телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРазное -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Книги -30%

все разделыраздел:Компьютеры, Программирование

Історія розвитку баз даних

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
РЕФЕРАТ На тему: Історія розвитку баз даних Історія розвитку баз даних У історії обчислювальної техніки можна прослідкувати розвиток двох основних областей її використання. Перша область — застосування обчислювальної техніки для виконання чисельних розрахунків, які дуже довго або взагалі неможливо проводити уручну. Розвиток цієї області сприяв інтенсифікації методів чисельного вирішення складних математичних завдань, появі мов програмування, орієнтованих на зручний запис чисельних алгоритмів, становленню зворотного зв'язку з розробниками нової архітектури ЕОМ. Характерною особливістю даної сфери застосування обчислювальної техніки є наявність складних алгоритмів обробки, які застосовуються до простих по структурі даним, об'єм яких порівняно невеликий. Друга область, яка безпосередньо відноситься до нашої теми, — це використання засобів обчислювальної техніки в автоматичних або автоматизованих інформаційних системах. Інформаційна система є програмно-апаратним комплексом, що забезпечує виконання наступних функцій: надійне зберігання інформації в пам'яті комп'ютера; виконання специфічних для даного застосування перетворень інформації і обчислень; надання користувачам зручного і легко освоюваного інтерфейсу. Зазвичай такі системи мають справу з великими об'ємами інформації, що має достатньо складну структуру. Класичними прикладами інформаційних систем є банківські системи, автоматизовані системи управління підприємствами, системи резервування авіаційних або залізничних квитків, місць в готелях і так далі Друга область використання обчислювальної техніки виникла декілька пізніше першою. Це пов'язано з тим, що на зорі обчислювальної техніки можливості комп'ютерів по зберіганню інформації були дуже обмеженими. Говорити про надійне і довготривале зберігання інформації можна тільки за наявності пристроїв, що запам'ятовують, зберігають інформацію після виключення електричного живлення. Оперативна (основна) пам'ять комп'ютерів цією властивістю зазвичай не володіє. У перших комп'ютерах використовувалися два види пристроїв зовнішньої пам'яті — магнітні стрічки і барабани. Ємкість магнітних стрічок була достатньо велика, але по своїй фізичній природі вони забезпечували послідовний доступ до даних. Магнітні ж барабани (вони щонайближче до сучасним магнітним дискам з фіксованими головками) давали можливість довільного доступу до даних, але мали обмежений об'єм інформації, що зберігалася. Ці обмеження не були дуже істотними для чисто чисельних розрахунків. Навіть якщо програма повинна обробити (або провести) великий об'єм інформації, при програмуванні можна продумати розташування цієї інформації в зовнішній пам'яті (наприклад, на послідовній магнітній стрічці), що забезпечує ефективне виконання цієї програми. Проте в інформаційних системах сукупність взаємозв'язаних інформаційних об'єктів фактично відображає модель об'єктів реального миру. А потреба користувачів в інформації, адекватно тієї, що відображає стан реальних об'єктів, вимагає порівняно швидкої реакції системи на їх запити. І в цьому випадку наявність порівняльна повільних пристроїв зберігання даних, до яких відносяться магнітні стрічки і барабани, було недостатнім.

