телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для животных -30% Красота и здоровье -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Бухгалтерский учет

Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

найти похожие
найти еще

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Рішення щодо випуску акцій прийнято зборами акціонерів байку. Фінансові ресурси, добуті в результаті емісії акцій, використовуватимуться для: розвитку підприємств промисловості будівельних матеріалів, зміцнення фінансового стану їх; розвитку банківської справи; сприяння становленню економіки України. Подаються також дані про запланований обсяг емісії цінних паперів, а саме простих, іменних і привілейованих іменних акцій. Прості акції розповсюджуються відкритою передплатою, що провадиться банком, серед юридичних та фізичних осіб, у тому числі її іноземних громадян. Ці акції мають бути реалізовані або анульовані протягом року. Привілейовані іменні акції розповсюджують серед працівників банку, а також у трудових колективах засновників банку, вони дають право на пріоритетне отримання дивідендів у розмірі не менш як 30 % річних від номінальної вартості акцій. Акціонеру видається свідоцтво (сертифікат) на загальну номінальну вартість акцій, яке в подальшому може бути обміняне на акції. Одночасно АК Будбанк докладне висвітлює вигоди, які матимуть власники акцій щодо розподілу дивідендів, першочергового кредитування тощо. На дату випуску акцій АК Будбанк у пресі опублікував свій баланс, перевірений аудиторською фірмою і який має сертифікат її. Як видно з наведеного прикладу, опублікована інформація АК Будбанку спрямована на залучення широкого кола покупців акцій з метою використання додаткового капіталу для ділової активності. У висновках аудиторської фірми висвітлюють фінансовий стан емітента на момент випуску цінних паперів, а також визначають перспективи діяльності його на майбутнє. Висновки аудитора зміцнюють довіру інвесторів до цінних паперів емітентів, дають змогу учасникам ринку приймати важливі рішення про інвестування коштів, забезпечують економічно обґрунтоване перенесення фінансових ресурсів на перспективні напрями капіталовкладень. Аудит допомагає органам, які управляють випуском цінних паперів, регулювати діяльність емітентів, зокрема встановлювати параметри інвестиційних портфелів банків, холдингових компаній, страхових товариств, пенсійних фондів тощо. У кожному випадку нормативи розміщення активів мають задовольняти вимогам ліквідності, забезпечувати надійність функціонування компаній і збереження коштів, внесених населенням. Досвід показує, що високий ступінь обґрунтованості нормативів забезпечує захист вкладників. Окремій аудиторській перевірці підлягають біржові операції. Біржові операції на фондовій біржі провадяться в основному з раніше випущеними паперами відкритих корпорації! за умови, що вони допущені до обігу на біржі. Цінні папери нового випуску, як правило, за передплатою розміщуються в інвестиційних дилерів і спочатку реалізуються через позабіржовий ринок. Тільки після цього компанія може одержати допуск для своїх цінних паперів на фондову біржу, тобто добитися включення їх до списку паперів, які котируються на біржі. Процедура допуску цінних паперів на біржу називається лістингом. До біржового обігу за рішенням біржового комітету допускаються цінні папери лише великих відомих компаній. Щоб бути включеною у цей обіг, корпорація повинна відповідати суворим кількісним і якісним критеріям і дати згоду на додержання правил операцій, які є на цій біржі.

