телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКанцтовары -30% Товары для детей -30% Книги -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Бухгалтерский учет

Облік та амортизація необоротних активів

найти похожие
найти еще

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Зміст Вступ Розділ 1. Облік необоротних активів Теоретичні основи обліку необоротних активів Література та нормативна база стосовно обліку необоротних активів Класифікація необоротних активів для цілей бухгалтерського обліку Синтетичний та аналітичний облік основних фондів Розділ 2. Амортизація необоротних активів 2.1 Методи нарахування амортизації необоротних активів 2.2 Відображення операцій з необоротними активами в регістрах обліку Розділ 3. Облік та амортизація необоротних активів на ВАТ «Модуль» 3.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 3.2 Організаційні аспекти бухгалтерського обліку на ВАТ«Модуль» Метод нарахування амортизації необоротних активів на ВАТ «Модуль» Документування операцій з основними фондами Висновки Перелік використаної літератури Вступ На сучасному етапі розвитку продуктивних сил основні засоби (необоротні активи) , як і раніше, залишаються чи не найголовнішим фактором виробництва. Від рівня технічної озброєності залежать і якість продукції, і продуктивність праці, і навіть показники рентабельності. Сьогодні будь-яке виробниче підприємство використовує досить широку номенклатуру основних засобів. Розвиток основних засобів як знарядь праці, засобів виробництва, призвів до необхідності класифікації їх за спільними ознаками. Основні засоби вимагають чіткого і точного обліку, причому відображаються вони не лише у бухгалтерських реєстрах, а й у фінансовій звітності. Як відомо, основні фонди завжди були найважливішим при розвитку продуктивних сил та зіграли вирішальну роль у науково-технічному прогресі глобального масштабу. Необоротні активи були і залишаються як знаряддям, так і предметом праці. Вони приймають безпосередню участь при виготовленні продукції. Ткацькі та металообробні верстати, будівлі, транспортувальні засоби – всі ці вкрай необхідні для суспільства речі і є основними засобами. Без них неможливе виробництво та споживання, життя та побут людства без існування всього того що називається основними фондами були б вкрай незручними. Перші більш змістовні видання про бухгалтерський облік, у тому числі й основних засобів, було видано близько сотні років тому. Створили та видали їх економісти-практики, що досліджували тоді проблеми виробництва та шукали шляхи до його розвитку і раціоналізації.

З плином часу змінювались та вдосконалювались критерії оцінювання, вимоги, методи обліку засобів та продуктів виробництва. Нині існують потужні праці відомих у світі економістів, що займаються питаннями бухгалтерського обліку в Німеччині та США, Індії та Ізраїлі, Великобританії та навіть африканського континенту. Серед провідних учених світу є й українські фахівці, які багато років займаються вивченням специфіки обліку заробітної плати, формування статутних капіталів, тих же основних фондів, яким присвячена дана курсова робота. Деякі з них навіть присвятили розвиткові та вдосконаленню обліку все життя. Найвідомішими на Україні вченими є Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Ткаченко, Ю.С. Цал-Цалко, В.В. Сопко та ряд інших відомих в Україні та за її межами фахівців. Предметом дослідження у курсовій роботі виступає сукупність теоретичних і практичних аспектів обліку та амортизації необоротних активів, а об Екоперспектива. – 2001р. – 576с. Золоторогов В.Г. Енциклопедичний словник з економіки // Мн.: Пламя, 1997. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та їх заповнення. – К.: Центр навчальної літератури. – 2004. – 440 с. Климко Г.Н. Основи економічної теорії: політ економічний аспект // Підручник . 2-е вид. – К.: Вища шк. – Знання. 1997. – 743с. Кривенко К.Т. Політична економія // Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001.- 508. с. Крупка М.І. Основи економічної теорії // Підручник. - К.: Атіка, 2001. - 344.с. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік. – К: Центр навчальної літератури, 2004. – 254 с. Малюга Н.М., Лебедзевич Я.В., Горецька Л.Л., Давидюк Т.В. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво. – Житомир: ПП «Рута», 2000. – 480 с. Марчук С. Облік основних засобів та їх амортизації / Все про бухгалтерський облік. – №80/747, 2002. – С. 35. Мочерний С.В. Основи економічної теорії. – К., 1997р. – 289с. Сопко В., Гуцайлюк З., Ширба М., Бенько М. Бухгалтерський облік. – Тернопіль: Астон. – 2005. – 496 с. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: А. С. К. – 2002. – 784 с.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Исцеление человека

