телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАСувениры -5% Книги -5% Все для ремонта, строительства. Инструменты -5%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Бухгалтерский учет

Облік веб-сайтів

найти похожие
найти еще

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
17 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Веб-сайт — нематеріальний актив (НМА), якщо підприємство має авторське право на такий сайт. Якщо хостинг — це лише оренда дискового простору, то у податковому обліку така операція є орендною. Реєстрація доменного імені Ніхто не може підключитися до всесвітньої мережі, попередньо не отримавши в установленому порядку і не зареєструвавши відповідним чином свою унікальну адресу в мережі Інтернет — визначений діючими в Інтернеті міжнародними стандартами цифровий та/або символьний ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних назв (ст. 1 Закону про телекомунікації). Насамперед з'ясуймо, що таке домен та доменне ім'я. Відповідно до п. 2 Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних: «Домен — частина адресного простору в мережі Інтернет, призначена для ідентифікації комп'ютера або групи комп'ютерів», а «доменне ім'я — це буквено-цифровий вираз, що ідентифікує будь-який комп'ютер абонента у мережі Інтернет». Щоб отримати доменне ім'я, треба спочатку вибрати унікальний і неповторний набір букв і цифр, а потім зареєструвати його в будь-якій доменній зоні. Отримуючи доменне ім'я, реєстрант отримує його у тимчасове користування: воно залишається за реєстрантом тільки на той період, коли він платить реєстраційні внески і не порушує умов користування доменним ім'ям. Реєстраційний внесок сплачується, коли період дії реєстрації доменного імені закінчився та слід перереєструвати його. Досить цікавим є питання, як відобразити у бухгалтерському та податковому обліку створення доменного імені. Чи можна вважати доменне ім'я нематеріальним активом? Проаналізуймо ситуацію. Якщо сайт створено сторонньою організацією, то, як правило, відповідним договором на неї покладається і реєстрація доменного імені. При цьому вартість реєстрації може навіть не виділятися окремою сумою. Тоді підприємство, яке має право інтелектуальної власності (авторське право) на веб-сайт, включає вартість реєстрації доменного імені до первісної вартості НМА (вебсайта). Якщо ж перехід права інтелектуальної власності (авторського права) за договором не відбувається, то витрати на реєстрацію доменного імені буде списано на витрати періоду, в якому вони понесені. Такої самої позиції слід дотримуватися і в податковому обліку. Якщо процедуру реєстрації доведеться виконати самому підприємству, виходити слід із того, що реєстрація має на меті забезпечити нормальне та безперебійне функціонування сайта, тож у бухгалтерському обліку слід відображати такі витрати, як витрати майбутніх періодів (рахунок 39) із подальшим поступовим списанням їх на витрати відповідних звітних періодів. У податковому обліку вартість реєстрації доменного імені включається до ВВ як витрати, пов'язані з підготовкою, організацією та веденням виробництва, а також продажем продукції, робіт, послуг, відповідно до пп. 5.2.1 Закону про податок на прибуток. Суми ПДВ, сплачені (нараховані) у складі таких платежів, формують податковий кредит за загальними правилами Закону про ПДВ. Приклад 2. (продовження прикладу 1.) Підприємство «А» підписало договір з організацією «Б» (платником податку на загальних підставах) – розробником сайта на подальшу підтримку та оновлення веб-сайта (включаючи послуги з реєстрації доменного імені).

