телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Книги -30% Всё для дома -30%

все разделыраздел:Охрана правопорядкаподраздел:Уголовный процесс

Адвокат в уголовном процессе

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Принципово важливою є вимога ст.45 КПК про обов’язкову участь захисника при провадженні дізнання, попереднього розслідування та розгляді кримінальної справи у суді першої інстанції, крім випадків відмови підозрюваного, обвинувачуваного та підсудного від захисника у порядку, передбаченому ч.2 ст.46 КПК. Виходячи з конституційного положення про свободу кожного у обранні захисника своїх прав, останній може бути запрошений підозрюваним, обвинувачуваним та підсудним, так само як і його законними представниками, родичами чи іншими особами за дорученням чи на прохання підозрюваного, обвинувачуваного чи підсудного (ч.1 ст.47 КПК). У зв’язку з цим, особа, що провадить дізнання, слідчий, суд зобов’язані забезпечити право вільного обрання захисника. Якщо, однак, з’явлення для участі у справі захисника, обраного підозрюваним, неможлива на протязі двадцяти чотирьох годин, а захисника, обраного обвинуваченим чи підсудним, - на протязі сімдесяти двох годин, особа, що провадить дізнання, слідчий суд чи суддя відповідно повинні роз’яснити вказаним особам їх право запросити іншого захисника и реально забезпечити їм таку можливість. Якщо підозрюваний, обвинувачуваний та підсудний не оберуть собі іншого захисника, орган, у провадженні якого знаходиться справа, зобов’язаний призначити йому захисника, про що виносить відповідне рішення; зобов’язання забезпечити участь захисника в такому випадку покладається на керівника адвокатського об’єднання за містом розслідування справи чи її розгляду у суді (ч.3 ст.47 КПК). Аналогічно вирішується питання про призначення захисника і в тих випадках, коли підозрюваний, обвинувачуваний чи підсудний взагалі не обрали захисника. Оплата праці захисника як у випадку його участі у справі по призначенню, так і у випадку, коли підозрюваному, обвинувачуваному чи підсудному через малозабезпеченість юридична допомога надається безкоштовно, проводиться за рахунок держави. Закон допускає заміну одного захисника іншим, але тільки після клопотання чи за згодою підозрюваного, обвинувачуваного чи підсудного (ч.3 ст.47 КПК). Підозрюваний, обвинувачений та підсудний можуть у будь який момент провадження по справі відмовитися від захисника. така відмова має бути тільки добровільною. Вона можлива тільки за умови, ініціатива відмови йде від вказаних часників процесу і що є реальна можливість участі захисника у справі (ч.1 ст.46 КПК). Неможливо, щоб особа що провадить дізнання чи слідчий рекомендували підозрюваному чи обвинуваченому, а суд – підсудному відмовитися від захисника. про відмову від захисника особа, що проводить дізнання, чи слідчий складають протокол, а суд виносить ухвалу, суддя – постанову. Відмова від захисника не може бути перешкодою для продовження участі у справі прокурора чи громадського обвинувача, а також захисників інших підозрюваних, обвинувачуваних чи підсудних (ч.1 ст.46 КПК). Пленум Верховного Суду України роз’яснив, що при розгляді заяви підозрюваного, обвинувачуваного чи підсудного про відмову від участі у справі захисника особа, що проводить дізнання, слідчий чи суд зобов’язані з’ясувати відмовляється він від захисника та буде самостійно виконувати свій захист чи бажає замінити цього захисника іншим.

