО» // Бухгалтерский учет.P 2007.P 21. Учетная политика организации: бухгалтерский учет и налогообложение / Под ред. с.а. Рассказовой-Николаевой.P М.: акДИ «Экономика и жизнь», 2006 (п. 2.6). 21 Рассказова-Николаева С.А., Бушмелева Н.В. Новые правила отражения в учете и отчетности расчетов по обязательствам, выраженным в иностранной валюте // Экономико-правовой бюллетень.P 2007.P 6. 22 Соколов А

скачать реферат Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

П. П.Сидорова С. С. Статті звіту про фінансові результати, Головна книга, регістри щодо обліку доходів і витрат 06.01.2006 Перевірка аналітичних відомостей щодо доходів від реалізації продукції, вивчення документів відділу збуту, перевірка даних щодо обліку готової продукції та її реалізації Іващенко І. І.Петренко П. П.Сидорова С. С. Договори, відомості відвантаження продукції, ЖО №5, податкові накладні, рахунки-фактур 10.01.2006 Перевірка документів, які підтверджують одержання іншого операційного доходу (дохід від операційної оренди, дохід від операційної курсової різниці, отриманих штрафів, пенею і неустойок, ін. доходів від операційної діяльності) Іващенко І. І. Петренко П. П. Виписки банку, касові ордери, спеціальний реєстраційний журнал, ЖО №5 12.01.2006 1 2 3 4 5 2. Перевірка документів щодо реалізації необоротних активів, фінансових інвестицій, їхній переоцінці, і ін. Іващенко І. І.Петренко

скачать реферат Бухгалтерский учет и аудит реализации готовой продукции

Содержание. Введение 3 Глава I. Учет реализации готовой продукции: Учет готовой продукции . 4 Формирование себестоимости готовой продукции . .5 Учет реализации готовой продукции . 7 Глава II. Особенности аудита реализации готовой продукции: 2.1. Методика проведения аудита готовой продукции и ее реализации 10 Глава III. Аудиторское заключение: 3.1. Основные положения аудиторского заключения . .14 3.2. Типичные ошибки выявляемые при аудите реализации готовой продукции . .15 Практическая часть: Аудит реализации продукции на примере ОАО «Стандарт – МПО» .21 Заключение .31 Приложение 32 Список используемой литературы 42 Введение. В России аудит – новое направление контроля за хозяйственной деятельностью. С развитием рыночных отношений на бухгалтеров «хлынул» поток нормативных документов, регламентирующих правовые вопросы деятельности предприятий, организаций и постановки бухгалтерского учета и отчетности, налогообложения, порядка формирования себестоимости продукции. В действующие нормативные документы часто вносятся изменения и дополнения, которые в силу разных обстоятельств не всегда доводятся до налогоплательщиков.

скачать реферат Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

Планування оборотних коштів здійснюється відповідно до кошторисів витрат на виробництво і невиробничі потреби та бізнес-плану, який охоплює й пов'язує виробничі й фінансові показники, створюючи саме цим умови для успішної комерційної діяльності та розвитку підприємництва. Визначення потреби в оборотних коштах здійснюється через їх нормування. Нормування оборотних коштів передбачає врахування багатьох факторів, які впливають на господарську діяльність підприємств. На підприємствах виробничої сфери до них належать: умови постачання підприємств товарно-матеріальними цінностями: кількість постачальників, строки поставки, розмір транзитних партій, кількість найменувань матеріальних цінностей, форми розрахунків за матеріальні цінності; організація процесу виробництва: тривалість виробничого циклу, характер розподілу витрат протягом виробничого циклу, номенклатура випущеної продукції; умови реалізації продукції: кількість споживачів готової продукції, їх віддаленість, призначення продукції, умови її транспортування, форми розрахунків за відвантажену продукцію.

