телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКанцтовары -5% Книги -5% Сувениры -5%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Теорія держави і права

найти похожие
найти еще

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
6 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Поняття та класифікація юридичних наук Наука – сфера людської діяльності, що передбачає отримання нових знань про суспільство, природу чи техніку. В залежності від особливостей діяльності людини та змісту відносин, що виникають в суспільстві, науки прийнято класифікувати на три групи: технічні; природничі; суспільні; Технічні науки – система знань, що визначає закономірності взаємодії людини та технічних засобів. Природничі науки – система знань, що визначає закономірності функціонування людини як живої істоти та взаємодії людини та живої природи. Суспільні науки - система знань, що визначає закономірності функціонування суспільства та діяльності особи як суспільної одиниці. В системі суспільних наук розрізняють: філософія; історія; соціологія; психологія; юридична наука; Юридична наука є суспільною, оскільки предметом її вивчення є держава і право як суспільні категорії. Держава і право мають багатоаспектну структуру, тому їх вивчення визначає необхідність існування системи юридичних наук, що можуть бути розділені на три групи: Загальнотеоретичні (теоретикоісторичні) науки, предметом вивчення яких є загальні закономірності виникнення, становлення, функціонування, розвитку та вдосконалення держави і права. Серед них: теорія держави і права; історія держави і права; історія політичних і правових вчень; філософія права; політологія. Галузеві науки. Предметом їх вивчення є особливості державно-правового впливу на певну сферу суспільних відносин, що здійснюється завдяки наявності чітко визначеного предмету та методу регулювання. Серед них: конституційне право; адміністративне право; сімейне право; земельне право; кримінальне право; процесуальне право; виправно-трудове право; екологічне право і т. д. Спеціально-прикладні науки – різновид юридичних наук, предметом вивчення яких є можливості використання знань неюридичного характеру в процесі вирішення конкретних юридичних справ. Серед них: судова медицина; юридична психологія; правова соціологія; правова статистика; судова психіатрія; кримінологія; криміналістика. Отже, юридична наука є різновидом суспільної, що завдяки своєму комплексному характеру найбільш повно досліджує державно-правові явища. 3. Предмет теорії держави та права і його особливості Предметом науки є система категорій чи відносин, які досліджуються наукою з метою отримання певного приросту знань. Предметом теорії держави і права є загальні закономірності зародження, виникнення, функціонування та вдосконалення держави і права. Оскільки теорія держави і права характеризується як самостійна юридична наука, то її предмету властиві певні особливості, що визначають його своєрідність. Оскільки держава і право функціонують в рамках суспільства і взаємодіють з ним, а суспільство розвивається за певними законами та закономірностями, то предметом теорії є вивчення тих закономірностей суспільного розвитку, що безпосередньо випливають на державу та право. Теорія вивчає закономірності, що мають об переведення на іншу роботу тощо. Притягнення до юридичної відповідальності здійснюється на основі акта застосування норми права, в якому індивідуалізуються заходи юридичної відповідальності до конкретного правопорушника.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Україна у революційну добу. Рік 1918

А якщо в науці для цього “вигадали” певні терміни — кваліфікації, то для фахівця-правника достатньо зверхньо оголосити їх “абстрактними кліше теорії держави і права, створеними із формальних означень” і, багатозначно натякаючи на переваги конкретно-історичного підходу, “зняти проблему” щодо П.Скоропадського. Щоправда, відносно “анархо-кримінального” народу (майже всієї нації), яка боронилася від нової влади, то тут будь-які спроби зрозуміти суспільні процеси через призму “конкретно-історичного підходу” забуваються (чи відкидаються) й у нагоді стають “абстрактні кліше теорії держави і права”. Збройні виступи проти гетьманату це апріорі “різновид політичного і кримінального бандитизму”[461]. Подібна “асиметрія” практикується, як гадається, не через нехтування елементарною науковою логікою, дослідницькою коректністю, а зі свідомого розрахунку — будь-що виправдати певну політичну точку зору. Тому О.Тимощук понад усе прагне “зрозуміти позиції захисників закону (тобто гетьманців — В.С.), який, незважаючи на дискусійність про легітимність законодавця, відновив знехтувані права приватного власника”[462]

