телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Электроника, оргтехника -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Бухгалтерский учет

Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Міністерство аграрної політики України Луганський національний аграрний університет Кафедра обліку і аудиту КУРСОВА РОБОТА з дисципліни Організація і методика аудиту на тему Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод» Луганськ – 2009 Зміст Вступ 1. Теоретичні основи та нормативно-правова база регулювання аудиторської діяльності 2. Загальні принципи організації аудиту 2.1 Суть, завдання та мета аудиту в умовах ринкової економіки 2.2 Організація та планування аудиторської діяльності 2.3 Послідовність проведення аудиту та оформлення його результатів 3. Методика аудиту основних засобів та нематеріальних активів підприємства 3.1 Завдання, об г) зменшення залишкової вартості.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Бухгалтерский учет в медицине

Инвентарная карточка учета основных средств применяется для индивидуального учета объектов основных средств, открывается в бухгалтерии на каждый отдельный объект. Инвентарная карточка учета основных средств заполняется на основании актов ф. ОС-1, ОС-1а, паспортов заводов-изготовителей, технической и другой документации на данный объект. В соответствии с прилагаемой документацией в карточке указываются признаки объектов: > инвентарный номер объекта; > чертеж, проект, модель, тип, марка; > заводской (или иной) номер; > дата выпуска (изготовления); > дата и номер акта ввода основных средств в эксплуатацию; > первоначальная (восстановительная), кадастровая стоимость; > сведения по амортизации по документам приобретения; > сведения о переоценке. Суммарные итоги инвентарных карточек сверяются с данными синтетического учета основных средств. Инвентарные карточки регистрируются в Описи инвентарных карточек по учету основных средств. Учет доходов от сдачи в аренду помещения. Рассмотрим порядок учета арендной платы, получаемой медицинским учреждением, при сдаче помещения в аренду на конкретном примере. Пример 6

скачать реферат Повышение инвестиционной привлекательности предприятия

Також маємо покращення показника в динаміці що теж заслуговує на позитивну оцінку. 3. Стабільність структури оборотних коштів розраховується як відношення суми власних оборотних коштів до всієї сукупності оборотних коштів: на кінець Розрахунки показують позитивну тенденцію оскільки маємо зростання показника на 11% 4. Індекс постійного активу розраховується як відношення основного капіталу до власного: на кінець року Показник показує питому вагу основного капіталу у джерелах власних засобів. Динаміка показує поліпшення ситуації оскільки зменшується на 5% найменш ліквідна частина активів підприємства а також власний капітал стає більш мобільним. 5. Коефіцієнт накопичення амортизації розраховується як відношення суми амортизації (зносу) основних засобів і нематеріальних активів до первісної вартості основних засобів і нематеріальних активів що амортизується: на кінець року Інтенсивність накопичення коштів для оновлення основного капіталу виросла на 6%. Коефіцієнт має не дуже високі значення тому можна припустити що основні засоби експлуатуються порівняно недовго. 6. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів розраховується як відношення залишкової вартості основних фондів до сукупності усіх активів підприємства: на кінець року Питома вага основних засобів у загальному капіталі зростає у динаміці незначно (на 1%).

Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда
Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры
 Жнива скорботи: радянська колективізація і голодомор

Саме ці «невдоволені» становили основу майбутньої «когорти відданих сталінців». В інтересах повалення Троцького та Зінов'єва Сталін спочатку зблизив свої позиції із бухарінськими, особливо стосовно тези, що селянин осягне соціалістичні принципи через торговельні кооперативи (які поступово підведуть його до виробничих кооперативів), а основним засобом створення системи торговельної кооперації є державне кредитування. До XV з'їзду ВКП(б) у працях і промовах Сталіна не траплялося навіть згадки про слово «колгосп». Як і до цього, він твердив: індустріалізацію можна здійснити, лише базуючи її на поступовому поліпшенні матеріального становища селянства. Та водночас уже розпочав потроху «коректувати» ідеї Бухаріна, — можливо, як гадає Ісаак Дойчер, для того, щоб послабити їхню притягальну силу в очах активістів «правого» крила. Так, на початку 1926 р. Сталін конфіденційно писав, що селянство — «досить нестабільний» союзник, що в громадянській війні воно коли підтримувало робітників, а коли — білих генералів. Процес поступового розгрому троцькістів, потім — Зінов'єва з Каменєвим, а далі —«нової опозиції», сформованої двома останніми разом із Троцьким, було завершено в грудні 1927 р., коли на XV з'їзді ВКП(б) Троцького й Зінов'єва виключили з партії

