телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Книги -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Загальна характеристика системи органів влади

найти похожие
найти еще

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Загальна характеристика системи органів державної влади Відповідно до ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України. Проте буде перебільшенням робити висновок про якесь цілком самостійне, а тим більше – автономне існування, зокрема виконавчої влади, щодо інших гілок влади. Адже державна влада як здатність держави приймати обов  – с. 35–53. Закон України Про місцеві державні адміністрації №586-XIV від 09 квітня 1999 року зі змінами та доповненнями.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Національні спецслужби в період Української революції 1917-1921 рр.

Можна взяти для прикладу записку "До схеми ворожих сил на Україні на 1 серпня 1921 р.". Цей інформаційно-розвідувальний матеріал мав такі тематичні рубрики: Охорона державного кордону; Регулярні з'єднання і частини Червоної армії; Залізнодорожні сили та крупні радіостанції КВО; Авіація РСЧА; Бази й склади; Транспорт; Пошта і телеграф; Економічна інформація; Адміністративно-військовий поділ радянської Росії; Виробництво та імпорт зброї Росією; Характеристика мобілізаційної системи й мобконтингенту радянської Росії; Морально-політичний стан особового складу РСЧА; Органи цивільної влади; Характер агітаційно-пропагандистської роботи радянської влади; Загальна характеристика внутрішньої і зовнішньої політики радянської влади в цілому [665]. Як бачимо, надбана розвідкою ППШ різноманітна і досить змістовна інформація дозволяла готувати ведення бойових дій на території УСРР, виробляти пропагандистську лінію з урахуванням настроїв місцевого населення, передбачати можливу протидію з боку органів безпеки і внутрішніх справ при проведенні роботи в Україні, планувати першочергові військово-адміністративні заходи на випадок перемоги збройного повстання й повалення влади рад

скачать реферат Робота Луганської міської ради

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ Кафедра політології Звіт про виробничу практику в органах місцевого самоврядування з 2.07.2007 по 22.07.2007 Студентка групи МК-341 Косова А.С. Керівник практики Барановський Ф.В. м. Луганськ, 2007 Зміст Вступ Розділ І. Загальна характеристика виконавчих органів Луганської міської ради Розділ ІІ. Характеристика Прес-служба Луганської міської ради Розділ ІІІ. Опис роботи, виконаної студентом під час проходження виробничої практики Висновки Список використаної літератури Вступ Виробнича практика проводилась в виконавчих органах Луганської міської ради, а саме в Прес-службі Луганської міської ради, впродовж трьох тижнів з 2.08.2007 р. по 22.08.2007 р. і була спрямована, перш за все, на ознайомлення з системою виконавчих органів Луганської міської ради та змістом їх роботи, а також можливістю наповнити теоретичні знання практичним змістом, підкріпити і уточнити їх. Мета виробничої практики в виконавчих органах Луганської міської ради – підготовка до самостійної роботи в органах місцевого самоврядування, поглиблення, наповнення практичним змістом та закріплення теоретичних знань, збагачення досвідом і навичками практичної політичної діяльності особливого – державного характеру, наближення до актуальних проблем реального політичного життя суспільства, що найбільш гостро відчувається саме в державних установах, які повсякденно працюють з людьми, вирішуючи їх проблеми.

Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно
24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
 Погружение

Перед точками бифуркации системы становятся неустойчивыми и поддаются слабым воздействиям. Здесь малые причины могут иметь большие следствия! Принцип «Завтра будет таким же, как и сегодня» в точках бифуркации не работает. Здесь системы становятся крайне уязвимыми. Бифуркации запускают в действие закон минимакса.Суть его в том, что в переломные моменты минимальные воздействия вызывают максимальные последствия. Что такое открытые, нелинейные системы?Это значит, что в системе есть источник вещества и энергии (или орган обмена ими с окружающей средой). Нелинейность же означает, что уравнения, которые описывают поведение системы, могут иметь несколько решений. И множество решений нелинейного уравнения соответствует множеству вариантов развития нелинейной системы. Что такое аттрактор?Понятие это близко понятию цели. Это относительно устойчивое положение системы, которое как бы притягивает, влечет к себе все множество траекторий развития. Что такое параметры порядка? Это важнейшие характеристики системы, которыми ее можно описать

