телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Сувениры -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Бухгалтерский учет

Облік витрат за видами діяльності

найти похожие
найти еще

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
На вартість запасних частин, списаних на ремонт об'єктів у ремонтній майстерні, дебетують субрахунок 2341 «Ремонтні виробництва» і кредитують субрахунок 207 «Запасні частини» (80). На етапі «Малоцінні і швидкозношувані предмети» обліковують вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів, використаних на ремонті об'єкта. Дебетують субрахунок 2341 «Ремонтні виробництва» і кредитують рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» (80). На статті «Роботи і послуги» відображають вартість робіт і послуг, виконаних сторонніми організаціями або власними допоміжними виробництвами для цього ремонтованого об'єкта. Дебетують субрахунок 2341 «Ремонтні виробництва» і кредитують рахунки 63,68 та ін. (80). На етапі «Витрати на оплату праці» обліковують суми нарахованої основної і додаткової оплати праці робітникам ремонтної майстерні, зайнятим на ремонті машин, обладнання, тракторів тощо, а також на виготовленні виробів та інвентарю. Суму нарахованої заробітної плати (оплати праці) записують на дебет субрахунку 2341 «Ремонтні виробництва» і кредит рахунка 66 «Розрахунки з оплати праці» (81). По етапі «Відрахування на соціальні заходи» відображають відрахування від витрат на оплату праці робітників ремонтно-механічних майстерень, пенсійне забезпечення, соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття в установленому розмірі. На суму відрахувань дебетують субрахунок 2341 «Ремонтні виробництва» і кредитують рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням» (82). Поряд із прямими витратами в ремонтно-механічних майстернях є витрати, які не можна безпосередньо включити до собівартості ремонтованих об'єктів. Тому такі витрати обліковують на окремому аналітичному рахунку «Цехові витрати» за такими статтями: матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація основних засобів; інші витрати. На етапі «Матеріальні витрати» обліковують вартість списаних ремонтних матеріалів, виділених на ремонт майстерні та її обладнання. Дебетують субрахунок 2341, аналітичний рахунок «Цехові витрати» і кредитують рахунок 20 (80). Тут же обліковують вартість електроенергії і води, використаних майстернею. На вартість списаної електроенергії, води, робіт і послуг, виконаних допоміжними виробництвами й іншими організаціями, дебетують субрахунок 2341, аналітичний рахунок «Цехові витрати» і кредитують рахунки 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та ін. (80). На статтю «Матеріальні витрати» відносять також вартість спецодягу і спецвзуття, малоцінного інвентарю. Дебетують субрахунок 2341, аналітичний рахунок «Цехові витрати» і кредитують рахунок 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети» (80). На статтю «Витрати на оплату праці» відносять оплату праці завідувача ремонтної майстерні, інженера, механіка, нормувальника, комірника й іншого персоналу майстерні. Дебетують субрахунок 2341, аналітичний рахунок «Цехові витрати», кредитують рахунок 66 «Розрахунки з оплати праці» (81). На статтю «Відрахування на соціальні заходи» відносять відрахування від витрат на оплату праці працівників органам соціального страхування до Пенсійного фонду, в установленому розмірі.

