телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКниги -30% Рыбалка -30% Разное -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Право

найти похожие
найти еще

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Цивільно-правовий метод характеризується такими ознаками: юридичною рівністю сторін. Кожна зі сторін має свій комплекс прав і обов'язків і не підпорядкована іншій; диспозитивністю сторін, на підставі чого сторонам налається право визначити свої взаємовідносини на власний розсуд повністю або частково в межах, передбачених законом; особливим способом вирішення майнових спорів між учасниками цивільних правовідносин (через загальний, господарський чи третейський суд); наявністю майнової відповідальності сторін.Отже, цивільне право — це галузь права, що на засадах юридичної рівності, вільного волевиявлення, майнової самостійності учасників регулює особисті немайнові та майнові відносини (власності і товарообігу), відносини, які складаються у сфері інтелектуальної діяльності, а також охорони і захисту цих немайнових та майнових благ.Загальними принципами цивільного права є: • неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини; • неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, прямо передбачених законом та встановлених Конституцією України; • свобода договору; • свобода підприємницької діяльності, не забороненої законом; • судовий захист будь-якого цивільного права та інтересу; • справедливість, добросовісність та розумність. Після визначення предмета та методу цивільного права необхідно з'ясувати, де і в яких формах набувають вираження ті норми права, що в сукупності становлять поняття громадян, позбавлених батьківських прав, якщо вони проживають спільно з дітьми, відносно яких позбавлені батьківських прав. Надаване громадянам у зв'язку з виселенням інше жиле приміщення повинно знаходитись у межах даного населеного пункту і відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам. ( Стаття 114 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР 660-12 від 28.01.91 ) Стаття 114-1. Виселення з дитячих будинків сімейного типу У випадках ліквідації дитячого будинку сімейного типу батьки-вихователі повинні звільнити надане їм жиле приміщення (стаття 46-1), а в разі відмови - підлягають виселенню з наданням їм іншого благоустроєного жилого приміщення. При усуненні батьків-вихователів від подальшого виховання дітей вони можуть бути виселені із займаного ними жилого приміщення з наданням іншого жилого приміщення. ( Кодекс доповнено статтею 114-1 згідно з Указом ПВР 660-12 від 28.01.91 ) Стаття 115. Виселення з жилих приміщень з наданням громадянам іншого жилого приміщення в інших випадках Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік законодавством Союзу РСР може бути передбачено й інші випадки виселення громадян з наданням іншого жилого приміщення. Задача 26 Л. О. Макаренко працювала бухгалтером фінансово-планового відділу ВО «Електропобутприлад» з 1989 р. Наказом № 95 від 10 червня 2007р. вона звільнена за п. 1 ст. 40 КЗпП України у зв'язку із скороченням штату. Звільнення Л. О. Макаренко вважає незаконним, оскільки у неї на утриманні троє неповнолітніх дітей, і тому вона має переважне право залишитись на роботі. Чи має Л. О. Макаренко переважне право залишитись на роботі? Що має робити Л. О. Макаренко у разі неможливості залишитися на попередній роботі? Чи захищає трудове законодавство України Л. О. Макаренко, звільнену у зв'язку зі скороченням штату?

Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам. Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України. Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21, 23 цієї статті, скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання. Стаття 107. Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України. Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України формує Президент України. До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою входять Прем'єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України. У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України може брати участь Голова Верховної Ради України. Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію указами Президента України. Компетенція та функції Ради національної безпеки і оборони України визначаються законом. Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України. Повноваження Президента України припиняються достроково у разі: 1) відставки; 2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я; 3) усунення з поста в порядку імпічменту; 4) смерті. Стаття 109. Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України. Стаття 110. Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду України – за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку. Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України. Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України. За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України. Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду України про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину. Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Теория России (Геоподоснова и моделирование)

