телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРазное -30% Игры. Игрушки -30% Бытовая техника -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Правовий захист використання земель

найти похожие
найти еще

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Правове регулювання використання земель, що особливо охороняються: природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення 1.1 Поняття та використання земель природно-заповідного призначення 1.2 Склад земель природно-заповідного призначення 1.3 Землі іншого природоохоронного призначення та їх використання Розділ 2.Правова охорона земель природно-заповідного призначення 2.1 Поняття і зміст правової охорони земель 2.2 Суб'єкти та об'єкти правової охорони земель 2.3 Відповідальність за порушення земельного законодавства Висновок Список використаних джерел ВСТУП Нині йде дискусія про розширення мережі природно-заповідних територій з метою збереження генофонду рослинного та тваринного світу, типових і рідкісних ландшафтів, підтримання сприятливих екологічних умов. Це зумовлено, в першу чергу, тим, що суспільство все більше усвідомлює важливість і значущість охорони природних ресурсів. Аналіз показує, що в умовах нових земельних відносин існуюча мережа природно-заповідного фонду неповністю забезпечує вирішення актуальних завдань охорони довкілля і тому потребує удосконалення управління. Землі природно-заповідного фонду займають 4 % площі земельного фонду України і розподіляються так: національні природні парки — 1 %, природні заповідники — 0,3 %, біосферні заповідники — 0,3 %, заказники — 1,7 %, регіональні ландшафтні парки — 0,68 %, інші об юна. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 2002. – 316 с.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации

При этом целесообразно иметь в виду, что особый правовой режим использования земель категорий, указанных в п.1 ст.7 Кодекса, может быть установлен специальным законодательством в соответствии с п.3 комментируемой статьи (см. указанный пункт и комментарий к нему). По определению ст.1 ФЗ от 02.01.2000г. "О государственном земельном кадастре"[45]P территориальная зонаP это часть территории, которая характеризуется особым правовым режимом использования земельных участков и границы которой определены при зонировании земель в соответствии с земельным законодательством, градостроительным законодательством, лесным законодательством, водным законодательством, законодательством о налогах и сборах, законодательством об охране окружающей природной среды и иным законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Федерации. Зонирование территории для тех или иных целей регулируется федеральными законами. Например, новый ГрК РФ устанавливает правила градостроительного зонирования, т.е. зонирования территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов

скачать реферат Екологія

Регулюючи порядок надання земель у користування або оренду, закони України встановлюють права й обов'язки природокористувачів і орендарів по забезпеченню раціонального використання земельних ресурсів і їхньої охорони. Одним з основних принципів землекористування є принцип використання земель строго відповідно до цілей, для яких землі були надані. У земельному законодавстві визначені задачі і конкретні вимоги, адресовані власникам землі, землевласникам, землекористувачам і орендарям по охороні земель. Під охороною земель розуміється система правових, організаційних, економічних і інших заходів, спрямованих на їхнє раціональне використання, запобігання необгрунтованих вилучень земель із сільськогосподарського обороту, деградації, а також на відновлення продуктивності земель і підвищення родючості грунтів. Зміст охорони земель складають закріплені в законодавстві правові заходи заходи попереджувального, заборонного, відбудовного й іншого характеру, спрямовані на: • раціональну організацію території; • відновлення і підвищення родючості грунтів, а також інших корисних властивостей землі; • захист земель від водяної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочування, повторного засолення, висушування, ущільнення, забруднення відходами виробництва, хімічними радіоактивними речовинами, від інших процесів руйнації; • захист від зараження сільськогосподарських угідь і інших земель карантинними шкідниками і хворобами рослин, заростання бур'янами, чагарником і дрібноліссям, інших процесів погіршення культуртехнічного стану земель; • рекультивацію порушених земель, відновлення їхньої родючості й інших корисних властивостей землі і своєчасне залучення в господарський оборот; • зняття, використання і зберігання родючого прошарку грунту при проведенні робіт, пов'язаних із порушенням земель.

Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки
Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора
 Шпаргалка по земельному праву

Земельные участки, находящиеся в частной собственности, подлежат выкупу у их собственников. Использование земельных участков в границах второй и третьей зон санитарной (горно-санитарной) охраны ограничивается в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях. 84. ЗЕМЛИ ПРИРОДООХРАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ Особый правовой режим использования земель природоохранного назначения устанавливается федеральными законами, законами субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Правовой режим земель природоохранного назначения связан с ограничениями или запретами тех видов деятельности, которые несовместимы с основным назначением земель природоохранного назначения. Особенность регулирования использования таких земель заключается в том, что на землях природоохранного назначения допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель. Земельные участки в пределах земель природоохранного назначения не изымаются и не выкупаются у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков

скачать реферат Регулювання земельних відносин в Україні за новим ЗК України

При раціональному ви­користанні землі її якість повинна покращуватися. Раціональне екологічне збалансоване землекористу­вання забезпечує збереження і покращання як землі, так і інших природних ресурсів. Нераціональним вважається таке використання землі, яке здійснюєть­ся з порушенням зазначених вимог. Забезпечення охорони земель — самостійна мета правового регулювання земельних відносин. Охорона земель включає систему правових, організаційних, еко­номічних та інших заходів, спрямованих на раціона­льне використання земель, запобігання необгрунтова­ному вилученню земель сільськогосподарського при­значення, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищен­ня продуктивності земель лісового фонду, забезпечен­ня особливого режиму використання земель природо­охоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. З метою посилення охоро­ни земель згідно закону можуть розроблятися та при­йматися Література Конституція України. ЗК України 2002 р. Коментар до ЗК України 2007 р.

 О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую

Федеральный закон от 21 июля 2005г. NP111-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации, Федеральный закон "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" и Федеральный закон "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" дополнил п.1 ст.7 комментируемого Закона подп.9, из которого следует, что перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в связи с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов. Первоначальная редакция подп.7 п.1 ст.7 комментируемого Закона содержала в себе следующую правовую норму: перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускался в случае выполнения международных обязательств Российской Федерации, обеспечения обороны страны и безопасности государства, добычи полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых), содержания объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, строительства объектов культурно-бытового, социального, образовательного назначения, дорог и других линейных объектов при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов

скачать реферат Прибыль комерческого банка (Winword, RTF)

Вирішення цих проблем залежить насамперед від вдосконалення банківського законодавства. З метою захисту власних економічних інтересів банків і вкладників, підвищення надійності захисту кредитів, які надаються клієнтам банку, використання ефективних засобів і методів стягнення боргу необхідно здійснювати такі заходи як: систематичне і всебічне вивчення кредитних ризиків, прийняття заходів по їх пониженню; вдосконалення механізму економічного і правового захисту виданих кредитів з використанням заставного права, поручительства, а також інших форм гарантій та його забезпечення; направлення клієнтам, біржам та іншим зацікавленим закладам банківських звітів; здійснення страхування депозитів як один з засобів забезпечення стійкості банків та підвищення довіри до них; в процесі формування банків слід передбачувати можливість їх банкрутства, тому важливо при цьому мінімізувати негативні наслдки, для чого слід передбачити більш чітку процедуру об"яви банків банкрутами.В заключенні хотілося би відмітити, що українські комерційні банки не повинні втрачати частину свого прибутку через незнання та невміння оцінити існуюче положення щодо їх прибутковості та ефективності діяльності. І оскільки ми зараз знаходимося на самому початку становлення цивілізованих ринкових відносин, то від правильного щляху, по якому підуть наші банківські установи, від того, на скільки вони зможуть пристосуватися до цих умов, багато в чому залежить кінцевий результат як їх діяльності, так і економічного стану України в цілому.

скачать реферат Международно-правовые стандарты в Украине

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бедіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб"(чч 1, 2 ст. 55 Конституції України). "Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань" (чч. 4, 5 ст. 55 Конституції України). Среди способов защиты субъективных прав и свобод человека и гражданина особенно ответственная и эффективная роль принадлежит суду. Конституцией предусмотрено, что права и свободы человека и гражданина защищаются судом. В зависимости от характера нарушений защита может осуществляться в порядке конституционного, гражданского, уголовного либо административного судопроизводства. Впервые в законодательстве Украины в Конституции предусмотрено и гарантируется право на обжалование в суде решений, действий либо бездействий органов государственной власти, органов местного самоуправления и служебных лиц.