скачать реферат Основы права

При втраті суспільством ідеологічного орієнтира в державі починають відбуватися смути й хвилювання, різко виростає крива злочинності. Тому теорія держави і права виробляє свого роду рекомендації, які варто застосовувати для вироблення в суспільства визначеної правової й політичної культури, не суперечній політиці, що проводиться державою. Для цієї мети держава може використовувати різні засоби й методи. Евристична функція (від грецького слова "еврика" - відкриття). Теорія держави і права досліджує не тільки відомі вже закономірності понять держави і права і зв'язаних із ними явищ, але і знаходить нові закономірності, породжені реаліями громадського життя. Практично-прикладна функція. Будь-яка держава, яким би розвитим воно ні було, чи рано пізно зіштовхується з проблемами, на які відразу відповідь важко знайти. Тоді теорія держави і права, ґрунтуючись на наявному практичному й теоретичному матеріалі, дає рекомендації як вирішити ту чи іншу виниклу проблему. Прогностична функція. Як нам відомо, предметом теорії держави і права є загальні закономірності виникнення, функціонування й розвитку держави і права, їхнього місця в житті суспільства і політичній системі.

Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
558 руб
Раздел: Вакуумные пакеты
Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
541 руб
Раздел: Баки, канистры
Стол детский складной "Алина", синий.
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики
 Философия религии. Том 2

МЕНДЕЛЬСОН Моисей (1729-1786), философ-просветитель, был по вероисповеданию иудаистом. МИЛЛЬ (Mill) Джеймс (1773-1836), английский философ, историк и экономист. Последователь философии Д. Юма. В социологии отрицал теорию естественного права. Комментатор экономического учения Д. Рикардо. МИЛЬТОН (Milton) Джон (1608-74), английский поэт, политический деятель. В период Английской революции 17 в. - сторонник индепендентов. МИНОС, легендарный царь Кноса, по преданию, первый на Крите законодатель, создатель могущественной морской державы. МИХАЙЛОВ А. В. - переводчик. Переводил лекции Гегеля о доказательстве существования бога. МИХАЭЛИС (Michaelis) Леонор (1875-1949), биохимик и химик-органик, основатель кинетики ферментативных процессов. МИХЕЛЕТ, слушатель лекций Гегеля. МОНГОЛИЯ (Монгол Улс), государство в Центральной Азии. 1566 тыс. км2. Население 2 млн. человек (1993), ок. 80% - халха-монголы. Городское население ок. 60% (1993). Официальный язык - монгольский. Верующие главным образом буддисты (ламаисты). МОСКВА, столица Российской Федерации, город-герой, центр Московской обл

скачать реферат Шляхи формування правової держави в Україні

Завдання полягає в тому, щоб система цих органів, їх повноваження, відносини між собою повністю були зорієнтовані на максимально ефективне здійснення права. На жаль, у реальному житті ця очевидна вимога виконується не завжди, на перший план у багатьох випадках виходять ті чи інші кон‘юктурні міркування. В цілому, наприклад за визначенням авторів підручника з "Загальної теорії держави і права " під редакцією академіка Академії правових наук України , доктора юридичних наук України , професора В.В.Копейчикова (професорів Колодія, Лисенкова, Тихомирова, Пастухова), формування концепції правової держави та її реалізація передбачають: аналіз витоків теорії .правової держави та її філософської основи, дослідження зарубіжних концепцій правової держави, конституцій країн, що закріпили створення правової держави за мету свого розвитку, переоцінку економічної ролі держави в умовах ринкових відносин, перегляд взаємовідносин держави і суспільства, невтручання держави у вирішення тих питань, що належать до компетенції громадських формувань, вдосконалення національно-державних відносин, відповідність законів потребам суспільства і особи, принципам Права як синоніма Правди, Праведності, розробку процедур і механізмів щодо розв’язання конфліктів між різними суб’єктами, високу правову і політичну культуру членів суспільства.