Для одержання згоди Верховної Ради України на притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності чи його арешт Генеральний прокурор до пред'явлення депутату обвинувачення, дачі санкції на арешт вносить до Верховної Ради подання, яке має бути розглянуто не пізніше як у місячний строк. При необхідності від Генерального прокурора можуть бути витребувані додаткові матеріали. Верховна Рада більшістюголосів (2/3 від загального складу народних депутатів) приймає вмотивоване рішення у формі постанови і в триденний строк повідомляє про нього Генерального прокурора. Депутат має право брати участь в обговоренні Верховною Радою питання про його депутатську недоторканність. Генеральний прокурор у триденний строк від дня закінчення провадження у справі повинен повідомити Верховну Раду про результати слідства і в такий же строк — про результати розгляду справи в суді (ст. 28 Закону про статус народного депутата України). Кримінальна відповідальність передбачає офіційну оцінку відповідними державним органами поведінки особи як злочинної. Підставою кримінальної відповідальності є наявність у діяннях особи складу злочину, передбаченого кримінальним законом. Це форма реалізації державою правоохоронних норм, яка в кінцевому підсумку, як правило полягає у застосуванні до особи, що вчинила злочин конкретних кримінально-правових заходів примусового характеру через обвинувальний вирок суду. Кримінальна відповідальність може мати не тільки форму покарання. За вироком суду вона може зводитись тільки до осуду особи, яка вчинила злочин, і звільнення її від покарання (ч.2 ст.50 КК). Особу може бути засуджено умовно чи з відстрочкою виконання покарання вироку. Тому сам факт порушення кримінальної справи щодо конкретної особи не можна визнати як кримінальну відповідальність. Особа не несе кримінальної відповідальності до тих пір, поки її не буде визнано судом винною у вчиненні злочину і вирок суду не набере законної сили. Притягнення до юридичної відповідальності передує юридичній відповідальності. Юридична відповідальність, у тому числі й кримінальна відповідальність, як і форми притягнення до юридичної відповідальності, визначаються та встановлюються законами. Відповідно до положень п.п. 14,22 ч.1 ст.92 Конституції України виключно законами України визначаються “судочинство . організація і діяльність прокуратури, органів дізнання та слідства”, а також “засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них”. Пунктом 9 розділу XV “Перехідні положення” Конституції України визначено, що “прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства – до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування”. Таким чином, форма і порядок кримінального переслідування особи, що підозрюється у вчиненні злочину, а також кримінальна відповідальність винної особи регламентуються кримінальним та кримінально-процесуальним законодавством України.

Воно реально відображає те, що закріплено у діючому законі та практиці, що розвивається на його основі. Відмежування цих понять дозволяє не тільки визначити в теоретичному плані те загальне та характерне, що притаманне кожній з вказаних груп суб’єктів процесуальної діяльності, але й конкретно вирішити практичні питання, що стосуються характеристики повноважень основних суб’єктів процесу, з одного боку, а також прав та обов’язків учасників процесу – з іншої. Це, в свою чергу, створює необхідні умови для біль чіткої фіксації в законі правового статусу кожного з суб’єктів, які входять в ту чи іншу групу, а відповідно, й для більш ефективної реалізації завдань судочинства. З метою забезпечення реалізації закріплених прав і свобод людини і громадянина Конституція України встановлює відповідні правові гарантії. Зокрема, в частині першій статті 59 Конституції України закріплено право кожного на правову допомогу. Право на правову допомогу - це гарантована Конституцією України можливість фізичної особи одержати юридичні (правові) послуги. Держава в особі відповідних органів визначає певне коло суб'єктів надання правової допомоги та їх повноваження. Аналіз чинного законодавства України з цього питання дає підстави визначити, зокрема, такі види суб'єктів надання правової допомоги: - державні органи України, до компетенції яких входить надання правової допомоги (Міністерство юстиції України, Міністерство праці та соціальної політики України, нотаріат тощо); - адвокатура України як спеціально уповноважений недержавний професійний правозахисний інститут, однією з функцій якого є захист особи від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах (частина друга статті 59 Конституції України); - суб'єкти підприємницької діяльності, які надають правову допомогу клієнтам у порядку, визначеному законодавством України; - об'єднання громадян для здійснення і захисту своїх прав і свобод (частина перша статті 36 Конституції України). Положення частини першої статті 59 Конституції України гарантує кожному право на вільний вибір захисника своїх прав. Визначення поняття "захисник" у чинному законодавстві України відсутнє. У Конституції України це поняття вживається також у частині четвертій статті 29, положення якої гарантують кожному заарештованому чи затриманому можливість користуватися правовою допомогою захисника. Науково-теоретична та довідково-енциклопедична література не містить однозначного визначення терміна "захисник". За одним тлумаченням цей термін ототожнюється з терміном "адвокат", за іншим - терміну "захисник" надається більш широке значення. Закріпивши право будь-якої фізичної особи на правову допомогу, конституційний припис "кожен є вільним у виборі захисника своїх прав" (частина перша статті 59 Конституції України) за своїм змістом є загальним і стосується не лише підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного, а й інших фізичних осіб, яким гарантується право вільного вибору захисника з метою захисту своїх прав та законних інтересів, що виникають з цивільних, трудових, сімейних, адміністративних та інших правовідносин, а не тільки з кримінальних.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Уголовный процесс (под ред. проф. Алексеева)