Але і в цей період з'являлися любителі, які всупереч здоровому глузду розробляли власні СУБД, використовуючи стандартні мови програмування. Це був тупиковий варіант, тому що подальший розвиток показав, що перенести дані з нестандартних форматів в нові СУБД було набагато важче, а в деяких випадках вимагало таких трудовитрат, що легше було б все розробити наново, але дані все одно треба було переносити на нову перспективнішу СУБД. І це теж було результатом недооцінки тих функцій, які повинна була виконувати СУБД. Особливості цього етапу наступні: Всі СУБД були розраховані на створення БД в основному з монопольним доступом. І це зрозуміло. Комп'ютер персональний, він не був приєднаний до мережі, і база даних на нім створювалася для роботи одного користувача. У окремих випадках передбачалася послідовна робота декількох користувачів, наприклад, спочатку оператор, який вводив бухгалтерські документи, а потім головбуха, який визначав проводки, відповідні первинним документам. Більшість СУБД мали розвинений і зручний призначений для користувача інтерфейс. У більшості існував інтерактивний режим роботи з БД як в рамках опису БД, так і в рамках проектування запитів. Крім того, більшість СУБД пропонували розвинений і зручний інструментарій для розробки готових застосувань без програмування. Інструментальне середовище складалося з готових елементів додатку у вигляді шаблонів екранних форм, звітів, етикеток (Labels), графічних конструкторів запитів, які досить просто могли бути зібрані в єдиний комплекс. У всіх настільних СУБД підтримувався тільки зовнішній рівень представлення реляційної моделі, тобто тільки зовнішній табличний вигляд структур даних. За наявності високорівневих мов маніпулювання даними типу реляційної алгебри і SQL в настільних СУБД підтримувалися низькорівневі мови маніпулювання даними на рівні окремих рядків таблиць. У настільних СУБД були відсутні засоби підтримки посилальної і структурної цілісності бази даних. Ці функції повинні були виконувати додатки, проте незначність засобів розробки додатків іноді не дозволяла це зробити, і в цьому випадку ці функції повинні були виконуватися користувачем, вимагаючи від нього додаткового контролю при введенні і зміні інформації, що зберігається в БД. Наявність монопольного режиму роботи фактично привела до звироднілості функцій адміністрування БД і у зв'язку з цим — до відсутності інструментальних засобів адміністрування БД. І, нарешті, остання і зараз вельми позитивна особливість — це порівняно скромні вимоги до апаратного забезпечення з боку настільних СУБД. Цілком працездатні застосування, розроблені, наприклад, на Clipper, працювали на РС 286. В принципі, їх навіть важко назвати повноцінними СУБД. Яскраві представники цього сімейства — дуже СУБД Dbase (DbaseIII , DBASEIV), що широко використалися до недавнього часу, FoxPro, Clipper, Paradox. Розподілені бази даних Добре відомо, що історія розвивається по спіралі, тому після процесу з розробкою спеціального клієнтського програмного забезпечення. У кожного з вище перелічених підходів до роботи з даними є свої достоїнства і свої недоліки, які і визначають сферу застосування того або іншого методу, і в даний час всі підходи широко використовуються. 1960-ті рр. розробка перших БД. CODASYL — мережева модель даних та одночасно незалежна розробка ієрархічної БД фірмою or h America Rockwell, яка пізніше узята за основу IMS — власної розробки IBM. 1970-ті рр. наукове обґрунтування Едгаром Ф.

Перший етап - бази даних на великих ЕОМ Історія розвитку СУБД налічує більше 30 років. У 1968 році була введена в експлуатацію перша промислова СУБД система IMS фірми IBM. У 1975 році з'явився перший стандарт асоціації по мовах систем обробки даних — Co fere ce of Da a Sys em La guages (CODASYL), який визначив ряд фундаментальних понять в теорії систем баз даних, які і до цих пір є основоположними для мережевої моделі даних. У подальший розвиток теорії баз даних великий внесок був зроблений американським математиком Э. Ф. Коддом, який є творцем реляційної моделі даних. У 1981 році Е. Ф. Кодд отримав за створення реляційної моделі і реляційної алгебри престижну премію Тюрінга Американської асоціації по обчислювальній техніці. Менше двох десятків років пройшли з цієї миті, але стрімкий розвиток обчислювальної техніки, зміна її принциповій ролі в життя суспільства, бум персональних ЕОМ, що обрушився, і, нарешті, появу могутніх робочих станцій і мереж ЕОМ вплинула також і на розвиток технології баз даних. Можна виділити чотири етапи в розвитку даного напряму в обробці даних. Проте необхідно відмітити, що все ж таки немає жорстких тимчасових обмежень в цих етапах: вони плавно переходять один в іншій і навіть співіснують паралельно, але проте виділення цих етапів дозволить чіткіше охарактеризувати окремі стадії розвитку технології баз даних, підкреслити особливості, специфічні для конкретного етапу. Перший етап розвитку СУБД пов'язаний з організацією баз даних на великих машинах типу IBM 360/370, ЄС-ЕОМ і МІНІ-ЕОМ типу PDP11 (фірми Digi al Equipme Corpora io — DEC), різних моделях HP (фірми Hewle Packard). Бази даних зберігалися в зовнішній пам'яті центральної ЕОМ, користувачами цих баз даних були завдання, що запускаються в основному в пакетному режимі. Інтерактивний режим доступу забезпечувався за допомогою консольних терміналів, які не володіли власними обчислювальними ресурсами (процесором, зовнішньою пам'яттю) і служили тільки пристроями введення-виводу для центральної ЕОМ. Програми доступу до БД писалися на різних мовах і запускалися як звичайні числові програми. Могутні операційні системи забезпечували можливість умовно паралельного виконання всієї безлічі завдань. Ці системи можна було віднести до систем розподіленого доступу, тому що база даних була централізованою, зберігалася на пристроях зовнішньої пам'яті однієї центральної ЕОМ, а доступ до неї підтримувався від багатьох користувачів-завдань. Особливості цього етапу розвитку виражаються в наступному: Всі СУБД базуються на могутніх мультипрограмних операційних системах (MVS, SVM, R E, OSRV, RSX, U IX), тому в основному підтримується робота з централізованою базою даних в режимі розподіленого доступу. Функції управління розподілом ресурсів в основному здійснюються операційною системою (ОС). Підтримуються мови низького рівня маніпулювання даними, орієнтовані на навігаційні методи доступу до даних. Значна роль відводиться адмініструванню даних. Проводяться серйозні роботи по обґрунтуванню і формалізації реляційної моделі даних, і була створена перша система (Sys em R), що реалізовує ідеологію реляційної моделі даних.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Социальная философия

