телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для животных -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

все разделыраздел:География, Экономическая география

Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

найти похожие
найти еще

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
ЗМІСТ Вступ Харктеристка вугільного потенціалу України Проблеми розвитку вугільної промисловості України Державне регулювання вугільної галузі Висновок Список використаної літератури ВСТУП Вибір основного напрямку розвитку економіки будь-якої країни залежить насамперед від наявності й характеру власної мінерально-сировинної бази. Єдиним енергоносієм, якого в Україні потенційно достатньо для повного забезпечення власних потреб, є вугілля. Вугільна промисловість України є однією з базових галузей економіки, бо забезпечує своєю продукцією електроенергетику, металургію та інші галузі. Вугілля - це єдина стратегічна сировина, запасів якої потенційно достатньо для забезпечення енергетичної безпеки країни. Проте останнім часом спостерігається суттєва невідповідність між значенням вугільної промисловості для країни i технiко-економiчним станом, у якому вона знаходиться. За економічними, фінансовими, технічними та соціальними показниками вугільна промисловість перебуває у глибокому кризовому стані, що не дає можливості розвиватися як самій цій галузі, так галузям споживачам її продукції. Це характеризується падінням видобутку вугілля, фізичним зношенням основних фондів, значним відставанням від передбачених проектами реконструкції та технічного переоснащення термінів введення потужностей. Шахтний фонд знаходиться в катастрофічному стані. Галузь яка мала би бути джерелом бюджетного наповнення, сама постійно потребує бюджетної підтримки. Протягом двох десятиліть (з 1976 по 1996 роки) видобуток вугілля в Україні зменшився більш ніж у 2,5 рази. Державні та урядові заходи з реформування та реструктуризації вугільної галузі, розпочаті із середини 90-х років, не принесли очікуваних результатів і не призвели до стабільного покращення роботи шахт та запланованого зростання вуглевидобутку. Значно погіршилася ситуація і з вирішенням питань соціального захисту шахтарів. Тож актуальною стає проблема виводу вугільної промисловості з довготривалої кризи та перетворення її на стратегічну галузь, яка б забезпечила ліквідацію енергетичної залежності України від зовнішніх впливів або хоча б зменшила її до мінімуму. Над цією важливою науковою і практичною проблемою працювали в різні часи і працюють на даному етапі Ященко Ю.П., Красник В.Г., Кабанов А. І., Корзун А.В. та інші. Харктеристка вугільного потенціалу України Запаси вугілля на території України зосереджені в основному в трьох басейнах: Донецькому, Львівсько-Волинському та Дніпровському. В загальних запасах вугілля в Україні (117,1 млрд. т) найвища питома вага належить Донецькому басейну — 87,0% (101,9 млрд. т), Львівсько-Волинському та Дніпровському — відповідно 2,0% (2,3 млрд. т) та 3,5% (4,1 млрд. т). Крім того, запаси вугілля є на території Харківської і Полтавської областей — 8,7 млрд. т та Закарпатської вугленосної площі — 0,2 млрд. т. Із загальних запасів 42,5 млрд. т віднесено до прогнозних ресурсів. Донецький вугільний басейн – найважливіший вугільний басейн в Україні. Розташований головним чином в Луганській, Донецькій і Дніпропетровській, частково Полтавській та Харківській областях України; у Ростовській області Росії.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Информатика, кибернетика, интеллект

The Computer Revolution in Philosophy. Hassoks, 1978. 114 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. II. С. 204. Глава VII 1 См.: Лафарг П. Личные воспоминания о Карле Марксе//Воспоминания о К. Марксе и Ф. Энгельсе. 2-е изд. Ч. I. M., 1983. С. 144. 9 Клаус Г. Кибернетика и общество. М., 1967. С. 363. я Винер Н. Творец и робот. М., 1966. С. 96. 4 Там же. С. 101. 3 См.: Чогг И. Dialektischer Determinismus und allgemeine Systemtheorie. DZfPh, 1977. H. 6. S. 659. 4 Гвишиани Д. М. Материалистическая диалектика - философская основа системных исследований [/ Системные исследования. М., 1980. С. 16. 7 Ср  Warnke С. Dialektik und Systemdenken in der Gesellschaftserkenntnis. DZfPh, 1977. H. 1. S. 793. 8 См.: Аверьянов А. Н. Системное познание мира. М., 1985. 9 Ср.: Кузьмин В. П. Принцип системности в теории и методологии К. Маркса. М., 1976. С. 245: Пушкин В. Г. Самосознание философии: критерии радиональности // Самосознание в философии. Л., 1987. С. 3-18. 10 Садовский В. Н. Системный подход и общая теория систем: статус, основные проблемы и перспективы развития//Системные исследования. М., 1980. С. 38-39. 11 Бирюков Б. В., Геллер Е. С