Прокурор не считается стороной в процессе. Согласно з 160 УПК ФРГ он обязан выяснить не только отягчающие, но смягчающие вину обстоятельства. Обвиняемым считается лицо, в отношении которого производится уголовный процесс. Такое процессуальное положение лицо занимает, если оно допрошено в качестве обвиняемого или когда в отношении какого-либо лица прокурор ходатайствует о проведении процессуальных действий судом. Обвиняемый может воспользоваться помощью защитника в любой момент производства по делу. В качестве защитников допускаются адвокаты и преподаватели права в немецких высших учебных заведениях. В одном процессе с ними могут выступать в качестве защитников с разрешения суда и другие лица, но только в том случае, если участие защитника в рассмотрении дела обязательно. Защитник в уголовном процессе ФРГ считается не односторонним представителем интересов обвиняемого, а самостоятельным органом правосудия, оказывающим ему юридическую помощь. Органы и должностные лица полиции могут по поручению прокурора производить расследование дела в полном объеме

скачать реферат Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

Придавая большое значение реальной защите обвиняемого в уголовном процессе и своевременному предоставлению обвиняемому квалифицированной юридической помощи, закон предусматривает участие защитника. Особый интерес представляет обоснование защиты, предложенное известным дореволюционным процессуалистом И. Я. Фойницким 1. Сам обвиняемый, застигнутый уголовным преследованием, нередко впадает в такое угнетенное состояние духа или до того теряет самообладание и волнуется, что не может дать себе надлежащего отчета в значении как самого обвинения, так и обстоятельств дела, почему помощь третьего лица, спокойно к делу относящегося, может явиться крайне необходимой и, во всяком случае, полезной в интересах выяснения истины. Важным правом защитника является ознакомление с материалами дела, без чего защитник не в состоянии помочь обвиняемому в деле защиты от обвинения. "Незнание адвокатом всех материалов дела дает обвиняемому повод для отказа от защитника, а вышестоящему суду - для отмены обвинительного приговора"(18) (18) Бюллетень Верховного Суда РФ. 1980. № 2. С. 9. Чтобы защита на следствии была результативной, надо разрешить адвокату знакомиться с материалами с момента предъявления обвинения.

Набор для специй "Садовая ягода", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
 Старые дороги

Оба они, кажется, немного на меня обиделись. Но самое большое огорчение в связи с моей литературной деятельностью принесла мне опять же редакция моей любимой, не смотря ни на что, газеты «Известия». Большую постановочную статью о положении адвоката в советском уголовном процессе, которую я имел глупость туда отправить (имел глупость, прежде всего взяться за такую тему), причем не просто отправил – отвез ее туда самолично, воспользовавшись какой-то командировкой в столицу, там приняли. Приняли неплохо и меня, несмотря на то, что тамошним газетным лордам я должен был казаться кошмарным провинциалом из-за одного хотя бы названия «Старые дороги». Вальяжного вида пожилой заведующий отделом советского строительства краем глаза пробежал текст статьи, затем для чего-то стал мне рассказывать о негодяях, которые пишут и присылают ему не такие вот статьи, а анонимные письма в отношении его жены-актрисы («А она, представляете, в тот вечер совсем не там была, а у подруги и сама мне об этом сказала!»), потом снова посмотрел на статью и даже, как мне показалось, уважительно (не анонимное письмо все же!) и заверил меня, что через два-три месяца я ее увижу на газетной полосе

скачать реферат АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Копии документов и выписки из уголовного дела, в котором содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, хранятся при уголовном деле и предоставляются обвиняемому и его защитнику во время судебного разбирательства. - Обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела. Обязанности (Гражданский процесс) - Адвокат обязан действовать, отстаивая права и законные интересы доверителя. - Адвокат должен представлять все доказательства в срок, т.к. в противном случае придётся обосновывать причину, по которой доказательства не могли быть представлены вовремя. - Полномочия представителя должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законом. - Представитель не вправе: передавать дела в товарищеский суд или третейский суд, полностью или частично отказываться от исковых требований, признавать иск, изменять предмет иска, заключать мировое соглашение, передавать полномочия другому лицу (передоверие), обжаловать решения суда, предъявлять исполнительный лист к взысканию, получать присужденное имущество или деньги. (Уголовный процесс) - Защитник не вправе разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с осуществлением защиты, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном настоящим Кодексом (прокурор, следователь или дознаватель предупреждают участников уголовного судопроизводства о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения ставших им известными данных предварительного следствия, о чём у них берётся подписка с предупреждением об ответственности).