скачать реферат Іноваційний менеджмент

Результати інноваційної діяльності, що є об'єктом ліцензійних угод і неліцінзійного продажу «ноу-хау», - це специфічний товар світового ринку. Такий товар, як технологія, потрібно розглядати з урахуванням: споживчої вартості; праці по створенню; процесу споживання технологічних знань. Технологічні знання є нематеріальним продуктом, його корисність не визначається формою матеріального носія (технічна документація, досвід і т.п.). Вона полягає в створенні умов для підвищення ефективності виробництва, випуску нових видів продукції і прискорення її реалізації. Кожне нове технічне вирішення, що ставиться до виробництва, є унікальним і неповторним. Тому кожний окремий технологічний товар не можна безпосередньо зв'язувати з іншим товаром, хоча останній може ставитися до того ж галузі виробництва. Порівнювати технології можна тільки через корисний ефект від їхнього використання. Витрати праці на виробництво нематеріального продукту відрізняються від витрат праці на виробництво матеріальних носіїв знань. Насамперед праця по створенню нової технології як один із видів наукової праці носить творчий характер. Витрати праці по створенню технології відрізняються від витрат праці по її безпосередньому впровадженню у виробництво.

Система ликвидации насекомых "Раптор" (аквафумигатор).
Инновационное средство торговой марки Раптор эффективно в борьбе со всеми видами насекомых. Распространяется паром при активации водой,
468 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
скачать реферат НСБУ

Браком у виробництві вважається продукція, напівфабрикати, деталі, вузли й роботи, які не відповідають за своєю якістю встановленим стандартам або технічним умовам і не можуть бути використані за своїм прямим призначенням або можуть бути використані тільки після додаткових витрат на виправлення. Брак продукції поділяється на зовнішній, тобто виявлений споживачем і пред’явлений для відшкодування збитків, та внутрішній, який виявлений у процесі виробництва. Залежно від характеру відхилень від нормативів, він може бути остаточним або виправним. За дебетом рахунка 24 «Брак у виробництві» відображаються витрати через виявлений зовнішній та внутрішній брак (вартість невиправного, остаточного браку та витрати на виправлення браку), витрати на гарантійний ремонт в обсязі, що перевищує норму, витрати на утримання гарантійних майстерень; за кредитом — суми, що відносяться на зменшення витрат на брак, та сума, що списується на витрати на виробництво як втрати від браку, суми зменшення втрат від браку продукції: вартість відходів від бракованої продукції або реалізації її за зменшеною ціною; вартість утримання з винуватців браку; суми відшкодувань, одержаних від постачальників недоброякісних матеріалів та напівфабрикатів, які спричинили брак продукції.

скачать реферат Обложение налогом внешнеэкономической деятельности

Суми податку на прибуток зменшуються: - до 20 % - на відшкодування витрат підприємства на реконструкцію і модернізацію активної частини основних фондів, здійснених в оподатковуваному періоді, у разі повного використання на цю мету амортизаційних відрахувань і залишків коштів фонду розвитку виробництва та інших аналогічних фондів, створених за рахунок минулих періодів; - до 50 % - на відшкодування витрат підприємства на закупівлю спеціального обладнання і устаткування для забезпечення роботи інвалідів 1 і 2 груп, що перебувають з ним у трудових відносинах. Звільняються від сплати податку на прибуток підприємства громадських організацій інвалідів, зареєстровані згідно з чинним законодавством, де інваліди становлять 50% загальної чисельності працюючих в основному виробництві, і за умов, що рентабельність зазначених підприємств не перевищує 50 % і що вони не займаються експортно-імпортними операціями, крім випадків коли такі операції здійснюються для забезпечення виробництва власної продукції та її реалізації. Сума нарахованого податку, яка зменшилась на кінець звітного року, після його зменшення на зазначені цілі, підлягає перерахуванню до бюджету на загальних підставах; - до 100 % - на відшкодування витрат підприємств та організацій, спрямованих на інвестування будівництва і придбання житла для військовослужбовців та членів їх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до чинного законодавства України.

