телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАЭлектроника, оргтехника -30% Бытовая техника -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Наука семіотика

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Мабуть, точніше б говорити не про суміжність форми і змісту, як це прийнято традиційно, а про наявність між ними певних причинно-наслідкових зв'язків. Нарешті, символами (або символічними знаками) називаються знаки, для яких зв'язок між формою і змістом встановлюється довільно, за угодою, що стосується саме даного знака. Для іконічних і индексальных знаків форма дозволяє здогадатися про зміст знака навіть не знайомому з ним адресату. Що ж до символічних знаків, то їх форма сама по собі, тобто зовні спеціального договору, не дає ніякого уявлення про зміст. Ф. де Соссюр говорив в цьому випадку про невмотивованість вибору означає або відсутність природного зв'язку між означаемым і що означає. Наприклад, знак складання « » ніяк не пов'язаний з самою цією арифметичною операцією: ні схожістю, ні суміжністю, ні причинно-наслідковими зв'язками. Їх зв'язок довільний в тому значенні, що визначається особливою угодою, або конвенцією, що обумовлює використовування відповідного значка для передачі даного значення. Серед мовних знаків переважна більшість відноситься до символів. Це і дозволило Ф. де Соссюру говорити про довільність мовного знака. Між тими, що означають російської, англійської і німецької мов стіл, able і isch мало загального, хоча всі вони позначають одне і те ж: 'стол'. Довільність означає, проте, не свободу вибору форми знака взагалі, оскільки в рамках однієї знакової системи цей вибір обмежений: наприклад, по-англійськи відповідне значення виражається словом able і ніяким іншим. Довільний сам зв'язок між означаемым і що означає, встановлювана і визначувана мовною конвенцією, а не якимись природними причинами. Втім, в мовах є і слова, що означають яких схожі на означаемые (тобто іконічні знаки). Такі звуконаслідування, або идеофоны: і-го-го, няв-няв, бр-р-р, апчхи і ін. Іконічним знаком може бути не тільки слово. Так, по зауваженню Р.О. Якобсона, іконічним є порядок слів у фразі Прийшов, побачив, переміг, оскільки лінійний порядок слів повторює послідовність відповідних дій. До индексальным мовних знаків традиційно відносять особисті і вказівні займенники і деякі інші займенникові слова (я, ти, це, тут, зараз і ін.). Робиться це по аналогії з жестами, хоча навряд чи тут доречно говорити про суміжність або причинно-наслідкові зв'язки. Відповідно до способу сприйняття означає знаки діляться на зорові, слухові, дотикові, нюхові і смакові. В людській комунікації використовуються в основному перші три типи. Так, мовні знаки відносяться до першого або до другого типу (письмова і усна форми). До зорових знаків відносяться також сигнали світлофора, регулювальника, дорожні знаки, міміка, жести, пози і т.д. Серед слухових знаків можна відзначити гудки і сирени, дзвінки (телефонні, шкільні і ін.), постріл стартового пістолета і т.п. До розряду дотикових знаків належать, наприклад, жести-торкання: поплескування, потиску, погладжування і ін. Для сліпих і глухих людей цей вид знаків стає основним. В комунікації багатьох видів тварин особливу роль грають нюхові знаки. Наприклад, ведмеді і інші дикі тварини позначають житло клаптями шерсті, що зберігає запах, щоб відлякати чужака і показати, що дана територія вже зайнята.

