телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Рыбалка -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Основи адміністративного права України

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Дисциплінарні стягнення застосовуються до державного службовця за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних із проходженням державної служби, а також за вчинок, який ганьбить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює. До службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися ще такі заходи дисциплінарного впливу, як: — попередження про неповну службову відповідність; — затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу чи у призначенні на вищу посаду. Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів України (Головдержслужба) є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України. Вона забезпечує проведення єдиної державної політики у сфері державної служби та функціональне управління державною службою. У своїй діяльності Головдержслужба керується статтями Конституції України та законами України, постановами Верховної Ради України, указами й розпорядженнями Президента України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також своїм Положенням. У межах своїх повноважень Головдержслужба організовує виконання актів законодавства України і здійснює систематичний контроль за їх виконанням: а) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції; б) розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України. Основні завдання Головдержслужби: — забезпечення разом з іншими державними органами реалізації загальних напрямів державної політики у сфері державної служби в центральних і місцевих органах державної виконавчої влади, в місцевих радах і їхніх органах; — забезпечення функціонального управління держанною службою; — розроблення поточних, довготермінових прогнозів і планів потреби центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, місцевих рад і їхніх органів у кадрах; — розроблення заходів щодо підвищення ефективності та державної служби в центральних і місцевих органах державної виконавчої влади, місцевих радах і їхніх органах; — координація і контроль за їх виконанням; — здійснення методичного керівництва проведенням конкурсного добору державних службовців у центральних і місцевих органах державної виконавчої влади, місцевих радах та їхніх органах; — організація навчання та професійної підготовки державних службовців тощо.

Головдержслужба відповідно до покладених на неї завдань: а) розробляє і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проекти нормативних акті» з питані, державної служби; б) провадить аналіз фактичної о складу державних службовців і готує пропозиції держав органам щодо підвищення ефективності їх роботи; в) веде комп'ютерний облік даних про державних службовців; г) готує за поданням міністерств та інших органів центральної виконавчої влади проекти рішень про заохочення і нагородження державних службовців першої і другої категорій, вносить пропозиції відносно застосування дисциплінарних стягнень до державних службовців цих категорій; ґ) погоджує пропозиції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо призначення осіб па посади державних службовців першої і другої категорій з присвоєнням їм рангів з метою визначення відповідності їх вимогам Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 p.; д) визначає напрями спеціалізації державних службовців для навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації, контролює проведення цієї роботи; е) погоджує державне замовлення на підготовку спеціалістів для державної служби; є) здійснює контроль за навчанням, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації державних службовців, у тому числі за межами України, готує відповідні пропозиції; ж) надає організаційно-методичну допомогу центральним і місцевим органам державної виконавчої влади та місцевим радам та їхнім органам у розробленні нормативних актів щодо професійно-кваліфікаційних вимог до державних службовців; з) бере участь у підготовці для розгляду Кабінетом Міністрів України пропозицій про віднесення існуючих посад державних службовців, не перерахованих у ст. 25 Закону України «Про державну службу», а також нових посад державних службовців до відповідних категорій; и) дає роз'яснення з питань, що входять до її компетенції; і) у разі потреби бере участь у перевірці фактів порушення етики поведінки державними службовцями тощо.

