телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Товары для животных -30% Разное -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Статут Казимира Великого

найти похожие
найти еще

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
ЗмістВступ 1.Загальні риси формування польської держави 2.Перші зводи польського звичаєвого права 3. Особливості процесу створення статуту 1347 р. 4. Основні статті пам шляхтича, зробленого у дворянство із солтисов, - 15 гривен за голову. Шляхтичеві за рани - 10 гривень, скартабеллу - 5 гривень. Солтису або кметю, зробленим у шляхтичі, постановляємо за рани заплатити 3 гривні». Стаття CLI. «.Якщо хто-небудь уб'є кметя, повинен заплатити 6 гривень, з яких 3 гривні дружині або дітям, якщо вони є, а інші 3 панові, якому належить кметь. А якщо кметь буде тільки поранений, то йому за рану одержати півгривни, а панові його, той хто наніс рану повинен заплатити цілю гривню.». Встановлення диференційованого, штрафу залежно від станової приналежності постраждалого й причинителя особливо яскраво показує класову сутність феодального права. Встановлюючи за вбивство шляхтича найвищий штраф, передбачений зводом, закон у той же час за вбивство кметя встановлює досить незначний штраф, причому половину його призначає на користь хазяїна кметя. Якщо сплата штрафу за вбивство кметя не становила труднощі для представників імущого класу, то кметь за вбивство феодала, не маючи можливості сплатити встановлений величезний штраф, фактично розплачувався своїм життям, так згідно статті LV зводу селян, що не має засобів для сплати грошового штрафу за вбивство, приговорювався до страти. Стаття CXXXVII. «Постановляємо, щоб судовим писарям, які ведуть записи показань свідків, було заплачено 6 грошів, але коли вони пишуть справи, що стосуються минущих років, їм повинне бути заплачене 1,5 гроша. Також постановляємо, що возний, що викликає свідків у суд, повинен одержати 4 скойца.» Згадування в законі про судових служителів (писарях і возних) свідчить про наявність спеціального апарату судових чиновників. Крім того, з викладеного видно, що вже в той період велося щось подібне до протоколів судових засідань, що характеризує відносно високий рівень організації судочинства. Висновки Таким чином за часів правління польського короля Казимира Великого в тогочасні Польщі було укладено звід законів, який регламентував життя польського суспільства. Варто зазначити, що як і в інших середньовічних державах, даний статут носив чисто виражений класовий характер – він повністю закріплював панівне становище феодалів, надавав їм повне право вирішувати долю закріпачених селян. Тим не менш статут Казимира Великого для сучасних дослідників є цінним історичним джерелом права середньовічної Речі Посполитої, який дозволяє визначити ступінь розшарування польського суспільства, та охарактеризувати основні статті зводу, які регламентували суспільні відносини. Список використаної літератури Зашкільняк Л. Історія Польщі. – Львів, 2001. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. — К., 2002. Ливанцев К. Полный свод статутов Казимира Великого //Вестник Ленинградского университета. – 1966. - №23. – С. 134 – 140. Макарчук В. Історія держави і права зарубіжних держав. – К., 2002. Страхов М. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. – М., 1961. 19

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большая Советская Энциклопедия (ВИ)

Открыл виниловый эфир (1878) и винилуксусную кислоту (1899).   Соч.: Über die räumliche Anordnung der Atome in organischen Molekülen und ihre Bestimmung in geometrisch-isomeren ungesättigten Verbindungen, Lpz., 1889; Die Umsetzung stereoisomerer ungesättigten organischen Verbindungen bei höhen Temperaturen, Lpz., 1890.   Лит.: Быков Г. В., История стереохимии органических соединений, М., 1966; Beckmann Е., Johannes Wislicenus,. «Berichte der Deutschen chemischen Gesellschaft», 1904, Bd 37, S. 4861—4946. Вислицкий статут 1347 Ви'слицкий стату'т 1347, встречающееся в литературе название Вислицко-Петроковских статутов 1346—47 . Вислицко-Петроковские статуты 1346-47 Ви'слицко-Петроко'вские стату'ты 1346—47, польский сборник законов, известный также под названием Статутов Казимира Великого. Был издан польским королём Казимиром III отдельно для Малой и Великой Польши. Великопольский статут был принят на феодальном съезде в Петрокове в 1346, состоит из 34 артикулов. Статут малопольский был принят на съезде в Вислице в 1347, состоит из 59 артикулов

