телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Медицинаподраздел:Медицина

Генноинженерные биотехнологии

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Для цього з клітини знімають оболонку. Такі клітини без оболонки називаються протопластами. Вони мають здатність зливатися, при цьому об’єднується весь генетичний матеріал обох клітин. Після об’єднання утворюється спільна для протопластів, що злилися, оболонка, і з’являється клітина-монстр. Уявимо приміром, що одну клітину ми взяли у крокодила, а другу – в курки і злили їх в одну. Отримана клітина – це монстр, який не існує в природі, така собі крококурка. Можна з’єднати клітину людини і клітину моркви. На рівні клітини цей монстр містиме людські гени і гени моркви. Та слава Богу, що з такого гібрида не виросте тварина, але клітини будуть ділитися. І що найцікавіше: під час кожного поділу клітини вилучається частина генетичного матеріалу, частина генів чи хромосом, які філогенетичні молодощі. У процесі поділу клітина повертається до початкового стану, в якому вона перебувала до інженерно-генетичних маніпуляцій. Тобто вона виникає під час поділу те, що філогенетично молодоще, і, врешті-решт, усе стає на свої місця. Коли тільки з’явилася можливість працювати з клітинами і генами, то відразу відкрилися перспективи для одержання певних лікарських препаратів, скажімо, інсуліну. Це надзвичайно актуально для медицини, оскільки на діабет хворіє приблизно 10 % населення земної кулі, тобто 0,5млрд. людей. Інсулін традиційно добувається з підшлункової залози великої рогатої худоби чи свиней. Якщо у майбутньому орієнтуватися тільки на такий шлях його одержання, то ніяких тварин невистачить для того, щоб задовольнити потреби в цьому препараті. Можна навести простий розрахунок: для лікування 750 діабетиків протягом року необхідно забити 23,5 тварини. Це дасть усього лише 450г. інсуліну. А використовуючи генно-інженерну технологію, таку кількість інсуліну можна одержати з мікроорганізмів, що інкубуються у дев’яти літровій посудині. Як це робиться ? Ген інсуліну “вшивається” у плазміди, переноситься у кишкову паличку і починає в ній працювати, виробляючи інсулін. Собівартість препарату набагато нижча, ніж застарого способу його одержання. Отже, вигода застосування тут генно-інженерної технології очевидна. Можна отримати не тільки бичачий чи свинячий інсулін, а й людський. Сьогодні це вже роблять. Причому отримувати інсулін дає змогу як плазмідна технологія, так і фагова. На базі генно-інженерної технології виник новий напрям – генна терапія. Суть її полягає у введенні в організм зміст генів, які перестали працювати чи працюють погано, активних генів. Наприклад, при захворюванні на діабет вводиться ген інсуліну, аби він працював і видавав свою продукцію. У дослідах на щурах це дало блискучий ефект. Щурам робили операцію – у них виділяли підшлункову залозу. Після цього тварини вже не виробляли інсуліну і були приречені на загибель. Але їм вводили ген інсуліну. Вони жили і це означало, що конструкція гену інсуліну працює. Тепер ця конструкція вже передається на передклінічні та клінічні випробування. Відкрилися також перспективи використання гена ліпопротеіну високої щільності (ЛВЩ), який продукує ліпопротеїд з такою ж назвою. Цей ліпопротеїд пов’язаний з таким захворюванням, як інфаркт і інсульт у ще нестарих людей – приблизно сорокарічного віку. Справа в тому, що з роками часто накопичується у судинах холестерин.

