телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАЭлектроника, оргтехника -30% Канцтовары -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Педагогика

Труд и развитие личности школьника

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Важливої проiзводной цих соціально- псiхологичних чинників є формування відповідальності за результати праці колективу, Дослідження показали, що більшість старшекласників - членів бригад готові відповідати за результати праці своєї ланки. Великі вимоги до людини пред'являють результати праці. Таким чином, вимоги предмету, знарядь, умов і результатів праці є найважливішою умовою розвитку психіки людини в процесі трудової діяльності. Другою умовою розвитку психіки людини стать впливом праці є доцільна діяльність самого суб'єкту. Преобразуя предмет праці, створюючи суспільно цінні продукти, він преобразує себе. Для понад повного використання можливостей, що розвиває праця, вони повинні бути доповнені діяльністю старших - навчанням і вихованням. Діяльність вихователя є третьою умовою розвитку психіки в процесі праці. В всіх видах праці формує важливу якість особистості, як практичність. Людина з цією якістю вільно орієнтується на виробництві і в побуті. беручи участь в колективній праці індивід пізнає не тільки інших, але і себе: хто він є, яку цінність представляє для інших, що він спромагається. Діти, як показали психологічні дослідження, погано знають себе, свої можливості, своє положення в колективі. В наслідок трудової діяльності діються істотні зміни. Передусім змінює його відношення до себе, а після цього і відношення колективу і педагогів. В психології зібрано багато фактів, що показують, що трудова діяльність побуджається тим, на скільки високі її результати. Із цим пов'язане формування таких мотивів як особиста значимість праці, свідомість його суспільної значимості, притязання на понад високий рівень досягнень в праці. Праця грає велике значення в розвитку хисту учня. Хист розвиває, головним образом, в умовах провідної діяльності : в дошкільному віку в грі, в молодшому і середньому шкільних віку - в ученні, в юнацькому - в професійно-трудовій підготовці. Формування хисту здійснюється в тій чи іншій діяльності. В процесі праці, наприклад, розподіл уваги стає понад широким, а його переключення понад швидким. Велика роль праці в розвитку мислення. По мірі оволодіння трудовими навиками розвиваються його нові форми : технічне, практичне, логічне. В процесі праці і спілкування з іншими членами трудового колективу діється розвиток почуттів. Вмикаючись у трудовий процес дитина докорінно змінює своє подання про себе і про навколишній світ. Радикальним образом змінюється і самооцінка. В процесі спілкування і оволодінням новими знаннями формується світогляд школяра. Робота в колективі розвиває социолiзацию особистості дитини Розвиток хисту, почуттів і мислення робить особистість дитини понад гармонійної. Отже, праця є найважливішим чинником, що впливають на розвиток особистості дитини. Психологічні особливості трудової діяльності старших школярів. Рішення багатьох питань трудового виховання підростаючого покоління істотно залежить від правильного розуміння функцій, цілей і психологічного змісту дитячої праці. Праця школяра має свою специфіку. Передусім праця учнів відрізняє від праці дорослих отим заради чого вона організована. Дитяча праця організовується передусім з виховними цілями.

