телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Товары для детей -30% Канцтовары -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Бухгалтерский учет

Проектна документація до створення автоматизованих систем обробки інформації і використання її у контрольно-аудиторському процесі

найти похожие
найти еще

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ознайомлення з проектними рішеннями, розробка раціонального документообороту, оптимізація інформаційних зв'язків, інформаційного забезпечення управління після впровадження АСОІ Технічний проект Організаційна структура управління Відображення контуру управління і пропозиції щодо його удосконалення в АСОІ Вивчення оптимальності управління підприємством, яке контролюється Описання постановки і розв'язання задач Характеристика економічних задач, алгоритми розв'язання їх і розробка вихідних машинограм Встановлення взаємозв'язків показників фінансово-господарської діяльності, відображених у вхідній і вихідній інформації Інформаційна база Описання інформації, яка зберігається на машинних носіях Одержання в запитному режимі даних, необхідних для ревізії й аудиту діяльності підприємства Система класифікації і кодування Описання класифікаторів інформації АСОІ Групування об'єктів контролю за кодовим позначенням із використанням інструкції про порядок внесення змін і доповнень до класифікатора конкретного документа Альбом первинної документації і вихідних машинограм Уніфікація і стандартизація первинної документації, пристосованої до машинної обробки. Стандартизація вихідних машинограм для управління підприємством Перевірка за формою і змістом документації, яка вводиться в систему машинної обробки і видається користувачам після обробки за змістом Робочий проект Інструкція щодо збирання, реєстрації, попередньої обробки, контролю і видавання інформації Встановлення єдиної технології підготовки даних і введення їх в обчислювальну систему Визначення достовірності первинної інформації для машинного перетворення відповідно до вимог управління підприємством Інструкція щодо ведення первинної документації Визначення єдиної методики оформлення первинними документами господарських операцій відповідно до вимог АСОІ Встановлення достовірності відображення господарських операцій у первинних документах Інструкція щодо приймання інформації на обчислювальному центрі (установці) Правила комплектування документації і передавання її для машинної обробки Збереження і достовірність документації, яку передають на обчислювальну установку для перетворення в АСОІ Інструкція щодо порядку ведення архіву документів на обчислювальному центрі (установці) Правила приймання документів поточного зберігання в АСОІ Забезпечення даних від несанкціонованого доступу з метою викривлення їх або викрадення документів Інструкція щодо використання вихідних машинограм Пояснення користувачу про призначення машинограм і застосування їх у плануванні, обліку, контролі й аудиті господарської діяльності Повнота і правдивість відображення господарських операцій в облікових регістрах, які складають машинним способом Класифікатор інформації Правила класифікації і кодування інформації, розподіл чисельності об'єктів на групи, правила кодування об'єктів, методик сполучення локальних, галузевих і загальнодержавних класифікаторів. Описання структури і довжини кодових позначень об'єктів, порядку розташування знаків і правил утворення кодового відображення Декодування об'єктів контролю й аудиту, взаємна погодженість і достовірність відображення їхнього обліку, звітності й оцінки господарських операцій та діяльності в цілому ЕОМ у контрольно-аудиторському процесі.

