телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Образование, учебная литература -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Бухгалтерский учет

Амортизація основних засобів

найти похожие
найти еще

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
КУРСОВА РОБОТА на тему: «Амортизація основних засобів» Вступ Обсяги виробництва товарів і послуг, кінцеві результати діяльності підприємств будь-якої сфери підприємництва, їх технічний рівень, умови праці, стан соціального розвитку колективів значною мірою залежать від того, яка частина їх власних і залучених фінансових ресурсів вкладена в основні засоби. Хоч основною виробничою силою суспільства є люди (кваліфіковані робітники), продуктивність їх праці залежить від їх озброєності найпередовішими і найефективнішими засобами праці. Підприємства всіх типів і форм власності формують кошти, які вкладаються в основні засоби,за рахунок таких джерел: статутний фонд; фонд індексації балансової вартості майна; прибуток,який залишається у підприємства після оплати податків з нього;амортизаційні відрахування; банківські кредити; інші позичені кошти (кредиторська заборгованість). Державні підприємства можуть, крім того, одержувати кошти для здійснення централізованих капіталовкладень. Всі ці кошти разом формують фонд основних засобів підприємства. Під фондом основних засобів підприємства розуміється частина коштів статутного фонду,а також інші власні і залучені кошти,які вкладені або призначені до вкладення у виробничі та невиробничі основні засоби. В процесі виробничої діяльності загальна вартість основних засобів з одного боку, поступово зменшується на суму зносу (амортизації), а також вибуття об інші позичені кошти (кредиторська заборгованість). У даній курсовій роботі були розглянуті основні методи нарахування амортизації основних засобів, позитивні і негативні моменти кожного з методів. Можна зробити висновок, що вибір методу нарахування амортизації основних засобів залежить від галузі діяльності підприємства, обсягу діяльності, облікової політики підприємства. Підприємство самостійно обирає облікову політику, затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації. Найбільш розповсюдженим методом являється метод прямолінійного списання, який має переваги та недоліки. Перевагами являється простота та рівномірність розподілу амортизації між обліковими періодами, забезпечує співвідношення собівартості продукції з доходом від її реалізації. Недоліком його вважають те, що він не враховує моральний знос, різницю виробничої потужності основних засобів у різні роки експлуатації та необхідність збільшення затрат на ремонт в останні роки служби. Але, на мою думку, можна використовувати будь-який з перелічених у роботі методів. Головне в тому, щоб інформація щодо нарахованої амортизації була достовірною, відповідала вимогам щодо ведення бухгалтерського обліку, приводила до ефективної господарської діяльності підприємства. Однією з основних причин кризового фінансового стану більшості підприємств системи споживчої кооперації вважається на рівні з дією факторів об'єктивного характеру, недостатність власних оборотних коштів, неефективність використання основних, оборотних, трудових ресурсів, прибутку. Велику увагу підприємствам слід приділяти прогнозуванню фінансового стану. Без прогнозу показників фінансового господарства підприємство не має змоги планувати розвиток своєї матеріально-технічної бази, робити витрати, віддача від яких віддалена в часі від їх проведення (наприклад, на науково-дослідні і конструкторські роботи, на вдосконалення технології виробництва, на купівлю цінних паперів, капітальні витрати у соціальну сферу тощо), ефективно будувати свої господарські відносини з покупцями і постачальниками, банками, іншими партнерами.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Проблемы интеграции

Например, уважаемый автор в своей работе уделяет значительное место оценкам запасов природных ископаемых России и вопросам их экспорта, не замечая, что из его же собственных построений прямо следует, что большая часть этих ископаемых практически недоступна при действующих ценах мирового рынка и если нам все же удается их добывать и экспортировать, это означает, что экспортируется не столько сырье, сколько капитал, вложенный в добывающую, транспортную и энергетическую отрасли российской промышленности в период изоляционизма. Если дело действительно обстоит таким образом, подсчитывать следует не запасы сырья и время, за которое эти запасы будут исчерпаны. Оценивать следует степень амортизации основных фондов названных отраслей и время, за которое основные фонды этих и других жизненно важных отраслей российской промышленности будут амортизированы настолько, что не смогут удовлетворять внутренние потребности страны. Если исходить из высказываний руководителей национальных естественных монополий, счет в этом вопросе идет не на десятилетия, а на годы. 3