скачать реферат Структура органов местного самоуправления

По существу, схожей точки зрения придерживаются и авторы одного из наиболее фундаментальных учебников по муниципальному праву . Они полагают, что в рамках понятия «структура органов местного самоуправления» речь идет не только о внутреннем устройстве соответствующих органов, но и об определении видов органов местного самоуправления, их наименовании, взаимоотношений между ними, в особенности между представительными и исполнительными органами, о распределении компетенции. То есть речь идет обо всем, что, условно говоря, можно определить, как внешнюю структуру органов местного самоуправления, которая существует наряду со структурой внутренней – внутренним устройством соответствующих органов. Равным образом В. Э. Волков раскрывает содержание данного понятия через взаимоотношения между органами местного самоуправления как субъектами, осуществляющими властные полномочия в соответствии с установленной законом компетенцией местного самоуправления . Вместе с тем видовые аспекты муниципальных органов, их взаимоотношения и взаимодействие рассматриваются как характеристики системы органов местного самоуправления, под которой понимается, как правило, либо совокупность взаимодействующих между собой самоуправляющихся систем, выступающих в качестве составных частей, либо совокупность организационных форм местного самоуправления в рамках муниципального образования, посредством которых обеспечивается решение вопросов местного значения8.

 Государственные и муниципальное управление: конспект лекций

В отличие от республик, многие края и области руководствуются не только уставами, но и так называемой схемой управления, которая призвана обеспечить комплексное управление субъектом РФ по всем важнейшим вопросам. Схема включает в себя перечень субъектов и объектов управления, характеристику функций органов исполнительной власти и порядок их взаимоотношений, процедуру принятия решений. Такой документ предопределяет систему органов исполнительной власти и в определенной степени связывает главу администрации в его действиях по перестройке аппарата исполнительной власти. Функции исполнительной власти на территории субъекта РФ осуществляет система органов исполнительной власти, возглавляемая соответствующей администрацией. Систему органов исполнительной власти образуют три основные группы органов: 1)Pорганы, составляющие аппарат главы администрации; 2)Pуправления, комитеты, отделы и прочие службы администрации, находящиеся в двойном подчинении с преобладанием подчинения главе администрации; 3)Pтерриториальные органы федеральных министерств и ведомств, входящие в систему органов исполнительной власти субъекта РФ, но имеющие ярко выраженную вертикальную подчиненность

скачать реферат Правоохоронні органи

Служба безпеки України . Правовий статус Служби безпеки України визначається Законом України “Про Службу безпеки України” від 25 березня 1992 року , який складається з таких розділів: “Загальні положення”, “Система організація діяльності Служби безпеки України” , “Повноваження Служби безпеки України ” , “Соціальний і правовий захист військовослужбовців і працівників Служби безпеки України ” , “Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України” , “Відповідальність за правопорушення у сфері діяльності Служби безпеки України” . Закон закріплює , що Служба безпеки України - це держав-ний правовий охоронний орган спеціального призначення , який забезпечує державну безпеку України . На службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством компетенції : 1) захист державного суверенітету , захист незалежності України ; 2) захист конституційного ладу , територіальної цілісності , економічного , науково - технічного і оборонного потенціалу України ; 3) захист законних інтересів держави та прав і свобод громадян від розвідувально - підривної діяльності іноземних спеціальних служб , з боку певних злочинних організацій , груп людей чи навіть окремих осіб ; 4) попередження , виявлення , припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства , тероризму ; 5) боротьба з організованою злочинністю у сфері управління і економіки , мафією і корупцією , які створюють загрозу життєво - важливим інтересам України .

скачать реферат Исполнительная власть в системе государственного управления

Структура органов исполнительной власти - это перечень конкретных органов, относящихся к этой ветви власти и действующих в конкретный период времени с указанием их подчиненности. Система органов исполнительной власти представляет собой совокупность органов исполнительной власти, установленных законодательством, имеющих свое специальное назначение (осуществление деятельности исполнительного и распорядительного характера), организационную структуру и нормативно определенную компетенцию для решения задач и однородных по своей природе управленческих функций. При характеристике системы органов исполнительной власти в отличие от их структуры главным является не перечень органов исполнительной власти, а формы этих органов (министерства, государственные комитеты, агентства и т.д.), которые также имеют подчиненные им системы и структуры органов . Структура органов исполнительной власти характеризует наличие определенной системы органов в тот или иной период времени. Структура органов исполнительной власти более подвижна, чем их система и может неоднократно изменяться в течение деятельности, например, одного правительства.