Привет и наилучшие пожелания близким и тем, которые помогут и помогали Вам в Вашей работе. 322618 Украина Днепропетровская обл. Г. Днепродзержинск". В этом трагическом человеческом документе я лишь -потому не сократил безмерно высокие слова о "Трех китах здоровья", что именно в этой книге, которая, к глубокому сожалению, вовремя не попала на глаза Александру Ивановичу (и какому еще числу подобных ему страдальцев - Бог весть!) четко поведано о том, каким образом аденома простаты может быть удалена безоперационно! Способ этот: двухнедельное голодание!.. Что? Мучительный, трудный, невозможный для вас акт? Прежде чем заявлять это, еще и еще раз перечитайте процитированное выше письмо, а уж тогда восклицайте сколь угодно эмоционально. В чем смысл двухнедельного голодания? В том, что после 6-8 дней терпения горелка сжигания пищи, образно говоря, переворачивается внутрь организма и начинает выжигать там все лишнее, а в первую очередь - все вредное! Выгорают, идут в жерло жаркой топки все опухолеродные клетки, вся удушающая органы чужеродная пленка, все паразитирующие грубые соединительные ткани, в том числе и тот клубок, в который оказался погруженным нежный двенадцатилистник предстательной железы

скачать реферат НСБУ

Рахунок 13 «Знос необоротних активів» має такі субрахунки: 131 «Знос основних засобів»; 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»; 133 «Знос нематеріальних активів». За кредитом рахунка 13 «Знос необоротних матеріальних активів» відображається нарахування амортизації та індексації зносу необоротних активів, за дебетом — зменшення суми зносу. На субрахунку 131 «Знос основних засобів» узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 «Основні засоби». На субрахунку 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи». На субрахунку 133 «Знос нематеріальних активів» узагальнюється інформація про суму зносу нематеріальних активів. Аналітичний облік зносу необоротних активів ведеться відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів та нематеріальних активів. Рахунок 13 «Знос необоротних активів» кореспондує за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків: 10 «Основні засоби» 15 «Капітальні інвестиції» 11 «Інші необоротні матеріальні 23 «Виробництво» активи» 39 «Витрати майбутніх періодів» 12 «Нематеріальні активи» 42 «Додатковий капітал» 42 «Додатковий капітал» 83 «Амортизація» 91 «Загальновиробничі витрати» 92 «Адміністративні витрати» 93 «Витрати на збут» 94 «Інші витрати операційної діяльності» 99 «Надзвичайні витрати» Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном, тощо.

Качели подвесные "Гном".
Очень прочные универсальные качели, которые можно использовать как в домашних условиях, так и на природе. Основа выполнена из натурального
1400 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Тёрка универсальная Nadoba "Sava", четырёхсторонняя.
Тёрка универсальная четырёхсторонняя. Универсальные терки серии Sava изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, обладают не
469 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Перчатки одноразовые "Paclan", латексные, размер S, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из латекса, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
492 руб
Раздел: Перчатки
 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