Но такие же эффекты - "линейная" форма, огромная, иногда наблюдаемая континентальная и трансконтинентальная протяженность, изохронность, горизонтальная всепроникаемость - возможны и от эндогенных импульсов "ворчания в утробе Земли", по М.Булгакову, а также, разумеется, - от комбинаций экзогенных и эндогенных импульсов. Если же оси ЗПТ глобальны, то эндогенность импульсов более вероятна, а если они к тому же практически ортодромны, то не только эндогенность доминантна, а вообще все дело, в конечном счете, как становится очевидным, в ядре Земли - и тогда, возможно, прав геофизик-мобилист Олег Сорохтин, утверждавший к ужасу биологов, что видообразование индуцировалось из ядра Земли. Теперь по-новому можно взглянуть на смелую совместную статью сирийского (сирийки) и русского геологов (Трифонов В.Г., Эль-Хаир Ю.) о геоподоснове библейского мифа о Содоме и Гоморре. Чего стоит одно их замечание: "Складывается впечатление, что геологическая активность стимулировала здесь эволюцию человеческого общества". Ими была показана связь геологической активности, соединений серы и библейских событий, причем параллельно Гумилеву, подчеркивалось, что человеческие истории могут служить достоверным индикатором геологических событий

скачать реферат 9-этажный жилой дом со встроенными помещениями

При производстве электросварочных работ следует строго соблюдать действующие правила электробезопасности и выполнять требования по защите людей от вредного воздействия электрической дуги сварки. Вновь поступающие рабочие - каменщики помимо вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте должны пройти обучение безопасным способам работы по соответствующей программе. Рабочие места каменщиков оборудуются необходимыми защитными и предохранительными устройствами и приспособлениями, в том числе ограждениями. Открытые проемы в стенах и перекрытиях ограждаются на высоту не менее одного метра. Одновременно производство работ в двух и более ярусах по одной вертикали без соответствующих защитных устройств недопустимо. Кладка каждого яруса стены выполняется с расчетом, чтобы уровень кладки после каждого перемещения был на один - два ряда выше рабочего настила. При кладке стен с внутренних подмастей надлежит по всему периметру здания устанавливать наружные защитные козырьки. Первый ряд козырьков устанавливают не выше 6 метров от уровня земли и не снимают до окончания кладки всей стены.

Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
 Теория России (Геоподоснова и моделирование)

Да - значит бесследно прощается все. Но требовать не только абсолютного подчинения, жертвенности и всепрощенства, а и любви к себе и восхищения (басурмановосхищения или жидовосхищения), требовать от целого народа этого запредельного рабо-мазохизма - абсурд и мерзость или маразм. (Достаточно поклонения басурманской "заднице и ее окрестностям" и газмании огромной армии так называемых "новых русских", которое ежедневно рекламируется по телевидению). Но именно этого двести ле ебуют и добиваются те, кто прошел школу рабства - не липового "монгольского рабства", о котором непрерывно кричал Маркс, а настоящего, классического, египетского и/или римского. 3) Означает ли все это, что такой "инородческий" элемент не может повлиять на русскую и в целом российскую культуру и культурное ядро? Да, пока он исполняет свою основную функцию - "работу", "грязную работу" по русским понятиям (зло и похоть), он не имеет никаких прав на "работу по совместительству", и ч ним сотворят, если он из-за этого не исполнит свою основную функцию - истории пока, слава богу, не известно

скачать реферат Архитектура Древнего Рима

В дальнейшем крупнейшие зодчие стремились превзойти Пантеон в масштабах и совершенстве воплощения. Античное чувство меры осталось недосягаемым. Такой же нематериальный смысл был заключён и в вилле Адриана в Тибуре (ныне Тиволи). Иллюстрация Вилла Андриана в Тиволи. 125-135 гг. н. э. Здесь были Золотая площадь с главным зданием причудливой формы, в основе которого лежал крест с выпукло-вогнутыми формами, морской театр и библиотеки. Любимые Адрианом колонны эффектно отражались в водах бассейна. Вилла представляла собой своеобразный музей: здесь были возведены архитектурные сооружения, воссоздающие образы прекрасных оригиналов, которые встречались императору во время его путешествий. Была Темпейская долина, увиденная в греческой Фессалии. Был афинский Пёстрый портик, некогда украшенный фресками знаменитых мастеров. Было и «подземное царство». Вилла Адриана -идеальный музей, собрание художественных редкостей. Не случайно там нашли копии известных произведений прославленных греческих скульпторов. В Риме по указу Адриана был выстроен мавзолей, частично перестроенный в Средневековье и названный замком Святого Ангела. Сооруженный на правом берегу Тибра, он был доступен через специально наведенный мост, на котором стояли золоченые статуи, они были заменены в XVII в. работами известного итальянского скульптора Лоренцо Бернини.