скачать реферат Шпаргалка по экономике укр

До складу елемента “Амортизація” включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів. До складу елемента “Інші операційні витрати” включаються інші витрати операційної діяльності (витрати на відрядження, на послуги зв”язку, на виплату матеріальної допомоги, плата банку за розрахунково кассове обслуговування, та інш.). Для обліку затрат за елементами Планом рахунків передбачен клас 8 “Витрати за елементами”. Суб”єкти малого підприємництва, які не займаються комерційною діяльністю, для обліку затрат можуть використовувати тільки клас 8 з наступним списанням відображених витрат на дебет рах. 23 “Виробництво” (в частині прямих і виробничих накладних витрат) та на дебет рахунка 79 “Фінансові результати” (в частині адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат). Усі інші підприємства для обліку витрат використовують рахунки класу 9 “Витрати діяльності”. І рах. 23 “Виробництво”. В такому випадку систематизацію інформаціі про елементи витрат можно виконати так.

Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
 Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України

За дебетом рахункупроводяться суми придбаних основних засобiв та х дооцiнки. За кредитом рахункупроводяться суми вартостi основних засобiв, що вибули, та суми х уцiнки. 4409 КА Знос основних засобiв Призначення рахунку: облiк зносу основних засобiв. За кредитом рахункупроводяться суми нарахованого зносу. За дебетом рахункупроводяться суми зносу основних засобiв, що вибули з балансу. 443 Капiтальнi iнвестицi за основними засобами 4430 А Капiтальнi iнвестицi за незавершеним будiвництвом i за невведеними в експлуатацiю основними засобами Призначення рахунку: облiк капiтальних iнвестицiй за незавершеним будiвництвом, придбаними основними засобами, засобами, що отриманi у фiнансовий лiзинг (оренду) та не введенi в експлуатацiю. За дебетом рахункупроводяться суми витрат на будiвництво i за придбаними основними засобами. За кредитом рахункупроводяться суми витрат у разi введення в експлуатацiю основних засобiв. 4431 А Обладнання, що потребу монтажу Призначення рахунку: облiк обладнання, що потребу монтажу. За дебетом рахункупроводяться суми вартостi придбаного обладнання, що потребу монтажу

скачать реферат Формирование и использование финансов в акционерном обществе

При цьому варто мати на увазі, що керівництво акціонерного товариства має значну свободу в регулюванні розмірів фінансових результатів. Так, виходячи з прийнятої фінансової стратегії, акціонерне товариство має можливість збільшувати або зменшувати розмір балансового прибутку за рахунок вибору того або іншого способу оцінки майна, порядку його списання, установлення терміна використання і т.д. До питань облікової політики, що визначає розмір фінансового результату діяльності акціонерного товариства, у першу чергу, ставляться такі: - вибір способу нарахування амортизації основних засобів; - вибір методу оцінки матеріалів, відпущених і витрачених на виробництво продукції, робіт, послуг; - визначення способу нарахування зносу по малоцінним і предметах, що швидкозношуються, при їхній експлуатації; - порядок віднесення на собівартість реалізованої продукції окремих видів витрат (шляхом безпосереднього їхнього списання на собівартість в міру уточнення витрат або за допомогою попереднього утворення резервів майбутніх витрат і платежів); - склад витрат, віднесених безпосередньо на собівартість конкретного виду продукції; - склад непрямих витрат і спосіб їхнього розподілу і ін.