Біржа як організований ринок виникла не відразу. Спочатку під біржею розуміли лише місце для торгівлі - площу, зал, торговий дім. Потім з'явилися правила торгівлі, визначені самими учасниками операцій. Із розвитком біржової торгівлі виникла потреба у службовцях, обчислювальній техніці для обліку цін і масштабів попиту і пропозицій, рахункові палати та інші необхідні атрибути для торгів. Фондові біржі почали створюватися як акціонерні товариства з певним капіталом, необхідним для торговельного процесу. Разом з тим можуть функціонувати і фондові відділення товарних бірж. У період непу фондові відділення мали товарні біржі Києва, Харкова та ін. В сучасних умовах подібні суміщення спостерігаються рідко. Основна мета фондової біржі - забезпечення швидкого і ефективного перепродажу цінних паперів, а для їхніх власників - можливість обміну цінних паперів на гроші. Біржа акумулює попит і пропозиції цінних паперів, які користуються попитом на ній, сприяє формуванню біржового курсу їх. Засновники біржі самі визначають необхідні для функціонування її органи управління, регулюють діяльність учасників торгівлі, установлюють плату за послуги. Широкий розвиток біржової торгівлі цінними паперами з постійною публікацією курсу цінних паперів надав біржам функцію визначення фінансового стану в окремих компаніях, галузях господарства тощо. Це дає змогу власникам коштів і цінних паперів приймати рішення про переміщення капіталу з однієї галузі в іншу, стимулюючи перенесення інвестиційних коштів на найбільш перспективні і динамічні напрями розвитку економіки, підтримуючи технічні і технологічні відкриття, нові технології виготовлення суспільне необхідного продукту. В Україні ринок цінних паперів лише формується, оскільки не набули розвитку акціонерні товариства, а також не налагоджено випуск паперів державних боргових зобов'язань. Торгівля цінними паперами цілком можлива і без посередництва біржі, на первинних і вторинних ринках, що обслуговуються комерційними банками, брокерськими фірмами та іншими позабіржовими ринковими структурами. Проте вирішальною умовою успішного розміщення цінних паперів є можливість справедливого і оперативного перепродажу їх, як тільки у цьому виникне потреба. Такі можливості найкраще виконує біржа, де контролюють попит на всі цінні папери. При цьому-не має значення обсяг цінних паперів, запропонованих для продажу. Якщо обсяг їх невеликий, то біржа може функціонувати періодично. У разі значного попиту на цінні папери біржа працює щодня протягом кількох годин. Фондові біржі можуть функціонувати при вирішенні організаційних питань, а також за наявності регулюючих і контрольних органів у них. Регулювання і контроль - необхідні елементи, що забезпечують високий ступінь довіри до цінних паперів усіх учасників біржових операцій. У противному разі інвестори не будуть упевнені у збереженні своїх коштів, посередники -т в одержанні доходу від операцій, продавці цінних паперів - у можливості одержання коштів на обумовлених угодах і перепродажу цінних паперів у міру потреби. Важливі функції у структурі контрольних органів покладаються на аудиторський незалежний контроль, а також внутрішній контроль самих бірж і фінансових органів.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Теорії нації та націоналізму

Зрозумло, що протекцонзм стосувався, передусм, зовншньоекономчних зносин. У межах нацональних економк мав панувати принцип вльно торгвл. Нарешт, пд впливом економчних чинникв, передусм появи «нацональних економк» та змагання мж ними, нацоналзм на деологчному рвн перетворився також на полтикоекономчну доктрину модернзац, основи яко були закладен у працях Ф. Лста. Захищаючи право сво крани (Нмеччини) займати гдне мсце серед провдних держав свту, Лст сформулював систему аргументв, в якй економка полтичн принципи нацоналзму були одним цлим. Нацоналзм у цй систем ставав дейним пдAрунтям полтики модернзац, конкретнше ндустрального розвитку. За аналогю з марксизмом, вважа Р. Шпорлюк, можна стверджувати, що, «вмонтувавши дею економчного пднесення як глобального процесу в нацоналстичну думку, Лст перетворив нацоналзм з утоп в «науку»»[277]. Якою ж була ця система аргументв? Лст був нацоналстом, вихованим у дус Руссо, Гердера та деалв Французько революц

скачать реферат Совместные предприятия на примере Киевской области

На основі цього необхідно вести пошук форм, які б запезпечили розвиток конкретного регіону у взаємодії з іншими регіонами – своєрідними частинами інших національних економік, які принципово відрізняються від української. Сьогодні головне завдання – якнайефктивніше інтегрувати той чи інший регіон у процес спільного міжнародного підприємництва, передбачити ймовірні наслідки, які будуть супроводжувати економіку регіону при взаємодії з партнерами інших країн, а також народне господарство в цілому. Регіональна модель сприяє оптимізації співробітництва того чи іншого регіону в загальному процесі співробітництва на міжнародному рівні. В основному вона оцінюється з точки зору ефективного використання економічного потенціалу регіону і обгрунтування міри його наближення до прилеглих регіонів країн-партнерів. У системі регіонального забезпечення зовнішніх економічних зв”язків особливе значення має децентралізація управління та економічного регулювання спільної зовнішньоекономічної підприємницької діяльності. Вона забезпечить можливість вирішувати на місцях проблеми оподаткування, джерел надходження валютних коштів, оскільки у певних регіонах є свої відмінності.

Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование
Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Фигурка "Zabivaka Знаменосец", 9 см.
Фигурка "Zabivaka Знаменосец" в подарочной коробке (64 наклейки флагов 32-х стран-участниц в комплекте). Этот обаятельный,
389 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
 Націоналізм

Костомарв обявив дло ун Украни з Московщиною органчним вковчним, а в Комтет, котрий виробляв плян помника (Б. Хмельницькому в Кив), в тм числ надпис на ньому: Б. Хмельницкому, диная, неделимая Росся, були звсн укранськ вчен патроти: Максимович, В. Антонович К. Козловський[84] Як бачимо, патрот, що хоче стерти з себе ганьбу столть невол, як т студенти, що в 1918 p. збивали цей напис у Кив, мусить нищити не лише дло Рос на Укран, а й дло адептв. За методвцями пшли нш. Драгоманв вдмовляв Укран самостйних, вдмнних вд нших, зовншнх полтичних стремлнь, тим самим, потреби власно державности. Для нього Украна не була окремим полтичним органзмом з власними завданнями. Мж нацональними задачами Украни паразита (Рос), що сидв на нй, не було (гадав вн) жодно рзниц. Тут був не паразитизм, а була симбоза, бо московське царство все таки (sic!) виповнювало елементарн географчн завдання Украни. Призначенням Украни було стати знаряддям державно вол ншо нац (Рос). В 1878 p. царський уряд прямував лиш до того, до чого стремв сотки лт росйський нард, в лиц козакв укранських, а потм донських[85]

скачать реферат Налоговая система

Об’єктом оподаткування є такі операції, здійснювані платниками податку, суб’єктами господарювання: - продаж товарів на митній території України, в тому числі операції з оплати вартості послуг за договорами оперативної оренди (лізингу); - завезення товарів на митну територію України, виконання робіт (послуг), що здійснюється нерезидентами для використання або споживання цих робіт (послуг) на митній території України; завезення майна згідно з договорами оренди (лізингу), застави, іпотеки; - вивезення товарів за межі митної території України і виконання робіт, надання послуг для споживання за межами митної території України. Отже, об’єктом оподаткування є операції, зв’язані з продажем товарів усередині держави, за їхнього імпорту чи експорту. Не вважаються об’єктами оподаткування такі операції, здійснювані суб’єктами господарювання: - випуск, розміщення і продаж цінних паперів, емітованих суб’єктами підприємницької діяльності, а також деривативів; - обмін цінних паперів на інші цінні папери, депозитарна, реєстраторська та клірингова діяльність щодо цінних паперів; - передача майна в оренду і його повернення після закінчення терміну договору оренди, сплата орендних платежів відповідно до договорів фінансової оренди; - надання послуг зі страхування і перестрахування, із соціального і пенсійного страхування; - обіг валютних цінностей; - надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, за кредитними і депозитними договорами; - виплата заробітної плати, інших грошових виплат, дивідендів; - надання брокерських, ділерських послуг з укладанням контрактів на торгівлю цінними паперами і деривативами на фондових і товарних біржах; - передача основних фондів у формі внесків у статутні фонди юридичних осіб в обмін на їхні корпоративні права; - оплата вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, що здійснюються за рахунок державного бюджету.

 Лiкарськi рослини Прикарпаття

В наснн слиз (до 44P%), жирна оля (близько 20P%) вуглевод плантеоза (0,16-0,17P%). Здавна подорожник широко використовуться як лкувальний засб при зовншнх ранах, ударах, наривах, гнйних ранах, виразках на шкр, опках та на мозол. Сучасна медицина використову препарати з листкв (плангамацид у гранулах консервований ск) при виразках шлунка дванадцятипало кишки, анацидних (з зниженою кислотнстю) гастритах, гострих шлунково-кишкових захворюваннях (гастритах, ентеритах й ентероколтах), гострих та хрончних колтах. Крм того, подорожник д як тонзуючий засб, полпшу апетит, збльшу вмст гемоглобну в кров, сприя пдвищенню маси тла. Ефективн препарати при сечонетриманн та хворобах дихальних шляхв. Насння подорожника проти дизентер застосовували ще стародавн римськ грецьк медики. У ветеринарнй практиц препарати з листкв подорожника використовують для лкування вдкритих гнйних ран та пдвищення зсдання кров у тварин. Розмножуться безпосереднм висвом насння. Погано росте на важких запливаючих грунтах