Джерелами адміністративного права можуть бути також нормативні акти керівників підприємств, установ і організацій, акти територіальних громад, представницьких і виконавчих органів місцевого самоврядування та органів місцевої самоорганізації населення, якщо в них вміщено адміністративно-правові норми. Підзаконні нормативно-правові акти, що деталізують окремі норми чи інститути законів, розглядаються деякими авторами як правові акти державного управління. На думку В. К. Колпакова, акти управління характеризуються за двома особливостями — як правові і як управлінські джерела. Вони мають між собою діалектичний зв'язок. Їх визначають з трьох найпоширеніших позицій: а) як форми управлінської діяльності держави; б) як документи, що походять від компетентних органів; в) як владні дії державних виконавчо-розпорядчих органів. Одним із кодифікованих джерел адміністративного права є Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП), який було прийнято 7 грудня 1984 р. (почав діяти з 1 червня 1985 р.). У ньому вміщуються норми, що регулюють і охороняють матеріальні і процесуальні суспільні відносини у сфері адміністративних правопорушень і адміністративної відповідальності. У загальних положеннях закріплюються завдання та система законодавства про адміністративні правопорушення, компетенція і повноваження державних органів і органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань про адміністративні правопорушення, запобігання їм, виявлення та усунення причин і умов, що сприяють їх вчиненню, чинність законодавства та забезпечення режиму законності при провадженні у справах про адміністративні правопорушення. Матеріальне право про адміністративні правопорушення і адміністративну відповідальність складається із загальної та особливої частин. У загальній частині закріплюються поняття адміністративного правопорушення, окремі елементи об'єктивних і суб'єктивних ознак складу адміністративного проступку, поняття і види адміністративних стягнень і загальні правила їх накладання. В особливій частині закріплюються види адміністративних проступків у різних галузях, а саме: а) охорони праці та здоров'я населення; б) ті, що посягають на власність; в) охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури; г) в промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії; у сільському господарстві; ґ) при порушенні ветеринарно-санітарних правил; д) на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку; е) у сільському господарстві; є) житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою; ж) торгівлі, фінансів і кустарно-ремісничих промислів; з) стандартизації, якості продукції та метрології; и) ті, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку; і) ті, що посягають на встановлений порядок управління. У процесуальному праві закріплюється система органів, які уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, справи, що підвідомчі їм, а також їхня компетенція щодо розгляду цих справ. Окремий розділ присвячений регулюванню порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення. У ньому закріплені завдання і принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення, порядок складання протоколів, затримання правопорушників, їх особистий огляд, огляд речей і вилучення речей і документів.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Історії в дев'яти книгах. КнигаV: Терпсіхора

Метою поділу всіх демів Аттіки на різні філи було відвернення місцевих заколотів. 70,1. За Геродотом реформи Клейстена відбулися до другого втручання Клеомена, а за Арістотелем – після нього (508-507 рр. до н. є.). note 5 71.1. Розповідь про державний переворот Кілона виправив і доповнив Фукідід. Розповідь Геродота базується на переказі Алкмеонідів. 71.2. Імовірно, йдеться про святилище Афіни Поліади в давньому Ерехтейоні. 71.3. Навкрарії були місцевими організаціями, а обов'язками пританів навкрарів було виплачувати податки і приставляти державі людей для війська і флоту з кожної навкрарії. Адміністративних прав у них не було. Згідно з Фукідідом архонт Мегакл і його співар-хонти повбивали благальників. Геродот, як приятель Алкмеонідів (а Мегакл був Алкмеоні-дом), намагається зняти з нього провину. 71.4. Кілонів заколот датується 632 роком до н. є. 72.1. Сподіваючись, що цим буде задоволений Клеомен. 72.2. їхнє число здається перебільшеним. Можливо, що разом із винуватцями було вислано і тих, які недавно одержали громадянство. 72.3

скачать реферат Адміністративне право: концептуальні підходи вчених дорадянського періоду

Гудима Аліна Вікторівна гр. МП-110 Класичний приватний університет м. Запоріжжя АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ВЧЕНИХ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ Адміністративне право є однією з найдавніших і фундаментальних галузей правової системи. Воно мало і має велике суспільне значення для життєзабезпечення і регулювання відносин, що складаються в суспільстві. Сучасні умови сприяють обумовленості державного управління з постановкою основного завдання - забезпечення узгодженої, упорядкованої діяльності всіх складових частин механізму виконавчої влади. У своїй сукупності механізм виконавчої влади становить державну адміністрацію з повноваженнями реалізації своїх прав у масштабах Росії. Органи виконавчої влади адмініструють, тобто керують економікою, соціально-культурної та адміністративно-політичною сферами життя суспільства, забезпечують практичну реалізацію законодавчих актів. Природно, що їх діяльність носить адміністративний (управлінський, виконавчий, позасудовий) характер. Сам термін янова В.Б. – К.: Вища школа, 2003.- 364 с. Козлов Ю.М., Административное право: Учебник / Ю.М. Козлов. - М.: Бетадор-Пресс, 2009. – 324 с. Кравченко Б.В. Адміністративна реформа в Україні: стан та перспективи / Б.В. Кравченко // Вісник УАДУ. - 2007. - № 3. С.56-61. Колпаков В.К. Адміністративне право України: підручник / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко - К.: Юрінком Інтер, 2003.- 544 с. Коваль Л.В. Адміністративне право. / Л.В. Коваль - К.: Основа, 2006. – 247 с. Луговий В.О. Адміністративна реформа в Україні і політична культура / В.О. Луговий //Вісник УАДУ. – 2008. - № 8. – С.45-49. Пархоменко В.М. Концепція адміністративної реформи в Україні / В.М. Пархоменко. - К.: ДВПП Міннауки України, 2008. – 224 с.

Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
 Нарис Історії ОУН (Перший том: 1920-1939)

А в дальшому місцевий Відділ мав вплив і держав палець на живчику всього, як культурно-освітнього, так організаційного життя нашого студентства. Всі принципіяльні справи в тодішньому житті наших студентів вирішувалися на сходинах Відділу. Ключеві позиції особливо в загально-студентській організації „Основа” обсаджувалися з правила або націоналістами або їх прихильниками.[305] Що наша лінія, продовжувана в житті студентства була правильною, показав факт, що українське студентство на терені Данціґу добувало собі чимраз краще признання не лише з боку професури та керівництва політехніки, але також з боку урядових кругів. Згодом навіть виріжнювано українське студентство перед усіми іншими чужинецькими студентськими групами. Коли до поляків застосовувано „нумерує клявзус” тобто обмеження в приниманні на політехніку, тоді кожного українця принимано без ніяких труднощів. Данціґська Політехніка була одною з небагатьох високошкільних установ закордоном, яка признавала нашим студентам студії на українському тайному університеті у Львові

скачать реферат Основы права

Адміністративне право України: Підручник / За ред. В.К.Колпакова. – К.: Юрінком Інтер, 1999. Административное право Украины: Учебник / Под ред. Н.И.Данилькевича. – Днепропетровск: Арт-Пресс, 1999 Раздел 3. Гражданское право Украины Тема 1. Общие положения гражданского права Украины Вопросы 1. Понятие гражданского права, его предмет, метод и система. 2. Источники гражданского права. 3. Гражданское правоотношение, его элементы. 4. Юридические факты, сделки и их характеристика. 5. Исковая давность. Контрольные вопросы1. Какие отношения регулируются гражданским законодательством? 2. Перечислите все группы общественных отношений, составляющих предмет гражданского права. 3. Где находит наиболее полное отражение система гражданского права? 4. Из каких разделов состоит ГК Украины? 5. Назовите элементы гражданского правоотношения. 6. Что такое сделка? 7. Назовите условия действительности сделки. 8. Перечислите сделки, нотариальное удостоверение которых обязательно. 9. Какой орган и в каком порядке вправе признать сделку недействительной? 10.

 Відродження Нації

Од влади навть у дрбних адмнстративних орAанах укранц свдомо вдсувались. Самоврядування (особливо земськ), де був ще укранський характер, як вдомо, не тльки було скасовано, але розгнано, розметено. Укранськ вйськов частини, (що теж добре вдомо "патротам"), як складались з нацонально-свдомих елементв, було розформовано, а штаби й кадри тих полкв, як мали формувати майбутню укранську армю, було орAанзовано з спецально пдбраних руських контрреволюцйних офцерв. Навть школа, це культурне джерело й корнь нацонального вдродження, навть школа свдомо й сстематично нищилась. Коли чутки про "федерацю" стали упертщими, мсцева руська буржуазя та навть "демократя" зразу ж розпочала наступ на укранську школу. За допомогою старост на укранське населення почали робитися прес, почалися залякування, висмювання, й темне мщанство стало робити заяви, що воно не хоче укрансько школи. А ц заяви зараз же пересилались до Уряду й уже готувався проект нового шкльного закону. Який би то був "закон", не трудно соб уявити, знаючи, як ставилась уся руська буржуазя та й руська демократя до шкльно справи на Укран

скачать реферат Адміністративна відповідальність

У випадку ухвалення рішення про виселення іноземець зобов'язаний покинути територію України в терміни, за­значені в цьому рішенні. Якщо іноземець ухиляється від виконання такого рішення, то він підлягає затриманню і примусовому виселенню, проте для цього необхідна санк­ція прокурора. Затримання для примусового виселення допускається тільки на термін, необхідний для практичної реалізації даного рішення. Висновок Адміністративне право України являє собою одну з фундаментальних галузей права і профілюючих юридич­них дисциплін. Воно вивчає суспільні відносини у сфері державного управління і здійснює функції регулювання цих відносин притаманними йому юридичними засобами. Адміністративне право ґрунтується на положеннях Конституції України, нормативних актів Верховної Ради, актів Президента та Уряду країни, актів центральних і міс­цевих органів державної виконавчої влади. Воно тісно пов'язане з теоретичними положеннями таких суміжних юридичних наук, як теорія держави і права, конституційне (державне) право, цивільне право, кримінальне право, кримінальний процес, кримінологія, трудове право та інших.

