телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Игры. Игрушки -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:География, Экономическая география

Географія Фастівського району

найти похожие
найти еще

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Пам'ятки архітектури на території району представленні Покровською церквою - 18 ст. (1740 р.) та костьолом (1903-11 рр.) і знаходяться під охороною держави. Об'єктами туризму в фастівському районі є будинок, в якому в 1919-1922 р.р. жив український композитор К. Г. Стеценко, музей композитора та пам'ятник на його могилі знаходяться в с.Веприк. 1.2. Клімат Клімат району помірно-континентальний з досить теплим літом та помірно холодною зимою. Середньорічна температура повітря складає 6,7°, найбільш холодного місяця січня (-6,2°), а найтеплішого місяця (липня) - ( 19.1°). Від цих середніх багаторічних показників в окремі роки спостерігаються відхилення. Абсолютний максимум температури досягає ( 38°) , мінімум - (-33°), що засвідчує можливість вимерзання в малосніжні зими озимих та пошкодження плодових багаторічних насаджень, а в окремі періоди сухого жаркого літа спостерігається підгорання озимих та ярих зернових. Тривалість безморозного періоду, досягає в середньому 160-170 днів, а вегетаційний період продовжується з другої декади квітня до третьої декади жовтня з сумою активних температур 2650-2800°. Цих природних факторів достатньо для вирощування районованих сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень. Середньорічна сума опадів складає 560 мм, але розподіл їх по місяцях року рівномірний. Найбільша кількість опадів випадає в липні (77 мм). В посушливі роки обливо мало опадів випадає в травні, що пагубно впливає на сходи рослин. Для зимового періоду характерно нестійке коливання температур та висота снігового криву, яка коливається від 10 до 22 см. Досить часто спостерігається випадання зимових опадів у вигляді дощу, що в свою чергу призводить до утворення льодяної кірки і негативного впливу на сільськогосподарські культури. Глибина промерзання грунту в середньому становить 40 см. Вона залежить не тільки від температури і глибини снігового покриву, але також від типу грунтів та їх механічного складу. Відносна вологість досягає свого максимуму восени і взимку - 80-85%. Посушливих днів з відносною вологістю менше 30% в середньому за рік буває від 15 до 20, з них більшість припадає на травень. Фастівський район відрізняється значним випаровуванням вологи, яке досягає 420-460 мм рік, а тому, незважаючи на позитивний баланс вологи, в окремі роки спостерігається посуха. Кожна пора року характерна своїми позитивними та негативними кліматичними умовами, перехід від однієї пори року до другої, як правило відбувається поступово. Весна затяжна, нестійка, з частими змінами холодної і теплої погоди. Початком весни вважають кінець другої і початок третьої декади березня. Танення снігу, в зв'язку з наявністю великих площ лісів, відбувається повільно і протяжність сніготанення в середньому становить 20-25 днів. Літо тепле, але не спекотне, дощове. В окремі роки найбільша кількість опадів, які випали негативно впливає на сільськогосподарські культури, а разом з тим призводить до вимокання та вилягання хлібів або створюються несприятливі умови для збору врожаю. В деякі роки непоправну шкоду сільському господарству наносить град. Влітку переважають півічно-західні вітри. Перехід до осені поступовий, з частим поверненням теплої погоди.