Витрати на утримання і експлуатацію холодильного устаткування розподіляють за споживачами (складами, приміщеннями тощо) пропорційно до розміру обслуговуваних приміщень і відносять на собівартість продукції пропорційно до центнеро-днів її зберігання. Порядок обліку на субрахунку «Водопостачання» На субрахунку 2344 «Водопостачання» обліковують витрати на утримання і експлуатацію артезіанських свердловин, водозабірних вузлів, водогонів, внутрішніх мереж та іншого водопостачального устаткування, а також витрати на одержання води від сторонніх водопостачальних організацій. Витрати на утримання артезіанських свердловин, водозабірних пристроїв і водогонів, не пов'язаних із центральною водозабезпечувальною системою (обслуговування тваринницьких ферм, пасовищ та інших відокремлених об'єктів), відносять безпосередньо на витрати відповідного виробництва, яке використовує воду. На субрахунку 2344 не обчислюють витрати на утримання і експлуатацію водогонів та іншого устаткування на об'єктах водоспоживання, їх враховують у витратах відповідних виробництв і господарств. Облік витрат на субрахунку 2344 «Водопостачання» ведуть за окремими статтями, встановленими П(С) БО 16 «Витрати». На статтю «Паливо» списують вартість палива, використаного для водопостачального устаткування, дебетуючи субрахунок 2344 і кредитуючи субрахунок 203 «Паливо» (80). На статтю «Будівельні матеріали» списують вартість будматеріалів, використаних на ремонт артезіанських свердловин, водосховищ, водозабірних вузлів та іншого водопостачального устаткування. На вартість списаних будматеріалів дебетують субрахунок 2344 «Водопостачання» і кредитують субрахунок 205 «Будівельні матеріали» (80). На статтю «Запасні частини» списують вартість запчастин, використаних на ремонт машин і обладнання, дебетуючи субрахунок 2344 «Водопостачання» і кредитуючи субрахунок 207 «Запасні частини» (80). На статті «Малоцінні і швидкозношувані предмети» обліковують вартість таких предметів, використаних для водопостачання. Дебетують субрахунок 2344 «Водопостачання» і кредитують рахунки 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» (80). На етапі «Роботи і послуги» відображають роботи і послуги допоміжних виробництв і обслуговуючих підприємств водопостачання. На вартість списаних робіт і послуг допоміжних виробництв і господарств дебетують субрахунок 2344 «Водопостачання» і кредитують субрахунки 2341 та ін. На цій же статті відображають роботи і послуги виробничого характеру, що надаються сторонніми організаціями і підприємствами. На вартість таких робіт і послуг дебетують субрахунок 2344 «Водопостачання» і кредитують рахунки 63,68 (80). По статті «Витрати на оплату праці» обліковують нараховану основну і додаткову оплату праці слюсаря-водопровідника, майстра та інших робітників, зайнятих обслуговуванням водопровідної мережі і водопостачального устаткування. На суму нарахованої основної і додаткової оплати праці дебетують субрахунок 2344 «Водопостачання» і кредитують рахунок 66 «Розрахунки з оплати праці» (81). По етапі «Відрахування на соціальні заходи» обліковують відрахування від сум оплати праці працівників водопостачання, на соціальні заходи. На суму цих відрахувань дебетують субрахунок 2344 «Водопостачання» і кредитують рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням» (82).

У цій же відомості відображають обсяг виконаних робіт в умовних еталонних гектарах і тонно-кілометрах, у тім числі по культурах і видах незавершеного виробництва. Накопичувальну відомість ведуть по кожному трактористу-машиністу і закріпленому за ним трактору (комбайну). У кінці місяця у відомості підбивають підсумки по кожному трактористу-машиністу і загальний підсумок по машинно-тракторному парку. Для зручності підрахунку загального підсумку в кінці відомості на окремій сторінці щомісяця записують підсумки кожного особового рахунка, а потім обчислюють загальний підсумок по машинно-тракторному парку за звітний місяць і з початку року. Для групування витрат за аналітичними рахунками субрахунку 235 «Витрати на утримання і експлуатацію машин та обладнання» і за статтями витрат ведуть Виробничий звіт (ф. №10.36 с.г.) на підставі Накопичувальної відомості обліку використання машинно-тракторного парку (ф. №37а), Звіту про рух матеріальних цінностей (ф. №121), Відомості нарахування амортизації та інших документів. Для обліку виконаних робіт, затрат праці, витрат палива машинно-тракторного парку за об'єктами обліку витрат, культурами (групами культур), видами робіт в незавершеному виробництві щомісячно ведуть Журнал обліку робіт і витрат (ф. №37). На окремій сторінці для кожного об'єкта обліку на підставі Облікового листа тракториста-машиніста (ф. №67, 67а), Дорожнього листа трактора (ф. №68) відображають дані про обсяг виконаних робіт у натуральних вимірниках і умовних еталонних гектарах, про відпрацьований час у годинах, нараховану оплату праці, витрати палива за нормою і фактично, інші види витрат. 1.2 Облік та характеристика загальновиробничих та адміністративних витрат Витрати, пов'язані з організацією виробництва та управлінням, поділяють на загальновиробничі і адміністративні. Витрати по організації і управлінню виробництвом – це витрати виробничої стадії кругообігу, їх слід відрізняти від витрат в сфері управління підприємством, які, як вже відзначалося, стосуються також і обслуговування всіх інших стадій кругообігу. Ці витрати пов'язані з виконанням функцій управління виробництвом, контролю і організації виробничих процесів. Без таких витрат не може здійснюватися процес виробництва, тому що з цієї точки зору вони є продуктивними витратами. Адміністративні витрати – це витрати в сфері управління, які включають трудові та грошово-матеріальні витрати, пов'язані із здійсненням загального управління господарською діяльністю підприємства загалом. Витрати в сфері управління не можна віднести до якоїсь однієї стадії кругообігу. Вони в однаковій мірі відносяться до обслуговування всіх стадій кругообігу. Якщо витрати на виробничій стадії безпосередньо пов'язані із створенням продукту, то адміністративні витрати пов'язані з усією господарською діяльністю підприємства. Без цих витрат не може бути забезпечено безперервність заміни форм вартості в процесі кругообігу. Всі ці витрати – це витрати за межами виробничого процесу. Вони не беруть участі в створенні продукту, але вони необхідні для нормального функціонування виробництва, для забезпечення безперервності процесу кругообігу.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Танец на лезвии бритвы

