телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРазное -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Бухгалтерский учет

Система документації

найти похожие
найти еще

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Анкета – спосіб представлення уніфікованого тексту, при якому постійна інформація розташовується в лівій частині листа, а змінна вноситься в документ в процесі його складання в праву частину листа. В уніфікованій системі документації на організаціонно – розпорядливі документи анкетним методом змодельовані накази по прийому, перекладу, звільненню; кадрові доповідні і пояснювальні записки. Достоїнства анкет: спрощується підготовка документа, полегшуються машинописні роботи; створюються передумови для копіювання інформації. Таблиця – розірваний текст, розташований за певним принципом: постійна інформація розташована в заголовках граф і боковике, а змінна – на перетині відповідних граф і рядків. Володіє великою інформаційною місткістю, дозволяє строго класифікувати, кодувати інформацію, легко підсумовувати дані. Проте він більш складений в машинописі. Ефект від уніфікації і стандартизації управлінських документів буває непрямим (підвищення якості управління, ефективності використовування оргтехніки, прискоренні оборотності фінансових коштів) і прямим ( зниження витрат праці (а отже і витрат на заробітну платню) при роботі з документами, витрати матеріалів на їх виготовлення, питомих капвкладень на оргтехніку, витрат на амортизацію і ремонт оргтехніки). З 1 липня 2003 року введений ГОСТ Р 6.30–2003 – «Уніфіковані системи документації Уніфікована система організаційно-розпорядливої документації. Вимоги до оформлення документів». Вихід стандарту має велике значення, перш за все для уніфікації оформлення документів, що повинне полегшити автоматизований обмін інформацією і документацією. Застосування стандарту не тільки підвищить загальну культуру оформлення документів, але і забезпечить їх юридичну силу, оскільки стандарт називає обов'язкові реквізити і визначає порядок їх написання. В новому стандарті уніфікована система організаційно-розпорядливої документації (УСОРД) є системою документації, вживаною в будь-якій організації, установі, підприємстві. Застосування УСОРД регламентується ГОСТ Р 6.30 – 2003 «Уніфіковані системи документації. Уніфікована система організационно – розпорядливої документації. Вимоги до оформлення документів». ГОСТ розповсюджується на організаційно-розпорядливі документи, передбачені УСОРД (далі – документи), – ухвали, розпорядження, накази, рішення, протоколи, акти, листи, які фіксують рішення адміністративних і організаційних питань, а також питань управління, взаємодії, забезпечення і регулювання діяльності: Федеральних органів державної влади суб'єкта Російської Федерації, включаючи суб'єкти Російської Федерації, що мають разом з російською мовою як державна національну мову, органів місцевого самоврядування; підприємств, організацій і їх об'єднань незалежно від організаційно-правової форми виду діяльності. Справжній стандарт встановлює: склад реквізитів; вимоги до оформлення реквізитів; вимоги до виготовлення, обліку, використовування і зберігання бланків з відтворенням Державного герба Російської Федерації, гербів суб'єктів Російської Федерації. В додатках до вказаного Госту приведені схеми розташування реквізитів організаційно-розпорядливого документа, тобто формуляр-зразок ОРД з різними варіантами розташування реквізитів, зразки бланків документів. 2. Основні етапи упровадження системи електронного документообігу в організації Електронний документа з'явилася в 80 х роках з появою на ринку мікрокомп'ютерів і першого графічного інтерфейсу користувача (GUI).

