телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Разное -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Бухгалтерский учет

Правила оформлення документа

найти похожие
найти еще

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Зміст 1. Текст як реквізит документа 2. Оформлення сторінки 3. Оформлення титульної сторінки 4. Рубрикація тексту 4.1. Правила оформлення заголовків та підзаголовків 4.2. Оформлення приміток, додатків і підстав до тексту 4.3. Виноски до тексту та правила їх оформлення 4.4. Правила оформлення бібліографії 4.5. Прийоми виділення окремих частин тексту перелік літератури 1. Текст як реквізит документа Текст — головний елемент документа. Це сукупність речень (кількох чи багатьох), послідовно об'єднаних змістом і побудованих за правилами певної мовної системи. Він є засобом відтворення зв'язного мовлення, тобто висловлювання, пов'язаного однією темою, основною думкою та структурою. При складанні тексту документа мають виконуватися вимоги, найголовніші з яких — достовірність та об'єктивність змісту, нейтральність тону, повнота інформації та максимальна стислість. Достовірним текст документа є тоді, коли викладені в ньому факти відображають справжній стан речей. Точним текст документа є тоді, коли в ньому не допускається подвійне тлумачення слів та висловів. Точність мовлення вимагає співвіднесеності змісту висловлювання з реальною дійсністю. Вона залежить від уміння висловлювати однозначно думки, вживаючи слова, словосполучення, речення відповідно до норм літературної мови. Точним мовлення може бути за умови знання предмета-мовлення, знання мови, володіння її лексичним багатством. Найбільше можливостей для вираження точності мають багатозначні слова, терміни, синоніми, омоніми, пароніми. Для багатозначних слів та омонімів основним джерелом точної передачі значення слова є контекст. Омоніми (слова, які звучать однаково, але мають різне значення) принципово відрізняються від багатозначних слів, бо їх значення не пов'язані між собою, а між значеннями багатозначного слова існують зв'язки. У словниках багатозначні слова й омоніми подаються по-різному. Омоніми подаються окремими статтями і позначаються вгорі арабськими цифрами, наприклад: блок1 — вантажопідйомний пристрій; блок2 — технічний термін; використовується на будівництві; блок3 — об'єднання, угруповання. Для ділового мовлення важливе явище синонімії, адже воно покликане якнайточніше відтворювати відтінки людської думки. Незнання синонімічних можливостей слова часто призводить до помилок. Уміле використання синонімів (слів, які мають близьке або тотожне значення, але відрізняються звучанням) робить мовлення багатшим, досконалішим. Добираючи слова з синонімічного ряду, треба враховувати відтінок у значенні, стильову належність: документи — ділові папери, папери, джерела, першоджерела; думка — твердження, ідея, задум; застосовувати — використовувати, запроваджувати; реалізація – виконання, здійснення, втілення, проведення; період — етап, епоха, ера, час, пора, вік, проміжок часу; рішення — вирішення, розв'язання, розв'язок, ухвала, постанова, вирок, присуд. Звичайно, багато слів-синонімів неважко розрізнити за значенням, як-от: робітник — працівник — співробітник. Але, скажімо, замісник і заступник примусять замислитися щодо тотожності значень, бо замісник — це людина, яка тимчасово виконує чиїсь обов'язки, а заступник — офіційна назва постійної посади.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве

При этом необходимо учитывать, что соблюдение установленного ст. ст. 7, 8 данного Закона порядка оформления передачи жилья обязательно как для граждан, так и для должностных лиц, на которых возложена обязанность по передаче жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде в собственность граждан (в частности, вопрос о приватизации должен быть решен в двухмесячный срок, заключен договор на передачу жилья в собственность, подлежащий регистрации, со времени совершения которой и возникает право собственности гражданина на жилое помещение). Однако если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до регистрации такого договора, то в случае возникновения спора по поводу включения этого жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении требования наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано (п. 8 Постановления от 24 августа 1993 г. 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации) [150]

скачать реферат Качество продукции как показатель деятельности предприятия

Стандартизация обеспечивает совпадение размеров и допусков отдельных деталей, возможность совместного использования различных видов продукции; Эффективное управление производством, поскольку стандартизация производственных процессов и контроль за их ходом создают необходимые предпосылки для достижения заданного уровня качества при оптимальных затратах. Социальная функция стандартизации проявляется в создании нормативов и достижении на практике такого уровня параметров и показателей продукции, работ, услуг, который соответствует социальным показателям общества, связанным с охраной окружающей среды, здравоохранением безопасностью людей при производстве, обращении, использовании и утилизации продукции. Коммуникативная функция стандартизации обеспечивает возможность создания базы для объективного восприятия различных видов информации через нормативную фиксацию терминов и определений, условных знаков, символов, обозначений, установление единых правил оформления документов и т.п., способствуя тем самым достижению необходимого для общества взаимопонимания и расширяя взаимообогащающий обмен информацией.

Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные
Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные
 Система технического обслуживания и ремонта общепромышленного оборудования : Справочник

Математическая теория надежности.P М.: Советское радио, 1964. 45.PБукан Дж., Кенигсберг Э. Научное управление запасами.P М.: Наука, 1967. 46.PЛанге О. Оптимальные решения.P М.: Прогресс, 1967. 47.PКокс Д., Смит В. Теория восстановления.P М.: Советское радио, 1967. 48.PМихлин В. М. Прогнозирование технического состояния машин.P М.: Колос, 1976. 49.PГОСТ 2162376. Система технического обслуживания и ремонта техники. Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения. 50.PГОСТ 2157176. Система технического обслуживания и ремонта техники. Методы определения допускаемого параметра технического состояния и прогнозирования остаточного ресурса составных частей агрегатов машин. 51.PГОСТ 12.1.00976. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения. 52.PГОСТ 2.60979. ЕСКД. Порядок разработки, согласования и утверждения эксплуатационных и ремонтных документов. 53.PГОСТ 3.111579. ЕСТД. Правила оформления документов, применяемых при ремонте изделий. 54.PГОСТ 2356479. Техническая диагностика

скачать реферат Мадридское соглашение как форма международной регистрации товарных знаков

Вместе с тем такие индустриально развитые государства, как США, Япония и Великобритания не подписали Мадридское соглашение. Часть 2 Преимущества международной регистрации знаков по Мадридскому соглашению сводятся к следующим моментам. Во-первых, упрощается процедура подачи заявок на регистрацию товарного знака. Заявитель подает только одну заявку в Международное бюро ВОИС на французском языке, указывая страны, в которых он испрашивает охрану. В случае необходимости увеличения числа стран, в которых обеспечивается охрана знака, например, в случае экспорта в эти страны товаров, он может сделать заявление о "территориальном расширении". Другим преимуществом является то, что заявка оформляется через национальное Патентное ведомство, т.е. отпадает необходимость в услугах патентных поверенных в каждой из стран. Стоимость международной регистрации существенно уменьшается по сравнению со стоимостью национальных регистраций за счет исключения из расходов заявителя гонораров патентных поверенных. Исключается необходимость в соблюдении правил оформления документов заявки, оттисков знаков и т.д. в каждой из стран, в которой испрашивается охрана товарного знака.

 Секретарское дело

Юлия Александровна Петрова Секретарское дело Глава 1. Нормы и правила оформления документов 1.1. Оформление реквизитов Стандарт документ, устанавливающий характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг в целях многократного использования. Реквизиты документа надписи, которые являются обязательными элементами оформления официальных документов. Каждый документ имеет индивидуальный набор реквизитов, которые отражают его особенности и назначение. Формуляр документа набор реквизитов официального письменного документа, расположенных в определенной последовательности. Бланк документа набор реквизитов, идентифицирующих автора официального письменного документа. Заголовочная часть (реквизиты: с 01 по 17 и 19) содержит сведения об организации и первичные данные о самом документе. Содержательная часть (реквизиты: 18, 20 и 21)P главная часть документа, раскрывающая его назначение и смысл

скачать реферат Делопроизводство

Выполнение единых правил оформления документов обеспечивает: юридическую силу документов; оперативное и качественное составление и исполнение документов; организацию быстрого поиска документов; более активное использование компьютера при составлении документов; Любой документ состоит из ряда составляющих его документов (даты, текста, подписи и т.д.), которые называются реквизитами. Каждый вид документа (акт, приказ, письмо) имеет определенный набор реквизитов. В практике работы коммерческих предприятий не используется реквизит «1 - государственный герб». Он ставится только на документах государственных учреждений и предприятий, которым предоставляется такое право. Реквизит «3 - изображение наград» также не используется при разработке бланка фирмы. К наиболее важным реквизитам документов, используемым в современной практике, относятся: 2 - эмблема организации; 7 - наименование организации; 9 - индекс предприятия связи, почтовый индекс, телефон, факс, номер расчетного счета в банке; 10 - название вида документа; 11 - дата; 12 - индекс (№) документа; 13 - ссылка на индекс и дату входящего документа; 15 - гриф ограничения доступа к документу; 16 - адресат; 17 - гриф утверждения; 18 - резолюция; 19 - заголовок к тексту; 20 - отметка о контроле; 21 - текст; 22 - отметка о наличии приложений; 23 - подпись; 25 - визы; 26 - печать; 27 - отметка о заверении копии; 28 - фамилия исполнителя и номер его телефона; 29 - отметка об исполнении документа и направлении его в дело; 31 - отметка о поступлении.