Розвиток комп'ютерних технологій дедалі частіше змушує підприємства звертатися до глобальної комп'ютерної мережі Інтернет для розміщення інформації про себе за допомогою веб-сайта. Адже можливість постійного доступу потенційних клієнтів до такої Інформації сприятиме розвитку бізнесу підприємства. Створення веб-сайта Спочатку спробуймо з'ясувати, що таке веб-сайт? Визначення веб-сайта у профільному законодавстві ми не знайдемо, тому пошукаємо його, виходячи за рамки бухгалтерського обліку та оподаткування. Отже, визначення веб-сайта є у п. 1.3 Порядку 327/225, а саме: Інтернет-сайт (веб-сайт) — «. сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні певного суб'єкта і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші інформаційні послуги через мережу Інтернет .». Розробити веб-сайт можна або власними силами (якщо у штаті підприємства є фахівець відповідної кваліфікації), або із залученням сторонньої організації. Згідно з положеннями ч. 1 ст. 433 ЦК та ст. 8 Закону про авторське право, веб-сайт належить до об'єктів права інтелектуальної власності (авторського права) як графічні, аудіовізуальні твори та комп'ютерні програми з базою даних до них. А тепер спробуймо з'ясувати: чи перебуває таке авторське право у власності підприємства? Якщо веб-сайт було створено власними силами, то згідно зі ст. 16 Закону про авторське право, виключне майнове право на службовий твір (веб-сайт) належить роботодавцю, якщо інше не передбачене трудовим договором. У разі якщо на створення веб-сайта було укладено договір зі сторонньою організацією, то треба простежити за тим, щоб у ньому була передбачена передача підприємству-замовнику виключних майнових прав на використання цього сайта. А ще набувач авторських прав для засвідчення авторства повинен зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах та отримати реєстраційне свідоцтво. Облік готового веб-сайта Відповідно до п. 4 П(С)БО 8, під нематеріальним активом у бухобліку розуміють немонетарний актив, що не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом більше одного року (чи одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, з адміністративною метою та для надання в оренду третім особам. Придбаний чи отриманий нематеріальний актив відображається у балансі, якщо є імовірність отримання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, і його вартість може бути достовірно визначено. Таким чином, якщо підприємство визнає веб-сайт нематеріальним активом, то у бухобліку він зараховується на субрахунок 125 «Авторські та суміжні права» за первісною вартістю, що визначається на підставі п. 11 П(С)БО 8, — у разі розробки сторонньою організацією, або п. 17 того ж П(С)БО, — у разі створення власними силами. Вводити в експлуатацію веб-сайт як нематеріальний актив слід із застосуванням типової форми НА-1 «Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» на підставі рішення спеціально створеної комісії підприємства.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Русская сетевая литература

Можно перечислить еще несколько интересных сайтов. Hо самым мощным средством в структурировании литературного пространства на русском Интернете стали конкурсы сетевой литературы. О них следует поговорить отдельно. Литературные конкурсы В 1996 году, когда потребность навести порядок в сетевом литературном пространстве уже ощущалась, средний уровень представленных в Интернете работ был еще объективно низок. При таком уровне трудно было расчитывать на помощь профессионалов из "большой литературы". Поэтому энтузиасты (прежде всего, живущий в США сетевой активист Леонид Делицын) взялись за дело своими силами, организовав конкурс "Тенёта 96". Здесь следует упомянуть о предтече этого конкурса в мировой сети. Hесколько лет в Интернете проводился конкурс англоязычной литературы "eScene" (www.etext.org/Zines/eScene), принимавший произведения, опубликованные на веб-сайтах. Hо выжить он по многим причинам не смог, прекратившись в 1997 году и оставив западный Интернет без литературных конкурсов вообще. Еще одно свидетельство того, что ситуация, которую мы имеем сегодня в русской Сети, уникальна

скачать реферат Альтернативный web дизайн

Кликаем на меню и что сразу бросается в глаза.Это совершенно другой стиль (здесь показонны два Pop UP окна )Обычно дизайнеры придерживаются одного стиля. Как бы привязывая одну страницу к другой, даже разные по тематике. Но с задумкай дизайнера не поспоришь.Какой можно сделоть вывод? Как показывает практика альтернативный дизайн не всегда применим к веб сайтам, если надо показать сайт фирмы или информационный сайт например. Люди хотят чтоб всё было просто и понятно.Без особых изысков, без палёта фантазии. И с этим приходится мирится Веб дизайнерам.Но в любом случае альтернативный дизайн будет жить и развиваться, а главное он будет востребован!!! Чтобы поистине насладится альтернативным дизайном: Источники: Виктор Вязьминов (MrDeSig )Артёмий ЛебедевДмитрий Кирсанов PS. Реферат по предмету История Дизайна.Уневерситете Культыры и Искусств.Санкт-Петербург22 Май, 2001 годаПисал Лебедев Антон 110 грФакультет ФИТиМ 2000 Word обязательно!!!