Доповнення до особистої справи складається фахівцем по кадрах і не потребує завіренні підписом або друком. Особиста картка форми Т 2 складається фахівцем по кадрах по уніфікованій формі, містить в собі відомості про персональні дані працівника в повній відповідності з представленими документами. У разі оновлення стара особиста картка вилучається з розділу особистої справи «Анкетно-біографічні і характеризуючі матеріали», залучається до «Додаткових матеріалів» і замінюється новій. Особиста картка підписується фахівцем по кадрах. Надалі особиста справа поповнюється документами, що виникають в процесі трудової діяльності працівника, до яких відносяться: атестаційні листи; копії документів про твердження на посаді; інші характеризуючі і доповнюючі матеріали. Особиста справа ведеться протягом всієї трудової діяльності працівника. Зміни, що вносяться в особисту справу, повинні бути підтверджений відповідними документами. Фахівець по кадрах одержує від що приймається на роботу працівника документи, перевіряє повноту їх заповнення і правильність указуваних відомостей відповідно до пред'явлених документів. Задача Знайдіть помилки в оформленні наказу: ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ СУСПІЛЬСТВО «КОНТІНЕНТАЛЬ» ОКПО 12345678, ОГРН 1234567890123 ІНН/КПП 1234567890/123456789 НАКАЗ 21.07.2005 №45 Ульяновськ Про внесення змін в штатний розклад У зв'язку з наказом директора від 21.07.2005 №44 «Про реорганізацію служби діловодства» НАКАЗУЮ: 1. Внести в штатний розклад апарату організації наступні зміни: 1.1 Добавить до складу служби діловодства посада секретаря-референта у складі 1 штатної одиниці з посадовим окладом 8500 рублів 00 коп. без персональних і інших надбавок; 1.2 Увеличить місячна фундація заробітної платні на 8500 рублів 00 коп. 1.3 Контроль за виконанням наказу покласти на заст. директора Козлова А.М. Директор ЗАТ «Контіненталь» С.М. Прыгунов Помилка №1- в шапці не потрібно указувати реквізити організації. Помилка №2 – номер і назва наказу пишуться відразу після наказу. Помилка №3 – число пишеться з правої сторони. Помилка №4 – назва міста пишеться з лівого боку. Помилка №5 – не вистачає строчки, що Козлов А.М. ознайомлений з даним наказом, оскільки в пункті 1.3 вказаний, що він несе контроль за виконанням даного наказу. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ СУСПІЛЬСТВО «КОНТІНЕНТАЛЬ» НАКАЗ №45 «Про внесення змін в штатний розклад». р. Ульяновськ 21.07.2005 У зв'язку з наказом директора від 21.07.2005 №44 «Про реорганізацію служби діловодства» НАКАЗУЮ: 1. Внести в штатний розклад апарату організації наступні зміни: 1.1 Добавить до складу служби діловодства посада секретаря-референта у складі 1 штатної одиниці з посадовим окладом 8500 рублів 00 коп. без персональних і інших надбавок; 1.2 Увеличить місячна фундація заробітної платні на 8500 рублів 00 коп. 1.3 Контроль за виконанням наказу покласти на заст. директора Козлова А.М. Директор ЗАТ «Контіненталь» С.М. Прыгунов Ознайомлений А.М. Козлов

Зміст 1. Поняття і призначення «системи документації» і «уніфікованої системи документації» 2. Основні етапи упровадження системи електронного документообігу в організації 3. Проблема вдосконалення документообігу 4. Порядок оформлення особистих справ Задача 1. Поняття і призначення «системи документації» і «уніфікованої системи документації» Система документації – сукупність документів взаємозв'язаних по ознаках походження, призначення виду сфери діяльності єдиних вимог до оформлення. Документ – зафіксоване на матеріальному носії інформації з реквізитами, що дозволяють її ідентифікувати (розрізнити). Створення документів може здійснюватися на природній або штучній мовах з використанням нових носіїв інформації. При документуванні на природній мові створюються текстові документи. При документуванні на штучних мовах створюються документи на машинних носіях. Управлінські документи складають ядро управлінської документації. Саме вони забезпечують керованість об'єктів, як в рамках всього держави, так і в окремій організації. Управлінські документи складають об'єкт діловодства. Організація роботи з документами – припускає організацію документообігу установи, зберігання документа і їх використовування в поточній діяльності установи. Документообіг установи – це сукупність взаємозв'язаних процедур забезпечуючі рух документів до установи з моменту їх створіння виконання або відправки. В меті раціональні організації документа обороту всі документи діляться на документальні потоки (не реєстровані і реєстровані; що входять, витікаючі і внутрішні). Документопоток – сукупність документів виконуючих певне цільове призначення в процесі документообігу. Система зберігання документів – це сукупність засобів, способів і прийому обліку і систематизації документа з метою їх пошуку і використовування в поточній діяльності установи. На будь-якому підприємстві у зв'язку з величезним об'ємів інформації, виникають наступні проблеми: прагнення привести до одноманітності носіїв інформації і порядок розміщення на них інформації; прискорення процесів обробки і передачі інформації; мінімізація витрат на пошук і зберігання даних. Перша проблема реалізується шляхом стандартизації і уніфікації носіїв інформації і їх елементів, а друга і третя – шляхом вдосконалення процесів і розвитку засобів обробки і передачі інформації. Звичайно ж, уніфікація і стандартизація носіїв інформації і процедур їх обробки також сприяють прискоренню їх обробки, пошуку, забезпеченню збереження. Уніфікація документів полягає у встановленні одноманітності складу і форм управлінських документів, що фіксують здійснення однотипних управлінських функцій і задач. Стандартизація документів – форма юридичного закріплення проведеної уніфікації і рівня її обов'язковості. Встановлені наступні категорії стандартів: державні стандарти (ГОСТ). галузеві стандарти (ОСТ); республіканські стандарти (РСТ). Уніфікація документів проводиться в цілях скорочення кількості вживаних документів, типізації їх форм, підвищення якості зниження трудомісткості їх обробки, досягнення інформаційної сумісності різних систем документації по однойменних і суміжним функціям управління, більш ефективного використовування обчислювальної техніки.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 О воспитательной системе