Велика Офірна; в урочищі застосування активних систем зменшення вибуху та засобів попереджування. Для запобігання пожеж і вибухів необхідно виключити можливість утворення вибухонебезпечного середовища, підвищення температури і тиску даного середовища вище максимально допустимих значень горючості. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ Оптимізація землекористування передбачає пошук збалансованого співвідношення між експлуатацією земельних ресурсів, тобто їх раціональним використанням, охороною і цілеспрямованим перетворенням. Комплекс заходів, які направлені на знаходження оптимального варіанту землекористування, вірніше природокористування, на рівні ландшафту, називають його екологічною оптимізацією. З іншої сторони цей комплекс заходів повинен забезпечити мінімальні умови, які необхідні для існування, відновлення і утворення різних копонентів ландшафту. Земельному фонду Фастівського району притаманна певна двоїстість: з одного боку в грунтовому покриві її переважають родючі ґрунти, з другого – процеси деградації грунтів охоплюють практично всю його територію. Одним із шляхів оптимізації ландшафту є удосконалення сільськогосподарського виробництва. Раціональне і екологобезпечне ведення сільськогосподарського виробництва на нових наукових засадах повинно передбачати всебічне і досконале вивчення екологічних особливостей територій кожного регіону. З цією метою потрібно здійснити поетапне вивчення екологічних умов земельного фонду і спрямування розвитку рослинницьких галузей у найбільш сприятливі агроекологічні умови. На першому етапі удосконалюється і реалізується класифікація земель, що дозволить у межах кожної сільської ради визначати площі орнопридатних земель, земель сінокосно-пасовищного, лісогосподарського призначення тощо. На другому етапі всі орнопридатні землі класифікуються за придатністю для вирощування кожної з основних сільськогосподарських культур, а також оцінюються щодо цієї мети (шляхом бонітування ґрунтів і економічної оцінки земель). Це дасть можливість уникнути суб'єктивізму при використанні земель і здійснювати його на науковій основі. На сучасному етапі необхідність класифікації земель за придатністю для використання в сільському господарстві безсумнівна. Така класифікація дасть можливість у кожному конкретному випадку проаналізувати стан використання земель з метою його оптимізації, в тому числі запобігти безгосподарському ставленню до продуктивних земель. Класифікація земель за придатністю має бути побудована по 2 координатах, з зазначенням по вертикалі природно-сільськогосподарських регіонів, а по горизонталі - таксонів класифікації (категорій придатності і класів). За допомогою класифікації можна скласти відповідні карти і експлікації класів земель по угіддях, що супроводжуватимуться аналізом фактичного використання земель шляхом співставлення площі доцільного і існуючого використання земель (угідь). Класифікація правитиме за активну основу для оптимізації використання земельних ресурсів. Екологічна можливість визначається характером ґрунтів (генезисом, морфологічною будового, властивостями – з акцентом на незадовільні, режимами, механічним складом), особливостями ґрунтоутворюючих і підстилаючих порід, умовами залягання і зволоження.

Для нейтралізації кислотності грунти потребують вапнування. Опідзолені грунти в районі займають 17,5 тис. га (33,4%) сільськогосподарських угідь, з них майже половина використовується під орними землями. Поширені вони головним чином в північно-західній частині району, де складають основний фон. Ці грунти в переважній більшості сформувалися на карбонатних лесових породах. Гумусовий горизонт у них має товщину 20-30 см. Кількість гумусу у верхньому горизонті буває досить низькою – 1,0-1,8, а у змитих відмінах – 0,5-0,8%. Бали економічної оцінки по окупності затрат, повнопрофільних грунтів в залежності від кадастрового району складають від 37 до 54, слабозмитих відповідно - від 34 до 48, середньозмитих - від 31 до 45. На повнопрофільних грунтах і слабозмитих відмінах, поширених одороздільних плато і схилах до 3° можна вирощувати всі районовані культури. Темно-сірі опідзолені грунти і чорноземи опідзолені (13,8 тис. га) мають більш високий рівень родючості. В них потужний (32-40 см), достатньо гумусований ( 3,9-2,5% гумуса в горизонті ) профіль. Ці грунти, як і чорноземи типові, універсального використання. Слабокисла реакція ґрунтового розчину ( рН=5,7 ) сприяє деякому збільшенню рухомості і живлення рослин. Так, кількість рухомих форм фосфорної кислоти становить 12-18, азоту 6-8, калію 10-15 мг на 100 гр грунту. Бали економічної оцінки складають від 54 до 64 і навіть 72 ( глеєві відміни). В зоні поширення опідзолених грунтів мають місце низькопродуктивні дерново-підзолисті грунти, які в більшості мають легкий механічний склад. Це грунти обмеженого використання, вміст гумусу в них низький – 0,5-1,0%. З цієї групи найбільш бідними на поживні речовини є дерново-скритопідзолисті та дерново-підзолисті дефльовані піщані грунти, які крім цього, завдяки легкому механічному складу, є осередками вітрової ерозії. Покращення їх можливе шляхом посіву сидератів та нанесення родючого шару грунту. Лучні та чорноземно-лучні грунти сформувалися головним чином на терасах річок, по днищах балок та на найбільш понижених ділянках плато. Чорноземно-лучні грунти формуються в місцях близького залягання ґрунтових вод. За морфологічними ознаками подібні до чорноземних грунтів і відрізняються від них оглеєністю нижчих горизонтів. У більшості випадків перевищують за вмістом гумусу чорноземи. Реакція ґрунтового розчину слабо-лужна (рН=7,3), мають значну кількість як валових, так і рухомих форм поживних речовин. Близьке залягання ґрунтових вод і достатня кількість поживних речовин створюють досить сприятливі умови для вирощування високих урожаїв сільськогосподарських культур. Здебільшого ці грунти використовують під овочеві культури або під цінні кормові (кукурудзу на силос і зерно, коренеплоди та ін.). Болотні грунти (1,8 тис. га) поширені по днищах балок та в заплавах річок. Негативною особливістю в них є підвищена вологість, токсичність неглибоко залягаючого оглеєного горизонту. Значна частина цих грунтів використовується для сінокосіння та під пасовища. Ці грунти мають високу потенціальну родючість, але щоб їх використовувати, треба провести осушення. Дернові грунти (1,0 тис. га) поширені в заплавах річок.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Нарцис, або штрихи до політичного портрету Віктора Медведчука