 Греческая история, том 2. Кончая Аристотелем и завоеванием Азии

Этого требует и выгода са]мих правителей, как подробно доказывается в обстоятель]ном исследовании о причинах, которыми обусловливаются перемены в области политического устройства. При этом Аристотель излагает основы теории государственного права, устанавливает деление государственной власти на ее три от]расли, законодательную, исполнительную и судебную, и рассматривает отдельные ведомства. Этим главам преиму]щественно и обязана Политика" своим непреходящим зна]чением. Правда, воззрения той эпохи, в конце которой жил Аристотель, еще сохраняют полную власть над ним; и он еще понимает под государством отдельный город (p|kir) с его округом; он не замечает, что эта политическая форма пережила себя, что повсюду возникают федерации, где суве]ренитет городов ограничивается в пользу центральной вла]сти; он не видит, как перед его глазами растет Македонская держава, хотя к ней принадлежал и его родной город Стагира и хотя как раз в те годы, когда он писал свою Политику" или придавал ей ее теперешнюю форму, вся Эллада была объединена под главенством Македонии и объединенная нация победоносно выступила на завоевание Азии; а если и встречаются у него разрозненные намеки на более правиль]ное понимание вещей, то они не оказывают никакого влия]ния на его систему

скачать реферат Суверенитет Украинского государства

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ УЖГОРОДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ кафедра історії та теорії держави і права студента І-го курсу Лазаря Олега КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ “Суверенітет української держави: загальні ознаки” науковий керівник доц. Галас В.І. Ужгород 1998 ПЛАН Вступ . .5 Розділ І Політико-правові аспекти проголошення суверенітету України 11 Розділ ІІ Конституційно - правова база незалежності України .21 Розділ ІІІ Міжнародне визнання України 24 Висновок .25 Список використаної літератури .27 Додаток .34 Вступ Щодо актуальності цієї роботи у наш час, тобто теми роботи, то тут потрібно сказати, що акт про суверенітет української держави започаткував процес українського державотворення, який продовжується ще до нашого часу. Тому, автор вважає, що ця робота є актуальною в наші дні і заслуговує на увагу. Автор намагається розкрити в цій роботі основні моменти , тобто вловити головну суть процесу державотворення на Україні.В роботі подана деяка інформація про події, які передували цьому процесу, а також дається аналіз деяким актам, які були прийняті в результаті державотворення.

скачать реферат Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Факультет післядипломної освіти Центр підготовки магістрів Кафедра теорії держави і права, конституційного права і державного управління Дипломна робота смерті особи, щодо якої винесена постанова (ст. 302 КУпАП). За вказаних обставин виконання постанови про накладення штрафу посадовими особами органу державної податкової служби або державної виконавчої служби припиняється з доданням до справи завірених копій документів. Згідно зі ст.305 КУпАП контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється органом (посадовою особою), який виніс постанову. У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

скачать реферат Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку

Міністерство освіти та науки України Миколаївський державний гуманітарний університет ім. П. Могили Юридичний факультет Кафедра історії та теорії держави і права Реферат з дисципліни: «Кримінальне право України» на тему: «Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку» Підготувала студентка 352 групи Шевченко С. О. Перевірив к. юр. наук, доцент Сич В. О. Миколаїв – 2008 Список умовних скорочень КУ Конституція України КК Кримінальний кодекс ВРУ Верховна Рада України НПС навколишнє природне середовище Зміст Вступ І Поняття та загальна характеристика злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку ІІ Деякі злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Порушення законів та звичаїв війни Найманство: загальна характеристика злочину, передбаченого ст. 447 КК України та міжнародно-правове визначення 2.3 Екоцид. Порівняльний аналіз екоциду за нормами міжнародного кримінального права та Кримінального кодексу України Висновок Список використаних джерел Вступ Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку вперше в історії національного кримінального права виділено КК України 2001 року в окремий розділ.