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Мармелад. Спящая собака" (с наволочкой 70х70 см).
"Мармелад" — качественное постельное белье для детей от 4 до 12 лет, которое помогает родителям создать уютную атмосферу детской
1229 руб
Раздел: Детское, подростковое
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
369 руб
Раздел: Более 24 цветов
Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1556 руб
Раздел: Детское, подростковое
 No Logo. Люди против брэндов

В марте 2001 года был создан веб-сайт NoLogo. org , который задумывался как Интернет-портал для тех читателей NO LOGO, которые хотели бы продолжать изучать проблемы, поставленные в книге Наоми Кляйн и присоединиться к международному движению против глобализации и неолиберализма. Можно сказать, что этот веб-сайт стал расширением книги NOLOGO как своеобразного брэнда. Сайт предоставляет посетителям возможность общаться друг с другом и быть в курсе той работы, которую ведут члены различных движений за социальную справедливость. Сайт содержит информацию о различных общественных движениях и инициативных группах, а также богатую коллекцию ссылок на соответствующие ресурсы в сети Интернет. NoLogo. org действует как информационный центр, освещающий текущие события, общественные акции и кампании, в которых может принять участие каждый, и играет роль своеобразного научно-исследовательского ресурса для тех, кто хочет глубже изучить проблемы, лежащие в основе большинства современных общественных движений за справедливое социальное и экономическое переустройство мира

скачать реферат Антивирусные программы

Антивирусы Антивирусная программа (антивирус) — изначально компьютерная программа, которая предназначена для обезвреживания вирусов и различного рода вредоносного ПО, с целью сохранности данных и оптимальной работы вашего персонального компьютера. Антивирусное ПО, пришлось ждать не долго, оно появилось сразу после появления первых вредоносных программ. В нынешний момент над разработкой антивирусных программ трудятся целые корпорации во главе с тысячами людей, которые постоянно , ESaSS, Нидерланды). Эти две программы являются, пожалуй, наиболее мощными и популярными в мире shareware-сканерами. Нельзя не отметить антивирус SWEEP (Sophos plc, Великобритания). Антивирус Касперского 7.0 Программа состоит из следующих компонентов: Файловый Антивирус - компонент, контролирующий файловую систему компьютера. Он проверяет все открываемые, запускаемые и сохраняемые файлы на компьютере Почтовый Антивирус - компонент проверки всех входящих и исходящих почтовых сообщений компьютера. Веб-Антивирус – компонент, который перехватывает и блокирует выполнение скрипта, расположенного на веб-сайте, если он представляет угрозу Проактивная защита - компонент, который позволяет обнаружить новую вредоносную программу еще до того, как она успеет нанести вред.

 No Logo. Люди против брэндов

Были открыты десятки, если не сотни электронных журналов и веб-сайтов, сыгравших немалую роль в формировании общественных настроений для того наступления брэндов, хронику которого я излагаю в части IV этой книги. Но по большей части ненасытный культурный голод самого брэндинга создает новый тип маркетинга. Маркетинг, который думает, что он и есть сама культура. Чтобы понять, как молодежная культура стала в начале 90-х настолько вожделенным рынком, будет полезно вкратце обратиться к кризису брэндов времен рецессии, который пустил корни непосредственно перед началом этого потребительского безумия. Этот кризис, грянувший из-за того, что слишком многие потребители не оправдали ожиданий корпораций, породил ясно осознаваемую и неотложную необходимость в новом поколении покупателей, которое следовало взрастить и которое должно было выйти на потребительский рынок и заменить собою предыдущие поколения потребителей. На протяжении двух десятилетий перед кризисом брэндов ведущие отрасли индустрии культуры щедро черпали из реки покупательной способности бэби-бумеров, а юношеская демографическая группа не входила в сферу интересов маркетологов — она оттеснялась грозной мощью классического рока и гастролями воссоединявшихся групп прошлого

