телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Сувениры -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Бухгалтерский учет

Нормативна база, методика та методи перевірки

найти похожие
найти еще

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Запит Оформлення листом з банку дебіторів та кредиторів клієнта, інших його господарських партнерів з проханням надати певну інформацію про об'єкт перевірки 7. Вибіркова перевірка У зарубіжній практиці перевіряється окремий аспект проблеми. В Україні вибірково перевіряється окремий місяць або певна частина кожного місяця 8. Анкетування Отримання від службовців підприємства чи третіх осіб відповідей на попередньо сформульовані запитання 9. Тестування У своїх робочих документах аудитор сам відповідає «так» або «ні» на певний перелік запитань кожного етапу аудиторської перевірки або кожного об'єкта перевірки 10. Зустрічна перевірка Встановлення випадків крадіжок, що завуальовані, виправленням даних в окремих документах, складанням нових підроблених документів і заміною ними дійсних, неправильного відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій або їх невідображення взагалі 11. Взаємний контроль Вивчення та порівняння окремих реквізитів документів, які повторюються в ряді документів і відображають взаємні операції 12. Техніко-економічні розрахунки Проводять при отриманні доказів про правильність окремих показників бізнес-плану, правильність складання кошторисів загальновиробничих та загальногосподарських витрат, капітального ремонту, списання матеріалів на обсяг виробництва продукції або будівельних матеріалів, на обсяг виконаних будівельно-монтажних робіт 13. Нормативні перевірки Застосовуються аудитором для отримання доказів про виконання певного завдання. На підставі цих даних аудитор оцінює дотримання показників і розробляє пропозиції, які дають можливість попередити у подальшому виникнення відхилень негативного характеру 14. Інвентаризація Порівняння фактичних даних за об'єктами контролю з відповідними даними бухгалтерського обліку 15. Контрольний обмір Перевіряється правильність звітних даних про виконані обсяги і вартість будівельно-монтажних та ремонтних робіт, оплачених чи пред'явлених до сплати з метою отримання аудиторського доказу про достовірність відображених в обліку робіт 16. Експертна оцінка Для її здійснення залучаються спеціалісти належної кваліфікації 17. Обстеження на місці Використовується для отримання ряду доказів, безпосереднього ознайомлення з об'єктом перевірки, його вивчення та оцінки 18. Контрольний запуск сировини та основних матеріалів у виробництво Залучаються спеціалісти-технологи. Відбувається контрольний запуск сировини та основних матеріалів у виробництво з метою оцінки його результатів та порівняння з нормативними Суцільна перевірка вимагає контролю за всіма документами і записами, які відносяться до об'єкта перевірки за відповідний період, вибіркова – за частиною документів, відібраних аудитором. Суцільна перевірка доцільна при аудиторській перевірці операцій з готівкою (касові і банківські операції), при перевірці сигналів про крадіжки, а також зловживань на вимогу слідчих органів, суду і арбітражного суду. Першочерговим завданням аудитора є встановлення типових порушень (помилок) у роботі підприємства, для чого суцільна перевірка є необов'язковою. Характерна ознака систематичних порушень – постійне їх повторення, хоча детальна перевірка документів за один-два місяці дозволяє встановити їх наявність.