МАЛОРИТА - город (с 1970) в Белоруссии, Брестская обл. Железнодорожная станция. 9,9 тыс. жителей (1991). Овощесушильный завод и др. МАЛОРОССИЯ - название Украины (с сер. 17 в.) в официальных актах России и в российской историографии. МАЛОРОССЫ - устаревшее название украинцев. МАЛОФОРМАТНЫЙ ФОТОАППАРАТ - фотоаппарат для съемки на 35-мм фотопленку с размером изображения обычно 24 х 36 мм. МАЛОЩЕТИНКОВЫЕ ЧЕРВИ (олигохеты) - класс кольчатых червей. Длина от долей мм до 2,5 м. Ок. 5 тыс. видов, распространены широко. Обитают в почве (дождевые черви) или пресных водах, реже в морях. Повышают плодородие почв, способствуют самоочищению загрязненных водоемов. МАЛОЯРОСЛАВЕЦ - город в Российской Федерации, Калужская обл., на р. Лужа. Железнодорожная станция. 27,1 тыс. жителей (1992). Машиностроение и металлообработка; фабрики: мебельная, швейная и др. Музей Отечественной войны 1812. Основан в кон. 14 в., до 1485 Ярославец. Во время Отечественной войны 1812 под Малоярославцем 12(24) октября русские войска генерала Д. С. Дохтурова и Н. Н

скачать реферат Облік інших необоротних матеріальних активів і їх зносу

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ЇХ РОЛЬ У ВИРОБНИЧОМУ ПРОЦЕСІ ВАТ «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ» 1.1 Економічна сутність та класифікація інших необоротних матеріальних активів та їх зносу 1.2 Огляд нормативних документів, які регламентують облік інших необоротних активів РОЗДІЛ 2 ОБЛІК ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ВАТ «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ» 2.1 Первинний облік інших необоротних активів 2.2 Аналітичний та синтетичний облік інших необоротних активів РОЗДІЛ 3 ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ОБЛІКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Курсова робота з фінансового обліку виконується на прикладі бухгалтерської та іншої документації ВАТ

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

ОСИКО Вячеслав Васильевич (р. 1932) - российский физикохимик, академик РАН (1991; академик АН СССР с 1987). Труды в области технологии и физики материалов для квантовой электроники, микроэлектроники, оптики. Руководитель работ по созданию фианитов. Ленинская премия (1980). ОСИНА - дерево рода тополь. Растет на севере Евразии в хвойных и широколиственных лесах; в степях образует осиновые колки. Используют в защитных насаждениях, древесину - при производстве спичек, целлюлозы, тары, различных поделок. ОСИННИКИ - город (с 1938) в Российской Федерации, Кемеровская обл., у впадения р. Кандалеп в Кондому. Железнодорожная станция. 63,4 тыс. жителей (1993). Добыча каменного угля. Швейная фабрика. Краеведческий музей. ОСИНСКИЙ Валериан Андреевич (1852-79) - народник. Один из основателей "Земли и воли", возглавил Южный исполнительный комитет. Организатор ряда террористических актов и побегов. В 1879 при аресте оказал вооруженное сопротивление. Приговорен к смертной казни. Повешен в Киеве. ОСИНСКИЙ Н. (наст. фам. и имя Оболенский Валериан Валерианович) (1887-1938) - российский государственный деятель, экономист, академик АН СССР (1932)

скачать реферат Формы и системы оплаты труда

В рядку 080 "Затрати на збут" відображені загальногосподарські виграти, які виникли протягом звітного періоду в процесі операційної діяльності підприємства, пов'язаної з реалізацією (збутом) товарів (витрати на пакувальні матеріали, ремонт тари, оплату праці та комісійні винагороди торговим агентам і працівникам підрозділів, які забезпечують збут, витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом, витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних із збутом товарів (амортизація, ремонт, опалення, освітлення тощо), витрати на транспортування товарів відповідно до умов договору поставки товару, витрати на гарантійний ремонт і обслуговування, інші витрати, пов'язані із збутом). "Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток або збиток" (рядок 100) визначені як алгебраїчна сума показників' валового прибутку (рядок 050), іншого операційного доходу (рядок 060), адміністративних витрат (рядок 070), витрат на збут (рядок 080) та інших операційних витрат (рядок 090) (30000,0 100,0 - 300,0 - 500,0 = 29300,0 тис. грн.). Рядок 120 "Інші фінансові доходи" містить суму отриманих відсотків за облігаціями.

