телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРазное -30% Образование, учебная литература -30% Канцтовары -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Проміжні рівні мови

найти похожие
найти еще

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Однак не всі типи чергувань, які виконують мор­фологічну функцію, відносять до морфонології. Так, зокрема, не існує єдиного погляду щодо тих чергувань, які представляють внутрішню флексію, як, наприклад, англ. foo «нога» — fee «ноги», oo h «зуб» — ee h «зуби», нім. Vogel «птах» — Vogel «птахи», Bruder «брат» — Bruder «брати», och er «дочка» — och er «дочки». Одні вважають, що морфонологія вивчає всі типи чергувань із морфологічним навантаженням (ті, що служать єдиним засобом граматичного розрізнення форм, і ті, які функціонують разом з іншими грама­тичними засобами — суфіксами, закінченнями тощо), інші — лише ті, які є допоміжним засобом. Оскільки в останньому випадку чергування є основним і єдиним способом вираження граматичного значення числа, то, на думку прибічників другої точки зору, їх не можна віднести до морфонологічних явищ. Дискусійним за­лишається і питання про належність до морфонологіч­них засобів наголосу (у мовах із нефіксованим і рухо­мим наголосом нерідко зміна граматичної форми слова за допомогою афікса чи флексії супроводжується змі­ною наголосу): укр. земля— землі, молодий— молодь; рос. село — сёлъсъкий, профессор — профессора тощо. Морфонологічні явища характерні не для всіх ти­пів мов. Вони властиві тільки тим мовам, у яких мор­феми мають варіанти і де це варіювання пов'язане з суто фонетичними причинами. Так, морфонологія не характерна для аглютинативних мов, у яких морфеми є незмінними, стабільними, і на їх стику не відбувають­ся фонетичні зміни. Морфонологія найбільш характер­на для фузійних мов, у яких морфемні шви чітко не виявляються. Хоча термін морфонологія, на відміну від терміна морфонема, загальноприйнятий, деякі мовознавці не визнають проміжного статусу морфонології. Є. Кури-лович, наприклад, уважає, що майже всі проблеми мор­фонології належать до компетенції фонології, лише окремі — до морфології. На думку французького мовознавця А. Мартіне, всі морфонологічні проблеми по­винні розглядатися в морфології. Незважаючи на заперечення деякими лінгвістами існування морфонології, вона зміцнює свої позиції. 2. Словотвірний проміжний рівень мови Словотвірний рівень міститься між морфологічним і лексико-семантичним основними рівнями. Суть між-рівневих зв'язків тут полягає в тому, що основна оди­ниця морфологічного рівня — морфема — використо­вується для творення одиниць лексико-семантичного рівня — слів (лексем). Однак не можна не помітити зв'язку між словотвором і синтаксисом. Цей зв'язок виявляється в тому, що утворення складних слів, як правило, зводиться до згортання словосполучення в єдине слово (косий кут — душі не чути «дуже сильно любити» — ненавидіти всіма фібрами душі «дуже сильно ненавидіти». Більшість фразеологізмів створена за наявними в мові моделями словосполучень і речень {брати на сміх, язик до Києва доведе), окремі фразеологізми — не за моделями (у світ за очі, собі на умі, рос. сбоку припеку, разлюли малина). За граматичними функціями виділяють дієслівні (покласти зуби на полицю, вивести на чисту воду), субстантивні (канцелярська душа, одного поля ягода, рос. шарашкина контора), прислівникові (хоч греблю гати, кури не клюють, рос. вверх тормашками, тю- телька в тютельку), ад'єктивні (кров з молоком, ні з лиця ні з росту), вигукові (всіх благ, рос. никаких гвоз­дей), модальні (як би не так, само собою розуміється), сполучникові (в міру того як).