В умовах неплатежів ретельно перевіряється своєчасність та правильність розрахунків з підприємствами-постачальниками, бюджетом, пенсійно-страховим та іншими фондами. Встановлюється час виникнення дебіторської або кредиторської заборгованості; реальність погашення заборгованості, досвід «згортання сальдо з дебіторської та кредиторської заборгованості», факти неправильного занесення залишків дебіторсько-кредиторської заборгованості на інші статті. Аудиторська перевірка може бути глибшою, включаючи аналіз фінансового стану та визначення фінансової стратегії підприємства. 2. Відповіді на запитання 1. Внутрішній контроль – особлива форма контролю. Він є основою при плануванні обсягу незалежного зовнішнього аудиту, а також – обумовлений внутрішніми проблемами підприємства. 2. До об`єктів внутрішнього контролю відносяться: ведення бух обліку; достовірність звітності; фінансова стійкість; платоспроможність; система управління підприємством; якість роботи економічних та технічних служб; оподаткування; планування; нормування; організація та технологія виробництва; процеси господарської діяльності; проектно-кошторисна документація. Найпоширенішими об'єктами (ділянками) контролю вважаються такі (табл. 2): Таблиця 2. Об'єкти внутрішнього контролю Об'єкт контролю Основне контрольне питання Реалізація, боржники та грошові надходження Чи є факти відпуску товару з підприємства без виписування рахунків-фактур? Чи помічені факти відпуску товару з підприємства при умові значного ризику платежу? Чи допускаються помилки при оформленні розрахунків-фактур? Чи відомі випадки відфактурованого продажу товарів без відображення на бухгалтерських рахунках? Чи є факти неправильних записів за кредитом рахунку дебіторів? Чи видавалася готівка, не внесена в банк? Чи допускалося зниження або завищення обсягу продажу? Закупки, кредитори та платежі Чи мала місце поява заборгованості за неотримані товари або за товари, відпуск яких не санкціонований? Чи допускалося неправильне обчислення заборгованості? Чи є факти незареєстрованої заборгованості? Чи допускалася фальсифікація заборгованості сплати платежів без достатніх обґрунтувань? Чи є неправильні записи за дебетом рахунків кредиторів? Чи реалізовувалися основні фонди без оформлення необхідної документації? Оплата праці Чи сплачувався заробіток за невиконану роботу? Чи є факти необґрунтованої виплати премій та інших винагород? Чи порушувалося законодавство через неправильні записи про утримання і сплату податків із заробітної плати, а також обов'язкові нарахування на заробітну плату? Чи завищувалися суми заробітної плати у платіжних відомостях? Інші помилки. Запаси, незавершене виробництво Чи є факти витрати або розкрадання виробничих запасів? Чи є випадки видатків виробничих запасів без оформлення документів? Чи мала місце фальсифікація обсягу незавершеного виробництва? Чи надає система бухобліку достатню інформацію про виробничі витрати для їх контролю? Управління та облік Чи є неправильні записи в журналах-ордерах? Чи помічені помилки в інших бухгалтерських регістрах? Чи спостерігається загальна невизначеність управлінських та облікових функцій при здійсненні внутрішнього аудиту? Чи помічене періодичне застосування процедур, що мають значний вплив на внутрішній контроль? Наведені запитання з додатковими доповненнями аудитора – це вища форма документування, ніж опис анкети.