скачать реферат Фінансові методи збільшення капіталу

Профілактика ризику зниження фінансової сталості повинна проводитись у чотирьох напрямках: уникнення, мінімізація, диверсифікація, лімітування. Уникнення ризику зниження фінансової сталості підприємства можливе лише за рахунок: відмови від здійснення фінансових операцій, рівень ризику за якими надзвичайно високий і не відповідає критеріям ефективної фінансової політики підприємства; зниження питомої ваги позичкових фінансових ресурсів у господарському обороті; підвищення рівня ліквідності активів шляхом збільшення питомої ваги оборотних активів. У тих випадках, коли не можна взагалі уникнути ризику зниження рівня фінансової сталості підприємства, його мінімізація досягається шляхом отримання від контрагентів певних гарантій при наданні їм комерційного кредиту та скороченні переліку форс-мажорних обставин у контрактах із покупцями готової продукції, що дасть можливість, у свою чергу, суттєво знизити ризик виникнення безнадійної дебіторської заборгованості. Диверсифікація ризику зниження фінансової сталості підприємства може реалізуватися шляхом диверсифікації: . портфеля цінних паперів; . валютного портфеля за рахунок вибору для проведення зовнішньоекономічних операцій кількох видів валют; . депозитного портфеля за рахунок розміщення великих сум тимчасово вільних коштів на депозитне зберігання у кількох банках при збереженні умов їхнього розміщення.

скачать реферат Внешнеэкономическая деятельность Украины

Підписана угода між Україною і Тунісом про співробітництво в галузі ірига- ції, за якою туніських іригаційних спорудах працюватимуть українські фа- хівці. Туніс постачатиме Україні фосфорити. Останнім часом право на здійснення зовнішньоекономічних операцій надано окремим підприємствам і організаціям, внаслідок чого підвищилась актив- ність їх у зовнішньоекономічній сфері. Зареєстровано більш як 30 тис. учас- ників зовнішньоекономічних зв'язків. В економічних зв'язках України із зарубіжними странами використовується науково-технічне співробітництво. До цього належить торгівля патентами, лі- цензіями, технічним досвідом тощо. Науково-технічне співробітництво сприяє прискоренню темпів економічного розвитку, втіленню найновіших технічних досягнень, раціональному використанню природних ресурсів, автотоматизації і механізації технологічних процесів, скороченню строків будівництва сучасних підприємств, підвищенню ефективності капітало- вкладень, розширенню сфери міжнародних відносин. Воно здійснюється в кількох формах: матеріальний, тобто обміном продукцією, насамперед наукоємною, створе- ною за найновішими технологіями; нематеріальний - у вигляді креслень, формул, обміну інформацією, літера- турою та ін.; послуг фахівців і технічного персоналу в галузі менеджменту, маркетингу, контролю за якістю.

скачать реферат Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З дисципліни «Валютно-фінансові розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності» На тему: « Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності» Харків, 2007 ЗМІСТ Вступ 1. Поняття міжнародних розрахунків 2. Валютно-фінансові і платіжні умови зовнішньоекономічних операцій 3. Проблеми і перспективи розвитку акредитивної форми розрахунків в Україні Висновок Перелік літератури ВСТУП Середовище міжнародного ринку включає безліч різних аспектів - економічних, організаційних, правових. Дане середовище корінним чином відрізняється від умов господарювання, в яких звикли оперувати суб'єкти підприємництва. Ефективність економічної діяльності в даному зовнішньому середовищі в першу чергу вимагає чіткого уявлення про правові рамки, в яких вона здійснюється, і ясного усвідомлення того, що практично єдиним інструментом регулювання взаємостосунків між учасниками зовнішньоекономічних угод є відповідна правова система, побудована і на національних і на міжнародних джерелах. Метою регулятивної політики держави у сфері зовнішньоекономічної діяльності економічних агентів повинне стати створення раціональної системи норм і механізмів, яка б сприяла досягненню мети підприємств на зовнішніх ринках, і кінець кінцем забезпечувала б їх участь в міжнародному розподілі праці.