 Несколько жизней Радия Погодина

А в самом деле - когда человек перестаёт ходить в подобной ребяческой неопрятности? С той, по мнению Погодина, поры, когда он перестает быть иждивенцем, в особенности "потребителем чужого мышления". И чужого чувства. С этого момента и начинается биография человека, его настоящая с о б с т в е н н а я жизнь. Тогда и возникает у него то особенное состояние души, которое (всмотритесь внимательно в эту мысль Погодина!) "преобразует утомительное, ставшее от привычки нереальным существование в сердобольную зрячую жизнь, окрашенную позабытыми жаркими красками". Писательское слово Радия Погодина, насыщенное жаркими красками, помогает нам почувствовать в себе это состояние. Думая над прозой Погодина, мы различаем в метафорической глубине его с л о в а напряжённое желание внушить людям трудную и прекрасную потребность в зрячей жизни. Мне кажется, именно такие писатели заслуживают право на нашу читательскую любовь. Доктор филологических наук АКИМОВ В. М.

скачать реферат Капитальный ремонт пути на щебеночном балласте с укладкой железобетонных шпал с применением машин тяжелого типа

В последнем случае, что, как правило, и бывает на практике, проводят второй этап расчета кривой, который состоит в том, что в первый вариант расчетных стрел вносят коррективы, позволяющие прийти к удовлетворительному решению. Полученные расчетные и натурные стрелы заносят в специальную расчетную таблицу. В гр. 4 вписывают разности между натурными и расчетными стрелами. Если натурная стрела больше расчетной, то разность пишется со знаком плюс; если меньше - со знаком минус. Алгебраическая сумма данных гр.4 должна равняться нулю. В гр. 5 вписывают нарастающим итогом алгебраическую сумму разностей стрел для каждой точки деления. В первой строке гр. 5 проставляют нуль, во второй строке число второй строки гр. 4 ,к нему прибавляют число третей строки гр. 4 и результат записывается в третью строку гр. 5 и т.д. В последней строке гр. 5 должен получиться нуль. Затем подсчитывают итог - разность между положительными и отрицательными числами гр. 5. В гр. 6 нарастающим итогом записывают сумму сумм ( расчетный полусдвиг) разностей стрел.

скачать реферат Размещение промышленности в городе

Одним из основных требований является наиболее рациональное и экономичное использование городской территории, поэтому размеры городских промышленных районов должны во всех случаях приниматься минимально необходимыми, с наименьшими расстояниями между предприятиями, с учетом наиболее высокой плотности их застройки, без излишних резервных площадей, с учетом блокирования производственных зданий. На размер районов влияет также необходимость создания в последующем сопутствующих производств. Промышленные районы, располагаемые в пределах селитебной территории и создаваемые из предприятий, не выделяющих производственных вредностей, в целях максимального приближеиия мест труда к местам жительства, как правило, имеют размеры в пределах 30 – 60 га, а численность трудящихся в них достигает 6 – 10 тыс. чел. В отделвных случаях для некоторых предприятий легкой или пищевой промышленности размеры промышленных районов могут достигать 120 – 140 га и более. Наибольшие размеры промышленных районов, располагаемых в пределах селитебной территории, не должны превышать 400 га. Это обеспечивает удобные пешеходные и транспортные связи в пределах 30-минутной доступности.

скачать реферат Средства достижения выразительности в интерьере

Направленность пространства определяется его устремленностью по одной из трех координат и выражается качественными понятиями: «низкое— высокое» (мелкое—глубокое), «узкое— широ­кое», «короткое—вытянутое» (рис. III.3). Указанные в общем виде качественные понятия условны и в плане эмоциональных переживаний связаны с человеком через его восприятие абсолютной величины пространства. В архитектурных пространствах динамические свойства формы выступают чаще в метафорическом значении, выражая общее впечатление от формы, или в сравнительном значении для ряда сопоставимых форм. Восприятие оценивает объективное качество сложного архитектурного пространства — соединение форм по степени их упорядоченности, определяемое понятием «хаотичное—организованное». Хаотичное распределение пространств, особенно внеш­них, возникает как результат их спонтанного формирования, непрофессионального подхода, влияния условий ситуации. Упорядоченность пространства выражается в использовании, как правило, простейших приемов, геометрических визуально-пространственных связей. Основой упорядоченности чаще всего служат логично-утилитарные аргументы без особого учета художественно-эмоциональных качеств.