Контрольна робота з дисципліни: «Аудит» Зміст 1. Нормативна база, методика та методи перевірки 2. Відповіді на запитання 3. Практичне завдання Список літератури 1. Нормативна база, методика та методи перевірки Основою аудиторської перевірки є зовнішні та внутрішні нормативні документи. Зовнішня нормативна база включає: закони, положення, методичні матеріали щодо обліку і звітності, оподаткування га аудиторські правила (стандарти). Вони необхідні аудитору для визначення відповідності обліку і бухгалтерської звітності, проведення аналізу та складання аудиторського висновку за встановленими вимогами. Внутрішня нормативна база включає облікову політику підприємства, різні методичні та інструктивні матеріали щодо організації обліку з урахуванням специфіки підприємства. Остання підлягає аналізу і порівнянню аудитором за діючою методологією. Аудиторська перевірка – складний і тривалий процес. Постійним завданням аудиторів є пошук напрямку максимального скорочення часу для перевірки високої якості, без підвищення аудиторського ризику. Ефективність проведення аудиту забезпечує розробка методики перевірки кожного розділу бухгалтерського обліку. На стадії планування аудиторської перевірки необхідно визначити склад контрольних процедур, які розробляються напередодні. На основі відповідного набору документів та облікових регістрів проводиться аудиторська перевірка за описаною процедурою. Методика проведення аудиторської перевірки різних розділів бухгалтерського обліку повинна розроблятися за єдиною схемою, що включає: перелік основних нормативних документів; опис альтернативних облікових рішень, право вибору яких надано підприємству законодавством з бухгалтерського обліку та звітності і відображено в обліковій політиці підприємства; первинні документи з розділу бухгалтерського обліку; регістри синтетичного й аналітичного обліку та звітність; класифікатор можливих порушень; запитання аудитора для розробки програми аудиторської перевірки; методи збору аудиторських доказів, які використовуються при перевірці; опис контрольних процедур. Проведення перевірки традиційним способом включає виконання положень, передбачених у перших чотирьох пунктах методики. Наступні доцільно використовувати у разі залучення до аудиторської перевірки асистентів. Перелік основних нормативних документів включає закони, положення з бухгалтерського обліку, методичні вказівки, інструкції ДПІ, якими повинен керуватися аудитор, перевіряючи відповідні розділи обліку. Опис альтернативних облікових рішень, право вибору яких надано підприємству, включає різні варіанти, що дозволяє аудитору порівнювати доцільність вибраного клієнтом варіанта, аналізувати та рекомендувати заходи щодо поліпшення ведення бухгалтерського обліку. Перелік первинних документів наводиться з кожного розділу обліку, що дозволяє аудитору зробити висновок про стан відображення у первинному обліку (використання типових форм первинних документів, дотримання порядку їх оформлення тощо). Регістри аналітичного і синтетичного обліку та звітності визначають опис відповідних їм форм обліку (журнально-ордерної, меморіально-ордерної, журнальної форми, журнал-головної, спрощеної тощо).

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Аудит: конспект лекций

Аудит: теория и практика: Учеб. по собие. М.: ПРИОР, 2000. 7. Макальская М. А., Пирожкова Н. А. Основы аудита: Курс лекций с ситуационными задачами. М.: Дело и Сервис, 2000. 8. Подольский В. И., Поляк Г. Б., Савин А. А., Сошникова Л. В. Аудит: Учебник для вузов / Под ред. проф. В. И. Подольского. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ, 2000. 9. Практикум по аудиту: Учеб. пособие / Под ред. А. Д. Ларионова. М.: ООО «ТК Велби», 2003. 10. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 2-е изд., перераб. и доп. Минск: ООО «Новое знание», 2000. 11. Суйц В. П., Ахметбеков А. Н., Дубровина Т. А. Аудит: общий, бан ковский, страховой: Учебник для вузов. М.: ИНФРА-М, 2000. 12. Шеремет А. Д., Суйц В. П. Аудит: Учебник. 2-е изд., доп. и пере раб. М.: ИНФРА-М, 2000. 13. Экономический анализ: Учебник для вузов / Под ред. Л. Т. Гиляровской. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 14. Энциклопедия общего аудита. Законодательная и нормативная база, практика, рекомендации и методика осуществления. В 2 т. Колл. авторов. М.: Международная школа управления «ИНТЕНСИВ» РАГС, издательство «ДИС», 1999–2004.

скачать реферат Аудит статутного капіталу

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти організації аудиту статутного капіталу 1.1. Аналіз основних понять і наукових напрямів з аудиту статутного капіталу 1.1.1. Зміст основних понять з аудиту статутного капіталу в літературних джерелах 1.1.2. Зміст основних понять з аудиту статутного капіталу в нормативних документах 1.2. Розробка методики аудиту статутного капіталу РОЗДІЛ 2. Аудит статутного капіталу на підготовчому етапі перевірки 2.1. Застосування процедури схвалення клієнта. Порядок укладання договору на проведення аудиту 2.2. Визначення системи внутрішнього контролю та системи обліку. Встановлення ступеня ризику контролю 2.3. Підготовка плану і програми перевірки РОЗДІЛ 3. Аудит нематеріальних активів підприємства 3.1. Методи перевірки і контрольні процедури з аудиту статутного капіталу 3.2. Етапи аудиту статутного капіталу 3.3. Формування робочих документів аудитора 3.4. Підготовка підсумкової документації з аудиту статутного капіталу ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Економічною (та правовою) базою функціонування підприємства є статутний капітал, який у подальшій діяльності стає правовим регулятором по зобов : Ходаківський В.В. Головний бухгалтер : Тимощук О.П.

Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
 Національні спецслужби в період Української революції 1917-1921 рр.

Виділяється в цьому відношенні Гетьман П.Скоропадський. 18 травня 1918 р. він затвердив постанову уряду "Про зміну існуючих законів про міліцію і утворення Державної варти". У "Статуті Української Державної варти" визначена її структура, функції та методи роботи, права й обов'язки співробітників, форми їх спецпідготовки. Ще далі пішли провідники ЗУНР, діяльність її головного органу безпеки - Державної жандармерії - регламентувалась окремим законом. Відома річ, що як уряд П.Скоропадського, так і Національна Рада ЗУНР в основу цих правових актів поклали чимало прийнятних положень із відповідних законів Російської та Австро-Угорської імперій. Завдяки цьому вдалося прискорити створення нормативної бази для функціонування названих вище відомств. Але проблема не була вирішена повністю. Характер нормативної бази, що регламентувала діяльність спеціальних служб України в 1917-1920 роках, багато в чому визначався особливостями цього історичного періоду й тими чинниками, що впливали на дії вищих органів влади в тогочасній Україні.)

скачать реферат Поняття криміналістичної версії

Ці відмінності пояснюються передусім тим, що засоби й методи перевірки криміналістичних версій призначені для практичного пізнання конкретного соціального явища — злочину — і спрямовані на вирішення питання про винність або невинність конкретного суб'єкта. Тому вони мають відповідати суворим критеріям надійності, правомірності, моральності та припустимості. Здійснювана в умовах певного правового режиму перевірка криміналістичних версій не може базуватися на застосуванні нормативно несанкціонованих методів і засобів, методик, які науково не обґрунтовані і перебувають на стадії експериментальної перевірки. Засоби й методи перевірки криміналістичних версій визначають залежно від того, до якого різновиду вони належать. Слідчі та судові версії перевіряють переважно виконанням слідчих і судових дій. При цьому застосовують також оперативно-розшукові засоби й методи, однак вони мають допоміжний характер. Для перевірки оперативно-розшукових версій найчастіше використовують засоби й методи оперативно-розшукової діяльності; при цьому процесуальні засоби доречні лише в тому обсязі, в якому їх застосовують під час розслідування кримінальної справи, що здійснюється паралельно.

 Балансоведение: учебное пособие

В главе 4 на многочисленных условных примерах приведена методика составления консолидированной отчетности по МСФО с учетом требований стандарта IFRS-3 «Объединение бизнеса», что весьма актуально в связи с программой реформирования учета и отчетности России в соответствии с МСФО. Современный бухгалтерский баланс, наряду с прочими формами отчетности, используется внешними пользователями для оценки имущественного и финансового положения организации, поэтому весьма актуальным является то, что в учебном пособии изучены особенности креативного учета как метода регулирования показателей баланса в соответствии с целями балансовой политики. Уделено внимание также приемам фальсификации и вуалирования статей бухгалтерского баланса. В главе 6 приведены варианты различных способов оценок имущества и обязательств, применяемые в России и международной практике. Оценено их влияние на формирование статей актива и пассива баланса, а также на величину валюты баланса. Материал основан на действующей нормативной базе. Приводятся многочисленные практические примеры

скачать реферат Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

АНОТАЦІЯ Курсовий проект виконаний на тему: «Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ «Інтер-Синтез». Метою курсового проекту є закріплення і поглиблення знань з організації і методики аудиту, оволодіння навичками самостійної науково-дослідницької роботи, а також вивчення і детальний розгляд дебіторської заборгованості. У першому розділі курсового проекту розглянуто теоретичні основи організації аудиторської перевірки. У другому розділі описана методика проведення аудиторської перевірки дебіторської заборгованості. У третьому розділі розглянуто особливості проведення аудиту дебіторської заборгованості в умовах використання клієнтом обчислювальної техніки. Розділів – 3. Таблиць – 5. Сторінок проекту – 52. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ 1.1 Характеристика дебіторської заборгованості 1.2 Нормативна база 1.3 Характеристика фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Інтер-Синтез» 1.4 Оцінка аудиторського ризику 1.5 Планування проведення аудиту РОЗДІЛ ІІ.