скачать реферат Система освіти Китаю

Розділ 1. Загальна характеристика системи освіти Китаю 1.1 Історія розвитку системи освіти Одним з безпосередніх результатів Великою Жовтневої революції в Китаї є збільшення марксизму-ленінізму і виникнення сильного суспільно-демократичного антифеодального і імперіалістичного руху язані віддавати ясний звіт чіткий звіт про підготовку спеціалістів. Тільки за рахунок підйому освіти можна збільшити сукупність сил держави і отримати стратегічну ініціативу міжнародної конкуренції. Вчені всіх ступенів і типів повинні виховувати нових людей – цілеспрямованих, високоосвічених, культурних і дисциплінованих, тобто людей з моральним, розумовим і фізичним вихованням. Тільки таким чином можна підвищити можливості молоді і підлітків протистояти спокусливого впливу фінансового фетишизму, крайнього індивідуалізму. Все суспільство повинно старатися оберігати здоровий ріст учнів, створювати позитивне середовище для виховання справжніх людей. Розділ 2. Структура і зміст трудового навчання у Китаї 2.1 Трудова підготовка учнів 40-70х. рр. Починаючи з двадцятих років в Китайських школах праця та трудове навчання завжди займали важливе значення.

скачать реферат Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

Курсова робота З адміністративного права України На тему Державне управління у сфері житлово-комунального господарства План Вступ Розділ І. Загальна характеристика управління у сфері житлово-комунального господарства Поняття та завдання управління у цій галузі Поняття та основні форми державного регулювання Розділ ІІ. Організаційно-правові засади управління житлово-комунальним господарством 2.1 Загальне організаційно-правове забезпечення державного управління в даній сфері Спеціальне організаційно-правове забезпечення Розділ ІІІ. Органи державного управління в сфері житлово-комунального господарства 3.1 Система органів управління житлово-комунальним господарством 3.2 Основні завдання та функції Центральних органів виконавчої влади у сфері житлово-комунального господарства 3.3 Повноваження місцевих органів державної виконавчої влади в сфері житлово-комунального господарства 3.4 Повноваження органів місцевого самоврядування в цій сфері Розділ ІV. Форми та методи управління в сфері житлово-комунального господарства Форми управління в сфері житлово-комунального господарства Загальні та спеціальні методи державного управління у сфері ЖКГ Розділ V.

Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна
Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
скачать реферат Політична система Індонезії

ПЛАНВСТУП 1. Загальна характеристика політичної системи та умов її функціонування в Індонезії 1.1 Теоретичні аспекти функціонування політичної системи 1.2 Загальна характеристика Індонезії, як середовища функціонування політичної системи 2. Характеристика елементів політичної системи Індонезії 2.1 Виконавча влада та механізм її реалізації 2.2 Законодавча влада та механізм її реалізації 2.3 Судова влада та механізм її реалізації 3. Організація політичного процесу та характеристика політичних партій й громадських організацій 4. Загальна характеристика правової системи як середовища функціонування політичних інститутів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Політична система — впорядкована сукупність державних, політичних, громадських організацій та інститутів, сфера політичного життя суспільства. Політична система конкретного суспільства визначається його класовою природою, соціальним ладом, формою правління, типом держави, характером політичного режиму, політико-ідеологічними та культурними відносинами у суспільстві, політико-правовим статусом держави, історичними та національними традиціями політичного устрою.

скачать реферат Місце конституційного права в системі пpава Укpаїни

ЗМІСТВступ Глава 1 Загальна характеристика та особливості конституційного права, як галузі національного права України 1.1 Поняття, пpедмет і метод конституційного пpава Укpаїни 1.2 Система конституційного пpава Укpаїни 1.3 Конституційне пpаво в системі пpава Укpаїни Глава 2 Вплив конституційного права на формування правової держави в Україні 2.1 Розвиток інституту прав і свобод людини та громадянина, як складова правової держави 2.2 Проблеми та перспективи побудови правової держави в Україні Висновки Література і нормативні акти Вступ Проголошення 24 серпня 1991 р. незалежності України створило умови для радикальних демократичних перетворень в українському суспільстві і державі. Змінилась організація державної влади — відбувся поділ її на законодавчу, виконавчу і судову. Виникли нові інститути, властиві суверенній демократичній правовій державі, зокрема, інститути президентства, конституційної юрисдикції, Збройні Сили України та ін. Почалось становлення сучасного українського парламентаризму й правосуддя, цілісної системи органів виконавчої влади. Водночас відійшли у небуття колишні загальносоюзні державні органи й організації та численні недемократичні інститути (однопартійність, цензура тощо).

