телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Одежда и обувь -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Геодезия, геологияподраздел:Геология

Вбирання грунтами аніонів

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Встановлено, що органічні плівки, що обволокують мінеральні агрегати, охороняють ґрунт від необмінного поглинання фосфатів . Для аніонів, як і для катіонів, можна обчислити ємність поглинання. Ємністю поглинання аніонів називається сумарна кількість здатних до обміну поглинених аніонів. Ця величина виражається в міліграм-еквівалентах на 100 г ґрунти. Відношення кількості обмінних аніонів, що утримуються в ґрунті, (Л) до ємності поглинання аніонів (ЕА), виражене у відсотках, являє собою ступінь насиченості ґрунтів аніонами: Аніони ґрунтом поглинаються тим інтенсивніше, чим вище концентрація розчину, що впливає на ґрунт. Міцність закріплення аніонів і насамперед фосфат-іона відіграє важливу роль в агрономічній практиці. Найбільш міцно зв'язані з ґрунтом фосфат-іони, поглинені в результаті хімічного осадження. Легше інших обмінюються на інші іони фосфат-іони, адсорбовані фізико-хімічним шляхом. Висновок К.К. Гедройц виділяв п'ять видів поглинальної здатності ґрунтів: механічну, біологічну, фізичну, хімічну і фізико-хімічну. Поглинання аніонів у природних умовах виявляється в декількох формах. Розрізняють хімічне, фізико-хімічне і біологічне поглинання аніонів, а також осадження їх у результаті механічного захоплення при коагуляції колоїдів. Фізико-хімічна поглинальна здатність ґрунтів пов'язана з адсорбцією іонів у подвійному електричному шарі колоїдів. К. К. Гедройц називав фізико-хімічну поглинальну здатність ґрунтів обмінною. Розміри поглинання аніонів обумовлені складом колоїдів, їх будовою і ступенем дисперсності. Зі збільшенням ступеня дисперсності (після розтирання) поглинання аніонів різко зростає Глинисті мінерали можуть хімічно поглинати фосфат-іони завдяки наявності в кристалічних ґратах гідроксилів-іонів, здатних до реакцій обміну. Зміна реакції середовища дуже впливає на поглинання аніонів ґрунтовими колоїдами. Список використаної літератури Александрова Л.Н. Органическое вещество почвы и процессы его трансформации. - Л.: Наука, 1980. Назаренко I.I. Ґрунтознавство: Навч. ociбник. – Чернівці: Рута, 1998, 1999. Орлов Д.С. Химия почв. – М.: изд-во Моск. Ун-та, 1985. – 376 с. Почвоведение/ Под ред. И.С.Кауричева. - М.: Агропромиздат,1989. Почвоведение. В 2 ч./Под. ред. В.А.Ковды, Б.А.Розанова. - М.:Высш.шк.,1988.