Все эти предметы заранее подготовляются и в том случае, если нет свободных мест, но предвидится прием воспитанников сверх комплекта. В таком случае заранее необходимо наметить место, на которое будет поставлена дополнительная кровать. Кроме этих мер надо принять и другие меры, по возможности сокращающие процедуру приема. Каждый новичок по прибытии в учреждение должен быть представлен руководителю учебно-воспитательной части или лицу, его заменяющему. Отметив коротко его прибытие в общей системе документации, после самой короткой беседы новенького немедленно направляют к врачу, в баню, в одежную кладовую и к командиру того отряда, в который назначается прибывший. Последовательное проведение прибывшего по всем указанным пунктам поручается отдельному лицу, каковым может быть или дежурный по учреждению, или командир хозотряда, или специальное лицо по приему новеньких; кто именно это делает - решает для себя каждое учреждение. Ни в коем случае новенький не может помещаться в общую спальню до осмотра врачом и купания

скачать реферат Информационно-правовые системы

Структура ИО: методические инструктивные материалы (совокупность государственных стандартов), система классификации и кодирования информации, информационная база (внешняя- нормативно-справочные документы, информационные сообщения, внутренние- информационные массивы). Основные принципы создания ИО: целостность, вероятность, контроль, защита от несанкционированного доступа, единство и гибкость, стандартизация и унификация, адаптивность, минимизация ввода и вывода информации. Подходы к созданию информационный базы: анализ сущностей (для больших и. с. ), синтез атрибутов. Требования к информационному обеспечению: 1) оно д. б. достаточным для выполнения всех функций, которые автоматизируются, 2) для кодирования информации должны использоваться классификаторы которые есть у заказчика, 3) для кодирования входной информации, которая используется на высшем уровне д. б. использованы классификаторы этого уровня, 4) д. б. совмещена с ИО, которое взаимодействует с ним, 5) формы документам должны отвечать требованиям стандартов унифицированной системы документации, или нормативным документам заказчика, 6) форма документов и видео кадров д. б. согласованы с соответствующими характеристиками терминалов, 7) формы представления выходной информации д. б. согласованы с разработчиком, 8) сроки и сокращение информационных сообщений д. б. общеприняты в этой предметной области и согласованы с заказчиком, 9) в информационной системе д. б. предусмотрены необходимые средства по контролю и обновлению данных в информационных массивах, контроля идентичности информации в БД.

Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
 Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы

Если инструментальщика проекта назначить на достаточно ранней стадии, то все это может быть сделано сразу и находиться в готовности к моменту надобности. Система документации. Из всех инструментов больше всего труда может сберечь компьютеризированная система редактирования текста, действующая на надежной машине. Наша система, разработанная Дж. У. Франклином (J. W. Franklin), была очень удобна. Я думаю, без нее руководства по OS/360 появились бы значительно позднее и оказались бы более запутанными. Есть люди, которые станут утверждать, что двухметровая полка руководств по OS/360 является следствием недержания речи, и сама ее объемистость являет собой новый тип непостижимости. И доля правды в этом есть. Но у меня есть два возражения. Во-первых, хотя документация по OS/360 и ошеломляет размерами, план ее изучения тщательно изложен. Если использовать его избирательно, то чаще всего можно не обращать внимания на большую часть всей массы. Документацию по OS/360 нужно рассматривать как библиотеку или энциклопедию, а не материал для обязательного чтения