По яким показникам судить психолог про зміни, що відбуваються в вигляді особистості під впливом праці? Передусім по діям і поступкам людини, по зміні результативності його праці, по відношенню до праці, до свого колективу, по змінам в його потребах, інтересах, самооцінки і вимогах Психіка працюючої людини, особливо його відношення до праці, дуже помітно проявляються в продуктах його діяльності. Як школяр реагує на невдачі і успіхи в праці, на оцінку якості його роботи, коли його особові інтереси зіткаються із суспільними. Найбільш поширеними засобами дослідження психологічних проблем трудового виховання є спостереження, експеримент, опитування, тести. За допомогою досліджень вивчаються важливі в будь-якому виді праці риси характеру: уважність, самостійність, охайність і ряд інших. Використає воно також для дослідження взаємовідносин в дитячому колективі. Багатим джерелом психологічних знань є експеримент. Проте його використання пов'язане великими труднощами, по-перше, зміни в особистості діються поступово, а дослідник не завжди располагає часом. По-друге, зміни в особистості є функцією не одного, а багатьох чинників, діючих в умовах трудового виховання. Внаслідок проведеного експерименту було встановлене, що суспільна мотивация трудової діяльності підсилює інтерес дітей до праці. Іншим різновидом експерименту є розроблена методика самооцінки через рівняння себе із іншими. Результати цього рівняння людині не байдужі: він ними задоволений або не задоволений, заспокоєний або починає турбуватися. Цю методику застосовували для вивчення відношення досліджуємого до своїх досягнень в трудовій діяльності, а також для вияву змін в цьому відношенні при переході до інших видів діяльності, наприклад, від навчальної до трудової. Для цього iспитуемим пропонує порівнювати свої успіхи з успіхами інших учнів. Таким чином, кожний оцінював не тільки інших, але і самий себе, бо одних учнів він располагав поперед себе. Але ця самооцінка проводиться не прямо, а непрямо. На основі відповідей iспитуемих після цього визначаються рангові місця iспитуемого по самооцінкі. Для вияву основних тенденцій в поводженні, що дослідиться (наприклад, типичних мотивів трудової діяльності чи вибору фаха, престижності різноманітних фахів серед дітей одного і отого ж віку та ін.) широко використає анкетування, успіх якого залежить від компетентності укладача анкети в проблематиці, що вивчає. Наприклад, при вивченні основних мотивів трудової діяльності старшеклассників за допомогою закритої анкети складають перелік найбільш поширених мотивів до праці. Для цього вивчається література по психології дитячої праці. В анкеті передбачається можливість самостійної відповіді по заданому питанню. В ряді випадків в анкету включає шкала полярних балів, що вимагає оцінки привабливості для умови ,що опитує отієї чи іншої праці чи фаха, що пропонує шкала : " дуже подобається " - " 6 ", " подобається " - " 5 ", " більше подобається, що не подобається " - " 4 "; " більше не подобається, що подобається " - " 3 "; " не подобається " - " 2 "; " дуже подобається " " 1 ". При анкетуванні дуже важливо забезпечити відвертість відповідей що опитуються. Це досягає продуманим інструктажем, в якому називає ціль дослідження і його наукова важливість, а також гарантується конфіденційність.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Педагогика

Чаще всего используется естественный эксперимент. Он может быть длительным или кратковременным. Педагогический эксперимент может быть констатирующим, устанавливающим только реальное состояние дел в процессе, или преобразующим (развивающим), когда проводится целенаправленная его организация для определения условий (методов, форм и содержания образования) развития личности школьника или детского коллектива. Преобразующий эксперимент требует наличия для сравнения контрольных групп. Трудности экспериментального метода состоят в том, что необходимо превосходно владеть техникой его проведения, нужны особая деликатность, такт, щепетильность со стороны исследователя, умение устанавливать контакт с испытуемым. Перечисленные методы еще называют методами эмпирического познания педагогических явлений. Они служат средством сбора научно-педагогических фактов, которые подвергаются теоретическому анализу. Поэтому и выделяется специальная группа методов теоретического исследования. Теоретический анализ — это выделение и рассмотрение отдельных сторон, признаков, особенностей, свойств педагогических явлений

скачать реферат Воспитательные и организационные аспекты предпринимательской деятельности на базе школьных мастерских

Необходимо, начиная со школьных лет, знакомить учащихся с основами предпринимательской деятельности, вооружить учащихся знаниями и умениями, которые могут быть применены в реальной жизни. Вышесказанное свидетельствует об актуальности включения в содержание школьного трудового обучения основ теории организации предпринимательской деятельности, при этом архиважным фактором представляется реальная организация на базе школьных мастерских производительного труда школьников, построенного на основах предпринимательства и обладающего большим, но, к сожалению, недостаточно используемым сегодня, воспитательным потенциалом для развития личности школьников. Это определило выбор темы настоящей дипломной работы: "Воспитательные и организационные аспекты предпринимательской деятельности на базе школьных мастерских". Цель дипломной работы - определить возможные пути реальной интеграции трудового обучения и предпринимательской деятельности школьников. Настоящая дипломная работа призвана реализовать следующие задачи: 1. Проанализировать идеи и опыт отечественной школы по организации производительного труда школьников. 2. Определить психолого-педагогические основы включения школьников в предпринимательскую деятельность. 3 Предложить возможные варианты интеграции трудового обучения и предпринимательской деятельности школьников. 4. Рассмотреть возможный организационно-финансовый механизм предпринимательской деятельности в условиях школьных мастерских. I.Психолого-педагогические основы включения школьника в предпринимательскую деятельность Великий российский педагог Антон Семенович Макаренко в работе "Цель воспитания" говорил о педагогической целесообразности, ставя во главу угла классовый подход в воспитании.