скачать реферат Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

Вступ У Європі на сьогодні тільки дві країни, – Україна і Польща, – зберегли вугледобувну промисловість, яка працює як для енергетичного, так і для металургійного сектора економіки. При цьому якщо Польща практично завершила її реструктуризацію, то Україна ще продовжує цей процес. Тому досвід Польщі в зазначеній галузі є дуже цінним для України. Стаття висвітлює стан, проблеми й перспективи української і польської вугільної галузі, містить висновки та рекомендації щодо подальших кроків у реформуванні української вугільної промисловості з урахуванням польського досвіду. 1. Світова вугільна промисловість У світовій економіці вугілля використовується як основний енергоносій, посідаючи третю позицію за обсягами використання після нафти та природного газу. У світовому виробництві електроенергії частка вугілля – (2001 р.) – 39,1%, природного газу – 17,4%; гідроенергії – 17,1%; атомної енергії – 16,9%; нафти – 7,9%. В країнах ЄС частка вугілля у виробництві електроенергії нижча – 15–27%, в Україні – 26%. Світові запаси вугілля є найбільшими серед горючих копалин і в перерахунку на горюче паливо складають 66% їх загального обсягу.

Полка для ванной (сиденье) (белый).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Ручки гелевые "Lipari", 30 цветов.
Набор ручек гелевых. В наборе: 30 цветов (0,5 мм - 4 штуки, 0,8 мм - 6 штук, неон - 6 штук, флуоресцентные - 6 штук, металлик 1 мм - 8
311 руб
Раздел: Цветные
Подарочный набор "Покер", арт. 42449.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
1292 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
 Славяне. Историко-археологическое исследование

Вряд ли эти возражения можно считать серьёзными. 541 NiederlePL. Slovansk™ sraro.itnosti. Т.PП.PPraha, 1910. S. 369370. 542 ТрубачёвPО.PН. Ранние славянские этнонимыP свидетели миграции славян // Вопросы языкознания. 1974. P6. С. 5253. 543 Повесть временных лет С. 11. 544 Иванов Вяч. Вс, ТопоровPВ.PН. О древних славянских этнонимах: Основные проблемы и перспективы // Славянские древности: Этногенез, материальная культура Древней Руси. Киев, 1980. С. 4041; АгееваPР.PА. Страны и народы: происхождение названий. М., 1990. С. 41, 43, 46. 545 СпицынPА.PА. Расселение древнерусских племен по археологическим данным // ЖМНП. 1899. VIII. С. 326327; СедовPВ.PВ. О юго-западной группе восточнославянских племён // Историко-археологический сборник: А.PВ.PАрциховскому к 60-летию со дня рождения и 30-летию научной, педагогической и общественной деятельности. М., 1962. С. 197198. 546 LeciejewiczPL. Sтowianie zachodni. Z dziejЈw tworzenia siЙ redniowiecznej Europy. Wrocтaw; Warszawa; KrakЈw; Gdaфsk; сЈdz, 1989. S. 45123. 547 LissauerPA. Њber die hakenf¦rmigen Ringe oder Hakenringe der Slawen // Zeitschrift f¬r Ethnologie. Bd.PX.PBerlin, 1878. S. 107116; M¬ller S. Њber slawische Schl”fenringe // SchlesiensPVorzeit in Bild und Schrift. Bd. 3. 1881. S. 189197; VirchowPR

