телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Новація умов трудового договору

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Вплив на виникнення і зміну трудових правовідносин Як бачимо з аналізу різних думок щодо дослідженого питання, всі вчені є єдиними в тому, що трудова функція є необхідною умовою трудового договору. Щоб не применшувати значення інших істотних умов, які впливають або можуть впливати на виникнення трудових правовідносин та на зміну останніх, що призводить до новації умов трудового договору, а отже, як правило, до переведення, необхідно розглянути, яким чином зазначені умови впливають, з одного боку, на виникнення трудових правовідносин між роботодавцем і працівником, а з другого — на зміну трудових правовідносин. Угода про трудову функцію Саме трудова функція має чи не найбільше значення в системі трудових правовідносин, оскільки є стержнем, на який спираються, і котрим цементуються всі інші елементи трудових зв'язків. Трудова функція є центральною умовою трудового договору. В юридичній літературі зміст трудової функції визначається, як правило, такими категоріями, як професія, спеціальність, кваліфікація. Одночасно вчені висунули певні визначення вказаних понять. Професія відображає родовий або ж галузевий поділ праці (лікар, юрист). Вона характеризує широку сферу діяльності, в якій працівник може застосовувати свої трудові здібності. Спеціальність — більш вузька сфера діяльності в межах конкретної професії. Оскільки роботи за одними і тими самими професіями є різними за своєю складністю, остільки застосовується поняття «кваліфікація працівника». Кваліфікація — рівень теоретичних і практичних знань за відповідною професією, спеціальністю, котрий відповідає певному тарифному розряду, класу, категорії, вченому ступеню, званню тощо, встановленим нормативними актами. При вирішенні питання про те, чи є доручення іншої роботи переведенням, необов'язково, щоб при цьому змінювались всі складові трудової функції працівника — професія, спеціальність, кваліфікація. Переведенням буде вважатися зміна хоча б одного з цих елементів. Слід мати на увазі, що поняття «спеціальність» є значно вужчим, ніж поняття «професія». Наприклад, професія слюсар має багато спеціальностей: слюсар-збиральник, слюсар-інструментальник, слюсар-сантехнік. Зміна спеціальності за тією самою професією буде вважатися переведенням. Обов'язковою умовою трудового договору є робота за певною кваліфікацією. Тому доручення слюсарю II розряду роботи за нижчим або вищим розрядом є переведенням на іншу роботу. Доручення працівнику роботи за посадою, для обіймання якої потрібні працівники тих самих професії та спеціальності, що й для роботи, яка виконується працівником, слід розглядати як переведення, якщо змінюється профіль роботи. Так, у судовій практиці мав місце випадок, коли судом було визнано переведенням на іншу роботу переміщення лікаря-терапевта з посади чергового лікаря медчастини на посаду дільничного лікаря-терапевта. Трудова функція працівника також визначається посадовими інструкціями і спеціальними положеннями. При встановленні трудової функції службовців необхідно розрізняти поняття «посада» і «спеціальність». Посада визначає межі компетенції працівника, тобто коло його прав і обов'язків та відповідальність. Спеціальність, як було вже сказано вище, є набір знань, навичок за конкретною професією, що здобуті шляхом спеціальної освіти і практичного досвіду.

