телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Книги -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Норма права і стаття нормативно-правового акту

найти похожие
найти еще

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
(Норма права и статья нормативно-правового акта) Курсовая работа, 19 с., 3 раздела, 8 источников. Объект работы – норма права как основа системы социальных норм. В курсовой работе рассмотрено понятие нормы права, ее признаки и классификации, охарактеризовано понятие статьи нормативно-правового акта, проанализированы способы изложения норм права в статьях нормативных актов. НОРМА, ПРАВО, НОРМАТИВНИЙ, АКТ, СТАТЬЯ, ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ, ПОВОДЖЕННЯ, СИСТЕМНІСТЬ. Зміст Вступ3 1. Поняття норми права, і основні ознаки та класифікації4 2. Поняття статті нормативно правового акту, її зміст14 3. Способи викладання норм права у статтях нормативно-правових актів17 Висновки19 Література20 Вступ Теорія держави і права — суспільствознавча наука, головним і основним об'єктом дослідження якої є державно-правова організація суспільства на різних етапах його розвитку, закономірності виникнення держави і права і зміна одного типу іншим. Іншими словами, предметом дослідження теорії держави і права є держава і діюче в ньому право з обліком їх формаційної, соціально-економічної і політичної обумовленості і призначення. Предметом теорії держави і права є закономірності виникнення, функціонування держави і права як головних явищ громадського життя, їхня соціальна і політична сутність, їхній зміст і форми, юридичні відносини і зв'язки, характерні риси правової свідомості і правової культури. Зрозуміло, усі ці процеси розглядаються теорією держави і права в динаміці. Життя постійно висуває для дослідження нові явища і розстається з віджилими. Сформована проблематика науки регулярно поповнюється новими напрямками дослідження. Без цього основні тенденції розвитку держави і права неможливо зрозуміти. Поява нового, власне, і складає прогрес теорії держави і права. Причому нерідко нове в праві з'являється «на стику» із предметами інших наук у сфері економіки, політики, суспільної свідомості і т.п. Держава і право вивчаються не однією наукою, а комплексом суспільних наук. Пов'язано це з різнобічною діяльністю численних органів і установ держави. Держава займається економікою, керуванням, політикою, духовною сферою. Усе це сфери інтересу конкретних наук — управлінської науки, економічної, політичної, соціології і т.п. Повне представлення про державу дає тільки погляд на неї з різних сторін, аналіз соціальних, політичних, економічних і інших факторів, що визначають призначення, функції і роль у суспільстві і держави, і права. 1. Поняття норми права, і основні ознаки та класифікації Норма права — це основа системи соціальних норм. У сучасній юридичній науці норма права визначається як обов'язкове для всіх правило поведінки, установлене державою, підтримуване її примусовою силою і закріплене в офіційних державних актах. Норма права характеризується переліком істотних ознак, що відрізняють її від інших правових явищ. Насамперед, вона являє собою загальнообов'язкове правило поведінки і наказує правильний з погляду суспільства і тому обов'язковий для всіх індивідів образ дій. У той же час норма права — це не будь-яке правило поведінки, а тільки таке, котре встановлено державою і допускає можливість державного примусу у випадках його порушення.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Теория государства и права: Учебник для юридических вузов

Норма права — это общеобязательное веление, выраженное в виде государственно-властного предписания. Неважно, касается ли это создания условий для того или иного способа жизнедеятельности, т. е. для возможного, дозволенного поведения, или же это направлено на строго и четко обозначенное обязательное поведение. Закон гласит — и его адресатам следует исполнять государственно-властное предписание. Но надо обратить внимание и на то, что признак общеобязательности предполагает и учет юридической силы соответствующей нормы права, т. е. ее места в системе, иерархии актов. При коллизии, а то и противоречии норм права, находящихся в разных нормативно-правовых актах, но направленных на регулирование одного и того же вида общественных отношений, большую юридическую силу имеет норма права вышестоящего нормативно-правового акта. Так, высшую юридическую силу всегда имеют нормы конституции — основного закона. Это позволило Г. Кельзену сформулировать идею основополагающей нормы, лежащей в основе правотой системы. Отмечу, что печальное, порой тупиковое состояние возникает, когда появляются противоречивые нормы права в двух законах, имеющих одинаковую юридическую силу