скачать реферат Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

В силу того, що на сучасному етапі трансформування відносин власності в суспільстві з'явилось необхідність в своєчасному внесенні змін в законодавчі акти, в корегуванні темпів та пропорцій процесів приватизацій та роздержавлені в узгоджуванні ходу перетворень власності з іншими напрямками економічної реформи то особливого значення набув моніторинг процесів роздержавлення та приватизації. Нагально постала потреба проаналізувати діяльність підприємств у постприватизаційний період. Досягненню цієї цілі і підпорядкована наступна глава десертаційного дослідження.Гл.2. Формування постприватизаційних підприємств: проблеми і перспективи 1. Аналіз фактичного матеріалу проведення "малої" приватизації на регіональному рівніЗгідно з програмою Уряду України на 1996 рік "малу" приватизацію передбачалося завершити в І півріччі нинішнього року. Але враховуючи те, що багато областей ще не повністю завершили "малу" приватизацію, що багато об'єктів є в таких галузях, як залізничий транспорт, вугільна промисловість тощо, які не підлягають приватизації, то можна стверджувати, що вона буде тривати і далі.

 Ранние славяне в Среднем Поволжье

Гараева // История татар с древнейших времен в семи томах. — Т. I. Народы степной Евразии в древности. — Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АНТ, 2002. — С. 440–471. 18. Генинг, В.Ф. Селище и могильник с обрядом трупосожжения добулгарского времени у с. Рождествено в Татарии / В.Ф. Генинг // Материалы и исследования по археологии СССР. — Вып. 80. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. — С. 131–144. 19. Жих, М.И. Древняя Русь и ее степные соседи: К проблеме Русского каганата. Рец. на кн.: Галкина Е.С. 1) Тайны Русского каганата. М., 2002; 2) Номады Восточной Европы: этносы, социум, власть (I тыс. н. э.) / М.И. Жих // Международный исторический журнал «Русин» [Кишинёв]. — 2009. — № 3 (17). — С. 147–157. 20. Иванов, В.В. О древних славянских этнонимах (Основные проблемы и перспективы) / В.В. Иванов, В.Н. Топоров // Из истории русской культуры. — Т.I (Древняя Русь). — М.: Языки русской культуры, 2000. — С. 413–440. 21. Казаков, Е.П. К вопросу о турбаслинско-именьковских памятниках Закамья / Е.П. Казаков // Культуры евразийских степей второй половины I тысячелетия н. э. — Самара: Изд-во СамГУ, 1996. — С. 40–57. 22. Калинина, Т.М

скачать реферат Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

До державного сектора належать ті установи та організації, які повністю або частково фінансуються з державного бюджету. Створюються також підприємства зі змішаною формою власності, що в них держава є основним держателем корпоративних прав, - електроенергетика, вугільна промисловість, машинобудування та ряд інших. Державна власність, проте, не зменшує ні самостійності, ні матеріальної відповідальності суб'єктів господарювання. На організацію фінансів впливають організаційно-правові форми господарювання, сфера та характер діяльності підприємств. Це проявляється в процесі формування капіталу (статутного фонду), розподілу прибутку, утворення грошових фондів, внутрішньовідомчого розподілу засобів, у взаємовідносинах з бюджетом тощо. У ринковій економіці основною формою господарювання є акціонерне товариство. Розрізняють акціонерні товариства закритого та відкритого типів. Акціонерне товариство закритого типу засновує обмежена кількість акціонерів. При цьому будь-який член товариства не може продати свого паю без згоди інших акціонерів, які мають переважне право на придбання цього паю. Акціонерне товариство відкритого типу орієнтовано на більшу кількість акціонерів через встановлення відкритої передплати на акції.