Термин "способ информации", подчеркивает автор, перекликается с марксовой теорией способа производства и служит: 1) для периодизации прошлого в соответствии с различными способами информации и 2) в качестве метафоры для современной культуры, придающей информации в некотором смысле фетишистское значение. Выделяются следующие ступени производства информации: первая - устно опосредованный обмен "лицом к лицу", вторая - письменный обмен, опосредованный печатью, и третья - электронно опосредованный обмен. Если для первой ступени характерно согласование символов, а для второй - знаковая репрезентация, то для третьей ступени характерно информационное моделирование. На первой, устной, ступени субъект задается как расположение произносимого через внедрение его в совокупность межличностных отношений. На второй, печатной, ступени субъект конструируется как агент, являющийся центром рациональной/воображаемой автономии. На третьей, электронной, ступени субъект децентрализуется, рассеивается и множится в сплошной неустойчивости - предоставляя информацию о себе для самых различных баз данных, "раздваиваясь" в процессе написания текстов на компьютере благодаря зеркальному эффекту экрана, обусловленному податливостью текста, используя новые возможности коллективного авторства и игр с идентичностью, предоставляемые компьютерными сетями

скачать реферат Финансовый контроль и его роль

Від ефективності державного фінансового контролю залежить економічне і не меншою мірою політичне благополуччя нації. Безумовно, коли Україна стоїть на шляху ринкових відносин, не можна недооцінювати роль фінансового контролю держави, яка полягає в забезпеченні фінансової дисципліни. Необхідно пам’ятати, що фінансовий контроль – це один із способів наповнення державного бюджету, що є важливим для такої країни як наша. Це також інструмент боротьби зі злочинами у сфері фінансових відносин, спосіб збереження державного майна і коштів, що особливо актуально останнім часом в Україні. Крім того, ефективність здійснення контрольних функцій є чинником підвищення авторитету держави у світовому співтоваристві В результаті проведених досліджень по даній курсовій роботі можна зробити наступні висновки: 1. Фінансовий контроль держави посідає одне з основних місць серед елементів фінансового управління і є важливим за умов перехідної економіки, тобто в Україні, він забезпечує дисципліну в фінансовій сфері, є гарантом суверенітету держави, її цілісності та економічного процвітання. 2. Неоднозначність трактування поняття фінансового контролю є наслідком багаторічної історії розвитку України як держави, а також незавершеністю правової бази, тобто відсутністю відповідного закону. 3. Наближена до ринкової економіки система державного фінансового контролю в нашій країні в основному склалася і охоплює як нормативно-правову базу, так і органи, що здійснюють фінансовий контроль, форми й методи контролю.

Игра настольная развивающая "Интересные профессии".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает название и назначение 5-ти известных профессий,
592 руб
Раздел: Человек, профессии
Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов
Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
 Базовый курс по рынку ценных бумаг

ФКЦБ разрабатывает также форматы и порядок предоставления эмитентами ежеквартальной отчетности и сообщений о существенных событиях и действиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, предпринимает шаги по созданию электронной базы данных для раскрытия информации об эмитентах (ежеквартальных отчетов, проспектов эмиссии и т. д.) по типу того, как это реализовано в базе данных по публичным компаниям EDGAR, которая действует в США с 1992 года. Это позволит ФКЦБ на регулярной основе получать информацию от российских эмитентов и обеспечивать ее дальнейшее распространение, чтобы акционеры и потенциальные покупатели ценных бумаг на вторичном рынке могли оценить инвестиции в ценные бумаги конкретной компании. Раскрываемая информация должна быть достаточной для принятия решения инвесторами и представлена в форме, доступной для понимания. Тем не менее российская финансовая отчетность не предназначалась для широкого круга пользователей, а лишь для специфических целей налоговых и статистических органов