У більшості оброблених тваринних пологів починаються в середньому через 24 -5 годин після ін'єкції; у 95% з них пологи проходять протягом 36 годин. Останні два десятиліття ознаменувалися активною розробкою нових біотехнологічних прийомів до розведення тварин, а саме, трансплантації ембріонів, запліднення яйцеклітин поза організмом, клонування ембріонів і одержання трансгенних тварин. Останнім часом у зв'язку з успіхами в розробці методу клонування тварин з використанням соматичних клітин, заслуговує на увагу проведення трансфекції цих кліток чужорідним геном, а потім використання їх як джерела ядра пересадження. Це забезпечить більш ефективне одержання трансгенних ембріонів і тварин. Обговорюються кілька областей застосування трансгенних сільськогосподарських тварин: підвищення швидкості росту і зниження відкладення жиру в туші, резистентність до хвороб, якість тваринницької продукції і створення тварин-продуцентів коштовних біологічно активних речовин, головним чином, людських лікарських білків. У 1982 році були отримані перші трансгенні миші з геном гормону росту, у яких спостерігалося чотириразове збільшення швидкості росту і подвоєння кінцевої живої маси. На противагу результатам, отриманим на мишах, у трансгенних свиней з геном гормону росту не спостерігалося аналогічного прискорення росту. Тільки при згодовуванні трансгенним свиням раціону з підвищеним змістом протеїну (18% замість 16%) у них були на 16,5% більш високі середньодобові прирости ваги. Однак у трансгенних свиней зафіксоване більш ніж дворазове зменшення товщини шпику в порівнянні з контрольними свинями. Розходження по швидкості росту між трансгенними мишами і свинями порозуміваються тим, що на використовуваних мишах не вели селекцію по їхній швидкості росту, а на свинях протягом багатьох поколінь таку селекцію вели і тому генетичний потенціал росту, очевидно, знаходиться недалеко від потенційного плато свиней. Одержання трансгенних тварин, стійких до захворювань, представляється в даний час більш перспективним, чим збільшення продуктивності. Незважаючи на те, що резистентність до ряду захворювань – полігенна ознака, маються механізми резистентності, що ґрунтуються на одиничних генах і це уселяє впевненість в успіху використання трансгенних тварин, стійких до захворювань. Відомо, що чи проникненню розмноженню патогенів перешкоджають, головним чином, имунні механізми. У зв'язку з цим становить інтерес створення трансгенних тварин, продуцирующих різні речовини, що володіють імунологічними здібностями. Відомі окремі гени, відповідальні за стійкість до різних захворювань: ген Нх мишей резистентності до вірусу грипу, ген стійкості до диареї немовлят-поросят ген, що регулює зміст лактоферина в тканинах молочної залози, що підвищує опірність до маститу. Великий інтерес представляє одержання трансгенних тварин, що містять антизначеневий (ас) ген проти визначених вірусів. Механізм дії складається в експресії ас РНК у клітках і її наступній гібридизації зі значеневим РНК. Це приводить до ингибировання реплікації вірусного генома. У Біотехцентрі Россільгоспакадемії отримані трансгенні кролики з геном ас РНК проти лейкозу великої рогатої худоби.

З одержаних таким чином експериментальних даних він зміг сформулювати ймовірнісно-ствтисичні комбінаторні закономірності успадкування і побудувати гіпотезу спадкових факторів і чистоти гамет. У цьому Мендель випередив свій час, став піонером справжнього впровадження математичного мислення в біологію і створив основу швидкого і чітко спрямованого розвитку генетики в нашому віці За свою коротку історію генетика пройшла декілька етапів розвитку. Перший етап тривав з 1900 по 1912 р. – період тріумфальної ходи менделізму, тобто повторення і підтвердження законів Менделя на різних рослинницьких і тваринницьких об’єктах. У 1906р. цій молодій науці англійський учений В. Бетсон дав назву “генетика”, а в 1909р. датський генетик В. Іоганнесен запропонував такі основні терміни і поняття, як ген, генотип і фенотип. Другий етап припадає приблизно на 1912 – 1925 рр. І характеризується створенням і ствердженням хромосомної теорії в експериментальних роботах американського вченого Т. Меллера на дрозофілі. Основні заслуги Моргана – другого батька генетики - та його школи полягали у відкритті закону адитивності – лінійного розміщення генів у хромосомах, явища кросинговеру і хромосомного механізму визначення статі, розкриття суті зачепленого успадкування, можливості складання карт хромосом. Третій етап історії генетики, що припадає на 1925 – 1940 рр., можна назвати періодом штучного мутагенезу. Про мутації знали ще Ч. Дарвін, Г. де Фріз, А. Вейсман але вони вважали, що мутації зумовлюються якимись суто внутрішніми причинами і не залежать від зовнішніх факторів. Четвертий етап тривав з 1940р. по 1955р. – період вивчення на бактеріях і вірусах біохімічних і фізіологічних процесів, які є основою спадковості. О. Евері із співробітниками на основі дослідів Ф. Гриффіта у 1944р. з’ясував природу трансформації і довів, що носієм спадкової інформації є ДНК хромосом. П’ятий етап історії генетики розпочався з 1955р. і характеризувався дослідженнями генетичних явищ на молекулярному рівні. Г. Маттеі, Ф. Крік, С. Очова і М. Ніренберг у 1964 р. розшифрували генетичний код. У 1961 р. Ф. Жакоб і Ж. Моно запропонували схему регуляції білкового синтезу. Розділ 1. Генетична інженерія і біотехнології ХХІ століття Генно-інженерні біотехнології визначатимуть розвиток біології у найближчі десятиліття. Ця теза сьогодні вже ні в кого не викликає заперечень. Основна ідеологія наукового напряму, в рамках якого створюються ці “технології ХХІ століття”, полягає у внесенні змін у генетичний апарат життєвих структур з тим, щоб наділяти їх новими цінними властивостями. На цьому шляху відкриваються майже необмежені перспективи. І, оцінивши їх, цивілізований світ робить рішучу ставку на біотехнології. Генно-інженерні технології тісно “ контактують” з клітинними і тканинними технологіями. В їх основі лежить маніпуляція генами. А сама така маніпуляція і визначає практично все, що ми називаємо генною інженерією. Адже будь – які ознаки живих організмів – від спадкової функції до синтезу біологічно активних речовин – визначаються дезоксирибонуклеїновою кислотою (ДНК), в якій записана інформація про всі гени.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 История инженерной деятельности