скачать реферат Рентабельність підприємства

Виходить, чим більше підприємство реалізує рентабельної продукції, тим більше одержить прибутку, тим краще його фінансовий стан. Тому фінансові результати діяльності вивчаються в тісному зв'язку з використанням і реалізацією продукції. Обсяг реалізації, величина прибутку, рівень рентабельності залежать від виробничої, постачальницької, збутової і комерційної діяльності підприємства, інакше кажучи, ці показники характеризують усі сторони господарювання. Основними задачами аналізу фінансових результатів діяльності є: . систематичний контроль за виконанням планів реалізації продукції й одержанням прибутку; . визначення впливу як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів на обсяг реалізації продукції і фінансових результатів; . виявлення резервів збільшення обсягу реалізації продукції і суми прибутку; . оцінка роботи підприємства по використанню можливостей збільшення обсягу реалізації продукції, прибутку і рентабельності; . розробка заходів щодо використання виявлених резервів. Основними джерелами інформації при аналізі реалізації продукції і прибутку є: 1. накладні на відвантаження продукції; 2. дані аналітичного бухгалтерського обліку; 3. дані фінансової звітності ф.№2 "Звіт про прибутки і збитки"; 4. форма №5-ф "Короткий звіт про фінансові результати"; 5. відповідні таблиці плану економічного і соціального розвитку підприємства.

скачать реферат Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

Це істотно змінює роль сільського господарства, з основного постачальника продовольства для населення воно перетворилось на постачальника сировини для харчової і переробної промисловості. З урахуванням робочої сили, що зайнята в усіх сферах продовольчого комплексу, частка працівників АПК США на початку 90-х років становила приблизно 17%. В основному робоча сила зосереджена у галузях, що забезпечують переробку с/г продукції та її реалізацію, тому на підприємствах цих галузей зосереджено до 90% робочої сили АПК. Аналогічна структура зайнятості в інших розвинутих країнах. Тенденція до скорочення чисельності зайнятих в аграрному секторі спостерігається в країнах колишнього СРСР. В останні роки у багатьох країнах, включаючи республіки колишнього Союзу, загострилася продовольча проблема. Це зумовлено як природними факторами (посуха, повінь, і т.д.), так і соціальними причинами - непродуктивним землекористуванням, несправедливим розподілом і споживанням продуктів харчування, більш високими темпами приросту населення порівняно з приростом с/г продукції, різними соціальними катаклізмами (війна, міжнаціональні конфлікти і т.д.). Весь період існування в країні радянської влади пов’язаний безпосередньо із спробою розв’язати продовольчу проблему, забезпечити населення необхідними йому продуктами харчування.

скачать реферат Основы аудита

Готовая продукция — часть материально-производственных запа­сов организации, предназначенная для продажи, конечный резуль­тат производственного процесса, законченный обработкой (ком­плектацией), технические и качественные характеристики которого соответствуют условиям договора или требованиям иных докумен­тов в случаях, установленных законодательством. Отражается гото­вая продукция в бухгалтерском балансе по фактической или норма­тивной (плановой) производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства ос­новных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ре­сурсов и другие затраты на производство продукции либо по прямым статьям затрат. Последовательность работ при проведении аудита готовой продукции можно разделить на три этапа - ознакомительный, основной и заключительный. На каждом этапе должны быть выполнены определенные процедуры проверки, позволяющие достигнуть цели и решить задачи аудита. В процессе аудиторской проверки операций с готовой продукцией следует применять следующие нормативные документы: Федеральный закон от 21.11.96 г. 129-ФЗ с использованием счета 40. 2. Оценка отгруженной продукции не соответствует методу оценки, установленному учетной политикой организации.

Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
скачать реферат Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

Найбільш твердий порядок установлений відносно функцій підбора виконавців і забезпечення їхніми ресурсами, менш твердий - щодо професійної підготовки виконавців службової діяльності. Всі керівники повинні мати знання й уміти виконувати ці функції управління, а також бути готовими до їхньої реалізації у випадку одержання необхідних повноважень. Це стосується керівників не тільки функціональних кадрових підрозділів, секретаріатів, інформаційно-аналітичних, обліково-архівних, господарських, фінансових і ін., для яких функції забезпечення виконавців ресурсами є основними видами діяльності, але й спеціалізованих і основних підрозділів, які також повинні приділяти багато уваги «кадровому забезпеченню», якщо вони мають намір домагатися успіхів у службовій діяльності організаційних ланок. Що стосується третьої групи функцій кадрових, то вони практично виконуються всіма керівниками, які зобов'язані мати достатній обсяг знань і вміти якісно здійснювати ці функції. Функції адміністративно-організаційного управління в органах безпеки являють собою дії керівників, що дозволяють мати в наявності «організаційно упорядкований простір» для успішного функціонування різних організаційних ланок.

скачать реферат Основи економіки підприємства

Основна увага приділялася покращенню якісних характеристик продукції та надання їй додаткових експлуатаційних характеристик. Комерційна концепція. Здійснювалася активізація роботи комерційних служб: працівників реклами, агентів зі збуту, продавців. Концепція індивідуального маркетингу. Орієнтує маркетинг на виявлення індивідуальних потреб покупців і спрямовує зусилля на те, що задовольнити ці потреби краще ніж конкуренти. Концепція соціального маркетингу. Бере до уваги суспільні потреби та інтереси: охорона навколишнього середовища, природних ресурсів, здоров'я людей та національної безпеки. Для досягнення своєї мети на ринку підприємство розробляє стратегію і тактику маркетингу. Стратегія маркетингу включає розробку таких основних рішень і обґрунтувань: ринок на якому виступає підприємство; особливості поведінки на ньому; склад і обсяг продукції, яка пропонується на ринку; форми і методи стимулювання збуту продукції; ціни на продукцію. Реалізація маркетингової стратегії здійснюється прийняттям конкурентних, оперативних рішень з різних питань, які називають тактикою маркетингу.

скачать реферат Учет выпуска, отгрузки и реализации готовой продукции

Одновременно себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг и др. списывается с кредита счетов 43 «Готовая продукция», 41 «Товары», 20 «Основное производство» и др. в дебет счета 90. К счету 90 могут быть открыты субсчета: 90-1 «Выручка» 90-2 «Себестоимость продаж» 90-3 «Налог на добавленную стоимость» 90-4 «Акцизы» 90-9 «Прибыль убыток от продаж» По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 (кроме субсчета 90-9), закрываются внутренними записями на субсчет 90-9. Аналитический учет по счету 90 ведется по каждому виду проданных товаров, продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг и др. Кроме того, аналитический учет по этому счету может вестись по регионам продаж и другим направлениям, необходимым для управления организацией. II. Методика учета готовой продукции. 1. Оценка готовой продукции. Готовая продукция (выполненные работы, оказанные услуги) в бухгалтерском учете может оцениваться по одному из следующих вариантов: -по фактической производственной себестоимости продукции, рав­ной соответственно сумме всех затрат на ее изготовление.

скачать реферат Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

Скорочення у часі тривалості інноваційних циклів. Забезпечення стабільної пропозиції продукції НДЕКР. Реалізація людського потенціалу. Створення конкурентного середовища у сфері НДЕКР. Створення нових робочих місць. Підняття ділової активності у регіоні. Формування нового іміджу регіону. 3.5. Програма “Інвестор”. Вирішення комплексу проблем фінансового забезпечення проходження інноваційних процесів — одна з головних умов приведення в рух всього цілісного регіонального інноваційного механізму. На сьогоднішній день ні економічна ні законодавча бази не готові забезпечити створення системи фінансування ризикових проектів — основи діяльності суб`єктів інноваційної структури регіону. Фінансування венчурних проектів суміщене із достатньо відчутною мірою ризику. Так, за статистикою США , із 100 інноваційних проектів прибуток приносять лише 50, але цей прибуток складає від 200% до 400%, а в деяких випадках — до 1000% річних. Та все ж, вірогідність ризику достатньо висока — 0,5. Високий ризик венчурного фінансування, доповнений фінасовою та законодавчою нестабільністю є однією з головних причин низької привабливості інноваційного простору України для потенційних інвесторів.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.