скачать реферат Международный Союз Охраны Природы (МСОП)

В результате были предложены изменения, касающиеся критериев, определений некоторых основных терминов и проблемы использования неточных данных. Версия 3.1: МСОП, 2001 (IUC , 2001) Совет МСОП принял эту последнюю версию, включившую изменения, сделанные с учетом замечаний членов МСОП и членов Комиссии по выживанию видов МСОП, а также решений последнего заседания Ревизионной рабочей группы по критериям в феврале 2000 г. Начиная с января 2001 г. при всех новых оценках таксонов по критериям системы должна использоваться последняя принятая версия с указанием ее номера и года издания.Литература: 1. Казаков Ю.Е. «Охрана природы. Международные организации, конвенции и программы», М.; 1995 г. 2. Официальный веб-сайт штаб-квартиры МСОП в России и стран СНГ ( 3. Советский энциклопедический словарь/Гл. ред. А.М. Прохоров, М.: 1989 г. 4. Официальный веб-сайт штаб-квартиры ИЮФРО (IUFRO) в России и стран СНГ ( 5. Веб-сайт «Red Lis i g i Ce ral Asia» (

скачать реферат "Электронное правительство"

На веб-сайте может размещаться другая информация, какую руководство органа исполнительной власти считает целесообразным сделать достоянием гласности. 12. На веб-портале и веб-сайте органа исполнительной власти размещается адрес электронной почты структурного подразделения, ответственного за прием и регистрацию входной корреспонденции, а также предоставляется возможность добровольной регистрации посетителей для обеспечения ведения статистики посещений и поддержки функции обратной связи. 13. Не допускается размещения на веб-сайте информации, распространение которой запрещено законодательством. Контроль за соблюдением требований этого пункта осуществляется соответствующими подразделениями органов исполнительной власти. Персональная ответственность за соблюдение этих требований полагается на руководителя соответствующего органа. 14. Информация, которая размещается на веб-сайте, подлежит литературному редактированию. 15. В начале главной страницы веб-сайта органа исполнительной власти размещается изображения Государственного Герба Украины. 16. На главной странице веб-сайта органа исполнительной власти размещается адрес Веб-портала. 17. Информация на веб-сайте подается на государственном и английском (обязательно), а также других языках (по необходимости).

скачать реферат Информационное противостояние в арабо-израильском конфликте на Ближнем Востоке

Пришло время начать Ddos-атаку (распределенная атака, направленная на отказ сервиса в обслуживании) против израильских сайтов. Время устроить е-блокаду израильскому правительству». Палестинские аналитики таким образом оценивают потенциал оружия новой эпохи: «Израильскому «киберпространству» предстоит выдержать очередную кибер-войну с арабскими хакерами. Стихийные Ddos-атаки, подмены веб-сайтов (defaceme ), посылка большого количества сообщений по электронной почте (mail-bombi g) и прочие «шалости» арабских хакеров в последние месяцы не наносили серьезного ущерба израильским сервис-провайдерам и компаниям, которые имеют доступ к Интернет. Но когда атака приобретает сплоченный характер, это может привести к серьезным нарушениям работы сети в национальном масштабе». Израильский домен “il” является наиболее желанным объектом нападений хакеров. С июля 1999 года до середины апреля 2002 года на сайты, размещенные в этом домене было произведено 548 атак из общего числа 1295 атак на все ближневосточные сайты. Хакерские атаки, являясь ассиметричным ответом на обычные боевые действия, вспыхивает с особой интенсивностью в моменты общего обострения ситуации в регионе. Ежегодно количество атак на домен удваивается.