Но нужно политическое решение разрешение на их выращивание. Все это касается и Украины. Трансгенные растения на столах потребителя уже есть. Около 70 наименований импортных трансгенных растений зарегистрировано и разрешено к применению. В этот разряд попали уже существующие продукты питания. Реально же провести экспертизу на наличие встроенного гена в какой-либо компонент продукта мы пока не в силах из-за отсутствия дорогостоящих тест-систем и оборудования. То есть если иностранная фирма-импортер не продекларирует наличие трансгенного растения в каком-либо продукте, то мы на сегодняшний день определить это не сможем. Директор института молекулярной биологии и генетики НАН Украины академик Г. Х. Мацука в статье «Горизонты генноинженерных биотехнологий», пишет, что уже выращены трансгенные пшеница, кукуруза, соя, картофель, подсолнечник и др. Этим растениям введены гены, которые отвечают за стойкость против большинства пестицидов, гербицидов и ядохимикатов. Нужна законодательная база для внедрения и финансирования на достаточном уровне

скачать реферат Биохимия нуклеиновых кислот

Возможность химически синтезировать, а также направленно вырезать из природных ДНК различные гены привела к рождению новой области биотехнологии — генной инженерии. Появились методы, позволившие вставлять произвольные гены в небольшие молекулы ДНК, способные внутри определенных клеток автономно размножаться, или самокопироваться синхронно с репликацией клеточной ДНК. Появилась возможность встроить ген, не свойственный данному организму, в наследственные структуры этого организма. А поскольку ген может программировать образование кодируемого им продукта — белка или РНК, — то такой организм может начать производить несвойственный ему продукт. Оказалось возможным производить в клетках бактерий нужные человеку или какому-либо важному для сельского хозяйства животному белки. Одним из самых впечатляющих примеров является организация генноинженерного производства человеческого инсулина. Это чрезвычайно важный гормон, производимый поджелудочной железой и совершенно необходимый для усвоения сахара. Недостаток, а тем более полное отсутствие инсулина приводят к тяжелейшему и широко распространенному заболеванию — диабету.

Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки
 История инженерной деятельности

Большие перспективы имеет генная инженерия. Успехи генетической инженерии ознаменовали начало качественно нового этапа в развитии биотехнологии. Важнейшим достижением стал переход от производства технических соединений до получения химически чистых продуктов биосинтеза: инсулина, a-b-интерферона, гормонов роста человека и крупного рогатого скота, а также поверхностных антигенов вирусов для получения так называемых молекулярных вакцин против герпеса, гепатита, краснухи, кори и других. С помощью генной инженерии решаются вопросы, связанные с охраной окружающей среды, в частности, получение биополимерных флокулянтов для очистки воды, получения ряда важных для медицины препаратов, среди которых незаменимые аминокислоты, гормональные препараты, антибиотики и другие. Разработаны технологии получения генноинженерных антигенов, антител, вакцин, которые используются для профилактики, лечения и диагностики заболеваний. Развитие таких наук как генетика, прикладное накопление новых биологических дисциплин, таких как биоинформатика, протеомика, метаболика и других имеют огромное значение для биотехнологии