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Московство

Був примушений терором НКВД? Ось нким не примушений голос. Московський емгрант, запеклий монархст, архипископ Вльямн у свой промов, що виголосив у Париж 17 вересня 1945 р., казав: «Я вважаю радянську владу за наставлену самим Богом. Боже благословення зйде на тих, хто пдтриму »[80]. Ще приклад. Москвини переклали Бблю на свою мову щойно 1824 р. Той переклад видало Британське Бблйне Товариство. З цього приводу архипископ Фотй мнстр освти М. Шишков писали царев Микол ¶ таке: «Британське Бблйне Товариство ма свою метою валити трони, Церкви, закони, державний лад, набоженство[81], щоб запровадити свтову республку. Ретельне дослдження дяльност того товариства показу цлковито ясно безпомилково, що переклад Ббл з церковно-словянсько мови на мову романв та театру зробило те Товариство задля того, щоб захитати основи нашо держави, щоб поширити безбожництво, щоб запалити громадянську вйну, щоб зробити революцю в нашй держав, щоб знищити суспльний лад»[82]. Московська церква боронила московську мперю вд революцонерв до 1917 р. боронить по 1917 роц

скачать реферат Шпоры по финансам

Вони виступають базовою основою всієї фінансової системи, оскільки саме тут створюється ВВП, який виступає об'єктом фінансових відносин. Діяльність суб'єктів господарювання залежить від забезпеченості фінансовими ресурсами. Мета господарської діяльності— виробництво товарів, здійснення робіт, надання послуг. Мета фінансової діяльності — отримання прибутку. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання регулюється законодавче — в частині взаємовідносин з державою, на підставі угод з іншими суб'єктами, в основі яких лежать інтереси підприємства, та статутними документами. Страхування являє собою обособлену ланку фінансової системи, яка відображає відносини з приводу формування і використання колективних страхових фондів. У фінансовій системі воно займає проміжне місце між фінансами суб'єктів господарювання і державними фінансами. З одного боку, здійснення страхування забезпечується через страхові компанії, які є звичайними суб'єктами підприємництва, тобто їх діяльність належить до рівня мікроекономіки. З другого боку, створювані фонди характеризують перерозподіл фінансових ресурсів між окремими суб'єктами страхування і таким чином мають ознаки належності до макрорівня.

Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
 Брати вогню

Хворий часто схоплювався без пам’яті на ноги й поривався кудись бігти, щоб виконати наказ. У нього забрали зброю. Непритомний не бачив, як із підземної лічниці винесли кількох мертвих повстанців. Ті, кого кровожерливі зайди не вбили з допомогою зброї, гинули від поширених емгебистами в охопленому антибільшовицьким повстанням краї інфекційних недуг. У проміжках, коли поверталася свідомість, Осип подумки вбирав у себе силу гір, молив Бога, щоби повернув здоров’я для подальшої боротьби з осоружним наїзником. На кволі груди матері-України все дужче тиснув кирзовий московський чобіт. Крапля за краплею, мов вода до джерела після посухи, вливалися до молодого тіла сили. Одного дня худого, мов терлиця, провідника відділили від тих, що однією ногою стояли потойбіч життя, і перевели до іншого підземного схрону. Для вчорашнього напівмерця це означало прилучення до когорти живих. Незабаром до криївки зачастили зв’язкові з районів. Чабан при мерехтливому світлі каганця перечитував доставлені звіти. Пошта нерідко приносила жалобні звістки про загибель друзів і про… зраду

скачать реферат Деятельность: структура, этапы, виды (Контрольная)

ПОЛТАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ № 1 РЕФЕРАТ НА ТЕМУ : «ЛЮДИНА В СВІТІ ЗВУКІВ» ПІДГОТУВАВ ХРУЛЬОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ, ГРУПА Х - 41 ПОЛТАВА 1998 ЩО ТАКЕ ЗВУК ? Фізична природа всіх звуків, незалежно від частоти, одна й та ж : це пружні коливання, які поширюються у тому середовищі, в якому вони збуджені. У повітрі звукові хвилі поширюються у вигляді розбіжної (сферичної) хвилі. Звукова сферична хвиля заповнює все більший об’єм, оскільки коливання частинок повітря, зумовлені джерелом звуку, передаються все зростаючій масі повітря. Ми звикли до того, що звукові хвилі поширюються в усі боки від їх джерела. Наприклад, коли співає артист, то його однаково, чи майже однаково чути спереду, збоку і навіть ззаду; звук скрипки чи гітари розходиться в усі боки. Тому говорять, що джерела чутних звукових хвиль не напрямлені. Якщо звукова хвиля проходить через порівняно невеликий отвір, то вона поширюється в усі боки, а не йде напрямленим пучком, мов промінь світла, що проник через дірочку у непрозорому екрані. Шум вулиці, проникаючи через відкриту кватирку, практично однаково чути у всіх точках кімнати, а не лише проти вікна. Ми добре знаємо, що промені світла утворюють чіткі тіні непрозорих предметів, якщо ці предмети знаходяться на шляху променів.