У процесі аудиту з позамашинних масивів інформації через ЕОМ можна одержати нормативно-довідкову, планово-договірну та іншу інформацію і використати її разом із внутрішньомашинними масивами інформації для виявлення недоліків у господарській діяльності контрольованого підприємства і розробити науково обґрунтовані рекомендації до її вдосконалення. Використання інформаційного забезпечення АСОІ в контрольно-аудиторському процесі залежить від компетентності ревізорів і аудиторів з питань лінгвістичного забезпечення - сукупності мовних засобів для спілкування людини з машиною у вирішенні завдань планування, контролю й аудиту, обліку й аналізу господарської діяльності. Цей вид забезпечення складається з інформаційних мов для описання первинної документації, показників, реквізитів та інших структурних одиниць інформаційного фонду; мов управління і маніпулювання даних інформаційної бази АСОІ; мовних засобів інформаційно-пошукових систем; діалогових мов спеціального призначення; інших спеціалізованих мов. Крім того, до лінгвістичного забезпечення належать терміни і визначення, які використовуються в процесі вирішення завдань фінансово-господарського контролю і аудиту. Це забезпечення поряд із створенням інформаційного комфорту в проведенні ревізії й аудиту дає змогу уникнути термінологічних некоректностей, які призводять до інформаційної збитковості викривлення показників господарської діяльності. Наприклад, показник продуктивності праці одного працівника в спеціальній літературі і практиці нерідко називають як виробіток одного працівника, навантаження на нього, хоч характеризують вони один економічний показник - використання праці. Якщо показник не матиме лінгвістичної уніфікації (однозначності), то в процесі обробки даних на ЕОМ буде припущено викривлення інформаційного забезпечення контролю й аудиту. Повний цикл обробки даних для контролю й аудиту її АСОІ передбачає такі етапи: збирання, передавання і підготовку до введення в ЕОМ первинної інформації; введення, накопичення та обробку інформації; виведення і передавання результатів обробки інформації користувачу. Раціональна обробка даних залежить від якості проектних рішень, які об'єднують весь цикл робіт з обробки інформації на ЕОМ. Нагромаджений досвід проектування АСОІ для розв'язання економічних задач дає змогу перейти від індивідуальних проектів до типових. В основу їх покладено типізацію економічних задач за найважливішими комплексами - плануванням, обліком і аналізом, контролем і аудитом господарської діяльності. Типове проектування застосовується при створенні функціональних підсистем АСОІ впровадження - дослідне експериментування і здавання проекту в експлуатацію. Документація, яку розробляють на всіх стадіях проектування АСОІ, в процесі контролю й аудиту використовується як джерело інформації для перевірки діяльності підприємства, а також як об'єкт контролю ефективності застосування ЕОМ в управлінні і виробництві цього ж підприємства. На передпроектній стадії обстежують об'єкт автоматизації, складають техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), в якому обґрунтовують економічну доцільність створення АСОІ.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Я готуюсь до курсу інформатики. Алгоритмізація та програмування

I. Вльвна Скляр Я готуюсь до курсу нформатики. Алгоритмзаця та програмування УРОК 1. Етапи розвязування задач за допомогою компютера Мета уроку: Дати поняття про основн етапи розвязування задач з використанням компютера. Теоретичний матерал Нин важко уявити соб життя сучасно людини без компютера. Люди використовують його для розвязання найрзномантнших задач: вд виконання складних обчислень у наукових дослдженнях та економц до виконання кроптко домашньо роботи (наприклад: так процеси як прання близни, приготування ж, миття посуду з використанням сучасно побутово технки зараз компютеризован. Компютеру можна доручити навть функц домашнього секретаря). Компютерце помчник людини, без нього неможлива обробка величезного потоку нформац, який кожного дня все зроста: будь то оформлення складно документац, створення та обробка графчних зображень, розвязування математичних задач, отримання даних з будь-яко теми, тощо. Це далеко не повний перелк всх можливостей нашого помчника. Для розвязання цих задач компютер озброний найрзномантншим програмним забезпеченням, яке подляться на чотири великих категор: операцйн системи, системн утилти, системи програмування, прикладне програмне забезпечення

скачать реферат Договір франчайзингу

Таким чином, розглядаючи проблему української законодавчої бази франчайзингу, можна зробити висновок, що остання містить чимало білих плям. Зокрема проблема оподаткування роялті. Так, термін “роялті”, відповідно до пункту 1.11. статті 1 Закону України “Про ПДВ” № 168/97-ВР від 3 квітня 1997 року, визначається в значенні, що міститься в пункті 1.30 статті 1 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” № 283/97-ВР від 22 травня 1997 року (зі змінами і доповненнями), а саме: “Роялті - платежі будь-якого виду, одержані у вигляді винагород (компенсацій) за використання або надання дозволу на використання прав інтелектуальної, в тому числі промислової, власності, а також інших аналогічних майнових прав, що визнаються об'єктом права власності суб'єкта підприємницької діяльності, включаючи використання авторських прав на будь-які твори науки, літератури, мистецтва, записи на носіях інформації, права на копіювання і розповсюдження будь-якого патенту або ліцензії, знака на товари та послуги, права та винаходи, на промислові або наукові зразки, креслення моделі, або схеми програмних засобів обчислювальної техніки, автоматизованих систем або систем обробки інформації, секретної формули або процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау)”.

Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг
Шторка антимоскитная, бежевая.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок в вопросах и ответах. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний

В каких целях и при каких режимных состояниях проводится консервация тепловых энергоустановок? Ответ. Проводится в целях предотвращения коррозии металла как при режимных остановах (вывод в резерв на определенный и неопределенный сроки, вывод в текущий и капитальный ремонт, аварийный останов), так и при остановах в продолжительный резерв или ремонт (реконструкцию) на срок не менее 6 мес. (п. 2.7.15). 2.8. Техническая документация на тепловые энергоустановки Вопрос 83. Какие документы хранятся и используются в работе при эксплуатации тепловых энергоустановок? Ответ. Хранятся и используются в работе следующие документы: генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и тепловыми сетями; утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями; акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки тепловых энергоустановок и тепловых сетей, акты приемки тепловых энергоустановок и тепловых сетей в эксплуатацию; акты испытаний технологических трубопроводов, систем горячего водоснабжения, отопления, вентиляции; акты приемочных комиссий; исполнительные чертежи тепловых энергоустановок и тепловых сетей; технические паспорта тепловых энергоустановок и тепловых сетей; технический паспорт теплового пункта; инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции по каждому рабочему месту и инструкции по охране труда (п. 2.8.1). Вопрос 84

скачать реферат Інформаційне забезпечення інформаційних систем

Відомо, що в сучасних, які діють, АСУ можна виділити два основні види організації внутрішньо-машинної частини ІБ: пофайлову організацію масивів даних (файл - сукупність даних, яка складається з логічних записів, що відносяться до однієї теми) і організацію на основі баз даних. Пофайлова організація передбачає створення спеціалізованих на рішення конкретних завдань масивів даних, при цьому здійснюється жорстка прив'язка даних до алгоритмів перетворення і що реалізовує ці алгоритми програмам, що ускладнює процес користування інформаційною базою і реалізацію завдань, що ініціюються у формі запитів. Істотним недоліком пофайлової організації є надмірність інформації, оскільки для вирішення різних завдань часто записуються одні і ті ж дані. Застосування пофайлової організації даних і в даний час пояснюється високою швидкістю обробки даних, оскільки структура і організація файлу відповідає логіці його обробки програмою. Загальновизнана перспективність для практично будь-яких автоматизованих систем обробки інформації (включаючи АСУТП) створення баз даних, в тому або іншому ступені що виключає недоліки пофайлової організації.

 Инвестиционные проекты: от моделирования до реализации

Администратор системы управления проектами: учет информации и подготовка отчетности о ходе проектов по контрольным точкам времени для куратора и Совета по развитию; архивирование проектной информации и документации. Большое значение в системе управления проектами имеют документы. Выделяют следующие формы документов для управления проектами, несущие различную смысловую нагрузку. 1. Инициатива на открытие проекта. 2. Приказ об открытии проекта. 3. Лист согласований участия сотрудников в проекте. 4. Приказ об утверждении состава участников проекта. 5. План проекта. 6. Регламент управления проектом. 7. Отчет о ходе проекта. 8. Отчет по проекту. 9. Приказ о закрытии проекта. 10. Приказ о распределении мотивационного фонда проекта. 11. Реестр проектов. 12. Карта проектных ресурсов. Документы, регламентирующие систему управления проектами: формально фиксируют на определенный период договоренности между подразделениями и сотрудниками компании о подчиненности, распределении ответственности, порядке взаимодействия, документообороте и прочих важных аспектах организации эффективной деятельности; являются мощным инструментом руководителя, позволяющим организовать эффективную работу проекта при минимальном вмешательстве в его деятельность