скачать реферат Биотехнологии

Так, ученые калифорнийского университета (Беркли), Орегонского университета и Ракового исследовательского центра имени Фрейда Хатчинсона начали программу «Геном собаки». Международное общество секвенирование в феврале 1996 года приняло решение о том, что любая последовательность нуклиотидов размером 1-2 Кб должна быть обнародована в течение 24 часов после ее установления. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Биотехнология в медицине В медицине биотехнологические приемы и методы играют ведущую роль при создании новых биологически активных веществ и лекарственных препаратов, предназначенных для ранней диагностики и лечения различных заболеваний. Антибиотики — самый большой класс фармацевтических соединений, получение которых осуществляется с помощью микробиологического синтеза. Созданы генноинженерные штаммы кишечной палочки, дрожжей, культивируемых клеток млекопитающих и насекомых, используемые для получения ростового гормона, инсулина и интерферона человека, различных ферментов и противовирусных вакцин. Изменяя нуклеотидную последовательность в генах, кодирующих соответствующие белки, оптимизируют структуру ферментов, гормонов и антигенов (так наз. белковая инженерия).

 Философия (Учебник)

То, что скрыто от человеческого взора и открывается только исследователю, дало в распоряжение человека едва ли не безграничную энергию, посредством которой он теперь оперирует на нашей планете" [1]. 1 Новая технократическая волна на Западе. М., 1986. С. 124. Современное восприятие термина "техника" во многом связано с его классическим пониманием, однако научно-технический прогресс внес серьезные дополнения и расширил предметное поле этого понятия. Сегодня влияние техники распространяется на органическую и неорганическую природу. В области органической природы - это техника сельского хозяйства, а также и биотехнология, позволяющая включать в предметное поле техники всю биологию. В области неорганической материи - это строительная техника, электротехника, теплотехника, физико-химическая техника, энергетическая техника и т.д. В то же время существует "техника" мышления, дискутирования, изучения, памяти (мнемотехника), техника живописи, рисунка, игры на музыкальных инструментах, равно как и техника руководства людьми, производством, государством и пр

скачать реферат Биотехнологии и биобезопасность в агропромышленном производстве

В них были созданы многие формы и линии сельскохозяйственных растений с повышенной устойчивостью к наиболее опасным грибным, бактериальным и вирусным патогенам, а также к абиотическим стрессам. На их основе были получены новые селекционные сорта и гибриды пшеницы, ячменя, картофеля, риса, люцерны, льна и других культур. В животноводстве и ветеринарной медицине главное внимание было уделено методам трансплантации эмбрионов и зигот для получения высокопродуктивных животных и созданию генноинженерных вакцин для профилактики и лечения сельскохозяйственных животных. Развивались исследования в области иммунитета растений и животных и создания генноинженерных препаратов для борьбы с вредителями и болезнями на посевах и фермах. С разрушением СССР национальная программа по биотехнологии в АПК практически прекратила свое существование. Финансирование этих работ было сведено до минимума. Выживание научных учреждений и лабораторий по сельскому хозяйству происходило за счет ликвидации фундаментальных исследований, в том числе в области биотехнологии и биоинженерии.

скачать реферат Применение ферментов в медицине

Ферменты выполняют важные защитные функции, обезвреживая как экзогенные (поступающие из внешней среды), так и эндогенные (образующиеся в самом организме) токсические вещества; последние подвергаются под действием ферментов различным реакциям окисления, восстановления и, наконец, распада на продукты, теряющие свои токсические свойства. Эта область исследования получила название ксенобиохимии. Ферменты используются, кроме того, в качестве инструментов для осуществления тонкого химического органического синтеза в легкой, пищевой, микробиологической и фармацевтической промышленности (производство кормового белка, гормонов, антибиотиков и других лекарственных препаратов и L-аминокислот), а также в генноинженерных исследованиях и биотехнологии. Касаясь медицинских проблем учения о ферментах, следует прежде всего подчеркнуть, что одно из перспективных направлений исследования ферментов - медицинская энзимология - явилось логическим развитием общего биологического учения о ферментах. К настоящему времени получены убедительные доказательства, что современная биология и медицина говорят на языке энзимологии и что возможности применения ферментов в медицине теоретически безграничны .