Сумка чехол для малых колясок сложением книжка Bambola.
Для малой коляски сложением книжка. Прочная водоотталкивающая ткань, светоотражающие элементы, удобная ручка. Будет очень кстати в
544 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Микрофон "Караоке. Я пою".
В этом ярком микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М. Танича и других известных композиторов: "Песенка
301 руб
Раздел: Микрофоны
Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
 Большая Советская Энциклопедия (ВО)

Всестороннее развитие личности, сочетающей духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство, становится реальным благодаря равным возможностям, которые представляются каждому члену социалистического общества для творческого труда и образования, для развития индивидуальных способностей и дарований во всех областях производства, науки и культуры.   Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., О воспитании и образовании. [Сб.], М., 1957; Ленин В. И., О воспитании и образовании. [Сб.], М., 1968; Ленин и проблемы народного образования, М., 1961; Программа КПСС, М., 1961, ч. 2, разд. 5, пункт 1, 2; Крупская Н. К., Избр. педагогические произведения, М., 1957; Калинин М. И., О воспитании и обучении. Избр. статьи и речи, М., 1957; Макаренко А. С., Соч. в 7 томах, т. 5, М., 1958; Шацкий С. Т., Избр. педагогические сочинения, М., 1958; Основы коммунистического воспитания, 2 изд., М., 1962.   Н. И. Болдырев. «Воспитание школьников» «Воспита'ние шко'льников», научно-методический журнал, орган министерства просвещения СССР. Издаётся в Москве

скачать реферат Влияние семьи на подготовку ребенка к школе

Взрослые члены семьи выполняют функции и родителей, и воспитателей, и учителей. Однако, не все родители в оторванности от дошкольного учреждения, детского сада, могут обеспечить полную, всестороннею подготовку своего ребенка к школьному обучению, усвоению школьной программы. Как правило, дети, не посещавшие детский сад, показывают уровень готовности к школе ниже, чем дети, которые ходили в детский сад, т. к. родители “домашних” детей не всегда имеют возможность посоветоваться со специалистом и строят учебно-воспитательный процесс по своему усмотрению, в отношении от родителей, чьи дети посещают дошкольные учреждения, готовятся к школе на занятиях в детском саду. Но если будет на практике осуществляться принцип единства воздействия на ребенка детского сада и семьи, то результат значительно улучшится. Список литературы1. Популярная психология для родителей // Под Ред. А.А. Бодалева, М., Педагогика 1988г. 2. Кулик Л.А., БерестовО.А. Семейное воспитание М.,Просвящение 1990г. 3. Платонов К. К. Обобщение характеристик как метод социально- психологического изучения личности. М., 1988. 4. Иващенко Ф. И. Труд и развитие личности школьника. М., 1990. 5. Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя. Л., 1988. 6. Басов М.Я. Методика психологического наблюдения над детьми//Избранные психологические произведения, М. 1975. 7. Валлон А. Психическое развитие ребенека, М., 1968. 8. Запорожец А.В. Психологическое развитие ребенка // Избранные психологические труды в 2-х томах. -М., 1986 г.----------------------- 2 4 8 18 22 23