скачать реферат Поняття і види правових норм

Абстрактний спосіб викладу відповідає больш високому рівню культури і розвитку юридичної техніки. Він дозволяє в коротких формуліровках охопити всі факти даного роду. Казуистичний чи казуальний спосіб - це такий спосіб формулювання норм в статтях нормативно правового акту, коли фактичні дані вказуються з- за допомогою індивідуальних признаків. За прийомами (способами) викладу елементів норми права, вони можуть бути викладені прямим способом - це значить, що законодавець прямо формулює, перечислює всі елементи норм права в даній статті. Таке співпадання в реальному житті зустрічається не завжди, однак особи, що застосовують норму права, в кінцевому результаті змогли б виявити всі три необходні її елемента в статтях одного нормативного акту чи актів. Тільки при їх наявності дана норма може забезпечити державно- владне регулювання суспільних відносин. Також норми права можуть бути викладені посилальним способом, при якому окремі елементи норми не формулюються в даній статті нормативно- правового акту; в ней робиться посилання до інших норм, де містяться потрібні розпорядження.

Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки
Настольно-печатная игра «Прогеры».
Многоэтажная 3D-настольная игра на алгоритмы, начало программирования и логику. Поле выстраивается из трёх блоков произвольным образом —
1032 руб
Раздел: Классические игры
Набор штампов в портфельчике "Бакуган".
В наборе: - 7 штампов; - 1 коробочка со штемпельной подушечкой; - 3 фломастера на водной основе. - 1 блокнот. Материал: дерево, резина,
708 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
 Предпринимательское право

Источниками предпринимательского права признаются нормативно-правовые акты, в которых содержатся правовые нормы, регулирующие хозяйственные отношения. Источниками предпринимательского права являются Федеральные законы, законодательные акты (указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, приказы, инструкции министерств и ведомств РФ) и обычаи делового оборота. Нормы предпринимательского права содержаться в Конституции РФ, в ряде конституционных законов, например, в Законах РФ об арбитражном суде; вPфедеральных законах, например, Гражданском кодексе РФ. Круг отношений, не урегулированных Гражданским кодексом, отражен в приведенном разделе о системе предпринимательского права. Особое место в этой проблеме занимают так называемые вертикальные отношения, т.Pе. предприниматель орган управления. Эти отношения не регулируются гражданским правом, не регулируются комплексно и административным правом. Таким образом, одновременный подход к предмету и источникам предпринимательского права не подходит. Нужно системно-правовое регулирование однородных хозяйственных отношений и здесь на первый план выходит проблема кодификации предпринимательского законодательства, т.Pе. разработка хозяйственного кодекса

скачать реферат Теория государства и права

Законодатель использует следующие способы изложения норм права в нормативно- правовых актах: 1. Прямой — все элементы юридической нормы приводятся в статье нормативно- правового акта непосредственно и в очевидной взаимосвязи друг с другом. В рамках прямого способа выделяются простой (описательный) и развернутый (большинство норм уголовного права) способы изложения. 2. Отсылочный — в статье один из элементов юридической нормы указывается путем отсылки к другой, конкретной, как правило, родственной, статье этого же нормативно-правового акта. 3. Бланкетный (открытый) — указывается на элемент нормы права путем отсылки не к конкретной статье нормативно-правового акта, а к другому нормативно- правовому акту в целом или к его части, или к нескольким нормативно- правовым актам (распространен при изложении конституционных норм). Классификация правовых норм 1. Наиболее важна отраслевая классификация правовых норм по предмету правового регулирования (гражданско-право-выс нормы, административно- правовые нормы, нормы трудового права и т. д.), т. е. по виду тех общественных отношений, которые регулируются нормой.