 Перспективи Української Революції

Ц нов методи в большевицькй пропаганд в нацональнй культурнй полтиц вдкривають стльки слабих мсць большевицько системи, що це да дуже добру нагоду для поширювання протибольшевицьких поглядв настров вмлим явним дянням в рамках совтсько системи. Не раз вистачить вдповдне зставлення, чи наголошення рзних всток, коментарв проблем з совтсько преси, публцистики лтератури, з рзних промов, критик т.Pп., щоб у слухачв зродилися виразн протире-жимн висновки, рефлекс настро. Генеральною напрямною вс революцйно роботи а першою мрою в длянц полтично-пропаAандивнй, засада тримати руку на живчику актуального життя так пристосовувати сво методи й засоби, щоб вповн використати все, що пдходить для наших плянв, зокрема все те, що в тому напрям робить сам ворог, згл., що в нього дться. Ще до питань загального революцйного зриву-повстання. Попередньо вже була мова про т чинники, як створюють вдповдн передумови для такого повстання. Конкретизуючи попередн мркування на цю тему, можемо передбачити чотири типи ситуац, коли може бути реальною й успшною загальна революцйна боротьба в найширших вдкритих повстанчих формах

скачать реферат Правове регулювання зайнятості на україні

Мова зокрема йде про виплату підприємствам, що надають роботу визначеним контингентам робочої сили, на обмеженому проміжку часу субсідій, що покривають частину заробітної платні цих працівників. Як звичай, подібні заходи використовуються щодо найму довгостроково безробітних та молоді. Як результат поліпшується відповідність структури попиту і пропозиції праці, що знижує природню норму безробіття. Привабливим, але дорогим засобом є прямі державні вкладення у створення нових робочих місць. Безумовна її перевага – адресний характер. При наявності хоча б мінімальних коштів такі програми найбільш раціонально використовувати на фінансування інфраструктурних проектів (дорог, мостів), у тому числі у сільській місцевості. Це не тільки дозволяє надати роботу населенню, але й дає імпульс розвитку господарчої діяльності регіона, що в свою чергу може дати додаткові можливості зайнятості. Прямі державні вкладення у створення робочих місць корисно спрямувати також на цільові програми сприяння зайнятості осіб з обмеженою працездатністю.

скачать реферат Управление товарными запасами

Модифікація динамічної схеми стану запасів на проміжку часу, що розглядається, з урахуванням зміни швидкості їхньої реалізації, вказана на мал. 3. В цьому випадку розрахунок оптимального рівня запасів Q , крапки замовлення Qт, вимагає деякого корегування і врахування необхідності наявності страхового запасу. Якщо максимальна швидкість реалізації товарів відома, то для розрахунку необхідного рівня страхового запасу може бути використане співвідношення: Qs = (qmax - q) т Мал. 3. Динамічна схема стану запасів з урахуванням зміни швидкості реалізації. Тоді оптимальний рівень запасів складає: Q Qs = Q (qmax - q) т = (2FS/Cp) 1/2 (qmax - q) т А крапка замовлення Q, розраховується по формулі: Qт = q т Qs = q т (qmax - q) т = qmax Оптимальний рівень страхового запасу може варіювати в залежності від особливостей ситуації, однак в загальному випадку, при його визначенні доцільно дотримувати логічної схеми, наведеної в таблиці 3. Таблиця 3. Вплив факторів на рівень оптимального страхового запасу. Зміна чинників, впливати на оптимальний рівень Зміна оптимального рівня страхового запасу страхового запасу Qs 1. Зростання невизначеності змін попиту, що Росте прогнозуються. 2. Зростання витрат, зв'язаних з дефіцитом Росте запасів. 3. Зростання імовірності перерв в постачаннях Росте товарів. Скорочується 4. Зростання витрат зберігання. Росте 5. Зростання цін на товари даної групи. Скорочується 6. Падіння цін на товари даної групи. ІІ. Методика аналізу товарних запасів на підприємстві “Глобус Лтд” та факторів, що на них впливають.