скачать реферат Американський неолібералізм. Монетаризм

Кейнс стверджував, що циклічність зумовлюється недостатнім сукупним попитом, і для стабільного розвитку має значення лише стійкий попит на гроші. Державне регулювання полягає в стимулюванні сукупного попиту, який зростатиме разом із випереджаючим зростанням грошової маси (контрольована інфляція). Нарощування державою грошової маси збуджує процеси інвестування, сприяє зростанню обсягів виробництва, забезпечує максимальну зайнятість. Фрідмен, спираючись на базу даних з економічної історії США, доводить, що циклічність економічного розвитку має грошову природу: саме зростання грошової маси в обігу провокує інфляцію. Тому грошова сфера, пропозиція грошей мають бути основними об'єктами державного контролю. Інфляція. За Кейнсом, кількість грошей у обігу не впливає на механізми цінового ринкового саморегулювання. Тому для Кейнса інфляція не становила суттєвої проблеми. Вона розглядалась ним як прийнятна плата за зайнятість. За визначенням Кейнса, спровокована емісією інфляція навіть необхідна як додатковий генератор ефективного попиту, і лише тоді коли виробництво сягає критичних меж розвитку, інфляція може перетворитись на справжню, але держава завжди може контролювати цей процес.

 Педагогика и психология высшей школы

Совершенствование методов решения функциональных задач и способов организации информационных процессов приводит к совершенно новым информационным технологиям, среди которых применительно к обучению можно выделить следующие: 1. Компьютерные обучающие программы, включающие в себя электронные учебники, тренажеры, тьюторы, лабораторные практикумы, тестовые системы. 2. Обучающие системы на базе мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров, видеотехники, накопителей на оптических дисках. 3. Интеллектуальные и обучающие экспертные системы, используемые в различных предметных областях. 4. Распределенные базы данных по отраслям знаний. 5. Средства телекоммуникации, включающие в себя электронную почту, телеконференции, локальные и региональные сети связи, сети обмена данными и т.д. 6. Электронные библиотеки, распределенные и централизованные издательские системы. Конкретные программные и технические средства в рамках этих технологий разрабатываются параллельно в различных вузах, зачастую дублируются, но главным недостатком современного состояния применения достижений информатики в образовании является отсутствие научно-методического обеспечения использования новых информационных технологий

скачать реферат Аналіз методів автоматизації обробки облікової інформації

Використання бази даних припускає виконання дій по пошуку й одержанню в заданому вигляді збереженої в ній інформації. 1 Загальні відомості Особливості розробки баз даних. Програми для роботи з базами даних являються чи не самим поширеним видом програмного забезпечення. Вони мають більш ніж тридцятилітню історію розвитку зі збереженням наслідування та стійких традицій. Їх ідеологічна цілісність пояснюється тим, що в основі програм такого роду лежить концепція моделі даних, тобто деякої абстракції представлення даних. У більшості випадків передбачається, що дані представлені у вигляді наборів, що складаються із записів. Структура всіх записів в наборі однакова, а кількість записів являється змінною. Елементи даних, з яких складається кожний запис, називають полями. При розробці бази даних переслідуються такі основні цілі: - задоволення особистих потреб чи потреб організації в періодичному чи регулярному одержанні інформації довідкового чи економічного характеру; - усунення чи мінімізація дублювання даних. Для досягнення цієї мети у великих організаціях необхідно використовувати розподілені бази даних, у яких для збереження інформації використовуються кілька серверів.

скачать реферат Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

Волгодонська Ростовської області). Об'єктом дослідження є історія розвитку системи середнього професійного утворення Російської Федерації. Предметом дослідження вплив розвитку середньої професійної освіти на вдосконалення наукової підготовки випускників середньо-професійних учбових установ. Методи дослідження: аналіз літератури з проблеми розвитку системи середньої професійної освіти в Росії. Теоретіко-методологічною базою випускної кваліфікаційної роботи з'явилися концептуальні розробки вітчизняних учених в області педагогіки, соціології і економіки, що займаються проблемою історії розвитку і вдосконалення системи середньої професійної освіти в Росії. Серед великої кількості робіт на дану тему можна виділити декілька більшою мірою пов'язані з досліджуваною проблемою, і зокрема, роботи Б.С. Гершунського, Н.В. Нечаєва, Э.М. Панічевой, Г.М. Романцева, А.Я. Савельева, А.П. Чернишева і ін. Емпіричною базою дослідження з'явилися результати статистичні дані, офіційні документи установ середнього професійного утворення міста Волгодонська Ростовської області.