скачать реферат Гражданское общество

Так, к несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет могут быть применены такие меры взысканий: обязательство публично или в иной форме попросить извинения у потерпевшего, предупреждение, выговор или строгий выговор, передача несовершеннолетнего под надзор родителям или лицам, их заменяющим или под надзор педагогическому или трудовому коллективу с их согласия, а так же отдельным гражданам по их просьбе. Литература. Кодекс Украины об административных правонарушениях. В.К. Колпаков «Адміністративне право України», Київ «Хрінком Інтер» - 1999р.

скачать реферат Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

Курсова робота З адміністративного права України На тему Державне управління у сфері житлово-комунального господарства План Вступ Розділ І. Загальна характеристика управління у сфері житлово-комунального господарства Поняття та завдання управління у цій галузі Поняття та основні форми державного регулювання Розділ ІІ. Організаційно-правові засади управління житлово-комунальним господарством 2.1 Загальне організаційно-правове забезпечення державного управління в даній сфері Спеціальне організаційно-правове забезпечення Розділ ІІІ. Органи державного управління в сфері житлово-комунального господарства 3.1 Система органів управління житлово-комунальним господарством 3.2 Основні завдання та функції Центральних органів виконавчої влади у сфері житлово-комунального господарства 3.3 Повноваження місцевих органів державної виконавчої влади в сфері житлово-комунального господарства 3.4 Повноваження органів місцевого самоврядування в цій сфері Розділ ІV. Форми та методи управління в сфері житлово-комунального господарства Форми управління в сфері житлово-комунального господарства Загальні та спеціальні методи державного управління у сфері ЖКГ Розділ V.

скачать реферат Державний контроль

Права і обов'язки цих органів стали розглядатися в системній зв'язку з правами і обов'язками підконтрольних суб'єктів. Органи державного контролю мають право проводити перевірки в порядку, встановленому законодавством. На завершення хочу зробити висновок про те, що деякі елементи здійснення заходів контролю в зарубіжних державах могли б з успіхом застосовуватися і в Російській Федерації. Особливо в частині застосування механізму спрощеного і прискореного оскарження дій і рішень контролюючих органів. Список використаної літератури Коментар до Конституцій України. — К., 2005. Букаренко Д. Н. Адміністративне право: посібник для ву­зів. - Х.,1997. Коваль Л. В. Адміністративне право України: Курс лек­цій. - К., 1998. Муніципальне право. — Львів., 2007. Овсяненко Д. М. Адміністративне право. — К., 2005. Тихомиров Ю. А. Публичное право. —М., 1995. Мятков П. А. Теорія адміністративного права. — Львів, 1999

Настольная игра "Доббль: Цифры и формы" (Spot It! Numbers & Shapes).
Детская версия знаменитой игры Доббль. На её карточках изображены цифры и геометрические фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта
944 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Настольная игра "ЁТТА".
Ётта – могучая игра в крошечной коробочке! Это простая логическая игра для всех: правила её предельно понятны, а процесс очень
392 руб
Раздел: Игры в дорогу
Доска пробковая, деревянная рама, 80x60 см.
Поверхность доски из натуральной мелкозернистой пробки. Возможность крепления информации с помощью кнопок-гвоздиков. Деревянная рамка
874 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Мінагрополітики України організовується Державним секретарем. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінагрополітики України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), Державного секретаря, його першого заступника, заступників (за посадою) та керівників урядових органів державного управління, утворених у складі Мінагрополітики України, а також керівних працівників структурних підрозділів Мінагрополітики України. До складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики України, представники громадських організацій, навчальних закладів та науково-дослідних установ. Члени колегії затверджуються та увільняються від обов За ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2000. 13. Адміністративне право України: Посіб. для підгот. до іспитів / Г.Г. Забарний, Р.В. Калюжний, В.О.Терещук, В.К. Шкарупа. – К.: Вид. Паливода А.В. 2001. 14. Гончарук С. Т. Адміністративне право України: Навчальний посібник. – К., 2000. – С. 3. 15. Коваль А.В. Адміністративне право: Курс лекцій. – К.: Вентурі, 1996. 16. Ковпаков В. К. Адміністративне право України. – К.: ЮРІНКОМ ІНТЕР, 1999. 17. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с. 18. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. – К.: Оріяни, 1998. 19. Скакун О. Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. – Харьков: Консум, 2000. – 687 с.