скачать реферат Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА І ВИЯВЛЕННЯ РЕЗЕРВІВ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ.Для проведення аналізу фінансово-господарського стану підприємства використовуються такі основні документи і матеріали: - бухгалтерський баланс підприємства на початок і кінець року; - оцінка вартості майна підприємства (вартості основних засобів, нематеріальних активів, вартості незавершеного будівництва, вартості оборотних засобів); - розшифровка дебіторської і кредиторської заборгованості; - наявність коштів на рахунках, в тому числі валютних; - аналіз ринків збуту та конкурентоспроможності продукції. В необхідних випадках можна використовувати також іншу потрібну інформацію. Аналіз починається з оцінки основних показників діяльності та майново-фінансового стану підприємства. Для цього використовується насамперед бухгалтерський баланс.В бухгалтерському балансі знаходять відображення поняття активу і пасиву відповідно до умов ринкової економіки. Активи - це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

 «І бачив я звірину...»

Щоб його збагнути потрібні не тільки знання, а також відповідний стан душі. А який стан душі міг бути у творця сатанинства? Історію раннього християнства Енгельс вивчав не з метою дослідити витоки цієї релігії, аби її вдосконалити, а щоб розвалити. До вирішення проблеми було залучено ще одну видатну особистість — О.Блаватську. Маркс, Енгельс, Блаватська — ось основне ядро, котре працювало напередодні 1881 р. над руйнуванням християнства. Релігія, віра створюють другий — нематеріальний план буття, без якого людина перетворюється на істоту, з якою за рівнем звірства не могли б змагатися навіть тварини-хижаки. Адже ні поміж вовків, ні поміж гієн не буває такого нищення собі подібних, яке почалося після приходу до влади червоного сатанинства. Втім, квітка Маркса не проросла б і не розпустилася б таким буйним цвітом, якби ментальний план планети, а відтак людність не були вражені Темним сателітом. У душі кожного — в кого менше, в кого більше вгніздилося щось від нечистого. Число 18 висвічує постаті людей, ідеї, події, які в останньому столітті другого тисячоліття призвели світ до катастрофи

скачать реферат Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

Тут містяться відомості про розміри статутного фонду, спеціальних фондів і цільового фінансування, амортизаційного і ремонтного фондів, доходів майбутніх періодів і балансового прибутку, кредиторської заборгованості по розрахунках за майно і фінансування капітальних вкладень. В цьому розділі наводяться нагромаджені суми спрацювання основних засобів (і нематеріальних активів), МШП, резерву на покриття передбачених витрат і платежів, торгової націнки на нереалізовані товари. У другому розділі пасиву балансу міститься інформація про довготермінові кредити банків та інші позичені засоби, отримані в певному порядку. У цьому ж розділі показують суму заборгованості банкам за всіма видами прострочених позик. У третьому розділі пасиву відображаються дані про заборгованості короткотермінового характеру, терміни погашення яких настають протягом року з дня виникнення. У цьому ж розділі показують позики під векселі, видані зі строками платежів, які не перевищують одного року з моменту складання балансу. Заборгованість, оформлену векселями з більшими строками, відносять до довготермінових позичених коштів.

скачать реферат Шпаргалка по экономике укр

До складу елемента “Амортизація” включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів. До складу елемента “Інші операційні витрати” включаються інші витрати операційної діяльності (витрати на відрядження, на послуги зв”язку, на виплату матеріальної допомоги, плата банку за розрахунково кассове обслуговування, та інш.). Для обліку затрат за елементами Планом рахунків передбачен клас 8 “Витрати за елементами”. Суб”єкти малого підприємництва, які не займаються комерційною діяльністю, для обліку затрат можуть використовувати тільки клас 8 з наступним списанням відображених витрат на дебет рах. 23 “Виробництво” (в частині прямих і виробничих накладних витрат) та на дебет рахунка 79 “Фінансові результати” (в частині адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат). Усі інші підприємства для обліку витрат використовують рахунки класу 9 “Витрати діяльності”. І рах. 23 “Виробництво”. В такому випадку систематизацію інформаціі про елементи витрат можно виконати так.