Зміст Вступ 1. Види поглинальної здатності ґрунтів 2. Особливості поглинання аніонів 3. Ємність поглинання аніонів Висновок Список використаної літератури Вступ Поглинання аніонів зумовлюється рядом факторів, насамперед особливостями самих аніонів, складом ґрунтових колоїдів, їх електричним потенціалом і реакцією середовища. Нітрати і хлориди не утворюють важкорозчинних солей і тому в ґрунтах не закріплюються в результаті хімічного поглинання. Сульфат-іон поглинається ґрунтами в невеликій кількості. Поглинання фосфатів - явище, широко розповсюджене в природних умовах. Склад ґрунтових колоїдів значною мірою впливає на поглинання аніонів. Чим більше в ґрунті глинистих мінералів і колоїдів з базоїдними властивостями, тим більше аніонів вона здатна поглинути. 1. Види поглинальної здатності ґрунтів К. К. Гедройц виділяв п'ять видів поглинальної здатності ґрунтів: механічну, біологічну, фізичну, хімічну і фізико-хімічну. Механічна поглинальна здатність - властивість ґрунту не пропускати через себе частки, скаламучені у фільтрівній воді. Навіть при найважчому механічному складу між механічними елементами і мікроагрегатами майже завжди залишаються простори, що утворюють складну мережу пор і канальців. Ці отвори мають різну форму і діаметр, скривлення; канали нерідко перериваються і закінчуються тупиками. Тому ґрунтом затримуються не тільки частки крупніші діаметра пор, але і більш дрібні. Механічне поглинання збільшується в міру замулювання ґрунту, після деякого заповнення каналів частками неї . Механічна поглинальна здатність залежить від гранулометричного й агрегатного складу ґрунту, а також від щільності додавання. Ґрунтові суспензії з діаметром скаламучених часток більш 0,001 мм цілком затримуються глинистим ґрунтом. Піщанисті і крупноагрегатні пухкі ґрунти виявляють погану механічну поглинальну здатність. Завдяки механічній поглинальній здатності в дрібних ґрунтових порах затримуються окремі мікроорганізми розміром підлужування - навпаки. Чорноземи, що характеризуються реакцією, близької до нейтрального, поглинають менше аніонів, чим кислі підзолисті й особливо красноземні ґрунту (табл. 1). Таблиця 1. Поглинення аніонів (в мг-екв. На 100 г ґрунту) (по І. Н. Антипову-Каратаєву і А.І.Рабінерсону) Ґрунт SO42- (із 0,02 н. Н2 SO4) РО43- (із 0 ,05 н. Н3РО4) Чонозем 3,0 18,3 Підзолиста 4,2 41,9 Краснозем 7,8 74,0 Поглинання аніонів у природних умовах виявляється в декількох формах. Розрізняють хімічне, фізико-хімічне і біологічне поглинання аніонів, а також осадження їх у результаті механічного захоплення при коагуляції колоїдів. Нітрати і хлориди не утворюють важкорозчинних солей, і тому вони в ґрунтах не закріплюються в результаті хімічного поглинання . Сульфат-іон дає з кальцієм важкорозчинну у воді сполуку, тобто поглинається хімічно. Реакції хімічного осадження мають велике значення в поглинанні фосфат-іонів. Вони закріплюються в ґрунтах у формі високоосновних фосфатів Са і Mg. Утворення важкорозчинних основних фосфатів кальцію можливо в ґрунтах з реакцією, близькою до нейтральної, у результаті обміну з катіонами кальцію, що знаходяться в дифузійному шарі ґрунтових колоїдів: У кислих ґрунтах фосфати поглинаються при взаємодії з іонами заліза, алюмінію і марганцю.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Змагарныя дарогi (на белорусском языке)

Немцы адсунулi ад камандаваньня часьцямi ў батальёне ўсiх беларускiх афiцэраў, даўшы iм вольную руку iсьцi, куды хочуць. Атрымаўшы чыгуначныя бiлеты, шмат паехала ў Бэрлiн, дзе пасьля ўлучылася ў беларускае войска, што канцэнтравалася на Лiхтэнэрштрасэ. Некаторыя працавалi пры пабудове вакопаў i чыгунак. Жаўнеры Беларускага Спэцыяльнага Батальёну, пазбаўленыя сваiх афiцэраў, былi пасьля прыдзеленыя немцамi ў iншыя адзьдзелы. Акрамя Мохарта й Дразда ў нямецкiя рукi трапiла й колькi iншых "дэзэртыраў", мiж iмi падафiцэраў i радавых, зь якiмi гiтлераўцы й распраўлялiся на месцы. БЕЛАРУСКАЯ КРАЁВАЯ АБАРОНА Вялiкiя няўдачы на Ўсходнiм фронце ды ўзмацненьне актыўнасьцi бальшавiцкiх партызанаў у акупаваных раёнах Беларусi прымусiлi немцаў грунтоўна пераацанiць сытуацыю. Для ўтрыманьня шляхоў сувязi мiж Райхам i ўсходнiм фронтам, а таксама для кантролi пазафрантавых абшараў трэба было новых мiлiтарных сiлаў. Немцы вычарпалi ўдома людзкiя запасы, дарма што ўжо паклiкалi на службу самыя старэйшыя й малодшыя гадавiкi. Сытуацыя была крытычная