скачать реферат Агропромисловий комплекс Іркутської області

Видобуток кам'яної солі виробляється на Усольська і Тиретском родовищах. У Усольє сіль почали виварювати ще в середині XVII ст. В на варте час Усольський вакуумний завод є найбільшим в країні, на його частку доводиться 2/ виробництва. На Тиретском родовищі до буваєте кам'яна сіль, яка йде на потреби риб ної промисловості Далекого Сходу. Шляхом пере кристалізації, без очищення, з неї можна отримувати харчову сіль «екстра».Проектна потужність рудника Тиретского 500 тис. т. на рік. Гірниче підприємство «Перевал» видобуває мармуру, який надходить на Ольхінскій вапняний і Ангарський цементний заводи. Рожеві і білі мармурові блоки цього підприємства купують Чехословаччина, Японія, Польща та інші країни. Одна до основна частина продукції йде до Москви для облицювання стін нових станцій метро. Вугільна промисловість відіграє основну роль у паливному балансі області (80-88%). Вона базується на вугільних родовищах Іркутського басейну, про щіе балансові запаси якого складають більше 20 млрд. т, геологічні - 60 млрд. т. Основний культурою землеробства є пшениця, яка займає 53,6% посівних площ зернових і дає 56,4% валового збору. Середня врожайність пшениці в 1993р. склала 14,5 ц / га, а від слушні колгоспи і радгоспи отримали по 27-30 ц / га.

скачать реферат Екологія в Україні

В Україні річний обсяг видобутку мінеральної сировини становить 1 млрд. т, а гірської маси – близько 3 млрд. т, з них лише 5-8% компонентів мінеральної сировини використовується для виробництва продукції, а решта йде у відходи. Застосування недосконалих технологій, зокрема спалювання нафти, вугілля і природного газу, призвело до того, що у 1990 році в атмосферу було викинуто 6 млрд. т вуглекислого газу промислового походження. Вміст вуглекислого газу в повітрі щорічно зростає на 0,5%, а за останні 150 років він зріс на 25%, причому на 12% - за останні 30 років. Найбільшої шкоди завдають теплові електростанції, які працюють на вугіллі. Вони становлять 75% усіх ТЕЦ і на їх частку припадає третина всіх викидів вуглекислого газу. У пило-газових викидах міститься понад 1400 шкідливих для людей і тварин речовин. Крім цього, викиди дають металургійні підприємства (33%), енергетика (30%), вугільна промисловість (10%), хімічна промисловість (7%) та інші галузі і підприємства (20%).5 Значний тиск на навколиннє середовище спричиняють великі промислові центри України.

скачать реферат Охрана природных ресурсов /Укр./

Структура промислового виробництва, що склалася в Україні, пов'язана з розвитком енергетичної, гірничо-металургійної, вугледобувної, хімічної та машинобудівної промисловості і характеризується інтенсивним споживанням енергії, сировинних, водних і земельних ресурсів, а також збільшенням навантаження на довкілля. В Україні в 1996 році було викинуто в атмосферу близько 6,34 млн.тонн забруднюючих речовин, в тому числі 4,76 млн.тонн - зі стаціонарних джерел, 1,58 млн.тонн - з пересувних. За період 1992 - 1996 рр. загальний обсяг викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря скоротився зі стаціонарних джерел на 45 відсотків, з пересувних - на 12 відсотків. Останні викидають 85 відсотків свинцю, 49 відсотків окису вуглецю та 31 відсоток вуглеводнів. З галузей промисловості найбільше забруднюють атмосферу енергетика (32 відсотки), металургія (27 відсотків), вугільна промисловість (23 відсотки). Україна займає восьме місце в світі як емітер СО2 в енергетичній галузі, її частка становить 2,35 відсотка загальносвітових викидів цієї речовини енергетикою. 12. РОСЛИННИЙ СВІТ ТА ЛІСОВІ РЕСУРСИ Флора нижчих і вищих видів рослин України нараховує понад 25000.

