телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКниги -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Лексика

найти похожие
найти еще

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
У процесі дослідження були встановлені характерні точки прояву несправностей вузлів сепаратора при їхньому визначенні за рівнем ударних імпульсів і вібрації. За рівнем ударних імпульсів оцінюють стан підшипників вертикального вала барабана, горизонтального вала привода й електродвигуна, а також сполучної муфти і навісних шестеренних насосів. Для контролю використовується індикатор стану підшипників ИСП-1 або вимірник ударних імпульсів SPM-43A. Норми рівня ударних імпульсів, приведені в інструкції до приладів і зумовлюючий стан підшипників каченя, застосовувалися для підшипників горизонтального вала й електродвигуна. Для вертикального вала вони приймалися з урахуванням виправлення на демпфірування (до вимірюваного за допомогою індикаторного шуму рівневі ударних імпульсів додавалося 10 дБ) і порівнювалися з установленими нормами. При цьому необхідно звертати увагу на вибір точок виміру, що повинні розташовуватися на деталях сепаратора, що безпосередньо примикають до корпусів підшипників. Для виміру в крапці 8 рекомендується застосовувати спеціальний болт - звуковід. Стан сполучної муфти приводного насоса визначалося за рівнем ударних імпульсів, обмірюваному на її захисному корпусі. Попередньо на вимірювальному приладі встановлювалося значення 15 дБ. Мірою несправності муфти є значення dBM вище 40—45 дБ. Аналогічно оцінюється стан насоса. За рівнем вібрації сепараторів також оцінюють стан балансування барабана і його привода (стан демпферних пристроїв, рівномірність самоочищення барабана, співвісність привода після ремонту і т.д.). Контроль здійснюється віброметрами. На сепараторах рівень віброшвидкості (мм/з, середнє квадратичне значення) вимірявся на частотах, що відповідають частоті обертання барабана і привода. Норма вібрації дана для октавних смуг. Базове значення рівня вібрації для гарного стану сепараторів знаходиться в межах 2—3,0 мм/с. Показані вібрації дані для умов, коли вплив вібрації від інших джерел на судні не перевищує 1,5 мм/с (перевірка здійснюється по різниці вібрації працюючого і зупиненого сепаратора, по можливості на стоянці судна). До визначення технічного стану за рівнем вібрації необхідно також перевірити кріплення сепаратора до фундаменту. Російсько-український словничок труднощів, які виникли при перекладі: Балансирование – балансування; Вибрация – вібрація; Демпфирование – демпфірування; Запорное кольцо – запірне кільце; Исследования – дослідження; Обслуживание – обслуговування; Очистка – очищення; Подшипник – підшипник; Подшипник качения – підшипник каченя; Ревизия – ревізія; Сравнение – порівняння; Тормоза – гальма; Управление – керування; Червячная передача – черв'ячна передача; Электродвигатель – електродвигун. Тлумачний словничок: Вал – циліндричний стержень призначений для кріплення різноманітних деталей за допомогою яких проводиться передача крутного моменту. Зубчаста передача – система, яка складається з двох зубчастих колес. Використовується для передачі крутного моменту від одного валу до іншого в паралельних площинах. Сепаратор – прилад призначений для відділення однієї речовини від іншої.