скачать реферат Агротехнічні основи захисту земель від ерозії

У такому випадку можлива норма ерозії буде не більшою 150—300 кг/га/рік. За наявності сучасних методів захисту ґрунтів від ерозії в сільськогосподарському виробництві уже тепер можна знизити втрати ґрунту до мінімуму (0,2—0,3 т/га), а в окремих випадках взагалі їх уникнути, як запланованих норм втрат гумусу, й оцінювати ґрунтозахисні заходи критерієм відновлення та підвищення родючості еродованих і дефльованих ґрунтів. 1.2 Водна ерозія ґрунтів Водна ерозія ґрунтів спричинюється стоком зливових, талих та іригаційних вод, під яким, як правило, розуміють рух води по поверхні і приповерхневому шарі ґрунту. Ерозійні процеси, викликані стоком зливових вод, проходять кілька стадій. На початку зливи інтенсивно вбирається волога ґрунтом та інтенсивно руйнуються і розбризкуються ґрунтові агрегати краплями дощу. Інтенсивність вбирання в цей час перевищує інтенсивність зливи. Стоку не виникає. Удари дощових крапель ущільнюють грунт і закупорюють ґрунтові пори дрібнодисперсними часточками, які розбризкуються. Інтенсивність вбирання внаслідок цього значно знижується й інтенсивність дощу перевищує її.

Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки
Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
 Змагарныя дарогi (на белорусском языке)

II Мiнула каля паўгадзiны. З калiдора пачалi далятаць гукi розных галасоў. Пры ўваходзе адбываўся самы грунтоўны кантроль. Рукi мацалi партфелi, правяралi дакуманты, зыркiя вочы доўга й уважна аглядалi вiзiтантаў. Нельга-ж было, каб iзноў паўтарыўся лiпеньскi дзень у Прусii.* Дый фюрэр апошнiмi часамi дзiваком нейкiм ставаўся, бачыў усюды й знаходзiў тое, чаго ня было, выдумляў непраўдападобнае, шукаў вiнаватых. Але-ж ня iм, дробным чарвям, дадзена было разгадаць тайнiцы фюрэравага мозгу. Поўзалi-ж перад iм, дык i цяпер лётаць не пачнуць. Трэба цягнуць да канца... * Маецца на ўвазе няўдалы замах на Гiтлера, падрыхтаваны групаю нямецкiх афiцэраў. Пасьля доўгай i дэталёвай iспытацыi язык гаркаў кароткае адрывiстае слова. Крокi мералi недаўгую ўжо адлегласьць да мапнага пакою, i ў дзьвярах вырасталi адчаканеныя постацi: маршалы, генэралы, адмiралы. То й былi тыя нiткi, што лучылiся з галоўным клубком. Гэта тыя мацаўкi-лапы спрута, што цiснуў, душыў усiх i ўсё, высмоктваў зь iх апошнiя сокi й кроў у iмя будучага панаваньня "супэрнароду", "супэрмэнаў", "вярхоўнай" арыйскай расы

скачать реферат Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

Ці періоди він назвав критичними. Звичайно критичний період збігається з початковою фазою розвитку органів рослин, що становлять урожай. У більшості культурних рослин урожай становлять органи розмноження – плоди й насіння. Тому критичні періоди в часі збігаються з початком утворення їх – з фазою формування і появи суцвіть. Повітря. Атмосферне й ґрунтове повітря потрібне рослинам як джерело вуглецю, без якого неможливий процес фотосинтезу, і як джерело кисню, необхідного для дихання. Рух повітря, або вітер, дуже впливає на випаровування вологи рослинами (транспірація) і грунтом. При сильних вітрах, особливо сухих. (суховіях), витрата вологи з грунту значно зростає, грунт висушується, і рослини через нестачу вологи можуть скинути частину листя. Це значно послаблює процес фотосинтезу і різко зменшує врожай зеленої маси і плодів. 1.3 Вбирання рослинами води і мінеральних поживних речовин з грунту Грунт – основне джерело постачання рослин водою і розчиненими в ній мінеральними солями. Лише невелика кількість води надходить у рослини під час туману й дощу через надземні органи – листя й стебло. Ґрунтова вода і розчинені в ній мінеральні солі вбираються кореневою системою.