Клей универсальный UHU "Twist&Glue", 90 мл, арт. 38850.
Склеивает металл, бумагу, дерево, текстиль, стекло, керамику, пробку, большинство пластиков и кожу. Не подходит для ремонта кожаной
350 руб
Раздел: Универсальный
Набор детской складной мебели Ника "Хочу все знать".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем. Материалы: металл окрашенный, цветная ламинированная ДСП, пластмасса. Для детей от 3 до 7
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Медицинская карта истории развития ребенка, синяя, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
скачать реферат Великобританія після Другої світової війни

При абсолютному зростанні числа зайнятих в1,5 разу, в 3 рази збільшилася зайнятість в машинобудуванні і металообробці; у 2,5 разу – в хімічній промисловості, в 1,5 разу – в харчовій і поліграфічній і декілька більш -- у електроенергетиці. Зайнятість же в старих традиційних британських галузях – у вугільній і текстильній промисловості – впала. Важливе значення придбали такі новітні галузі, як атомна, електротехнічна з електронною, нафтопереробна і нафтохімічна, авіаракетна. В цілому сильно виросла важка промисловість. Кам'яно-вугільна промисловість – одна із старих експортних галузей Великобританії. Основою енергетики є також вугілля, хоча доля його в енергобалансі вжитку безперервно знижується за рахунок підвищення частки нафти нових джерел енергії: у 1969 р. на вугілля доводилося 50,8% споживаній в країні енергії, на нафту 42,6%, на атомну і гідроенергію 4%, на природний газ 2,5%. Велику частину переробки забезпечують ТЕС. У 1956 – 1970гг. введено в дію 11 атомних електростанцій (АЕС), які виробили (1969) 12% електроенергій. Тоді як ГЕС виробляє менше 2% електроенергії.

скачать реферат АПК в сучасних умовах господарювання

Міністерство освіти і науки України Мукачівський технологічний інститут кафедра економіки і менеджменту Агропромисловий комплекс, особливості діяльності в сучасних умовах господарювання Виконав: студент ІЕФ групи МВС-31 Сідоран М. М. Науковий керівник: Білак Г. Г. Мукачево – 2002(3) ПЛАН . Вступ. 1.Сучасний стан та проблеми розвитку АПК України. 1. Загальна характеристика АПК України в сучасних умовах. 1.2 Природні умови та фактори розвитку і розміщення галузей АПК. 1.3 Аспекти формування ринкових відносин в АПК. 1.4 Сучасний стан та характер розміщення галузі. 2. Напрямки реформування АПК України в умовах ринкової економіки. 2.1. Закономірності розвитку та об’єктивна необхідність організації нових господарських формувань в АПК. 2. Реформування виробничих відносин в сільському господарстві. 3. Оцінка ефективної діяльності різних форм господарювання в АПК. 3. Перспективи розвитку АПК України. 1. Шляхи подолання кризового становища в АПК. 2. Основні проблеми та перспективи розвитку АПК. 3. Інвестиції в АПК і продовольча безпека.Висновки. Додатки . Список використаної літератури.

скачать реферат Внешняя экономика Украины

Економічні зв’язки України з Німетчиною, Францією, Італією,Великобретанією, Польшею, та іншими країнами Європи: сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку.   Україна бере участь в економічному співробітництві з промислово розвиненими країнами Європи. Серед розвинутих країн цього регіону чільне місце займає Німеччина (зовнішньоторгівельний оборот-1,9 млрд). значний товарообіг має Уураїна також з Італією, Великобританією, Нідерландами, Францією (зовнішньоторгівельний оборот відповідно 958 , 312 , 279 та 419 млн дол). Вони отримують з України промислову продукцію і промислову сировину: залізну і рганцеву руди, кокс, чавун, прокат чорних металів, графіт, скло, металургійне та гірничо-шахтове устаткування, штучні алмази,велосипеди, металообробні верстати, прилади автонавантажувачі, а такожцукор, льоноволокно, олію тощо. До Великобританії з України надходять прокат чорних металів, чавун, феросплави, металообробні верстати, бензол, цукор, льноволокно, хміль, а УкраїніВеликобританія постачає різні машини, промислове устаткування, хімічні продукти, вовняні тканини.