А таких спвробтникв у народ називають "тайняками" або якось по-ншому. Цлком очевидно, що тамна спвпраця з млцю була досить продуктивною - накше б рекомендац для навчання на юридичному факультет та ще й столичного унверситету, до того ж особ, батько яко тодшньою радянською владою вважався тяжким державним злочинцем  був засуджений на тривале ув'язнення  заслання до Сибру, просто так не дали б. Якщо брати за великим рахунком, то жодна спецслужба свту не обходиться без тамних спвробтникв, але в жоднй кран, серед жодного народу вони чомусь нколи не користувалися повагою. Батько Вктора Медведчука помер 13 березня 1981-го, мати - 15 счня 1980 року. Обо похован в сел Борова Фаствського району Кивсько област. Але х поховання вдбулися у рзних боках цвинтаря, хоча бля огороджено могили матер, яка померла першою, ще й тепер достатньо мсця для клькох поховань. Ця обставина не узгоджуться з загальноприйнятими укранськими народними традицями   досить загадковою. На прямокутних надмогильних плитах Володимира Нестеровича  Фани Григорвни Медведчукв вдсутн хрести та х зображення

скачать реферат Етнічна історія села Павлівка

Григорія Юхимовича, 1925 р.н., , жителя с. Павлівка Калинівського р-ну Вінницької обл. 4. Матеріали із господарської книги сільської ради с.Павлівка Калинівського району Вінницької області. 5.Відомості із рукописних матеріалів сільської бібліотеки с.Павлівка Калинівського району Вінницької обл. 6.Історія міст і сіл Української РСР: В 26 т./ Гол. ред. кол. Тронько П.Т. -К.,1969. 7.Янко М.П. Топонімічний словник України: Словник-довідник для учнів старших класів, вчителів географії, історії, студентів вузів. - К.: Знання, 1998. -432с. 8.Верменич Я. Територіальна структура в історичній ретроспективі/ Я.Верменич// Історія в школах України. – 2005. - №8. – С.29-33. 9.Коваль А.П. Знайомі незнайомці: Походження назв поселень України. – К.: Либідь, 2002. – 304с. 10.Кругляк Ю.М. Походженя назв міст і селищ міського типу Української РСР. – К.: Наукова думка, 1978. – 152с. 11.Кугай П., Калінічев С. Біля вовчого лігва. – К.: 1974 12.Лівандовська Л.П., Олещенко С.І., Люби і знай свій рідний край.