Зміст Завдання 1: Навчально-професійна лексика Завдання 2: Культура професійного мовлення Завдання 3: Творча робота Завдання 4: Культура ділового професійного мовлення Перелік літератури Завдання 1. Навчально-професійна лексика Перекласти з російської мови на українську текст; укласти російсько-український словничок труднощів, які виникли при перекладі та укласти тлумачний морської термінології. Диагностирование центробежных сепараторов при обслуживании по состоянию Для разработки системы технического обслуживания по состоянию центробежных сепараторов были проведены экспериментальные исследования связи технического состояния узлов сепараторов с диагностическими (косвенными) параметрами. При этом рассматривались подшипниковые узлы, зубчатые передачи, муфты, насосы в соответствии с вибрационными характеристиками, уровнем ударных импульсов и нагрузки на электродвигатель привода. Сравнение и оценка технического состояния сепараторов по косвенным параметрам с результатами разборки более 50 сепараторов показали удовлетворительное совпадение для многих узлов и деталей, а следовательно, возможность перехода на их обслуживание по состоянию. Были установлены виды работ по техническому обслуживанию, выполняемых по состоянию и регламенту. К работам, производимым по состоянию, относятся: очистка сепараторов (в процессе технического использования), а также его ревизия, включающая переборку вертикального привода барабана, который состоит из вала (шпинделя барабана) с подшипниками и системой демпфирования, горизонтального привода с червячной передачей, подшипников и тормоза, привода насосов и самих насосов, системы управления разгрузкой. При этом переборку можно выполнять полностью или частично. По регламенту в основном осуществляется неразрушающий контроль барабана и вертикального вала в районе посадки барабана и резьбы под гайку его крепления, а также обмерные операции, предусмотренные инструкцией (совмещаемые с очисткой сепаратора). К последним относятся обмеры узлов (положение напорного и управляющего диска по высоте, стык запорного кольца по меткам, положение по высоте и бой шпинделя барабана, зазор в уплотнении подвижного дна барабана), проверка всех уплотнений, червячной передачи и тормоза и др. В процессе исследования были установлены характерные точки проявления неисправностей узлов сепаратора при их определении по уровню ударных импульсов и вибрации (рис. 1). По уровню ударных импульсов оценивают состояние подшипников вертикального вала барабана, горизонтального вала привода и электродвигателя, а также соединительной муфты и навешенных шестеренных насосов. Для контроля используется индикатор состояния подшипников ИСП-1 или измеритель ударных импульсов SPM-43A. Нормы уровня ударных импульсов, приведенные в инструкции к приборам и обусловливающие состояние подшипников качения, применялись для подшипников горизонтального вала и электродвигателя. Для вертикального вала они принимались с учетом поправки на демпфирование (к измеряемому с помощью индикаторного шума уровню ударных импульсов прибавлялось 10 дБ) и сравнивались с установленными нормами.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Особенности литературного стиля ярко проявляются в речи художественной. "СТИЛЬ" ("Де Стейл") (De Stijl) - объединение нидерландских архитекторов и художников в 1917-31. Поиски строгих, геометрически четких композиционных решений объединили архитекторов-рационалистов (П. Ауд, Г. Ритвелд) и представителей абстрактного искусства (П. Мондриан). СТИЛЬ языка -1) разновидность языка, используемая в какой-либо типичной социальной ситуации - в быту, в официально-деловой сфере и т. д. - и отличающаяся от др. разновидностей того же языка чертами лексики, грамматики, фонетики (официально-деловой, разговорный, научный, книжный стиль).2) Индивидуальные особенности чьей-либо речи. СТИЛЬ (Stil) Андре (р. 1921) - французский писатель. Участник Движения Сопротивления. Жизни французских рабочих посвящен роман-трилогия "Первый удар" (1951-53), роман "Обвал" (1960), "Романсон" (1976), "Бог - это дитя" (1979), книга новелл. Государственная премия СССР (1952). СТИЛЬБ (от греч. stilbo - сверкаю - сияю), единица яркости в СГС системе единиц; обозначается сб. 1 сб=104 кд/м2=3,14.104 апостильб=3,14 ламберт. СТИМУЛ (от лат. stimulus - букв. - остроконечная палка, которой погоняли животных, стрекало), побуждение к действию, побудительная причина поведения. СТИМУЛА (лат. пастушья палка - которой погоняют скот), в римской мифологии богиня, побуждающая участников вакханалии к неистовству

скачать реферат Нидерланды

Государственным языком в стране является нидерландский, чаще именуемый голландским, а исторически – фламандским. Начало развития нидерландского языка восходит к XII-XIII в.в, когда зародилась тенденция к языковой унификации, хотя известны отдельный письменные источники на нижнефранских диалектах, созданных в IХ в. В Нидерландах до сих пор сохраняются исторически сложившиеся отличия нидерландского языка от фламандского варианта. Отличается от голландского преимущественно лексикой, но есть и фонетические различия. По данным переписи населения фламандцы составляют всего 12% населения страны. В Нидерландах они сохраняют некоторые специфические черты бытового уклада, которые, однако, постоянно нивелируются. В результате происходит постепенное слияние живущих в приделах Нидерландов голландцев и фламандцев в единую нацию. На нидерландском и фламандском зыках в Европе говорят более 18 миллионов человек. В северных прибрежных районах Нидерландов. Включая Западно-Фризские острова, проживают фризы, численность которых не превышает 25 тысяч человек. Они говорят на фризском языке, родственном голландскому.