скачать реферат Облік витрат за видами діяльності

Дебетують субрахунок 2345 «Гужовий транспорт» і кредитують рахунки 23, 63 (80), 68 (80). У етапі «Витрати на оплату праці» враховують основну і додаткову оплату праці конюхів та інших працівників, зайнятих на обслуговуванні робочої худоби, а також інші виплати, передбачені діючим положенням про оплату праці. На суму нарахованої оплати праці дебетують субрахунок 2345 «Гужовий транспорт» і кредитують рахунок 66 «Розрахунки з оплати праці» (81). На етапі «Відрахування на соціальні заходи» обліковують відрахування у встановленому розмірі від сум нарахованої оплати праці працівників, обслуговуючих гужовий транспорт, на передбачені соціальні заходи. Дебетують субрахунок 2345 «Гужовий транспорт» і кредитують рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням» (82). На етапі «Амортизація» відображають суму амортизаційних відрахувань на основні засоби та інші необоротні матеріальні активи гужового транспорту. Дебетують субрахунок 2345 «Гужовий транспорт» і кредитують рахунок 13 «Знос необоротних активів» (83). На статтю «Інші операційні витрати» відносять платежі по страхуванню майна.

скачать реферат Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

Організація бази даних дозволяє провести повну інвентаризацію основних засобів, включаючи визначення первісної вартості по групах, розрахувати і перевірити суми амортизаційних відрахувань та зносу по кожному інвентарному об'єкту, упорядкувати і перевірити інвентарні номери та інші реквізити в базі даних. На відміну від традиційного обліку в системі «1С: Бухгалтерія» для фіксації всіх видів ремонту та зміни вартості основних засобів застосовується одна документарна форма - «Модернизация необоротного актива». Для відображення в обліку факту виведення з експлуатації матеріальних і нематеріальних необоротних активів внаслідок їх реалізації чи списання передбачений також один документ «Ликвидация необоротных активов». Вибір варіанту вибуття необоротних активів (списання або реалізація) здійснюється в реквізиті «Вид ликвидации» діалогової форми документу. Тобто, кількість форм за умов автоматизації обліку є меншою, що підвищує оперативність обробки документів та знижує ймовірність помилок оформлення і реєстрації. У системі 1С: також більш раціональним є підхід до нарахування зносу основних засобів. Отже, використання засобів автоматизації обліку дозволяє практично повністю вирішити проблему точності та оперативності інформації.

скачать реферат Амортизація, її визначення, характеристика, порядок нарахування

Тому підприємства при виборі методу обчислення амортизації керуються не тільки економічними, а й податковими міркуваннями з точки зору вигідності (невигідності) обраного методу при сплаті податків. У нас, на жаль, ще немає такої довіри до підприємців з боку держави (нічого гріха таїти – небезпідставно), тож ми ще довго будемо «з метою оподаткування» обчислювати таку амортизацію, яку нам продиктують. Ну а те, що нарешті нашому бухгалтерському обліку основних засобів дозволили розлучитися з податковим, – добрий знак. У цьому я бачу початок поступового відходу від непотрібного втручання державних органів у підприємницьку діяльність. 2. Ліквідаційна вартість і вартість, яка амортизується Термін «ліквідаційна вартість» виник не на порожньому місці, а з тих міркувань, що будь-який об'єкт основних фондів після закінчення терміну експлуатації не зникає безслідно, а просто перестає використовуватися за призначенням, і у зв'язку з тим, що надалі цей об'єкт вже не може входити до складу необоротних активів, його: або продають і таким чином списують з балансу; або демонтують на окремі вузли і агрегати, розбирають на запчастини і таким чином переводять до складу оборотних активів (щоправда, зі складним обладнанням можливі випадки, коли окремі частини залишаються у складі необоротних активів, однак у такому разі це вже інший об'єкт, має інше призначення, а тому на балансі він буде врахований у тих же необоротних активах, але за іншою статтею); або визнається металобрухтом, дровами чи іншим корисним матеріалом, отже, цей матеріал списується з балансу внаслідок продажу (наприклад, здавання металобрухту) або використання на внутрішньогосподарські потреби (дрова теж спалюються в печі для чогось, а не просто так).