скачать реферат Происхождение древних славян

В переломные моменты они умели делать правильный для Польши выбор. Проводимая Казимиром Великим политика способствовала значительному укреплению международного положения Польши, которое оставалось прочным и в послепястовскую эпоху. Со смертью Казимира Великого пресеклась королевская ветвь династии Пястов. Власть в Польше перешла к венгерскому монарху Людовику, сыну Карла Роберта из Анжуйской династии и Эльжбеты, дочери Локетека. Сразу же после коронации Людовик вернулся в Венгрию, вверив власть в Королевстве своей матери. У Людовика Венгерского, как и у Казимира Великого, не было сына. Заботясь о будущем двух дочерей, он предпринимал усилия для того, чтобы каждой из них обеспечить корону. В 1374 г. были заключены Кошицкие привилеи, где в обмен на предоставление права на престол одной из дочерей, король принимал на себя рад обязательств. Они предотвращали опасность повторения того, что происходило в период правления Вацлава II, когда король из иноземной династии предпринимал действия, противоречащие интересам польского государства и народа.

Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
 История Малороссии - 1

Коренное право Русское, называемое Судными статьями, собрал он в одну книгу, назвал ее Статутом княжества Литовского, и уже в последствии перевели ее на Литовский и Польский языки. Это присоединение Малороссии к Литве было добровольное; слова мои вполне подтверждаются трактатами, пактами и привилегиями: по ним оба народа названы друг к другу приобщившимися, «яко равные к равным и вольные к вольным»-и это же служит доказательством, что если Русские Князья были в Татарских, войсках против Гедимина, то не иначе, как по принуждению. Чрез четыре года после соединения Литвы с Малороссиею, вступил на Русский княжеский престол Кн. Георгий Андреевич, Галицкий и Владимирский, правнук Короля Льва Русского и Князя Киевского, по нисходящей линии 16-й Князь от Рюрика, и он первый, сколько известно нам, начал именоваться Князем Малороссии. Он скончался, вероятно, без наследников и прежде 1339 года; ибо Казимир Великий завладел безпрепятственно в этом году городами Львовым, построенным Львом Даниловичем, присоединил Галицию к Польше и разделив ее на воеводства, дал ей марта 17 дня, в том же году, привилегию, в которой объявил, что так как Князья Русские извелись в Галиции, то, избавляя от притязаний со стороны Венгрии, он ее присоединяет к Польше; что он сам происходит от Княжны Галицкой; что народ в той стране единоплеменен с Сарматами; что и рыцарству и народу Галицийским он дает права и вольности народа и рыцарства польских; вероисповедание объявлено у нас тою же привилегиею свободным

скачать реферат Заботы о внутреннем благоустройстве государства

Отсутствие же ясных и точных законов порождало произвол судей и различные злоупотребления. Поэтому еще летом 1648 года царь, посоветовавшись с патриархом и боярской думой, приказал собрать все прежние сборники законов и указы прежних государей, дополнить их некоторыми статьями греческих законов и русского по духу Статута (Уложения) Великого княжества Литовского, а какие понадобится, написать вновь и «уложить все общим советом, чтобы государства всяких чинов людям, от большого до меньшого, суд и расправа были во всех делах равны». Предварительная работа по составлению нового «Уложения» (так стал называться этот сборник законов) была поручена князю Одоевскому с товарищами, а затем в Москву велено было собрать «людей добрых и смышленых» от всех сословий государства, т. е. был созван земский собор. Сначала статьи «Уложения» рассматривались боярской думой и освященным собором (так назывался совет из патриарха, митрополитов и прочего духовенства), а потом они были читаны выборным людям, которые могли вносить в них свои поправки.