 713 секретов производственных технологий (справочник)

Эта смесь может служить грунтом для многих кожаных лаков. Для лучшего сохранения добавляют к лаку немного буры. 132. Водный альбуминовый лак. Смешивают равные весовые части воды и яичного белка; для хранения добавляют немного карболовой или салициловой кислоты. Вместо свежего яичного белка можно растворить 28,5 частей сухого альбумина в 564 частях воды. Лак при высыхании дает хороший глянец. При высушивании предметов, покрытых этим лаком, в горячем воздухе на них образуется несмываемое водой покрытие. 133. Водный желатиновый лак. Берут 1 часть желатина и растворяют в 22 частях воды и перед употреблением добавляют 28,5 частей двухромовокислого калия. Эта смесь служит грунтом для кожаных лаков. Для хранения добавляют немного буры. 134. Водный глазурный лак. Смешивают равные весовые части воды и яичного белка (или альбумина). Для того чтобы альбумин не разлагался, добавляют немного формалина или салициловой кислоты. Лак при высыхании дает хороший глянец. При высушивании предметов, покрытых этим лаком, в горячем воздухе на них образуется несмываемое водой покрытие. 135

скачать реферат 9-этажный жилой дом со встроенными помещениями

Подберем длину забивной сваи и определим ее несущую способность по грунту. Из анализа грунтовых напластований можно сделать вывод, что пластичная глина не обладает достаточным сопротивлением, а слой супеси имеет малую толщину. В качестве несущего слоя целесообразно принять слой "пылевитый песок". Тогда длина забивной сваи, с учетом заглубления в несущий слой не менее 1 м, составляет L = 0,3 2,6 0,8 4,3 1 = 9 м. Принимаем забивную сваю типа С10-30 по ГОСТ 19804.1-79 длиной 10 м, сечением 30 х 30 см, свая при этом будет висячей. Погружение сваи будет осуществляться дизельным молотом. Несущая способность висячей забивной сваи определяется в соответствии со СНиП 2.02.03-85 как сумма сил расчетных сопротивлений грунтов оснований под нижним концом сваи и на ее боковой поверхности по формуле: Fd = ?C (?CR R A U ? ?CF fi hi ), где ?C - коэффициент работы сваи в грунте, принимаемый равным 1, ?CR, ?CF - коэффициенты условий работы соответственно под нижним концом и на боковой поверхности сваи, принимаемые для забивных свай, погружаемых дизельными молотами без лидирующих скважин, равными 1, A - площадь опирания сваи на грунту, принимаемая равной площади поперечного сечения сваи. A = 0,3·0,3 = 0.09 м2 U - наружный периметр поперечного сечения сваи 0,3·4=1.2 м, R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи.

скачать реферат Детский ясли-сад на 140 мест с бассейном

Грунты под площадкой следующие: 1-й слой суглинки аллювиальные толщина слоя 4,4 м, этот слой является несущим. 2-й слой мелкий песок, 3-й слой супесь, 4-й слой суглинок аллювиальный. Грунтовые воды расположены на глубине –4,7 м, воды не агрессивные. Здание имеет размеры в плане 54,14 м в длину на 39,3 м в ширину. Пролёт несущих стен во всех корпусах 6 м. Высота от уровня земли до конька 13,5 м. Отметка дна подвала относительно уровня земли –1,8 м. Здание яслей сада имеет в высоту два этажа, надземный переход и бассейн – один этаж. Здание выполнено по бескаркасной системе. Жёсткость обеспечивается продольными и поперечными несущими стенами и создаваемыми жёсткими дисками перекрытий. Планировка здания запроектирована исходя из функциональных процессов происходящих в учреждении. Здания бассейна и яслей-сада объединены тёплым переходом с зимним садом. Фундамент здания сборный железобетонный из фундаментных плит и блоков. Глубина заложения подошвы фундамента –2,7 м выбрана с учётом условия промерзания грунтов. Ширина подошвы фундамента выбирается расчётом. Фундаменты под здание разработаны двух типов: Под несущие наружные стены из боков шириной 600 мм и фундаментных плит шириной 1200 мм.

скачать реферат Железобетонные конструкции

Железобетонные конструкции Курсовой проект выполнил студент:.Группа 4012/1 Санкт-Петербургский Государственный технический университет Инженерно-строительный Факультет Санкт-Петербург 1999 Задание: Разработать проект здания в монолитном железобетоне. Выдано 25 сентября 1998 года. Срок исполнения 20 декабря 1998 года А. Задание. Разработать проект межэтажного перекрытия 4-х этажного промышленного здания.Наружные стены здания выполнены в кирпиче толщиной 510 мм. Перекрытия , колонны , фундамент изготовляются в монолитном железобетоне. Б. Состав проекта. Проект должен включать в себя: а) схему балочной клетки перекрытия; б) статический расчет и схему армирования главной балки; в) статический расчет и схему армирования балочной плиты перекрытия; г) статический расчет и схему армирования колонны первого этажа здания; д) статический расчет и схему армирования монолитного железобетонного фундамента. В. Исходные данные. Полезная нагрузка на перекрытие P =15 кН/м2 Высота помещений Н=3,6 м. Расчетное сопротивление грунта основания Rгр=230 кН/м2 Г.Указания по выполнению проекта. Пояснительная записка должна содержать конструктивные и расчетные схемы проектируемой конструкции и её элементов, а также принятые в проекте расчетные характеристики материалов.