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
 Философия (Учебник)

Но вернемся к понятию "культура". Важный поворот в интерпретации этого термина произошел в Германии. Сначала понятия культура и цивилизация развивались там так же, как в других странах, но в конце XVIII в., прежде всего И.Г. Гердером, было сделано едва ли не решающее нововведение в истории изучения культуры: он заговорил не о культуре, а о культурах. Другим важным нововведением несколько более позднего времени стало характерное для Германии и редко встречающееся как в обыденной, так и в научной лексике прочих европейских языков противопоставление понятий "культура" и "цивилизация" [2]. О том, что это означало для видения культуры человечества и для философского осмысления культуры, речь пойдет ниже. 2 Об этом пойдет речь далее в этой главе в разделе "Культура и цивилизация". Если попробовать подвести итог лингвистического развития за эти несколько столетий, то можно выделить четыре основных смысловых составляющих слова культура в современных европейских языках: 1) абстрактное обозначение общего процесса интеллектуального, духовного, эстетического развития как человечества в целом, так и общественных групп и даже отдельных личностей; 2) обозначение состояния общества, основанного на праве, порядке, мягкости нравов и т.д.; 3) абстрактное указание на особенности способа существования или образа жизни, свойственных какому-то обществу, какой-то группе людей, какому-то историческому периоду; 4) абстрактное обозначение форм и продуктов интеллектуальной, и прежде всего художественной деятельности: музыка, литература, живопись, театр, кино и т.д

скачать реферат Юридическая техника и язык права (на примере правовых актов органов государственной власти Нижегородской области)

Специфические обороты и лексика уголовного и уголовно-процессуального права не рассматриваются. Право нуждается в таких языковых средствах, которые бы точно обозначали правовые понятия и грамотно выражали мысль законодателя. Вероятно, этим объясняется постоянный, неугасающий интерес юристов к языку права. Какую бы цель ни ставили перед собой исследователи, все они сходятся во мнении, что язык права довольно специфичен и нуждается в улучшении. Для того чтобы эффективно выполнять функцию волеизъявления, правовые акты должны быть безупречными как по содержанию, так и по форме. Язык закона предельно точен. Как уже было отмечено выше, юриспруденция, как и другие отрасли науки, оперирует определенными терминами, для этого используется лексика различных стилевых пластов, от книжного («утратить», «воспрепятствовать», «налагать», и официально-делового («урегулировать», «недопоставка») до разговорного («текучесть кадров»). Стремлением к точному обозначению различных юридических понятий объясняются и активные словообразовательные процессы в языке юристов. Большинство этих слов, например дано в толковых словарях с пометой «юр.»; существительные «способствование», «поставление», «воспрепятствование», «наймодатель» и причастие «управомоченные» в словарях вообще не зарегистрированы.

 О нас с мамой

Я думаю, что при стечении обстоятельств, любой желающий может трахнуть мамочку, просто некоторые не признаются, что хотели или хотят этого. Вот вы, например, готовы ли со стопроцентной гарантией сказать, что, если ваша мать, сексапильная пожилая женщина, вихляя, как уличная блядь, бедрами, подойдет к вам на каблучках и, шурша прозрачным капроном, прижмется всем телом, готовы ли вы сказать, что в штанах ничего особенного не произойдет? Я думаю,что - нет. P.S. Знаю по себе, что тем более веришь написанному, чем суше и официальнее текст. К сожалению, образование не позволяет, все время хочется, ввернуть какой-нибудь литературный оборот. Поверьте, все это правда, до последнего слова. Мы живем в Москве. Я уже когда-то попытался выйти в мир в Инете, но все просят прислать фотографии или поучаствовать. Никаких фотографий нет. Ни о каком участии не может быть и pечи. Есть архив из блужданий по сети, ссылки, пароли. Меняюсь в ответ. Прошу прощения, если кого покоробила ненормативная лексика в моей истории.

