телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Товары для животных -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Бухгалтерский учет

Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера

найти похожие
найти еще

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Оскільки відповідальність за організацію бухгалтерського обліку згідно із законодавством несе керівник підприємства. Він зобов'язаний проконтролювати виконання бухгалтером його посадових обов'язків, процедуру приймання-передачі справ, а також забезпечити всі умови, щоб бухгалтер, який звільняється, мав можливість завершити складання звітності та передати документацію новому бухгалтеру відповідно до акту приймання-передачі справ. За відсутності головного бухгалтера, якому передаються справи, наказом керівника підприємства документація може тимчасово передаватися виконуючому обов'язки головного бухгалтера або особисто керівнику. Бухгалтер, який, перш ніж розпочати роботу, не прийняв бухгалтерських документів від попередника за актом приймання-передачі, жодної відповідальності за їх складання не несе. Якщо бухгалтер і прийняв документи за актом приймання-передачі, то відповідальність він повинен нести лише за їх зберігання. Таким чином, кожен новий бухгалтер несе відповідальність за правопорушення, вчинені в період саме його роботи на підприємстві. Бухгалтер, який звільняється, несе дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність. Після звільнення притягнути його до дисциплінарної відповідальності неможливо, однак може застосовуватися адміністративна та кримінальна відповідальність протягом термінів позовної давності, встановлених законодавством. Бухгалтера, якого приймають на роботу, до дисциплінарної відповідальності можна притягнути за дії, вчинені з моменту прийняття на посаду. Адміністративна та кримінальна відповідальність за неправильність прийняття документів від попередника не застосовуються. Однак з урахуванням положень посадової інструкції, якщо в ній передбачено обов'язок прийняти справи, новопризначений бухгалтер може притягуватися до кримінальної відповідальності за службову недбалість. Після завершення процедури приймання-передачі справ про зміну бухгалтера необхідно повідомити працівників підприємства, основних контрагентів, а також за потреби органи податкової служби за місцем реєстрації підприємства як платника податків і митні органи. Також необхідно оформити право підпису документів, які надаються в обслуговуючий банк, на новопризначеного бухгалтера.

Здійснити перевірку всього бухгалтерського обліку за період 3 роки за короткий термін досить складно. Як правило, передача справ проводиться на основі перевірки останньої складеної звітності. Відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій варто перевірити вибірково або, наприклад, суцільним порядком за певним розділом за певний звітний період. У будь-якому випадку слід перевірити правильність складання податкової звітності. Особливу увагу в ході перевірки слід приділити перевірці наявності та правильності оформлення первинних документів, які є підставою для відображення операцій у бухгалтерському обліку. Існує два варіанти проведення перевірки ведення бухгалтерського обліку та складання звітності: проведення контролю працівниками підприємства (можливе за умови наявності на підприємстві облікового підрозділу) або використання послуг сторонніх спеціалістів. За першим варіантом на підприємстві може проводитися інвентаризація і застосовуватися бухгалтерський контроль. Стосовно інвентаризації законодавством не передбачено обов'язкового її проведення при звільненні бухгалтера (лише за умови, що цей працівник був матеріально відповідальною особою). Керівник підприємства може ініціювати проведення інвентаризації майна та зобов'язань підприємства при звільненні бухгалтера, не дивлячись на те, чи був він матеріально відповідальною особою. У проведенні інвентаризації зацікавлений претендент на посаду бухгалтера, який може брати в ній участь. Зокрема, це дасть йому змогу впевнитися в реальності залишків матеріальних цінностей і зобов'язань підприємства. Крім того, з'являється можливість з'ясувати, чи укладено договори про матеріальну відповідальність з особами, відповідальними за збереження товарно-матеріальних цінностей, чи складаються матеріальні звіти та ін. Здійснення бухгалтерського контролю передбачає перевірку достовірності облікових даних і їх надійності. Його можуть здійснювати вповноважені бухгалтери підприємства. Незалежно від тривалості процедура приймання-передачі справ не повинна впливати на результати діяльності підприємства в цілому. Оскільки проведення ретельної перевірки ведення бухгалтерського обліку підприємства протягом 2 тижнів є досить складним завданням, для проведення перевірки більш доцільним буде другий варіант, який передбачає перевірку ведення бухгалтерського обліку та складання звітності із залученням сторонніх осіб. Сторонніми особами можуть бути аудиторська фірма або материнське підприємство (якщо приймання-передача справ відбувається у філії), вища установа (для бюджетних організацій). Узагальнення і аналіз результатів перевірки та підготовка документів до передачі - передбачає узагальнення результатів проведеної перевірки відповідності ведення бухгалтерського обліку й складання звітності та яка передається. Результати проведення інвентаризації підлягають оформленню актом. Копія акту інвентаризації є додатком до акту приймання-передачі справ. Всі виявлені у процесі перевірки порушення зазначаються в акті приймання-передачі справ із зазначенням особи, яка повинна здійснити відповідні виправлення.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Владимир Ленин. Выбор пути