 Основы судебного красноречия (риторика для юристов). Учебное пособие 2-е издание

Зачем они проводятся? Ведь, казалось бы, судебное следствие выявило все обстоятельства дела, и только остается суду принять справедливое, законное решение. Тогда зачем же спорят прокурор и адвокат? Разве только для того, чтобы опровергнуть точку зрения процессуального противника и утвердить свою? Нет. Судебное следствие выявило вопросы, которым нужно дать правовую оценку. Вот для того, чтобы суд принял правильное решение, необходимо знать позицию по данному делу обвинения и защиты в уголовном процессе, позицию представителей истца и ответчика в гражданском процессе; знать выводы, к которым стороны пришли в результате судебного следствия. По уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей, судебные прения проводятся в два этапа: до вынесения вердикта присяжных - в пределах вопросов, подлежащих рассмотрению присяжными заседателями (ч. 2 ст. 336 УПК РФ), и после вынесения обвинительного вердикта - в соответствии с ч. 4 ст. 247 УПК РФ. Судебные прения состоят в основном из монологических речей государственного обвинителя и защитника в уголовном процессе или представителей истца и ответчика в гражданских, арбитражных процессах

скачать реферат Участие адвоката в исследовании доказательств

Адвокат в уголовном процессе вправе на стадии судебного следствия задавать вопросы, ставить вопросы перед экспертом, участвовать во всех судебных действиях, представлять суду доказательства, заявлять ходатайства, требовать занесения в протокол всего происходящего в суде. Защите благоприятствует правило, согласно которому подсудимого последним допрашивает защитник, имеющий, таким образом, возможность сгладить ощущение виновности, которое может возникнуть у суда в отношении подсудимого после допроса его прокурором. Но после защитника суд опять может допросить подсудимого. В этом случае у защитника есть право провести допрос повторно, задать дополнительные вопросы. Защитник первым допрашивает свидетелей, вызванных по ходатайству подсудимого, а потом уже остальных. Особо следует сказать о допросе защитником потерпевших, в котором адвокату следует проявить такт, деликатность и понимание ущемления прав и ощутимости ущерба потерпевшего. В этих целях следует изучить личность потерпевшего, его поведение во время преступного акта и после его совершения, характер его отношений с подсудимым, так как перечисленное часто дает возможность адвокату ставить вопросы о существенном изменении объема обвинения, о переквалификации или даже о прекращении дела или об освобождении от наказания.

скачать реферат Судебная реформа 1864 года

Прокурорская система возглавлялась генерал-прокурором. При Сенате учреждались должности двух обер-прокуроров, а в судебных палатах и окружных судах - должности прокуроров и товарищей прокуроров. Все прокуроры назначались императором по представлению министра юстиции. В их обязанности входила поддержка обвинения в суде и принесение протестов на приговоры и решения судов. При окружных судах учреждался институт следователей, осуществляющих предварительное расследование преступлений под надзором прокуратуры. Формирование принципов состязательности в судебном процессе потребовало создания нового специального института - адвокатуры (присяжных поверенных). Большую роль играли адвокаты в уголовном процессе. Наряду с присяжными поверенными в коллегиях при судах, в процессе (по разрешению суда и по доверенности одной из сторон) могли участвовать и частные поверенные. Последние, как правило, были представителями имущих классов. Руководящим органом коллегии адвокатов стал Совет присяжных поверенных. Важное юридическое значение имело введение нотариата.