скачать реферат Метатеорія держави і права

Реферат Теорія держави і права На тему: Метатеорія держави і права ЗМІСТ1. Предмет теорії держави і права 2. Науковий статус теорії держави і права 3. Методологія теорії держави і права Список літератури 1. Предмет теорії держави і права Фахівці з кримінального права борються зі злочинністю, фахівці цивільного права забезпечують правове функціонування підприємницької діяльності, а фахівці адміністративного права займаються державним управлінням. Однак адміністративне, кримінальне, цивільне право – це галузі права. Вихідним матеріалом для них служить теорія права, що є складовою частиною фундаментальної науки теорія держави і права. Теорія держави і права, як наука, прагне пізнати стійкі глибинні зв'язки державно-правового життя, визначити його історичний рух. Вона має за мету отримання, відновлення і поглиблення узагальнених достовірних знань про державу і право. Унікальність теорії держави і права полягає в тому, що вона не обмежена в часі й у просторі, тобто для пізнання державно-правових явищ теорія держави і права може досліджувати державу і право будь-якої країни й у будь-який історичний відрізок часу.

Матрешка 5 в 1 (Д-282).
Игрушка из натуральной древесины. Матрешки: 5 в 1. Игрушка расписана цветными красками. Цель игры: развитие мелкой моторики, координации
432 руб
Раздел: Матрешки
Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
555 руб
Раздел: Белый
Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
скачать реферат Норма права і стаття нормативно-правового акту

Предметом теорії держави і права є закономірності виникнення, функціонування держави і права як головних явищ громадського життя, їхня соціальна і політична сутність, їхній зміст і форми, юридичні відносини і зв'язки, характерні риси правової свідомості і правової культури. Зрозуміло, усі ці процеси розглядаються теорією держави і права в динаміці. Життя постійно висуває для дослідження нові явища і розстається з віджилими. Сформована проблематика науки регулярно поповнюється новими напрямками дослідження. Без цього основні тенденції розвитку держави і права неможливо зрозуміти. Поява нового, власне, і складає прогрес теорії держави і права. Причому нерідко нове в праві з'являється «на стику» із предметами інших наук у сфері економіки, політики, суспільної свідомості і т.п. Держава і право вивчаються не однією наукою, а комплексом суспільних наук. Пов'язано це з різнобічною діяльністю численних органів і установ держави. Держава займається економікою, керуванням, політикою, духовною сферою. Усе це сфери інтересу конкретних наук — управлінської науки, економічної, політичної, соціології і т.п. Повне представлення про державу дає тільки погляд на неї з різних сторін, аналіз соціальних, політичних, економічних і інших факторів, що визначають призначення, функції і роль у суспільстві і держави, і права. 1. Поняття норми права, і основні ознаки та класифікації Норма права — це основа системи соціальних норм.

скачать реферат Основи правознавства

Серед інших теорій походження держави заслуговують на увагу космічна, технократична, мусульманська. Прихильники космічної теорії пояснюють виникнення держави завезенням на Землю політичної організації суспільства з Космосу іншими цивілізаціями. Сутність технократичної теорії виникнення держави полягає начебто в необхідності здійснювати управління технічними засобами та знаряддями праці. За теорією ісламістів, держава у мусульман виникає як служитель мусульманського права і слідкує за правильним відправленням правосуддя. Отже, в теорії держави і права відсутній єдиний погляд на закономірності виникнення держави і права. Існують численні неодноманітні доктрини виникнення держави, а також історичні, географічні, демографічні та інші особливості виникнення держави у різних народів.