1. Семіотика як наука Семіотика, наука про знаки. Семіотика з'явилася на початку 20 в. і із самого початку була метанауку, особливого роду надбудову над цілим поряд наук, що оперують поняттям знака. Не дивлячись на формальну институционализацию семіотики (існують семиотическая асоціація, журнали, регулярно проводяться конференції і т.д.), статус її як єдиної науки дотепер залишається дискусійним. Так, інтереси семіотики розповсюджуються на людську комунікацію (у тому числі за допомогою природної мови), спілкування тварин, інформаційні і соціальні процеси, функціонування і розвиток культури, всі види мистецтва (включаючи художню літературу), метаболізм і багато що інше. Ідея створення науки про знаки виникла майже одночасно і незалежно у декількох вчених. Засновником семіотики вважається американський логік, філософ і природодослідник Ч. Пирс (1839–1914), який і запропонував її назву. Пірс дав визначення знака, первинну класифікацію знаків (індекси, ікони, символи), встановив задачі і рамки нової науки. Семіотічеськіє ідеї Пірсу, висловлені в дуже нетрадиційній і важкій для сприйняття формі, так до того ж в далеких від круга читання учених-гуманітаріїв виданнях, здобули популярність лише в 1930-х роках, коли їх розвинув в своїй фундаментальній праці інший американський філософ – Ч. Моріс, який, крім всього іншого, визначив і структуру самої семіотики. Подальший розвиток підхід Пірсу отримав в роботах таких логіків і філософів, як Р. Карнап, А. Тарській і ін. В основі семіотики лежить поняття знака, що розуміється по-різному в різних традиціях. В логико-філософській традиції, висхідній до Ч. Моррісу і Р. Карнапу, знак розуміється як якийсь матеріальний носій, що представляє інше єство (в окремому, але найважливішому випадку – інформацію). В лінгвістичній традиції, висхідній до Ф. де Соссюру і пізнішим роботам Л. Ельмсльова, знаком називається двостороннє єство. В цьому випадку вслід за Соссюром матеріальний носій називається тим, що означає, а то, що він уявляє, – означаемым знака. Синонімом «означає» є терміни «форма» і «план виразу», а як синоніми «означаемого» використовуються також терміни «зміст», «план змісту», «значення» і іноді «значення». Інше ключове поняття семіотики – знаковий процес, або семиозис. Семіозіс визначається як якась ситуація, що включає певний набір компонентів. В основі семиозиса лежить намір особи А передати особі б повідомлення В. Лицо А називається відправником повідомлення, особа б – його одержувачем, або адресатом. Відправник вибирає середовище Г (або канал зв'язку), по якому передаватиметься повідомлення, і код Д. Код Д, зокрема, задає відповідність означаемых і що означають, тобто задає набір знаків. Код повинен бути вибраний так, щоб за допомогою тих, що відповідних означають можна було скласти необхідне повідомлення. Повинні також підходити один до одного середовище і що означають кода. Код повинен бути відомий одержувачу, а середовище і ті, що означають повинні бути доступний його сприйняттю. Таким чином, сприймаючи ті, що означають, послані відправником, одержувач за допомогою коду переводить їх в означаемые і тим самим приймає повідомлення.