скачать реферат Информационная служба фирмы

Под информационным обеспечением понимают: 1) Совокупность процессов по подготовке и доведению до потребителей информации для решения управленческих, научно-технических задач в соответствии с этапами их выполнения 2) Совокупность единой системы классификации и кодирования информации и единой системы документации, используемых в автоматизированной ИПС; совокупность методов и средств организации машинных массивов информации Информация позволяет ориентироваться в общей обстановке, уменьшить финансовый риск, следить за внешней средой, рынком и изменениями рыночной конъюнктуры, оценивать свою деятельность, вырабатывать и корректировать стратегию предприятия. Информация не только становится особым товаром во всех сферах деятельности, но и приводит в движение иные ресурсы – материальные, денежные, кадровые. Информационные ресурсы преодолевают ограниченность природных ресурсов, приводят к колоссальной экономии живого труда, увеличивают совокупность мощность материально-вещественных факторов производства. Согласно Федеральному закону «Об информации, информатизации и защите информации» от 22 февраля 1995 года: «Информационные ресурсы – это отдельные документы и массивы документов, которые могут являться составной частью информационной системы, базы данных» (1).

 Большая Советская Энциклопедия (УН)

В одной из сфер использования У. – системе документации – принципы У. позволяют обеспечить единство правил выполнения и оформления документов, дают возможность максимально сократить количество и объём документов, ускорить изготовление и размножение документации с помощью средств оргтехники . У. документов обеспечивается созданными в СССР едиными системами технической документации – конструкторской (ЕСКД) и технологической (ЕСТД), а также делопроизводства (ЕГСД). Методы У. нашли отражение в Единой системе аттестации качества продукции (ЕСАКП).   Принципы У. могут эффективно использоваться несколькими странами, способствуя углублению специализации производства и его кооперирования (например, в масштабе стран – членов СЭВ проведена У. электронно-вычислительных машин, создан унифицированный ряд ЭВМ на интегральных схемах). Осуществляются также межгосударственные мероприятия по У. ж.-д. колеи, линий связи, электротехнического оборудования и т.п.   Лит.: Стандартизация в народном хозяйстве СССР. 1917–1967, под ред. В. В. Бойцова, М., 1967; Кубарев А. И., Унификация в машиностроении. (Обоснование рядов типоразмеров), М., 1969; Методика и практика стандартизации, 3 изд., М., 1971; Взаимозаменяемость и технические измерения в машиностроении, М., 1972; Якушев А. И., Взаимозаменяемость, стандартизация н технические измерения, 4 изд., М., 1975.   О. Л. Владимиров, А. А. Пархоменко

скачать реферат Лекции по менеджменту

Состав управленческих документов определяется компетенцией и функциями организации, порядком решения вопросов, объемом и характером взаимосвязей с другими организациями и закрепляется в табеле документов. Совокупность взаимосвязанных документов, применяемых в определенной сфере деятельности, составляет систему документации. Системы документации созданные по единым правилам и требованиям, содержащие информацию, необходимую для управления в определенной сфере деятельности, представляет унифицированные системы документации ГОСТ 6.38-90 устанавливает 31 реквизит: Государственный герб РФ, герб субъекта РФ эмблема организации или товарный знак, код организации код унифицированной формы документа наименование органа государственной власти РФ - автора документа, наименование организации - автора документа, наименование структурного подразделения -автора документа, справочные данные об организации (адрес, телефон/факс) № счета, название вида документа, дата документа, регистрационный индекс (номер) документа, ссылка на регистрационный индекс (номер) и дату документа-запроса при ответе на него, место составления или издания документа гриф ограничения доступа к документу ("секретно", "конфиденциально"), адресат гриф утверждения документа, резолюция, заголовок к тексту, отметка о контроле, текст, отметка о наличии приложений подпись, гриф согласования документа, визы согласования документа, печать, отметка о завершении копии, фамилия исполнителя и номер его телефона отметка об исполнении документа и направлении его в дело отметка о поступлении документа в организацию, отметка для автоматического поиска документа.