скачать реферат На рубежі століть

Тепер "концерни-спадкоємці" зосередили у своїх руках хімічну промисловість трьох основних районів по Рейну - Рейнсько-Рурського, Рейнсько-Майнського і Людвігсхафена-Мангейма. Розвиток хімічного органічного синтезу мало змінив її географію: до всіх трьох головні центрів прокладені нафтопроводи від портів. Поблизу кожного з них виникли нафтопереробні заводи. Нафтопереробка була як би підведена під звичну раніше схему розміщення основних заводів. Це підсилило забруднення Рейну, збільшило масу відходів, що скидаються в ріку. Потреба хімічних концернів у великій кількості імпортної сировини, і насамперед у нафті, необхідність експортувати свою продукцію і, нарешті, забруднення ними Рейну змушує їх шукати нові варіанти розміщення. Найбільш вилучений від моря гігантський концерн Басф побудував трохи нових заводів у портах Нідерландів і Франції. Легка промисловість ФРН помітно уступає важкій. ФРН змушена ввозити тканини і взуття у великій кількості. Продукція стародавніх текстильних районів і центрів навколо Руру (Крефельд, "Бергешис Ланд", Мюнстерланд) і на півдні (Аугсбург і північний схід Баварії) виявилися під тиском тканин "з реторти" - з хімічних. І насамперед синтетичних, волокон.

скачать реферат Державне регулювання ринкової економіки

Так, одним з найважливіших елементів витрат виробництва є затрати на енергію і транспортні тарифи, які в Англії на той час визначалися ціною на вугілля. Однак англійське вугілля було найдорожчим у світі. Ця обставина пояснювалася тим, що в цій найстаршій галузі промисловості переважали дрібні, слабо механізовані, часто напівзатоплені шахти, а тому продуктивність рпаці в 1947 р. перебувала на рівні 1873 р. Галузь потребувала термінової модернізації. Однак шахтовласники не прагнували інвестувати свої кошти в модернізацію, а багато хто з них просто не мав необхідних грошових ресурсів. Тоді на сцену вийшов лейбористський уряд, який націоналізував вугільну промисловість і здійснив її модернізацію за рахунок бюджету, тобто платників податку.В результаті мети було досягнуто: ціна на вугілля, отже, і витрати виробництва обробних галузей різко скоротилися. Іншою характерною рисою перших післявоенних десятиріч стало різке зростання трансфертних платежів, за рахунок яких сплачувалися допомоги безробітним та непрацездатним членам суспільства, будувалося муніципальне житло, вводилося пільгове або медичне обслуговування.

Фляга "S.Quire", 0,27 л, сталь, натуральная кожа, вставка черная.
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
1013 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры
скачать реферат Роль і значення АПК для господарства України

смотреть на рефераты похожие на "Роль і значення АПК для господарства України" Зміст 1. Роль і значення АПК для господарства України 3 2. Структура АПК та його види 7 3. Проблеми та перспективи розвитку АПК 14 Література 16 1. Роль і значення АПК для господарства України. До агропромислового комплексу (АПК) належать сільське господарство, харчова, м'ясо-молочна, борошномельно-круп'яна, комбікормова, мікробіологічна промисловість, а також ряд обслуговуючих підрозділів машинобудування, виробництво мінеральних добрив і хімікатів, сільське будівництво та допоміжні галузі, що забезпечують спорудження об'єктів, транспортування, зберігання і реалізацію сільськогосподарської продукції. Складовою частиною АПК є продовольчий комплекс, який включає такі підкомплекси: зернопродуктовий, картоплепродуктовий, цукробуряковий, плодо- овочеконсервний, виноградно-виноробний, м'ясний, молочний, олійно-жировий. Проблеми розвитку продовольчого комплексу зумовлені передусім нестабільністю землеробства, зокрема коливанням погодних умов. У сучасних умовах для успішного розвитку всіх галузей АПК створюються нові форми організації агропромислового виробництва - агропромислові об'єднання, агрокомбінати, агрофірми, асоціації, виробничі й науково- виробничі системи. На початок 1996 р. в Україні налічувалося 34 778 фермерських (селянських) господарств з площею сільськогосподарських угідь 786,4 тис. га. Найпростішою формою агропромислової кооперації с агропромислове підприємство (колгосп-завод, радгосп-завод).