скачать реферат Методи прийняття рішень в управлінні ризиками

Він проявляється в недоотриманні передбачених доходів в результаті безпосереднього впливу зміни обмінного курсу іноземної валюти, що використовується під час зовнішньоекономічних операцій підприємства, на очікувані грошові потоки від цих операцій. Так, імпортуючи сировину і матеріали, підприємство програє від підвищення обмінного курсу відповідної іноземної валюти по відношенню до національної. Зниження ж цього курсу визначає фінансові втрати підприємства при експорті готової продукції. • Ціновий ризик. Цей вид ризику полягає в можливості понесення фінансових втрат, пов'язаних з несприятливою зміною цінових індексів на активи, які обертаються на фінансовому ринку. Такими активами можуть виступати акції, похідні цінні папери, золото та інші. • Ризик зниження фінансової стабільності (або ризик порушення рівноваги фінансового розвитку) підприємства. Цей ризик генерується недосконалістю структури капіталу (надмірної часткою використовуваних позикових коштів), що породжує незбалансованість позитивного і негативного грошових потоків підприємства по об кваліфікована організація процесу управління ризиковою ситуацією, що спрямована на забезпечення адаптації діяльності підприємства до мінливих умов зовнішнього та внутрішнього середовища.

Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Бумага "Color copy", белая, А4, 350 гр/м2, 125 листов.
Формат: А4. Белизна: 99%. Плотность: 350 гр/м2. Класс А++. 125 листов в пачке.
708 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели
скачать реферат Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності приймають державні замовлення виключно на добровільних засадах на умовах і в обсязі, які визначаються цивільно-правовими договорами (контрактами), що укладаються між цими суб'єктами та державним замовником. Іноземні суб'єкти господарської діяльності користуються рівними правами і повинні нести рівні обов'язки з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України в разі проведення конкурсу на розміщення державного замовлення. Стаття 22. Облік зовнішньоекономічних операцій, звітність та аудит суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності ( Назва статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом 90/95-ВР від 14.03.95 ) Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності ведуть бухгалтерський та оперативний облік зовнішньоекономічних операцій, а також статистичну звітність, яку надсилають органам Державної статистики України. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності в галузі обліку і звітності, а також комерційної таємниці керуються Законом України "Про підприємства в Україні". Для бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних операцій суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності користуються планом рахунків та інструкцією про його використання, що діють на території України, та відповідними змінами і доповненнями, які відображають специфіку зовнішньоекономічної діяльності.

скачать реферат Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

Вони мали спільні форми та методи. Закінчилася приватизація в Словаччині у вересні 1993 року. Аукціонна форма проведення малої приватизації привела до виникнення організованих груп, які шантажували зацікавлених в аукціоні осіб, вимагали від них заплатити певну суму, в іншому разі погрожували підняти ціну об'єкта. Часто траплялось так, що ціна на аукціонах підні"мала"сь на багато вище реальної вартості приватизованого об'єкта. В Словаччині, як і в Чехії найбільше розповсюдження отримав прямий продаж державою певним особам акцій або майна (60%). Приватизація в Словаччині підтверджує висновок, що приватизація вимагає тривалого часу. Вона не є єдиною панацеєю проти неефективності виробництва. В умовах коли, підприємства не здійснюють ніякої підприємницької діяльності, не вкладають інвестицій, працюють для короткострокової вигоди, то звичайно, наслідком буде ціла низка негативних явищ. Серед них: - збільшення державного боргу, - від'ємне сальдо зовнішньоекономічних операцій; - інфляція; - зростання рівня безробіття. Однією з характерних рис приватизаційної програми Чехії та Словакії було те, що пріоритет віддавався приватизації найбільш збиткових фірм.