скачать реферат Основы биотехнологии и ее научно-производственная база

В то же время авторы обращают внимание на ряд проблем и вопросов, которые необходимо решить: 1. Будут ли организмы, полученные методами генной инженерии, оказывать вредное воздействие на человека и другие живые организмы и окружающую среду? 2. Приведет ли создание и широкое использование модифицированных организмов к уменьшению генетического разнообразия? 3. Имеем ли мы право изменять генетическую природу человека, используя генно-инженерные методы? 4. Следует ли патентовать животных, полученных генноинженерными методами? 5. Не нанесет ли использование молекулярной биотехнологии ущерб традиционному сельскому хозяйству? 6. Не приведет ли стремление к максимальной прибыли к тому, что преимуществами молекулярной технологии буду пользоваться только состоятельные люди? 7. Будут ли нарушены права человека на неприкосновенность частной жизни при использовании новых диагностических методов? Эти и другие проблемы возникают при широком использовании результатов биотехнологии. Тем не менее, оптимизм в среде ученых и населения постоянно растет, поэтому еще в отчете Отдела по оценкам новых технологий США за 1987 г. сказано: «Молекулярная биотехнология ознаменовала собой еще одну революцию в науке, которая могла бы изменить жизнь и будущее . людей так же радикально, как это сделала промышленная революция два века назад и компьютерная революция в наши дни.

скачать реферат Биотехнология

Генетическая и клеточная инженерия рассматривается как принципиально новое направление биологической науки, которое сегодня ставят в один ряд с расщеплением атома, прео­долением земного притяжения и созданием средств электроники (Ю. А. Овчинников, 1985). В разработку генноинженерных методов советские исследова­тели включились в 1972 г. Следует указать на успешное осу­ществление проекта «Ревертаза» — получение в промышленных масштабах обратной транскриптазы в СССР. С 1970 г. в нашей стране ведутся интенсивные исследования по селекции культур для непрерывного культивирования в про­мышленных целях. Развитие методов для изучения структуры белков, выяснение механизмов функционирования и регуляции активности фермен­тов открыли путь к направленной модификации белков и привели к рождению инженерной энзимологии. Иммобилизованные фер­менты, обладающие высокой стабильностью, становятся мощным инструментом для осуществления каталитических реакций в раз­личных отраслях промышленности. Все эти достижения поставили биотехнологию на новый уро­вень, качественно отличающийся от прежнего возможностью сознательно управлять клеточными процессами.

Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы
Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки
скачать реферат Создание условий для биотехнологического производства лекарственных средств

Широкомасштабное терапевтическое применение инсулина сдерживалось его высокой стоимостью и ограниченностью ресурсов. Путем химической модификации инсулин из животных удалось сделать неотличимым от человеческого, но это означало дополнительное удорожание продукта. Компания Eli Lilly с 1982 г. производит генноинженерный инсулин на основе раздельного синтеза Е. coli его А- и В-цепей. Стоимость продукта значительно снизилась, получаемый инсулин идентичен человеческому. К лечению диабета приложена также технология инкапсулирования: клетки поджелудочной железы в капсуле, введенные однократно в организм больного, продуцируют инсулин в течение года. Значителен вклад биотехнологии и в промышленное производство непептидных гормонов, в первую очередь стероидов. Методы микробиологической трансформации позволили резко сократить число этапов химического синтеза кортизона, гормона надпочечников, применяемого для лечения ревматоидного артрита. При производстве стероидных гормонов широко используют иммобилизованные микробные клетки, например Ar hrobac er globiformis, для синтеза преднизолона из гидрокортизона.