 Расходы фирмы. Бухгалтерский и налоговый учет. Полное практическое руководство

Амортизация основных средств, бывших в эксплуатации Первоначальной стоимостью основных средств, бывших в эксплуатации, является сумма фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление (за исключением НДС и иных возмещаемых налогов). У нового собственника срок может устанавливаться с учетом срока использования объекта у прежнего владельца. Для этого необходимо получить документы, подтверждающие срок эксплуатации объекта у прежнего владельца. Это следует из пункта 20 ПБУ 6/01. В пункте 12 статьи 259 Налогового кодекса РФ есть схожая норма. Другими словами, срок полезного использования подержанного объекта основных средств равен сроку полезного использования, который установлен для аналогичного нового объекта за минусом срока фактической эксплуатации объекта у прежнего владельца. ПРИМЕР Организация приобрела основное средство, бывшее в эксплуатации. Стоимость имущества согласно договору 118 000Pруб. (в том числе НДС 18 000Pруб.). В бухгалтерском учете указанная операция отражается следующими записями: ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60 P100 000Pруб.P учтены затраты, связанные с приобретением станка (без НДС); ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60 P18 000Pруб.P учтен НДС; ДЕБЕТ 01 КРЕДИТ 08 P100 000Pруб.P станок введен в эксплуатацию; ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» КРЕДИТ 19 P18 000Pруб.P произведен налоговый вычет

скачать реферат Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

Законодавство України, яке регулює господарську діяльїність суб'єктів підприємництва і порядок організації бухгалтерського обліку і звітності, з одного боку, і систему оподаткування прибугку — з іншого, під «прибутком» визначає два різних економічних явища. Згідно з Законом України «Про оподаткування ирибугку підприємств», прибутком вважається сума валових доходів, тобто по суті доходів від усіх видів діяльності, скоригована певним чином для цілей оподаткування, зменшена на суму валових витрат підприємства і на вартість зносу (амортизації) основних засобів і нематеріальних активів. Аналіз складу валових доходів і валових витрат свідчить про те, що прибуток як об'єкт оподаткування являє собою досить умовну величину, яка відображає співвідношення між доходами і витратами підприємства за певний, законодавчо встановлений період оподаткування. Головна його особливість полягає в тому, що він безпосередньо не залежить від собівартості продукції, від різниці між виручкою від реалізації продукції і витратами на виробництво цієї продукції.

скачать реферат Класифікація основних засобів

Критерії визнання основних засобів аналогічні критеріям визнання, які застосовуються для всіх активів, тобто об'єкт основних засобів визнається активом, коли існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з використанням цього об'єкта, і його вартість може бути достовірно визначена. Крім того, у визначенні основних засобів наведені такі критерії їх визнання, як: 1) матеріальність (мають матеріальну форму); 2) призначення (утримуються з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій); 3) термін корисного використання (більше року або операційного циклу). Головним завданням обліку основних засобів є: 1) правильне і своєчасне відображення надходження, вибуття й переміщення основних засобів; 2) контроль за їхньою наявністю та збереженням у місцях експлуатації; 3) своєчасне й точне обчислення зносу (амортизації) основних засобів і правильне відображення його в обліку; 4) визначення витрат на ремонт, а також контроль за раціональним використанням коштів, виділених з цією метою; 5) виявлення об'єктів, які не використовуються; 6) контроль за ефективністю використання, пошуки резервів підвищення ефективності роботи машин, обладнання та ін.; 7) оперативне забезпечення керівництва підприємства необхідною інформацією про стан основних засобів через автоматизацію обліково-обчислювальних робіт на базі сучасних засобів обчислювальної техніки.

скачать реферат Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

Вступ Розділ 1. Теоретико-законодавчі аспекти обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві 1.1визначення, класифікація та оцінка основних засобів 1.2документальне оформлення основних засобів 1.3 міжнародні стандарти бухгалтерського обліку основних засобів на підприємстві Розділ 2. Облік операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві 2.1 Особливості обліку основних засобів 2.2 Облік нарахування амортизації основних засобів 2.3 Облік вибуття основних засобів 2.4 Оренда основних засобів 2.5 АРМ обліку основних засобів Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ В даний час усі підприємства незалежно від їхнього виду, форм власності і підпорядкованості ведуть бухгалтерський облік майна і господарських операцій відповідно до чинного законодавства. Виробничо-господарська діяльність підприємства забезпечується не тільки за рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, але і за рахунок основних фондів. Невід'ємною частиною господарських засобів підприємства є основні засоби. Відмінною рисою основних засобів є їхнє багатократне використання в процесі виробництва, зберігання початкового зовнішнього вигляду протягом тривалого періоду.