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Удар!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Шампунь-гель детский "Weleda" для волос и тела (с календулой), 200 мл.
Бережно очищает и ухаживает за чувствительной кожей и волосами малышей, деликатно удаляет молочные корочки. Не вызывает раздражения
754 руб
Раздел: Гели, мыло
Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
скачать реферат Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Порядок фінансування капітальних інвестицій залежить від способу ведення капітальних робіт. Підприємства можуть фінансувати процес відтворення необоротних активів із власних і довгостроково залучених фінансових ресурсів, а також із централізованих фінансових ресурсів. До власних фінансових ресурсів належать: кошти засновників (учасників) підприємства; фонди підприємства, створені за рахунок прибутку; резервні фонди; амортизаційний фонд; кошти від продажу власного майна; кошти від здачі власного майна в оренду; кошти, отримані внаслідок використання внутрішніх ресурсів у будівництві за господарського способу ведення будівельно-монтажних робіт (у результаті мобілізації внутрішніх ресурсів через скорочення потреби в обігових коштах на плановий рік; оптимізації запасів, витрат майбутніх періодів, незавершеного виробництва, зниження собівартості будівельно-монтажних робіт). До залучених ресурсів фінансування процесу відтворення необоротних матеріальних активів належать: довгострокові кредити банків; кошти від емісії облігацій та інших довгострокових боргових зобов'язань.

скачать реферат Нарахування заробітної плати

Не оподатковуються прибутковим податком суми дохо­дів, що направляються у джерела їх одержання на прид­бання акцій, та суми, які інвестовані на реконструкцію і розширення виробництва суб'єктів підприємницької діяль­ності. 2. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» і Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язання і господарських операцій підприємств і організацій внесено зміни щодо обліку опе­рацій з малоцінними і швидкозношуваними предметами. Починаючи з 01.01.2000р. малоцінні і швидкозношувані предмети можуть відноситися до необоротних активів або можуть обліковуватися в оборотних активах у складі запасів. Положенням (стандартом) 9 передбачено, що з метою бухгалтерського обліку запаси включають: — малоцінні і швидкозношувані предмети, які викорис­товуються не більше одного року або одного операційного циклу, якщо він більше року. Тобто до малоцінних і швидкозношуваних належать предмети, які мають відносно короткий строк використан­ня, і включати їх вартість до витрат виробництва або обігу шляхом нарахування амортизації недоцільно.

скачать реферат Диплом по легкой промышленности

Витрати на збут включають такі витрати, пов’язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг): - витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції; - витрати на ремонт тари; - оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут; - витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг); - витрати на перепродажну підготовку товарів; - витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом; - витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов’язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона); - витрати на транспортування, перевезення і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки; - витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування; - інші витрати, пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

скачать реферат Господарські операції

Київський Гуманітарний Інститут Контрольна робота з дисципліни «Бухгалтерський облік» Варіант №20 Виконав: студент III курсу за спеціальністю - Маркетинг заочної форми навчання Нагорний О.С. Київ-2008 План Вступ 1. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями 2. Інвентаризація, її значення, види та порядок проведення 3. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів та інших необоротних активів 4. Облік операційних витрат 5. Облік доходів від основної та іншої операційної діяльності 6. Звіт про власний капітал Задача Тести Список літератури Вступ На сьогоднішній день в Україні утворилась нова економічна система, що побудована на ринкових відносинах. Якісні зміни торкнулися всіх ділянок управління, в тому числі і бухгалтерський облік. Перехід до ринкової економіки жадає від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і керування виробництвом, активізації підприємництва і мобілізації невикористаних резервів.