скачать реферат Метод терміну окупності: проблеми застосування

Як відомо, джерелом засобів для окупності витрат є виручка, за рахунок якої відшкодовуються поточні витрати (у тому числі амортизація) і формується чистий прибуток (прибуток до оподаткування за вирахуванням податку на прибуток). При цьому чистий прибуток прямує на відшкодування вартості основних засобів, нематеріальних активів. Для організацій, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування, терміном окупності вважатиметься період годині, після закінчення якого організація почне отримувати прибуток за даними податкового обліку. Річ у тому, що списання вартості основних засобів і нематеріальних активів у витрати, що зменшують отримані прибутки, приведе до очевидного зростання витрат і зменшення прибутку і, як наслідок, до збитків. Тому отримання першої гривні прибутку означає повне відшкодування (окупність). 2. Практична частина Умова та вихідні дані до розрахункової частини Підприємство планує придбання нової технологічної лінії вартістю 18150 грн., що потім буде експлуатуватися упродовж 6 років. Нарахування амортизації буде здійснюватися за прямолінійним методом, залишкова вартість 2332,5 грн. Річні експлуатаційні витрати становитимуть: перші 2 роки – по 5075 грн., 3–4 рік – по 6530 грн., 5–6 рік – по 7645 грн.

скачать реферат Анализ организационно-технического уровня производства

Кредитоспроможність це такий фінансовий стан, який дозволяє отримати кредит і своєчасно його повернути. При оцінці кредитоспроможності враховується репутація позичальника, розмір і склад його власності, стан економічної і ринкової коньюктури, стійкість фінансового стану. Оцінка запасу фінансової стійкості підприємства. При аналізі фінансового стану підприємства необхідно знати запас його фінансової стійкості. З цією ціллю попередньо всі затрати підприємства слід розбити на дві групи в залежності від об’єму виробництва і реалізації продукції: змінні і постійні. Змінні затрати збільшуються і зменшуються пропорційно об’єму випуску продукції. Це витрати сировини, матеріалів, енергії, палива, зарплати робітників на відрядній формі оплати праці, відрахування і податки від зарплати і виручки і т.д. Постійні затрати не залежать від об’єму виробництва і реалізації продукції. До них відноситься амортизація основних засобів і нематеріальних активів, суми виплачених процентів за кредити банків, орендна плата, витрати на управління і організацію виробництва, зарплата персоналу на почасовій оплаті.

Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки
Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
скачать реферат Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

Законодавство України, яке регулює господарську діяльїність суб'єктів підприємництва і порядок організації бухгалтерського обліку і звітності, з одного боку, і систему оподаткування прибугку — з іншого, під «прибутком» визначає два різних економічних явища. Згідно з Законом України «Про оподаткування ирибугку підприємств», прибутком вважається сума валових доходів, тобто по суті доходів від усіх видів діяльності, скоригована певним чином для цілей оподаткування, зменшена на суму валових витрат підприємства і на вартість зносу (амортизації) основних засобів і нематеріальних активів. Аналіз складу валових доходів і валових витрат свідчить про те, що прибуток як об'єкт оподаткування являє собою досить умовну величину, яка відображає співвідношення між доходами і витратами підприємства за певний, законодавчо встановлений період оподаткування. Головна його особливість полягає в тому, що він безпосередньо не залежить від собівартості продукції, від різниці між виручкою від реалізації продукції і витратами на виробництво цієї продукції.