скачать реферат Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Справа в тому , що в більшості випадків дата звернення із заявою про стягнення заборгованості в суд та дата винесення визначення про початок розгляду справи можуть істотно відрізнятися , і , опиняючись в різних податкових періодах вплинути на правильне відображення платником в обліку валового доходу . Виходячи з під пункту 12.1.4 Закону зменшення валового доходу платник податку може здійснити в тому податковому періоді , в якому він подав заяву до суду про стягнення заборгованості з боржника . Залишається сподіватися , що центральний орган державної податкової інспекції при розробці правил зменшення валового доходу прийме до уваги вказані вище неузгодженості 2.3 Удосконалення системи нарахування амортизації Докорінних змін зазнала система нарахування амортизації . Відповідно до нового порядку нарахування амортизації та ведення обліку основних засобів збільшення балансової вартості основних фондів , що підлягають амортизації , відбувається не після введення їх в експлуатацію , а відразу після їх придбання . Принципіально новим є те, що нарахування амортизації відбувається не на первинну вартість . а фактично на залишкову. Відповідно до Статті 8 Закону суми амортизації визначаються шляхом застосування норм амортизацій до балансової вартості , яка визначається за формулою : Б(а) = Б П - В - А Б(а) – балансова вартість на початок звітного періоду Б - Балансова вартість на початок періоду попереднього за звітний П - Сума видатків понесених на придбання , покращання , ремонту основних фондів на протязі періоду , що передував звітному В - Вартість основних фондів виведених з експлуатації в попередньому періоді А - Сума амортизаційних відрахувань нарахованих в попередньому періоді Порівняно зі старим законодавством значно збільшені ставки амортизаційних відрахувань .

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки
Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Підприємництво

Зміни первісної вартості основних засобів допускаються лише у разі добудови, дообладнання, реконструкції та часткової ліквідації відповідних об'єктів. Погашення вартості основних засобів підприємства здійснюється шляхом віднесення зносу /амортизаційних відрахувань/ за затвердженими нормами на витрати виробництва, обігу протягом терміну, за який первісна вартість повністю переноситься на витрати виробництва та обігу. Знос основних засобів відображається в обліку і звітності окремо і списується при реалізації та іншому вибутті основних засобів. Установи нараховують за встановленими нормами знос основних засобів до розміру, який не перевищує їх первісної вартості, й показують його у звітності без зменшення фінансування. При списанні основних засобів до повного перенесення їх первісної вартості на витрати виробництва та обігу знос /амортизація/ недонараховується. У разі реалізації та іншого вибуття основних засобів фінансовий результат визначається, виходячи з їх продажної вартості, зменшеної на залишкову вартість і суму податку на добавлену вартість, з урахуванням витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів, і вартості матеріальних цінностей, одержаних від вибуття майна.

скачать реферат Шпоры по финансам

Основою фінансів підприємств є формування фінансових ресурсів та отримання і розподіл доходів з метою забезпечення відтворення виробництва. Вони виконують роль сполучної ланки між окремими циклами відтворювального процесу. Порушення в їх функціонуванні відразу ж впливають на виробництво. Недостатність ресурсів веде до падіння виробництва, а їх відсутність до його припинення. Наявність достатніх доходів створює передумови для нормального ходу відтворювального процесу, але ще не гарантує його, оскільки все залежить від їх раціонального розподілу і ефективного використання. Саме це і є основним завданням фінансів підприємств. Фінансові ресурси — це сума коштів, спрямованих в основні та оборотні засоби підприємства. Виробнича і фінансова діяльність підприємств починається з формування фінансових ресурсів. У процесі використання основних фондів формується такий вид фінансових ресурсів, як амортизаційні відрахування. Амортизаційні відрахування являють собою специфічний вид цільових фінансових ресурсів. У кругообігу коштів вони відображають перенесену на готову продукцію вартість основних засобів, їх знос у процесі експлуатації.