скачать реферат Производство белка

Образовавшаяся кислота способствует сохранности продукта и вносит вклад в формирование его особого вкуса. Этим, пожалуй, и ограничивается использование микроорганизмов в переработке белков. Возможности современной биотехнологии в этих производствах невелики, за исключением сыроделия. Другое дело – выращивание и сбор микробной массы, перерабатываемой в пищевые продукты: здесь биотехнология может проявить себя во всей полноте. 1.Белок одноклеточных организмов По многим важным показателям биомасса микроорганизмов может обладать весьма высокой питательной ценностью. В немалой степени эта ценность определяется белками: у большинства видов они составляют значительную долю сухой массы клеток. На протяжении десятилетий активно обсуждаются и исследуются перспективы увеличения доли белка микроорганизмов в общем балансе производимого во всем мире белка. Производство такого белка связано с крупномасштабным выращиванием определенных микроорганизмов, которые собирают и перерабатывают в пищевые продукты. Чтобы осуществить возможно более полное превращение субстрата в биомассу микробов, требуется многосторонний подход. Выращивание микробов в пищевых целях представляет интерес по двум причинам.

скачать реферат Биотехнологии

Свиной инсулин отличается от человеческого всего одной аминокислотой. Применяется с 1926 г. для лечения людей при инсулинзависимом сахарном диабете. Для гормона роста и эритропоэтина отмечается, как и для интерферонов, видоспецифичность белков. Генная инженерия открыла новую возможность использования этих белков в медицине. Гормон роста применяется не только для борьбы с карликовостью, но и широко используется как стимулятор для заживления ран, сращивания костей. Гормоны роста животных начали использовать в с/х (увеличение на 15% удоя коров, ускорение роста рыб). Эритропоэтин - стимулятор кроветворения и используется при лечении различного рода анемий. В настоящее время в мире получили разрешение на применение более 30 препаратов, созданных методами генной инженерии, и более 200 находятся на разных стадиях клинических исследований. Сейчас более 20% фармацевтического рынка лекарств составляют лекарства новой биотехнологии. Использование рекомбинантных белков человека - принципиально новая терапия. В не вводится ничего чужого.

скачать реферат Биотехнология

В нашей стране разработана технология бактериально-технического способа извлечения золото и серебра из бедных этими металлами пород. Биометаллургия экономически выгодна и исключает загрязнение окружающей среды. Особое направление биотехнологии – медицина. Например, гормон роста секретируется передней долей гипофиза. При недостатке гормона – карликовость. Раньше этот гормон получали из гипофиза трупов, а сейчас получают из кишечной палочки и по биологической активности этот гормон не уступает гормону гипофиза. Из несовершенных грибов получен препарат циклоспорин, который используется при трансплантации органов для подавления иммунных реакций (отторжение тканей). Третья область – генная инженерия. Нужные штаммы микроорганизмов получаются не только отбором случайно возникающих мутаций, но и вставкой плазмид с соответствующими генами. Биотехнология позволила получать бактерии со свойствами прежде не бывалыми. Одно из достижений генной инженерии – это перенос генов, кодирующих синтез инсулина у человека, в клетки бактерий. Раньше этот гормон получали из поджелудочной железы животных, чаще свиней.

скачать реферат Определение активности ферментов

Российский химико-технологический Университет им. Д.И.Менделеева Кафедра промышленной биотехнологии МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАБОТА ПО   ОПРЕДЕЛЕНИЮ   АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ Выполнила: студентка группы Э-35        Тимошкина Е.А. Преподаватель: Мартимьянова Н.А. Москва, 1996 г СОДЕРЖАНИЕ Свойства ферментов как биологических Получение ферментных Общие методы определения активности Методы определения активности протеолитических Свойства ферментов как биологических катализаторов.             Фермент - от лат. ferme um - закваска; знзим - от греч. эн - внутри, зиме - закваска.             Ферменты, или энзимы, - это катализаторы белковой природы, образующиеся и функционирующие во всех живых организмах. Происхождение терминов связано с тем, что первоначально ферментативные процессы были открыты и изучены в бродильном производстве. В каждой клетке имеются сотни различных ферментов. С их помощью осуществляются многие химические реакции, которые могут с большой скоростью идти при температурах, подходящих для данного организма, т.е. в пределах от 5 до 400 С.