Игра со звонком "Путаница".
Увлекательная игра для всей семьи. 6 любимых сказок 32 карточки, герои сказок продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Карточные игры
Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 250 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
616 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные
 Отаман Зелений

Події весни 1919 року підтвердили прогноз запроданця Полоза. «За вільну Україну, проти жидів і руських» Історик-чекіст Борис Козельський (справжнє прізвище Бернард Вольфович Голованівський. — Ред.) оцінював український повстанський рух як явище «набагато небезпечніше й серйозніше», ніж «регулярна петлюрівська армія» [33, с. 9]. Козельський зазначав, що Зелений «дуже добре закріпився у своєму районі, витиснув звідтіля радвладу, обернувши захоплену смугу на добре зміцнену позицію. Цьому надзвичайно сприяв географічний стан Трипільсько-Ржищівського району. Маючи в себе правий високий берег Дніпра, Зелений, з одного боку, забезпечив себе від нападу з Лівобережжя, а з другого — припинив переправу через Дніпро, що саме в цьому місці звужується, а з боку залізниці зеленівський район охороняла сила озброєних повстанців. Провівши мобілізацію, Зелений поширив свій вплив і на лівий берег Дніпра (на Переяславський та Золотоноський повіти на Полтавщині), а так само й на сусідні повіти Київщини. Сили Зеленого виросли до 30.000 — 35.000 повстанців

скачать реферат Вхождение Северного Причерноморья Крыма и Правобережной Украины в состав России

Цією людиною був полковник новоствореного Фастівського (Білоцерківського) полку С.Палій. Під його керівництвом значна частина Правобережної України в останньому десятилітті XVII — на початку XVIII ст. фактично звільнилась з-під польської влади, на ній встановлювалась політична й економічна влада козацької старшини. Для утримання своєї адміністрації українські полковники накладали повинності на шляхетські маєтки, збирали з населення різні податки: „борошно", комірне, медову данину тощо. Селянство звільнялось від економічного визиску польських магнатів. Протягом 90-х рр. XVII ст. неухильно продовжувався процес відродження державного ладу на Правобережжі. Якщо спочатку тут існували лише Фастівський (Білоцерківський), Брацлавський, Богуславський і Корсунський полки, то згодом до них приєдналися відроджені з попелу Чигиринський, Уманський та Могилівський полки. В містечках і селах створювалися органи козацького самоврядування, які на чолі з отаманами вирішували всі питання повсякденного життя сільських громад. На всій території, підвладній старшині, діяли козацькі суди. Ф.Потоцький не без підстав порівнював С. Палія з бранденбурзьким курфюрстом і зазначав, що той мав „собі в голові удільну державу".

 Україна у революційну добу. Рік 1919

Повернувшись після розвалу російської армії в рідні місця, створив у лютому 1918 р. в Сновську партизанський загін. Частина влилася до об'єднаного загону Новозибківського району, яким під час відсічі австро-німецьким окупантам командував М. Щорс. У вересні 1918 р. сформував у районі Унечі («нейтральна зона») з окремих повстанських загонів 1-й Український радянський полк ім. Богуна. Командував ним в боях з німецькими окупантами, гетьманцями. З листопада 1918 р. — командир 2-ої бригади 1-ї Української радянської дивізії (Богунський і Таращанський полки), яка в боях проти військ Директорії зайняла Чернігів, Київ, Фастів, інші міста і села Чернігівщини й Київщини. 5 лютого 1918 р. М. Щорс був призначений комендантом Києва. З 6 березня до 15 серпня 1919 р. — командир 1-ї Української радянської дивізії, яка в процесі наступу зайняла Житомир, Вінницю, Жмеринку, одержала серйозні перемоги над петлюрівцями в районі Сарни- Рівне — Броди-Проскурів, а влітку 1919 р. вела запеклі бої з польськими і петлюрівськими військами і змушена була відступати на схід. З 21 серпня 1919 р. М