Я с удивлением взглянул вниз — прямо под моими ногами стояла милующаяся пара. Тела мерно покачивались. — Ни фига себе! — только успел я подумать, как сразу ощутил раскалённое лоно, охватившее мой хуй, словно питон и лениво его переваривающее. Я спустил ещё раз — из головки вырвался огненный поток. Сперматозоиды с гиком устремились по скользкому коридору, спотыкаясь и падая. Наверное, я поступил подло — вынул обмякший поршень и вытер его об трусы Лютика. Лишившиеся точки опоры головастики упрямо продолжали карабкаться вверх по скользким склонам, но там их ожидал полный облом в виде спирали. — Слава павшим героям! — сказал я, возвращая молнию в исходное положение. — А поцеловать? — Лютик томно раскинула руки, неловко поправляя снятую бретельку. — Хуй, с тобой, любимая, — я чмокнул подругу в щёчку и выглянул из лифта. Вслух сказал: — Чисто. Она уже стояла у двери. — Чао. Спок ночи. И сразу — нажать на кнопку и вниз. В улицы, залитые фиолетовыми чернилами, хотя почему фиолето, если чернила? Лезет всякая шлаебень в голову

скачать реферат НСБУ

До витрат, облік яких ведеться на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів», відносяться витрати, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; з освоєнням нових виробництв та агрегатів; сплачені авансом орендні платежі; оплата страхового поліса; передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо. За дебетом рахунка 39 «Витрати майбутніх періодів» відображається накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом — їх списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду. Аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться за їх видами. Рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів» кореспондує за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків: 11 «Інші необоротні матеріальні 15 «Капітальні інвестиції» активи» 23 «Виробництво» 13 «Знос необоротних активів» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 20 «Виробничі запаси» 84 «Інші операційні витрати» 22 «Малоцінні та швидкозношувані 85 «Інші затрати» предмети» 91 «Загальновиробничі витрати» 30 «Каса» 92 «Адміністративні витрати» 31 «Рахунки в банках» 93 «Витрати на збут» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 94 «Інші витрати операційної 47 «Забезпечення майбутніх витрат і діяльності» платежів» 99 «Надзвичайні витрати» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 65 «Розрахунки за страхуванням» 66 «Розрахунки з оплати праці» 68 «Розрахунки за іншими операціями» Клас 4.

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Спиннер двухкруговой "Компас" (красный).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
524 руб
Раздел: Спиннеры
Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску
 Національні спецслужби в період Української революції 1917-1921 рр.

З цією метою вони витрачають колосальні суми на утримання своїх агентів у нашому запіллі (при арешті однієї організації було виявлено вісім мільйонів карбованців). На захопленій території противник сіє страх і розлад серед українського громадянства і тим самим ослабляє рух опору у своєму запіллі... Так працюють наші вороги, а для того, щоб ми могли боротися з ними, ми також мусимо так працювати. Учитись треба і у ворога". Для реалізації цієї ідеї В.Шкляр просив міністра виділити щонайменше 20 мільйонів гривень для швидкої активізації плідної діяльності ДПІ та його регіональних органів. В унісон з пропозиціями шефа висловив свої думки в одному із документів і віце-директор Департаменту (прізвище не відоме). Він заявив, що апарат політичного розшуку міг би сам себе окупити і навів приклад вилучення привезених більшовицькими емісарами в Київ для організації повстання проти уряду УНР 40 мільйонів карбованців. Із цих грошей політичний розшук не отримав майже нічого. І взагалі, за три роки боротьби Департамент не витратив в своїх інтересах і двадцяти відсотків коштів, відібраних у ворога [431]