скачать реферат Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ РИНКОВИХ ВІДНОСИН І МЕНЕДЖМЕНТУ КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ КУРСОВА РОБОТА З дисципліни «Організація та методика аудиту» Тема роботи: Методика аудиту готової продукції та її реалізаціїКерівник роботи:Виконала: студентка IV курсу заочного відділення (підпис) (П.І.П) (дата)(підпис) (дата) Харків 2008 рік План Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти організації аудиту готової продукції Аналіз основних понять і наукових напрямків з аудиту Розробка методики аудиту готової продукції Розділ 2. Аудит готової продукції на підготовчому етапі перевірки 2.1 Порядок укладання договору на проведення аудиту 2.2 Вивчення системи внутрішнього контролю та системи обліку. Встановлення ступеня ризику 2.3 Підготовка плану і програми перевірки Розділ 3. Аудит та облік готової продукції та їі реалізації 3.1 Аудит та облік готової продукції та їі реалізації 3.2 Методи перевірки і контрольні процедури з аудиту готової продукції 3.3 Етапи аудиту готової продукції 3.4 Формування робочих документів аудитора 3.5 Підготовка підсумкової документації по результатах аудиту Висновки і пропозиції Список використаних джерел ВСТУП Поступовий перехід народного господарства України до ринкових відносин призвів до появи спільних підприємств, господарських товариств, бірж, комерційних банків, інвестиційних фондів тощо.

скачать реферат Проектування контрольних операцій на прикладі розв”язання задачі визначення фактичної вартості в2 (укр)

Слід зазначити що обчислення, які не вимагають сортування, підбивання сум в даному етапі не реалізується. Тобто, обчислюються лишень ті поля записів, що внесені в інформаційну модель бази даних (див. 2.розділ “Опис результуючих файлів” ). Це пояснюється прагненню при розробці бази даних не відходити від концепції нормалізації, з метою створення бази з мінімальними затратами простору та максимальними показниками надійності. Після обчислень необхідно провести перевірку результуючих файлів, що здійснюється за допомогою програмного модуля, який буде описаний нижче.Файли FR01 та FR02 проходять програмну перевірку на відповідність полів “Код матеріалу” та “Код виробу” наявній інфомаційній базі, що складається з файлів довідкової інформації, відповідності кількості матеріалів заданим межам. Також для файла FR01 балансовий метод перевірки . Fr02 буде перевірятися також за сумою кількості матеріалів, з врахуванням можливої похибки при розподіленні витрат по статтям калькуляції. При виникнені помилки користувача інформують повідомленням і пропонують вибрати варіан подальших дій 1.Повтор розрахунків, 2.Ігнорування помилки,3.вихід в головне меню.

скачать реферат Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

Конструктивні ідеї контролю знань учнів висловлені К.Д.Ушинським. Якщо в знаннях учнів виявлені пробіли, прогалини, то здебільшого це пояснюється неудосконаленйм викладанням, нераціональним застосуванням методів навчання, системи завдань, невмінням учителя своєчасно помічати свої помилки і помилки дітей. Охарактеризувавши типову для вітчизняної школи систему перевірки, К.Д.Ушинський писав: "Учитель опитує одного, двох, трьох, а інші в цей час вважають себе вільними від усяких справ». Він вважав: якщо основна ціль лише в тому, щоб формально перевірити знання, вірніше виставляти оцінки, то така перевірка—даремна витрата часу. Ушинський вимагав, щоб учитель активізував дітей під час перевірки знань. Він виступав за своєчасний контроль, за такі методи перевірки знань учнів, які активізували б увесь клас. Ушинський чітко виділяє ідеї тематичного контролю, однак обґрунтовує основні вимоги до перевірки і оцінки знань учнів, які отримали реалізацію і в наш час. Більш детальніше принципи контролю знань учнів опрацьовані останнім часом. Основні принципи контролю знань учнів — об'єктивність, систематичність і своєчасність, цілеспрямованість, тематичність.

Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры
Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Кружка-хамелеон "Разогрей Звезду".
Оригинальная кружка, которая меняет изображение при наливании в неё горячих напитков.
442 руб
Раздел: Кружки
скачать реферат Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

Усне опитування – індивідуальний, фронтальний, ущільнений. Цей метод є найпоширенішим при перевірці й оцінці знань. Сутність цього методу полягає в тім, що вчитель ставить учнем питання по змісту вивченого матеріалу й спонукує їх до відповідей, виявляючи в такий спосіб якість і повноту його засвоєння. Оскільки усне опитування є питально-відповідним способом перевірки знань учнів, його ще іноді називають бесідою. При усному опитуванні вчитель розчленовує досліджуваний матеріал на окремі значеннєві одиниці (частини) і по кожній з них задає учнем питання. Але можна пропонувати учням відтворювати ту або іншу вивчену тему повністю для того, щоб вони могли показати свідомість, глибину й міцність засвоєних знань, а також їхню внутрішню логіку. По багатьом предметам усне опитування (бесіда) сполучається з виконанням учнями усних і письмових вправ. Будучи ефективним і найпоширенішим методом перевірки й оцінки знань учнів, усне опитування має, однак, і свої недоліки. З його допомогою на уроці можна перевірити знання не більше 3–4 учнів. Тому на практиці застосовуються різні модифікації цього методу й, зокрема, фронтальне й ущільнене опитування, а також «поурочний бал».

скачать реферат Наукові методи К.Л. Халла (1884-1952) і Б.Ф. Скіннера (1904-1990)

Протягом 10 років він залишався на факультеті Висконсинського університету. Його ранні дослідницькі інтереси з'явилися провісниками наступного прагнення до впровадження наукових об'єктивних методів і функціональних законів. Він вивчав процеси формування концепцій, проводив численні тести й виміри й у підсумку опублікував серйозний підручник по прикладних методах перевірки здатностей. Він працював над впровадженням практичних методів статистичного аналізу й винайшов машину для розрахунку кореляцій, що була виставлена в Смітсоновському центрі у Вашингтоні, округ Колумбія. Він присвятив десять років дослідженням гіпнозу й сугестивності, опублікував 32 наукові статті й книгу, що підсумувала його досвід. В 1929 році Кларк Халд став професором Иельского університету, де продовжив дослідження в тій області, що представляла для нього особливий інтерес, - теорії поводження, заснованої на законах умовних рефлексів Павлова. Уперше він прочитав роботи Павлова в 1927 році й зацікавився проблемами формування умовних рефлексів і научання. Він говорив про книгу Павлова . Література 1.Ждан А.Н. Історія психології: від античності до сучасності. - К., 1997. 2.Ярошевский М.Г. История психологии. - М., 1985. 3.Лихі Т. Історія сучасної психології. - К., 2003. 4.Сміт Н. Сучасні системи психології. Історія. Постулати. Практика. - К., 2003. 5.Петровский А. Записки психолога. - М., 2001.

скачать реферат Управління контрактною діяльністю на підприємстві

Сторони контракту повинні прагнути до того, щоб дати найбільш повну якісну характеристику предмета угоди. У статті “Якість товару” сторони можуть також передбачити метод перевірки якості продавцем, а також вид документа, що підтверджує відповідність якості поставленого товару конкретним вимогам. Основним документом, що підтверджує якість товару, є сертифікат якості, видаваний або фірмою-виготовлювачем, або нейтральною організацією, що здійснює перевірку якості товару. При експортних постачаннях "Центролит" підтверджує якість своєї продукції сертифікатом, який видає Торгово- промислова палата. Особливістю складання даного пункту контракту в нашому прикладі є те, що якість продукції, що поставляється, обумвлюється як сама собою зрозуміла, а в умовах про якість говориться лише про процедуру здійснення рекламацій у випадку невідповідності якості продукції обговореним заздалегідь стандартам. 5. Термін і дата постачання Термін постачання - погоджені сторонами і передбачені у контракті тимчасові періоди, протягом яких продавець повинен передати предмет угоди покупцю.