Тот ответил: «Если бы рабочие толпились на улице, нарушали бы тишину и порядок, я с ними справился бы. Но раз они сидят по домам, я ничего не могу с ними поделать». Тогда Витте обратился к фабрикантам — готовы ли они идти на уступки. Большинство хозяев крупнейших предприятий ответило положительно, и решено было оповестить рабочих о частичном удовлетворении их требований, сокращении рабочего дня до 11 часов, о передаче в Сенат нового фабричного закона, который и был издан 2 июня 1897 года4. Поставив в порядок дня «рабочий вопрос», правительство как бы признало «законным» само его существование. А это несколько меняло отношение к рабочему движению и в какой-то мере к его организаторам. Так что, как выяснилось, январская стачка весьма благоприятно сказалась на судьбе «стариков». «Мы внезапно узнали, — пишет Мартов, — что первоначально намеченные для нас приговоры с долголетней ссылкой высшими инстанциями смягчены и заменены значительно более короткими, причем для части рабочих ссылка в более или менее отдаленные места будет заменена надзором полиции вне столиц… Вместо ожидавшихся 8-10 лет Восточной Сибири шестеро из членов «Союза борьбы» (Ульянов, Кржижановский, Ляховский, Старков, Ванеев и я) получили по три года… И только П. К. Запорожец, как раз самый молодой член «Союза» (главным образом, ввиду приписанного ему авторства статей, предназначенных для газеты), получил 5 лет… С рабочими расправились еще мягче: одних (В. А. Шелгунова, Н. Рядова, Н. Полетаева, Н. Меркулова, Кайзера, Н. Иванова, В. Антушевского) сослали в Архангельскую губернию, других, как Ив. Ив. Яковлева, Самохина, И. В. Бабушкина, Б. Зиновьева, П. Карамышева, отправили под надзор полиции в провинцию»

скачать реферат Підприємництво

На підприємствах, в установах, у штаті яких відсутня посада касира, його обов'язки за письмовим розпорядженням керівника підприємства, установи, виконує інший працівник. При звільненні головного бухгалтера проводиться передача справ призначеному головному бухгалтеру /а при відсутності такого - працівникові, призначеному наказом керівника підприємства, установи/, під час якої перевіряється стан бухгалтерського обліку та достовірність звітних даних, складається відповідний акт, що затверджується керівником підприємства, установи. Бухгалтерська звітність повинна відображати наростаючим підсумком майнове та фінансове становище підприємства, установи, результати господарської діяльності за звітний період /місяць, квартал, рік/ і грунтуватися на даних синтетичного і аналітичного обліку. Типові форми бухгалтерської звітності та інструкції про порядок їх заповнення розробляються і затверджуються Мінфіном за погодженням з Мінстатом. Міністерства і відомства за погодженням з Мінфіном і Мінстатом можуть встановлювати додаткові спеціалізовані форми бухгалтерської звітності. Вимога подання бухгалтерської звітності за формами, не затвердженими в установленому порядку, а також за невстановленими адресами, забороняється.

Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые
Точилка механическая.
Точилка механическая. Большой контейнер для стружки. Не скользит по поверхности. Материал корпуса: пластик. Цвет представлен в
569 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Кот", микс.
Керамическая кружка с ложкой и деревянной крышкой в комплекте сделана в оригинальной крафтовой манере, имитирующей ручную лепку. Бока
434 руб
Раздел: Кружки
 Религия Денег

Не все наши товары будут самыми лучшими. Не важно. Цель обеспечение жизненно необходимым, развитие сознания, независимость и защита от насилия, а не создание вещественных культов. Жигули развивают сознание гораздо лучше, чем запаянные Форды. Только военная техника должна быть самой лучшей. * * * Укрепление обороны. Президентом поставлена правильная цель укрепления обороны и усиления армии. На следующий же день после его доклада ратифицируется договор об уничтожении ядерного щита России в обмен на то, что Соединённые корпорации снимут свои боеголовки с ракет и сложат их в склады. Владимир Владимирович, Вы идолопоклонник? Или ваше сознание полностью замутили сатанисты? II.Относительная скорость процессов С 1986-87 годов в России проходит исторический процесс, который занял на Западе 500 лет. Этот процесс ускорен на порядок современными средствами передачи информации. Перестройка стала эквивалентом Реформации, 1992 1998 годы были торжеством «протестантского» свободного рынка. С 1999 года началась эпоха тайных масонских и прочих лож и кланов

скачать реферат Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

Документообіг на фірмі грає дуже важливу роль. Дуже важливим є документальне оформлення угод (договорів). Дуже важливим аспектом є оформлення платіжних документів (рахунка-фактури й ін.), актів виконаних робіт і ін. Документація оформляється діловодами, і в залежності від призначення завіряється директором, головним бухгалтером. Організація роботи з документами – це створення оптимальних умов для усіх видів робіт із документами. До таких робіт відносяться: прийом і реєстрація, розгляд документів керівником, порядок проходження документів в організації й у виконанні, контроль виконання, формування справ, підготовка й передача справ в архів. У документаційному забезпеченні підприємства виділяється три групи документів: 1) внутрішні; 2) що надходять (вхідні) 3) що відправляються (вихідні). У кожній з цих груп маються свої особливості обробки й проходження. Прийом і обробку документів, що надходять, і відправлення вихідних документів здійснює секретар-референт. Реєстрація документів – це присвоєння йому вхідного номера й поставлення його на документі з наступним записом коротких зведень про нього в журналі-реєстрації.

 Полный путеводитель по музыке Queen

Тем временем участники «Куин» продолжали приводить в порядок свои дела. Они наняли нового бухгалтера, Питера Чанта, и с его помощью основали собственную продюсерскую компанию «Куин продакшнз Лтд», а также дочерние — музкомпанию «Куин мьюзик Лтд» и кинокомпанию «Куин филмз Лтд». Чант ознакомился с состоянием финансов группы и посоветовал своим новым клиентам провести год за пределами Великобритании. (Согласно британскому налоговому законодательству, если налогоплательщик проводит 300 дней в году за границей, он освобождается от уплаты налогов.) «Куин» оказалась на пороге «налоговой ссылки». JAZZ (Джаз) Новый бухгалтер «Куин» Питер Чант посоветовал музыкантам таким образом развести свои студийные часы во время работы над следующим альбомом по двум различным странам, чтобы не подпасть под налогообложение ни одной из них: уладив свои налоговые проблемы в Британии, не следовало вступать в конфликт с иностранными финансовыми инспекторами. Разработав план своего «года вне пределов», «Куин» отбыла из Британии 9 апреля 1978 г. в Стокгольм на первый концерт своего двухмесячного европейского турне, которое завершилось в начале мая четырьмя выступлениями дома (два в Бингли Холл, в Стаффорде, два в Эмпайр Пул, в лондонском районе Уэмбли)

скачать реферат Шпоры по БУ

Порядок и сроки передачи их для отражения в БУ производятся в соотв-ии с утверждённым в организации графиком документооборота. 5. для систематизации и накопления информации из первичных д-тов данные переносятся в регистры БУ, формы кот разрабатываются Минфином РФ. 6. для обеспечения достоверности данных БУ и бух отчётности организации обязаны производить инвентаризацию имущества и обязательств. Сроки и порядок проведения инвентаризацииопр-ся рук-лем. 7. распределение обязанностей в бухгалтерии. Кот обеспечивало бы равномерную нагрузку всех работников бухгалтерии. 8. организационная структура учётного процессав организации может строится на принципах полной централизации,полной децентр-ии, частичной децентр-ции. 9. важным Эл-ом в организации БУ явл-ся хранение бух д-тов и учётных регистров для правильной организации хранения д-тов составляется номенклатура дел, в кот указываются названия д-ов, кол-во и срок хранения. В положении формируется учётная политика, предпол-я имущественную обособленность и непрерывность деят0ти организации, допущение к имущ обособленности означает, что имущество и обязательство организации сущ-ет обособленно от имущества и обязательств собств-в.