скачать реферат Лингвистика

Согласно выдвигаемой лингвистической концепции, содержательный план слова членим и одним лексическим понятием не исчерпывается. Он включает и те непонятийные «семантические доли» (термин авторов), которые вызывают у человека совокупность определенных знаний, сопряженных с некоторым смыслом, и образует тот самый лексический фон, который вместе с лексемой и лексическим понятием составляет структуру слова: Как уже было сказано выше, основная цель изучения культурного компонента значения - не только теоретическое изучение связи языка и культуры, но и чисто практическая необходимость преподавания иностранного языка в неразрывной связи с обслуживаемой им культурой. Поэтому на примере русского языка рассмотрим, например, безэквивалентную лексику. Ее характерная черта - непереводимость на другие языки с помощью постоянного соответствия, несоотнесенность с некоторым словом другого языка. Это конечно не означает, что безэквивалентные слова принципиально непереводимы, важно то, что такой перевод бывает возможен со значительными информационными потерями и с нарушением узуса языка, на который переводят.

скачать реферат Социокультурный компонент содержания обучения как средство повышения мотивации изучения иностранных языков на среднем этапе общеобразовательной школы

Информация о культуре страны изучаемого языка имеется в СО у большинства ведущих методистов и имплицитно присутствует в таких компонентах как экстралингвистический и методический. Наиболее широко лингвострановедческий материал представлен у Р. К. Миньяр-Белоручева, который включает в знания и лексический фон, и национальную культуру, и национальные реалии. Достаточно полно социокультурный компонент реализован в подходе Никитенко Осияновой, где представлены все составляющие этого компонента (см. таблицу №1) На начальном и среднем этапе обучения ИЯ в средней школе знания включают в себя прежде всего языковые знания и знания национальной культуры. Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров утверждают, что все уровни языка культуроносны, то есть имеют страноведческий план. Наиболее целенаправленным представляется обращение именно к лексике с «культурным компонентом»; безэквивалентной и фоновой. Таблица №1 Культурный компонент Знания Навыки и умения (речевого и неречевого поведения) Языковые Национальная культура (без (национальные реалии, мимика, эквивалентная и позы, жесты, речевой этикет, фоновая лексика) социальная символика) У изучающих ИЯ одновременно с усвоением каждой лексемы формируется ассоциируемое с ней лексическое понятие.

скачать реферат Южнодунайские диалекты румынского языка

Присутствие в языке арумын и дакорумын идентичных по форме и значению древнегреческих элементов, элементов, общих с албанским языком, а также древнеславянских элементов, приводит к выводу о том, что арумыны находились в контакте с дакорумынами. Причем какое-либо единство этих двух групп румын может быть признано только если допустить, что предки арумын до IX - X веков проживали на северо-востоке Балканского полуострова и не являются автохтонным населением на территории настоящего проживания. Эта гипотеза подтверждается и линией Жиречека. Арумыны могли сформироваться только на романизованной территории, т.е. севернее линии Жиречека. Если признать арумынское население автохтонным на месте настоящего проживания, невозможно будет объяснить тот факт, что, проживая на территориях, значительно отдаленных друг от друга, арумыны и дакорумыны носят одинаковое этническое имя и говорят на столь близких языках (имея в виду идентичную структуру латинского элемента, сходные эволюционные процессы, общие древние лексические заимствования (греческие и славянские), а также лексику, общую с албанским, т.е происходящую из единого трако-дакийского субстрата). Румынский лингвист Т.Капидан, поддерживая идею генезиса большей части арумын на севере Балканского полуострова, считает все же возможной автохтонность некоторой части арумынского населения, в основном населения Пинда, на местах современного проживания.

скачать реферат Internet

InternetAl aVis a разрешает поиск по ключевым фразам, при этом она имеет довольно большой фразеологический словарь. Кроме всего прочего, при поиске в Al aVis a можно задать имя поля, где должно встретиться слово: гипертекстовая ссылка, apple , название образа, заголовок и ряд других полей. К сожалению, подробно процедура ранжирования в документации по системе не описана, но видно, что ранжирование применяется как при простом поиске, так и при расширенном запросе. Реально эту систему можно отнести к системе с расширенным булевым поиском. Yahoo. Данная система появилась в Сети одной из первых, и сегодня Yahoo сотрудничает со многими производителями средств информационного поиска, а на различных ее серверах используется различное программное обеспечение. Язык Yahoo достаточно прост: все слова следует вводить через пробел, они соединяются связкой A D либо OR. При выдаче не указывается степень соответствия документа запросу, а только подчеркиваются слова из запроса, которые встретились в документе. При этом не производится нормализация лексики и не проводится анализ на "общие" слова. Хорошие результаты поиска получаются только тогда, когда пользователь знает, что в базе данных Yahoo информация есть наверняка.

Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее
Отделитель косточек вишни "Mayer & Boch", 1,5 л, механический (арт. 25985).
Когда вам захочется приготовить вишневый пирог или варенья вишневое без косточек, вы стараетесь выделить больше времени, так как оно уйдет
477 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Способы перевода просторечия, использованного в романе А. Силлитоу "Ключ от двери", на русский язык

Используя выше указанный метод, мы сравниваем английское просторечие с его русским переводом, пытаемся провести аналогию, выяснить какими средствами передается на русском языке английское просторечие, а в случае если оно не отражается вообще установить причины данного факта. С помощью переводческого сопоставительного анализа выявляются способы и приемы передачи английского просторечия на русский язык, более того устанавливаются и моделируются принципы перевода в целом. ГЛАВА 1 Просторечия и их классификация Просторечия – слова, выражения, формы словообразования и словоизменения, черты произношения, отклоняющиеся от литературной нормы и имеющие оттенок стилистической сниженности. Под английским лексическим просторечием понимается сложная лексико-семантическая категория – определенный фрагмент национального состава языка, т.е. известным образом упорядоченное и обладающее общей структурой иерархическое целое, представляющее совокупность социально детерминированных лексических систем (жаргоны, арго) и стилистически сниженных лексических пластов («низкие» коллоквиализмы, сленгизмы, вульгаризмы), которые характеризуются существенными различиями и расхождениями в основных функциях и в социолексикологическом, прагматическом, функционально-семантическом и стилистическом аспектах.

скачать реферат Словообразовательные модели неологизмов в современном английском языке

Однако в теории неологии в англистике имеется еще много проблемных областей исследования. К ним относится в первую очередь системный анализ факторов, этапов, механизма появления новых слов и значений в плане как экстралингвистической (социолингвистической или функционально-прагматической соотнесенности), так и собственно лингвистической обусловленности преобладающих продуктивных моделей в языке. Бесспорно установлено, что такие функционально-стилистические разновидности современного английского языка как стиль и язык средств массовой коммуникации (пресса, телевидение, радио), такие сферы общественной жизни как реклама, деловое общение, наука, техника, электроника, медицина, политика, финансы, мода являются в силу ряда социолингвистических причин основными «поставщиками» новой лексики в современном английском язык. Специалисты, работающие в этой области, выделили в качестве ключевого вопроса неологии обобщение и систематизацию теоретических наработок, построение межпредметных связей (как с лингвинистическими, так и с нелингвинистическими науками), в особенности со словообразованием, этимологией, семасиологией, лексикологией, стилистикой, социологией, социо- и психолингвистикой и т.д. В области неологии имеется множество нерешенных как в теоретическом, так и в практическом плане проблем.

скачать реферат Фразеологический анализ ФЕ с компонентом-соматизмом Mund/рот в немецком и русском языках

Отсюда вытекают следующие цели данной работы: выявить на основе анализа соматических фразеологизмов с компонентом «Mu d» лексико-семантические группы, опираясь на доступные для выделения в структуре значения данной знаменательной лексемы составляющие; проследить, насколько это позволит сделать имеющийся в нашем распоряжении эмпирический материал, вариативность в окказиональном и узуальном употреблении данных фразеологических единиц. Достигнуть поставленные цели представляется возможным лишь после решения ряда задач, связанных с выработкой теоретической базы анализа и предварительным сбором материала для него: необходимо на основе рассмотрения существующей научной литературы освоить базовые категории теории фразеологии, уделяя особое внимание вопросам, связанным с семантикой фразеологических единиц, спецификой их грамматической организации, их внутренней классификации, критериям этой классификации. надлежит собрать материал для анализа, используя доступные словари и справочники. В осуществлении поставленных целей и задач нам придётся обратиться к накопленному в науке богатому опыту, представленному работами И.И. Чернышевой, А.В. Кунина, А.Д. Райхштейна, Н.М. Шанского, В.В. Виноградова, Н.Н. Амосовой, В.Г. Гака, А.Г. Назаряна и других. По соматической фразеологии в нашей науке писали В.П. Шубина, Т.Н. Чайко, Т.Н. Феруленковой, Н.Ф. Пистрака и других. Глава 1. Сущность и основные признаки фразеологичности.