скачать реферат Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

На якість прийняття рішень у контрольно-аудиторському процесі і підвищення інформаційного забезпечення впливають такі обставини: збільшення кількості факторів, які мають враховуватися аудитором при дослідженні ситуації; поглиблення аналізу господарських операцій, що вивчаються аудитором; підвищення обґрунтованості висновків завдяки застосуванню економіко-математичних методів і модульних досліджень; чітке і обґрунтоване формулювання висновків аудитора. Забезпечення цих вимог потребує комплексності технологій, що реалізується в НІТ, а впровадження електронної системи застосування мегаміні-ЕОМ і потужних ПЕОМ, яких поки що виробляється в Україні недостатньо. Тому виправданим є застосування ПЕОМ на робочих місцях, створення АРМ різного призначення, тобто поєднання персоналізації та централізованої обробки даних, створення локальних і розподілених інформаційно-обчислювальних мереж з використанням сучасних засобів зв'язку, автоматизація документообміну та діловодства, створення електронної пошти. Інформаційна сумісність різних рівнів контролю та управління народним господарством забезпечується за допомогою класифікаторів техніко-економічної інформації, в яких об'єкти систематизують за певними класифікаційними групами, їхніми ознаками і кодовими позначеннями.

скачать реферат Материальна основа документа

Галузевий стандарт не повинен суперечити державному та підлягає безумовному виконанню підприємствами, управліннями та організаціями, які входять в сферу управління органу, що затвердив його. Стандарт підприємства (СТП) затверджується та використовується тільки на конкретному підприємстві; розроблюється на продукцію (процеси, послуги), яку виготовляють (здійснюють, надають) тільки конкретні підприємства. Існує комплекс (система) стандартів - сукупність взаємозв’язаних стандартів, що належать визначеній галузі стандартизації та встановлених взаємопогоджених вимог до об’єктів стандартизації на основі загальної мети. В Україні створюють серії стандартів по інформації та документації, системі обробки інформації та ін. У відповідності із специфікою об’єкта стандартизації, складом та змістом встановлених до нього вимог розпізнають стандарти наступних видів: основоположні, на продукцію та послуги, на процеси, на методи контролю (випробовування, змін, аналізу) і т.п. Основоположні стандарти встановлюють організаційно-методичні та загальнотехнічні положення для визначеної області стандартизації, а також терміни та визначення, загальнотехнічні вимоги, норми та правила, що забезпечують упорядкованість, сумісність, взаємозв’язок та взаємопогодження різних видів технічної та виробничої діяльності при розробці, виробництві, транспортуванню та утилізації продукції, безпечність продукції, охорону навколишнього середовища.

скачать реферат Комп`ютеризовані методи аудиту

Обробка даних алгоритмізована, характеризується багатократністю виконання розрахунків у реальному масштабі часу, потребою інформування працівника про хід обчислень для усунення можливих помилок і здійснення конкретних заходів щодо внесення змін у методику проведення ревізії й аудиту При цьому діалоговий режим є основним у контрольно-аудиторському процесі з використанням ЕОМ Діалоговий режим дає змогу виключити ручну або пакетну систему обробки інформації відповідно до завдань ревізора та аудитора В умовах АРМ аудитора складають технологічну схему, розраховану на ревізора, аудитора, які не мають досвіду роботи з обчислювальною технікою, тобто на непрофесійного користувача Набір розрахунково-аналітичних методичних прийомів фінансово-господарського контролю й аудиту, які охоплюють усю різноманітність функціональних обчислень, повністю підлягає алгоритмізації