скачать реферат Сущность, сфера деятельности, особенности и виды рекламы

Представляется правомерным к этому перечислению добавить еще одно «P» - people (люди) – кадры, формирующие и формулирующие цели, генерирующие идеи и реализующие рекламную кампанию, от которых в первую очередь зависит ее эффективность в зависимости от направленности, сроков проведения, географии, степени охвата рынка и использование видов и средств рекламной деятельности рекламной кампании можно разделить на следующие типы: по направленности: целевые (целевая группа потребителей), общественно-направленные (широкие слои общественности); по срокам проведения: краткосрочные (до года), долгосрочные (более года); по географии: местные (город, район), региональные (часть страны), национальные (в пределах страны), международные (за пределами страны); по степени охвата рынка: сегментированные (один сегмент рынка), агрегатированные (более одного сегмента), тотальные (все сегменты); по диапазону использования видов рекламной деятельности: специализированные (один вид), комбинированные (более одного вида), комплексные (все виды);по диапазону использования средств рекламной деятельности: монокампании (одно средство), поликампания (более одного средства).

скачать реферат Психоэкономическая направленность и принципы рекламы

Деятельность рекламной кампании можно разделить на следующие типы: по направленности: целевые (целевая группа потребителей), общественно-направленные (широкие слои общественности); по срокам проведения: краткосрочные (до года), долгосрочные (более года); по географии: местные (город, район), региональные (часть страны), национальные (в пределах страны), международные (за пределами страны); по степени охвата рынка: сегментированные (один сегмент рынка), агрегатированные (более одного сегмента), тотальные (все сегменты); по диапазону использования видов рекламной деятельности: специализированные (один вид), комбинированные (более одного вида), комплексные (все виды); по диапазону использования средств рекламной деятельности: монокампании (одно средство), поликампания (более одного средства). На высокую эффективность рекламных кампаний производитель может рассчитывать лишь в том случае, если: во-первых, подготовлены и проведены на основе предварительных исследований с учетом динамичной природы рынка; во-вторых, создана обоснованная, запоминающаяся и должным образом воздействующая на заранее выбранную потребительскую аудиторию рекламная продукция; в-третьих, направленность кампаний обеспечена достаточно широкой по объему публикацией в наиболее целесообразных для решения поставленных задач и учитывающих специфику рекламной аудитории средствах распространения рекламы; в-четвертых, мероприятия в разных местах и на разных уровнях с бытовой деятельности скоординировано.

скачать реферат Розробка підприємства LOMAPAK

Реєстраційний внесок сплачує кожний з Учасників у рівних розмірах. Всі обгрунтовані витрати учасників, зроблені від імені ТОВ після реєстрації, відносяться на рахунок ТОВ у випадку ствердження кошторисів витрат учасників Зборами учасників ТОВ. 13. АДРЕСИ УЧАСНИКІВ 1. Гармаш Євген Васильович - м. Дніпропетровськ, пр. Ілліча 21а, кв. 16. 2. Нестерук Сергій Миколайович - м. Дніпропетровськ, вул. Лобачевскьго 10. 3 Шевченко Володимир Олександрович - м. Кривий Ріг, вул. Ярославська 16, кв. 32. Підписи учасників: Гармаш Євген Васильович / / Нестерук Сергій Миколайович / / Шевченко Володимир Олександрович / / Додаток 2 ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАТВЕРДЖЕНО У виконавчому комітеті рішенням Зборів Учасників Шевченківського району відповідно до УстановчогоРади народних депутатів Договору Засновниками товариства з « » 200 р. обмеженою відповідальністю «ЛОМАПАК»« » (підпис) (підпис) (підпис) СТАТУТ товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОМАПАК» Дніпропетровськ 2000 Статут ТОВ “ЛОМАПАК” Розділ 1. Загальні положення. 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ломапак ЛТД» (далі – Товариство), створено зметою одержання прибутку шляхом об’єднання майна громадян–засновниківі їх підприємницької діяльності згідно з Законом України “Про підприємства в Україні”, “Про господарські товариства”, “Про власність, а також з іншими законодавчими актами України. 2. Засновниками товариства є громадяни України, що підписали установчий договір: 1) Гармаш Євген Васильович, що проживає за адресою: м.Дніпропетровськ, пр. Ілліча 21-а, кв.16, паспорт серії АН 500506. 2) Нестерук Сергій Миколайович, що проживає за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.