скачать реферат Строительство монолитного дома

Квартиры имеют холлы, кухни, санузлы. В доме предусмотрено кухонное и санитарно-техническое оборудование. В 1-ом этаже запроектированы вестибюли, электрощитовая и мусорокамеры. Запроектированы незадымляемые, несгораемые лестницы с закрывающей пружиной, запроектирован тамбур. Все квартиры запроектированы с раздельными санузлами (кроме однокомнатных). В доме запланировано 1 пассажирский лифт грузоподъемностью 350 кг и 1 грузопассажирский лифт грузоподъемностью 500 кг. Мусоропровод d=400мм с клапанами. Мусоросборная камера расположена на 1-ом этаже, с выгрузкой мусора в сторону двора. Окна – стандартные. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 16-ти этажный жилой дом в сборно-монолитном исполнении строится в г. Рязани. Согласно СНиПу «Нагрузки и воздействия» относится - к III снеговому району (S0 = 1,0кПа) - к I ветровому району (W0 = 0,23кПа) Здание строится в обычных условиях строительства. Фундамент. Вариант монолитной ребристой плиты разработан в условиях посадки здания на однородные непросадочные и ненабухающие грунты с несущей способностью основания Rc=2кг/см2 с осадкой фундамента не более 10см.

Электронная энциклопедия для малышей "Уроки Божьей Коровки".
Уроки божьей коровки – это электронная энциклопедия для малышей в формате книжки-планшетика! 120 обучающих картинок, 60 логических пар, 8
655 руб
Раздел: Викторины
Книга-сейф "Двенадцать стульев", 24x17x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1322 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Велобег "Slider" с ручным тормозом (цвет: матовый черный, 12").
Беговел от бренда Slider матового черного цвета привлечет внимание ребенка и понравится ему благодаря современному стильному дизайну.
2779 руб
Раздел: Беговелы
скачать реферат Введение в специальность («комплексная реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений»)

Грунтовая вода взаимодействует физически и химически с минеральными и органическими частицами грунта. Все ее виды находятся во взаимодействии друг с другом и переходят один в другой. Вода в грунтах всегда представляет собой рас­твор с изменяющимися концентрацией и химическим составом, что отражается и на степени ее агрессивности. Оценивая агрессивность грунтовых вод, следует учитывать переменный ее характер: с течением времени возле подземных частей сооружений водный режим может изменяться, в связи с чем агрессивность среды будет повышаться или снижаться. Атмосферные осадки, проникая в грунт, превращаются либо в парообразную, либо в гигроскопическую влагу, удерживаю­щуюся в виде молекул на частицах грунта молекулярными си­лами, либо в пленочную, поверх молекулярной, либо в грави­тационную, свободно перемещающуюся в грунте под действием сил тяжести. Гравитационная влага может доходить до грун­товой воды и, сливаясь с ней, повышать ее уровень. Грунтовая вода, в свою очередь, вследствие капиллярного поднятия перемещается вверх на значительную высоту и об­водняет верхние слои грунта.