скачать реферат Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

Банк для зовнішньоекономічної діяльності України повинен повідомити про соє рішення подавця заявки на державний кредит ( державну гарантію комерційного кредиту ) у місячний строк з дня подання зазначеної заявки . В разі відсутності вищеозначеної експертної оцінки об’єкта кредитування відмова у державному кредитуванні ( державному гарантуванні комерційного кредиту ) суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності з підстав недоцільності не дозволяється. Розмир державного кредиту ( державної гарантії комерційного кредиту ) , що надається у діючий на теріторії України валюті та/або іноземній валюті одному суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності не може перевищувати 5 % від відповідних річних лімітів державного кредитування зовнішньоекономічних операцій. 1.3 Страхування зовнішньоекономічних операцій Питання про страхування експортних кредитів набуло великого значення у звязку зі всезростаючим розподілом праці у зовнішній торгівлі. Підприємці все більше намагаються зосередити всі свої зусилля на обраній ними діяльності не відволікаючись на спірну сферу кредитного ризику , що виникає через кредитування іноземного покупця товару .

скачать реферат Франція

В Франції існує 28 спеціалізованих кредитних інститутів, згрупованих у 1984 році в Об'єднання спеціалізованих фінансових установ. До них відносяться такі організації, як Le Credі fo cіer de Fra ce, що спеціалізується на кредитуванні будівництва, Les Socіe es de developpeme regіo al (SDR) - організації регіонального розвитку, що поєднують фінансові інститути, що обслуговує переважно дрібні і середні підприємства; Socіe e fra caіse pour l'assura ce du capі al rіsque des PME-SOFARІ - для фінансування дрібних і середніх підприємств. Особливе місце тут займає La Ba que fra caіse du commerce ex erіeur - "Французький банк для зовнішньої торгівлі", що здійснює фінансування зовнішньоекономічних операцій. Регулювання фондового ринку Функції регулювання фондового ринку у Франції покладені на Міністерство економіки і фінансів. Основну практичну роботу здійснюють спеціальні організації: Комісія з біржових операцій, Рада фондових бірж, "Суспільство французьких бірж - Паризька фондова біржа" і Французька асоціація біржових суспільств .

скачать реферат Методика проведения лізингових операцій

Воно регулює діяльність, пов’язану з лізингом, і насамперед з імпортно-лізинговими операціями. В останні роки лізинговою діяльністю в Угорщині займаються спільні підприємства: зареєстровано більш як 200 лізингових операцій, причому більша частина з них з фірмами західноєвропейських країн.Серед угорських лізингових спільних підприємств найбільш відомою є компанія «ЦВАГ-Лізинг», яка є дочірньою фірмою австрійського банку «Ce ral Wechel u d Kredi AG». Польща в умовах сучасних економічних труднощів вбачає в лізингу один з шляхів поліпшення своїх фінансових справ. За останні декілька років у Польщі з’явилися десятки малих підприємств і організацій, які займаються в основному оперативним лізингом. Висока віддача від таких внутрі- та зовнішньоекономічних операцій стимулює подальше зростання активності у сфері лізингу. Для України розвиток лізингу – шлях до одержання інвестицій, необхідних для піднесення економіки. Довгий час банки не приділяли належної уваги ані стратегічному плануванню, ані, тим більш, маркетингу, ориентируючись в своїй діяльності на застарілі традиційні банківські засоби і прийоми роботи.

Игра настольная "Тише, не будите спящего папу".
Шшшш! Тише! Не разбудите папу! Кто может устоять перед вкусным шоколадным тортом? Не дети в любом случае! Пока папа спал и храпел в
1458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Аппарат для приготовления домашнего творога и сыра "Нежное лакомство".
Сладкая творожная запеканка, мягкий пряный сыр, чесночная паста на бутерброды — сколько вкуснятины можно приготовить из домашнего творога
464 руб
Раздел: Прочее
Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: голубой).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
скачать реферат Обложение налогом внешнеэкономической деятельности

Місцеві органи влади і управління в свою чергу можуть бути суб’єктами зовнішньоекономічних організацій, які беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності. Суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності можуть виступати також іноземні держави, які беруть участь в господарській діяльності на території України, діючи як юридичні особи згідно з українською законодавчою базою. В міжнародній торгівлі об’єктом зовнішньоекономічних операцій являється матеріально-речова продукція та послуги. Всі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право здійснювати будь -які її види, прямо не заборонені законом України, не залежно від форм власності та інших ознак. Фізичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту набуття ними цивільної дієздатності згідно з чинним законодавством України. Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, мають зазначене право, якщо вони зареєстровані згідно з законом України “Про підприємництво”. Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання на території України, мають зазначене право , якщо вони є суб’єктами господарської діяльності за законом держави, в якій вони мають постійне місце проживання або громадянами якої вони являються.