Немає необхідності перераховувати всі висловлені з цього приводу точки зору, доцільно навести найтиповіші з них, щоб ще раз підкреслити різноманітність поглядів на дану проблему та довести доцільність закріплення відповідного поняття в законодавстві. Більшість вчених, додержується позиції рівності між переведенням та зміною існуючих умов праці. Наприклад, автори підручники в трудового права за редакцією Н. В. Болотіної та Г. І. Чанишевої зазначають, що під переведенням на іншу роботу потрібно розуміти будь-яку зміну трудової функції працівника, а також зміну інших умов трудового договору, обумовлених угодою сторін, які не були викликані загальними змінами в організації виробництва і праці на підприємстві та вимагають згоди працівника. П. Д. Пилипенко дотримується аналогічної думки. На думку російських вчених, під переведенням на іншу роботу слід розуміти зміну істотних умов праці працівника, встановлених трудовим договором та іншими правовими актами. Інші теоретики розуміють під переведенням лише зміну трудової функції та місця роботи, визначаючи поняття переведення таким чином: під переведенням на іншу роботу слід розуміти зміну характеру і місця роботи, що встановлені трудовим договором. До переведень також відносять зміну умов праці або ж трудових функцій працівника, тобто доручення операцій чи робіт, що не відповідають трудовому договору або спеціальності чи кваліфікації працівника. Деякі автори вважають, що поняття переведення включає широкий спектр різних за змістом соціальних зв'язків, тому визначити його однозначно неможливо. Для вирішення цієї проблеми пропонується ввести в законодавство не одне, а кілька різних визначень поняття «переведень». Наприклад, Л. Ю. Бугров виділяє: переведення на іншу роботу, переведення до іншого трудового колективу, переведення на роботу до іншої місцевості. Переведення на іншу роботу зазначений автор визначає як доручення роботи за іншою, ніж встановлена трудовим договором, спеціальною кваліфікацією, посадою або будь-які зміни в характері трудової функції, що визначені угодою сторін; переведення на роботу до іншого колективу — як доручення роботи в складі колективу іншої бригади або іншої дільниці, цеху, підприємства, в тому числі при зміні форми власності на майно; переведення на роботу до іншої місцевості — як доручення роботи за межами населеного пункту, зміну встановленого трудовим договором переліку місцевостей, де виконується робота, яка є за своїм характером роз'їзною, а також будь-які зміни місцевості роботи залежно від змісту трудового договору. Зазначимо також, що свого часу М. Г. Александров та Д. М. Генкін під «іншою роботою» пропонували розуміти роботу, що не належить до трудової функції робітника. Зміст трудового договору. Істотні умови праці Як видно із наведених думок, у більшості випадків спроби визначити поняття переведення призводили до формування надто односторонніх або ж навпаки — надміру широких дефініцій. Разом із тим, для обґрунтування відповідного визначення, насамперед, необхідно звернутися до поняття «зміст трудового договору», оскільки, як підкреслює Л. А. Сироватська, зв'язок категорій «переведення» та «зміст трудового договору» є очевидним: якщо встановлення умов трудового договору відбувається за погодженням сторін, то й зміна їх також потребує згоди, а отже, і переведення не можуть здійснюватися без згоди з працівником.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Кодекс законів про працю України

Змна умов трудового договору, оплати прац, притягнення до дисциплнарно вдповдальност працвникв, як  членами виборних профсплкових органв, допускаться лише за попередньою згодою виборного профсплкового органу, членами якого вони . Звльнення членв виборного профсплкового органу пдпримства, установи, органзац (у тому числ структурних пдроздлв), його кервникв, профсплкового представника (там, де не обираться виборний орган професйно сплки), крм випадкв додержання загального порядку, допускаться за наявност попередньо згоди виборного органу, членами якого вони , а також вищого виборного органу ц професйно сплки (об'днання професйних сплок). Звльнення з нцативи власника або уповноваженого ним органу працвникв, як обиралися до складу профсплкових органв пдпримства, установи, органзац, не допускаться протягом року псля закнчення строку, на який обирався цей склад (крм випадкв повно лквдац пдпримства, установи, органзац, виявлено невдповдност працвника займанй посад або виконуванй робот у зв'язку з станом здоров'я, що перешкоджа продовженню дано роботи, або вчинення працвником дй, за як законом передбачена можливсть звльнення з роботи чи служби)

скачать реферат Коллективная форма организации труда

Отже, у науці трудового права відсутня єдина думка про приоритет договірного регулювання праці. Тому актуальним питанням є централізоване регулювання праці. Вчені - опоненти з даної проблеми визначають цілі, на які повинно спрямовуватися централізоване регулювання : ефективність функціонування економічної сфери суспільства ; забеспечення належного рівня соціального захисту інтересів працівника як менш сильного партнера у трудовому правовідношенні ; стимулювання реальної участі працедавця у здійсненні соціального партнерства. Сутність централізованого регулювання умов трудового договору полягає у наступному : держава бере на себе встановлення правил гри для партнерів-учасників ринку праці, юридично формувавших їх (83) ; вона забеспечує економічний та правовий захист осіб найманої праці через встановлення гарантованого мезанізму прав найманих працівників та максимально досяжного рівня їх обов’язків, включаючи відповідальність ; держава видає акти управління головним чином у сфері контролю за додержанням трудового законодавства та правил з охорони праці ; вона здійснює юрисдікційну функцію, виступаючи як арбітр пр виникненні конфлікті між партнерами.

Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки
Мешок для обуви "Синий", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule", с ароматом розы, 2,1 л.
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule" наполнит ваши вещи нежным цветочным ароматом и надолго сохранит его на
346 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
 Кодекс законів про працю України

Стаття 247 Повноваження виборного органу первинно профсплково органзац на пдпримств, в установ, органзац Виборний орган первинно профсплково органзац на пдпримств, в установ, органзац: уклада та контролю виконання колективного договору, звту про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертаться з вимогою до вдповдних органв про притягнення до вдповдальност посадових осб за невиконання умов колективного договору; разом з власником або уповноваженим ним органом виршу питання запровадження, перегляду та змн норм прац; разом з власником або уповноваженим ним органом виршу питання оплати прац працвникв, форм  систем оплати прац, розцнок, тарифних сток, схем посадових окладв, умов запровадження та розмрв надбавок, доплат, премй, винагород та нших заохочувальних, компенсацйних виплат; разом з власником або уповноваженим ним органом виршу питання робочого часу  часу вдпочинку, погоджу графки змнност та надання вдпусток, запровадження пдсумованого

скачать реферат Дисциплінарна відповідальність в трудовому праві

Реферат З трудового права На тему: Дисциплінарна відповідальність в трудовому праві. План Вступ 1. Дисциплінарна відповідальність – одна з форм забезпечення виконання умов трудового договору 1.1 Дисциплінарна відповідальність як один з видів юридичної відповідальності 2. Види дисциплінарної відповідальності 2.1 Поняття та характеристика загальної та спеціальної дисциплінарної відповідальності 2.2 Актуальні проблеми дисциплінарної відповідальності державних службовців 3. Проблеми правового регулювання дисциплінарної відповідальності в сучасних ринкових умовах 3.1 Дисциплінарні стягнення, порядок та умови їх застосування 3.3 Питання дисциплінарної відповідальності в проекті Трудового Кодексу України Висновки Список використаних джерел Вступ Проголошення України демократичною, соціальною та правовою державою, найвищою соціальною цінністю якої є людина, обумовлює необхідність реформування трудового законодавства, приведення його у відповідність з міжнародними нормами і стандартами. Попри шістнадцятирічну історію незалежності України, з часів СРСР законодавство про дисциплінарну відповідальність розвитку в нашій державі майже не зазнало: можна згадати лише про дисциплінарні статути Збройних сил і міліції, а також окремі, розрізнені норми Кодексу законів про працю України і Виправно-трудового кодексу України.

 Почему меня не берут на работу?

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях. Часть II Безуспешные поиски Предисловие к части Кроме объективных причин отказа в приеме на работу, существуют и причины субъективные, которые зависят от самого человека, претендующего на ту или иную должность. Существует категория людей, которые хотят многого, но сами не прикладывают к этому никаких усилий. Но для того чтобы получить хорошую работу, необходимо не ждать, когда все решится само собой, а самому уметь сделать первый шаг. Эта глава научит вас не бояться трудностей и идти напрямик к выбранной цели. Но прежде чем приступать к поискам работы, подумайте, чем вы сможете привлечь потенциального работодателя. Какими качествами вы выгодно отличаетесь от других претендентов на вакансию. Некоторые просто боятся рассказать о своих успехах и достижениях, которые впоследствии могли бы раскрыться и воплотиться во что-то большее, возможно, именно в этом кроется причина всех неудач

скачать реферат Трудовой договор: традиции и новации

Im Schluss si d die Schlussfolgeru ge u d die Vorschlдge ach der Arbei u d dem wei ere Reformiere des vorliege de Zweiges des Rech es gemach . Die Arbei is auf 84 Sei e ebe e hдl 4 A lage geschriebe . СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1 Трудовой договор: понятие, стороны и содержание 1.1 Понятие и стороны трудового договора6 1.2 Содержания трудового договора ГЛАВА 2 Традиции и новации в трудовом договоре 2.1 Нововведения, касающиеся заключения и оформления трудового договора 2.2 Новое понятие перевода на другую работу и уточнение условий перемещения работника ГЛАВА 3 Актуальные проблемы реализации трудового договора в современной России 3.1 Проблемы трудового договора в Трудовом кодексе РФ 3.2 Вопрос дальнейшего совершенствования порядка заключения и прекращения трудового договор ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРИЛОЖЕНИЕ А Образец Трудового договора ПРИЛОЖЕНИЕ Б Образец Договора о полной индивидуальной материальной ответственности ПРИЛОЖЕНИЕ В Образец должностной инструкции ПРИЛОЖЕНИЕ Г Распоряжение о приеме на работу ВВЕДЕНИЕ Прием на работу – один из важнейших юридических фактов, связанных с процессом труда.

