телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Аналіз доктринальних змін японської правової системи

найти похожие
найти еще

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Міністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет Юридичний факультет Реферат на тему: АНАЛІЗ ДОКТРИНАЛЬНИХ ЗМІН ЯПОНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ Ужгород 2006 ЗМІСТ І. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ВВІД ІІ. СИСТЕМНІ ЗМІНИ ІІІ. ОСОБЛИВІСТЬ БУДОВИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ І. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ВВІД На відміну від більшості європейських держав Японія не мала в своїй історії численних конституційних актів. Понад 300 років вона залишалася ізольованою і закритою від зовнішнього світу. Тільки в 1858 р. Японія була змушена відкрити свої порти для іноземних суден. Наприкінці 80-х років минулого століття почалися різкі зміни в японському праві, його європеїзація. Були прийняті кілька кодексів, в основі яких лежали принципи французького і німецького права. Введення в силу в 1889 р. першої в історії країни конституції (Конституції Мейдзі) - офіційне найменування періоду правління японського імператора Муцу-хіто (1867-1912). У цей період були скасовані феодальна власність на землю, формальні відмінності між станами, проведена адміністративна реформа, істотним перетворенням піддалася вся система японського законодавства, проголошені перші права громадян (свобода вибору місця проживання, професії), зразком для якої послужила монархічна прусська Конституція 1851 і частково бельгійська Конституція 1831 р., призвело до того, що німецький вплив став перевершувати початкове французьке законодавство в модернізації японської правової системи. Сама ж прусська Конституція сприйняла ідеї та норми більш ранніх німецьких актів: основних законів Баварії 1818 р., Бадена 1818 р., Вюртемберга 1819 і Гессена 1820 Поразка Японії у Другій світовій війні та її окупація військами США - одна з основних причин, що призвели до зміни конституційних і адміністративних інститутів. 2 вересня 1945 Японія підписала акт про беззастережну капітуляцію, а ще в середині серпня того ж року Уряд країни прийняв Постдамську декларацію союзних держав. 15 серпня 1945, на наступний день після ухвалення, імператорським едиктом про це було повідомлено японський народ. Чорновий проект післявоєнної Конституції Японії був складений у штабі окупаційних військ і потім доопрацьований Урядом країни; Конституція була прийнята Парламентом, обраним у квітні 1946 р.; 3 листопада 1946 імператор спеціальним декретом промульгірував Основний закон, який набув чинності 3 травня 1947. Протягом 1947-1948 рр. на основі нової Конституції Парламент прийняв безліч законів, що склали основу післявоєнної японської правової системи; ці акти складалися Урядом країни, але вони розглядалися і Далекосхідної комісією за участю представника Радянського Союзу, який стежив за відповідністю проектів духу Постдамської декларації. У Конституції 1947 р. - другій за рахунком в історії країни – став помітний вплив англосаксонського права. Зокрема, вплив Основного закону США простежується в закріпленні прав і свобод, особливо особистих прав, заснованих на концепції індивідуалізму, на структурі та порядку функціонування інституту конституційного контролю. При порівнянні текстів двох конституцій 1889 і 1947 рр. не можна не помітити деякої наступності і схожості. Подібно до того як у першому акті глави по порядку іменувалися «Про імператора», «Про права та обов'язки підданих», «Про Парламент», «Про міністрів та Державну раду», «Про судову владу», «Про фінанси», «Додаткові положення »(всього 76 статей), так і в другому акті матеріал розташований за подібною схемою, хоча нововведення в дусі перших повоєнних конституцій вельми помітні.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Основные правовые системы современности

Английские юристы рассматривают свое право главным образом как право судебной практики. Нормы английского права -- это положения, которые берутся из основной части решений, вынесенных высшими судебными инстанциями Англии. Все то, что в этом решении не является строго необходимым для разрешения данного спора, английский судья называет "попутно сказанным" и опускает. Английская норма права, таким образом, тесно связана с обстоятельствами конкретного дела и применяется для решения дел, аналогичных тому, по которому данное решение было принято. Такую норму права нельзя сделать более общей и абстрактной, так как это глубоко изменит сам характер английского права, превратит его в право доктринальное. Англичане весьма сдержанно относятся к такой трансформации: они воспринимают нормы, изданные законодателем, как бы ясны они ни были, только в том случае, когда они истолкованы судебной практикой. Таким образом, практика как бы заменяет в системе источников права нормы, изданные законодателем. Совсем иное, как известно, положение существует в правовых системах континентальной Европы: основу этих правовых систем составляют не судебные решения, а принципы, выработанные доктриной в университетах путем систематизации и модернизации положения кодификации Юстиниана