 Лабиринты мышления или учеными не рождаются

УДК 159.9 ББК88.4 Е29 Егидес А. П., Егидес Е. М. Е29 Лабиринты мышления, или Учеными не рождаются. М.: ACTПРЕСС КНИЕА, 2004. 320 с: ил. (Практическая психология). ISBN 5462001096 Книга «Лабиринты мышления, или Учеными не рождаются» рассчитана на самый широкий круг читателей, но в первую очередь она адресована тем, кто имеет прямое отношение к обучению и образованию, школьникам, абитуриентам, студентам, аспирантам, а также преподавателям. Авторы подробно знакомят читателей с уникальным методом перевода даже самого сложного текста в четкую и ясную логикографическую схему. В результате человек легко и эффективно запоминает и усваивает материал любой сложности. А это прямой путь к творческому развитию личности и успешной карьере. УДК 159.9 ББК 88.4 Y ООО «ACTПРЕСС КНИГА», 2004 ISBN 5462001096PPPPPPPPPPPPYА. П. Егидес, Е. М. Егидес, 2004 www.infanata.org «ЛИРИЧЕСКОЕ» ВСТУПЛЕНИЕ Над книгой, которую вы держите в руках, работали двое Аркадий Егидес и Елена Егидес (муж и жена). Первый из нас трудился над обсуждающимися в книге проблемами в общей сложности сорок лет

скачать реферат Специфика эмоций и чувств у нормальных и аномальных детей

И основная трудность изучения эмоций – в их глубоко интимном содержании. Но, несмотря на это, отечественные психологи внесли огромный вклад в теоретическое и экспериментальное изучение эмоций и чувств хотя ещё очень много нерешённых проблем. 1.4. ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИЙ И ЧУВСТВ У ШКОЛЬНИКОВ. Основные моменты развития чувств в школьном возрасте заключается в том, что: чувства становятся всё более сознательными и мотивированными; происходит эволюция содержания чувств, обусловленная, как изменением образа жизни, так и характера деятельности школьника; меняется форма проявлений эмоций и чувств, их выражение в поведении, во внутренней жизни школьника; возрастает значение формирующейся системы чувств и переживаний в развитии личности школьника. Разительные перемены в психическом развитии ребёнка, происходящие в относительно короткий отрезок времени, не является редким явлением. К такого рода переменам относится перестройка в отношении чувств, наблюдающаяся у семилетних детей. Школьник следит за своим внешним видом, соответствующим состоянием учебных пособий и "орудий" учебного труда; он озабочен тем, что нужно рано встать, чтобы не опоздать в школу.

скачать реферат Труд и развитие личности

Правда в последнее время в большинстве школ труд находитсяв упадке. Это связано как с общей социально-экономической ситуацией, так и с общим развитием социума. В связи с этим трудовое обучение требует кореннойперестройки. Труд должен взять на себя более широкую функцию, чем подготовка детей к работе на производстве, но не исключая ее. В этом я вижу будущеетрудового обучения.    Список литературы. 1. Платонов К. К. “Обобщение характеристик как метод социально-психологического изучения личности.” 2. Иващенко Ф. И. “Труд и развитие личности школьника.” 3. Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. “Психологический справочник учителя.” 

скачать реферат А если он "трудный"?

И, во-вторых, трудновоспитуемость — явление для каждого учителя субъективное. При внимательном наблюдении понятно, что существование и преодоление его зависит не только от состояния развития личности школьника, но и от мастерства учителя (его отношения к трудному ребёнку, умения войтис ним в контакт и построить деловые и личностные отношения, от эмоциональной тональности отношений к таким детям). Чтобы понять трудного школьника, при-нять его таким, какой он есть, и повести его развитие дальше (то есть преодолеть сопротивление воспитанию), нужно не только увидеть внешние проявления трудных школьников, но прежде изучить истоки трудновос питуемости: «Прежде чем ополчиться на зло взвесьте, способны ли вы устранить причины его породившие» (Вовенарг). Попытаемся выделить три основные группы трудновоспитуемых школьников и соответственно три пути (направления) воспит» тельной работы с ними. Первая группа — это школьники, труд-новоспитуемость которых обусловлена особенностями «переходного периода». Нетрудно заметить, что при неблагоприятных условиях жизни и воспитания у некоторых детей возникают трудности в периоды кризисов, то есть в периоды коренной перестройки физического, психического и социального развития.