скачать реферат Современные методы контроля и оценки знаний школьников

Деякі вчителі намагалися вивільнити час. Який нераціонально використовувався на уроці для перевірки домашніх завдань і довготривалого опитування учнів. Проте однобоке застосування поурочного бала, нехтування іншими методами перевірки знань створили загрозу виникнення певної недооцінки грунтовної перевірки знань учнів. За ініціативою к. п. н. С.Ф.Сухорського, в 70-х роках в Україні була проведена значна робота по впровадженню у шкільну практику тематичної системи контролю і оцінки успішності учнів. Нагромаджено певний позитивний досвід здійснення тематичного контролю за успішністю учнів, раціоналізації методів перевірки, ширшого застосування усної і письмової перевірки, методів графічної і тестової перевірки. Керуючись методичними листами Міністерства освіти України про тематичний облік знань, вчителі предметники розробили дидактичні матеріали для контролю знань учнів з навчальних тем, використовуючи при цьому специфіку свого предмету, вікові особливості учнів та інші фактори. На кінець 70-х років, з метою знайти більш раціональний варіант облікового документу ніж шкільний класний журнал, студентський та викладацький склад Львівського державного університету під керівництвом к. п. н. С.Ф.Сухорського працювали над створенням “Облікової книжки учня”.

скачать реферат Планирование инновационных процессов

Оно предусматривает формирование продуктово-тематического портфеля ИП, разработку календарных планов, составление бизнес-планов по отдельным проектам, выполнение расчетов потребных ресурсов, средств и источников их покрытия и пр. Оперативное планирование инноваций имеет своей задачей реализацию потенциала организации в форме достигнутой прибыли, доходов, объемов реализации и др. Стратегическое и оперативное планирование находятся в диалектическом взаимодействии и содержательно дополняют друг друга в едином процессе инновационного менеджмента. Предметный признак характеризует объем плановой работы на ИП. В соответствии с разделением труда по предметному признаку на ИП в отдельные виды планов выделяют планирование НИОКР, производства, сбыта, материально-технического снабжения, информационного обеспечения, финансов, персонала и других предметных областей ИП. Характер предметной области существенно влияет на состав используемой информации, нормативную базу, периодичность и методы выполнения плановых расчетов. Планирование должно охватывать все сферы и иерархические уровни организации. В соответствии с принятой организационной структурой ИП различают сводное или комплексное планирование деятельности ИП в целом, планирование структурных единиц (подразделений, служб, отделов и лабораторий, производств, цехов и участков), планирование отдельных инновационных проектов и индивидуальное планирование деятельности исполнителей.

Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные
Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки
скачать реферат Чисельность і структура складу персоналу підприємства

Персонал організації знаходиться в постійному русі внаслідок найму одних працівників і звільнення інших. Процес оновлення колективу за рахунок вибуття одних і найму інших називається змінністю персоналу. Для оцінки якості персоналу використовуються різні методи: 1) атестація у вигляді екзаменів з окремих дисциплін; 2) оцінка за результатами практичної перевірки; 3) бальна оцінка всієї сукупності ділових і особистих якостей атестованого; 4) тестологічні методи. Найбільш ефективним методом перевірки якості персоналу є їх атестація, яку проводять один раз на 3—5 років. У Положенні про порядок проведення атестації керівників, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств і організацій перелічуються посади, по яких проводиться атестація. Атестації не підлягаю молоді спеціалісти в період обов'язкової роботи з розподілом після закінчення навчання у вузах, вагітні жінки, а також жінки, які мають дітей до 1,5-річного віку. У процесі проведення атестації кадрів, поряд з оцінкою професійно-кваліфікаційного рівня і ділових якостей працівників, складностей і результативності їх праці, слід враховувати ефективність практичного застосування економічних знань в організаційних га виробничо-технічних умовах.