скачать реферат Контрольная по гражданскому праву

Остальное имущество при передаче в аренду не влечет передачу права собственности на это имущество, оно дается во временное и платное владение, пользование. Соответственно договору аренды одна сторона (арендодатель) обязывается предоставить иной стороне (арендатор) соответствующее имущество в срочное платное обладание и пользование. Арендодателем выступает: Фонд государственного имущества Украины - относительно целостных имущественных комплексов предприятий, их структурных подразделений, которые являются общегосударственной собственностью; органы, уполномоченные Верховным Советом Автономной Республики Крым, и местными Советами народных депутатов, управлять имуществом, которое находится соответственно в их собственности; государственные предприятия - относительно целостных имущественных комплексов, их структурных подразделений (филиала, цехов, участков). Эти государственные предприятия могут выступать арендодателями с разрешения органов, в подчинении которых они находятся. Литература: Гражданский кодекс. Изд. «Черноморье», г.Одесса, 1998 г. Цивільне право, частина друга. За ред. О.А. Підопригори і Д.В. Бобрової., Київ, 1996. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю, 15 червня 1965 року. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, 25 квітня 1966 року.

скачать реферат Расчеты налога на добавленную стоимость

Налоговый учет на предприятии ведется на основании общих принципов, закрепленных частью 2 НК РФ. Дата получения дохода в целях исчисления налога на прибыль определяется по методу начисления. Для определения сумм доходов и расходов и составления Декларации по налогу на прибыль организация использует данные бухгалтерского учета, аналитических регистров. Состав и порядок ведения налоговых регистров определяется главным бухгалтером по мере необходимости. Налог на прибыль уплачивается ежеквартально. Амортизация объектов основных средств для целей налогообложения производится линейным методом. Для амортизируемых основных средств, которые являются предметом договора финансовой аренды к основной норме амортизации применяется специальный коэффициент 3. Срок полезного использования ОС принять минимальный как в налоговом так и в бухгалтерском отчете с учетом сроков эксплуатации у предыдущего собственника. Стоимость объектов основных средств стоимостью до 20 тыс.руб. за единицу учитываются на счете 10 «Производственные запасы» и списываются на себестоимость продукции в момент передачи их в эксплуатацию.

скачать реферат Учет готовой продукции в СПК "Октябрьский"

Датой реализации товаров для предприятия является день отгрузки. Создание первичных учетных документов, порядок и сроки передачи их для отражения в бухгалтерском учете, производится в хозяйстве в соответствии с графиком документооборота утвержденного председателем хозяйства. В соответствии с графиком, отчет по заработной плате сдается управляющим, учетчиком и зав. складом 22 числа каждого месяца. 24 числа каждого месяца управляющим представляется отчет по нормам выработки. 26 числа каждого месяца сдается отчет о заработной плате отделом кадров. При создании графика документооборота бухгалтерией хозяйства учтены все требования ПБУ 1/98. В учетной политике СПК «Октябрьский» заключены распределенные обязанности, возложенные на главного бухгалтера, а в должностных инструкциях указаны обязанности остальных работников предприятия. Контроль за выполнением учетной политики возлагается в СПК «Октябрьский» на председателя. Если руководство нашего хозяйства пожелает изменить учетную политику, то это решение необходимо будет обосновать и оформить приказом руководителя СПК «Октябрьский».

Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее
Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр
Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки
скачать реферат Этапы составления графика документооборота и графика учетных работ на предприятии

В случае разногласий между руководителем организации и главным бухгалтером по осуществлению отдельных хозяйственных операций первичные учетные документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения руководителя организации, который несет всю полноту ответственности за последствия осуществления таких операций и включения данных о них в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность. Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения хозяйственной операции, а если это не представляется возможным — соответственно по окончании операции. При реализации товаров, продукции, работ и услуг с применением контрольно-кассовых машин допускается составление первичного учетного документа не реже одного раза в день по его окончании на основании кассовых чеков. Создание первичных учетных документов, порядок и сроки передачи их для отражения в бухгалтерском учете производятся в соответствия с утвержденным в организации графиком документооборота. Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передача их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы.