скачать реферат Антропогенний вплив на біосферу

На Україні налічується багато різновидів ґрунтів, які відрізняються між собою мінералогічним складом, вмістом гумусу та поживних елементів, фізичними та хімічними властивостями, а значить, і родючістю, придатністю до лісо- та сільськогосподарського використання. З метою раціонального використання земель здійснюється їхнє великомасштабне дослідження, складаються детальні ґрунтові карти та визначається характеристика всіх ґрунтів (їхнє бонітування), що дає змогу виробити правильний підхід до використання, обробітку та удобрення ґрунтів, вибору найбільш придатних для кожного поля сільськогосподарських культур, організації сівозміни, захисту рослин. Різні типи ґрунтів були вивчені і названі російським вченим В.В. Докучаєвим. У нас поширені такі народні назви ґрунтів, як чорнозем, підзол, сірозем, солончак, солонець, солодь та інші, які увійшли не лише у вітчизняну ґрунтову номенклатуру, а й у світову. Серед усіх типів ґрунтів України найбільш поширеними є чорноземи. Вони найбільш родючі, з високим вмістом гумусу. Моноліт чорнозему з Воронезької області, як еталон найбільш родючого ґрунту у світі, розміщено поряд з еталонами метра та інших мір в міжнародному інституті метрології в Парижі. В.В. Докучаєв писав, що російський чорнозем - це цар ґрунтів, він дорожчий за вугілля, дорожчий за золото.

скачать реферат Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

Таким чином, держуправління земфондом - неодмінна умова нормального функціонування економіки. Важливим моментом управління земфондом є комплексне врахування можливих негативних економічних, соціальних, і екологічних наслідків реформування земвідносин. Очевидно, що держава вирішила йти шляхом радикальних перетворень у господарському секторі, вона має бути готовою запобігати їх негативним проявам. Для цього необхідно розробити пакет економіко-правових актів, які включали б рекомендації щодо. визначення норм раціонального використання земель, диференційованих по зонах, спеціалізації господарств, організаційно-правових формах. Проведений аналіз структури земфонду в Україні та характеристика використання с/г угідь в окремих країнах дають підстави для висновку про необхідність здійснення на державному рівні таких заходів: 1. Скорочення площі с/г угідь, насамперед за рахунок виведення з обороту і консервації деградованих та радіоактивне забруднених земель, встановлення питомої ваги с/г угідь на рівні 60-65% від загальної площі земель. 2. Збільшення площі земель, призначених для забезпечення нормального функціонування природних екосистем, рекреації.

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
скачать реферат Державне регулювання інноваційної діяльності

Вони відрізняються від інших об'єктів промислової власності тим, що предметом технічного вирішення є тільки конструкція виробу, його форма. Тобто для реєстрації корисної моделі достатньо будь-яких змін, навіть у просторовому компонуванні виробу . Торговельні марки. Це оригінальні позначки, що мають правовий захист і призначені для вирізнення товарів (послуг), що виготовляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виготовляються (надаються) іншими особами. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, яке реєструється у встановленому порядку. Термін чинності свідоцтва – 10 років. Він може бути неодноразово подовжений на стільки ж років. Комерційна таємниця – відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, які при їх розголошенні стороннім можуть завдати шкоди особам, чиєю власністю вони є. Комерційною таємницею є ноу-хау . Ноу-хау (англ, k ow-how – знаю як) – форма інтелектуальної власності, науково-технічний результат, що навмисне не патентується з метою випередження конкурентів, повного власного використання його для отримання надприбутку або передання іншим користувачам на вигідних умовах за ліцензійним договором.

скачать реферат Право земельного сервітуту

Зони особливого режиму використання земель – це території, що прилягають до військових об'єктів Міністерства оборони та інших військових формувань, призначених для забезпечення безпеки, збереження озброєння військової техніки та іншого військового майна, а також захисту населення, господарських об'єктів і довкілля від впливу аварійних ситуацій, що можуть виникнути на цих об'єктах унаслідок аварій, стихійного лиха і пожеж. Режим використання земель у зонах особливого використання земель встановлюється спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань екології, природних та земельних ресурсів. Санітарно-захисна зона – це територія з регульованим режимом використання земель, що відокремлює від житлової забудови об'єкти, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищення рівня шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних хвиль, радіочастот, електричних полів, іонізуючих випромінювань. Режим використання земель у санітарно-захисних зонах встановлюється спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань екології, природних та земельних ресурсів, а також санітарного нагляду.