скачать реферат Категорія другорядного члена речення

Мов жемчугом сипле зірками дрібненько (П.Куліш); Орися ж ти, моя ниво, долом та горою (Т.Шевченко); Почувався ні в сих ні в тих. (Є.Гуцало); Лягли, як килим, трави. (О.Олесь); Прощався з літом джміль, марудив розджмеліто, Дивився вовком, вовком і літав. (М.Вінграновський); Він бачив світ крізь дуже грецькі міфи. (Л.Костенко) Часто обставини цього різновиду мають порівняльно-способову семантику, напр.: В’яжуться гронами зорі (В.Свідзинський); Мов лялечка. я відчуваю власну смерть живою (В.Стус); Самотою повзли між хатами брудні дороги (М.Коцюбинський). Типовими формами обставин виступають якісно-означальні прислівники. Тому серед цього виду обставин можна виділити підгрупу обставин власне-якості, напр.: Не треба думати мізерно (Л.Костенко); Я тонко злився з вишиною, між нею й мною промінь-спів (В.Сосюра); Потяглися журавлі в далеч плавко (Б.Олійник); Земля радіє дивним дивом, смагою спраглою щасливо цілується з дощем (О.Богачук); 8)обставини міри і ступеня вияву ознаки-дії чи стану з категорійним значенням інтенсивності, кількісної характеристики. Напр.: Он звільна, звільна, козаченьку, грай, та не врази мого серденька вкрай (В.Свідзинський); Скільки душа прориває тенет (Л.Костенко); Скільки щастя, простору, краси в цім житті! (П.Тичина); У дверях скрадливо дзеленькнув дзвоник — хтось покрутив його впівоберта і ніби причаївся, затамувавши подих, потім ще раз — учвертьоберта (Р.Іваничук); 9)обставини наслідку з категорійним значенням результативної допустовості, напр.: На своє нещастя тебе я покохав (Нар. тв.); (На втіху, на щастя, на біду, на горе).

скачать реферат Малый географический атлас укр

Грошова одиниця —форінт. Угорщина—парламентська республіка. Глава держави — президент. Законодавча влада — однопалатні Державні збори. Головні політичні партії — Угорський демократичний форум. Незалежна міських господарств. Християнсько-демократична народна. Союз вільних демократів. Угорська соціалістична. Угорщина — індустріально-аграрна держава. Провідні галузі проми­словості: машинобудівна, чорна і кольорова (алюм.) металургія, харчова і легка. У с.г. переважає тваринництво: свинарство, скотарство, вівчарство. У структурі посівних площ переважають зернові культури (кукурудза на зерно, пшениця). Вирощують технічні культури (цукрові буряки, соняшник, тютюн). Експортне значення має овочівництво (червоний перець — паприка та ін.), садівництво. Важливу роль в економіці Угорщини відіграють зовнішньоторговельні зв'язки (в 1991 р. експорт становив 801,5 млрд. фор., імпорт — 341,1 млрд. фор.).  Експорт: машини (автобуси, устаткування для підприємств), електрото­вари, боксити і глинозем, медикаменти, взуття. Імпорт: сировина, паливо, мінеральні добрива, вантажні автомобілі. Україна. Держава в Сх. Європі. Територія — 603,7 тис. км2. Столиця — Київ (2,7 млн. жит.). В адм.-територіальному відношенні ділиться на 24 області і автономну республіку Крим. Населення — 51,4 млн. чол. (1995 р.). Державна мова — українська. Осн. релігії — православна, греко-католицька.