скачать реферат Облік і аудит нематеріальних активів

Зміст ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА Облік нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка 1. Визначення нематеріальних активів 2. Визнання і оцінка нематеріальних активів 3. Переоцінка нематеріальних активів 4. Амортизація нематеріальних активів 5. Зменшення корисності нематеріальних активів 6. Вибуття нематеріальних активів ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА Список використаної літератури ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА Облік нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка 1. Визначення нематеріальних активів Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам. До монетарних активів належать грошові кошти, їх еквіваленти, а також інші активи, які мають бути отримані у фіксованій, визначеній сумі грошей. Решта активів вважаються немонетарними (запаси, будівлі, устаткування).

Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
скачать реферат Облік операцій дарування

Податок на додану вартість (якщо підприємство не відобразило у складі ПК — читай вище), згідно з п. 9 П(С)Б09, також включається до первісної вартості отриманих запасів. Безоплатно отримані основні засоби. Згідно з п. 10 П(С)БО 7 «Основні засоби», первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів у бухгалтерському обліку дорівнює їхній справедливій вартості на дату одержання з урахуванням витрат з доставки, установки, монтажу, що наявні при грошовій формі оплати, якщо їх здійснює обдаровуваний, і згадані в п. 8 П(С)БО 7. Крім того, безоплатно отримані необоротні активи збільшують на цю суму додатковий капітал підприємства, який обліковується за кредитом субрахунка 424 «Безоплатно одержані необоротні активи». Зазначимо, що в разі використання основних засобів у господарській діяльності вартість таких необоротних активів зменшуватиметься за рахунок зносу. Сума нарахованого зносу має визнаватися доходом за кредитом 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів», і на цю суму треба зменшувати додатковий капітал за дебетом субрахунка 424.

скачать реферат Учет основных средств в программе "1С Предприятие"

После проведения документа становится активной кнопка «Печать» для вывода ведомости начисления амортизации. Таким образом, расчет бухгалтерского износа и налоговой амортизации достаточно прост и удобен в учете. Модернизация Для отражения хозяйственных операций, связанных с ремонтом или улучшением необоротных активов используют документ «Модернизация необоротных активов». Новый документ можно ввести командой «Документы – Необор.активы и МБП – Модернизация необ. активов», или путем добавления строки в журнал «Необоротные активы и МБП». В шапке документа есть реквизит «Работы осуществл.», который может принимать два значения: «Собственными силами» и «Через подрядчика». В зависимости от установки реквизита изменяется экранная форма документа и схема его проводок. А поскольку реквизит помещен в шапку, зарегистрировать модернизацию обьекта смешанным образом не удастся, придется вводить два документа. Улучшение своими силами Документ «Модернизация необоротного актива». В шапке документа выбираем место хранения – МОЛ и сам необоротный актив. В поле «Вид деятельности» укажем тот вид деятельности, к которому будут отнесены затраты на модернизацию.

скачать реферат Витрати і ціни і на продукцію

До складу загальновиробничих витрат включаються: - витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо); - амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення; - амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення; - витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення; - витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо); - витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень; - витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг); - витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища; - інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; оплата простоїв тощо).

скачать реферат Необоротные активы

З М І С Т Вступ . 3 Розділ I Характеристика необоротних активів та їх відображення в бухгалтерському 4 1. Характеристика необоротних активів, їх зміст та класифікація. 4 1.1. Нематеріальні активи . 4 1.2. Основні засоби 5 1.3. Інші необоротні активи . 7 2. Відображення необоротних активів в бухгалтерському балансі . 7 2.1. Основні засоби підприємства, їх класифікація, оцінка та завдання обліку . 9 2.2. Нематеріальні активи, їх облік . 11 Розділ II Управління фінансуванням необоротних активів 14 3. Політика управління необоротними активами . 14 3.1. Зміст та основні напрями політики управління необоротними 14 3.2. Критерії прийняття управлінських рішень про придбання або оренду необоротних активів 21 4. Управління фінансуванням необоротних активів підприємства на прикладі ВАТ 27 4.1. Загальна характеристика ВАТ , яке затвердже­но наказом Міністерства фінансів України, Фонду держав­ного майна України від 26.01.2001 № 49/121. Балабанов Г.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. – М.: 2000. Балабанов Г.Т. Основы финансового менеджмента.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.