скачать реферат Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Згідно даних управління економіки і власності ОДА загальний обсяг виробленої промисловими підприємствами продукції порівняно з 1998 роком зріс на 10,2 відсотка, при передбачуваних Програмою 6 відсотках. Спільними діями органів місцевої влади та промислових підприємств дев'яти районів та трьох міст обласного значення вдалось зберегти тенденцію нарощення темпів виробництва і зробити цей процес незворотнім. Найбільший вклад у стабілізацію промислового виробництва забезпечили підприємства Луцького, Ковельського, Іваничівського, Маневицького, Володимир- Волинського,Горохівського районів, міст Нововолинська, Володимира- Волинського, Ковеля та кожне третє підприємство м.Луцька. Відбулись позитивні зміни у структурі промислового виробництва, де зростає частка саме тих галузей, які продукують споживчі товари, продукти харчування тощо. Позитивно відмічається робота промислових підприємств з випуску товарів народного споживання. За 1999 рік порівняно з поперерднім роком приріст товарів у цілому становив 23 відсотки (програмою передбачалося 7 відсотків), виробництво продовольчих товарів зросло на 21,2 відсотка, непродовольчих - на 26 відсотків.

Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2584 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева
Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
скачать реферат Билеты по географии за 11 класс

Главные отрасли животноводст­ва – скотоводство (выращивание крупного рогатого скота), свино­водство, овцеводство и птицеводст­во. В развитых странах резко преоб­ладает высокоинтенсивное товар­ное сельское хозяйство, исполь­зующее весь потенциал не только механизации и химизации, но и автоматизации, новейших дости­жений селекции, генетики, био­технологии. В большинстве развивающихся стран преобладает традиционное потребительское сельское хозяйст­во, очень сильно отстающее по уровню интенсификации. Сельское хозяйство сильно влия­ет на природу. Использование тя­желой техники ухудшает структу­ру почв, неправильная распашка вызывает эрозию земель, использо­вание минеральных удобрений и ядохимикатов для борьбы с сель­скохозяйственными вредителями приводит к химическому зараже­нию почв, а сточные воды с круп­ных ферм вызывают загрязнение водоемов. 3. При выполнении этого задания необходимо придерживаться пла­на. Охарактеризовать географи­ческое положение районов, назвать входящие в их состав промышлен­ные центры. Установить ведущие отрасли хозяйства каждого из промышлен­ных районов.

скачать реферат Курсовой по бурению

Разведка производится бурением геологоразведочных скважин в количестве двенадцать штук, средней глубиной 300 метров. Объем буровых работ составляет 3505 погонных метров. Буровые работы планируется Геологической задачей буровых работ является предварительная разведка участка «Йоа- Березитовый»; находящегося в северо-восточной части Таймырского полуострова. Бурение производится по отдельным линиям на россыпепроявлениях золота с целью оценки запасов. производить в зимний период (сентябрь-май) в течение двух лет. Начало работ – октябрь 2000г. Окончание работ – декабрь 2002г. 1.2.Географо-экономическая характеристика района работ. Территория проектируемых работ расположена в северо-восточной части Таймырского полуострова в Ленивенско-Челюскинской структурной фациальной зоне. Рельеф площади характеризуется грядово-увалистыми поверхностями на выходах коренных пород палеозойско-протерозойских пород и прилегающих к ним плоской морской аккумулятивной равнины, изрезанной речной и ложковой сетью. Абсолютные высотные отметки варьируют от 335м (г.Аструна) до 10м, относительные превышения над днищами долин 100-170м. Климат района – морской арктический, с 10 ноября по 30 января – стоит полярная ночь, а с 13 мая по 6 августа солнце не заходит – длится полярный день.