Деревянная игрушка "Металлофон".
Каждая нота на металлофоне имеет свой цвет. Ударяя по разным пластинкам палочкой, ребенок извлекает разные звуки, складывает их в ритмы и
339 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы
Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин
скачать реферат Модальные глаголы

Р Е Ф Е Р А Тна тему: ємною частиною виразу нереальної умови в англійській мові. I would have bee rich by ow ( if I had do e by X, bu I did ' ). I could have do e swimmi g yes erday ( bu I did ' ) He should have wai ed before he jumped ( bu he did ' ) Таким чином, ми можемо підвести підсумок, що стосується модальної допоміжності в англійській мові. Як ми бачимо з вищесказаного, модальні дієслова, як і порядок їх використання, потребують подальшого вивчення. В теперішній час цьому питанню вченими приділяється все більше і більше уваги, адже дана область є воістину важливою, як у вивченні, так і у вживанні англійської мови в промові, і завжди тісно переплітається з вищесказаними аспектами. Не можна не зауважити, що зараз має місце тенденція розвитку даної області, але на великий жаль вона не завжди спрямована в потрібне русло, це пояснюється насамперед ігноруванням окремих пунктів класичної граматики англійської мови, що стосується вжитку модальних дієслів у промові, прихильниками сучасної американської граматики англійської мови.

скачать реферат Стандарт XML. /Укр/

За допомогою H ML можна було б створювати матеріали, що допускають представлення в будь-якому візуальному або звуковому форматі. Проте поступово ставало ясно, що ця ідея, незважаючи на свою простоту, йде врозріз з узвичаєною практикою видавничих систем. Традиційний механізм підготування публікацій передбачає, що графічні дизайнери і компоновщики повинні брати до уваги специфічні особливості презентаційного середовища, включаючи розмір листа, якість друку, палітру кольорів і т.п. Виявилося, що переключитися з такого методу на більш простий, при якому автор відповідає лише за вміст і логічну структуру документа, перекладаючи презентаційні обов'язки на користувацькі програми, досить важко. У файлі H ML у його вихідному виді теги форматування перемішані зі звичайним текстом. Головною особливістю розмітки H ML є, звичайно, можливість вставки посилань на зовнішні документи або на внутрішні розділи того ж самого документа. H ML процвітав не тільки як адаптована мова розмітки, але й у якості проміжного програмного забезпечення. Завдяки своїй дешевизні і поширеності браузери Web являють собою відмінних клієнтів; за посередництвом H ML вони можуть спілкуватися з найрізноманітнішими серверами.

скачать реферат Петро Сагайдачний

Можна лише з певністю твердити, що не­забаром доля привела його у Військо Запорозьке. Розумний, високоосвічений, добре обізнаний із політичною обстановкою, він швидко завоював авторитет серед козацтва. Сучасникшляхтич відзначав, що «Петро Конашевич, чоловік надзвичайної мудрості й зрілого судження у справах, спритний у словах і вчинках, хоча за походженням, способом життя і звичками був простою людиною, однак в очах нащадків він гідний стати поряд з найвидатнішими людьми свого часу в Польщі». Щодо особистого життя Петра Са­гайдачного відомо, що він був одружений з Анастасією Повченською. їхні взаємини важко назвати ідилічними. Симптоматичним є той факт, що згідно із заповітом гетьман «віддав маєток свій на церкви, на шпиталі, на школи і монастирі, крім дружини своєї». Проте Анастасія залишалася вдовою недовго - вже через два роки вона вийшла заміж за шляхтича Івана Піончина. Народна пісенна традиція також досить чітко віддзеркалила цей аспект особистого життя гетьмана. Не випадково, гадаємо, в добре відомій пісні .мовиться, що він «проміняв жінку на тютюн та люльку». М. О. Максимович стверджував, що Сагайдачний уже 1598 р. одержав гетьманську булаву.