скачать реферат Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)

Оскільки отримання доступу до веб-сайтів не залежить від територіальних кордонів, їх потенційна аудиторія розширюється до величезних масштабів, будучи при цьому різноманітною з мовної, етнічної, культурної і т.д. точок зору. Таким чином, основні риси веб-сайтів – можливість доступу до них через Інтернет (тобто, засіб масової комунікації) незалежно від часових поясів та територіальних кордонів, мультимедійне середовище й інтерактивність, визначають основні напрямки вивчення їх як матеріалів, що перекладаються. Як оригінальні веб-сайти, створювані англійською або будь-якою мовою, так і їх локалізовані версії (або варіанти на різних мовах) залучені до різних площин комунікації. Якщо зупинитися на визначенні комунікації як “спілкування, обміну думками, відомостями, ідеями і т.д. – специфічної форми взаємодії людей”, яка, до того ж “будучи соціальним процесом, . слугує формуванню суспільства у цілому, виконуючи в ньому зв’язкову функцію”, бачимо, що визначення ці повною мірою можна віднести до комунікації масової.

Опора с аварийными элементами для автомобилиста.
В Вашей семье есть люди с избыточным весом, больными суставами или просто преклонного возраста? Представьте, как им трудно (а возможно,
439 руб
Раздел: Автоаксессуары
Коврик-подкладка с картой России, настольный, для письма.
Настольное покрытие для письма придает столу аккуратный вид. Обеспечивает удобство при письме. Является хорошей защитой для стола от
507 руб
Раздел: Прочее
Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1612 руб
Раздел: Наборы детской мебели
скачать реферат Реклама в интернете

Чтобы добиться успеха в сети, необходимо приложить немало усилий для: . привлечения посетителей на Ваш веб-сайт; . поиска в сети покупателей для Вашей продукции/сервиса; . создания (улучшения) в Интернете имиджа Вашей компании, ее продукции и услуг.В дальнейшем, в работе будут подробно рассмотрены виды рекламы в Интернет и ее основные свойства. Баннерная реклама. Наиболее распростпраненным видом рекламы в Интернет считантся Баннерная реклама. Баннерная реклама справедливо считается самым популярным способом наращивания траффика (привлечения посетителей) веб-страницы, средством привлечения новых клиентов, а также мощным инструментом имиджевой рекламы в Интернете. Рекламные баннеры бывают графическими и текстовыми. Графические баннеры обычно представляют собой статическое или анимационное изображение определенного размера (наиболее распространены форматы 480 60 и 100 100). Текстовые баннеры – это любой текст определенного размера, содержащий гиперссылки на рекламируемый сайт или на его определенные страницы. Баннеры выполняют роль рекламного щита в Интернете, который выполняет две функции: . служит рекламе и продвижению брэнда кампании, а также информированию о ее продукции – все, кто увидел баннер на том или ином Интернет ресурсе, считаются охваченными рекламной кампанией; . является средством привлечения посетителей на электронное представительство (сайт) рекламируемой компании.

скачать реферат ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Рассмотрим ситуацию на примере оператора сотовой связи из Москвы. Оператор продает сотовые телефоны и обеспечивает их подключение. Его основными клиентами являются московские корпоративные пользователи. Помимо этого оператор расширяет в Москве сеть реселлеров оборудования и услуг. Совсем недавно была завершена работа по созданию Интернет-магазина, который был интегрирован с корпоративным веб-сайтом компании. К запуску магазина было приурочено начало проведения рекламной кампании в сети. Ее основными задачами явились: привлечение покупателей в Интернет-магазин и получение замечаний и предложений от пользователей по функциональности текущей версии магазина. Бюджет рекламной кампании в 7 000 долларов, рассчитанный на неделю, был распределен между серверами с финансовой информацией (привлекающими корпоративных пользователей), где, возможно, была задействована географическая фокусировка (только на пользователей из Москвы) и временная (только в рабочее время), что позволило сконцентрироваться на пользователях из Москвы.