Структуруюча функція знаків сприяє організації систем психічних процесів в процесах прийому і переробки інформації. Тим самим знаки грають двояку роль в діяльності людини: з одного боку, вони беруть участь в управлінні перетвореннями об'єкту, з другого боку, організовують психічну, розумову діяльність суб'єкта. Це обумовлено ще і тим, що знак завжди функціонує не ізольований, а лише як елемент певної знакової системи. 3. Функції знаків На основі узагальнення літературних даних і досліджень можна визначити шість функцій знаків і знакових систем в діяльності людини: сигнальну — як спонука до діяльності: знак виступає в ролі сигналу; наочно-образну — як опору для зовнішньої і внутрішньої наочності при рішенні оперативних задач в діяльності (знаки-ознаки, знаки- символи, іконічні знаки); інформуючу — про стан і характеристики предметів і явищ, що позначаються (кодові знаки); інтеграційну — об'єднання і ущільнення інформації в знаку або ЗС за рахунок узагальнення в числовому значенні і багатовимірності знакових систем, що використовуються (складені знаки); структуруючу — організуючу і настроюючу систему прийому і переробки знакової інформації; комунікативну — як засіб організації даного спілкування. Результатом переробки інформації є формування образно-понятійної моделі діяльності, а також оперативних образів, що відображають взаємозв'язок знаків і позначених предметів. Процес формування цієї моделі має три ступені: • виділення інформативних блоків (формування семантичних груп і комплексів, які забезпечують найбільшу ефективність рішення задачі); • формування на основі інформативних блоків семантичного поля і простору, найхарактернішого для даного типу діяльності; • локалізація інформативних пунктів шляхом уявного встановлення просторово-часових орієнтирів або опорних осей, які необхідні для визначення взаємозв'язків об'єктів, що позначаються. Наочність нами розглядається в двох аспектах: як схожість знака із зовнішнім виглядом предмету (зовнішня наочність), що позначається, і як відволікання і виділення з об'єкту найістотніших сторін і відносин, необхідних для успішного вирішення задачі в діяльності, і представлення їх в знаку так, щоб вони давали можливість відразу відтворювати корисну інформацію, як би «бачити» рішення задачі (внутрішня наочність). Таким чином, при формуванні образно-понятійної моделі діяльності створюється інформаційна система зорових образів, вербальних і семантичних компонентів, які об'єднуються для вирішення певних оперативних задач і виконують в цьому процесі різні функції: пізнавальні і керівники. 4. Семиотическая модель споживання на прикладі моделі Джудіт Уїльямсон Професор Мідлсекського університету Джудіт Уїльямсон вважає, що реклама виконує функцію, яку виконують також мистецтво і релігія. Це створіння структур значень. В числі іншого вона пояснює це тим, що недостатньо брати до уваги характеристики рекламованих об'єктів, а то, що ці значення значать для нас. , то саме чай виявляється здатним розв'язати проблеми соціального, а не фізіологічного толку. Реклама оповідає про об'єкти бажання, тому вона і володіє для нас певною привабливістю. Мир бажань - це і є мир реклами.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Лечение собак (сборник)

Неполноценная и несбалансированная пища понижает способность к оплодотворению и часто является причиной рождения слабого, нежизнеспособного потомства. 4. Огромную роль правильное питание собак играет в племенном деле - в поддержании и совершенствовании существующих и создании новых пород и типов собак. Неправильно составленный рацион ухудшает не только самих собак, но сказывается на качестве и потомства, т.е. изменяет их наследственность. В связи с этим, организовать правильное питание собак возможно лишь при регулировании количества и вкуса скармливаемой пищи применительно к физиологическим потребностям животных, т.е. кормить собак следует по соответствующим нормам, полноценной и сбалансированной пищей, с учетом качества и взаимодействия белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов в пищевых продуктах. Как недостаточное, так и избыточное питание вредно для здоровья собак. С лучшими пожеланиями, С.Хохрин. Профессор, доктор сельскохозяйственных наук СЕМЬ ЗАПОВЕДЕЙ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ СОБАК Пусть не действует на вас, читатель, магия числа 7

скачать реферат Мовознавство як наука

Від­мінність між мовознавчим і літературознавчим під­ходами до вивчення мови художнього твору, на думку В. В. Виноградова, в тому, що лінгвіст іде у вивченні мови художнього твору від мовних одиниць і катего­рій, їх організації до художньо-естетичного змісту твору, а літературознавець, навпаки, — від ідейно-художнього змісту до його втілення засобами мови. З мовознавст­вом і літературознавством (філологією) тісно пов'яза­на герменевтика — мистецтво тлумачення текстів, учення про принципи їх інтерпретації, розуміння. Із природничих наук мовознавство пов'язане з біо­логією, анатомією, фізіологією, психологією, медици­ною, географією, семіотикою, фізикою, математикою, кібернетикою, інформатикою. Ще на початку XIX ст. представники порівняльно-історичного мовознавства, зокрема А. Шлейхер, застосу­вали дарвінську теорію еволюції, що стало основою на­туралістичного напряму в мовознавстві. На сучасному етапі зв'язок мовознавства з біологією засвідчується американською генеративною лінгвістикою (Н. Хомсь-кий та його послідовники), особливо гіпотезою вродже­них мовних структур. Дослідження можливого спадко­вого характеру мовних здібностей людини, що пов'яза­но з проблематикою глотогенезу, та ідея моногенезу мови також спираються на біологічне підґрунтя.