скачать реферат Техническое обслуживание и ремонт фундаментов

Силы морозного пучения подразделяются на касательные, возникающие при смерзании пучинистого грунта со стенками фундамента, и нормальные, возникающие при замерзании пу­чинистого грунта под подошвой фундамента и действующие на него снизу вверх; они обусловлены силами кристаллизации льда при переходе воды в лед. Увеличиваются в объеме только влажные грунты, а влагу, как известно, удерживают и пыле-ватые грунты. Следовательно, под морозным пучением грунтов понима­ется их свойство (при определенном сочетании гидрогеологи­ческих условий в пределах слоя сезонного промерзания) уве­личиваться в объеме под действием сил кристаллизации льда при фазовых превращениях содержащейся в грунте и дополни­тельно подсасываемой воды к кристаллам льда. Проявляется это свойство в неравномерном поднятии грунта и фундаментов из-за образования ледовых включений. Выпучивание фунда­ментов зданий в период их эксплуатации объясняется следую­щими факторами: содержанием в грунте, в зоне сезонного промерзания, более 30 % (по массе) пылеватых частиц диаметром от 0,5 до 0,005 мм; промерзанием грунтов в зоне основания фундаментов; наличием влаги в грунте; превышением сил пучения над давлением вышележащих частей здания; неправильной конструкцией фундамента — невыполнением в ходе строительства противопучинных мероприятий (безан­керная конструкция фундамента, отсутствие обмазки, исклю­чающей смерзание грунта со стенками фундамента, и др.). При промерзании грунта можно выделить три слоя: сверху — замерзающий грунт, снизу — талый и между ними — переходный, динамический слой.

скачать реферат Достижения Советской науки

В январе 1971 года было подписано соглашение между Академией наук СССР и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США о сотрудничестве по ряду направлений изучения и использования космического пространства. В соответствии с итоговым документом, принятым в результате обсуждения вопросов сотрудничества между Академией наук СССР и НАСА, уже проведен ряд работ, связан-ных с исследованием космического пространства, а также в области космической метеорологии, биологии и медицины. Между двумя странами проводится оперативный обмен разнообразной информацией о результатах научных исследований, проведенных советскими автоматическими межпла-нетными станциями «Марс-2» и «Марс-3» и американским космическим аппаратом «Маринер-IХ». Состоялся также обмен каталогами лунных карт, фотографиями лунной поверхности, образцами лунного грунта, доставленного на Землю советскими автоматическими станциями «Луна-16», «Луна-20» и экипажами американских космических кораблей «Аполлон». Несомненно, большое значение имеет соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, заключенного в мае 1972 года между правительствами Советского Союза и США.

скачать реферат Луна

После завершения картографирования эти аппараты разбивались о лунную поверхность, чтобы прекратить работу их радиопередатчиков. Полеты космических аппаратов "Сервейор", предназначавшихся для получения научных данных и инженерной информации (такие механические свойства, как, например, несущая способность лунного грунта), внесли большой вклад в понимание природы Луны, в подготовку посадок аппаратов "Аполлон". Автоматические посадки с использованием последовательности команд, управляемых радаром с замкнутым контуром, были большим техническим достижением того времени. "Сервейоры" запускались с помощью ракет "Атлас-Центавр" (криогенные верхние ступени "Атлас" были другим техническим успехом того времени) и выводились на перелетные орбиты к Луне. Посадочные маневры начинались за 30 - 40 минут до посадки, главный тормозной двигатель включался радаром на расстоянии около 100 километров до точки посадки. Конечный этап (скорость снижения около 5 м/с) проводился после окончания работы главного двигателя и сброса его на высоте 7500 метров. Масса "Сервейора" при запуске составляла около 1 тонны и при посадке - 285 килограмм.

скачать реферат Иркутский Авиазавод

Недаром стройке потребовалось сорок вагонов гвоздей – дерево свою технологию диктовало. Бетон ложился в фундамент, в противопожарные расшивы. Механизмов у строителей было не густо: всего три трактора, ни автомашин, ни электрической энергии. Кони были надежными помощниками строителей и когда доставляли лес и бутовый камень от причала на Ангаре, и когда перевозили со станции грузы, и когда без них невозможно было обойтись при вывозке грунта. Было неимоверно трудно: то не хватало инструмента, то в грязи по брюхо застревали лошади, то одна за другой следовали бессонные ночи – шла разгрузка эшелонов, которые подвозили пиломатериал, цемент, известь, шла разгрузка барж с бутовым камнем. Людей, которые строили завод, вдохнули жизнь в первые его корпуса, с каждым годом становится все меньше. Имена и лица некоторых из них хранят застекленные витрины музея ИАПО. Но это лишь малая толика из массы людских судеб, тесно связанных со временем строительства и становления завода. Поэтому каждое новое имя – золотая находка для богатой истории предприятия.