скачать реферат Підручник

Абстрагуючись від можливостей ЕОМ та докорінної перебудови системи управління, на першому етапі звичайно вважають, що треба вдосконалювати існуючу систему обробки інформації. В цьому напрямку позитивне значення має вдосконалення змісту роботи фахівців з обробки інформації на пресональному комп'ютері. Ця робота має досить важливе значення для традиційних, усталених функцій економістів. Але в найближчій перспективі цілком можливе те, що необхідність у такому контакті зникне. У відповідних алгоритмах цілком реально можна передбачити всі можливі зворотні зв'язки. Розробляють ці алгоритми та відповідні системи оброблення інформації, що в них відображається, економісти. Через це їхні функції надалі мають докорінним чином змінитися. Ті роботи, які зараз виконують економісти, на 90% виконуватиме ЕОМ. Економісти (плановики, нормувальники, фінансисти, облікові працівники) виконуватимуть в основному лише ті функції, які пов'язані з питаннями організації виконання управлінських рішень. На жаль, зараз економіст практично не може займатися цими питаннями через брак часу. Особливістю взаємозв'язку нижньої ланки управління (диспетчера, майстра) з ЕОМ є необхідність посилення безпосереднього їх контакту.

Трос буксировочный "Stels", 10 тонн, 2 крюка (сумка на молнии).
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона. Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
388 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/27, 27 см.
Диаметр: 27 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
755 руб
Раздел: Сковороды чугунные
скачать реферат Телефонная связь и ее развитие

C = 3600 (YАТС340 Yтр) / где YАТС340 - общая нагрузка АТС 340 (входящая и исходящая, в том числе и междугородная); Yтр - транзитная нагрузка (YУВС и YУВСМ (не включая АТС 340)); - среднее время занятия одним вызовом (в проектной документации на коммутационную систему EWSD фирмы Sieme s рекомендуется управляющие устройства считать при = 94 с). C = 3600 ((416,43 9,45 45 374,79 45) (3373,11 405))/ 94 = 178 804,34 вызова Полученное число вызовов больше допустимой величины для основного процессора, следовательно требуется подключить сопроцессор CAP0. Далее сделаем расчет числа различных соединительных устройств станции, необходимых для реализации всей поступающей нагрузки с заданным качеством обслуживания. Определим число ИКМ каналов и линий во всех направлениях с полнодоступными пучками. К таким направлениям относятся все связи, исходящие со ступени ГИ станции, входящие на станцию пучки ИКМ линий от электронных АТС (АТС 34 УР) и электронных УИС. Число ИКМ каналов и линий в направлениях с НПД пучками (от декадно-шаговых и координатных УИС) определяется по формуле О'Делла с доступностью в направлении соответственно Dдш=10 и Dк=12. Формула О'Делла: V = a .

скачать реферат Научная организация финансово-хозяйственного контроля и аудита

НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ Й АУДИТУ Основи наукової організації контрольно-аудиторського процесу Контрольно-аудиторський процес — це система, яка функ­ціонує з використанням матеріальних, трудових та інтелек­туальних цінностей. Як і кожна система, контрольно-ауди­торський процес має бути раціонально організований, тобто всі елементи системи упорядковані, приведені у системний взаємозв'язок, зумовлений цільовою функцією. Оршпішція як смислове поняття передбачає упорядкова­ність, взаємодію окремих елементів, що перебувають у функ­ціональній залежності. Організаційні принципи контроль­но-аудиторського процесу тривалий час грунтувалися на практичному досвіді ревізорів-контролерів, аудиторів та ін­ших працівників, зайнятих виконанням контрольних функ­цій в управлінні народним господарством. Наукова ор/.аііізація контрольно-аудиторського процесу виникла у зв'язку з потребою координації і взаємозв'язку контрольних, ревізійних і аудиторських процедур при комп­лексній оцінці фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності з різними формами власності і господарювання.