скачать реферат Интернет - Маркетинг

Более-менее специализированные издания, ориентирующиеся на определенную аудиторию, имеют существенно меньший тираж от 10 до 50 тысяч и, соответственно, число реальных читателей в пределах от 3 до 40 тысяч. Реклама в таких изданиях обычно направленная - то есть рассчитана либо на специалистов в этих областях, либо на уровень доходов и интересов, соответствующий уровню таких специалистов. Специализированная реклама в "массовых" печатных изданиях, судя по всему, имеет аналогичное количество реальных получателей рекламного сообщения в силу производимого усечения аудитории по интересам или доходам. Ну что же, отсюда напрашиваются два естественных вывода: 2. Направленная реклама в печатном издании и на соответствующем (в смысле уровня и интересов аудитории) веб-сайте имеет сходную по объему аудиторию. А общего количества пользователей в российском Интернете уже вполне достаточно, чтобы обеспечивать этот эффект. 3. Массированная реклама общедоступных товаров пока не будет иметь большого эффекта в российском Интернете в силу недостаточного общего количества пользователей и сравнительно невысокой посещаемости отдельных веб-серверов.

скачать реферат Потенциал влияния русского зарубежья на динамику российско-американских отношений

Веб-сайт КРА в рубрике "Кто мы" официально извещает об основных задачах своей деятельности. Эти задачи включают: 1.Сохранение русского духовного и культурного наследия в США. 2.Защита прав русских американцев и поощрение их участия в общественной и социальной жизни США. 3.Поддержка преследуемых христиан и борцов за права человека в новых независимых государствах на территории бывшего Советского Союза. 4.Борьба с русофобией, имеющей место по окончании холодной войны и восстановление дружественных отношений между американскими и русскими народами. 5.Оказание помощи русскому народу в его духовном возрождении, которое приведет к восстановлению экономики, основанной на частной собственности на землю, частном предпринимательстве и свободной конкуренции ". Обзор деятельности Конгресса русских американцев по данным официального узла (веб-сайта) показывает, что КРА является хорошо структурированной организацией, которая далека от узкого лоббирования "русских интересов". Конгресс пытается сохранить культурные и духовные ценности американцев, считающих себя русскими и православными. На наш взгляд, руководство КРА стремится избежать пути, на котором бы конгресс стал типичной американской организацией, отстаивающей интересы граждан какого-то (русского) происхождения.

скачать реферат Интернет в сфере интересов историка

Для этого создана и развивается совместная реставрация общего Шежире, которая позволит найти недостающие цепи", - полагают авторы. Конечно, подобный подход лишен научности, но тем не менее, может послужить весьма интересным источниковедческим материалом для конкретных исследований. Археологическим памятникам и средневековой архитектуре Южного Казахстана посвящен веб-сайт Он знакомит посетителей с историей материальной культуры на примере археологических и архитектурных памятников. Создателями сайта являются научные сотрудники сектора археологии Областного историко-краеведческого музея. Основное содержание сайта размещено в разделах "История Южного Казахстана" (обзор Южно-Казахстанской области с древнейших времён до XIX в.), "Выставки и экспозиции" (музейные экспонаты), "Археология края" (галерея артефактов). Официальный сайт ЦГА РК ( пока лишь выполняет функции визитной карточки, в отличие от аналогичного ресурса в Российской Федерации ( содержащий помимо полезного любому исследователю полного(!) каталога ссылок на архивные сайты по всему миру, еще и подборку архивных материалов и иллюстраций.

Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
277 руб
Раздел: Прочее
Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 250 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
616 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Ящик с крышкой Darel Box, 41x30x21 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
319 руб
Раздел: Более 10 литров
скачать реферат Миссия компании – не декларация, а инструмент для работы

И все же, из качественно сформулированной миссии общее представление об указанных моментах работы компании должно создаваться. Анализ списков, составленных журналами Forbes и For u e за последние два года, показывает, что именно ответы на перечисленные три вопроса в той или иной степени отражены в миссиях ведущих международных компаний, вошедших в эти списки. В числе этих компаний Microsof , Ci igroup, Ge eral Elec ric, Ford Mo or, Wal-Mar , Pe ro Chi a, Exxo Mobil, Chevro exaco, IBM, Co ocoPhillips, AIG, Ge eral Mo ors; из российских компаний – ЮКОС, ЛУКОЙЛ, РАО "ЕЭС России", Сургутнефтегаз, Сбербанк, Сибнефть, Норильский Никель, Северсталь, Вымпелком, АвтоВАЗ. Итак, ответы на три вопроса известны, пришло время формулировать миссию. Неужели без нее непонятно, чем занимается компания? Ведь для этого есть корпоративный веб сайт, реклама, информационные материалы, сотрудники, в конце концов. Чем компания занимается, может, и без миссии понятно, а вот занимается ли она тем, что ей стратегически необходимо, может определить только миссия компании.