скачать реферат Фінансовий контроль

Фінансовий контроль з боку держави, недержавної сфери економіки обмежується лише сферою виконання грошових зобов'язань перед державою, включаючи податки і інші платежі, дотримання законності і доцільності при витраті виділених або бюджетних субсидій і кредитів, а також дотримання встановлених урядом правил організації грошових розрахунків, ведення обліку і звітності. Фінансовий контроль за діяльністю підприємств включає також контроль із боку кредитних установ, акціонерів і внутрішній контроль. Фінансовий контроль притаманний всім фінансово-правовим інститутам. Тому крім загальних фінансово-правових норм, що регулюють організацію і порядок проведення фінансового контролю в цілому, є норми, що передбачають його специфіку в окремих фінансових правових інститутах. Основний зміст фінансового контролю у відносинах, регульованих фінансовим правом, полягає в: а) перевірці виконання фінансових зобов'язань перед державою і органами місцевого самоврядування, організаціями і громадянами; б) перевірці правильності використання державними і муніципальними підприємствами, установами, організаціями, що знаходяться в їх господарському веденні або оперативному управлінні, грошових ресурсів (банківських позичок, позабюджетних коштів та інших засобів); в) перевірці дотримання правил здійснення фінансових операцій, розрахунків і збереження коштів підприємствами, організаціями, установами; г) виявленні внутрішніх резервів виробництва; д) усуненні і попередженні порушень фінансової дисципліни.

 Миф о «переодетых энкавэдэшниках»

Захаровым Примечания 1 1.PНовiтня iсторiя Украiни (19002000): Пiдручник / А.Г.Слюсаренко, В.I. Гусев, В.М.Литвин та iн. 2-ге вид., переробл.  допов.P К.,2002. 2 2.PТ.С.Гузенкова. Украина: разрыв с наследием Великой Победы, в кн. Покушение на Великую Победу.P Москва,2005. 3 3.P 4 4.PОрганзаця укранських нацоналств  укранська повстанська армя. Фаховий висновок робочо групи сторикв при Урядовй комс з вивчення дяльност ОУН  УПА. Колектив авторв. 2-ге вид.P К.,2005. 5 5.PСтанислав Кульчицкий. Воевал но не ветеран, боролся но не борец. Зеркало недели. P36 (411) 2127 сентября 2002Pг. 6 6. Юрй Шаповал. Нарешт сказати правду сам соб. 7 7.PИ. Лосев. Феномен бандерофобии в русском сознании. 8 8.PУПА в воспоминаниях последнего главнокомандующего. Интервью В.Кука А.Гогуну. «Новый Часовой» (Санкт-Петербург), P1516, 2004. 9 9.PОрден-участнице освободительной борьбы украинского народа». 11.02.2006Pг. 10 10.Роман Круцик. «Коммунистическая иквизиция в Украине». 11 11.PВктор ¶дзьо. «Укранська Повстанська Армя згдно з свдченнями нмецьких та радянських архвв». Львв, 2006Pг. 12 12.PСтенограмма заседания Верховной Рады Украины. 19.10.2005Pг. 13 13.PАрхив УСБУ в Волынской обл.P Д. 22085. 14 14.PЦентральный Государственный Архив Общественных Объединений Украины (ЦГАООУ).-Ф. 1.-Оп. 23. Д. 2967.-Л. 25. 15 15.PГосударственный Архив Львовской Области (ГАЛО).P Ф.3.P Оп.2.P Д.458.P Л.69. 16 16.PКентй А

скачать реферат Новый украинский план счетов(рус/укр)