скачать реферат Прокурорский надзор за исполнением законов при рассмотрении уголовных дел военными судами

Военный прокурор внес протест в порядке надзора. В протесте указано, что в судебном заседании защиту Погорея, Секкера, Иванова осуществлял один адвокат, в то время как они имели противоречивые интересы, чем были нарушены требования ст. 24 УПК РК, поскольку интересы Иванова и Секкера противоречили интересам Погорея и роль каждого из них в совершенном деянии была различна, защитник не мог использовать все указанные в законе средства и способы в целях выявления обстоятельств, смягчающих их ответственность и оказать подсудимым необходимую помощь. Непринятие адвокатом всех предусмотренным законом мер для защиты не позволяет с бесспорностью считать, что это не отразилось на разрешении дела и назначении осужденным наказания. Данное нарушение уголовно-процессуального закона является существенным и влечет за собой отмену приговора. 2.2 Прокурорский надзор в суде первой инстанции Теперь обратимся к такой стадии уголовного процесса - как предание суду. Ст. 206 УПК РК гласит: "Судья, при наличии достаточных оснований для рассмотрении в судебном заседании дела, поступившего от прокурора с обвинительным заключением, не предрешая вопроса о виновности, выносит постановлении о предании обвиняемого суду." Что подлежит выяснению при предании суду? Ст. 208 УПК РК - при разрешении судьей единолично или судом в распорядительном заседании вопроса о предании обвиняемого суду подлежат выяснению следующие вопросы в отношении каждого из обвиняемых: а) подсудно ли дело данному суду; б) не имеется ли обстоятельств, влекущих прекращение или приостановление производства по делу; в) собранны ли по делу необходимые доказательства для его рассмотрения в судебном заседании; г) правильно ли применен уголовный закон к деяниям вменяемым обвиняемому; д) соблюдены ли органами дознания или предварительного следствия требования настоящего Кодекса; е) правильно ли избрана мера пресечения; ж) соответствует ли обвинительное заключение требованиям настоящего Кодекса.

скачать реферат Уголовный процесс (Контрольная)

ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУ Юридический факультет Заочное отделение 3-й курс Азиева Л.И.Домашний адрес: г.Оренбург, пер.Телевизионный, д.1а, кв.21 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕССЗАДАЧА I: При осмотре места происшествия по делу о краже из сельского магазина установлено, что преступник проник в помещение через пролом в потолке. Служебная розыскная собака привела к дому местного жителя Стребцова неоднократно судимого, недавно вернувшегося из заключения. Дома его не оказалось, а жена заявила, что никаких показаний не даст, о чём было отмечено в протоколе допроса свидетеля. При обыске ничего относящегося к делу не обнаружено. На другой день следователь получил письмо без подписи и обратного адреса «кража из магазина дело рук Стребцова». Задержанный в качестве подозреваемого Стребцов отказался давать показания до явки его адвоката, но просил записать в протоколе, что кражи не совершал, это же он утверждал на допросе. После свидания и беседы с ним адвокат ездил в рай.центер соседнего района и представил следователю справку ОВД о том, что Стребцов отбыл там 10 суток ареста за мелкое хулиганство, чем и доказал своё алиби.

Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки
скачать реферат Представительство в суде РФ

Представительство в уголовном процессе Институт представительства в уголовном судопроизводстве призван к жизни необходимостью содействовать более полному осуществлению названными участниками процесса своих прав, обязанностей и охраняемых законом интересов. В такой защите прав и интересов нуждаются и физические и юридические лица. Одни из них лишены возможности участвовать в производстве по делу (недееспособность, болезнь, длительная командировка и т.д.), другие, участвуя в деле, испытывают серьезные трудности в защите своих интересов (ограниченная дееспособность), третьи вследствие правовой неосведомленности желают воспользоваться квалифицированной юридической помощью (взрослые дееспособные потерпевшие, гражданские ответчики). Юридические лица, признанные по делу гражданскими истцами или гражданскими ответчиками, участвуют в деле исключительно через своих представителей. Закон рассматривает представителей как участников процесса, а в судебном разбирательстве ставит их в положение сторон (ст.245УПК). Представителями потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика могут быть: адвокаты, близкие родственники и иные лица, управомоченные в силу закона представлять при производстве по уголовному делу законные интересы соответственно потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика.