скачать реферат Нервова система (Нервная система)

Основна форма діяльності нервової системи – рефлекс, тобто реакція- відповідь організму на будь-який сигнал, що поступає із зовнішнього середовища або від внутрішніх органів. Шлях, по якому проходять нервові імпульси, називається рефлекторною дугою. Рефлекторна дуга складається з п’яти частин: рецептора (сприймання подразнення і перетворення його на нервові імпульси), чутливого шляху (надходять імпульси по чутливих нейронах до центральної нервової системи), ділянки центральної нервової системи, рухового шляху (передача імпульсів від ділянки центральної нервової системи до робочого органа) і робочого органа (м’язи, залози та ін.). До складу більшості рефлекторних дуг входять також вставні нейрони, що містяться як у спинному, так і в головному мозку. Рефлекси людини різноманітні. Нервова система обумовлює діяльність людини не тільки як біологічної істоти, але і як соціальної. За допомогою психічних процесів – навчання, пам’яті, мислення, в основі яких лежить діяльність нервової системи, людина не тільки пізнає світ, а й активно змінює його. 2. Загальна характеристика Вища нервова діяльність – це сукупність умовних і безумовних рефлексів, що забезпечують найдосконаліші взаємозв’язки тварин і людини з навколишнім середовищем.

скачать реферат Шпоры по финансам

Це явище об'єктивне й зумовлене розвитком демократичних засад у суспільстві. Більшість економічних і соціальних функцій, покладених на державні органи влади, успішніше здійснюються органами місцевого самоврядування. Вони є надійною гарантією ефективнішого шляху розвитку суспільства. У сучасних правових державах світу місцеві органи влади входять до загальної системи державного управління, їхня компетенція визначається центральною владою. Простежується також тенденція щодо зростання державних функцій, які передаються в компетенцію місцевих органів влади. Все сказане дає підставу стверджувати, що місцеві фінанси — явище об'єктивне, оскільки для здійснення покладених на місцеве самоврядування функцій потребує наявності відповідних фондів фінансових ресурсів у їхньому розпорядженні. Місцеві фінанси є важливою ланкою фінансової системи держави. За своєю економічною суттю місцеві фінанси — це сукупність форм і методів створення й використання фондів фінансових ресурсів для забезпечення органами місцевого самоврядування виконання покладених на них функцій у галузі економічного й соціального розвитку відповідних територій.

скачать реферат Поняття, форма та функції Конституції України

Відповідь однозначна: вона повинна стати основою, правовою базою ефективного рішення загальних справ громадянського суспільства, могутнім засобом його самозбереження і розвитку, забезпечення реалізації прав і свобод людини. Будь-яка Конституція виникає і діє для того, щоб врегулювати устрій держави, а не суспільства, хоч індиферентною до справ суспільства вона не може бути. Вона не може стояти осторонь від таких спеціальних інституцій як власність, права і свободи громадян; громадські та релігійні об’єднання; громадянське суспільство з його політичною, економічною та соціально-класовими основами; влада як авторитарний спосіб організації суспільства; права і свободи нації тощо. Це - елементи організації суспільства, а не державного устрою, його прерогатив. Закріплення таких засад суспільства є одною з функцій Конституції як Основного Закону суспільства й держави. Основними рисами конституції є: 1) Її основоположний характер, оскільки предметом конституційного регулювання є фундаментальні, найважливіші суспільні відносини, які визначають "обличчя" суспільства; 2) Народний характер, який полягає в тому, що конституція має слугувати народу, створюється ним, забезпечує його участь в управлінні справами суспільства і держави; 3) Реальний характер, тобто відповідність фактично існуючим суспільним відносинам; 4) Органічне поєднання стабільності й динамізму конституції. Розділ 2. Загальна характеристика Конституції України як політико- правового документу Розглядати Конституцію України лише як правовий акт було б не зовсім правильно.

Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы
Игра "Городки".
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой "городом",
378 руб
Раздел: Городки
скачать реферат Особливості медичного страхування в зарубіжних країнах

В Нідерландах також враховані в нормативі витрати. При цій системі відповідальність уряду за стан охорони здоров'я зберігається, але багато функцій управління та планування переходять до страхових компаній. Один із найвищих у світі життєвих рівнів має Швеція. У Швеції страхові закони по медичному страхуванню були видані в 1898 році. Всезагальне обов'язкове медичне страхування було введено в 1955 році. Воно обіймало всіх громадян у віці до 16 років. Національна система соціального страхування - загальна й обов'язкова для всього населення країни. Особисто медичне та стоматологічне страхування є його невід'ємною частиною. Управління всією системою виконується 26 регіональними бюро соціального страхування. Управління їх діяльністю виконує Національна Рада соціального страхування. Затрати на соціальне благо досягаються за рахунок 25% бюджету центрального уряду,26% затрат несуть муніципальні та окружні ради та 48% витрат несуть роботодавці. Чисто на охорону здоров'я та медичну допомогу 18% коштів відраховує уряд, 51% місцеві органи влади, 31 % роботодавці. Однією з особливостей шведської системи страхування являється передача застрахованими до страховиків своїх юридичних прав по питанням медичного страхування.

скачать реферат Высшие органы демократического государства

РЕФЕРАТ ВИЩІ ОРГАНИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ) План . Передмова . Розподіл влад - розподіл функцій . Порівняльний аналіз вищих органів держави: . Парламент . Будова парламентів . Глава держави 7. Комісії (комітети) як елемент структури парламентів . Компетенція парламентів . Уряд Особливості конституційного статусу глав держав . Література Передмова Державні функції в кожній країні здійснює розгалужена системи органів. Серед них виділяються вищі - парламент, уряд і глава держави. Саме ці органи реалізують основні повноваження у сферах законодавчої та виконавчої влади, і їх діяльність має політичну значущість. До вищих органів також віднесені вищі судові інстанції загальної і спеціальної компетенції - верховний суд, конституційний суд, вищій адміністративний суд тощо. Проте судові органи формально відсторонені від реалізації державних функцій політичного характеру (виняток становить лише діяльність конституційного суду, хоча і він вважається в цілому “неполітичним” органом). Тому тільки дослідивши роботу вищих органів законодавчої і виконавчої влади можна більш або менш точно визначити, в яких формах здійснюється політика, на яких засадах існує і діє державний механізм.

скачать реферат Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

Організацією РМ називається система заходів щодо оснащення РМ засобами і предметами праці і розміщенню їх у визначеному порядку. Правильна організація РМ сприяє підвищенню продуктивності праці. Організація робочого місця включає: > облік психофізіологічної сумісності виконавця і засобів праці; > аналіз антропометричних характеристик людини для вибору ергономічно-обґрунтованого робочого положення і робочих зон; > раціональну компановку РМ; > облік факторів зовнішнього середовища, у тому числі соціально- психологічного її аспекту. Виходячи з загальних принципів організації робочого місця, у нормативно- методичних документах сформульовані вимоги до конструкції робочого місця. До них відносяться: 1. вимоги до конструкції робочого столу, що включають: V вимоги до розмірів робочої поверхні устаткування (висота, ширина і глибина робочої поверхні); V вимоги до простору для ніг; V вимоги до параметрів зон розміщення органів управління на устаткуванні; V вимоги до параметрів зон розміщення засобів відображення інформації; V вимоги до взаємного розміщення органів управління і засобів відображення інформації; 2.

скачать реферат Повноваження місцевих органів самоврядування

У процесі становлення перебуває ієрархія системи місцевих фінансових інститутів України. Зарубіжний досвід показує: ключовим інститутом у системі місцевих фінансів є інститут громадських послуг. Він визначає модель системи місцевих фінансів. Це пов'язано з таким. Обсяги й форма місцевих фінансів зумовлюються розподілом відповідальності держави та місцевої влади щодо надання громадських послуг. Модель системи місцевих фінансів також визначається кількісними характеристиками громадських послуг, переліком їх, структурою, обсягом, якістю. Місцеві органи влади будують власні локальні системи фінансів відповідно до потреб надання громадських послуг згідно з цими кількісними показниками. В Україні, як уже зазначалося, інститут громадських послуг перебуває лише в початковій стадії становлення, внаслідок чого вся система місцевих фінансових інститутів є аморфною і не цілеспрямованою. Надання цілеспрямованості системі місцевих фінансових інститутів — невідкладна потреба, і її належить забезпечити на основі створення відповідної правової бази.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.