скачать реферат Романо-германская правовая семья

В государствах этой правовой семьи основным законом является конституция, осуществляется систематизация законодательства, действуют кодексы. Формами государственно-правовых актов являются декреты, регламенты, административные циркуляры и другие. В романо-германской правовой семье закон и право не отождествляются. Это обстоятельство находит отражение в толковании закона, которое даётся судами. Ограниченная роль среди источников права в настоящее время принадлежит обычаю, который имел важное значение в развитии романо- германской правовой семьи. Для романо-германской правовой семьи характерно наличие развитой судебной системы, в определённых рамках признаётся значение судебной практики в качестве источника права. Р. Давид в труде «Основные правовые системы современности» отмечает, что в ФРГ и Франции судебная практика в ряде сфер играет ведущую роль в развитии права и где доктринальные произведения в ряде случаев являются не чем иным, как изложением судебной практики. Конечно, значение судебной практики среди источников права в романо- германской правовой семье существенно отличается от английского общего права.

Набор для уборки Vileda "Ultramat": швабра со сборной ручкой+ведро с отжимом.
Набор предназначен для влажной уборки всех типов напольных покрытий. Швабра отжимается в специальной воронке на ведре, благодаря чему руки
2210 руб
Раздел: Швабры и наборы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (giga).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду
1122 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер L-XL, 146x55 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
891 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
 Основные правовые системы современности

Тесно связанное с религией и с цивилизацией ислама, мусульманское право может быть по-настоящему понято только тем, кто имеет хотя бы минимальное общее представление об этой религии и об этой цивилизации. С другой стороны, ни один исламист не может игнорировать мусульманское право. Ислам по своей сущности, как и иудаизм,-- это религия закона. Мусульманское право, по выражению Бергштрассера,-- это "квинтэссенция настоящего мусульманского духа, наиболее ясное выражение мусульманской идеологии, главное звено ислама". 422. Структура права. Наука мусульманского права, или, точнее, доктринальное изложение мусульманских законов (фикх), имеет два раздела. Она изучает "корни" и объясняет, каким образом, исходя из каких источников возник комплекс правил, составляющих шариат, божественный закон. Кроме того, она изучает "содержание", то есть решения, которые содержат нормы материального мусульманского права. По всей структуре, по своим категориям и понятиям мусульманское право весьма оригинально, по сравнению с рассмотренными выше правовыми системами

скачать реферат Правовые системы мира

Это в какой-то мере верно по отношению к первой, доктринальной стадии рецепции. О следующей стадии, когда римское право (а точнее право, основанное на римском) воспринималось законодателем, этого сказать нельзя. Формирование романо-германской правовой семьи было подчинено общим, закономерным связям права с экономикой и политикой, и не может быть понято вне учета сложного процесса развития капиталистических отношений в недрах феодального общества, прежде всего отношений собственности, обмена, перехода от внеэкономического к экономическому принуждению. Здесь на первый план выдвинуты нормы и принципы права, которые рассматриваются как правила поведения, отвечающие требованиям морали и прежде всего справедливости. Юридическая наука видит свою основную задачу в том, чтобы определить, какими должны быть эти нормы. Рецепция римского права привела к тому, что еще в период феодализма правовые системы европейских стран - их правовая доктрина, юридическая техника приобрели определенное сходство. Начиная с XIX века основным источником (формой) права, где господствует эта семья является закон. Буржуазные революции коренным образом изменили классовую природу права, отменили феодальные правовые институты, превратили закон в основной источник права. «Закон образует как бы скелет правопорядка, охватывает все его аспекты, а жизнь этому скелету, в значительной степени придают иные факторы.

 Теория государства и права: Учебник для юридических вузов

Хотя роль научного комментария весьма важна для уяснения смысла и содержания правовых норм, однако правовой обязательности эти комментарии не имеют. И такая доктринальная деятельность ученых-юристов, хотя она и имеет — подчеркну — важное практическое значение, не становится формой выражения права. Несколько замечаний следует сделать о такой форме права, как типовые договоры. Эти договоры представляют собой своеобразное участие государства в регулировании экономики, причем во многих странах, когда государство, действуя в рыночной экономике, все же устанавливает те или иные типовые договорные отношения (в сфере интеллектуальной собственности, федеративных отношениях и т. д.). Типовые договоры устанавливают обязательные основные условия тех или иных соглашений. Типовые договоры как форму права следует отличать от примерных договоров: последние не являются формой права, имеют рекомендательный, примерный характер. Наконец, международные, межгосударственные договоры, конвенции, декларации, даже коммюнике выступают формой международного права — важнейшей сферы складывающейся ныне мировой правовой системы