скачать реферат Развитие теории урока в советской дидактике периода середины 50-х - середины 60-х годов

Прежде всего он помогал глубже понять закономерности учебного процесса, изученные советской дидактикой о движущих силах учебного процесса, о логике учебного процесса, о побуждении школьников к активному учению и др. Так, наблюдения за учебным процессом, руководимым липецкими и казанскими учителями (Г.И. Горская, В.Н. Провоторова, Г.Ю. Гусарская и др.), подтверждали выдвинутое М.А. Даниловым положение о том, что в условиях обучения, ориентирующегося на развитие личности школьника, искусство учителя состоит в том, чтобы видеть и использовать основное противоречие, являющееся движущей силой учебного процесса: между выдвигаемыми ходом обучения учебными и практическими задачами и имеющимся уровнем знаний, умений и умственного развития школьников, уметь правильно определять степень и характер трудностей, выдвигая перед школьниками последовательно усложняющиеся задания . Именно умение учителя определить оптимальную степень самостоятельности учащихся в работе и постановка все более усложняющихся задач плодотворно влияли на образование и развитие учащихся.

Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки
Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 21 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
899 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
скачать реферат Доходы населения: источники и структура (Украина)

Эта часть распределяемых средств формирует своего рода «дополнительные» доходы: они не проходят через бюджет семьи и ими нельзя распоряжаться по ее усмотрению. Такие доходы распределяются без учета меры индивидуального труда и целиком определяются интересами и возможностями общества на данный конкретный исторический момент. Потребителем части государственной помощи выступают не все трудящиеся вообще, а только те, которые имеют в этом потребность и только в меру этой потребности. Например, за бесплатной медицинской помощью в большей степени обращаются те, кто чаще и серьезнее болеет и не может оплачивать медицинские услуги, услугами школьных учреждений — тот, у кого больше детей в школьном возрасте. Другими словами, выплаты по линии программ помощи призваны смягчить различия в уровне доходов, вызванные не различиями в труде, а причинами, стоящими вне самого процесса труда, а также способствовать удовлетворению ряда потребностей, наиболее важных с точки зрения задач формирования способностей к труду, развития личности, достижения более высокого общеобразовательного и культурного уровней, доступного здравоохранения, пенсионного обеспечения.

скачать реферат Шпоры 4 семестр

Коммуникативная сторона педагогической деятельности проявляется во всем педагогическом процессе. Осуществление индивидуального подхода, как одной из сторон коммуникативной деятельности человека, также определяет успех его работы. Учитель должен заметить и учесть особенности школьника, которые мешают или помогают ему, и соответственно реагировать на них. Так, медлительность ученика, связанная с его темпераментом, требует терпения и такта учителя. Надо помнить, что именно коммуникативные компоненты деятельности учителя в большинстве случаев являются причиной отклонений в результатах обучения. А.И. Щербаков, кроме изложенных компонентов, выделяет психологические функции педагогической деятельности. Это информационная функция (владение материалом и искусством его подачи); развивающая (управление развитием личности школьника в целом); ориентационная (направленность личности, ее мотивы, идеалы); мобилизационная (активизация умственной деятельности учащихся, развитие их самостоятельности); исследовательская (творческий поиск в педагогическом процессе, умение провести эксперимент, обобщить опыт и постоянно совершенствовать свое мастерство). 6. Учение как познавательная деятельность школьника.

скачать реферат Дидактическая игра на этапе повторения знаний

Игры, таким образом, дают детям очень важный навык совместной работы. Отличительные особенности игровой деятельности обычно усматривают в ее добровольности, в высокой активности и контактной зависимости участников. Но нельзя забывать и другое: игра — едва ли не единственный вид деятельности, направленной на развитие не отдельных способностей (к искусству или технике), а способности к творчеству в целом. В интеллектуальных играх творческая задача—быстро прими решение в нестандартной ситуации. В сюжетно-ролевых, строительных играх, играх-драматизациях задача другая, но не менее творческая, — вообрази, придумай, изобрази. И вместе с тем во всех групповых играх единая задача—найди способ сотрудничества, взаимодействия на пути к общей цели, действуй в рамках установленных норм и правил. Нетрудно заметить, сколь важны эти качества—организованность, самодисциплина, творческая инициатива, готовность к действиям в сложной, меняющейся ситуации и т.д. — для человека сегодняшнего и особенно завтрашнего дня. Воспитателю, использующему игровую деятельность в качестве педагогического средства, важно понимать и скрытые механизмы, благодаря которым происходит ее влияние на развитие личности школьника.