Витрати діяльності 90 Собівартість реалізації 901 Собівартість реалізованої готової продукції Всі види діяльності 902 Собівартість реалізованих товарів 903 Собівартість реалізованих робіт і послуг 91 Загальновиробничі витрати За видами витрат Всі види діяльності 92 Адміністративні витрати За видами витрат Всі види діяльності 93 Витрати на збут За видами витрат Всі види діяльності 94 Інші витрати операційної діяльності 941 Витрати на дослідження і розробки Всі види діяльності 942 Собівартість реалізованої іноземної валюти 943 Собівартість реалізованих виробничих запасів 944 Сумнівні та безнадійні борги 945 Витрати від операційної курсової різниці 946 Витрати від знецінення запасів 947 Нестачі і витрати від псування цінностей 948 Визнані пені, штрафи, неустойки 949 Інші витрати операційної діяльності 95 Фінансові витрати 951 Відсотки за кредит Всі види діяльності 952 Інші фінансові витрати 96 Витрати від участі в капіталі 961 Витрати від інвестицій в асоційовані підприємства Всі види діяльності 962 Витрати від спільної діяльності 963 Витрати від інвестицій в дочірні підприємства 97 Інші витрати 971 Собівартість реалізованих фінансових інвестицій Всі види діяльності 972 Собівартість реалізованих необоротних активів 973 Собівартість реалізованих майнових комплексів 974 Витрати від неопераційних курсових різниць 975 Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій 976 Списання необоротних активів 977 Інші витрати звичайної діяльності 978 Виплати страхових сум та страхових відшкодувань 979 Перестрахування 98 Податки на прибуток 981 Податки на прибуток від звичайної діяльності Всі види діяльності 982 Податки на прибуток від надзвичайних подій 99 Надзвичайні витрати 991 Витрати від стихійного лиха Всі види діяльності 992 Витрати від техногенних катастроф і аварій 993 Інші надзвичайні витрати Клас 0.

скачать реферат Шпаргалка по экономике укр

До складу елемента “Амортизація” включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів. До складу елемента “Інші операційні витрати” включаються інші витрати операційної діяльності (витрати на відрядження, на послуги зв”язку, на виплату матеріальної допомоги, плата банку за розрахунково кассове обслуговування, та інш.). Для обліку затрат за елементами Планом рахунків передбачен клас 8 “Витрати за елементами”. Суб”єкти малого підприємництва, які не займаються комерційною діяльністю, для обліку затрат можуть використовувати тільки клас 8 з наступним списанням відображених витрат на дебет рах. 23 “Виробництво” (в частині прямих і виробничих накладних витрат) та на дебет рахунка 79 “Фінансові результати” (в частині адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат). Усі інші підприємства для обліку витрат використовують рахунки класу 9 “Витрати діяльності”. І рах. 23 “Виробництво”. В такому випадку систематизацію інформаціі про елементи витрат можно виконати так.

скачать реферат Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

З іншого боку, ревізор перевіряє слушність списання суми витрат на фінансові результати наприкінці звітного року або щомісяця. Так, по дебеті рахунків класу 9 «Витрати діяльності» відображаються суми витрат, по кредиті - списання суми витрат на рахунок 79 «Фінансові результати». Рахунки класу «Витрати діяльності» призначені для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності і витрати з метою запобігання надзвичайним подіям і ліквідації їхніх наслідків. Для перевірки слушності визначення фактичної собівартості сировини і матеріалів ревізору необхідно досліджувати первинні документи постачальника (накладные, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні), у яких зареєстровану ціну, зокрема націнки (надвишки), транспортні та інші витрати, зв'язані з придбанням матеріалів. Товарно-транспортні документи зіставляють із даними бухгалтерського фінансового обліку (книгою обліку надходження вантажів, журналом-ордером, відомістю), у яких показана кількість отриманих матеріалів і їхня вартість.

скачать реферат Фінансово-господарський контроль, його предмет і методи

Загальну характеристику предмета фінансово-господарського контролю можна доповнити визначеннями конкретних його об'єктів. Так, об'єктами фінансово-господарського контролю в широкому розумінні є юридичні і фізичні особи, діяльність яких зв'язана з використанням суспільної власності. У більш конкретному змісті до об'єктів, що характеризують утримання окремих сторін предмета фінансово-господарського контролю, відносяться: необоротні активи (основні засоби, нематеріальні активи, капітальні інвестиції, дебіторська заборгованість); запаси; засоби, розрахунки та інші активи; власний капітал і забезпечення зобов'язань; довгострокові і поточні зобов'язання; прибутки і результати діяльності; витрати за елементами і витрати діяльності тощо. 4. Об'єкти фінансово-господарського контролю Об'єктами контролю є господарські засоби та процеси, сукупність яких характеризують різні сторони діяльності підприємств, а також дії посадових осіб за певний період часу. Серед органів, що здійснюють держаний фінансовий контроль головне установа - Державне казначейство. В якості головних пріоритетів державного фінансового контролю визначені: контроль за повним і своєчасним надходженням усіх видів державних доходів, страхових внесків в пенсійний фонд та інші позабюджетні фонди, а також кредитних і позикових коштів, наприклад на фінансування дефіциту бюджету. контроль за своєчасним фінансуванням витрат на соціальну сферу за обсягами, структурою та цільовому призначенню, в т. ч. на оплату праці, виплату пенсій, стипендій, пільг та інших соціальних виплат.

Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы
скачать реферат Диплом по легкой промышленности

Таким чином, змінні витрати обумовлені процесом виробництва і реалізації продукції на підприємстві. б) Постійні витрати не залежать від зміни об’єму виробництва і реалізації продукції, тобто вони мають місце навіть в тому випадку, коли підприємство тимчасово не здійснює операційну діяльність. При цьому в складі таких витрат виділяються абсолютно постійні витрати (наприклад, витрати на оренду виробничих приміщень) і умовно-постійні витрати (наприклад, знос малоцінних і швидкозношуваних предметів). Розглядаючи постійні витрати, слід мати на увазі, що вони є такими тільки в короткочасному періоді операційної діяльності підприємства. В довгочасному періоді діяльності всі види витрат підприємства можуть змінюватися. Виділення в складі витрат змінних і постійних їх видів є одним з основних принципів їх класифікації для ефективного управління ними. Залежність постійних і змінних витрат підприємства від об’єму операційної діяльності схематично представлена на рис. 1. Сума витрат Сума витрат Змінні витрати Постійні витрати Обсяг виробництва Обсяг виробництва А.

скачать реферат Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

Низький рівень витратоємкості дозволяє торговельному підприємству одержувати визначені конкурентні переваги. Але витрати не повинні впливати на необхідну якість обслуговування. Тому основною метою керування витратами звертання на торговельному підприємстві є оптимізація їхньої суми і рівня, що забезпечує досягнення передбачених обсягів товарообігу і прибутку. Витрати класифікують: 1) по ступені еластичності до обсягу товарообігу виділяють перемінні і постійні; 2) по ступені доцільності понесених витрат виділяють корисні і марні витрати звертання; 3) по можливості віднесення на конкретні результати торговельної діяльності виділяють прямі і непрямі витрати звертання; 4) по економічному змісті затрачуваних ресурсів виділяють: матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація основних фондів і нематеріальних активів; інші витрати; 5) по конкретних видах витрат виділяють окремі статті витрат звертання: витрати на перевезення; витрати на оплату праці; витрати на оренду і зміст основних фондів; амортизаційні відрахування; знос і зміст МБП; витрати на паливо, газ і електроенергію для виробничих нестатків; витрати на збереження; підсортировку, обробку, упакування; витрати на рекламу; відсотки за кредит; утрати товарів у межах норм природного збитку; витрати на тару; відрахування на соціальні заходи; витрати на обов'язкове страхування майна, інші витрати.

скачать реферат Основи бухгалтерського обліку

Облік видів економічної діяльності Київ — знання 2004 ЗМІСТ Передмова 13 Розділ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 17 Сутність, функції, мета та особливості бухгалтерського обліку 18 Предмет та об'єкти бухгалтерського обліку 21 Визначення предмета та об'єктів бухгалтерського обліку 21 Класифікація активів підприємства22 Характеристика капіталу підприємства24 Класифікація зобов'язань25 Інші об'єкти бухгалтерського обліку26 Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності28 Метод бухгалтерського облікуЗО Визначення методу та його елементівЗО Документація та інвентаризаціяЗО Оцінка та калькулювання34 Бухгалтерські рахунки та подвійний запис36 Баланс та звітність 45 6Зміст Синтетичний та аналітичний облік, облікові регістри49 Форми бухгалтерського обліку 52 Порядок ведення обліку 55 Практичні завдання з теорії бухгалтерського обліку 57 Розділ 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Нормативна база Закон України бухгалтер зробив проведення: Д-т 661 К-т ЗО 5080 грн. Виправити методом сторно, допроведення, коректурним.