скачать реферат Каменное зодчество Литвы XIII – XVIII веков

При Витаутасе границы Великого княжества Литовского и Московского княжества проходили в районе Можайска и верховьев реки Оки. И если уже с середины XV века существовала весьма определенная граница Великого княжества с обоими орденами – Тевтонским и Ливонским, то его восточные рубежи были нечеткими, почти прозрачными. В XV веке Великое княжество Литовское было федеративным государством с преобладанием славянских земель. С середины столетия в нем складывается единое правящее сословие. Шляхта (дворянство) составляла значительный слой населения – до 8-10%, гораздо больше, чем в соседнем Московском государстве. Литовская шляхта обладала в государстве всей полнотой политических прав. Органы шляхетского управления – сеймы и сеймики – решали важнейшие вопросы как на общегосударственном, так и на местном уровне. Любой рядовой шляхтич без всяких для себя последствий мог отсиживаться дома во время войны. Политику творили крупнейшие землевладельцы – магнаты, под контролем которых с середины XV века фактически находилась власть великого князя. В конце этого столетия формируется коллегиальный орган – Рада панов, - без согласия которого великий князь не мог отправлять послов (не мог он и отменять решения Рады панов).

Набор посуды "Смешарики - Друзья", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры
скачать реферат Готический стиль в архитектуре Западной Европы

Тогда собор был чем - то большим, чем просто местом церковной службы. Вместе с ратушей, это был центр всей общественной жизни города. Если ратуша являлась центром деловой деятельности, то в соборе, кроме богослужения происходили театральные представления, читались университетские лекции, иногда заседал парламент и даже заключались мелкие торговые договоры. Многие городские соборы были так велики, что все население города не могло его заполнить. Возле собора, как правило, располагались торговые ряды. Потребности городской жизни побудили преобразовать замкнутый толстостенный, крепостного типа романский собор вот в такой ­пространственный, открытый вовне. Но для этого надо было изменить саму конструкцию. А вслед за конструкцией произошло и изменение архитектурного стиля. Поворот к готике начался с архитектуры, и лишь потом стал распространяться на скульптуру и живопись. Архитектура неизменно оставалась основой средневекового синтеза искусств. Если сравнивать типичные сооружения романского стиля и готики, то кажется, что они противоположны.

скачать реферат Архитектурные памятники первой половины XIX века

Здание Смольного построено в формах, свойственных становлению стиля высокого классицизма. Михайловский замок. Территория ансамбля располагалась на правом берегу реки Фонтанки, недалеко от её истока, за вторым летним садом, с южной стороны верховья реки Мойки, и занимала часть обширной территории Третьего Летнего сада. Здесь, на берегу Фонтанки и Мойки, Пётр I для Екатерины I когда-то построил летний дом, вокруг которого был разведён сад. Дом этот посещался редко и мало-помалу обветшал. В конце 30-х годов восемнадцатого века для Анны Иоанновны был выстроен новый дворец, а старый разобран. Строился он Ф.Б. Растрелли и был шедевром русского барокко. Жила же в новом дворце Елизавета Петровна, здесь Екатерина II принимала официальное поздравление по случаю вступления на престол. В нём же родился будущий император Павел I. После смерти Екатерины II Павел I приказал в 1779 году разобрать дворец и на его месте построить дворец-замок, при котором должна была быть церковь архистратига Михаила, сам же замок было принято называть Михайловским.

скачать реферат Каменный Остров

После убийства Павла 1 во владение дворцом вступает царь Александр 1. Вся остальная часть острова была дачной, и пожалована приближенным императора с правом наследования, но стала постепенно автономной. На остров ведут 4 моста. Так же эти мосты соединяют Каменный остров с другими островами. Проект планировки парка был сделан еще в 1785 году архитектором Трезини. Основой композиции являлся Большой канал с тройной аллеей. В настоящее время канал засыпан, от него остались только ряды лип. Каменный остров через Крестовский мост соединен с Крестовским островом. По карте можно предположить, что когда – то острова составляли единое целое. Остров занимает площадь 106 га. Внутренние водоёмы (пруды) и каналы одной системы, делящие остров на две части, парки, сады, поляны, лужайки, аллеи, дорожки представляют собой часть некогда обширного Каменноостровского парка. В начале XIX века остров перешёл в собственность Императора Александра I, который издал указ о запрещении здесь нового строительства. Впрочем, вскоре с его разрешения здесь строит свою дачу граф Мордвинов.