скачать реферат Особенности разведки и оценки месторождений никеля

Выделяют четыре стадии разведочного процесса: предварительная разведка детальная разведка доразведка месторождения эксплуатационная разведка Основная задача предварительной разведки – выявление геологической структуры, форму и условий залегания основных рудных тел, качества и технологических свойств руд, а также количества запасов руды и металлов по месторождению в целом, горнотехнических условий его разработки и географо-экономических условий района для предварительной геолого-экономической оценки месторождения. Основной результат работ по стадии предварительной разведки – предварительная, но достаточно надежная оценка разведываемого месторождения. По результатам разведки составляется технико-экономический доклад, в котором дается экономически обоснованный вывод о промышленном значении месторождения. Для подсчета балансовых запасов полезных компонентов составляются временные кондиции. Запасы руды и металлов должны быть подсчитаны по категориям С2 и С1 в пределах всего объекта разведки. Положительная оценка месторождения на стадии предварительной разведки не предполагает немедленного проведения детальной его разведки. Месторождение после предварительной разведки может быть отнесено к числу резервных.

скачать реферат Виготовлення скатертини

У вишивках Городенківського району колір вишневих, малинових відтінків часто поєднується із золотисто-жовтим і зеленим. Цікаві й узори, в яких нитка кладуться у двох протилежних напрямках, від чого кольори мають два різні відтінки. Святинські вишивки виконуються білим, прозорим шитвом, мережками “цирками” багатих рослинних візерунків. На Гуцульщині й дотепер усі жінки вишивають. Скільки мистецького таланту, тонкого розуміння краси, любові й терпіння ввібрала в себе вишивка. Техніки її дуже складні й потребують великого хисту та копіткої праці. Найпоширенішою серед них є “низинка”. Нитки йдуть паралельно основі, шиється вона з вивороту, під час її виконання стібки лягають суцільними рельєфними площинами, створюючи інтенсивність колірної гами. Майстрині застосовують такі давні техніки, як “колення”, “кручення”, “позаголковий шов”. Рукави жіночих сорочок суцільно вкриті вишивкою дрібними “розетками”, “кочільцями”, ромбиками, або ж на них розміщують скісні різної ширини орнаментальні смуги. Барвисто і з великим художнім смаком прикрашають на Гуцульщині верхній одяг: кептарі, сердаки, кожухи. Вони також різноманітні за кроєм і оздобленням.

скачать реферат “Навськая дочка”: до вияснення назви міфопоетичного образу західнополіського замовляння

На білоруській території цей персонаж фігурує лише у трьох текстах замовлянь, записаних на Берестейщині, зокрема у Лахві Лунінецького та Войцешин Березівського районів . В окресленому ареалі назва цього фольклорного образу є відносно незмінною, а її варіанти відрізняються між собою лише локальними фонетичними та словотвірними особливостями західнополіських говірок, наприклад: вразик (Розничі Мнв В), вразік (Заріччя Мнв В), вразичок (Стобихва К-К В), вразочок (Липно Квр В), вразучок (Холоневичі Квр В), вразойко (Тоболи К-К В). Однак вразойко, як називають його пестливо поліщуки, не є суто регіональним західнополіським фольклорним образом. Він має значно ширший – загальноукраїнський статус поширення. Стверджувати про це дають нам право тексти замовлянь зі збірника народної магічної поезії “Ви, зорі-зориці ” та записи Василя Милорадовича, які фіксувалися та здійснювалися збирачами у період з кінця XIX – до радянських часів XX ст. Усі п’ятнадцять творів були записані переважно в центральних регіонах України: найбільша кількість – на Полтавщині, а також на Кіровоградщині та Звенигородщині.

Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
скачать реферат Птахи Коропського району

Об`єкт дослідження – видова різноманітність птахів-синантропів району дослідження. Для досягнення поставленої мети роботи нам потрібно вирішити деякі завдання: – дати коротку фізико-географічну характеристику Коропського району; – за літературними даними та власними спостереженнями систематизувати видовий склад району дослідження; – охарактеризувати біологічні особливості основних видів птахів-синантропів Коропського району. 1. Коротка фізико-географічна характеристика району дослідження Коропський район – район у північно-східній частині Чернігівської області. Утворився в 1923. Площа 1,3 тис. км2. У Коропському районі – смт. Короп (райцентр) і смт. Понорниця, 65 сільських населених пунктів. Район лежить на Придніпровській низовині. Поверхня правобережної частини його – низовинна хвиляста лесова рівнина, розчленована численними ярами, трапляються карстові форми рельєфу. Лівобережна частина – низовинна пологохвиляста алювіальна рівнина; є лесові «острови», западини. Корисні копалини: торф, крейда, глина, пісок.

скачать реферат Вплив мінерального добрива на екологію ґрунтів Білоцерківського району

Завдання досліджень охарактеризувати звітні дані (за останні 10-15 років) стану ґрунтів та водних об’єктів Білоцерківського району; проаналізувати звітні дані застосування добрив та пестицидів (за останні 10-15 років), як основних забруднювачів агро екосистем у сфері сільськогосподарської діяльності. Провести розрахунки щодо прогнозування впливу основних видів мінеральних добрив; а) розрахувати показники фактичного надходження токсичних елементів з встановленими видами добрив; б) розрахувати можливе додаткове надходження токсикантів з добривом у ґрунтову систему; в) встановити час досягнення критичної концентрації у ґрунті елементів, що підлягають контролю; провести розрахунки щодо прогнозування надходження біогенних і токсичних елементів з основними видами мінеральних добрив у водні об’єкти: концентрацію хімічних елементів у стоці, винос хімічних речовин з річковим стоком, концентрацію хімічних елементів у верхньому шарі водної товщі; оцінити безпечність (ризик) застосування основних видів добрив за певними хімічними елементами.

скачать реферат Лейкоз великої рогатої худоби

Пояснювальна записка до плану Ветеринарним фахівцям необхідно вести цілеспрямовану боротьбу з цим захворюванням, так як невиконання спеціальних заходів може призвести до подальшого поширення інфекції та підвищення числа інфікованих і хворих тварин. Курсова робота виконувалася на базі СТОВ «Надія». Були проаналізовані епізоотологічне ситуація господарства, результати серологічних і гематологічних досліджень, ефективність протіволейкозних заходів у СТОВ «Надія». Матеріалом послужили дані серологічних і гематологічних досліджень, отримані в СТОВ «Надія» і власні спостереження. СТОВ «Надія» Семенівського району Чернігівської області спеціалізується на виробництві молока, м'яса яловичини. У господарстві містяться 405 голів ВРХ в том числі: корів 201 голова, молодняк на відгодівлі 118, нетелі 46, молодняк віком до 3 місяців 38 голів, 2 плембика. Усі поголів'я розміщено на території господарства в 2 приміщеннях. Вентиляція в тваринницьких приміщеннях природна беструбная. У якості підстилки застосовуються тирсу. Умови годівлі, утримання та експлуатації тварин відповідають нормативним вимогам. На території господарства відсутні ізолятори, дезбарьєр при в'їзді на ферму, що сприяє розносу інфекції.

скачать реферат Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

Він дещо витягнутий у широтному напрямі і включає три області: Харківську, Полтавську, Сумську. За площею (13,9% від загальної площі країни) і населенням (12,1% загальнодержавної його чисельності) Лівобережне Придніпров'я дещо поступається іншим економічним районам України. Лівобережне Придніпров'я характеризується сприятливим економіко-географічним положенням. Район межує з найбільш промислове розвиненими в Україні Донбасом і Промисловим Придніпров'ям, зі столичним Київським районом. На сході межує з Росією, давні і дуже інтенсивні виробничі зв'язки з нею сприяли його економічному розвитку. На заході, він прилягає до річки Дніпро, маючи вихід до Чорного моря через основну водну магістраль країни. Територію району перетинають важливі транспортні магістралі. Вони з'єднують його з іншими регіонами України, з Росією і багатьма країнами СНД. Розташування більшої частини району в одній природній лісостеповій зоні, спільність транспортно-географічного положення, історичних особливостей розвитку визначають його природно-господарську цілісність.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.