скачать реферат Автоматизація процесів каталогізації документів в Україні

Курсова робота з документознавства Автоматизація процесів каталогізації документів в Україні ЗМІСТ І.Вступ ІІ.Аспекти впровадження автоматизованих систем документообігу 1. Особливості електронного документообігу 2. Запровадження єдиної системи стандартизації документів ІІІ.Автоматизація створення каталогів документів 1. Переваги автоматизації документообігу 2. База даних як одиниця автоматизації системи документообігу 3. Програми із систематизованого обліку документів IV.Можливості використання інтернет-технологій для автоматизації каталогізації документів V.Висновки Література Додаток СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ БД – база даних ДКУД – Державний класифікатор управлінської документації ДСТУ – державний стандарт України УСД – уніфікована система документації УФД – уніфікована форма документів І. ВСТУП В умовах глобалізації та інформатизації суспільства на державні підприємства, установи, приватні організації обрушився великий потік інформації. Розвиток обчислювальної техніки, всесвітня мережа Інтернет призвели до глобальних змін у процесах створення, розповсюдження та обміну інформацією .

скачать реферат Підприємництво

Начальник і персонал відділу кадрів несуть відповідальність за: . забезпечення підприємства персоналом; . стан облік та звітності, зберігання документів і ведення діловодства. Посадова інструкція - це нормативний документ, в якому визначено функції, права та обов'язки працівника підприємства (організації, установи). Розроблена й застосовується підсистема уніфікованих форм документів щодо забезпечення кадрами органів державного управління, яка є складовою уніфікованою системи організаційно-розпорядчої документації. Її розробка спричинена створенням уніфікованих документаційних комплексів, придатних для використання в автоматизованих системах управління (АСУ) ї умовах застосування традиційних методів оброблення документів. Зазначену підсистему рекомендовано для використання на всіх рівнях управління. Розвиток електронно-обчислювальної техніки та впровадження автоматизованих систем управління (АСУ) вимагає проведенім документів до однорідності за формою та за послідовністю розміщення в них інформації. Створення уніфікованих систем документації - одне з найважливіших напрямів розробки (АСУ). Діє біля 20 уніфікованих систем документації. Ознаки призначення та склад уніфікованої системи документації встановлюється стандартами, які видаються на кожну систему.

скачать реферат Сучасні технології менеджменту

Відповідно до визначення, прийнятому ЮНЕСКО, інформаційна технологія — це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих обробкою і збереженням інформації; обчислювальну техніку і методи організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, їхні практичні додатки, а також зв'язані з усім цим соціальні, економічні і культурні проблеми. Самі інформаційні технології вимагають складної підготовки, великих первісних витрат і наукомісткої техніки. Їхнє введення повинне починатися зі створення математичного забезпечення, формування інформаційних потоків у системах підготовки фахівців. Технологічну основу інформатизації менеджменту створюють комп'ютери останніх поколінь і сучасні засоби зв'язку. На базі цих технічних засобів формуються інформаційні технології – цілісні системи збору, переробки, передачі, використання інформації з метою управління. В основному мова йде про створення інформаційних технологій з використанням штучного інтелекту. Вважається, що основні напрямки в області створення інформаційних технологій і штучного інтелекту зв'язані з перебуванням ефективних систем надання знань і організацією процесу комунікації користувачів з ЕОМ, а також із плануванням доцільної діяльності, формуванням глобальної структури нормативної поведінки. Іншими словами, якісно перебудовується саме управлінське середовище, що пристосовується до вимог сучасних ЕОМ.

Магический шар 8.
Во все времена люди желали знать ответы на интересующие их вопросы, для этого они прибегали к помощи всевозможных гадалок, шаманов, и
585 руб
Раздел: Прочее
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/25, 25 см.
Диаметр: 25 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
648 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа
скачать реферат Академик Б.Патон