скачать реферат Трудовий договір з іноземцями за законодавством держав – членів Європейського Союзу

За трудовим законодавством держав – членів ЄС до основних умов праці належать: • тип роботи, яку працівник має виконувати, та її короткий опис; • місце роботи; • дата, коли працівник стає до роботи, тобто час, з якого набувають чинності зобов'язання сторін; • заробітна плата, строки виплати заробітної плати; • робочий час та тривалість оплачуваної відпустки; • строк повідомлення про звільнення, якщо це не обумовлено в колективному трудовому договорі. Основними стадіями укладення трудового договору з роботодавцями на території держав – членів ЄС є: • проведення попередніх переговорів між працівником та роботодавцем і з'ясування інформації щодо умов та характеру праці; • подання працівником даних про себе і свою професійну діяльність; • узгодження умов трудового договору (контракту); • підписання трудового договору (контракту) та надання йому чинності. Процедура укладення трудового договору з іноземцями, за законодавством держав – членів ЄС, пов'язана із процедурою працевлаштування. Умови та правила працевлаштування й укладення трудового договору з іноземними громадянами на території Республіки Польща.

скачать реферат Сравнительный анализ конструкции трудового договора Украины, России и стран с развитой рыночной экономикой

По общему правилу, если перевод на другую работу не ведет к сокращению заработной платы и к изменению существенных условий труда, то такой перевод считается применением трудового договора и не требует согласия работника. Таким образом, изменения, связанные с реализацией трудового договора возможны без согласия работника. Изменение же, равнозначные новации трудового договора требуют такого согласия. Одностороннее изменение нанимателем существенных условий трудового договора дает право работнику требовать расторжения договора и возмещения ущерба. В этом случае возможно расторжение трудового договора и по инициативе предпринимателя, если работник отказывается от продолжения работы с изменившимися условиями. Суды в большинстве стран считают обоснованным перевод работника на другую работу с существенными изменениями условия труда, если это обусловлено требованиями производства. Если же суд найдет действия нанимателя необоснованными работник может рассчитывать на материальное возмещение. Что же касается временных переводов, то в большинстве стран они допускаются лишь при чрезвычайных обстоятельствах и при условии, что при невозможности таких переводов предпринимателю может быть нанесен непоправимый вред.

скачать реферат Порядок увольнения с работы и его оформление

При звільненні за ініціативою власника або уповноваженого ним органу з цих же підстав останній зобов’язаний запропонувати переведення на іншу роботу і іншим категоріям працівників. Розірвання трудового договору з ними в таких випадках можливе лише за умови їх незгоди з переведенням на іншу роботу. Припинення трудового договору і звільнення працівника після виконання вищезазначених умов оформляється виданням наказу (розпорядження) керівника підприємства, установи, організації. В ньому зазначаються підстави припинення трудового договору, формулювання яких повинно відповідати формулюванням законодавства про працю з посиланням на відповідний пункт і статтю закону, а також дата звільнення працівника. Записи про причини звільнення відповідно до наказу робляться в трудовій книжці працівника, яка повинна бути видана йому в день звільнення разом з розрахунком – виплатою всіх належних працівнику сум грошових коштів – нарахованої і невиплаченої заробітної плати, компенсації за невикористану відпустку і т.д. У передбачених законом випадках (пп. 3, 6 ст. 36 і пп. 1, 2, 6 ст. 40 КЗпП) працівникам, які звільняються за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, виплачується вихідна допомога, розмір якої залежить від підстави звільнення.

Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 100 деталей.
Прозрачное поле + 5 картинок-шаблонов.
490 руб
Раздел: Пластмассовая
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: серебро).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины
скачать реферат Шпоры по Праву

Особливістю контрактного виду трудового договору є також умови його розірвання, тобто припинення його дії. По-перше, поряд із загальними підставами припинення дії трудового договору, контракт може передбачати й інші умови, наприклад, за недотримання умов конфіденційності службової інформації. По-друге, трудовий контракт, як зазначалося раніше, є строковим трудовим договором, а тому він не може бути припиненим з ініціативи працівника. Винятком із цього правила є такі підстави: коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору. В означених випадках власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий контракт у строк, названий працівником. Цікавою особливістю контракту є й те, що за певних умов він може перетворитися зі строкового договору на договір, укладений на невизначений строк.Обмежена матеріальна відповідальність Ограниченная материальная ответственность, то есть ответственность в пределах среднего месячного заработка работника наступает во всех случаях, если нет оснований привлечь работника, к полной материальной ответственности.