скачать реферат Логістика розподілення

Центральне місце серед логістичних посередників у дистрибуції займають торговельні посередники, що крім безпосередньо функцій обміну (купівлі-продажу) товару можуть виконувати і багато інших функцій фізичного розподілу і підтримуючих (наприклад, транспортування, експедирування, страхування, вантажопереробка, управління запасами, кредитно-фінансове обслуговування, передпродажний і післяпродажний сервіс і т.д.). Посередники в системі логістичного руху товарів виконують ряд дуже важливих функцій: - дослідницька робота — збір інформації, необхідної для планування і полегшення обміну; - стимулювання збуту — створення і поширення інформаційних комунікацій про товар; - установлення контактів — налагодження і підтримка зв'язків з потенційними покупцями; - пристосування товару — припасування товару під вимоги покупців (це стосується таких видів діяльності, як виробництво, сортування, монтаж і упакування); - проведення переговорів — спроби узгодження цін і інших умов для наступного акта передачі власності або володіння; - організація руху товарів — транспортування і складування товару; - фінансування — вишукування і використання засобів для покриття витрат діяльності по доставці товару до споживачів; - форсоване створення мережі торгово-посередницьких фірм, що активно беруть участь у розвитку товарних ринків, що роблять рекламні, експедиторські, зовнішньоекономічні, виробничі й інші інфраструктурні послуги товаровиробникам і іншим оптовим покупцям товарів виробничого й особистого споживання.

скачать реферат Санітарна мікробіологія як наука

Забороняється виходити за межі лабораторії у спецодязі та одягати на нього верхній одяг. Двері лабораторії повинні бути зачиненими. У лабораторії забороняється зберігати сторонні речі, вживати їжу, палити. Власні речі працівників повинні знаходитись у спеціально призначеному приміщенні. Усі маніпуляції треба робити обережно, недопускаючи утворення аерозолей. Забороняється насмоктувати речовину до піпетки ротом, для цього необхідно користуватись кулеподібними грушами тощо. Після закінчення роботи досліджуваний матеріал реєструють і поміщають у термостат, холодильник чи інше спеціальне місце, яке пломбують. Відпрацьований матеріал після реєстрації в журналі поміщають у спеціальні баки (ємності), які пломбують і передають для знезараження, після чого прибирають робоче місце, дезінфікують поверхню стола. Руки дезінфікують та миють з милом. Усі види робіт, які проводяться в лабораторіях, реєструються в спеціальних журналах, завчасно прошнурованих з пронумерованими сторінками. Перелік робочих журналів: журнал реєстрації матеріалів, які надійшли до лабораторії; журнал обліку виділених культур та їхнього знищення; журнал переміщення заражених тварин; журнал автоклавування заразного матеріалу; інвентарна книга музейних культур, При потраплянні досліджуваного матеріалу на поверхню лабораторних меблів та підлоги їх обробляють дезінфікуючим розчином, який знаходиться на робочому місці.

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
скачать реферат Факторинг

За проведение факторинговых операций клиенты вносят предусмотренную в договоре на обслуживание плату, которая по своему экономическому содержанию является процентом за кредит.   Вопросы налогообложения и учета   1. Доходы, полученные банком от проведения факторинговых операций, включаются в состав доходов, учитываемых при расчете налогооблагаемой базы для уплаты налога на прибыль (см.Постановление Правительства РФ от 16.05.94 490). Факторинговые операции также относятся к операциям, облагаемым налогом на добавленную стоимость (см.письмо Госналогслужбы РФ и Минфина РФ от 07.08.92 ВЗ-6-05 (251, 70)). Из письма Госналогслужбы РФ от 14.06.94 ВП-6-08/210 ".Банк "Калуга" (Калужская обл.) под видом факторинговых операций производил выдачу кредитов коммерческим предприятиям, тем самым занизив общий объем кредитов. Нарушение налогового законодательства выразилось в том, что банком уплачивался налог с доходов по ставке 20 %, а не 30 %, как было установлено законодательством для банков. Калужский областной арбитражный суд, не рассмотрев дело по существу, признал акт госналогинспекции недействительным, так как сделки не были оспорены в судебном порядке, а в соответствии со ст.6 ГК РСФСР признание сделок недействительными относятся к компетенции суда.

скачать реферат Мале підприємництво

ВСТУП Перехід до ринкових відносин в Україні викликав виникнення різних суб'єктів господарської діяльності. Виникає безліч підприємств, особливо в сфері малого бізнесу. Такі підприємства займають специфічні області господарювання, а також прагнуть розвивати традиційні та освоювати нові, що дає значне поповнення бюджету. На сьогоднішній день сегмент малого бізнесу в загальній масі суб'єктів підприємницької діяльності займає лідируюче місце. Відповідно до Господарського кодексу України від 16.01.2003р. № 436-IV підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, здійснювана суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів і одержання прибутку. Одним з основних моментів у діяльності будь-якого підприємства є правильна організація облікової діяльності. Це, у свою чергу, забезпечує працівників, засновників підприємства достовірною і своєчасною інформацією для прийняття діючих управлінських рішень. Облік займає одне з головних місць у системі управління. Він відображає реальні процеси виробництва, обігу, розподілу і споживання, характеризує фінансовий стан підприємства і є основою для планування його діяльності.