скачать реферат Германия. Баухауз и его вклад в развитие мирового дизайна

Министерство общего и профессионального образования Институт экономики, права и естественных специальностейРЕФЕРАТТема: «Германия. Баухауз и его вклад в развитие мирового дизайна»Выполнила студентка 4 курса Факультета дизайна Атрохина А.А. Краснодар 2003 г. Содержание: Введение стр. 3 Метод стр. 3 - 4 Цель стр. 4 - 5 Идея и структура Баухауза стр. 5 – 11 Баухауз переезжает стр. 11 Проекты стр. 12 – 17. Введение. Творчество и любовь к красоте –– необходимые условия счастья. Время, не признающее эту бесспорную истину, не обретает ясного зрительного выражения: его образ остается неотчетливым, а его произведения не могут доставить радость. Когда в прошлом веке стало казаться, что машинная продукция затопит весь мир, оставив художников и мастеров в плачевном состоянии, пренебрежение формой и качеством изделий вызвало естественную реакцию. Рёскин и Моррис первые пошли против течения, но их борьба против машины не могла противостоять её натиску. Только гораздо позднее ошеломлённому сознанию людей, заинтересованных в прогрессе формы, открылось что искусство и производство могут быть объединены снова лишь на пути признания машин и подчинения их производительным особенностям.

скачать реферат Строительство монолитного дома

Кроме того для обеспечения безопасной эксплуатации подъемника он оборудован включателями подъема кабины, ограничителем скорости с действующим от него механизмом ловителя. Работа подъемника запрещается при скорости ветра 12м/с и =-25°С. При работе в темное время суток на рабочей площадке подъемника создана освещенность. рис.1 – ПГС-800 рис.2 – Выдвижная площадка ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 1. Определение норм первичных средств пожаротушения. S .эт=956 (м2) – для здания, исходя из требований прил. 5 «Правил пожарной безопасности при производстве СМР». О необходимости иметь на каждые 200 (м2) пола один огнетушитель типа ОХП-5, ящик вместимостью 0,5м3 с песком, лопатой, бочку с водой вместимостью 250л и двумя ведрами. Предусмотрено иметь: ОХП-5 – 10шт. ящик с песком – 5шт. бочки с водой – 5шт. комплект пожарного инвентаря – 1 комплект (топор, ломы и лопаты). 2. Определение фактической степени огнестойкости здания. Согласно требованиям II части СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы» и его справочного приложения 2, проектируемое здание исходя из его конструктивных характеристик, имеет II степень огнестойкости Фактическую степень огнестойкости здания определяем исходя из пределов огнестойкости его основных строительных конструкций. № Наименование конструкции Наимен. размер сеч. констр. Предел огнестойкости 1 2 3 4 Стены железобетонные Плита перекрытия (многопустотная) Лестничные марши и площадки Лифтовые шахты 0,16м и более 1,6х5,0(м) и более 1,35х2800(м) 0,260(м) 1,5 0,9 1,5 1,5 3.

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета
Противень глубокий "Mayer & Boch", мраморная крошка, 30,9 см.
Противень MAYER&BOCH изготовлен из высококачественной углеродистой стали с антипригарным мраморным покрытием. Толщина изделия составляет 4
348 руб
Раздел: Противни
скачать реферат Введение в специальность («комплексная реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений»)