скачать реферат Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

Члени комісії несуть відповідальність за внесення до описів свідомо неправильних даних про стан об'єкта приватизації. Наявність цінностей при інвентаризації встановлюється шляхом обов'язкового підрахунку, зважування, обміру. Інвентаризація проводиться на перше число того місяця, в котрому буде здійснюватися оцінка вартості майна. Для оцінки вартості майна підприємства, що приватизується здійснюється інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва, валютних цінностей, дебіторської та кредиторської заборгованості. Інвентаризаційна комісія на основі інвентаризаційних форм складає протокол про загальні результати приватизації. Матеріали інвентаризації являються вихідними даними для оцінки майна підприємства, що приватизується. Облікові дані, в яких знайшли своє відображення результати інвентаризації, являються основою для складання попереднього та кінцевого передаточного балансу. Передаточний баланс розробляється за результатами проведеної інвентаризації і є підставою для здійснення оцінки вартості майна. При визначенні вартості майна на Україні використовується затратний підхід, тобто вартість об'єкта оцінюється у відповідності з вартістю основних засобів, нематеріальних активів, устаткування, довгострокових фінансових вкладень, виробничих засобів.

скачать реферат Контроль та ревізія використання основних засобів

Перевірка законності та правильності операцій, пов'язаних із рухом основних засобів, нематеріальних активів та їх документальним оформленням. - Перевірка правильності віднесення активів до основних засобів. - Перевірка правильності і своєчасності нарахування та включення у витрати виробництва амортизаційних витрат. - Перевірка правильності проведення переоцінки основних засобів. - Перевірка правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом основних засобів. - Перевірка своєчасності освоєння виробничих потужностей, виконання показників ефективності використання обладнання. - Виявлення невикористовуваного обладнання, обстеження його стану, умов збереження. - Перевірка операцій, пов'язаних з орендою основних засобів. Завдання, об 3. первинні документи, які відображають операції по основних засобах: -

скачать реферат Організація і методика аудиту грошових коштів

Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. №637. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних активів, грошових коштів, документів та розрахунків затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. №69. Інструкція Національного банку України №4 «Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України» затвердена постановою Правління Національного банку України від 13.10.97 р. №335. Інструкція про організацію роботи з готівкового обліку установами банків України затверджена постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001 р. №69. Національні нормативи аудиту.

скачать реферат Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

Питання дебіторської заборгованості впливає на економічну діяльність ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод» (ВАТ «СВЗ») особливим чином: дебіторська заборгованість, яка протягом тривалого часу не повертається (отже, що до неї на підприємстві виникає сумнів, стосовно її повернення) перш за все погіршує фінансовий стан підприємства, тобто відбувається погіршення платоспроможності підприємства, внаслідок недоотримання (недостачі) грошових коштів. Крім того відбувається погіршення оборотності грошових коштів (швидкості обертання коштів). Внаслідок дії цих факторів збільшується кредиторська заборгованість підприємства перед своїми постачальниками (внаслідок недостатньої суми коштів). Погіршення платоспроможності підприємства ставить загрозу погіршення результатів діяльності (гальмування розвитку). Окрім негативних наслідків для підприємств, існують такі ж негативні наслідки для державного бюджету та фондів соціального страхування, внаслідок збільшення безробіття, зменшення платежів у вигляді податків та зборів. Вірогідність отримання економічної вигоди від дебіторської заборгованості за відвантажені товари, виконані роботи та надані послуги існує в тому випадку, коли підприємство очікує своєчасної оплати за них.

Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники
Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см
Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах
скачать реферат Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