скачать реферат Автоматизация бухгалтерского учета

В подобных условиях очень важно иметь средства работы с распределенными информационными базами, построенных с учетом принципа организации единой системы автоматизированного учета на предприятии. В этом плане ППП обеспечивает: • ведение неограниченного количества автономно работающих информационных баз; • полную или выборочную синхронизацию данных; • настройку состава синхронизируемых данных; • произвольный порядок и способ передачи изменений. Использование средств управления распределенными информационными базами не ограничивает действия пользователей системы. Все изменения данных система отслеживает автоматически и передает их в соответствии с описанными правилами синхронизации. Возможности «1С:Бухгалтерии» С целью улучшения качества, адаптивности и технологичности «1С:Бухгалтерия» предусматривает набор сервисных возможностей: • контроль корректности вводимых проводок; • табло счетов (оперативный просмотр итогов по счетам); • проверка возможности удаления неиспользуемых бухгалтерских счетов, объектов аналитики, документов; • вызов компьютерного обучающего видеокурса; • вызов правовой системы с диска ИТС или «1С: Гарант. Правовая поддержка».

скачать реферат Приватизация муниципального жилищного фонда: Проблемы и правовые последствия

Так, жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте до 14 лет передаются им в собственность по заявлению законных представителей с предварительного разрешения органов опеки и попечительства либо по инициативе указанных органов. Жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, передаются им в собственность по их заявлению с согласия законных представителей. Особо оговорен порядок оформления договоров передачи жилья в собственность несовершеннолетних в случае помещения их в детские или иные воспитательные учреждения. При такой ситуации закон возлагает на администрацию соответствующего учреждения, родителей, усыновителей, опекуна либо попечителя над имуществом, сели таковой назначен, обязанность в течении шести месяцев со дня помещения несовершеннолетнего в указанные учреждения оформить договор о приватизации в его собственность и принять меры по распоряжению жилым помещением в интересах несовершеннолетнего. При этом средства от сделок должны зачисляться на счета по вкладам на имя несовершеннолетнего в местном отделении банка. Помимо перечисленных дополнений в Законе от 20.07.1994 года имеются и определенные льготы для несовершеннолетних.

скачать реферат Ценные бумаги

Передача прав Передача прав из ценной бумаги Порядок и способы передачи прав из ценной бумаги зависят от деления ценных бумаг на предъявительские, ордерные и именные. Более сложной при этом является передача ордерных ценных бумаг и именных ценных бумаг, которые передаются соответственно по индоссаменту и в порядке, предусмотренном для уступки требования. Отличия уступки требования от индоссамента Первое отличие индоссамента от уступки требования заключается в том, что лица, передавшие ордерную ценную бумагу, несут солидарную ответственность за исполнение обязанности по ней должником. (Применительно к отдельным видам ценных бумаг такое правило установлено в Положении о переводном и простом векселе). Уступка требования не предполагает такой ответственности. Вторым отличием является то, что индоссамент, по сути, представляет собой одностороннюю сделку, поскольку права из ценной бумаги в данном случае считаются переданными после проставления индоссамента. Так, в п. 13 Положения о переводном и простом векселе установлено, что индоссамент должен быть подписан индоссантом.

скачать реферат Государственное регулирование экономики как многосторонний экономический процесс

Она должна обеспечить согласование огромного множества планов и действий различных людей, причем изменение экономического поведения одного индивида может потребовать перемен в экономическом поведении многих людей. Среди множества механизмов согласования некоторые доминируют по отношению к остальным и отличаются устойчивостью. Совокупность преобладающих и устойчивых механизмов координации образует экономическую систему. Среди различных способов координации преобладает иерархический порядок, основанный на передаче распоряжений от вышестоящих к нижестоящим, и спонтанный порядок, который возникает как непреднамеренный результат взаимодействия равноправных индивидов, преследующих индивидуальные цели. Спонтанный порядок соответствует рыночной организации, в рамках которой экономические субъекты руководствуются главным образом изменением относительных цен. Длительное время в мире существовали две экономические системы: административно-командная и рыночная. Административно-командную, представляющую собой жесткую и строго иерархическую систему управления, в последнее время критикуют, называют тормозом экономического развития.

Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", оранжевый.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
скачать реферат Культорологічні теорії

А як же інакше? Якщо слід виявити справді щось нове та особливе, слід подивитися на конкретні факти й проблеми, в яких приховано нове”. Культуру Фуко сприймав як мову, дискурс. Культура як дискурс володіє примусовістю. Однак Фуко був переконаний, що не влада є вирішальною в культурі. Реальний порядок, із яким має справу кожна людина ( тобто його мова, схеми сприйняття, форми вираження та відтворення), є основним кодом культури. Цей імперичний порядок також доповнюють у культурі відповідні теорії наукового та філософського пояснення. Між іншим порядок, що є вирішальним для специфічності даної культури, не може бути поміченим ні на імперичному ні на теоретичному рівнях.Лише область, розташована між цими рівнями розкриває порядок у його суті. Ця область по Фуко, найбільш “основоположна”, тобто саме вона передує “ словам, жестам й сприйняттям”. Прояви цього порядку визнаються, пов”язуються з простором і часом, стають тим, що культура вважає істинним. Проте це не пошук істини, а швидше гра в істину. Одні чи інші речі “ проблематизуються”, і становляться предметом особливої уваги й обговорення.

скачать реферат Дискретизация и квантование изображений

В этом случае удается получить высококачественные восстановленные изображения, если число уровней квантования составляет всего 64 (6 разрядов) . По-видимому, это связано с тем, что операторы преобразований линейны и дают взвешенные суммы, а сумма произвольных случайных величин распределена по закону, близкому к гауссовскому. Способ кодирования коэффициентов разложении зависит от примененного алгоритма выборка коэффициентов. Как уже отмечалось, при пороговой дискретизации необходимо, чтобы код содержал адрес отсчета в пространстве преобразования, причем на каждый отсчет отводится фиксированное число разрядов кодовой комбинации. При зонной дискретизации используется низкочастотный характер изображения, т.е. тот факт, что коэффициенты разложения, соответствующие низким частотам (или малым порядкам базисных векторов), имеют большую величину, чем высокочастотные коэффициенты. Этим можно воспользоваться, уменьшая число разрядов кода, отводимых на отсчет, по мере перехода от низких частот к высоким . Информацию о положении отсчетов передавать не нужно, поскольку форма зоны известна, а порядок выбора и передачи отсчетов .внутри зоны может быть зафиксирован.

скачать реферат Попереднє розслідування

Закриття справи провадиться мотивованою постановою слідчого (ст. 211 КПК). 6. Закінчення попереднього слідства. Провадження попереднього слідства закінчується: складанням обвинувального висновку; винесенням постанови про закриття справи; винесенням постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру (ст.212 КПК). У більшості випадків попереднє слідство закінчується складанням обвинувального висновку й передачею справи через прокурора до суду. Для забезпечення прав і законних інтересів усіх учасників процесу закон зобов'язує слідчого, перш ніж приступити до складання обвинувального висновку, виконати ряд процесуальних дій. Визнавши попереднє слідство в справі, яка підлягає направленню для віддання обвинуваченого до суду, закінченим, слідчий повідомляє про це потерпілого, цивільного відповідача або їхніх представників і роз`яснює їм їхнє право ознайомитися з матеріалами справи; про це слідчий складає відповідний протокол або додає до справи копію письмового повідомлення.

скачать реферат Принципи кримінального права

Науково-практичну розробку вказаного принципу пов’язують з висловом Чезаріа Беккаріа: “один із найбільш дієвих засобів, що стримують злочини, полягає не в жорстокості покарань, а у їх невідворотності.” Даний вислів підтримувався радянськими науковцями кримінального права. Це було викликано тим, що В.І.Ленін звернув увагу на цю думку, вказавши, що : “важливо не те, щоб за злочин було призначено тяжке покарання, а те, щоб жоден випадок злочину не був нерозкритим.” До того ж радянське кримінальне право завжди відрізнялося крайньою жорстокістю, особливо на ранніх етапах його існування, коли воно було важливим засобом боротьбу з контреволюцію. Крім того, у нашому праві не існувало процесуальних перепон для прояву концепції невідворотності відповідальності. Важко сказати, яка з названих причин зіграла вирішальну роль, але у вітчизняному кримінальному праві був проголошений принцип невідворотності покарання. Спочатку мова йшла про саме покарання, а не відповідальність. Перший удар по даній концепції був нанесений у 50—60 роки введенням інституту звільнення від кримінальної відповідальності з передачею справи в товариський суд чи передачею винного на поруки.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.