скачать реферат Шпоры по международной экономике

Поліпшення сиситеми зворотнього зв”язку 2. Мовний тренінг 3. Культурний тренінг 4. Посилення гнучкості та співробітництва Способи подолання культурних бар”єрів: . Зберігайте неупередженість . Уважно відностесь до звичаїв . Враховуйте багатозначність однакових жестів і виражень . Пристосовуйте ваш стиль до особливостей іншої людини117. Характеристика систем контролю і звітності в міжнародному менеджментіОсобливості контролю в міжнародному середовищі Три основні вимоги до контролю в міжнародних компаніях1. Стандарти в M C повинні враховувати як загальнокорпоративні цілі так і місцеві умови 2. Інформація, що міститься у звітах, повинна відзеркалювати не тільки поточне виконання, а й встановлені стандарти 3. Управлінські дії щодо коригування відхилень є заключним кроком функції контролю Проблеми контролю в M C . Цілі зовнішньоекономічних операцій конфліктують із загальнокорпоративними цілями . Цілі партнерів спільних підприємств суперечать корпоративному менеджменту . Досвід і компетенція в плануванні дуже різняться у різних зарубіжних відділеннях .

скачать реферат Розробка підприємства LOMAPAK

Наше підприємтсво розглянувши ринок пакувального обаднання на Україні визначило, що доцільніше використовувати вітчизняне обладнання, яке за попередніми рохрахунками окупиться приблизно за 6–7 місяців. Також на цьому обладнанні виготовляється якісна продукція, тому ми вважаємо що будемо взмозі знайти свій сегмент ринку та працювати досить ефективно. 1. Законодавча база підприємницької діяльності. Згідно з законом України “Про підприємництво” від 7.02.91 р. підприємництво – це самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконання робіт, наданню послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку. Згідно з законом України “Про підприємства в Україні” від 27.03.91 підприємство – це самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку та комерційну діяльність з метою отримання прибутку (доходу). Незважаючи на те, що процес вільного підприємництва почався в Україні давно і кожен день створюються десятки, а то і сотні нових підприємств, до сьогоднішнього дня перед багатьма особами стоїть питання: який вид діяльності вибрати для здійснення підприємницької діяльності.

скачать реферат Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

Сферами розміщення капіталів були залізниці та автомобільні дороги (61,4 %), торгівля (19,9 %), банки та страхова справа (2,5 %), видобуток сировини, плантації чаю та кави (9,2 %). США орієнтувалися на зміцнення своїх економічних позицій на своєму континенті. Так, частка Латинської Америки становила 49,9 %, американських експортних капіталів, Канади — 28,8, Європи — 13,4 %. Франція розпочала свою роль світового кредитора з шести-процентної позики саксонському королю в 1811 р. До 70-х років XIX ст. капітали спрямовувалися в облігації, акції промислових підприємств. З кінця XIX ст. Франція вивозила капітал переважно у позиковій формі, тобто надавала його у вигляді державних позик і цінних паперів. Перед першою світовою війною французькі позики розподілялися так, млрд марок: Європа — 22, в тому числі Росія — 12 (40 % французьких вкладень), Німеччина — 1. балканські країни — З, Австрія — 2,5, в країни Латинської Америки — 6, у свої колонії — всього 10 % капіталу. Німеччина вкладала 98 % капіталу, що вивозився, в освоєння джерел сировини і ринків збуту в залежних країнах (Туреччина, Китай та ін.). Важливою формою зовнішньоекономічних зв'язків були міжнародні міграційні процеси, пов'язані з переселенням європейців до Америки. З 1816 по 1856 р. з Європи до США емігрувало 5 млн, а в другій половині XIX ст. — 18 млн осіб. До середини XIX ст. найінтенсивнішою була еміграція з розвинених країн: Великобританії. Німеччини, Франції. З кінця XIX ст. збільшилася кількість емігрантів з країн Східної та Південної Європи: Австро-Угоршини, Італії, Росії.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.