скачать реферат Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

Воно завжди здійснюється від імені держави, а тому має характер державно-владного діяння. Застосування фінансово-правових норм здійснюється у формі правоохоронної діяльності спрямованої на захист норм фінансового права, на встановлення заходів державного примусу до правопорушників, забезпечення виконання призначених заходів покарання, а також прийняття заходів до запобігання правопорушеням. У правовому захисті норм фінансового права бере участь широке коло державних органів та посадових осіб (Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, судові, правоохоронні органи тощо), які шляхом використання різних правових засобів, повноважень, функцій проводять діяльність, спрямовану на захист норм фінансового права. ВИСНОВОК Таким чином, проаналізувавши основні аспекти контрольної роботи, я прийшла до наступних висновків: - Норма фінансового права (фінансово-правова норма) – це встановлене державою, забезпечене засобами державного примусу строго визначене правило поведінки в публічних фінансових відносинах, що виникають в процесі утворення, розподілу і використання державних та муніципальних грошових фондів і доходів, яким закріплюються юридичні права та обов'язки їх учасників; - Нормами фінансового права регулюється уся діяльність держави з акумуляції, перерозподілу і використання коштів; - Фінансове право закріплює структуру фінансової системи, розподіл компетенції в даній області між державою, місцевим самоврядуванням в особі відповідних органів, а на основі цих вихідних норм регулює відносини, що виникають у процесі фінансової діяльності держави і муніципальних утворень, від імені яких виступають відповідні державні або муніципальні органи. - Правове регулювання фінансових відносин, що виникають при створенні та використанні фондів фінансових ресурсів, є однією з форм управління з боку держави економічним і соціальним розвитком. - Суб Дмитренко Е.С. Фінансове право України: Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2006.

скачать реферат Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

Міністерство освіти і науки України Донецька державна академія управління Кафедра правознавства Курсова робота з дисципліни: «Цивільне право України» на тему цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Поняття особистих немайнових прав та їх значення в сучасному цивільному праві 1.1 Історичний розвиток правової охорони особистого життя людини 1.2 Сутність і зміст охорони особистого життя людини – правове регулювання РОЗДІЛ 2. Цивільно-правові аспекти втручання в особисте життя фізичної особи 2.1 Критерії правомірного втручання в особисте життя фізичної особи. 2.2 Інститут охорони особистого життя фізичної особи у сучасному цивільному праві України 2.3 Цивільно-правовий захист особистого життя від неправомірних втручань РОЗДІЛ 3. Міжнародні стандарти захисту особистого життя фізичної особи 3.1 Характеристика міжнародних правових актів щодо захисту особистого життя фізичної особи 3.2 Порядок розгляду спорів з захисту особистого життя людини 3.3 Міжнародні організації з захисту прав людини ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Закріплення в Конституції України демократичного напрямку розвитку політичної системи й проголошення України правовою державою передбачає, що українська спільнота нині стоїть на межі перетворення на громадянське суспільство, однією з важливих рис якого є загальна повага до приватного життя людини.

скачать реферат Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

Вступ 3 І. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми насилля над молоддю . 6 1.1. Молодь як соціальна категорія . 6 1.2. Умови життєдіяльності молоді, яка постраждала від насильства . 10 Висновок до І розділу 15 ІІ. Соціально-правовий захист як теоретичне підґрунтя соціальної роботи з молоддю . 16 2.1. Соціально-правовий захист . 16 2.2. Методи соціальної роботи з молоддю, що постраждала від насильства . 21 Висновок до II розділу . 29 Висновки . 30 Список використаних джерел . 32 Вступ Тисячолітня історія існування людства засвідчила неспростовну, об'єктивну істину - майбутнє має тільки той народ і держава, які пов'язують своє буття і завтрашній день з молоддю, з наступним, прийдешнім поколінням. Можна шанувати молодь, пишатися нею, критикувати і навіть засуджувати її дії і вчинки, не поділяти життєву позицію, проте абсолютно неможливо не прислухатися до думок молодих людей, до їхніх поглядів, не брати до уваги особливості ідеалів, інтересів, запитів і потреб юнаків і дівчат, до їхніх ціннісних орієнтацій і навіть нетерпимості, безапеляційності, радикалізму.

Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость
скачать реферат Соціально-правовий захист дітей-біженців

ЗмістВступ Розділ 1. Теоретичні засади соціального захисту дітей-біженців 1.1 Дитина-біженець: сутність поняття та потреби та проблеми 1.2 Захист дітей-біженців як складова системи соціального захисту дітей в Україні 1.3 Основні напрямки соціально-правового захисту дітей-біженців в сучасній Україні Розділ 2. Шляхи покращення соціально-правового захисту дітей-біженців в Україні 2.1 Удосконалення нормативно-правової бази 2.2 Реальність сьогодення дітей-біженців Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність теми дослідження. Становище дітей біженців - глобальна проблема сучасності, характерна для багатьох країн і народів. Відповідно до американських джерел, у світі налічується більше 16 млн. біженців, а разом з переміщеними особами, емігрантами це число доходить до 40 млн. чоловік. Серед фахівців прийнято розрізняти категорії біженців і переміщених осіб. З одного боку, і ті й інші змушені в силу яких-небудь серйозних обставин, нещасть, небезпек залишати своє постійне місце проживання в певному регіоні або навіть залишати країну.