скачать реферат Інтерв`ю з художницею М. Шкарупою

Марину Шкарупу можна назвати досить раціональним художником, інтуїтивна компонента в її творчості, звичайно, дуже розвинута, але на її полотнах складно знайти бурхливі емоції та пориви.  Звичайно, про повний прагматизм її картин і мови бути не може, але вони не є хаотичними і незрозумілими. Глибокий символізм безсумнівно присутній в творах Марини Шкарупи, стояти перед її картинами можна дуже довго і з часом знаходити в них все більше і більше нових смислів, послань до глядача. Головне відчуття, яке залишається від цих полотен – це спокій. Коричнево-сіра гама картин навіває роздуми, глибокі рефлексії та переживання. Мистецтво Марини Шкарупи це скоріш мистецтво для естетичного та інтелектуального осмислення, аніж для яскравого, чуттєвого сприйняття. Цікаво прослідкувати також зміну творчих уподобань художниці впродовж її життя. Марина Шкарупа перепробувала багато різноманітних технік: писала аквареллю, займалась графікою, але найближчою для неї все одно була олія. Щодо жанрів і течій можна простежити теж саме: своєрідний розвиток від пейзажів до постмодерного живопису. Взагалі для пані Марини постмодерн є найближчою течією, але трактує вона його досить своєрідно. Її полотна звертаються до минулого, шукаючи проміжну ланку між часовими просторами.

скачать реферат Сонце не тільки джерело світла і тепла, але і первинне джерело багатьох інших видів енергії

Без принципово правильного дозволу цього питання не могло бути і мови про з'ясування істинних розмірів Сонця. В II в. до н.е. Гиппарх знаходить, що паралакс Сонця (тобто кут, під яким з відстані Сонця видний радіус Землі) рівний 3ў, що відповідає відстані до нього в 1200 земних радіусів, і це вважалося вірним, майже вісімнадцять століть — до робіт Кеплера, Гевелія, Галлея, Гюйгенса. Останньому (XVII в.) належить найточніше визначення відстані до Сонця (160 млн. км). Надалі дослідники відмовляються від безпосереднього визначення паралакса Сонця і застосовують непрямі методи. Так, наприклад, досить точне значення горизонтального паралакса набували з наглядів марса в протистоянні або Венери під час її проходження по диску Сонця. В XX в. успішні вимірювання сонячного паралакса виконувалися при наглядах астероїдів. Була досягнута значна точність у визначенні паралакса Сонця (р=8 корпускули заповнюють радіаційний пояс. З проникненням корпускул в земну атмосферу зв'язані полярні сяйва. Після спалахів на Сонці на Землі відбуваються магнітні бурі. Так, після спалаху 4 серпня 1972 р. відбулася сильна магнітна буря, радіозв'язок, що порушив, на коротких хвилях, спостерігалися полярні сяйва і різке зниження рівня космічного проміння, яке йшло до нас з глибин Галактики і якому перегородили шлях вивержені Сонцем плазмові потоки (ефект Форбуша).

Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Лото для самых маленьких "О чем мечтают мальчики".
Детское лото рекомендуется для самых маленьких. Эта простая и увлекательная игра может стать незаменимым помощником в воспитании и
363 руб
Раздел: Лото детское
Рюкзак для средней школы "Мамба", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
скачать реферат Еволюційна палеонтологія Ковалевського

Ці короткі проміжки Зюсс і називав «періодами перекарбування» (Umpragu gsperіode ). Гіпотеза ця була викладена занадто коротко і мрячно. Зюсс не пояснив, як відбувається ця «перекарбування». Якщо один вид раптово перетворювався в іншій при переході від одного покоління в інше, безпосередньо за ним наступне, то це, по В.О., «є не що інше як старий погляд на генетичну незалежність видів, виражене іншими словами». Якщо ж мова йде про «повільний вплив зовнішніх умов на цілий ряд поколінь», тобто про зміну видів у залежності від умов середовища і їхніх змін, «то адже в цьому і складається теорія переходів у тім виді, як вона поставлена Дарвіном, і, отже, перефразувати її нема чого». «Наскільки мені здається, – продовжує В.О., це прийняття коротких періодів перетворення (Umpragu gsperіode ) не має у свою користь рішуче жодного факту і спростовується усім, що ми бачимо в сучасній і про що можемо укладати в минулій історії Землі», В.О. відкидає протиставлення періодів абсолютної незмінності моментам раптової перечетинки, ідею, що охоче визнають і приймають багато хто, антидарвіністи і яка близька до теорії гетерогенного народження А. Келликера і навіть до ідеї ge era іo і u ero he eroge eo (народження в «сторонньому» череві), що була висловлена ще до Дарвіна німецьким філософом А. Шопенгауером. Такі раптові перетворення, не підготовлені попереднім розвитком, не і миють, звичайно, нічого загального зі стрибками і переворотами, що відбуваються в процесі розвитку природи.