 Всеобщая история государства и права. Том 1

Самое тяжкое уголовное наказание — побить камнями — полагалось за измену государству. Древние членовредительские наказания (выбивание зубов за нарушение поста или кастрацию за супружескую измену, введенные в Х в.) Правда не упоминала. До XV в. в Польской монархии обычное право преобладало. В развитии королевского законодательства и в его влиянии на право большую роль сыграли Вислицкие статуты короля Казимира Великого (1368) — в 2 ч., 161 ст. Свод состоял из нескольких, принятых на протяжении двух десятков лет статутов по разным вопросам, отдельно для Великой и для Малой Польши. Статуты были утверждены при участии сословного сейма. Вислицкие статуты содержали не только правовые нормы. Многое в них записанное было только казусными судебными решениями (с фиктивными именами участников) в значении прецедентов. Вошли в них и проекты правовых правил, позднее прижившиеся в официальной редакции. Статуты сохранили в основном старый порядок судопроизводства. Видимо, принимая во внимание привычную недобросовестность свидетелей (еще Польская правда особо упоминала опороченных и купленных свидетелей), их показания стали во второй ряд

скачать реферат Монголо-татарское иго и его влияние на политическое и экономическое развитие России

Под его руководством Золотая Орда еще более усилила свой гнет на русские земли, чем способствовала территориальному росту Литвы и ее князя Гедемина. Чтобы как-то уравнять два государства Иван Калита тоже получил покровительство Орды. В 1321 году Гедемин взял Киев, что превратило его княжество в как южный, так и западный центр создания государственности. Закончился период феодальной раздробленности и в Польше, где 25 апреля 1332 года был коронован Казимир Великий. В 1345 году литовским князем стал Ольгерд, при жизни которого Великое Литовско-Русское княжество превзошло по территории Великое Владимирское княжество, заметим, что Орда не воспрепятствовала образованию столь могучего государства в противовес Владимиру и Москве. В конце 14 столетия Москва заняла главенствующее место среди всех других городов Северо-восточной Руси. Иван Калита сделал очень многое для усиления Москвы и для того, чтобы на Руси больше не появлялись Ордынские баскаки и шайки Ордынских грабителей. Внешне он выражал, как мы видели, полную покорность ордынскому хану, но одновременно создавал и создал материальные предпосылки для укрепления Москвы и возвышения ее.

скачать реферат Три Донбасса

Иудеи властвовали в Донецких степях вплоть до разгрома придонского Саркела полками русича Святослава в 965 г. Хазары (аланы и болгары) основали первые поселения в районе современных сел Богородичное, Татьяновка, Сидорово, Маяки, Новоселовка. К кон. XIII и в XV вв. относятся две волны миграции евреев в Речь Посполитую, связанные, с одной стороны, - с началом религиозных гонений в Западной Европе, а с другой - с предоставлением польскими королями, в частности, Болеславом Благочестивым (хартия 16 августа 1264 г.) и Казимиром Великим (привелей 1367 года, подтвержденный в 1456 г.),  коммерческих и административных льгот еврейским выходцам из Германии. В XY-XYI вв. К  сер. XYII в. еврейские общины (кахалы) монополизировали винную торговлю на Украине, активно занимались откупами налоговых сборов. Как следствие, в ходе крестьянской войны 1648-1653 гг. под предводительством Богдана Хмельницкого по украинским еврейским общинам  прошелся каток казацких погромов. В конце XYIII века, в следствии трех разделов Речи Посполитой (1772, 1793 и 1795 гг.), в составе Российской империи оказалось около 700 тыс. польско-немецких евреев (их потомки в Донбассе – Жанна Ковалевская, Зоя Златкина, Циля Мирминштейн, Абрам Беримбаум и др.). Еще 5 тыс. пришли на донецкую землю в 1783 году после передачи Шагин-Гиреем Крымского ханства в подданство Екатерине II Великой (если помните, именно за этот блистательный дипломатический маневр Григорий Потемкин был удостоен титула «князь Таврический»).