Горка для ванной "Веселое купание".
"Веселое купание" - это удивительная водная горка, в виде спирали, по которой съезжают фигурки зверей на спасательных кругах и
569 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
 Иисус Христос или путешествие одного сознания (главы 1 и 2)

У Тани же путь уже начат. Начат он с внешней науки - семья, дети. Поэтому сейчас ей нужно набираться терпения, наблюдательности и, выравнивая Карму, выпрямлять свой Путь. Дома все нормально. Огород посадил весь. Почти все деревья набирают цвет: вишня, слива, абрикос, груша, ранет. На вишне и, наверное, на ранете будут ягоды. На остальных - уверенности нет, но есть надежда. Хорошо перезимовала клубника. Я ее рассадил рядами и периодически поливаю. Малина тоже должна быть хорошей. Я ее в прошлом году проредил, обеспечив лишней всех соседей. У нас же оставил прутья толщиной с мой палец (диаметр 1 см), высотой 1,5-2 м. По теории малина должна быть отборной. Я ее почти всю (на днях довяжу) подвязал и пообламывал верхушечные почки. Посадил 2 мешка картошки. Посадил много бахчевых. Сейчас на огороде почти все сделано (кроме дома и двух рядов малины). Остается только рассада в начале июня. Парник работает хорошо. Скоро ожидаю первую редиску. Там растут часть помидоров, перца, баклажанов, капуста и арбузная рассада. Он снимает столько проблем с выращиванием и транспортировкой рассады

скачать реферат Культура ХХ века: противоречия и проблемы

Типичными   искусствами  авангарда   являются футуризм,  сюрреализм,  дадаизм. Главное  различие  между модернизм и  авангардом  заключается  в  том, что хотя  оба направления  стремятся создать  нечто  принципиально  новое, но модернизм рождает это  новое исключительно  в  сфере  художественной формы  (говоря  в  терминах  семи отики),  в  сфере  художественного синтаксиса  и семантики,  не затрагивая  сферу  прагматики.  Авангард затрагивает  все три  области, делая  особенный  упор  на  последней. Авангард  невозможен  без активного  "художественного  антиповедения", без  скандала,  эпатажа. Модернизму это  все  не  нужно. Модернист  ведет  себя,  как обычный  художник  или  ученый:  он  пишет  свои  замечательные  картины, романы   или  симфонии   и  обычно не  стремится  утвердить  себя перед  миром  таким   активным  способом,  как  это  делают  авангардисты. Наоборот,  для  модерниста скорее  характерен  замкнутый  образ жизни,  а  если  модернисты объединяются  в  какие-то  кружки, то ведут они  себя исключительно  тихо и даже академично.

 Рекламный текст. Методика составления и оформления

Не случайно император Петр Великий, заронив в почву молодой российской науки семена археологии и палеонтологии, высочайше повелел в своем указе: «Ежели кто найдет в земле какия старыя вещи, а имянно: каменья необыкновенные, кости скотския, рыбьи или птичьи, не такия, какие у нас ныне есть, також бы приносили, за что давана будет довольная дача»[106] [курсив автора.P С.Б.]. Означенный принцип получил широкое распространение в рекламе пищевых продуктов. Например, чай непременно «душистый» и «ароматный». На первый взгляд перед нами синонимы, единый смысл которых «обладающий сильным запахом». Но понятие «душистый» делает в воображении читателя (слушателя, если текст устный) запах не только сильным, но и стойким, а заодно не резким. Сильной бывает и вонь отбросов, однако душистым может быть только запах, не вызывающий неприятных ощущений. И следующее слово усиливает образ приятного запаха. «Ароматный» это не просто приятный, но великолепный, своеобразная «радость для носа». Два слова в сочетании взаимодополняют друг друга и обусловливают красочность, насыщенность смыслообраза, апеллирующего к положительным эмоциям