скачать реферат Контрольна

При формуванні цієї частки важливо не допускати відшкодування надлишкових затрат праці і забезпечувати її підвищення тільки у зв`язку зі збільшенням кількості випущеної продукції, ефективним використанням ресурсів, зростанням продуктивності праці. Заробітна плата є найбільш дійовим інструментом активізації людського фактору. Ефективність використання існуючого кваліфікаційного і творчого потенціалу працівників значною мірою залежить від наукової обґрунтованості застосованих на підприємстві форм і методів оплати праці, відповідності заробітку працівників їх кваліфікації, змісту виконуваної роботи, в умовах, в яких вона здійснюється. Перехід від екстенсивних методів господарювання до інтенсивних означає підвищення ефективності виробництва, збільшення обсягів виробництва із залученням додаткових ресурсів. Матеріальне стимулювання в цих умовах застосовується здебільшого в комплексі з організаційно-технічними заходами, пов`язаними з підвищенням змістовності праці, поліпшенням її умов. Відповідно до Закону України «Про оплату праці» заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

скачать реферат Державне і договірне регулювання оплати праці

У зв’язку з глибокими змінами, що відбуваються в Україні в економічній, політичній, соціальній сферах, спрямованими на становлення нової економічної системи, основаної на ринкових відносинах, украй важливо віднайти оптимум між державним і договірним регулюванням заробітної плати. Принцип розмежування державного і договірного регулювання заробітної плати та визначення їх сфери і змісту закріплено в Законі України "Про оплату праці", від 20.04.95 з 1 травня 1995 р. (додаток 1). Відповідно до ст. 5 цього Закону організація оплати праці здійснюється на підставі: законодавчих та інших нормативних актів; генеральної угоди на державному рівні; галузевих, регіональних угод; колективних договорів; трудових договорів. 2.1. Державне регулювання заробітної плати Відповідно до Закону України "Про оплату праці" (ст. 5) до основних суб'єктів організації заробітної плати належать органи державної влади і місцевого самоврядування. Сфера державного регулювання оплати праці відповідно до статті 8 Закону України "Про оплату праці" поширюється на встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій, встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, регулювання фондів оплати праці працівників підприємств-монополістів згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, а також шляхом оподаткування доходів працівників.

скачать реферат Суспільне виробництво та заробітна плата

Під час формування частки заробітної плати необхідно не допускати відшкодування надлишкових затрат праці забезпечувати її підвищення тільки у зв'язку зі збільшенням кількості випущеної продукції, ефективнішим використанням ресурсів, зростанням продуктивності праці. Заробітна плата є найбільш дійовим інструментом активізації людського фактора і використання трудового потенціалу. При цьому використання існуючого кваліфікаційного і творчого потенціалу працівників має повністю залежати від наукової обґрунтованості і вибору методів ув'язки заробітної плати з кваліфікацією, змістом виконуваної роботи, результатами праці й умовами, в яких вона здійснюється. Відповідно до Закону України "Про оплату праці" заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

скачать реферат Заключение контракта при приеме на работу

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є оцінка сучасного стану та напрямів розвитку застосування контрактної форми трудового договору в Україні. Для досягнення цієї мети були поставлені та вирішені наступні завдання: - обгрунтовано теоретичні аспекти контракту як форми трудового договору, - дано аналіз сфери застосування контракту з врахуванням останніх змін, внесених до Кодексу законів про працю, - систематизовано законодавство України, яке здійснює регулювання контрактної форми трудового договору, - дано характеристику змісту контракту, його умов, - описано порядок укладення, зміни і припинення контракту, враховуючи практику застосування цієї форми трудового договору. Предмет та об'єкт. Предметом дослідження є теоретичні та методологічні особливості змісту контрактної форми трудового договору. Об'єктом вивчення даної наукової роботи є контракт як важливий інститут трудового права. У процесі дослідження використано значну кількість інформативних джерел з проблем законодавчого врегулювання контракту.

Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки
Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский
скачать реферат Охрана труда женщин и молодежи.