скачать реферат Объединение Польши в XIII - XIV веках

Оставшаяся после него страна была частично объединена, но находилась в опасности. Возможно, Локетек и впрямь был излишне склонен искать военное решение конфликтов, не имея для этого достаточных сил. И все же достойно удивления необыкновенное упорство этого князя, после многих лет напряженной борьбы получившего королевскую корону. Опираясь на польские элементы, прежде всего на духовенство и многочисленное рыцарство, он добился объединения страны, хотя и неполного, причем данный вариант объединения в гораздо большей степени отвечал чаяниям поляков, чем те, что предлагались иными претендентами на польский престол. В своей политике королю так или иначе приходилось считаться с ограниченными возможностями государства и его сложным международным положением. Необходимые перемены произошли лишь в период правления сына Локетека — Казимира Великого (1333—1370). Продлив перемирие с Тевтонским орденом, новый польский король сумел, на съезде с королями Чехии и Венгрии в Вышеграде в 1335 г., добиться от Яна Люксембургского за 20 тыс. коп грошей согласия на отказ от притязаний на польскую корону.

скачать реферат Главы государств зарубежных стран

Однако к числу конституционных актов принято относить только некоторые статуты: упомянутую Великую хартию воль­ностей (она регулировала ряд вопросов взаимоотношений монарха и под­данных, преимущественно знати), хабеас корпус акт 1679 г. (он предус­матривал некоторые судебные гарантии личной свободы), Билль о пра­вах 1679 г., акты о престолонаследии (1701 г.), об объединении с Шот­ландией (1706 г.), о парламенте (1911 и 1949 гг.), о палате общин (1978 г.), о народном представительстве, которые регулировали вопросы избирательного права (их было несколько), несколько актов о граждан­ских правах, акты о министрах короны, о местном управлении (послед­ний акт принят в 1985 г.), хотя в Англии по традиции нормы о местном самоуправлении чаще относят не к конституционному, а к администра­тивному праву. Впрочем, конституционное и административное право обычно рассматривается как единая отрасль. Одни авторы насчитывают несколько десятков конституционных актов, другие, учитывая некото­рые конституционные положения в актах, относящихся к иным отраслям права, говорят о почти трех с половиной сотнях таких законов.

Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
953 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
скачать реферат Новгородская республика

Они благодаря подкупу бедняков часто могли управлять вечем, навязывать ему выгодные им решения. Новгород и Москва Усиление московского княжества привязало Новгород к московским князьям. Парадоксально, но факт - новгородцы использовали подкуп татарских вельмож для того, чтобы великое княжение продолжали получать московские князья. Возвышение московских князей было бы затруднительно без богатств Новгорода, без его поддержки в борьбе с тверскими князьями. Однако результатом лояльности Новгорода к Москве было все большее ущемление его прав. С присоединением в конце XIV в. к Москве поволжских земель Новгород оказался в трудной ситуации: москвичи могли отрезать подвоз к городу жизненно необходимого хлеба, которого было недостаточно на севере Руси. Результатом этого в XV в. стали поиски союзника в Литве. Таким союзником мог стать Казимир Великий, который уже объединил многие русские земли и присвоил себе титул господина Русской земли. Казимир, в отличие от московских князей, не отменял прежний порядок управления. Грамота Казимира провозглашала полную самостоятельность собственников земель, их власть над зависимыми крестьянами, Большие привилегии предоставлялись городам.

скачать реферат История Украины (отдельные вопросы)

Во- вторых, украинцев было много, а литовцев мало. И наконец, и сами по себе новые «гости», производили хорошее впечатление. Польская экспансия И все же при всем размахе литовской экспансии в Украине не она оказала наиболее продолжительное влияние и всестороннее воздействие на судьбы украинцев. Важнее в этом смысле оказалось завоевание Украины Польшей. Начало ему было положено при Казимире Великом (1320 - 1370), восстановившем средневековую польскую монархию. В апреле 1340 года, всего через 9 дней после смерти Болеслава - последнего независимого правителя Галицкого княжества, войска польского короля вторглись в Галичину. Сделано это было под предлогом защиты тамошних католиков. Однако присоединение к своим землям украинских не сошло полякам с рук также гладко, как литовцам. Своевольные галицкие бояре под предводительством Дмитра Детка установили свою власть в своей стране. Еще большую угрозу польским интересам в Галичине и на Волыне представляли литовцы. И битва за эти земли не прекращалась в течение более двух десятилетней, причем в союзе с поляками воевали венгры, а литовцев поддержало большинство украинцев.