скачать реферат Педагогическая деятельность и система взглядов на педагогику К.Д. Ушинского

В эти книги он включил обширный материал из естественной истории (природы), а также, связанные с изучением Родины жизненные факты и явления, способствующие воспитанию любви к простому народу; подобрал материал для умственных упражнений и развития дара речи; ввел поговорки, пословицы, загадки, прибаутки, русские сказки, чтобы развивать чуткость к звуковой красоте языка. Ушинский обосновал звуковой, аналитико-синтетический метод обучения грамоте в начальной школе, объяснительное чтение. Им показана необходимость изучения природы и использования ее как средства всестороннего развития личности школьника, воспитания наблюдательности, развития логического мышления, т.к. логика природы - самая доступная и самая полезная логика для детей, и она - "великий наставник человечества". В правильно организованной школе, связанной с жизнью и со временностью, ведущую роль Ушинский отводил учителю. В статье "О пользе педагогической литературы" Ушинский делает попытку поднять авторитет учителя, показать его огромную общественную роль.

скачать реферат Роль игры в развитии личности школьника

Роль игры в развитии личности школьника З.А.Литова Развитие рыночных отношений предусматривает коренное изменение механизма принятия хозяйственных решений. Жёстко централизованная экономика предполагала управленческое воздействие "сверху вниз". При этом практически не улавливалась обратная связь, необходимая для обеспечения обоснованности решений. Среднее звено руководители предприятий являлись, по сути дела, лишь посредниками в передаче директив от верхних эшелонов непосредственно исполнителям, которые, в свою очередь, не только не имели возможности влиять на экономические процессы, но зачастую ограничивались и в самостоятельности действий. В этих условиях и для хозяйственных кадров, и для населения в целом не были острой необходимостью знания и навыки в области собственного принятия экономических решений. Изменившиеся социально-экономические условия заставляют каждого субъекта на различных уровнях экономики искать своё место в динамичной ситуации. Это зачастую становится вопросом не только благополучия, но и экономического выживания. В подобной обстановке по-иному должно функционировать и государство, регулирующее макропроцессы.

Этажерка для обуви, 5 полок.
Собрать всю обувь в одно место, строго распределить ее для аккуратного хранения помогут пластиковые этажерки для обуви от компании
812 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шар предсказаний, 12 см.
Если вы из той породы людей, которые предпочитают сто раз подумать, тогда купить магический шар будет неплохим вариантом. Он не примет
565 руб
Раздел: Прочее
Качели Фея "Чарли 3 в 1".
Многофункциональная модель качелей Фея Чарли 3 в 1 трансформируется в: - качели, - стульчик, - шезлонг. Универсальные качели предназначены
2935 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
скачать реферат Влияние телевидения на формирование духовно-нравственных ценностей младших школьников

Процесс нравственного воспитания динамичный и творческий: учителя постоянно вносят в него свои коррективы, направленные на его совершенствование. Эффективность процесса воспитания, как говорила Н.К. Крупская, “зависит от знания каждым преподавателем того живого материала, с которым он имеет дело; он должен знать, что ему необходимо внимательно изучать этого ученика и знать его близко”. Все факторы, обуславливающие нравственное становление, и развитие личности школьника, можно разделить на три группы: природные (или биологические), социальные и педагогические. Во взаимодействии со средой и целенаправленными воспитательными влияниями школьник социализируются, приобретают необходимый опыт нравственного поведения. Однако, несмотря на то, что на нравственное формирование личности оказывают воздействие многие социальные условия и биологические факторы, следует отметить, что решающую роль в этом процессе играют педагогические, так как они наиболее управляемые. Такое значение педагогического влияния придается еще и потому, что они более целенаправленно на выработку определенного рода отношений. Из этого следует, что суть нравственно воспитанной личности состоит не только в усвоенных ее знаниях, идеях, опыте общественного поведения, но и в совокупности выработанных личностью отношений к окружающей действительности.