 Таможенный кодекс РФ

Признание нормативного правового акта не соответствующим настоящему Кодексу осуществляется в судебном порядке. 5.PНикто не может быть привлечен к ответственности за нарушение таможенных правил, если это нарушение вызвано неясностью правовых норм, содержащихся в нормативных правовых актах в области таможенного дела. 6.PГосударство возмещает убытки, причиненные лицам вследствие несвоевременного принятия, введения в действие и опубликования нормативных правовых актов, принятие которых предусмотрено настоящим Кодексом, а также вследствие недостоверности информации, предоставленной таможенными органами, за счет казны Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. СТАТЬЯ 7. Применение мер таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, а также актов законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в таможенном деле В таможенном деле применяются меры таможенно-тарифного регулирования и запреты и ограничения, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, а также акты законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, действующие на день принятия таможенной декларации, если не установлено иное. СТАТЬЯ 8

скачать реферат Нормативно-правовые акты, их виды и значения

Мы черпаем сведения о нормах права из различного рода сборников законодательства, из исторических правовых памятников, из произведений профессиональных юристов. Всё это источники нашего познания правовых норм, а не источники права. В итоге нормативно – правовой акт можно определить, как изданный в особом порядке официальный акт – документ компетентного правотворческого органа, содержащий нормы права. Виды нормативно – правовых актов. Классификация нормативно – правовых актов производится по различным основаниям : по юридической силе; по содержанию; по объёму и характеру действия; субъектам, их издающим. По юридической силе все нормативно – правовые акты подразделяются на законы и подзаконные акты. Юридическая сила нормативно – правовых актов является наиболее существенным признаком их классификации. Она определяет их место и значимость в общей системе государственного нормативного регулирования. В соответствии с теорией и практикой правотворчества акты вышестоящих правотворческих органов обладают более высокой юридической силой, чем акты нижестоящих правотворческих органов.

скачать реферат Государство и его функции

Нормотворчество - это государственная деятельность, связанная не только с принятием новых норм права, новых нормативно-правовых актов, но также с изменением и отменой устаревших нормативно-правовых установлений. Принципы нормотворчества: 1) Демократизм - (должны учитываться пожелания граждан, общества). Законы должны приниматься легитимным высшим представительным органом, представляющим всё население страны, а не только его часть. 2) Законность - в соответствии с этим принципом нормативно-правовые акты должны приниматься строго в рамках правомочий, предоставленных правотворческому органу. 3) Гласность - деятельность по подготовке нормативных актов должна проходить гласно. 4) Научность. 5) Профессионализм - важное значение имеет профессионализм законодателей, знание ими основ законодательной техники и сложившейся системы права. 6) Плановость - у нас в Белоруссии осуществляется по специальным планам, утвержденным Президентом. Стадии нормотворческого процесса: 1)Принятие решения о подготовке проекта нормат. акта 2)Подготовка проекта норм. акта 3)Обсуждение и принятие проекта в нормотворческом органе 4)Опубликование норм. акта 15. Основные стадии нормотворческого процесса Порядок подготовки, оформления, принятия, опубликования нормативных правовых актов в Республике Беларусь установлен Законом «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» от 10 января 2000 года (с изменениями и дополнениями, внесенными Законом от 4 января 2002 года).

скачать реферат Правоведение - курс лекций

Устанавливают права и обязанности б) Правоохранительные нормы. Устанавливают меры государственного принуждения к нарушителям норм права. 5. По действию норм права в пространстве. а) Нормы общего действия. Нормы действуют по всей территории государства. б) Нормы местного действия. Нормы действуют на части территории государства. 6. По кругу лиц, на которых распространяются нормы. а) Нормы общие. Распространяются на всех граждан государства. б) Нормы специальные. На определенную категорию граждан. 7. По времени действия норм. а) Нормы постоянного действия. б) Временные нормы права. 3. Особенности изложения норм права в нормативно-правовых актах: 1) НОРМА ПРАВА= НПА ст.1 ст.2 ст.3 2) Норма права 3) ст. (НПА) НП (1) НП (2) 1. Норма права излагается в различных статьях одного нормативно- правового акта.Пример: ст.ст. 19, 23, 119 Налогового Кодекса. 2. Норма права излагается в статьях различных нормативно-правовых актов. Пример: экологическое право.Обязанности в экологическом законодательстве, санкции в Кодексе об административных правонарушениях. 3. В одной статье нормативно-правового акта содержится несколько норм права.Пример: статьи Конституции РФ. ЛЕКЦИЯ 10. правовые отношения. 1. ПОНяТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРАВОВОГО ОТНОШЕНИя.