скачать реферат Деятельность предприятий в условиях перехода к рыночной экономике (конспект лекций)

А все общественные взаимодействия он трактует как рыночные процессы, которые протекают с свойственным РЭ правилам игры, независимо от того, что останется «игрой» – бизнес, правительство, наука, семья, дорожное движение, баскетбол или шахматы , и что все участники игры должны соблюдать эти правила – правила РЭ. Механизм общественного сотрудничества и взаимодействия П.Хейне демонстрирует примером автомобильно-транспортного движения в большом городе. Подобный же подход к управлению, основанный на рыночном механизме смешанной экономики, изложен в самом распространенном на Западе учебнике «Экономикс» под авторством П. Сальсона и В.Нордхауа.(см. «Экономические науки», 1990, №№1-12). Как видим управление производством трактуется неоднозначно. В широком смысле управления включает: 1. Цели, стратегию управления. 2. Принципы, т.е. правила управления. 3. Функции управления. 4. Методы управления. 5. Культуру управления. Постановка целей управления позволяет видеть перспективу, подчинять ей действия и решения данного (текущего ближайшего) времени, выявить противоречия и определить способы и формы их разрешения, утверждать и развивать новые социально-экономические отношения – ныне двигаться по пути к РЭ.

скачать реферат Уявлення про еволюцію первісної людини

По-друге, є культурологічна ідея, що трактує походження людини не як процес поступового розвитку свідомості людини, а як процес, сутність якого задається ззовні, проектом людини даної культури, і стверджуюча, що не можна говорити про людину взагалі. По-третє, походження свідомості людини пояснюється впливом знаків, язика, спілкування. Сучасна семіотика встановила, що зв'язок зовнішнього й внутрішнього планів людини здійснюється через знак, що має значення (внутрішній план), і його втручання у діяльність людини як її знакове знаряддя й засіб (зовнішній план). Є ще один підхід - гіпотеза про прибульців - представниках позаземних цивілізацій. Тут, як і у випадку з релігійним рішенням цього питання, для прийняття такої позиції потрібні неабияка фантазія й віра в надприродне. Об'єднаємо другий і третій підходи, тому що в обох випадках головним фактором походження свідомості людини виступає культура (адже кожна культура має свій космос, систему). Така культурологічна позиція в поясненні людини - на відміну від погляду на нього як на біологічний вид, характерного для антропологічної палеонтології.

скачать реферат Когнітивна лінгвістика

Фрейм не є закритою структурою. Він може доповнюватися шляхом поглиблення інформа­ції про ситуацію, образного (символічного, метафорич­ного та ін.) уявлення про неї. Ідея фреймів знайшла своє застосування в дослі­дженні механізмів розуміння природної мови. Ч. Філлмором уведено поняття інтерпретувального фрейму як інструмента опису семантики лексем, граматичних категорій та тексту. Р. Шенк застосовує фреймовий ана­ліз до аналізу розуміння смислу зв'язного тексту. Зокре­ма, він розрізняє два різновиди фреймів — сценарії та плани. Сценарії описують стандартні, типові ситуації в їх розвитку. До сценаріїв входять назва ситуації, імена учасників ситуації, перелік причин виникнення ситуації та набір сцен (певних дій). Плани служать для встанов­лення причиново-наслідкових зв'язків між сценаріями (послідовності дій). Вони складаються зі сцен і сценаріїв, які ведуть до певної мети. Д. Поспелов скористався фрей­мами для формування прикладної семіотики як нової па­радигми штучного інтелекту, а А. Баранов для моделю­вання процесів метафоризації на когнітивному рівні. У багатьох працях когнітивістів використовуються поняття фігури і фону, запозичені з гештальтпсихології. Л. Талмі, який увів ці терміни в лінгвістику , звернув увагу на те, що звичайно, наприклад, ка­жуть човен біля верби, автомобіль поруч з будинком, а не верба біля човна, будинок поруч з автомобілем.