скачать реферат Мова і мислення

Внутріш­нє мовлення, таким чином, є проміжною ланкою між мисленням і зовнішнім (звучним) мовленням (див.: ). Однак внутрішнє мов- лення — не єдиний засіб, за допомогою якого відбува­ється формування й вираження думки. Деякі розумові процеси відбуваються без внутрішнього мовлення з ви­користанням, наприклад, лише зорових чи моторних образів. Досить часто доводиться стикатися з випадка­ми, про які можна сказати: «На язиці вертиться, а ска­зати не можу». 3. Роль мови у процесі пізнання Розмірковуючи над природою мови, людина спо­чатку розкривала в ній категорії мислення, тобто встановлювала вплив мислення на мову. Однак уже у XVIII ст. Джеймс Монбоддо і Готфрід Гердер у своїх працях розглядають цю проблему різнобічно. Особ­ливу увагу ролі мови в процесах пізнання приділив В. фон Гумбольдт. За Гумбольдтом, вивчення нової мови рівнозначне набуттю нового погляду на попе­реднє світосприйняття. Люди, що розмовляють різни­ми мовами, бачать світ по-різному, бо кожна мова членує навколипініи світ по-своєму і в кінцевому підсумку вона є своєрідною сіткою, що накидається на пізнаваний світ.

скачать реферат Неогумбольдтіанство – течія мовознавста

Уже самі назви засвідчують тенденційність учен­ня мовознавця, необ'єктивне акцентування на націона­льних рисах німецької мови та культури, їхніх нібито перевагах над іншими мовами й культурами. За це не­одноразово праця Вайсгербера була піддана критиці. Вайсгербер спирається на ідеї Гумбольдта (його ме­тою було застосування ідей Гумбольдта до розв'язання етнолінгвістичних проблем), приймає теорію знакової природи мови Соссюра й теорію семантичного поля Трі-ра. Від Гумбольдта, зокрема, вчений запозичив ідею, що мова — духовна сила народу, рушійна сила історії. Виходячи з положення про те, що мова — достемен­ний світ, який розкриває дух народу, Вайсгербер називає мову «уявним проміжним світом», утвореним внаслі­док взаємодії світу речей і світу свідомості. Положен­ня про співвіднесеність світу мови із зовнішнім сві­том учений заперечує. Мова сама створює навколиш­ній світ. Вона є картиною світу і водночас світоглядом народу, а оскільки кожна мова пов'язана з певним етносом, то відмінність мов є відмінністю поглядів на світ.

скачать реферат Стародавнє індійське, китайське, античне, арабське і давньоруське мовознавство

Перша стадія «провидческая» абсолютно позбавлена будь-якої диференціації або часової послідовності. Друга стадія Слова — «проміжна» — є чисто ментальна і несприймальна іншими. Третя стадія —становить артикульоване мовлення. Давньоіндійська лінгвістична традиція мала великий вплив на мовознавчу науку сусідніх народів. З поширенням буддизму граматичні ідеї індійців проникали насамперед у Китай. Давньоіндійське мовознавство було відоме давньогрецьким філософам-лінгвістам. Наприкінці XVIII ст. після знайомства із санскритом одночасно починається вплив давньоіндійського мовознавства на європейську науку про мову. Французький лінгвіст Корду в 1767 р. висловив ідею пропоходження грецької і латинської мов та санскриту з єдиного мовного джерела. Англійський сходознавець В. Джоунс в 1787 р. вказав на спорідненість індоєвропейських мов. Уже й наведені відомості свідчать про досить високий рівень розвитку мовознавчої науки в стародавній Індії. З цього приводу слушно зауважував В. Томсен: «.високий ступінь, осягнений давньоіндійським мовознавством, цілком винятковий; до такої висоти наука про мову в Європі не могла піднятися аж до XIX ст., і то багато навчившись в індійців». 3. Мовознавство у стародавньому Китаї Китайське мовознавство має понад двотисячирічну історію. Аж до кінця XIX ст. воно розвивалося зовсім самостійно при незначному впливі індійського мовознавства.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.