Набор "Юный конструктор № 1", 137 деталей.
Все детали выполнены из прочного и качественного пластика и соединяются между собой при помощи болтов. Из деталей ребёнок сможет собрать
461 руб
Раздел: Воздушный транспорт
Съемный чехол для матраса Зёвушка "Фабрика облаков" (simple).
Съемный чехол на резинке из легкой ткани "Simple" предназначен к детскому матрасу "Зёвушка". Чехол изготовлен из
467 руб
Раздел: Наматрасники
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Германия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
скачать реферат Жизнь во Вселенной

Но каковы реальные перспективы такой встречи? Где в космосе можно найти подходящие для жизни места? Может ли жизнь зародиться в межзвёздном пространстве, или для этого необходима поверхность планет? Как связаться с другими разумными существами? Вопросов много Поиски жизни в солнечной системе ЛУНА — единственное небесное тело, где смогли побывать земляне и грунт которого подробно исследован в лаборатории. Никаких следов органической жизни на Луне не найдено. Дело в том, что Луна не имеет и никогда не имела атмосферы: её слабое поле тяготения не может удерживать газ вблизи поверхности. По этой же причине на Луне нет океанов — они бы испарились. Не прикрытая атмосферой поверхность Луны днём нагревается до 130 °С, а ночью остывает до –170 °С. К тому же на лунную поверхность беспрепятственно проникают губительные для жизни ультрафиолетовые и рентгеновские лучи Солнца, от которых Землю защищает атмосфера. В общем, на поверхности Луны для жизни условий нет. Правда, под верхним слоем грунта, уже на глубине 1 м, колебания температуры почти не ощущаются: там постоянно около –40 °С. Но всё равно в таких условиях жизнь, вероятно, не может зародиться.

скачать реферат Исследования Венеры космическими аппаратами

На станциях второго поколения информация со спускаемых аппаратов передавалась на орбитальный аппарат, а затем ретранслировалась на Землю. Это привело к значительному увеличению количества получаемой информации. Впервые были переданы панорамные телевизионные изображения с другой планеты, измерены на спускаемых аппаратах плотность, давление, температура атмосферы, количество водяного пара, проведены нефелометрические измерения частиц облаков, измерения освещенности в различных участках спектра. Для измерений характеристик грунта помимо гамма-спектрометра использовался радиационный плотномер. Искусственные спутники позволили получить телевизионные изображения облачного слоя, распределение температуры по верхней границе облаков, спектры ночного свечения планеты, провести исследования водородной короны, многократное радиопросвечивание атмосферы и ионосферы, измерение магнитных полей и околопланетной плазмы. Большое внимание привлекло обнаружение гроз и молний в слое облачности на планете. Данные оптических измерений показали, что энергетические характеристики венерианских молний в 25 раз превосходят параметры земных молний.

скачать реферат Луна

Конечный этап (скорость снижения около 5 м/с) проводился после окончания работы главного двигателя и сброса его на высоте 7500 метров. Масса "Сервейора" при запуске составляла около 1 тонны и при посадке - 285 килограмм. Главный тормозной двигатель представлял собой твердотопливную ракету массой около 4 тонн. Космический аппарат имел трехосную систему ориентации. Прекрасный инструментарий включал две камеры для панорамного обзора местности, небольшой ковш для рытья траншеи в грунте и (в последних трех аппаратах) альфа-анализатор для измерения обратного рассеяния альфа - частиц с целью определения элементного состава грунта под посадочным аппаратом. Ретроспективно результаты химического эксперимента многое прояснили в природе поверхности Луны и ее истории. Пять из семи запусков "Сервейоров" были успешными, все опустились в экваториальной зоне, кроме последнего, который сел в районе выбросов кратера Тихо на 41° ю.ш. "Сервейор-6" был в некотором смысле пионером - первым американским космическим аппаратом, запущенным с другого небесного тела (но всего лишь ко второму месту посадки в нескольких метрах в стороне от первого).

скачать реферат Луна

Из лунных пород можно извлекать кислород, водород, железо, алюминий, титан, кремний и другие полезные элементы. Лунный грунт является прекрасным сырьем для получения различных строительных материалов, а также для добычи изотопа гелий-3, который способен обеспечить электростанции Земли безопасным и экологически чистым ядерным горючим. Луна будет использоваться для уникальных научных исследований и наблюдений. Изучая лунную поверхность ученые могут при последующем охлаждении ве­щество этой атмосферы сконденсирова­лось в кольцо планетезималей, из которых и образовалась Луна. Последняя гипотеза на современном уровне знаний (70-е годы 20 века) представляется наиболее предпо­чтительной.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.