скачать реферат Соціальна обумовленість державної служби

Вступ Державна служба — це механізм здійснення цілей та завдань держави. Реалізуючи свої функції, державна служба має стати таким соціальним інститутом, через який реалізується демократична сутність держави, підтримується нормальна життєдіяльність суспільства, а державний апарат слугує потребам суспільного розвитку. Державна служба має стати повсякденним каналом зв Колпаков В.А. Адміністративне право України. Підручник. — К., 1999.

скачать реферат Центральні органи виконавчої влади

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА Тема № 6. Центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ) Слухача ІІ-го курсу групи № залікова книжка № м. Київ-2009 ЗМІСТ1. Поняття та види Центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) 2. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері Державного Управління 3. Адміністративно - правовий статус МВС України 4. ВИСНОВКИ 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Поняття та види Центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) Відомо, що будь-яка держава для здійснення своїх завдань і реалізації управлінських функцій створює систему відповідних органів держави, державних підприємств і установ, серед яких тільки органи державної влади наділяються владними повноваженнями та відповідною компетенцією для здійснення управління в державі. Органи державної влади в своїй сукупності утворюють апарат держави, з діяльністю якого тісно пов від 27.07.1998р. №810/98 26. Адміністративне право України / За заг. Ред. Ю.П. Битяка. – Харків, 2000. – С. 146

скачать реферат Поняття та види адміністративного примусу

Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра правознавства Реферат на тему: Поняття та види адміністративного примусу Виконала: Студентка 1 курсу 6 групи Економічного факультету Спеціальності облік і аудит Бондарук Марія Л. Перевірив: доц. Семенов В. Г. Рівне – 2005 ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ І. АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 1.1 Загальна характеристика джерел адміністративного права 1.2 Державна служба в Україні 1.3 Загальна характеристика кодексу про адміністративні правопорушення 1.4 Поняття адміністративного проступку 1.5 Адміністративна відповідальність 1.6 Порядок притягання до адміністративної відповідальності і види адміністративних стягнень 1.7 Стадії адміністративного провадження ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Демократизація суспільних відносин у суверенній українській державі сприяє підвищенню активності особи як суб єкти адміністративного права України: навчальний посібник. – Київ, 1998. – 197 с.

скачать реферат Розвиток адміністративного законодавства

КУРСОВА РОБОТА З адміністративного права На тему: Розвиток адміністративного законодавства ПланВступ 1. Виникнення засад адміністративного права: від поліцейського до адміністративного права 2. Формування науки адміністративного права в європейських країнах 3. Ознаки рецепції римського публічного права у становленні сучасного адміністративного права 4. Правове регулювання управління на теренах України в період середньовіччя і Нового часу 5. Зародження і становлення наукових засад поліцейського та адміністративного права 6. Українська адміністративно-правова наука і практика на початку XX ст. 7. Українська наука адміністративного права радянського періоду 8. Формування адміністративно-правової науки у незалежній Україні Висновок Література ВступТемою даної курсової роботи є Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова (Одеса, 2003). ВисновокПідводячи підсумок даної курсової роботи, можна сказати, що становлення адміністративного права на теренах України, як і у світі в цілому, слід пов'язувати з усвідомленням суспільної значущості правової регламентації управління як окремої функції державної влади.

Жаровня "Loraine", 1,5 л.
Материал: термостойкое стекло. Форма: прямоугольная. Объем: 1500 мл. Размер: 27х14х7,2 см. Информация об объеме изделия, указанная на
308 руб
Раздел: Формы для запекания
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
скачать реферат Санітарно-епідеміологічний нагляд

Постанови, розпорядження, приписи, висновки посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби у місячний термін можуть бути оскаржені: а) головного державного санітарного лікаря України - до Кабінету Міністрів України або до суду; б) головного державного санітарного лікаря Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Служби безпеки України - головному державному санітарному лікарю України або до суду; в) інших головних державних санітарних лікарів та посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби - вищестоящому головному державному санітарному лікарю або до суду. Оскарження прийнятого рішення не припиняє його дії. За порушення Закону, неналежне виконання службових обов'язків посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби несуть відповідальність згідно з законодавством. Література 1. Кодекс про адміністративні правопорушення України. – Х.: «Неофіт», 2001. – 455 с. 2. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие.— X.:— 000 «Одиссей», 1999. — 224 с. 3. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. Юрінком Інтер, 1999. — 736 с. 4. Бахрах Д.И. Административное право: Учебник для вузов. - М.,1997. -345с. 5. Коваль Л.В. Адміністративне право України: Курс лекцій. - К., 1998.-54с.