скачать реферат Управление качеством (шпаргалка)

Международные стандарты ИСО 9000 по системам качества включают пять наименований: 1. ИСО 9000 “Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению качества. Руководящие указания по выбору и применению”. 2. ИСО 9001 “Система качества. Модель для обеспечения качества при проектировании и (или) разработке, производстве, монтаже и обслуживании”. 3. ИСО 9002 “Система качества. Модель для обеспечения качества при производстве и монтаже”. 4. ИСО 9003 “Система качества. Модель для обеспечения качества при окончательном контроле и испытаниях”. 5. ИСО 9004 “Общее руководство качеством и элементы системы качества. Руководящие указания”. Система управления качеством продукции должна удовлетворять требованиям к: 9001 – требования к системе контроля и испытаний продукции, сертификации надежности. 9002 – требования к системе организации производства. 9003 – требования к системе управления качеством от проектирования до эксплуатации.Система управления качеством включает: 1. Задачи руководства (политика в области качества, организация). 2. Система документации и планирования. 3. Документация требований и их выполнимость. 4. Качество во время разработки (планирование, компетентность, документация, проверка, результат, изменения). 5. Качество во время закупок (документация, контроль). 6. Обозначение изделий и возможность их контроля. 7. Качество во время производства (планирование, инструкции, квалификация, контроль). 8. Проверка качества (входные проверки, межоперационный контроль, окончательный контроль, документация испытаний). 9.Контроль за испытательными средствами. 10. Корректирующие мероприятия. 11. Качество при хранении, перемещении, упаковке, отправке. 12. Документирование качества. 13.Внутрифирменный контроль за системой поддержания качества. 14. Обучение. 15. Применение статистических методов. 16. Анализ качества и систем принимаемых мер.

скачать реферат Контрольная работа по делопроизводству

В юридическом отношении подлинник и копия с него, соответствующим образом заверенная, равноценны. Копия- документ, точно воспроизводящий реквизиты подлинника (в правом углу верхнего поля которого проставлено слово "копия") и соответствующим образом заверенный. Следует различать такие разновидности копий как отпуск, выписка и дубликат. Отпуск- полная копия исходящего документа, оставшаяся у отправителя, которая изготавливается одновременно с подлинником и заверяется. Выписка- копия части документа, а дубликат- второй экземпляр документа, имеющий такую же юридическую силу. По срокам хранения документы делятся на: постоянного срока хранения, временного срока хранения (до 10 лет), долговременного срока хранения (свыше 10 лет). По роду деятельности документы подразделяются на системы документации: плановая, организационно- распорядительная, первичная учетная документация, расчетно-денежная, отчетно-статистическая, по ценообразованию, по торговле, конструкторская, технологическая и т. д. Унификация и стандартизация управленческой документации.

скачать реферат Понятие о корреспонденции

Термины и определения», ГОСТ Р 6.30–97 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов», Изменение №1 к ГОСТ Р 6.30-97 а также «Государственная система документационного обеспечения управления. Основные положения. Общие требования к документам и службам документационного обеспечения». Раздел 1. Общая характеристика документа, требования, предъявляемые к его оформлению 1.1.Понятие и функции документа Как известно, деятельность всех юридических и физических лиц в той или иной мере связана с документооборотом. Однако статус самих документов не всегда определяется достаточно точно, а это в свою очередь может привести к возникновению различного рода правовых проблем. Итак, Словарь русского языка С.И. Ожегова дает следующее определение: "Документ - это деловая бумага, подтверждающая какой-нибудь факт или право на что-либо". И, хотя в этом определении налицо такие признаки документа как бумажный носитель и доказательственная сила оно является неполным и даже несколько устаревшим.

Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров
Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
скачать реферат Унификация и стандартизация управленческих документов

Содержание Унификация и стандартизация управленческих документов 3 Приказ об итогах работы с документами в 2001г. В ОАО”Родина” 15 Список использованной литературы 16 1. Унификация и стандартизация управленческих документов. Унификация документов заключается в установлении единообразия состава и форм управленческих документов, фиксирующих осуществление однотипных управленческих функций и задач. Стандартизация документов - форма юридического закрепления проведенной унификации и уровня ее обязательности. Установлены следующие категории стандартов: . государственные стандарты (ГОСТ). . отраслевые стандарты (ОСТ); . республиканские стандарты (РСТ). Унификация документов проводится в целях сокращения количества применяемых документов, типизации их форм, повышения качества, снижения трудоемкости их обработки, достижения информационной совместимости различных систем документации по одноименным и смежным функциям управления, более эффективного использования вычислительной техники. Работа по унификации включает: . разработку УСД, которая осуществляется министерствами и ведомствами, ответственными за соответствующие системы документации; . внедрение межотраслевых (межведомственных) УСД в республиканских и отраслевых УСД: . внедрение разработанных ОКТЭИ; . ведение УСД и ОКТЭИ с целью поддержания достоверности информации и их дальнейшее развитие; . разработку комплексов отраслевых унифицированных форм документов, отражающих специфику отрасли и не вошедших в УСД, а также их государственную регистрацию; . разработку отраслевых классификаторов технико-экономической информации, отражающих специфику отрасли.