скачать реферат Подготовка педагогов к реализации функции социальной защиты ребенка

Подготовка педагогов к реализации функции социальной защиты ребенка М. А. Ковальчук Традиционно официальной задачей средней школы в нашей стране признается образование ребенка, то есть формирование у него определенной системы знаний, умений и навыков и развитие личности школьника, становление его жизненной позиции и системы ценностей. Ведущая роль обучающего компонента отражается уже в существующей системе оценивания ученика - это пятибалльная шкала отметок. В школьной практике сложилось, что все учебные предметы делятся на "основные" и "неосновные". К последним относят изобразительное искусство, мировую художественную культуру, основы безопасности жизнедеятельности и другие, хотя именно эти предметы могут способствовать расширению кругозора школьника, развитию и становлению его нравственных и эстетических качеств, формированию коммуникативных умений. Поэтому школа, действительно заинтересованная в том, чтобы из ее стен вышли не просто молодые люди с багажом знаний, умений и навыков по различным научным дисциплинам, но люди самостоятельные, уверенные в себе, хорошо ориентированные в новых условиях социальной реальности, увлеченные, обладающие чувством социальной защищенности, должна обеспечить социальную защиту ребенка в школе через деятельность педагогов в данном направлении.

скачать реферат Двигательная активность школьников

    Необходимым условием гармоничного развития личности школьника является достаточная двигательная активность. Последние годы в силу высокой учебной нагрузки в школе и дома и других причин у большинства школьников отмечается дефицит в режиме дня, недостаточная двигательная активность, обусловливающая появление гипокинезии, которая может вызвать ряд серьёзных изменений в организме школьника.     Исследования гигиенистов свидетельствуют, что до 82 – 85%  дневного времени большинство учащихся находится в статическом положении (сидя). Даже у младших школьников произвольная двигательная деятельность  (ходьба, игры ) занимает только 16 – 19% времени суток, из них на организованные формы физического воспитания приходится лишь 1 – 3 %. Общая двигательная активность детей с поступлением в школу падает почти на 50%, снижаясь от младших классов к старшим. Установлено, что двигательная активность в 9 – 10 классе меньше, чем в 6- 7 классе, девочки делают в сутки меньше шагов, чем мальчики; двигательная активность в воскресные дни больше, чем в учебные.

скачать реферат Методика преподавания математики

Корректировка плана самообразования учителей с учетом методической темы школы. Приступая к работе по данной теме учителями МО были изучены следующие материалы: И.С Якиманская “Личностно – ориентировочное обучение в современной школе”, М , 1996г. Р.Г. Карандашова методическая разработка “Дифференциация в образовании как средства реализации личностно – ориентировочного подхода к учащимся”, Ставрополь, СКИППРО, 1999г. “Культура современного урока” под редакцией Н.Е. Щурковой, М , 1998г. И.М. Чередов “Формы учебной работы в средней школе”, М, 1998г. На заседаниях МО заслушивались и обсуждались следующие вопросы по данной теме; “Развитие математических способностей как средство развития личности школьника” (Попова В.И.); “Дифференциация самостоятельных работ школьников” (Байш Н.П.); “Личностно – ориентировочный подход в обучении математики” (Позднякова И.В.); “Индивидуальная работа с учащимися как средство повышения интереса к предмету” (Семыкина С.В.); “Активизация познавательной деятельности на уроках математики” (Кузнецова О.Н.); “ Развитие интереса на уроках математики” (Малышева Н.В.), “Моделирование урока математики” (Звягинцева Т.Б.). Работая над темой учителя МО, используют следующие принципы педтехники: принцип свободы выбора; принцип открытости; принцип деятельности; принцип обратной связи; принцип идеальности; Приступая к работе над темой школы “Личностно – ориентировочный подход к процессу обучения и воспитания учащихся”, Кузнецова О.Н. изучила следующую литературу: Дерзкие формулы творчества: сборник (составитель Селюцкий А.Б. – Петрозаводск: Карелия, 1987г.). Правила игры без правил: сборник (составитель Селюцкий А.Б.,1989г.) Злошин Б.Л., Зусман А.В. изобретатель пришел на урок,1989г. Альтшулер Г.С. Найти идею, 1996г.Для успешной работы Ольга Николаевна проводит тестирование учащихся в начале каждого учебного года.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.