По механизму коррозионного процесса разли­чают следующие основные виды коррозии: химическую, элект­рохимическую, физико-химическую и физическую. Химическая коррозия материала конструкций сопровожда­ется необратимыми изменениями в структуре вещества под действием сухой агрессивной среды. Если агрессивная среда является электролитом, то необрати­мые изменения в структуре материала происходят в результате возникновения электрического тока на границе «металл — аг­рессивная среда» и начинается электрохимическая коррозия. Если физическое разрушение конструкции сопровождается изменением и структуры материала, например выщелачиванием, кристаллизационным разрушением, то такая коррозия называ­ется физико-химической. Чаще всего здания, их конструктивные элементы и обору­дование преждевременно выходят из строя в результате воздей­ствия не одного, а суммарного воздействия многих факторов; это прежде всего увлажнение и переменные температуры, а также механическое, химическое, биологическое и другие воз­действия. При этом заметное влияние одного какого-либо фак­тора обычно способствует резкому усилению воздействия на конструкции иных факторов. По степени разрушения или значимости последствий можно выделить три категории повреждений: I— повреждения аварийного характера, вызванные дефек­тами проектирования, строительства, стихийными явлениями,а также нарушением правил эксплуатации зданий и сооружений; восстановление всего здания или его части в этом случаепроизводится путем замены всех или некоторых конструкцийпо специально разработанным проектам; II— повреждения основных элементов, но не аварийного ха­рактера, устраняемые при капитальном ремонте; III— повреждения второстепенных элементов (отпадениештукатурки и т. п.), устраняемые при текущем ремонте.

скачать реферат Путешествие в Версаль

Во время революции вся мебель и украшения дворца были расхищены. Наполеон, а затем Людовик XVIII провели в Версале восстановительные работы. После Июльской революции 1830 года дворец предполагалось снести. Этот вопрос был вынесен на голосование в Палате Депутатов. Перевес в один голос спас Версаль. Последний из династии, король Луи-Филипп правил Францией с 1830 по 1848 год. В 1830 году, после июльской революции, которая возвела его на трон, Палата представителей приняла закон, по которому Версаль и Трианон перешли во владения нового короля. Не теряя времени, Луи-Филипп распорядился создать в Версале Музей в честь славных побед Франции, который открылся 1 июня 1837 года. Это назначение замка сохранилось и в наши дни. Хотелось бы отметить политическое значение Версаля. Он являлся центром государства и за прошедшие столетия стал свидетелем многих исторических событий. С ним связан первый этап Великой Французской революции. Здесь 17 июня 1789 года собрание депутатов третьего сословия провозгласило себя Национальным собранием, а 9 июля - Учредительным. 26 августа в Версале была принята «Декларация прав человека и гражданина». 3 сентября 1783 года здесь был подписан мирный договор, утвердивший независимость США.

скачать реферат Романская архитектура

Конструкция последних приобретала структуру и свойства, близкие современным каменным зданиям. В зависимости от применяемых материалов кладка стен, обычно не оштукатуривавшаяся, была важнейшим средством художественной выразительности, способствуя выявлению особенностей тектоники зданий. В эпоху романской архитектуры центрами монументального строительства были монастыри, в которых храм был религиозным и общественным центром, а также последним убежищем при нападении противника. Структура храма с нартексом, базиликальным залом, трансептом, хором, апсидой и угловыми башнями соответствовала ритуальным канонам, а также общественным и оборонительным функциям. Внутреннему строению храма с его четким расчленением пространства и конструктивных элементов соответствует и внешняя композиция. Конструкция подчеркивается членением стен, среди которых ведущая роль отводится конструктивно-оправданным угловым утолщениям, лопаткам и контрфорсам. В разработке оконных и дверных проемов , как и в декоративных мотивах, господствует арка. Проемы имеют, как правило, полуциркульное завершение, в поздний период иногда - стрельчатое.

скачать реферат Жидкостные ракетные двигатели (ЖРД)

Моменты, управляющие ЛА, как правило, создаются либо поворотом камеры ЖРД относительно оси, либо изменением величины тяг неподвижных камер.Таким образом, исходное химическое топливо является одновременно источником энергии и источником рабочего тела для получения тяги. Совокупность отмеченных признаков определяет класс химических РД, характерная особенность которых по сравнению с другими РД — высокие удельные расходы топлива (массовый расход топлива, приходящийся на единицу развиваемой тяги), вызванные необходимостью иметь на борту аппарата горючее и окислитель. В связи с этим время работы химических РД ограничено запасами топлива в аппарате, которое относительно невелико. Из всего многообразия химических РД ограничимся рассмотрением только жидкостного ракетного двигателя, который занимает особое место в ракетной технике и широко используется в освоении космического пространства.ТОПЛИВА ТЕПЛОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Топлива тепловых двигателей являются носителями химический энергии и источником массы рабочего тела и представляют собой расходуемые индивидуальные вещества или их совокупность, способные к химическим превращениям (горению, разложению) с выделением энергии и образованию рабочего тела — высокотемпературных продуктов.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.