скачать реферат Фашизм

Была отменена выборность и независимость судей, устранен институт присяжных. Все судьи назначались нацистским министром юстиции. От них требовали придерживаться не буквы закона, а "интересов нации", принципов "народничества", с тем, чтобы пресекать малейшее проявление антинацистского поведения и искоренять "обструкционистов". Их патриотическим долгом объявлялось принятие судебных решений, исходя из принципов нацистского мировоззрения. Роль прокуроров в судебных процессах была усилена, в то время как роль судей и адвокатов ослаблена. Адвокатские группы на уголовных процессах утверждались прокурором. Судебные процедуры и вердикты на местах находились под полным контролем местных гауляйтеров, рейхсштатхальтеров или руководителей СС. Многие прежние судьи были уволены, так как они "не действовали в интересах национал-социалистического государства". Стало повсеместной практикой назначение на ключевые юридические посты молодых неопытных, но считавшихся благонадежными, нацистов. Студенты университетов, изучавшие право, находились под постоянным контролем и проходили обработку нацистской идеологией.  Суды Третьего рейха обрели печальную славу благодаря насилию и произволу.

скачать реферат Англосаксонская правовая система

Особой формой кодификации в США стало создание так называемых единообразных, типовых для штатов законов и кодексов для установления максимального единства в тех отраслях права, где это необходимо. Подготовку проектов таких законов и кодексов осуществляет Общенациональная комиссия представителей всех штатов совместно с Американским институтом права и Американской ассоциацией адвокатов. Для того чтобы проект стал законом для штата, он должен быть официально им утвержден. Среди подобных кодексов первым и наиболее известным является Торговый кодекс, содержащий 400 статей. Первоначально он бьш выработан в 1952 г., а затем пересмотрен в 1958 и 1962 гг. Ныне кодекс принят практически во всех штатах. Были созданы также типовые кодексы по уголовному праву, уголовному процессу и по доказательственному праву. Но при этом не следует забывать, что в США применение закона зависит от судебных прецедентов его толкования и нет гарантий, что типовые законы или кодексы будут повсеместно одинаково толковаться судебной практикой.

скачать реферат Адвокат и его защитная речь

Как же следует готовиться к произнесению защитительной речи и какова методика ее подготовки? Следует или не следует писать защитительную речь, по каждому ли делу надо составлять конспект или схему защитительной речи, следует ли пользоваться записями при произнесении речи, в каком порядке использовать примеры из практики, прибегать ли к использованию художественной литературы. Подготовка защитительной речи – исключительно важный и сложный момент участия защитника-адвоката в уголовном процессе. Вопрос этот давно является предметом обсуждения в юридической литературе и по нему высказаны самые различные точки зрения и многочисленные рекомендации. Одни утверждают, что предварительное составление речи, в особенности по сложным делам, требует значительного труда для ее написания и больших усилий для ее запоминания, что ход судебного следствия и речь прокурора можно свести на нет всю предварительную работу, что адвокат должен уметь говорить экспромтом, что написанная речь безжизненна, не производит должного впечатления – “яркий цветок с запахом бумаги и клея”.

скачать реферат Конституционные основы защиты экономических прав

Если эту ситуацию оценивать с позиций конституционного права, практически происходит провокация со стороны государства совершать налоговые правонарушения, происходит провокация на укрывание доходов и неуплату налогов. Из области уголовного процесса мы знаем, что нельзя совершать провокацию взятки. Органы государства не могут заниматься такой безнравственной деятельностью. Это недопустимый метод борьбы с преступлением. И в равной степени государство не имеет право в экономической сфере, в налоговой сфере провоцировать налоговые нарушения. А сплошь и рядом, к сожалению, государство этим занимается. Скажем, возьмем события последних нескольких месяцев: государство пообещало: "Мы введем налог с продаж, но при этом снимем акциз". Налог с продаж вводится, акцизы не снижаются. Обманули. Обманули всех. Кто обманул? Обмануло государство. Или, скажем, такая провокация: есть такая категория так называемых самообеспечивающих себя граждан, самообеспечивающих адвокатов, нотариусов, индивидуальные предприниматели, аудиторы, большая армия, - то, что называется на западе "средний класс", но почему-то наш законодатель настроился против этого среднего класса.