скачать реферат Контрольная работа по Праву

Но надо обратить внимание и на то, что признак общеобязательности предполагает и учет юридической силы соответствующей нормы права, то есть её места в системе, иерархии актов. При коллизии, а то и противоречии норм права, находящихся в различных нормативно-правовых актах, но направленных на регулирование одного и того же вида общественных отношений, большую юридическую силу имеет норма права вышестоящего нормативно-правового акта. Так, высшую юридическую силу всегда имеют нормы конституции - основного закона. Формальная определенность - ещё один важный признак правовой нормы. Норма права призвана регулировать отношения между людьми. С этой целью определяются общие правила поведения (нормы), соблюдение которых предписывается членам общества. Эти правила всегда формально оформлены, то есть нормы права имеют государственно признанную форму выражения: форму закона, обычая, нормативного договора и т.д. При этом форма права неотделима от ее специфического правового содержания. Необходимо иметь в виду, что форма права выражается в целостной регулирующей нормативной системе, пронизанной единым духом - принципами, общими положениями, едиными общими регулятивными началами, единым правовым порядком, особым, на каждом участке, правовым режимом.1 Нормативность означает также, что установленное правило носит общий характер, то есть распространяется на определенный круг лиц и будет применяться всякий раз, когда наступят предусмотренные её обстоятельства.

Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские
скачать реферат Закон і нормативний акт

Правовий звичай — це визнане державою правило поведінки, яке склалося внаслідок його фактичного одноманітного застосування протягом тривалого часу. Звичай стає правовим тоді, коли він дістав санкцію (офіційне схвалення) держави. Санкціонування звичаю відбувається не шляхом запису його змісту в законі, а шляхом сприйняття судовою і адміністративною практикою або шляхом посилання на нього в законі. Для правового звичаю характерно те, що він, як правило, має локальний характер, відносно невелику сферу поширення; є консервативним за своєю природою, закріплює результати тривалої суспільної практики і може відбивати як загальні моральні, духовні цінності народу, так і деякі передсуди; тісно пов'язаний з релігійними і традиційними нормами. 1. Нормативний правовий акт і вимоги до нього Нормативний правовий акт — це офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими суб'єктами правотворчості у визначених законом порядку і формі, який містить норми права. Для нормативних правових актів характерні такі ознаки. Вони: 1) завжди містять норми права (оформлюють встановлення, зміну чи доповнення норм права); 2) приймаються тільки правотворчими суб'єктами і в межах їх компетенції.

скачать реферат Понятие и признаки нормы права

Статьи по отношению к нормам выполняют те же функции, что и система законодательства выполняет по отношению к системе права: служат их внешнему закреплению и выражению. Между нормой и статьей нет прямого, «зеркального» соответствия: одна статья может содержать несколько юридических норм, и наоборот – элементы одной и той же нормы могут находиться в нескольких статьях нормативного акта или даже в разных нормативно-правовых актах. Может иметь место и прямое совпадение – в одной статье содержится одна норма. Таким образом, проблема состоит в том, чтобы с учетом этих различий и разных способов изложения норм права отыскать все элементы и связи юридической нормы и представить ее в целостном виде. Законодатель использует следующие способы изложения норм права в нормативно-правовых актах: 1) прямой, когда все элементы юридической нормы воспроизводятся в статье непосредственно и в очевидной взаимосвязи друг с другом; 2) отсылочный, когда в статье один из элементов юридической нормы указывается путем отсылки к другой, конкретной, как правило, родственной статье этого же нормативно-правового акта; 3) бланкетный, когда статья указывает на элемент нормы права путем отсылки не к конкретной статье, конкретному законоположению (как это имеет место при отсылочном способе изложения), а как бы к другому порядку правового регулирования – правилам совершения какого-либо вида деятельности, правилам международного договора и т. п. В данном случае статья представляет собой нечто вроде «бланка», который заполняется другим законом, другим источником права. Вопрос 4. Классификация норм права Правовые нормы делятся на виды по различным основаниям.