скачать реферат Президентські республіки США і Білорусь

ВСТУП Розділ 1. Сутність президентської республіки як форми державного правління 1.1 Інститут президентства 1.2 Основні політико-правові ознаки президентської республіки 1.3 Особливості організації та здійснення державної влади4 Розділ 2. особливості країн з президентською формою державного правління 2.1 Характерні особливості США, як президентської республіки 2.2 Характерні особливості Білорусії як президентської республіки Розділ 3. Негативні сторони та можливості вдосконалення організації державного правління в президентських республіках 3.1 Негативні сторони та можливості вдосконалення державного правління в США 3.2 Негативні сторони та можливості вдосконалення державного правління в Білорусії ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Для збагнення такого складного соціального інституту, як держава у вітчизняній теорії держави і права особливе місце виділяється вивченню форми держави. Для вивчення форми держави, розкриття її ролі в політичних процесах надзвичайно важливого значення набуває підхід до форми як до організації змісту. Поняття єр-міністра, в той час я к в Білорусії вона є.

скачать реферат Види державної служби та їх вдмінності

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ МАГІСТРАТУРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА Дисципліна: «Державна служба» Тема: «Види державної служби та їх відмінності» Слухач групи гр. ДС -171зВ.Т.Дебелий Викладачдоц. Чуніхін Г.В. Луганськ 2008 ПЛАН Види державної служби та їх відмінності 1. Загальна класифікація видів державної служби 2. Необхідність чіткого розмежування видів державної служби 3. Основні відмінності видів державної служби 3.1. Особливості мілітаризованої державної служби 3.2. Особливості цивільної державної служби Висновки Література ВСТУП Постановка проблеми державної служби з точки зору найширшої її інтерпретації в межах юридичної науки — предметного поля загальної теорії держави і права, багатогранність видових проявів державно-службової діяльності в сучасному суспільстві передбачають особливий пізнавальний інтерес до питання про класифікацію видів державної служби. Найголовнішим здобутком загальнотеоретичної класифікації державної служби є те, що вона дає змогу оглянути різноманітні види державно-службової діяльності в масштабах усього суспільства, його цілісної державної організації.

скачать реферат Застосування нормативно-правових актів на уроках права

Вступ 1. Вивчення нормативно-правових актів 2. Фрагменти уроків з використанням нормативно-правових та міжнародно-правових актів Література Вступ Завдяки використанню документів учні не лише здобувають певні знання, а і вчаться діяти згідно норм права у різноманітних життєвих ситуаціях. Створення могутньої незалежної правової держави в Україні, її успішний розвиток неможливі без активної та свідомої участі у громадському та політичному житті більшості громадян. Але конструктивною, позитивною така участь може бути лише тоді, коли громадяни володіють певним мінімумом знань з теорії існування та діяльності держави, чинного законодавства. Отже, проблема правового виховання, ознайомлення населення з чинним законодавством набуває неабиякої актуальності. Однією з важливих ланок цього процесу є викладання у школах курсу «Основи правознавства», вивчення якого має не лише озброїти учнів основами знань з теорії держави і права та чинним законодавством, а й навчити їх застосовувати свої знання для аналізу різноманітних життєвих ситуацій, допомогти знаходити рішення, що відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
746 руб
Раздел: Продукты
Подарок человеку, у которого есть все "Кисточка для чистки пупка".
Подарок человеку, у которого все есть "Кисточка для чистки пупка" - оригинальный подарок, который несомненно порадует и того,
1446 руб
Раздел: Подарочные наборы
Книга-сейф "Английский словарь", гигант, синяя.
Размер: 24х15.5х5.5 см. Оригинальный вариант для хранения ценных вещей – сейф, сделанный как настоящий словарь. В оформлении применено
711 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
скачать реферат Органы прокуратуры, их значение и роль в осуществлении контрольно-надзорных функций