скачать реферат Юрисдикційні форми захисту авторських прав

Цивільне право України Виконав Стерницький Юрій Студент 3 курсу 7ф НЮАУ ім. Ярослава Мудрого Харків 2008 р. Анотація Дана дослідницька робота містить у собі аналіз деяких проблемних аспектів здійснення юрисдикційного захисту особистих немайнових та майнових авторських прав осіб, які є суб єктів права інтелектуальної власності, так і на загальному рівні в межах цілих інституцій. Проблема є актуальною і потребує залучення широкого загалу до дискусії навколо питання засобів захисту авторських прав. Отже, беручись до вирішення проблем в забезпеченні реалізації прав інтелектуальної власності, необхідно неодмінно враховувати ряд факторів, зокрема міжнародний досвід, адже даний інститут в національному праві відносно новий і достатнього досвіду його регулювання в період трансформаційних перетворень правової системи не має. Список використаних джерел: 1 Адміністративне право України Підручник за редакцією професора Ю. Є. Битяка Хрінком Інтер К: 2004 р. 2 Вісник Господарського Судочинства № 2, 2005 р 3 Гражданское право Украины в схемах. Е. А. Мичурин Юрсвит. Харьков: 2006 г. Спасибо-Фатєєвої та В. Л Яроцького. К.: Юрінком Інтер 2007. 4 Кушніренко О. Г., Слінько Т. М., Веніславський Ф. В. Конституційне право України в схемах і дефініціях. – Харків 2003. 5 Президія Вищого Господарського Суду України. Рекомендації 10.06.2004 04-5/1107 6 Цивільне право України: навчальний посібник. Під редакцією В. І. Борисової, І. В. 7 Цивільне процесуальне право України: підручник.

скачать реферат Адміністративно-правові методи

Органи державного управління можуть впливати на об'єкти і управління шляхом непрямого впливу. Прямий вплив виражає волю відповідного органу —,н а к а з. Непрямий вплив — це створення умов зацікавленості у виконавців то головним є те ,що управління у галузі внутрішніх справ і його особ­ливість полягають в тому, що в процесі такого управління здійс­нюється безпосередня охорона прав і свобод громадян, а також за­безпечується громадський порядок та громадська безпека. Список літератури. Конституція Украіни Адміністративне право України. Підручник. 3.Радянське адміністративне право: Підручник за редакцією Василенкова П.Т. - М. Юрид. літ., 1990 р. 4.Политологический словарь. - К.: ИнноЦентр. - 1991.

скачать реферат История развития прокуратуры Украины

Прокуратура была и есть одним из традиционных для отечественной правовой системы институтов, которая в этот сложный период реформирования общественного отношения должна не только не терять свои позиции, а наоборот - укрепляться и усовершенствоваться как многофункциональная государственная структура. Прокуратура Украины как самостоятельный государственно-правовой институт всей своей деятельностью оказывает содействие реализации главной идеи новой Конституции Украины: государство существует для людей, с достоинством и полной отдачей выполняет свое назначение относительно защиты и укрепление нашей государственности и законности. Именно поэтому на органы прокуратуры, каждого прокурорского работника ждет большая и напряженная работа на благо нашего общества и народа Украины.ЛИТЕРАТУРА: . КОНСТИТУЦИя (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) УКРАИНЫ. . Закон Украины «О прокуратуре» от 5 ноября 1991 г. . Закон Украины «Про державну службу» от 16.12.1993г. № 3723-XII. 1. И.Я. Тодоров;Э.А. Чередниченко «Основы государства и права”. г. Донецк, 1997 г. 2. Скакун О. Ф., Подберезский М. К. «Теория государства и права». г. Харьков, 1996 г. 3. В.В. Копейчиков. “Основи конституційного права України”. К.:Юрінком Інтер, 1997 р. 4. М.Ф. Орзик. Конституционное право Украины (учебно-методическое пособие); г. Одесса, 1998г. 5. А.Э. Жалинский “Профессиональная деятельность юриста” , Издательство БЕК, 1997г. 6. Юридический энциклопедический словарь –М.; «Луч» – 1984г. 7. Юридичний словник.-К.: УРЭ.-1983. 8. Официальный veb-сайт Генеральной прокуратуры Украины. >

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.