скачать реферат Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

Алмонд визначає політичну систему як "набір взаємодіючих ролей". як "рольову структуру'' і як "тип взаємодії ролей, що впливають на рішення, яке підтримується силою примусу''. Отже, поняття "ролі" виступає основною одиницею структурно- функціонального аналізу Дж. Алмонда. Завдання дослідження політичної системи він вбачає не у виявленні ЇЇ основоположних соціальних критеріїв, а у з'ясуванні всіх існуючих у ній типів взаємодії рольових структур, що виведе дослідника за межі вивчення конституційно-правової системи і змусить його розглядати всі ролі, які існують у політичній системі, і визначати їх з точки зору політичної активності і політичної поведінки. Основною функцією політичної системи Дж. Алмонд вважає легітимний (узаконений) характер фізичного примусу, спрямований на підтримку стабільного порядку. Отже, згідно з проаналізованими підходами, політика визначається не соціальне й економічно обгрунтованими інтересами і цілями, а на основі структурно-функціонального трактування владного розподілу цінностей у суспільстві.

скачать реферат Анализ и сравнение правовых систем (семей) современности

Действуя на основе принципов права, они действуют как бы на основе делегированных им полномочий. Итак, среди важных источников права надо видеть общие принципы, содержащиеся в законодательстве и вытекающие из него. В наши дни, как и в прошлом, в романо-германской правовой системе доктрина составляет достаточно активно действующий источник права. Она влияет как на законодателя, так и на правоприменителя. Законодатель часто выражает лишь те тенденции, которые установлены в доктрине, и воспринимает подготовленные ею предложения. Доктрина широко используется и в правоприменительной деятельности, в частности при толковании закона. Сегодня все более и более, например во Франции, правоприменитель стремится к признанию независимого характера толкования, к отрицанию того, что толкование заключается исключительно в отыскании грамматического и логического смысла терминов законов или намерений законодателя. Он настаивает на необходимости учета реальных отношений между ним и доктриной. Издаваемые во Франции, Германии и других государствах комментарии приобретают все более доктринальный и критический вид, а учебники обращаются к судебной практике и вообще к юридической доктрине.

скачать реферат Римское право

Предкласичне право не виділяється як особливий етап, оскільки воно позбавлене цілісності визначеної якості. Це швидше деякий перехідний період, в якому межі минулого переплітаються з тим, що передбачає, а частково складає зміст класичного права. Ще один приклад. Періодизація римського права обривається VI ст. – створенням Зведення законів імператора Юстініана. Однак ряд сторін подальшого розвитку римського права в таких правових пам'ятках, як Прохирон, Еклога, Василіки, типові, закономірні явища занепаду і розкладання римського класичного права можуть бути розглянуті в рамках посткласичного етапу . Одна з основ виділення етапів розвитку римського права є те, що проводиться з використанням порівняльного методу (на основі виділення схожості і відмінностей) класифікація і систематизація конкретного історико-правового матеріалу з встановленням характерних рис кожного етапу. Інша основа застосування до римського права того загального положення, що правова система, як і будь-який суспільний організм, проходить в своєму розвитку стадії виникнення, розквіту, розкладання і загибелі.

скачать реферат Судебные органы власти Украины

Суд - правоприменительный, а не правотворческий орган. Вместе с тем следует признать, что в определенных ситуаци­ях в странах романо-германской правовой системы судьи «чер­пали» право непосредственно из жизни и даже конкурировали и этом отношении с законодателем. Не выделяя судебного правотворчества в качестве особого вида правотворчества в странах континентального права, отметим, что в них (в том числе в Ук­раине), имеются тенденции к развитию, хотя и скромному, эле­ментов судебного правотворчества. Любое судебное решение, основанное, например, на анало­гии закона или на общих принципах права, может восприни­маться судами после прохождения решения через кассацион­ную инстанцию как фактический прецедент. С одной стороны, признание законодательных полномочий у суда ведет к игнорированию принципа разделения властей. С другой - принцип разделения властей не может исключать вклад суда в правотворчество, наличия у него специфических нормотворческих функций, обусловленных необходимостью по­стоянно учитывать развитие социальной жизни.

Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки
скачать реферат Влада і право

Такий момент, що ускладнює аналізоване поняття, полягає в тому, що і саме право являє собою багатогранне явище, що включає в себе право природне і позитивне, об'єктивне і суб'єктивне. Реалізація права повинна бути понята з урахуванням такого його разнопланового утримання. Реалізація права є складний процес, що протікає в часу. У ньому беруть участь не тільки сторона, носії суб'єктивних прав і обов'язків, але і держава в особі різноманітних органів: правотворческих, правоисполнительных, правоприменительных. Реалізація права як процес утілення права в життя містить у собі, по-перше, юридичні механізми реалізації права і, по-друге, форми безпосередньої реалізації права, коли фактичні життєві відношення знаходять юридичну форму. Юридичні механізми реалізації права різноманітні, їхнє утримання визначається особливостями правової системи тієї або іншої країни. У романо-германской правовій системі процес правореализации містить у собі такі етапи. Перший етап - зведення природного права в закон (позитивне право), надання йому нормативної форми. Ядро природного права складають права людини, його соціально-правові претензії, що випливають із природи людини і товариства.

скачать реферат Пробелы в праве: способы их устранения и преодоления в гражданском праве России

Главными их особенностями являются: нормативно-доктринальная природа, концептуальный характер, юридическая обязательность, итогово-обобщающий характер141 . Необходимость признания прецедентного характера решений высших судов связана, прежде всего, с тем, что при применении нового гражданского законодательства в России необходимо оперативно регулировать те вопросы, которые практика ставит очень остро, а законодатель не успевает отвечать на них. Таким образом, возможность появления прецедентов как официального источника права в нашей правовой системе обусловлена следующими факторами: - объективное отставание законодательства от стремительных экономических преобразований; - необходимость чёткого соблюдения процедур законотворческого процесса, что значительно увеличивает время, необходимое для принятия нормативно-правового акта, устраняющего пробел в праве; - резко возросшая роль права - если раньше наша экономика управлялась индивидуальными актами, плановыми актами, то после разрушения этой системы индивидуального планового регулирования остался один регулятор – право; - необходимость оперативного преодоления правовых пробелов.

скачать реферат История мусульманского права

Поэтому изучение основ мусульманского судебного права представляет для нашей страны не только познавательный, но и практический интерес. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Мусульманское право представляет собой одну из разновидностей религиозной правовой системы и одну из сторон ислама. В переводе с арабского, шариат означает «путь следования», и он составляет то, что принято называть мусульманским правом. Исследователи мусульманского права обычно обращают внимание на две его характерные и взаимообусловленные особенности — религиозное происхождение («божественную природу») и тесную, по мнению некоторых ученых, неразрывную связь юридических предписаний с мусульманской догматикой (богословием), нравственными нормами, правилами культа, религиозными нормами ислама в целом. С момента возникновения мусульманского права его доктринальная и нормативная основа настолько усложнилась и претерпела существенные изменения, что шариат стал чрезвычайно сложным и необычным правовым явлением. К источникам мусульманского права относятся Коран, Сунна и мусульманско-правовая доктрина, основанная на «рациональных» источниках или логических приемах толкования.

скачать реферат Конституционное право Великобритании

В отличие от обычаев прецеденты в настоящее время составляют лишь небольшую часть источников конституционного права, так как со временем они постепенно заменяются статутами. Значение прецедентов признается в Великобритании не всеми судебными постановлениями, а лишь актами высших судов, к числу которых относятся суды, входящие в состав Верховного суда Англии и Уэльса (и аналогичного суда Северной Ирландии), а также Палата лордов и Тайный совет. Доктринальные источники британской конституции - это опубликованные мнения ученых-юристов по вопросам конституционного права. К ним имеют право обращаться британские суды для обоснования своих постановлений. Таковы основные источники британской конституции. 2. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЧНОСТИ Правовое регулирование гражданства в Великобритании имеет свои особенности. Это исторически обусловлено местом прецедентного права в правовой системе страны и статутом крупнейшей колониальной державы, после распада которой образовалось Содружество, повлиявшее на традиционное для других стран регулирование вопросов гражданства.

скачать реферат Конституционный Суд РФ

Эти формулы несколько смешны, когда их употребляют в такой стране, как Франция или ФРГ, где судебная практика в ряде сфер играет ведущую роль в развитии права и где доктринальные произведения зачастую являются не чем иным, как изложением судебной практики. Они также неверны, хотя на первый взгляд может показаться иначе, и в странах, где доктрина мало или совсем не уделяет внимания судебной практике. Подобное отношение к судебной практике - чаще всего признак разрыва между теорией и практикой, между университетами и дворцами правосудия». Указанные тенденции в развитии правовых семей, их сближение не означают, что в странах романо-германского права закон утрачивает свое господствующее положение, а судебная практика приобретает в сфере правотворчества такое же значение, какое она имеет в странах общего права, превращает романо-германское право в прецедентное. К тому же следует иметь в виду, что названные тенденции неодинаково проявляются в конкретных национальных правовых системах. На вопрос, является ли судебная практика источником права, доктрина, законодательство и практика различных стран романо-германской правовой семьи отвечают по-разному.

Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники
скачать реферат Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

Очікувані наслідки та їх новизна: на підставі комплексного вивчення теоретичних проблем удосконалення антимонопольного законодавства та практики його застосування в Україні та різних країнах, враховуючи світовий досвід вносяться рекомендації щодо покращення правової системи України, правового регулювання захисту конкуренції. Наукова новизна виявляється в аналізі головних проблем досліджуваної теми. Результати дослідження можуть бути застосовані у практиці застосування антимонопольного законодавства, зокрема, в роботі Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, а також при підготовці навчальних посібників з курсу суб'єктів господарювання // Право України. - 2000. - № 4. - С.40-43. Шмагній О. Малі підприємства: труднощі їх кількісного зростання // Економіка України. - 1998. - №5. - С.86. Щедріна Т. Конкурентоспроможність: як її досягти // Діловий вісник. - 1997. - С.24-25. Юридическая энциклопедия. - М., 1999. Яковлев В. Зубрицький Л. Особливості демонополізації в ринковому господарстві України // Економіка України. - 1995. - №7. - С.75.

скачать реферат Классификация информационных систем

На производство одной экспертизы затрачивается в среднем пять минут: три минуты на ввод данных и две — на исследование и печать. Система также позволяет исследовать наезды транспортных средств на препятствие и столкновения транспортных средств. В перспективе экспертные системы могут эффективно использоваться и в практике систематизации законодательства для решения следующих проблем: выявления и устранения путем экспертного толкования противоречивых правовых предписаний в актах различной юридической силы; выявления и восполнения правовых пробелов с помощью аналогии права, аналогии закона; доктринального (неофициального) толкования нечетко сформулированных в правовых актах правил, понятий, принципов. Все экспертные системы строятся на общих и специальных знаниях в праве: существующих правовых концепциях, структуре правил, личностном восприятии права, правовой системе и подсистеме, юридической аргументации, логике, семантике, социологии и психологии права, а также философских теориях, носящих общеметодологический характер.

скачать реферат Державний фінансовий контроль в Україні

Сформована структура органів виконавчої влади, уповноважених законодавством здійснювати фінансовий контроль, відповідає потребам сьогодення. Державний фінансовий контроль здійснюється уповноваженими центральними органами виконавчої влади (далі - суб'єкти державного фінансового контролю) та контрольно-ревізійними підрозділами, що функціонують у структурі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (далі - контрольно-ревізійні підрозділи). Разом з тим рівень правопорушень у фінансовій сфері залишається досить високим, що є наслідком нерозв'язаних проблем в організації державного фінансового контролю. Недосконале нормативно-правове поле, недостатня ефективність контролю, орієнтація на здійснення його у формі ревізій та перевірок після завершення фінансово-господарських операцій – усе це не забезпечує належного усунення виявлених правопорушень, націленості суб'єктів державного фінансового контролю на запобігання правопорушенням, а також високого рівня координації та обміну інформацією. Існуюча система державного фінансового контролю не дає Кабінетові Міністрів України змоги повною мірою проводити глибокий аналіз та оцінку системи державного управління в окремих сферах соціально-економічної діяльності.

скачать реферат Методы и инструменты привлечения инвестиций

Осуществление инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации, полученный правоприменительный опыт выявили многочисленные недостатки, пробелы в инвестиционном законодательстве РФ. Несовершенство нормативной базы, отсутствие единого доктринального и законодательного подхода по вопросам инвестиционных правоотношений являются благодатной почвой для возникновения инвестиционных споров, как между самими инвесторами, так и между государством и инвесторами. Поэтому, для того чтобы иметь правовые возможности для защиты прав и законных интересов инвесторов, необходим надлежащий механизм для решения возникающих споров . Законы, регламентирующие инвестиционную деятельность, страдают серьезными недостатками. В области законотворчества часто происходит заимствование норм, применяемых в других правовых системах или в государствах с иным уровнем институционального и культурного развития. Многие законы плохо увязаны друг с другом, содержат взаимоисключающие нормы, более того, такие нормы можно обнаружить в рамках одного закона. Практика внесения поправок в действующее законодательство не продумана и нередко для решения сиюминутной проблемы, вносятся такие изменения, которые разрушают уже существующую концепцию правового регулирования.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.