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Г.С. СКОВОРОДИ Нікопольський юридичний факультет кафедра правових дисциплін ДИПЛОМНА РОБОТА З ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ІПРАВА НА ТЕМУ: Органи прокуратури їх значення і роль у здійсненні контрольно-наглядових функцій державних органів влади в Україні Студентки 52 групи Черниш Наталіі Миколаєвни Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Письменицький А.А. Рецензент: Нікополь 1999 Зміст 1. Вступ 2. Основна частина 2.1 Роль та місце прокуратури 2.1.1 Поняття державно-властної діяльності 2.2.2.Органи державно-властної діяльності 3. Контрольно-наглядова діяльність органів державної влади. 4. Законе забезпечення діяльності прокуратури 4.1. Конституційне регулювання діяльності прокуратури. 4.2. Спеціальне законодавство про прокуратуру. 5. Роль та перспективи діяльності прокуратури в формуванні демократичноі держави України. 6. Перспективи і проблеми контрольно-наглядової гілки влади. 7. Висновки. Вступ Украина, вступив на путь развития и становления действительно суверенного и независимого государства, неуклонно ориентируясь на признанные мировым сообществом демократические и гуманистические по своему составу и направленностью международные стандарты, приступила к формированию государственных институтов, местного саморегулирования, системы национального права.

скачать реферат Політологія

Вона з'явилася на сучасному етапі людської цивілізації — у період утвердження індустріального суспільства. Організаційне оформлення політологія набула у країнах Заходу лише після другої світової війни, бо ще до середини XX ст. у гуманітарній науці розуміння політичної системи обмежувалося вченням про державу. Політична наука стає самостійною, почєинає активно взаємодіяти з іншими гуманітарними науками, не розчиняючись у них. Спід звернути увагу на те, що політика виступає об'єктом вивчення багатьох гуманітарних дисциплін. У чому ж полягає специфіка політології як науки? Щоб відповісти на це запитання потрібно розрізняти політику у вузькому і широкому розумінні. Загальне визначення предмета політології можна було б запропонувати таке: політологія у більш вузькому розумінні (загальна теорія політики) вивчає специфічну групу закономірностей відносин соціальних суб'єктів з приводу влади. 2. Політологія як наука, її об”єкт та предмет. Існує цілий комплекс наук, що вивчають політику, які виникли на межі власне політологічних та інших суспільствознавчих знань: політичної філософії, політичної соціології, політичної історії, теорії держави і права, політичної психології тощо.

скачать реферат Основи теорії держави і права

РОЗДІЛ I. . Тема 1. Загальні положення про державу і право Держава є формою організації суспільного життя, системою соціального управління, що забезпечує цільність суспільства, його нормальне, стабільне функціонування. В теорії держави і права існують різноманітні концепції виникнення держави (теологічна, патріархальна, договірна, психологічна, органічна, космічна, теорія насильства). Термін єктами екологічного права є український народ, держава, органи влади, екологічні, громадські організації, юридичні особи і громадяни. Важливу роль в регулюванні екологічних відносин мають принципи екологічного права. Це загально правові (гласність, демократизм та інші), а також спеціальні (гарантії якості природного середовища, узгодження інтересів та ін.). Усі екологічні права громадян захищаються і відновлюються у судовому порядку. Тема 2. Управління в галузі охорони навколишнього середовища. Загальне державне управління охорони навколишнього природного середовища здійснюють державні органи загальної (Верховна Рада, Президент, Кабінет Міністрів, Державний комітет земельних ресурсів) і спеціальної компетенції (міністерства, відомства).

скачать реферат Політично-правова теорія Жана Бодена

Вступ Розділ 1. Історичні передумови становлення культури Відродження Розділ 2. Загальна характеристика правової та політичної думки у середні віки. Особливості політичних та правових вчень епохи Відродження і Реформації Розділ 3. Жан Боден Висновки Вступ Актуальність теми дослідження. Безумовно, політичні і правові ідеї епохи Ренесансу та Реформації лягли в основу всіх подальших державно-правових розробок теорії держави і права. Отже, актуальність теми полягає у необхідності глибше вивчити тему, яка винесена в заголовок даного реферату. Обє - унікальним є історичний феномен ренесансного мистецтва, яке дало людству найвеличніші твори. Література Бодуен Ж. Вступ до політології. – К., 1995. Брегеда А. Ю. Політологія : Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. – К., 1999. Гаєвський Б. Філософія політики. – К., 1993. Гелей С.Д., Рутар С.М. Основи політології. Навч. посібник. – К., 1999. Пірен M.I. Етнополітика. – К., 1997.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.