скачать реферат Повышение инвестиционной привлекательности предприятия

Також маємо покращення показника в динаміці що теж заслуговує на позитивну оцінку. 3. Стабільність структури оборотних коштів розраховується як відношення суми власних оборотних коштів до всієї сукупності оборотних коштів: на кінець Розрахунки показують позитивну тенденцію оскільки маємо зростання показника на 11% 4. Індекс постійного активу розраховується як відношення основного капіталу до власного: на кінець року Показник показує питому вагу основного капіталу у джерелах власних засобів. Динаміка показує поліпшення ситуації оскільки зменшується на 5% найменш ліквідна частина активів підприємства а також власний капітал стає більш мобільним. 5. Коефіцієнт накопичення амортизації розраховується як відношення суми амортизації (зносу) основних засобів і нематеріальних активів до первісної вартості основних засобів і нематеріальних активів що амортизується: на кінець року Інтенсивність накопичення коштів для оновлення основного капіталу виросла на 6%. Коефіцієнт має не дуже високі значення тому можна припустити що основні засоби експлуатуються порівняно недовго. 6. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів розраховується як відношення залишкової вартості основних фондів до сукупності усіх активів підприємства: на кінець року Питома вага основних засобів у загальному капіталі зростає у динаміці незначно (на 1%).

скачать реферат Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

Затрати повинні бути проведені у звітному році і відображені у бухгалтерському обліку. Затрати необхідно підтверджувати, як того вимагає закон. Усі витрати, які вираховується з доходу компанії, але не включаються у склад затрат, групуються під рубрикою недопустимих витрат і додаються до оподатковуваного доходу. Прибуток підприємства з метою оподаткування збільшується також на суму додаткового доходу чи економії в результаті роботи цього підприємства в зонах з пільговим оподаткуванням за межами Бельгії. Чисті операційні збитки поточного податквого періоду можуть бути перенесені і компенсовані за рахунок прибутку наступних п’яти років. В Бельгії основні принципи бухгалтерського обліку регулюються законодавчо. Податкові органи стверджують, що податкове і бухгалтерське законодавство відповідають один одному. Але слід звернути увагу на деякі протиріччя: o хоча компанія має право створювати резерви на покриття можливих втрат і зниження ризиків, вони вираховуються з оподатковуваного прибутку, тільки якщо податкові органи будуть згодні, що такі ризики дійсно реальні, а втрати можливі; o при розрахунку амортизації податкові органи наполягають на використання тільки первісної вартості основних засобів; o бухгалтерське законодавство допускає декілька методів обліку вартості майна, але при умові, що протягом усього року застосовується тільки один метод, а до річного балансу додаються зміни, пов’язані з переходом з одного методу на інший.

скачать реферат НСБУ

Рахунок 13 «Знос необоротних активів» має такі субрахунки: 131 «Знос основних засобів»; 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»; 133 «Знос нематеріальних активів». За кредитом рахунка 13 «Знос необоротних матеріальних активів» відображається нарахування амортизації та індексації зносу необоротних активів, за дебетом — зменшення суми зносу. На субрахунку 131 «Знос основних засобів» узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 «Основні засоби». На субрахунку 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи». На субрахунку 133 «Знос нематеріальних активів» узагальнюється інформація про суму зносу нематеріальних активів. Аналітичний облік зносу необоротних активів ведеться відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів та нематеріальних активів. Рахунок 13 «Знос необоротних активів» кореспондує за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків: 10 «Основні засоби» 15 «Капітальні інвестиції» 11 «Інші необоротні матеріальні 23 «Виробництво» активи» 39 «Витрати майбутніх періодів» 12 «Нематеріальні активи» 42 «Додатковий капітал» 42 «Додатковий капітал» 83 «Амортизація» 91 «Загальновиробничі витрати» 92 «Адміністративні витрати» 93 «Витрати на збут» 94 «Інші витрати операційної діяльності» 99 «Надзвичайні витрати» Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном, тощо.

Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленка-кокон Папитто на липучке (двухслойная).
Пеленка выполнена из двойного интерлока (100% хлопок), а это отличный материал для пошива одежды для новорожденных. Пеленка-кокон это
388 руб
Раздел: Пелёнки
Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины
скачать реферат Диплом по легкой промышленности

Витрати на збут включають такі витрати, пов’язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг): - витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції; - витрати на ремонт тари; - оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут; - витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг); - витрати на перепродажну підготовку товарів; - витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом; - витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов’язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона); - витрати на транспортування, перевезення і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки; - витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування; - інші витрати, пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

скачать реферат Розрахунок строкiв одержання, погашення банківського кредиту

Довготермінові і середньотермінові кредити можуть надаватися комерційними банками підприємствам на капітальні вкладення, пов'язані з реконструкцією підприємства, його технічним переозброєнням, упровадженням нової техніки, вдосконаленням технології виробництва і на інші витрати, що призводять до збільшення вартості основних засобів. До таких кредитів підприємства вдаються, якщо вони відчувають брак власних коштів, які призначені на ці цілі, а саме — прибутку і амортизаційних відрахувань на повне відновлення (реновацію) основних засобів. Кредити в основні засоби комерційні банки видають за умови економічної доцільності і окупності витрат на капітальні вкладення за рахунок збільшення обсягів виробництва, зниження собівартості продукції тощо. Для одержання такого кредиту до кредитного договору додаються кошторисно- технічна документація і, при необхідності, бізнес-план, який містить розрахунок окупності, а також договір підряду, якщо роботи планується виконувати підрядним способом, календарний графік проведення робіт.

скачать реферат Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

Структура собівартості в 1997 і 2002 роках різна; 2. ДО 2002 року відбулася зміна витрат на матеріали (вони зменшилися); 3. Збільшилося фінансування таких статей к оплата праці, соціальні заходи, амортизації, позавиробничі витрати. Вище перераховані аналітичні висновки свідчить про поліпшення оплати праці на підприємстві, закупівлю нового високотехнологічного устаткування. Аналіз основних фондів та амортизаційних виходить з того, що балансова вартість окремих майнових активів майже ніколи не дорівнює їх реальній ринковій ціні. Аудитор звертає увагу на основні фонди, які було придбано, реалізовано, ліквідовано або здано в оренду протягом останніх періодів. Показники завантаженості основних фондів, зносу, матеріало- та енергомісткості, прогресивності технологічних процесів порівнюються з аналогічними показниками діяльності підприємств, що працюють у відповідній галузі найуспішніше. Слід перевірити правильність проведення та відбиття у звітності таких опера дій, пов’язаних з рухом основних фондів: . індексація основних фондів; . надходження та реалізація; . ліквідація та інші види вибуття; . ремонт та амортизація; . інвентаризація. Майновий стан підприємства оцінюється на підставі дослідження таких показників: коефіцієнт зносу основних фондів; коефіцієнт оновлення; коефіцієнт вибуття; частка активної частини основних фондів у структурі основних фондів. Таблиця 2.6 Розрахунок коефіцієнта зносу основних засобів До 1999 року З 2000 року Коефіцієнт зносу ф1р.011 ф1р.032 основних засобів ---------------- ф1р.012 ------------ ф1р.031 Коефіцієнт зносу основних засобів характеризує стан та ступінь зносу основних засобів і розраховується к відношення суми зносу основних засобів до їхньої первісної вартості .

скачать реферат Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

Тут містяться відомості про розміри статутного фонду, спеціальних фондів і цільового фінансування, амортизаційного і ремонтного фондів, доходів майбутніх періодів і балансового прибутку, кредиторської заборгованості по розрахунках за майно і фінансування капітальних вкладень. В цьому розділі наводяться нагромаджені суми спрацювання основних засобів (і нематеріальних активів), МШП, резерву на покриття передбачених витрат і платежів, торгової націнки на нереалізовані товари. У другому розділі пасиву балансу міститься інформація про довготермінові кредити банків та інші позичені засоби, отримані в певному порядку. У цьому ж розділі показують суму заборгованості банкам за всіма видами прострочених позик. У третьому розділі пасиву відображаються дані про заборгованості короткотермінового характеру, терміни погашення яких настають протягом року з дня виникнення. У цьому ж розділі показують позики під векселі, видані зі строками платежів, які не перевищують одного року з моменту складання балансу. Заборгованість, оформлену векселями з більшими строками, відносять до довготермінових позичених коштів.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.