Технологічні розробки увінчалися створенням десятків винаходів, запроваджених у промисловій апаратурі для електрошлакового переплаву Почалося патентування розробок Інституту електрозварювання в розвинених країнах, включаючи США, ФРН, Японію. Лідируюче становище вітчизняної зварювальної науки і техніки у галузі електрошлакового переплаву широко визнається у світі. На початку 70-х років було розроблено нові способи електрошлакового лиття, що стало незабаром незалежним у виробництві металургійного обладнання. Пізніше почало розвиватися електрошлакове кокільне та відцентрове лиття, яке широко розсунуло рамки застосування електрошлакових технологій. Зараз спектр таких технологій (з урахуванням електрошлакового зварювання) включає близько 20 технологічних процесів переплаву, лиття, наплавки, поверхневої обробки та інших, без яких неможливі сучасні металургія і машинобудування. Важливим стратегічним напрямком розвитку зварювальних та електрометалургійних технологій Б.Патон вважає розробку принципово нових автоматизованих систем керування процесами зварювання, установками і механізованими лініями з використанням комп'ютерної і мікропроцесорної техніки, створення зварювальних роботів.

скачать реферат Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ Бердичівський політехнічний коледж Циклова комісія спеціальності 5.0804050 «Програмування для ЕОТ та автоматизованих систем» Курсовий проект з дисципліни «Проектування автоматизованих інформаційних систем» Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів Виконав: студент групи Пзс-604 Ільчишин Віталій Сергійович Перевірив: викладач Куропаткін Сергій Григорович м. Бердичів 2008 ЗМІСТ Зміст Реферат. Вступ. Основна частина. 1. Аналіз предметної області і постановка задачі на розробку програми. 2. Опис структур та методів обробки даних. 2.1 Обґрунтування вибору методів та засобів обробки даних. 2.2 Опис структур даних. 3. Опис алгоритму функціонування програмного забезпечення. 3.1 Інформаційна модель системи. 3.2 Інформаційна модель програми. Висновок. Список використаних джерел. Додатки. Додаток 1. Технічне завдання 1. Загальні положення. Найменування програмного засобу Призначення розробки та область застосування Найменування розроблювача і замовника 2. Підстава для розробки Документ, на підставі якого ведеться розробка Організація, що затвердила цей документ, і дата його затвердження. 3. Вимоги до програми. Вимоги до функціональних характеристик Склад виконуваних функцій.

скачать реферат Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

Пільги можуть надаватись на певний строк і за умови використання коштів на визначені державою цілі; - надходження повинні бути з багатьох джерел – чим різноманітніші джерела, тим менша ймовірність того, що бюджет постраждає від несподіваного зниження надходжень із погіршенням становища в економіц; - зростання видатків пропрційно зі зростанням доходів бюджету; - прогнозована й стійка система надходжень , що, в свою чергу, потребує застосування економічно вигідних автоматичних систем збирання статистичної інформації, застосування обчислювальної техніки, сучасних комп’ютеррних технологій, створення автоматизованих інформаційних баз і банків данних. Необхідно також запровадити чітке розмежування податків, що зараховуються до державного і місцевих бюджетів, розширити права органів місцевого самоврядування у сфері оподаткування. Організаційна основа податкової системи будь-якої держави, тобто правильне обчислення податків, своєчасна їх сплата, неможливість ухилення від оподаткування забезпечуються добре продуманою системою обліку та звітності суб’єктів господарювання.

скачать реферат Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

Склад комплексу технічних засобів для функціонування комплексу “Облік наявності та руху кадрiв” визначений у відповідності з змістом задач, що входять у систему і алгоритмів їх розв(язку, організацією і формами представлення інформації, структурою та об(ємно-часовими характеристиками інформаційних потоків, а також розв(язками по організації технологічного процесу обробки інформації. Комплекс технічних засобів повинен включати технічні засоби обробки інформації, які призначені для виконання наступних функцій: ( підготовка інформації на машинних носіях( ( обробка та зберігання ( накопичування ) інформації на машинних носіях( ( вивід інформації в читаємій формі( ( архівні зберігання інформації( ( засоби для створення облікових документів. Технічні засоби для створення облікових документів повинні мати наступні особливості: ( ввід інформації за допомогою ручного вводу даних( ( регістрація інформації, що вводиться, на машинному носії( ( обмеження доступу використання і захисту від несанкціонованого доступу до інформації.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.