Сушилка для белья напольная складная, 181х54х95 см, серая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 181x54x95 см. Цвет каркаса: серая. Размер в раскрытом виде: 181х95х54 см.
733 руб
Раздел: Сушилки напольные
8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов
Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
скачать реферат Селекция

Большую роль играют микроорганизмы в обеспечении живот­новодства полноценными кормовыми белками. На отходах неф­тяной промышленности, а также на метаноле, этаноле, метане растут бактерии и дрожжи. Они создают большую массу белка, используемого как полноценные кормовые добавки. Этот белок богат незаменимой аминокислотой лизином, которого часто не хватает в растительной пище, вследствие чего задерживается рост животных. Большое значение в биотехнологии приобретают методы, по­лучившие название клеточной инженерии. Предварительно клет­ки искусственно выделяют из организма и переносят на спе­циально созданные питательные среды, где они в стерильных условиях продолжают жить и размножаться. Такие клеточные культуры (или культура тканей) могут служить для продукции ценных- веществ 126 .- Например, культура клеток растения женьшень продуцирует лекарственное вещество, как и целое рас­тение. Клеточные культуры используют и для гибридизации клеток. Применяя некоторые специальные приемы, можно объединить клетки разного происхождения организмов, обычная гибри­дизация которых половым путем невозможна.

скачать реферат Биореакторы (ферментаторы)

Белорусский Государственный Университет Биологический факультет Биореакторы Реферат студента 2-го курса Бабицкого Мирослава Минск 2003 г. Биореакторы (ферментаторы) составляют основу биотехнологического производства. Масса аппаратов, используемых, например, в микробной биотехнологии, различна, и требования здесь определяются большей частью экономическими соображениями. Применительно к ферментаторам различают следующие типы их: лабораторные емкостью 0,5—100 л, пилотные емкостью 100л—10 м3, промышленные емкостью 10—100 м3 и более. При масштабировании добиваются соответствия важнейших характеристик процесса, а не сохранения принципа конструкции. Применяемое в биотехнологии оборудование должно вносить определенную долю эстетичности в интерьер цеха или отделения ( Микрос I — для культивирования микроорганизмов (совмещен с микропроцессором) и промышленные ферментаторы емкостью от 40 до 4000 литров и более (совмещены с микропроцессорами). В Датской мультинациональной компании Gis -Brocades в 1987 г. сконструирован и изготовлен самый большой промышленный ферментатор для производства пенициллина (200 м3).

скачать реферат Экологизация экономики

Финансовые трудности промышленных предприятий вызывают сокращение издержек за счет природоохранных расходов. Растет количество стихийных свалок в пригородах (дорожают услуги полигонов), тайных сбросов и закачек отходов в подземные воды. Сокращается рекультивация отвалов. О снижении объемов ввода очистных сооружений свидетельствует кризис с реализацией экологической техники, свертывание продаж биотехнологий на специализированных биржах. Такие явления, как суверенизация, автаркия (т.е. политика хозяйственного обособления), разрывы связей, удорожание транспортировки ведут к повсеместному использованию в технологических процессах некондиционного сырья, аварийного оборудования, что приводит, как правило, к росту производственного травматизма, профессиональных заболеваний, промышленных отравлений. При сменах технологии вероятно подключение новых типов стоков к системам очистных сооружений, ориентированным на иной спектр загрязнителей. Любые дополнительные вложения руководители предприятий стремятся направить в производство.

скачать реферат Геополитика и геоэкономика Норвегии

Располагая передовой производственной базой и высококвалифицированной силой, Норвегия с её зависимостью от внешних рынков длительное время шла преимущественно по пути поиска и закрепления своих «ниш», относительно узкой специализации на производстве определенных продуктов, систем, компонентов, узлов. При этом экономике Норвегии всегда была присуща способность быстро приспосабливаться к меняющейся ситуации в мировой экономике. Изначально специализация базировалась на природных богатствах и географическом положении. Важную роль играло море. Норвегия славилась своим международным судоходством, рыболовством и китобойным промыслом. Наличие большого числа полноводных и бурных рек вывело Норвегию по запасам гидроэнергии на первое место по Западной Европе. Последние десятилетия на первый план вышли отрасли, использующие современные технологии. В настоящее время все больше усиливается ориентация на выпуск наукоёмкой, высокотехнологичной продукции (электроника, промышленные работы, биотехнологии и тому подобное). В соединении новейших отраслей с традиционными, переживающими или уже пережившими коренную перестройку, лежит основа современной специализации экономики Норвегии.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.