скачать реферат Документооборот фирмы стандарты

В развитие Основ законодательства об Архивном фонде Российской Федерации и архивах приняты: Указ Президента Российской Федерации от 17 марта 19Э4 г. «Об утверждении Положения об Архивном фонде Российской Федерации», постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 3 марта 1993 г «О порядке ведомственного хранения документов и организации их в делопроизводстве» и др. Законодательство Российской Федерации регулирует и другие сферы деятельности, тесно связанные с документационным обеспечением, например создание и использование современных автоматизированных н телекоммуникационных систем (закон Российской Федерации «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данным» от 23 сентября 1992 г и другие указы и постановления), законы и иные правовые акты в области связи: федеральные законы «О связи» .от 16 февраля 1995 г. и «О почтовой связи» от 9 августа 1995 г, Почтовые правила от 22 апреля 1992 г, принятые Советом глав администраций связи Регионального содружества в области связи, и другие правовые нормативные акты. 3. Правила оформления документов Каждый документ состоит из отдельных составляющих его элементов) которые называются реквизитами (подпись) печать) текст) название вида документа и т.д.)- Совокупность реквизитов, расположенных в документе определенным образом, составляет его формуляр.

скачать реферат Безналичный платежный оборот в Российской Федерации

РКЦ – участники электронной системы межбанковских расчетов и КБ – пользователи включаются в региональный справочник электронных расчетов. Пользователями системы расчетов по технологии электронных платежей могут быть коммерческие банки и другие учреждения и организации, имеющие корреспондентские или расчетные счета в РКЦ – участниках электронной системы межбанковских расчетов. Пользователь заключает с ГУ и обслуживающим его счет РКЦ – участником Договор или дополнение к Договору о корреспондентских отношениях, в котором определяются правила оформления документов и порядок их доставки, условия прохождения электронного платежа и ответственность сторон. Внутрирегиональные электронные платежи должны выполняться “ день в день”, т.е. в течение операционного дня, средства, списанные со счета хозоргана или корреспондентского счета КО – отправителя платежа, должны быть зачислены на счет хозоргана или корреспондентский счет КО –получателя. При возникновении нестандартных ситуаций (отказ технических средств, отсутствие связи ) допускается зачисление средств КО – получателю на следующий рабочий день.

скачать реферат Как оформляют документы

Каждому человеку в своей жизни приходится оформлять те или иные документы. Сейчас это все чаще и чаще делают с помощью компьютера. Но, независимо от того, пишется ли документ от руки, печатается ли на пишущей машинке или с помощью ПК, его оформление подчиняется определенным правилам. Единые требования и правила оформления документов устанавливаются государственными нормативными актами7. Они обеспечивают: юридическую силу документов; их оперативное составление и использование; быстрый поиск; возможность автоматизации работы. Документы печатаются, чаще всего, на листах формата А4 и должны иметь поля: левое -- не менее 20 мм (обычно, 35 мм) -- для подшивки; верхнее -- не менее 20 мм; правое -- не менее 10 мм; нижнее -- не менее 10 мм. Любой документ состоит из набора составляющих его элементов (названия, текста, подписи и т. п.), которые называются реквизитами8. Расположение реквизитов на листе и их набор для каждого конкретного документа определяется стандартом. Мы рассмотрим несколько наиболее часто встречающихся видов документов. На рисунке показано расположение реквизитов, использующихся в этих документах.

Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки
Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
скачать реферат Документирование

СодержаниеПравила оформления документов. Требования к бланкам документов. Реквизиты и их предназначение. Требования к бланкам документов Система организационно-распорядительной документации Список литературы Правила оформления документов. Требования к бланкам документов. Реквизиты и их предназначение С 1 июля 2003 г. введен новый стандарт ГОСТ Р 6.30-2003, устанавливающий требования к оформлению документов. Он интересен всем, кому приходится работать с такими документами, как постановления, распоряжения, приказы, решения, протоколы, акты, письма и другие документы. Стандарт устанавливает состав реквизитов управленческих документов, правила их составления и расположения, а также требования к бланкам документов1 . Обновление стандарта ГОСТ Р 6.30-97, по которому пять лет работали тысячи специалистов, в том числе и секретари, всегда большое событие. Новому стандарту будут посвящены занятия по повышению квалификации, тренинги, семинары. Стандарт станет составной частью курса делопроизводства и управления в различных учебных заведениях. Вводимый стандарт устанавливает единые требования и правила оформления документов управления независимо от того: государственное это или негосударственное предприятие; каким видом деятельности занимается предприятие; как ведется делопроизводство (традиционным способом или на основе современной информационной технологии).

скачать реферат Организация документооборота на предприятии

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА НА ПРЕДПРИЯТИИ В процессе хозяйственной деятельности предприятию приходится иметь дело с множеством различных документов. Порядок их обработки и движения на предприятии с момента создания или получения до сдачи в архив, как правило, регламентируется графиком документооборота, утвержденным приказом (распоряжением) руководителя предприятия. График документооборота обязательно должен быть увязан с учетной политикой, принятой на предприятии. Основные правила составления графика документооборота, а также общие нормы и правила оформления документов изложены в Положении о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, утвержденном приказом Министерства финансов Украины от 24.05-95 № 88 График документооборота может быть оформлен в виде таблицы, схемы или перечня работ по созданию, проверке и обработке документов, выполняемых каждым подразделением предприятия, а также всеми исполнителями с указанием взаимосвязи и сроков выполнения работ. Работники структурных подразделений предприятия заполняют и подают документы, относящиеся к сфере их деятельности, по графику документооборота.

скачать реферат Основные принципы делопроизводства

К достоинствам нового стандарта, как это не парадоксально, можно отнести небольшое количество изменений. Сохраняется определенная преемственность и стабильность. В качестве сравнения можно привести международный опыт. Правила составления документов в западном делопроизводстве в основном были сформированы в 1930 году и, с небольшими изменениями, сохранились до наших дней. Выполнение единых правил оформления документов обеспечит: юридическую силу документов; качественное и своевременное составление и исполнение документов; организацию оперативного поиска документов, и, следовательно, будет способствовать успешной деятельности вашего предприятия. 2. Формуляр-образец, его назначение и состав реквизитов Важная задача, связанная с совершенствованием управления, – упрощение работы с документами, ускорение их составления и оформления. Её решению в значительной степени способствует создание стандартов унифицированной системы организационно-распорядительной документации – ГОСТ Р 6.30–2003. Он представляет собой свод единых научно обоснованных правил подготовки и оформления документов.

скачать реферат Распорядительные документы

Требования к оформлению документов» и типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденная приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 8 ноября 2005 г. № 536. Также при определении этапов подготовки распорядительных документов использовался учебник «Делопроизводство. Организация и технологии документационного обеспечения управления» под ред. проф. Т.В. Кузнецовой. При изучении правил оформления распорядительных документов применялся учебник «Правила оформления документов: Комментарий к ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документа-ции. Требования к оформлению документов» Чуковенкова А.Ю. и Янковой В.Ф., а также учебно-методический комплекс «Документоведение и делопроизводство» Панфиловой Т.А. и Кондратьевой Т.Н. Большую помощь при написании работы оказал учебник под ред. В.А. Кудряева «Организация работы с документами». 1. КЛАССИФИКАЦИЯ РаспорядительныХ документОВ Распорядительные документы – это документы, в которых фиксируются решения административных и организационных вопросов деятельности организации.

скачать реферат Анализ расчетов предприятия с поставщиками и подрядчиками на примере ОАО "Брасовская мебельная фабрика"

Ее цель - получение достаточного количества доказательств того, что весь массив ПУД имеет юридическую силу (т.е. соблюдены все требования к оформлению документации). Здесь необходима сплошная, полистная проверка всех отобранных документов. К проверке документации, оформляющей операции, по которым были обнаружены расхождения, следует подойти с особой тщательностью. По результатам проведения данной процедуры выделяется общий уровень соблюдения правил оформления документов по данному участку, выявленные нарушения отражаются в акте проверки. Информация по тем операциям, где документов нет либо они оформлены неверно (отдельные реквизиты отсутствуют либо в документах есть исправления), обязательно должна быть учтена в дальнейшем, при проверке их отражения на счетах учета. Проверка соблюдения графика документооборота проводится с целью установить наличие либо отсутствие графика документооборота по операциям с поставщиками и подрядчиками, и на все ли первичные документы он составлен. В ходе данной процедуры целесообразно заполнить таблицу, чтобы проследить основные этапы документооборота всех первичных документов, участвующих в оформлении операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками.

Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
скачать реферат Основы жилищного гражданского права

К административным же правоотношениям правила о наследственном правопреемстве не применяются. Кто прав в данном споре? Решение В данном споре права наследница Мельникова. Так, в соответствии с п. 14 Примерного Положения «О бесплатной приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 18 ноября 1993 г. 41, если гражданин, подавший заявление о приватизации жилья, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в его собственность либо до регистрации такого договора, то это обстоятельство не может служить основанием к отказу в удовлетворении требований наследников, если наследодатель выразил при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано. В случае возникновения спора по поводу наследования жилого помещения вопрос решается в судебном порядке. Задача №2 ЗАО «Форпост» было реорганизовано путем разделения его на два самостоятельных предприятия: ЗАО «Старт» и ЗАО «Поиск».

скачать реферат Основные черты устной деловой речи

Жесткий текстовый каркас письменного текста определен закрепленностью каждой его части формально-логическим принципом организации, строгостью правил оформления документа. Соответствие форме документа, представляющей собой совокупность элементов оформления и содержания, оцениваемых с точки зрения их состава, объема, последовательности, расположения и взаимной связи, является совершенно необходимым для любого текста деловой письменности. Текстовая организация устной деловой диалогической речи в большей мере определяет ее своеобразие. В отличие от каноничности текстовой структуры текста документа устная спонтанная диалогическая речь имеет другие принципы организации. Как уже говорилось, во время непосредственного общения, кроме вербального канала, используются невербальные, паралингвистические средства (жесты, мимика, интонация, организация пространства). Общность званий и конситуация позволяют говорящим, используя жестикуляцию, мимику и интонацию, не проговаривать целые фрагменты текста, делая его малопонятным для всех, кто не знает конситуации и не владеет фоновыми знаниями.

скачать реферат Формы представления моделей

Чаще всего такое описание называют текстом (в узком смысле слова). Текст книги, текст выступления, пояснительный текст, текст задачи — это некоторые языковые конструкции, состоящие из элементарных знаков языка (к элементарным знакам языка относятся его алфавит и словарь). Но не всякий набор знаков можно назвать текстом. В семиотике и лингвистике существуют строгие определения понятия текста. Для нас важно, что текст передаёт некоторое содержание (осмыслен) и имеет определённую структуру. Чаще всего мы встречаемся с неформализованными текстами, структура которых не является жёстко заданной. Когда вы пишете личное письмо, вы соблюдаете минимальные требования формализации — правила орфографии и синтаксиса. В деловом письме вы уже позаботитесь о принятой форме обращения, соблюдении стиля, выделении красных строк и так далее. В делопроизводстве приняты достаточно строгие правила оформления документов, хотя содержание документов может быть самым разным. Есть и ещё более формализованные тексты, в которых определённые требования предъявляются и к содержанию. Пример Вам, вероятно, приходилось заполнять различные бланки, в каждую графу которых вы вносили соответствующие этой графе сведения о себе.

скачать реферат Организация проектирования электронной аппаратуры. Техническая документация

Например, обозначение стандарта «ЕСТД. Правила оформления документов контроля. Журнал контроля технологического процесса» имеет вид: ГОСТ 3.1505—75, то есть ГОСТ — категория нормативно-технического документа (государственный стандарт), 3 — класс (стандарты ЕСТД), 1 — изделие машино- или приборостроения, 5 — классификационная группа стандартов, 05 — порядковый номер стандарта в группе, 75 — год регистрации стандарта. Виды и правила проектирования ТД определяются видом производства, на котором будут изготовляться или ремонтироваться изделия и его составные части. В машино- и приборостроении в зависимости от назначения производства можно разделить на основное, вспомогательное и опытное. Основное производство — производство товарной продукции, вспомогательное — производство средств, необходимых для обеспечения функционирования основного производства. Опытное производство — производство образцов, партий и серий изделий при проведении научно-исследовательских работ. По типу производства разделяются на единичное, серийное и массовое.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.