скачать реферат Сниженная лексика в современном немецком языке; источники пополнения и особенности функционирования в молодежном сленге

Применительно к филологии эта тенденция выражается в обращении интересов современных исследователей к живой разговорной речи, к дискурсу в его ежедневном, бытовом выражении. Экспрессивность, образность, живость, подвижность состава, некоторая социальная кодированность – все эти качества разговорного пласта современной лексики привлекали и привлекают многих ученых, в числе которых необходимо назвать имена Г. Эманна, В.Д. Девкина, Б.А. Ларина, Т.Г. Никитиной, Г.В. Быковой и других. В настоящее время нельзя сказать, что вопрос выделения, классификации, исследования и «регулирования» потребления в дискурсе сниженной лексики относится только к лингвистической проблематике. Этой проблемой занимаются такие науки, как психология, социология, педагогика, группа юридических наук, а также, как показал опыт последних лет, этим вопросом занимаются даже парламенты различных стран. Социальные изменения, связанные с изме­нениями в структуре общества, приве­ли к определенному расшатыванию традиционных литературных норм. Это находит отражение не только в увеличении количества речевых оши­бок, но и в существенном изменении словарного состава языка.

скачать реферат Структурно - семантические особеннности спортивной фразеологии современного английского языка

Have o kick lef – быть без сил, выдохнуться, измучиться, быть не в состоянии сопротивляться (первоначально – боксёрский жаргон). Figh back o he ropes – бороться до конца, оказывать отчаянное сопротивление (первоначально – боксёрский жаргон). hrow i he owel – сдаваться, признавать себя побеждённым (первоначально – боксёрский жаргон) и др. Следует так же отметить, что стилистически спортивные фразеологические единицы относятся к жаргону, разговорной сфере или стилистически нейтральны. Архаизмы, поэтическая лексика и др. в спортивной фразеологии не о отражены или отражены крайне в крайне ограниченных объёмах. По частоте употребления наибольшее число фразеологических единиц спортивной фразеологии происходят из трёх видов спорта: бокса, конного спорта и бейсбола (20%, 20% и 15% соответственно). Рассматривая фразеологические единицы из бокса невозможно не обратить внимания на то, что только 35% от их числа принадлежат к жаргону или разговорной сфере и 65% - стилистически нейтральны. Примеры жаргонизмов и разговорных фразеологических единиц бокса: Se d smb. o grass – повалить кого – то, сбить с ног. Lower he boom – сурово обращаться с кем – то, критиковать, наказывать кого – то.

Сковорода-сотейник алюминиевая с антипригарным покрытием "Alpenkok" AK-1007/28N "Brown Marble", 28.
Диаметр: 28 см. Высота: 7,5 см. Толщина дна: 4 мм. Сковорода-сотейник из литого алюминия. Высококачественное внутреннее антипригарное
856 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Машинка "Кабриолет. Шейх".
Игрушечный кабриолет «Шейх» представляет собой уменьшенную модель настоящего роскошного автомобиля. Машинка изготовлена из гладкого
567 руб
Раздел: Пластиковые машинки
Замок для коляски "Flipper".
Замок для колясок Flipper оснащен надежным механизмом, защищенным также специальной крышечкой от влаги, грязи и пыли. Замок Flipper
388 руб
Раздел: Прочие
скачать реферат Русские заимствования в английском языке (Russian borrowings in English language)