скачать реферат Социология Гоббса /Укр./

Але мати право на все в природньому стані - означає не мати ніякого права, тому що те, що ти по праву вважаєш своїм, другим вважає також своїм. Ось чому головна характерна риса природнього стану полягає у відсутності особистості, у відсутності точного розмежування між “моїм” і “твоїм”. Для Гоббса, на відміну від більшості теоретиків 17-18 ст., “природній стан” людського роду не тільки деяка історична гіпотеза про стародавність держави. Гоббс визнає стан війни всіх проти всіх природнім станом людей завжди і всюди, нормальним виявленням людської сутності. Держава лише накидує вуздечка на людські пристрасті. Всесторонній антагонізм “природнього стану”, змальований Гоббсом, представляє собою вираження стану суспільства, в якому загальна частина індивідуальних товаровласників виявляється як незаперечна або природна форма існування. Невпевненість, ізолювання та варварство “природнього життя” людей відображає реальну невпевненість і ворогуючу ізоляцію людей в суспільстві, в якому загальний конфлікт матеріальних інтересів є необхідним наслідком способу виробництва. “Війна всіх проти всіх” - це “природній” закон буржуазного суспільства, закон, увічнений Гоббсом. “Вільна промисловість та вільна торгівля на місце пільг ставлять людину, звільненого від пільг і не пов’язаного з іншою людиною навіть баченням загальних зв’язків, і породжують загальну боротьбу людини проти людини, індивідуума проти індивідуума Все громадське суспільство є ця війна, окремих один від одного вже тільки своєю індивідуальністю індивідіуумів, один проти одного і взагалі небриборканого рухом від кайдан привілегій стихійних життєвих сил”.

скачать реферат Поняття фінансового інжинірингу

Розробка нових інструментів або схем фінансового інжинірингу починається, як правило, з пошуку нових концептуальних ідей. Можливі два шляхи. При першому – ідею нових інструментів та схем фінансового інжинірингу можуть висувати працівники банку. При другому – аналізується та узагальнюється ситуація в економіці, на ринку грошей, дії конкурентів, досліджуються потреби клієнтів та зміни в законодавстві тощо. Розвиток фінансового інжинірингу зумовлений низкою факторів, які умовно можна поділити на дві групи: зовнішні, що діють ззовні щодо фірми, та внутрішні, що є внутрішніми щодо неї і які вона частково може контролювати. До зовнішніх факторів відносять зокрема: мінливість ціни; загальну глобалізацію ринків; податкові асиметрії; досягнення науки і технології; досягнення економічної та фінансової теорії; зміни в регулюючому законодавстві; посилення конкуренції; зниження операційних витрат тощо. Внутрішні фактори включають в себе такі, як потреби в ліквідності, несхильність акціонерів і менеджерів до ризику, розбіжності в інтересах власників і менеджерів, розрив між високим рівнем професіоналізму керуючих інвестиціями та поверхневим рівнем підготовки старшого персоналу. 2. Проблеми та перспективи розвитку ринку похідних цінних паперів в Україні Поряд з основними фінансовими інструментами (акціями й облігаціями) на фондовому ринку звертається велике число похідних і гібридних цінних паперів.

скачать реферат Корм в птахівництві

Чим вище річна яйценосність курей, тим більше потрібна корма на несучку. В той же час витрата корму на 10 яєць тим менше ніж вище продуктивність птаха. Так, при яйценосності середньої несучки 200 яєць в рік витрату корму на голову може скласти 37 кг, а при яйценосності 250 яєць - 42 кг. На 10 яєць в першому випадку доведеться в середньому 1,82 кг корму, а в другому - 1,68 кг, або на 7% менше. ВисновокРаціональне повноцінне годування з дотриманням всіх зоогігієнічних вимог забезпечує високу продуктивність і життєздатність птаха. Основна проблема живлення - рішення рівняння, яке можна в спрощенні сформулювати так: згодовувальний раціон відповідає розрахунковій потребі птаха в живильних речовинах. По відношенню до птаха необхідно бути упевненим в наступному. 1. Чи точно визначена потреба. 2. Чи враховується активність зростання або інші показники продуктивності, плановані получити при згодовуванні даного раціону. 3. Яку кількість цього раціону споживатиме птах за певний час (звичайно протягом доби). 4. Чи задовольнить цю кількість розрахункову потребу в живильних речовинах.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.