скачать реферат Магдебургское право и его роль в социально-экономическом развитии городов Беларуси

Лет через двести после Казимира Великого все «места и «местечки» в коренной Польше жили по немецкому праву (магдебургскому, хелминскому,). Из Польши немецкое право распространилось на Литву и Русь. В Галиции Магдебургское право впервые появляется еще при русских князьях. Данил Романович призывал немцев-колонистов селиться в своих городах; его внук в 1320 году обещал торнским князьям право свободной торговли в своих владениях. Ко времени польского господства немецкое право здесь имело характер частной привилегии, данной немецким обитателям города. В русское время точно известна только одна попытка распространить немецкое право на целый город: В 1339 году последний голицкий князь, Болеслав-Юрий, пожаловал городу Сансоку привилегию на магдебургское право. С переходом под польское правление почти все галицко-русские города получают от королей привилегию на Магдебургское право. После первой унии Литвы с Польшей (1386) немецкое право начинает быстро распространяться и в литовско-русских городах. Польское правительство смотрело на распространение немецкого права, которое к тому времени сделалось уже обычным польским, как на средство полонизации, а потому охотно выдавало городам привилегии такого рода.

скачать реферат Модель шляхетской демократии в Польше (XVI-XVIII вв.)

В удельное время вельможи и шляхта захватили большую власть. Потом, когда польские земли обединились в одно государство, при Владиславе Локотке и Казимире Великом, стала усиливаться королевская власть. Казимир Великий не лишал привилегий дворян; напротив, обо всех важных делах он советовался со своими баронами и высшим духовенством. Но он не позволял им злоупотреблять своей властью, он заботился также об интересах других сословий: горожан и крестьян. Но после его смерти все изменилось. Прекратилась династия Пястов. Королем был избран сначала его племянник, Людовик Венгерский, а потом Ягелло, князь Литовский. И тот и другой были чужие в Польше. Их выбирали в короли из дипломатических расчетов: первого - чтобы устроить союз Польши с Венгрией, а второго - чтобы присоединить к Польше Литву. Они не были прирожденные короли Польши. Вельможи и шляхта сами избирали, их и притом избирали на известных условия. Они старались уменьшить власть этих чужих королей, а свои права увеличить. А так как те иначе и не могли сделаться королями, то поневоле соглашались на условия, указывающие их власть. Фамилия Ягеллонов царствовала в Польше без малого двести лет.

скачать реферат Татаро-монгольское нашествие на Русь

Чтобы как-то уравнять два государства Иван Калита тоже получил покровительство Орды. В 1321 году Гедемин взял Киев, что превратило его княжество в как южный, так и западный центр создания государственности. Закончился период феодальной раздробленности и в Польше, где 25 апреля 1332 года был коронован Казимир Великий. В 1345 году литовским князем стал Ольгерд, при жизни которого Великое Литовсо-Русское княжество превзошло по территории Великое Владимирское княжество, заметим, что Орда не воспрепятствовала образованию столь могучего государства в противовес Владимиру и Москве. В конце 14 столетия Москва заняла главенствующее место среди всех других городов Северо-Восточной Руси. Иван Калита сделал очень многое для усиления Москвы и для того, чтобы на Руси больше не появлялись ордынские баскаки и шайки ордынских грабителей. Внешне он выражал, как мы видели, полную покорность ордынскому хану, но одновременно создавал и создал материальные предпосылки для укрепления Москвы и возвышения ее. Но, умирая, Калита оставлял кроме казны и княжества неразрешенный вопрос с Новгородом, соперничество с литовским княжеством и ордынское иго. Иван Калита умер в марте 1341 года в одном году с Гедемином.

Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда
Кресло детское мягкое "Sleepy Cat".
Мягкое детское кресло Sleepy Cat будет прекрасным аксессуаром детской комнаты, выполнено в виде мягкой игрушки. Дети будут чувствовать
1350 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Светильник "Диско шар".
Компактная световая установка для домашней дискотеки, детского праздника или просто уютного вечера в кругу семьи своим кристальным блеском
427 руб
Раздел: Необычные светильники
скачать реферат Польская православная церковь

В его столице - Холме - заботами князя была учреждена православная епископская кафедра. Дети и внуки князя Даниила сохраняли верность православию, но во второй четверти XIV в. род Галицко-Волынских князей в мужской линии угас. Две галицкие княжны были замужем за Литовским и Мазоветским князьями. Волынь попала во владения Литовского князя Любарта, который был верен православию, но с Галицией дело обстояло иначе. Сын Мазоветского князя Юрий II Болеслав был воспитан матерью в православии, но в последствии уклонился в католичество. Сделавшись галицким князем он, по наущению папы, теснил православных. По смерти Болеслава его продолжателем стал польский король Казимир Великий. В середине XIV в. он завладел Галицией. Волынь, несмотря на призывы папы к крестовому походу против “схизматиков”, Литовскому князю Любарту удалось отстоять. После присоединения Галицких и Холмских земель к польским владениям, положение православных здесь заметно ухудшилось. Православное население подвергалось различного рода дискриминации, стеснявшей возможность торговой и ремесленной деятельности.

скачать реферат Краков

Покои Казимира Великого и королевы Ядвиги они превратили в пивной бар, в Сенаторском зале показывали кинофильмы, а на террасах королевского сада построили бетонный бассейн. Планируя превратить Краков в город-западню, город-могилу для его населения и наступавших частей Советской Армии, немцы приспособили к обороне крепостные стены города и все старинные здания с прочной кирпичной кладкой. Они забаррикадировали улицы, построили дзоты, вырыли траншеи и окопы; заминировали мосты, казармы, аэродром в Раковицах, подземные коммуникации и стратегические дороги, которые вели в Краков. Но наступление советских войск было столь стремительным, что немцы бежали, не успев выполнить своего варварского намерения. Маршалу И.С. Коневу, осуществившему этот блистательный маневр, в знак признания его заслуг благодарные поляки присвоили звание «Почетный гражданин Кракова».

скачать реферат Государство и право Польши

В 1793 году происходит второй раздел Польши – между Пруссией и Россией. Второй раздел Польши тяжело отразился на экономике страны, задел национальные чувства поляков. В стране создалась революционная ситуация. В 1794 г. в г.Кракове началось национально-освободительное движение польского народа, возглавленное Тадеушем Костюшко. Восстание послужило предлогом для новой русско-прусско-австрийской интервенции. Свершается третий и последний раздел Польши. 6. Польские кодификации.Среди источников польского права наибольший интерес представляет Польская правда, которую в Польше называют «Эльблонской книжкой». Написана Польская правда на немецком языке для немецких судей-крестоносцев. Это не официальная частная кодификация. Среди официальных кодификаций польского права выделяются Статуты Каземира Великого, изданные в 1347 году. Но они не были всеохватывающим сводом, распространялись они на часть польских областей. Феодальное землевладение в Польше было в основном аллодиальным; каждый, кому принадлежало поместье, был его собственником; стоящего над ним сюзерена не было.

скачать реферат Польша в XV в. Объединение с Великим княжеством Литовским

В церковной сфере, помимо крещения Литвы, немалое значение имело установление мирных отношений с православным населением. Оно решительно преобладало в русской части Великого княжества Литовского и в Галицкой Руси, и потому торжество принципа религиозной терпимости оказалось вполне естественным и закономерным. Уже Казимир Великий предпринял попытки воссоздать в Галиче православную митрополию. Этот вопрос вновь был поднят после унии с Литвой, господствовавшей тогда над большей частью русских земель. Он приобрел тем большее значение, что к тому времени Великое княжество Московское сделалось практически независимым от Константинополя центром православия. Предпринимавшиеся литовскими князьями с 1415 г. усилия увенчались тем, что в Киеве в 1458 г. появилась самостоятельная православная митрополия, которой подчинялись епископства Полоцкое, Смоленское, Брянское, Туровское, Луцкое, Владимирское, Холмское, Премышльское и Галицкое. Киевские митрополиты, следуя постановлениям Флорентийской унии 1439 г., до конца XV в. поддерживали отношения с Римом. Создание этой митрополии стало одним из факторов самостоятельного развития Червонной Руси и русских земель Литовского княжества по отношению к московскому центру русской государственности.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.