скачать реферат Вирусный маркетинг

А окажется ли реклама лживой или посетитель действительно удовлетворит свои потребности — вопрос к создателям услуги. Заключение Международный опыт также подтверждает эффективность передачи информации от человека к человеку. По сообщению Forres er.com, 56% тех, кто был опрошен для отчета UK I er e User Mo i or (Великобритания), были привлечены на сайты "вирусным маркетингом". Маркетологи веб-сайтов, ориентированных на рынок конечных пользователей (B2C или C2C), и желающие добиться популярности, должны создавать условия для тотального распространения вируса успеха, который передается слушательно-зрительным путем. Подумайте, может, это пригодится и вашему бизнесу? Все проблемы и их решения находятся между вашими двумя ушами. Список литературы

скачать реферат Информационные технологии в туризме Калининградской области

Как уже было сказано ранее, калининградские туристические агентства широко представлены в интернет. Несколько десятков фирм зарегистрированы в различных региональных интернет-каталогах. На фоне тех фирм, что лишь зарегистрированы и имеют, как правило, лишь электронную почту для связи, заметно выделяются те, что имеют собственный сайт. Это уже упоминавшиеся: «Русская Балтика Тур» ( туристическое агентство «Час пик» ( (см. рис. 2), агентство «Бризен» ( агентство «Ариола» ( агентство «Мик-Авиа» ( avia.ru), агентство «Балтма Турс» ( агентство «Алвис» ( агентство «Атури» ( и ряд других. Рисунок 2. Фрагмент веб-сайта агентства «Час пик» Стоит отметить, что если раньше, буквально год-два назад бизнес сайт в калининградском сегменте интернет — представлял собой одну или две странички землистого цвета, (это касалось не только сайтов туристических фирм, но и всех прочих) то нынешние хотя и не громкие носители раскрученных брендов, но грамотно сделанные — представительные электронные визитки. Очевидно, что местные туристические агентства не дотягивают до уровня признанных лидеров, скажем пионера в этой области, компании Biz ravel.com, оборот которой, как ожидается, вырастет с полумиллиарда долларов в 1996 году до 12 млрд. долл. к 2002 году, которая широко известна своим Web-узлом для обслуживания бизнес-путешественников. И тем не менее. Притом что кое-какие услуги o -li e калининградские туристические агентства могут предложить уже сейчас.

скачать реферат Интернет как среда и инструмент реализации паблик рилейшнз

Group rela io s — это отношения взаимодействия через Интернет с ближайшим окружением компании (с целевым сегментом рынка), т.е. всеми теми, кто нуждается в получении информации о компании. Компания может сегментировать свое деловое окружение на определенные группы и с каждой из них проводить мероприятия. Например, набор мероприятий для постоянных клиентов может быть таким: рассылка информации о изменениях в ценах и новых услугах, еженедельная рассылка отраслевой статистики, приглашение на презентации, поздравление с праздниками. Чаще всего под понятием «паблик рилейшнз в сети Интернет» понимаются следующие виды деятельности: Создание и поддержание веб-сайта, среди прочих функций которого важное место занимают имиджевая и коммуникативная. Взаимодействие со СМИ в Интернете. Мониторинг веб-форумов и участие в них. Создание событий и их освещение. С точки зрения маркетинга сайт — это набор информационных блоков и инструментов для взаимодействия с целевой аудиторией, которая может быть представлена реальными и потенциальными клиентами и партнерами, а также представителями средств массовой информации.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.