скачать реферат Шпaргалки по документальному обеспечению управления

Стандартизация – форма юридического закрепления, приведенной унификации и уровня ее обязательности. В России деятельность стандартизации координируется государственными органами стандартизации, при этом оформляется виде межгосударственных(ГОСТ), государственных(ГОСТН), отраслевых(ОСТ), республиканских(РСТ) стандартов и стандартов предприятий, организаций, учреждений(СТП). Стандартизация – это сложный процесс, в ее состав входят такие элементы, как унификация, типизация и т.д. Типизация, в документоведении этот метод используется для создания типовых форм документов и типовых текстов, образцов или эталонов, на основе которых создаются конкретные документы.8.система документации. Основные системы документации, применяемые в РФ. Деятельность учреждения, организации, предприятия отражается совокупностью документов определенным образом взаимосвязанных и взаимодействующих. Система документации – совокупность взаимосвязанных документов, применяемых в определенной деятельности. В литературе и практической деятельности, прежде всего, выделяют функциональные и отраслевые системы документации.

скачать реферат Сертификация туристского продукта

Закон сохранил принципиальные положения осуществления добровольной сертификации, в частности, осуществления подтверждения по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации.В соответствии с новой системой документации новая добровольная сертификация проводится на соответствие национальным стандартам, стандартам организаций, характеристикам услуг, предусмотренным системами добровольной сертификации или договорами. Следует отметить, что два последних документа раннее не предусматривались. С другой стороны, в указанный перечень документов, на соответствие которым проводится добровольная сертификация, не включены ТУ, рецептуры и подобные им технические документы, хотя ранее они в законодательстве упоминались. Также необходимо отметить тот факт, что добровольное подтверждение соответствия на территории Российской Федерации осуществляется в форме добровольной сертификации. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах: . принятия декларации о соответствии . и обязательной сертификации. 2. Система добровольной сертификации. 2.1.добровольная сертификация туристского продуктаПорядок создания и функционирования системы добровольной сертификации претерпел существенные изменения.

скачать реферат Информационные технологии в управлении предприятием

Средства и методы прикладной информатики используются в менеджменте и маркетинге. Новые технологии, основанные на компьютерной технике, требуют радикальных изменений организационных структур менеджмента, его регламента, кадрового потенциала, системы документации, фиксирования и передачи информации. Особое значение имеет внедрение информационного менеджмента, значительно расширяющее возможности использования компаниями информационных ресурсов. Развитие информационного менеджмента связано с организацией системы обработки данных и знаний, последовательного их развития до уровня интегрированных автоматизированных систем управления, охватывающих по вертикали и горизонтали все уровни и звенья производства и сбыта. В современных условиях эффективное управление представляет собой ценный ресурс организации, наряду с финансовыми, материальными, человеческими и другими ресурсами. Следовательно, повышение эффективности управленческой деятельности становится одним из направлений совершенствования деятельности предприятия в целом.

скачать реферат Информационные технологии в управлении предприятием

Средства и методы прикладной информатики используются в менеджменте и маркетинге. Новые технологии, основанные на компьютерной технике, требуют радикальных изменений организационных структур менеджмента, его регламента, кадрового потенциала, системы документации, фиксирования и передачи информации. Особое значение имеет внедрение информационного менеджмента, значительно расширяющее возможности использования компаниями информационных ресурсов. Развитие информационного менеджмента связано с организацией системы обработки данных и знаний, последовательного их развития до уровня интегрированных автоматизированных систем управления, охватывающих по вертикали и горизонтали все уровни и звенья производства и сбыта. В современных условиях эффективное управление представляет собой ценный ресурс организации, наряду с финансовыми, материальными, человеческими и другими ресурсами. Следовательно, повышение эффективности управленческой деятельности становится одним из направлений совершенствования деятельности предприятия в целом.

Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)
Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
скачать реферат Ответы к ГОСам в МЭСИ по управлению персоналом

Однако, Принимается решение о процесса адаптации права напрямую включении кандидата в (организация связаны с резерв семинаров, курсов по обязанностями, а различным вопросам ответственность адаптации, проведение является следствием индивидуальных бесед неисполнения или руководи геля с новым ненадлежащего сотрудником, исполнения использование метода обязанностей. К постепенного должностной усложнения выполняемых инструкции заданий, выполнение предъявляются две разовых общественных группы требований: поручений для - по оформлению и установления контактов содержанию; работника с - по расположению коллективом, реквизитов. проведение специальных Обе группы содержатся ролевых игр по в ГОСТ Р 6.30-97 сплочению Унифицированные сотрудников); системы документации. организации Унифицированная информационного система обеспечения процесса организационно-распор адаптации (сбор и ядительной оценка показателей ее документации. уровня и Требования к длительности). оформлению документов (постановление Госстандарта от 31 июля 1997 года 273), который вступил в силу 1 июля 1998 года. 86. Роль решений в 87. Функции службы 88. Модели менеджмента 89.

скачать реферат Основные требования к оформлению управленческих (организационно-распорядительных) документов

Унифицированные системы документации — это комплекс взаимоувязанных документов, созданных по единым правилам и требованиям, содержащих информацию, необходимую для управления в определенной сфере деятельности. УСД предназначены для использования как с помощью средств вычислительной техники, так и при традиционных методах обработки информации. Управленческие документы по наименованию, форме и составу реквизитов должны соответствовать УСД, требованиям ГСДОУ, положениям (уставам) об организации, другим нормативным документам, содержащим правила документирования. В соответствии с действующим законодательством и компетенцией органы управления издают следующие распорядительные документы: решения, постановления, распоряжения, приказы, указания, поручения, инструкции. Решения, постановления и приказы издают во всех случаях, когда необходимо принять нормативный или индивидуальный акт по основным вопросам компетенции организации. Распоряжения и указания издаются по оперативным вопросам и для организации исполнения постановлений, решений и приказов. Совместные распорядительные документы организаций, издающих одинаковые по форме документы (приказы, постановления и др.), оформляются как совместное решение, которое имеет правовую силу распорядительного документа в каждой организации, принимавшей этот документ.

скачать реферат Делопроизводство в учебно-научном подразделении ВУЗа

ГСДОУ - это совокупность принципов и правил, устанавливающих единые требования к документированию управленческой деятельности и организации работы с документами в органах государственного управления, на предприятиях (объединениях), в учреждениях и общественных организациях. Основная цель ГСДОУ - упорядочение документооборота организаций, сокращение количества и повышение качества документов, создание наиболее благоприятных условий для применения технических средств и современных технологий сбора, обработки, анализа информации, совершенствование работы аппарата управления. ГСДОУ распространяется на все системы документации органов государственного управления, суда, прокуратуры, арбитража, учреждений, организаций и предприятий, включая документы, создаваемые средствами вычислительной техники. Основные положения ГСДОУ охватывают вопросы документирования управленческой деятельности, организации работы с документами, механизации и автоматизации работы с документами, организации службы документационного обеспечения управления.

скачать реферат Документооборот фирмы стандарты

Под системой документации понимается совокупность документов, взаимосвязанных по признакам происхождения, назначения, вида, сферы деятельности, единых требований к их оформлению. До настоящего времени в документоведении не существует непротиворечивой научной классификации систем документации, видов и разновидностей документов. При необходимости используется эмпирически сложившееся разделение документов на системы документации. Отнесение документов к той или иной системе начинается с разделения всех документов на официальные и документы личного происхождения. К последним относятся документы, созданные человеком вне сферы его служебной деятельности или выполнения общественных обязанностей. Это самая немногочисленная с точки зрения видов и разновидностей система документации, она включает личную переписку, воспоминания (мемуары), дневники. Официальные документы в зависимости от обслуживаемой ими сферы человеческой деятельности подразделяются на управленческие, научные, технические (конструкторские), технологические, производственные и др.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.