Основними елементами оборотних засобів є товарно-матеріальні цінності, запаси у виробництві, готова продукція, поточна дебіторська заборгованість, грошові кошти на рахунках у банках і в касі.             Оборотні засоби в свою чергу поділяють на нормовані (виробничі) (запаси, паливо, незавершене виробництво), та ненормовані (дебіторська заборгованість). 2.2. Класифікація за формами функціонування             За формами функціонування господарські засоби поділяють на такі групи: матеріальні активи; нематеріальні активи; фінансові вкладення (активи).             Матеріальні активи — це засоби підприємства, які мають матеріально-речову форму, наприклад, будинки, споруди, машини, сировина, матеріали, готова продукція тощо.             Нематеріальні активи — це особливий вид необоротних активів; вони не наділені фізичною (матеріальною) основою, але мають вартість, оскільки здатні приносити власнику дохід. Цінність нематеріальних активів базується на правах та привілеях власників. Основні характерні риси нематеріальних активів такі: – відсутність матеріально-речової (фізичної) структури; – використання протягом тривалого часу; – здатність бути корисним для підприємства; – високий ступінь невизначеності розмірів можливого в майбутньому прибутку від використання такого активу.             До нематеріальних активів належать: а)  різні права підприємства на об’єкти власності: патенти (права на винахідництво), товарні знаки, торгові марки, авторські права, ліцензії, права користування землею та іншими природними ресурсами; б)  програмне забезпечення ЕОМ; в)  організаційні витрати; г)  наукові дослідження та дослідно-конструкторські розробки; д)  ноу-хау; є)  ділова репутація або ціна фірми — гудвіл.             Фінансові активи — це група господарських засобів (активів) підприємства у формі готівкових коштів та інших фінансових інструментів, які належать підприємству.

скачать реферат Аудиторська перевірка Національного банку України

ЗМІСТВисновок незалежного аудитора Баланс Банку за станом на 31 грудня 2006 року Звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2006 року Звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2006 року Звіт про рух грошових коштів за станом на 31 грудня 2006 року Аудиторський звіт Загальна інформація про Банк Основні облікові принципи підготовки річної фінансової звітності Банку Аудит фінансової звітності Банку Баланс Банку І Активи Примітка 1. Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку Примітка 2. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним Банком України, та цінні папери, емітовані Національним Банком України Примітка 3. Кошти в інших банках Примітка 4. Цінні папери в торговому портфелі банку Примітка 5. Цінні папери на продаж Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів . Якість кредитного портфеля банку Примітка 7. Цінні папери в портфелі банку до погашення Примітка 8. Інвестиції в асоційовані і дочірні компанії. Примітка 9. Основні засоби та нематеріальні активи Примітка 10.

скачать реферат Формування основних фондів підприємства

Метод визначення виторгу від реалізації продукції визначається підприємством на довгостроковий період виходячи з умов господарювання і укладених договорів. В галузях товарного обігу (торгівля, громадське харчування, заготівля) замість категорії “виторг від реалізації продукції” використовується категорія “товарооборот”. Зміст товарообороту становлять економічні відносини, пов”язані з обміном грошових доходів на товари в порядку купівлі-продажу. В іноземній практиці часто використовується замість терміна “виторг” термін “валовий доход”. Прибуток від іншої реалізації – представляє собою прибуток, отриманий від реалізації основних фондів і іншого майна господарюючого суб”єкта, відходів, нематеріальних активів і т.д. Прибуток від іншої реалізації визначається як різниця між виторгом від реалізації і витратами на цю реалізацію. При встановленні прибутку від релізації основних фондів і іншого майна враховується різниця між продажною ціною і первісною, або залишковою вартістю цих фондів і майна. При цьому залишкова вартість майна застосовується до основних фондів, нематеріальних активів, малоцінним і швидкозношуваним речам. Залишкова вартість – це балансова вартість за мінусом зноса.

скачать реферат Рентабельність підприємства

Узагальнюючим фінансовим показником діяльності підприємства є його балансовий прибуток. Найбільш повне, на нашу думку, визначення балансового прибутку дано у статистичному щорічнику України за 2000 рік. Балансовий прибуток - загальна сума прибутку підприємства від усіх видів діяльності за звітній період, отримана як на території України, так і за її межами, що відображена в його балансі і включає прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), в тому числу продукції допоміжних і обслуговуючих виробництв, що не мають окремого балансу, основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також прибуток від орендних (лізингових) операцій, роялті, а також позареалізаційних операцій . Отримання балансового прибутку пов'язане з кількома напрямками діяльності підприємства. По-перше, це основна діяльність, її результатом є прибуток від реалізації продукції (робот, послуг). Як правило цей прибуток має основну питому вагу в складі балансового прибутку. Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається відніманням з виручки від реалізації суми податку на додану вартість, акцизного збору, (ввізного) мита, митних зборів, а також витрат, що включаються в собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг).

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.