скачать реферат Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

Статті витрат Сума, грн. Разові витрати при формуванні департаменту Оренда і ремонт приміщення 79 800,00 Меблі 7 448,46 Обчислювальна й офісна техніка 34 048,10 Засоби зв'язку 5 958,40 Транспортні засоби 18 758,32 Всього 146 013,28 Річні витрати операційної діяльності Палата за оренду приміщень 9 576,36 Продовження таблиці 4.1. Статті витрат Сума, грн. ПММ 14 236,98 Запчастини і ремонт автотехніки 563,00 Витрати на персонал (зарплата, страхування, відрядження, 44 156,00 навчання) Канцтовари й офісний папір 1 170,40 Госптовари 456,00 Послуги зв'язку 23 620,80 Інтернет 6 384,00 Обслуговування і ремонт основних засобів 1 915,20 Експлуатаційні і комунальні послуги 3 192,00 Представницькі витрати 6 584,00 Всього 111 854,74 Разом 257 868,02 4.2.2. Розробка безкоштовних зразків рекламно-інформаційного характеру Співробітникам відділів продажів у процесі ведення переговорів із клієнтами постійно доводиться зіштовхуватися з проблемою відсутності наочних зразків друкованої продукції і післядрукарської доробки. Найчастіше, у якості таких використовується продукція, що була виготовлена для іншого клієнта, що має наступні недоліки: . висока імовірність «тиражування ідей», коли оригінальна ідея виконання продукції копіюється цілком чи частково іншими клієнтами; . виникає ризик демонстрації поліграфічної продукції конкурентів даного клієнта; . нові чи ексклюзивні види післядрукарської доробки, як правило, не демонструються через нестачу зразків; . виникає імовірність обвинувачення компанії в несумлінному і неощадливому використанні засобів клієнтів, оскільки зразки, які демонструються, фактично оплачені цими клієнтами, а використовуються співробітниками компанії у власних цілях; . організація збереження, обліку і поповнення зразків поліграфічної продукції досить складна, через нестандартність самої продукції.

скачать реферат Стратегічне планування

В разі швидкого росту організації, необхідно мати досвідчених менеджерів, які вміють ризикувати. Стратегія організації повинна бути сформульована дуже ясно. Ціль стабільного росту припускає, що при її досягненні організація розвивається приблизно таким же темпом, як й галузь в цілому. Дана ціль не припускає експансії організації, значить, що організація прагне зберігти незмінною свою частку ринку. Ціль зкорочення ставиться організацією тоді, коли за цілим рядом причин вона вимушена розвиватися більш повільним цих цілей одна за одною . Визначення цілей вимагається для кожного ключового результату, який менеджери вважають важливим для досягнення успіху. Існують два типа ключових результатів: ті, які відносяться до фінансової діяльності, і ті, які відносяться до показників стратегічної діяльності компанії. Досягнення приємлемих фінансових показників являється основою підтримання і покращення положення компанії на ринку в довгостроковій перспективі. Особливі види фінансових і стратегічних цілей наведені нижче. Фінансові цілі Стратегічні цілі більш швидкий зріст доходів збільшення частки ринку більш швидкий зріст грошових більш високе й надійне положення надходжень в галузі більш високі дивіденди підвищення якості продукції більш широкі границі отримання зниження витрат виробництва у прибутку порівнянні з основними збільшення прибутку на вкладений конкурентами капітал розширення і покращення підвищення надійності облігацій номенклатури продукції і ставок по кредитам підвищення репутації компанії збільшення припливу грошових серед клієнтів засобів покращення обслуговування підвищення ціни акцій клієнтів визнання міцного фінансового визнання компанії лідером в положення фірми області технологій та інновацій більш диверсифікована база для підвищення конкурентноздатності отримання прибутку на міжнародних ринках стабільний прибуток в періоди збільшення можливостей зросту економічних спадів повне задоволення запитів клієнтів Стратегічні цілі у порівнянні з фінансовими.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.