скачать реферат Сборник экзаменационных билетов по законодательству - 1 семестр 2001 года: Финансово-кредитное законодательство России, Налоговое законодательство РФ и зарубежных стран, Зарубежное торговое

СОДЕРЖАНИЕ:Финансово-кредитное законодательство России Налоговое законодательство РФ и зарубежных стран Налоговое законодательство РФ Зарубежное торговое законодательство. примерный перечень экзаменационных вопросов Финансово-кредитное законодательство России 1. Содержание понятий «финансы» и «кредитно-денежные отношения». 2. Кредитно-денежные отношения, определяющие финансово-кредитную сферу экономики. 3. Основная цепь кредитно-денежной политики государства. Главное звено кредитной системы. 4. Методы кредитно-денежной политики. 5. Таргетирование и основные способы регулирования деятельности банковской системы. 6. Регламентация правительством открытых валютных позиций, виды валютных позиций. 7. Лицензирование валютной деятельности, виды выдаваемых лицензий на валютные операции. 8. Сущность понятий «нормы права» и «нормативный правовой акт». 9. Виды законов, их краткая характеристика. 10. Подзаконные нормативные правовые акты на уровне Российской Федерации. 11.

скачать реферат Нормы права в системе нормативного регулирования

Та відмінність від розпорядження, адресованого точно позначеним особам і діючого до його виконання правова норма не вичерпується виконанням. Зі сказаного вище можна назвати найбільш важливі ознаки і відмітні риси норм права: 1. Норми права, будучи вираженням державної волі, завжди являє собою веління держави. Безвідносно до словесного формулювання, у якій виражена та чи інша норма в статті нормативного чи акта в інших юридичних джерелах (заборона, дозвіл, установлення тощо), вона завжди містить уладне, обов'язкове розпорядження держави щодо визначеного поводження людей, визначеного порядку в їхніх відносинах. 2. Норми права чи видаються санкціонуються державою і виражається в тієї чи інший установлюваній чи визнаної їм формі. Специфічна риса норми права, як переконливо обґрунтовує В.Н.Кудрявцев, - «закріплення її в знакових системах, якими служать юридичні джерела й у першу чергу законодавство. Саме це додає юридичної нормативності формальну визначеність, чіткість і стабільність, якими вона помітно відрізняється від іншої соціальної нормативності (наприклад, правил моралі)». 3. Норми права – єдина в ряді соціальних норм, що підтримується у своїй реалізації, охороняється від порушень примусовою силою держави. 4. Норми права складаються з двох різновидів загальних правових розпоряджень: а) правил поведінки – безпосередньо регулятивних норм, що відрізняються формальною визначеністю і представницько зобов'язуючим характером, що встановлюють при наявності відповідних умов вид і міру охоронюваних і гарантованих державою можливого і належного поводження учасників суспільних відносин, їх взаємні суб'єктивні права і юридичні обов'язки.

скачать реферат Шпаргалки по муниципальному праву

Наряду с ФЗ № 154 к источникам муниципального права относятся также другие федеральные законы, содержащие отдельные муниципальные нормы. Среди них: , . , , и другие. К источникам муниципального права федерального уровня относятся также: 1 ) Указы Президента РФ. содержащие нормы ‘ муниципального права и действующие в настоящее время (например. 2) нормативные постановления палат Федерального Собрания РФ по вопросам местного самоуправления (например, постановление ГД РФ и др.): 3) постановления Правительства РФ, содержащие нормы муниципального права (например, ); 4) постановления и другие акты Конституционного Суда РФ, касающиеся местного самоуправления . Ко второму уровню источников муниципального права относятся нормативные правовые акты субъектов РФ, содержащие нормы муниципального права. Это: конституции и уставы субъектов РФ, законы субъектов РФ о местном самоуправлении, о выборах депутатов представительных органов местного самоуправления, глав муниципальных образований, о муниципальной службе и другие. Главное требование к этой группе нормативно-правовых актов состоит в том, чтобы они не противоречили КОНСТИТУЦИИ РФ (т федеральным законам в части. касающейся общих принципов организации и деятельности местного самоуправления в РФ.

Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц
Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Норма права

Он позволяет в кратких формулировках охватить все факты данного рода. Казуистический или казуальный способ - это такой способ формулирования норм в статьях нормативно правового акта, когда фактические данные указываются при помощи индивидуальных признаков. Например: ст.758 ГК РФ ‘’ По договору подряда на выполнение проектных и изыскательных работ подрядчик обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательные работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат’’. Казуальный способ еще называют описательным, так как при помощи этого способа в статьях подробно описываются права и обязанности, или меры наказания, или правила поведения по которым должны следовать участники правоотношений. По приему (способу) изложения элементов нормы права, они могут быть изложены прямым способом это значит, что законодатель прямо формулирует, перечисляет все элементы норм права в данной статье. Например: п.1. ст. 253 ГК РФ ‘’ Участники совместной собственности, если иное не предусмотрено соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим имуществом’’.

скачать реферат Источники (формы) права

Законы принимаются представительными (законодательными) органами, подзаконные акты - всеми остальными уполномоченными органами и должностными лицами, чаще всего исполнительными органами власти. В современной России судебные органы не имеют права принимать нормативные правовые акты. Они лишь вправе применять или толковать уже действующие нормы права. Закон - это нормативный правовой акт, который обладает высшей юридической силой и принимается представительными (законодательными) органами государственной власти в особом порядке. (Пример закона - Конституция, Уголовный кодекс, Гражданский кодекс, Устав железных дорог). Эта форма используется для регулирования наиболее важных для жизни общества отношений. Закон обладает высшей юридической силой. Отсюда следует, что закону присущи следующие черты: 1) это акт представительных (законодательных) органов государственной власти или акт, принятый всенародным голосованием (референдумом); 2) он регулирует наиболее важные общественные отношения, например, права и обязанности личности, отношения собственности, устройство государства и т.д.; 3) закон принимается по особой процедуре, носящей название законодательного процесса; и 4) обладает верховенством в правовой системе государства.

скачать реферат Норма права

В действующих нормативно-правовых актах такое совпадение бывает не всегда. Главное состоит в том, чтобы лица, применяющие норму права, смогли бы обнаружить в статьях нормативно-правового акта или актов все структурные элементы , так как только при их наличии норма может обеспечить государственно-властное регулирование общественных отношений. Отсылочный способ изложения. При такой форме изложения правовой нормы в статьях нормативно-правового акта содержатся не все ее структурные элементы, но имеется отсылка к другим родственным статьям этого же нормативно-правового акта, где находятся недостающие сведения. Например, статья 103 Уголовного кодекса РФ «Умышленное убийство» гласит: «Умышленное убийство без отягчающих обстоятельств , указанных в статье 102 настоящего кодекса , - наказываются лишением свободы на срок от 3 до 10 лет». В этой статье диспозиция нормы не раскрывается. Чтобы указать ее содержание нужно обратиться к статье 102 , где говорится, что умышленным убийством при отягчающих обстоятельствах является убийство из корыстных побуждений, из хулиганских побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное способом, опасным для жизни многих людей и тд.

скачать реферат Структура нормы права

Иначе может сложиться впечатление, что норма исчезает, или что право состоит не только из норм но также и из теоретических положений, принципов и многого другого.СООТНОШЕНИЕ ПРАВОВОЙ НОРМЫ И СТАТЬИ НОРМАТИВНО ПРАВОВОГО АКТА Нормы права получают свое внешнее выражение через тексты нормативно правовых актов, которые конструируются из статей, параграфов, пунктов, абзацев. Основой структурной единицей нормативно правового акта является статья. Статья - это структурно обособленная часть нормативно-правового акта, представляющая собой государственно-властное веление и содержание одну норму права, несколько норм права или часть нормы права. Структурная обособленность выражается тем, что в кодифицированных нормативно правовых актах статья имеет заглавие или порядковый номер. С понятием статьи можно отождествлять понятия «пункта», «параграфа». Статья является формой отдельных норм права, организацией текста отдельных норм права, следовательно, самое первое соотношение статьи и нормы, как формы и содержания. Соотношение между статьей и нормой во многом зависит оттого, что перед нами - логическая норма или норма предписание. Если это норма - предписание, то она полностью содержится в статье.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.