скачать реферат Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

Семіотика ураження лімфатичних вузлів Лімфаденопатія — збільшення розмірів лімфатичних вузлів, інколи зі зміною їхньої консистенції. Поліаденія — збільшення кількості лімфатичних вузлів. Локальна лімфаденопатія може спостерігатися при лімфаденіті, кору, краснусі, ЛОР-патології, стоматологічних захворюваннях, туберкульозі периферичних лімфатичних вузлів, лімфосаркомі. Генералізована лімфаденопатія може мати місце при інфекційному мононуклеозі, інших вірусних інфекціях, у тому числі при ВІЛ-інфекції, туберкульозній інтоксикації, токсоплазмозі, лейкозі, лімфогранулематозі тощо. Поліаденія, інколи з лімфаденопатією, може спостерігатися в дітей з лімфатичним діатезом, при алергічних захворюваннях, туберкульозній інфекції, гельмінтозах, інвазіях найпростіших тощо. Швидке збільшення розмірів лімфатичних вузлів разом з їх болючістю свідчить про запальний процес; місце розташування таких лімфатичних вузлів може вказувати на локалізацію первинного вогнища інфекції. Кардіотимікоторакальний індекс Кардіотимікоторакальний індекс визначається при аналізі рентгенограми грудної клітки в прямій проекції шляхом поділу ширини кардіотимічної тіні (судинного пучка) у ділянці біфуркації трахеї (III ребро) на поперечний розмір грудної клітки на рівні купола діафрагми.

Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная
скачать реферат Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

. Методика дослідження. Семіотика уражень Анатомічно-фізіологічні особливості нервової системи в дітей раннього віку Головний мозок: пірамідні клітини не мають властивої їм форми, у них відсутній пігмент; недорозвиненість дендритів у нервових клітинах; –центри кори не сформовані, кора набуває цитоархітектоніки, що властива дорослим, до 1–2-річного віку; у новонароджених півкулі розвинені слабо; сформовані лише основні борозни, які мають малу висоту й глибину; при народженні скронева частка розвинена найкраще; мозкова тканина дуже багата на воду, легко розвиваються набряки; –сіра речовина погано диференційована від білої. Спинний мозок: більш зрілий, ніж головний, з віком збільшується тільки кількість нервових клітин; відносно довший; повністю заповнює спинний канал до 5-го місяця внутрішньоутробного розвитку. Периферичні нерви: мало мієлінізованих волокон (першими мієлінізуються аферентні волокна, потім еферентні); внутрішньочерепні нерви мієлінізуються до 3-місячного віку; більшість периферичних нервів мієлінізуються у віці до 3 років, канатики білої речовини – до 4–7 років.

скачать реферат Социальные институты

Политические, связанные с установлением, поддержанием и исполнением власти (государство, политические партии, прокуратура). Воспитательные и культурные, которые созданы для укрепления культуры, социализации молодого поколения (образование, наука, семья). Социальные, которые организовывают добровольные объединения, регулируют взаимодействия общностей, межличностные отношения (общественное мнение, моральные нормы). Религиозные. Функции и дисфункции социальных институтов. Процесс институционализации Основные функции социального института как такового: Функция закрепления и воспроизводства общественных отношений в определенной области. Функция интеграции и сплочения общества. Функция регулирования и социального контроля. Коммуникативная функция или включение людей в деятельность. Для каждого конкретного института можно выделить явные функции, латентные функции и дисфункции. Явные функции социального института – те функции, для выполнения которых и создавался данный социальный институт, то есть функции, соответствующие его цели. (Так, явная функция социального института семьи – воспроизводство потомства, его воспитание и приобщение к социальной жизни).