скачать реферат Організація і методика проведення аудиту касових операцій

У курсовій роботі висвітлюється сутність організації і методику проведення аудиту касовий операцій, порядок документального оформлення операцій з ними, процедури проведення аудиторської перевірки, а також розкривається потреба і значимість аудиту грошових коштів і розрахунків в сучасних умовах господарювання. РОЗДІЛ 1 ОСОБЛІВОСТІ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ГОТІВКОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ Аудитор у своїй роботі постійно працює з різними нормативно-правовими документами. Сукупність нормативних актів складає нормативну базу аудитора. Вона поділяється на зовнішню і внутрішню. Зовнішня нормативна база представлена у вигляді відповідних законів, постанов, наказів, інструкцій, положень, методичних матеріалів з обліку і звітності, матеріалів з оподаткування, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та національних нормативів аудиту. Вони потрібні аудитору, щоб виявити законність та достовірне відображення господарських операцій, відповідність ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, проведення аналізу та складання висновку.

скачать реферат Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

У таких випадках ревізію треба розпочинати після відновлення обліку. Ревізори не повинні відновлювати облік в установі, яка підлягає ревізії. Ревізії фінансово-господарської діяльності (використання бюджетних коштів, державного чи комунального майна) установ проводять шляхом перевірки дотримання чинних законів та інших нормативно-правових актів; уважного та всебічного вивчення наявних бухгалтерських та інших документів, перевірки правильності відображення (проведення) в обліку операцій з готівкою та матеріальними цінностями; проведення зустрічних перевірок в установах банків, постачальників і споживачів; контрольних обмірів виконаних робіт; перевірки правильності застосування норм витрат сировини та матеріалів і природних втрат; перевірки зберігання готівки та матеріальних цінностей, організаціїїх інвентаризації; перевірки правильності розрахунків з бюджетом; перевірки дотримання методики оцінювання майна під час реалізації та приватизації, проведення індексації тощо. Методику контролю найважливіших питань фінансово-господарської діяльності бюджетної установи описано в наступному параграфі посібника. На цьому етапі керівництво бюджетної установи має право отримувати від керівника ревізійної групи усну інформацію про те, якими методами перевіряють певні види господарських операцій установи, і, за потреби, висловлювати йому (усно чи письмово) побажання щодо оперативного усунення вад в організації контролю.

скачать реферат Проблема розвитку дитячих творчих здібностей

Вагомість та актуальність її пояснюється гострою проблемою педагогічної практики в науково обґрунтованих рекомендаціях щодо форм організації та методів здійснення розвивальної роботи з дітьми у цьому напрямі. Значущість проблеми розвитку дитячої творчості , розкриття і максимальної реалізації творчих здібностей кожної особистості підкреслюється й у державних документах: національній доктрині розвитку освіти в Україні, законах «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мову», «Державному компоненті дошкільної освіти », тощо. Традиція вивчення проблеми мовленнєвих творчих здібностей дошкільників пов язного мовлення у дітей, відіграють велику роль у досягненні дітьми високого рівня мовленнєвої культури, що характеризується багатством, точністю і виразністю, формують у дітей граматичну компетентність, розвивають всі психічні процеси, головне спонукають дитину до творчості, до самостійної творчої діяльності. 4. З метою експериментальної перевірки методики розвитку мовленнєвих творчих здібностей у старших дошкільників засобами ігор-фантазувань був проведений педагогічний експеримент на базі ДНЗ №290 м. Харкова. На основі аналізу наукової літератури були визначені наступні критерії та показники мовленнєвих творчих здібностей: літературна обізнаність, мовленнєва компетентність, креативність.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.