Как в области звукового состава, так и в области грамматического строя и лексики на протяжении истории языка происходили значительные, то более постепенные, то более быстрые изменения, в большинстве случаев в силу внутренних законов его развития, а иногда, особенно в области словарного состава, под влиянием внешних воздействий, связанных с историческими судьбами английского народа. Изменения затрагивают все стороны (уровни, ярусы, аспекты) языковой структуры, но действуют в них по-разному. Историческое развитие каждого уровня зависит от конкретных причин и условий, стимулирующих сдвиги в лексическом составе языка, в его фонетической (фонологической) организации, в его грамматическом строе. Словарный состав языка находится в состоянии непрерывного изменения. Эта подвижность и изменчивость обусловлена тем, что язык, и в первую очередь его словарный состав, непосредственно связаны как с производственной, так и со всякой иной общественной деятельностью людей. Для того, чтобы язык мог полноценно выполнять свою основную фнкцию – функцию важнейшего средства общения – его словарный состав должен быстро реагировать, отражать и фиксировать изменения, происходящие во всех сферах жизни и деятельности людей: в производстве, в науке, в мировоззрении, в общественно-экономических отношениях, в быту.

скачать реферат Бахтин М.М. "Проблемы речевых жанров"

Бахтин М.М. "Проблемы речевых жанров" Характер и формы использования языка так же многообразны, как и формы человеческой деятельности. Язык используется в форме конкретных высказываний участников какой-либо человеческой деятельности. Конкретные единичные высказывания могут быть как письменными, так и устными. Эти высказывания отражают условия и задачи каждой области человеческой деятельности не только содержанием, но и стилем, отбором средств языка (лексика, фразеология, грамматика), композицией. Итак, каждая сфера использования языка вырабатывает свои типы высказываний, которые мы называем «речевыми жанрами». В каждой сфере деятельности существует целый набор речевых жанров. Последние особенно разнообразны. К ним относятся и бытовой диалог, и рассказ, и письмо, и приказ, и разнообразные деловые документы. Проблема речевых жанров никогда не ставилась особняком, вероятно из-за того, что функциональная разнородность обобщает черты конкретных речевых жанров. Литературные жанры изучались с древнейших времен, но никогда не считалось, что эти жанры имеют иное происхождение, отличное от происхождения речевых жанров и схожи с ними только в языковой природе.

скачать реферат Основы социокультурного проектирования

Сегодняшнее сверхценное отношение к прошлому выражается в повышенном интересе к отечественной истории и культуре, в массовых движениях историко-культурной и патриотической направленности, которые стремятся преодолеть кризис национально-культурной идентичности путем врастания в прошлое, обретения там своих духовных корней. Вместе с тем существуют определенные сложности реализации принципа сохранения (и в рамках проектирования, и в сфере культурной политики в целом). Парадокс заключается в том, что культура России всегда тяготела к сохранению, а государственная политика очень часто была ориентирована на изменение. Это особенно ярко проявилось в первые годы Советской власти, когда насильственное изменение было центральной идеей культурной политики. Даже в формулировках задач культурной революции преобладала разрушительная лексика (например, строительство новой культуры мыслилось как это уничтожение старой, т.е. культуры крестьянства, дворянства, духовенства. Задача повышения уровня грамотности населения формулировалась также негативно — как “ликбез”, т.е. “ликвидация” неграмотности). Сегодня мы понимаем, что искусственное и во многом насильственное стимулирование процессов изменения в ущерб естественно-историческим темпам и объективным закономерностям саморазвития культуры в реальности оказалось ее разрушением.

скачать реферат Основные проблемы культуры речи в СМИ

Под речью понимают использование человеком языковых богатств в жизненных ситуациях, результат процесса формулирования и передачи мысли средствами языка. Речь отдельного говорящего обладает особенностями произношения, лексики, структуры предложений. Таким образом, речь конкретна и индивидуальна. Письменная Устная Монологическая Диалогическая Выделяют следующие виды речи: Внешняя Внутренняя Мысль начинает формироваться во внутренней речи. Ее механизм был исследован в начале XX века психологом Л. С. Выготским. Эта речь беззвучна, непроизносима, включает образы, отличается от внешней степенью языковой сформированности: опускается большинство второстепенных членов предложения, в словах русского языка выпадают гласные, не несущие смысловой нагрузки. Вся духовная жизнь человека - его размышления, планы, споры с самим собой, переработка увиденного и услышанного протекают в скрытой форме, на мыслительном уровне. Внутренняя речь «работает» всегда, исключая лишь глубокий сон. Перевод внутренней речи во внешнюю часто связан с трудностями. Именно об этом этапе порождения высказывания говорят: «На языке вертится, а сказать не могу».

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.