скачать реферат Лесь Курбас

Гуманістична етика його театру, його альтернативні духовні смисли, акценти на національних культурних пріоритетах і відкритість естетикам Заходу і Сходу стали звинуваченням митцю. В 1933 році Курбаса заарештували і відправили в один з концтаборів радянського ГУЛАГу - на Соловки. 1937 року його, разом з 1100 інших українських інтелігентів і інтелектуалів, "на честь ювілею Великої Жовтневої революції" було розстріляно. Лесь Курбас - фігура світового контексту, він - один з лідерів українського Розстріляного Відродження. Книгу написано на перетині мистецтвознавства, культурології, семіотики, з виходом у елементи метафізики. Вона розрахована на професіоналів і всіх тих, кому цікаво відкривати для себе нові імена, нові ідеї, відкривати "білі плями" історії. Автор - доктор мистецтвознавства, культуролог і соціолог художньої культури, театрознавець. Лауреат Премії імені Леся Курбаса (1998).Джерело: Вшанування митця. Столична громада вшанувала великого українського театрального діяча Леся Курбаса. Пам’ятник йому (роботи скульптора Миколи Рапая) відкрили у центрі міста — на вулиці Прорізній неподалік від Молодого театру. На урочистостях були Київський міський голова Олександр Омельченко, голова Національної спілки театральних діячів Лесь Танюк, парламентарії та урядовці.Олександр Степанович (повне ім’я Курбаса) сидить на стільці, як під час репетиції.

скачать реферат Современная ситуация в языке морали. Необходимость преодоления морали

Современная ситуация в языке морали. Необходимость преодоления морали Введение Моралью принято называть систему регулирования поведения и сознания человека во всех сферах межличностных и групповых отношений (быт, секс, труд, политика, наука, семья, др.), а также его отношения с природой. До недавнего времени словари и учебные пособия более или менее дружно заявляли, что "в отличие от особых требований, предъявляемых человеку в каждой из этих областей, принципы морали имеют социально-всеобщее значение и распространяются на всех людей, фиксируя в себе то общее и изначальное, что делает возможным сами эти особые требования и составляют ценностный базис общества, культуру межчеловеческих взаимоотношений". Философский энциклопедический словарь 1989 года утверждает: "Нравственная норма - не правило внешней целесообразности (чтобы достич такого-то результата, нужно поступать так-то), а императивное требование, долженствование, которому человек должен следовать при осуществлении самых разных своих целей, и следовать безусловно.

скачать реферат Понятие и функции культуры

Они направлены на уничтожение человека, следовательно, не выступают гуманистическими ценностями. Но если нечто направлено на уничтожение создаваемых человеком позитивных ценностей, то это нечто необходимо называть не культурой, а антикультурой. Критерием выступает человек, мера его развития. И тогда культурой нужно считать только то, что содействует развитию, а не деградации человека. Думается, что оба значения, широкое и узкое, имеют равные права, а употреблять их следует в зависимости от ситуации и контекста. В первом значении культура включает в себя социальные проблемы, в частности, социальные институты (религию, науку, семью, экономику, право). Во втором - она ограничивается историей и теорией художественной культуры, искусства. В первом случае больший акцент делается на социологических, антропологических, этнографических методах и данных, во втором - на искусствоведческих, философских и литературоведческих приемах и данных. Оба подхода - широкий и узкий - по своему плодотворны. Первый подход принят на вооружение большинством антропологов и социологов, а также частью культурологов.

Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Планшет для пастелей "Бабочка" А3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Бабочка" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Благодаря жесткому основанию, бумага на
320 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
скачать реферат Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

IV ступінь — гіпоксемічна кома. Свідомість відсутня, дихання аритмічне, періодичне, поверхневе. Акроціаноз, набухання шийних вен, артеріальна гіпотензія, р02 менше ніж 50 мм рт. ст., рС02 більше ніж 100 мм рт. ст., рН — 7,15 і нижче. Інгаляція кисню не спричинює поліпшення, а інколи зумовлює погіршення загального стану. Анатомо-фізіологічні особливості травної системи в дітей Методика дослідження. Семіотика уражень етапом адаптації новонародженої дитини; воно дозволяє вирішити протиріччя між дуже великими потребами швидко зростаючого організму та низьким ступенем функціонального розвитку апарату дистантного травлення. Усі відділи травної системи в немовлят пристосовані до природного вигодовування молоком матері. Ротова порожнина в дитини на 1-му році життя відносно мала, язик відносно великий, піднебіння сплощене. Добре виражені жирові тіла щік, валикоподібні стовщення на яснах, поперечні складки на слизовій оболонці губ, які також мають велике значення для акту ссання. Слизова оболонка ротової порожнини сухувата, багата на кровоносні судини, дуже уразлива. Секрецію слини забезпечують піднижньо-щелепні, під'язикова, привушна і численні дрібні залози.

скачать реферат Семіотика урологічних хвороб. Клініко-лабораторні, інструментально-ендоскопічні, рентгенологічні та ультразвукові методи обстеження в урології

Реферат на тему: «Семіотика урологічних хвороб. Клініко-лабораторні, інструментально-ендоскопічні, рентгенологічні та ультразвукові методи обстеження в урології.» Виконала: студентка групи медичного факультету Львів-2008 СИМПТОМАТИКА УРОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ Симптоми урологічних захворювань поділяють на місцеві та загальні. Саме місцеві симптоми визначають характерні особливості урологічних захворювань. Симптоми урологічних захворювань поділяють на такі групи: 1) розлади сечовипускання; 2) біль у ділянці сечостатевих органів із характерною іррадіацією; 3) кількісні зміни сечі; 4) якісні зміни сечі; 5) патологічні зміни еякуляту; 6) патологічні виділення зі сечівника; 7) статеві розлади. Більшість симптомів виявляється під час опитування пацієнта, інші – під час обстеження (огляд хворого, фізикальне обстеження, рентгенологічні, радіонуклідні, ультразвукові, лабораторні, інструментальні та інші методи дослідження). Порушення акту сечовипускання (дизурія) часто спостерігається при урологічних захворюваннях. Добовий діурез є важливим показником водного балансу організму людини.

скачать реферат Радіаційна медицина

2.3 Зміст теми та поради студенту ПРОМЕНЕВА СЕМІОТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ Зміна форми та розмірів.

скачать реферат Константин Эдуардович Циолковский

После возвращения в Вятку Циолковский для заработка стал давать частные уроки ученикам местных школ, а в свободное время по-прежнему занимался изобретательством (в частности, построил самоходную лодку). Через год семья перебралась на жительство в Рязань. Здесь знакомых не было, не стало и уроков. Возник вопрос: как зарабатывать на жизнь? Циолковский экстерном сдал экзамены на звание учителя и получил право преподавать в уездных училищах Министерства просвещения. Зимой 1879 г. он получил назначение в город Боровск. Циолковский вошел в историю мировой и отечественной науки как ученый и изобретатель, работавший над тремя большими проблемами: цельнометаллическим дирижаблем, теорией хорошо обтекаемого аэроплана и ракетой для межпланетных сообщений. Он – признанный основоположник современной космонавтики. Труды по аэростатам (дирижаблям) выполнены в основном в 1885.1892 гг. Чем дирижабль Циолковского принципиально отличался от предшествующих конструкций? Во-первых, тем, что был цельнометаллическим, чем обеспечивалась значительная прочность аппарата.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.