Работник должен не только знать свои права, но и уметь их защищать. Это значит, что ему должно быть известно, куда, в каком порядке и в какие сроки следует обратиться для защиты его нарушенных прав. Основной орган рассмотрения трудовых конфликтов — комиссия по трудовым спорам (КТС) организуется на каждом предприятии, в учреждении, организации. КТС — обязательный первичный орган по рассмотрению трудовых конфликтов. Это означает, что работник при возникновении спора между ним и администрацией по поводу применения законодательства о труде, коллективного или трудового договора должен обратиться именно в комиссию по трудовым спорам (КТС), и если спор не рассматривался комиссией, то никакой другой орган не вправе принять его к рассмотрению. КТС рассматривают трудовые споры по широкому кругу вопросов. в частности, к их ведению относятся споры о правильности перевода на другую работу; прекращение трудового договора по инициативе работника; применение дисциплинарного взыскания; снижение квалификации на один разряд за грубое нарушение технологической дисциплины и другие серьезные причины, повлекшие ухудшение качества продукции; об изменении по результатам аттестации должностного оклада служащему в пределах минимальных и максимальных размеров по соответствующей должности и категории.

скачать реферат Режим рабочего времени

Неполное рабочее время может устанавливаться по – разному. Допускается различные варианты: ежедневная работа с неполным рабочим днем; работа с полным рабочим днем, но неполной рабочей неделей (например, два – три раза в неделю); работа с неполным рабочим днем при неполной рабочей неделе (например, 2 раза в неделю по 4 часа в день) и т.п. Работа с неполным рабочим временем не влечет для работника каких – либо ограничений продолжительности отпуска, исчисления трудового стажа и других прав: отпуск предоставляется полной продолжительности; трудовой стаж исчисляется как при работе с нормальной продолжительностью рабочего времени. Оплата труда при неполном рабочем времени производится за фактически отработанное время или фактически выполненную работу. Еще одна новация. Работодателем предоставлено право вводить с учетом мнения профсоюзного органа режим неполного рабочего времени сроком до 6 месяцев, если изменения организационных или технологических условий труда могут вызывать массовое увольнение работников. Цель введения неполного рабочего времени в этих случаях – сохранение рабочих мест. Если работник отказывается от продолжения работы в новом режиме, трудовой договор расторгается по п.2 ст.81 ТК (сокращение штатов) с выплатой всех компенсаций.

скачать реферат Ппрофессиограмма: специальности педагог и школьный психолог

Хорошее физическое и психическое здоровье. 4. Социально–экономические особенности профессии: а) содержание труда (что работники данной профессии должны знать и уметь); Социально-экономическая и политическая подготовка Интерес к общественной жизни и участие в ней Знакомство с основными течениями рефлексологии и педагогики Достаточно общее образование и хорошее знание своего предмета Ясное и отчетливое понимание целей и задач проводимой работы б) условия работы (продолжительность рабочего времени, охрана труда, льготы и т.д.); Продолжительность рабочего времени определена трудовым договором и выполняемой нагрузкой. Охрана труда и льготы в соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации. в) размер заработной платы, системы премирования; Продолжается выплата ежемесячных вознаграждений за классное руководство, начатая в феврале прошлого года. Около 15 тысяч учителей области получают доплату в размере 1 тыс. рублей. В 2007 году планируется выделить из федерального и областного бюджетов 207 млн. и 107 млн. рублей соответственно.

скачать реферат Бізнес-план підприємства

У його функції входить забезпечення рекламної кампанії, створення іміджу фірми. Генеральний директор звітує перед зборами товариства не менше 2-х разів у рік. Крім того, керівник зобов'язаний забезпечити: виконання умов колективного договору. Замісник директора забезпечує організацію виробництва, дотримання технології координує дії трудового колективу, відповідає за якість що випускається продукції за виконання добових, квартальних і річних норм випуску продукції. Інженер з охорони праці та безпеки житєдіяльності відповідає за працездатність устаткування, його своєчасне технічне обслуговування, ремонт сторонніми організаціями, а також за своєчасне ознайомлення працівників з правилами безпеки при роботі на дільницях. Бухгалтер-економіст забезпечує повне урахування грошових засобів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних цінностей, а також своєчасний відбиток у бухобліку операцій, пов'язаних із їхнім рухом відповідно до встановлених правил. Відповідає за достовірне урахування витрат обігу і виробництва, достовірний розрахунок показників ефективності виробничої діяльності. Відповідає за своєчасні перерахування засобів у держбюджет грошей на погашення позички банкам, відрахування у усілякі фонди і резерви. . Підпорядковується директору підприємства.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.