скачать реферат Спеціальні органи здійснення контролю в сфері охорони тваринного миру

При розгляді проектів забудови територій і будівництва окремих об'єктів Минстроем ураховуються нормативні умови по інсоляції, якості атмосферного повітря й водних ресурсів, озелененню й ін.1 Специфіка галузевих державних органів укладуться в тім, що до сфери їхньої компетенції ставиться один вид природних ресурсів. Роскомзем стежить за охороною й раціональним використанням земель, Роскомвод - водних ресурсів, Рослесхоз - лісів і т.д. У деяких випадках у сферу інтересів окремих відомств попадає ще один вид природного ресурсу. Так, для Роскомрыболовства має значення стан водних об'єктів, але тільки з герасимкових позицій відтворення й продуктивності рибних запасів. Незважаючи на наявні розходження, загальним правовим положенням для всіх державних органів екологічного контролю є його надвідомчий характер, що дозволяє контролювати в межах своєї юрисдикції діяльність всіх підприємств, організацій, установ і окремих громадян. Так, на територіях державного лісового фонду порядок охорони й використання лісів регулюється нормативними актами Рослесхоза, якому надане право контролю за виконанням екологічних вимог (узгодження господарських і інших заходів, застосування адміністративних санкцій за порушення екологічних нормативів і ін.). Аналогічними правами в частині екологічного контролю користується Роскомрыболовство відносно рибних ресурсів, Роскомзем – земельних ресурсів і т.д.2 Відповідно до Постанови Уряда Російської Федерації від 30 грудня 1998 року // Экологическое законодательство РФ: Сб. законов, 1998. – С. 19. 1 Доклад о состоянии окружающей среды Саратовской области в 2000 году. – Саратов, 2001. 2 Там же. – С. 94. 1 Там же. – С. 94. 2 Там же. – С. 95. 1 Там же. – С. 97. 2 Там же. – С. 102. 1 Там же. – С. 103. 1 Там же. – С. 103. 2 Там же. – С. 105. 3 Там же. – С. 105. 1 Марченко М.Н. Теория государства и права. – М., 1995. С. 120.

скачать реферат Державне регулювання економіки

Держава проводить певну політику у формуванні та заохоченні науково-технічних кадрів, зокрема забезпечує їхню підготовку і перепідготовку, в тому числі, за межами країни, запроваджує систему атестації кадрів, державні та іменні премії у галузі науки і техніки тощо. Важливою формою державного регулювання розвитку науки і техніки є створення і функціонування системи науково-технічної інформації, у яку входять територіальні мережі центрів первинного збору й опрацювання усіх видів науково-технічних даних, державні центри, наукові бібліотеки. Патентно-ліцензійна діяльність забезпечує регулювання всього комплексу правових і економічних відносин, пов'язаних зі створенням, захистом і використанням інтелектуальної власності. Держава також регулює науково-технічну діяльність шляхом впровадження державного нагляду за дотриманням стандартів, норм і правил. ВИСНОВОК В ході курсової роботи я спробував викреслити основні моменти, пов'язані з державним регулюванням економіки, зокрема брався до уваги український аспект цього питання.

скачать реферат Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

Важливими є проблеми місцевого самоврядування та фінансової самостійності регіонів. Охорона і раціональне використання земель пов'язані із створенням полезахисних смуг, лісових насаджень, терасуванням крутих схилів, спорудженням гідротехнічних протиерозійних, проти-селевих, протизсувних об'єктів, рекультивацією земель, застосуванням нових методів обробітку грунту, меліорацією. Зрозуміло, що ці види робіт враховуються при розробці заходів і вони мають бути різними для кожного з регіонів України. Захист лісових ресурсів не тільки не втратив своєї актуальності, а, навпаки, останнім часом набув особливого значення. Ліси виконують багато функцій, тому їхні масиви треба, з одного боку, охороняти і раціонально використовувати, а з другого — розширювати і поліпшувати видовий склад. Ліси дають цінний матеріал для різних галузей промисловості, мають протиерозійне, кліматичне, санітарно-оздоровче, природоохоронне значення. Площа під лісами займає близько 9 млн га, що становить 14 % всієї площі України. У західній і північній частинах країни частка площ під лісами досягає 20—40 %, у Карпатах — понад 40, на Поліссі — понад 25 %. У Криму лісистість становить 10 %, у Степу — 4 %.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.