Автокружка с подогревом (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю. Может подогреть
540 руб
Раздел: Прочее
Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские
Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
скачать реферат Правонарушение и ответственность

Обвиняемый в уголовном процессе, а также привлеченный к другому виду штрафной, карательной ответственности не обязан доказывать свою невиновность. Он имеет право оспаривать факт правонарушения, его юридическую оценку представлять свои доказательства, участвовать в исследовании обстоятельств дела (в том числе в допросе свидетелей обвинения). Государственным органам и должностным лицам запрещено каким бы то ни было способом принуждать обвиняемого к даче показаний . Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Любые доказательства, полученные с нарушением закона, признаются не имеющими силы. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. Комплекс прав лица, привлеченного к ответственности, дающий ему возможность участвовать в исследовании обстоятельств дела и отстаивать свои интересы, называется - право на защиту. Право на защиту закреплено законом в виде процессуальных прав привлеченного к ответственности, обеспечивающих ему возможность знать, в чем именно состоит обвинение, оспаривать его, участвовать в сборе и исследовании доказательств, пользоваться помощью адвоката, обжаловать применение мер пресечения и другие акты, предшествующие принятию решения, обжаловать само решение и порядок его исполнения и др.

скачать реферат Адовкатура в России

Основанием вступления адвоката в уголовный процесс может быть соглашение, заключенное с ним заинтересованным лицом, или поручение совета адвокатской палаты в соответствии с требованием следователя или суда. И в первом и во втором случаях первоначально возникающие правоотношения могут быть охарактеризованы как трудовые (адвокат либо руководитель соответствующего адвокатского образования заключает с клиентом соглашение на участие адвоката в процессе или поручает адвокату ведение дела в порядке ст. 51 УПК РФ именно потому, что он находится с адвокатом в трудовых отношениях) и гражданско-правовые, ибо адвокат ставится в положение поверенного, призванного совершать по поручению доверителя юридически значимые действия. Однако эти правоотношения не определяют сущность полномочий адвоката в уголовном судопроизводстве. Являясь базисными, исходными, они еще должны перерасти в уголовно-процессуальные отношения. Только после того как адвокат будет допущен в уголовный процесс (дознавателем, следователем или судом), он становится участником уголовно-процессуальных правоотношений и субъектом доказывания.

скачать реферат Конституционное право

Запрет обратной силы закона.Ответ: Права и свободы в области правосудия определяют статус человека как участника уголовного процесса и направлены на исключение произвола в судебном разбирательстве. Конституция РФ гарантирует человеку и гражданину:право на государственную защиту своих прав и свобод (п.1 ст. 45), право на защиту своих прав и свобод всеми способами, незапрещенными законом (п.2 ст.45), право на судебную защиту своих прав и свобод (п.1 ст. 46), право подсудности (ст. 47), право на получение квалифицированной юридической помощи (п.1 ст. 48), право на пользование помощью адвоката (п. 2 ст. 48), презумпция невиновности (ст. 49), запрет повторного осуждения за одно и тоже преступление (п. 1 ст. 50), недействительность незаконно полученных доказательств (п. 2 ст. 50), право на пересмотр приговора вышестоящим судом (п. 3 ст. 50), право не свидетельствовать против себя самого, своей супруги (супруга) и близких родственников (ст. 51), право на компенсацию причиненного ущерба от преступления и злоупотребления властью (ст. 52,53), запрет обратной силы закона (п. 1 ст. 54). Обратная сила закона - распространение действия закона на случаи, имевшие место до вступления его в силу.

скачать реферат Принцип разделения властей в организации и функционировании государственной власти

Некоторые из названных принципов относятся, прежде всего, к уголовному процессу, но распространяются и на гражданские дела. Также, во всех государствах, существуют различные органы и должностные лица, одна из задач которых состоит в содействии судебной власти. Это прокуроры, следователи, адвокаты, нотариусы, судебная полиция, судебные исполнители. IV. Реальное осуществление принципа разделения властей. Первые же конституции — США 1787 г., Франции 1789 г. — закрепили, хотя и в разных вариантах разделение властей. Законодательную власть конституция 1787 г. (США) вверяла конгрессу, состоящему из двух палат: палаты представителей избирающейся (как в то время, так и теперь) населением штатов и сенатам, членов которого избирали (вплоть до 1913 г.) парламенты штатов. Из этого видно, что сенат с самого начала был замыслен как палата консервативная по составу, не зависящая от избирателей, тормоз по отношению к палате представителей. “Джон Адамс, будущий президент страны, так прямо и заявлял: сенат должен налагать узду на палату представителей.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.