скачать реферат Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

Організація такої структури повинна проводитись на основі сучасних технологій та матеріально-технічного забезпечення, вона є довгостроковою і потребує високих витрат. За основу пропонується взяти технологію “Клієнт-сервер”, основними компонентами якої є: . сервери — кординатори інформаційних потоків, які відповідають за розподіл та обробку даних і є посередниками між клієнтами та базами даних; . клієнти — ПЕОМ, які забезпечують користувачів умовами праці та максимально забезпечені пристроями вводу-виводу інформації; . бази даних — системи для зберігання, пошуку та аналізу інформації; . комп`ютерні мережі. Для реалізації моделі необхідно скоординувати процеси комп`ютеризації та розвитку телекомунікаційних систем, які проходять в Україні. На сьогодні багато державних та недержавних організацій повністю комп`ютеризовані, формуються комунікації зв`язку на основі сучасних цифрових та оптико- волоконних технологій, створена і створюється далі множина баз даних, функціонують вузли мережі “I er e ”, підвищується комп`ютерна грамотність населення.

скачать реферат Монополии сегодня

Ще у харчовій промисловості існували синдикат “Дріжжі”, соляна монополія, тютюновий трест. Монополії охопили своєю діяльністю й інші галузі народного господарства. Напередодні першої світової війни в Україні вже не було жодної важливої галузі промисловості, щоб не була монополізована. Усі монополістичні об’єднання, що діяли в Україні мали не регіональне, а загальноімперське значення 3. Види монополій. 3.1. Адміністративна, природна, економічна монополії Протягом всієї історії розвитку монополій, вони були представлені різними видами, які можна класифікувати за такими ознаками: 1) За причиною виникнення. За такою ознакою можна виділити три основні види монополій – природна, адміністративна, економічна. Природна монополія виникає внаслідок об'єктивних причин. Вона відбиває ситуацію, коли попит на даний товар чи послугу найкраще задовольняється однією або кількома фірмами. В її ocнові — особливості технологій виробництва й обслуговування спожива- чів. Тут конкуренція неможлива або небажана, бо при входжені в галузь інших фірм, витрати на виготовлені продукції зростуть. Причиною є економія від маштабу – чим більше вироблено продукції, тим менша її вартість.

Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения
скачать реферат Подготовка к экзамену по МИ

Такі досьє називаються "ростерами", вони включають в себе інформацію про промисловий розвиток регіонів, економічну та науково-технічну допомогу країнам, що розвиваються. Сюди відносяться U IDO (U i ed a io s I dus rial Developme Orga iza io – Організація ООН з промисловому розвитку), ПРООН (Програма розвитку ООН), ГАТТ (Ge eral Agreeme o rade a d ariffs – Генеральна угода про тарифи і торгівлю), W O (World rade Orga iza io – Всесвітня торгова організація). Одним із найдостовірніших джерел є U IDO, вона має досьє на 800 тис. фірм різного профілю. Структура і склад досьє U IDO розроблена англійськими спеціалістами в галузі маркетингу. Банк даних U IDO про фірми і організації формується на основі анкет-запитань, які U IDO направляє фірмам, що становлять міжнародний інтерес. В досьє U IDO входять такі питання: o базові дані (адреса фірми, імена відповідальних співробітників, юридичний статус фірми); o фінансове становище; o банк, з яким працює фірма; o напрями діяльності; o кількість зайнятих у фірмі службовців; o наявність дочірніх компаній у країні і за кордоном; o залежність фірми від інших фірм у фінансовому становищі; o членство в міжнародних спеціалізованих асоціаціях і організаціях.

скачать реферат Вексельный оборот в Украине

Розрив у обігу між сферою виробництва та бюджету, з одного боку, та споживання ( з другого, відсутність у країні гарно розробленого вексельного права та кредитних історій векселедавців не дають змоги Національному банку приймати на себе кінцевий ризик по вексельних угодах, так як у кінцевому рахунку погіршення якості його активів загрожує надійності грошовій системі країни. Для вирішення цієї проблеми необхідна сумісна робота з формування бази даних о векселедавцях, особливо о фактах неповертання виданих банками великих кредитів. Поки що вона не створена, практика отримання забезпечених кредитів себе оправдує. 4. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ І ВЕКСЕЛЬНИЙ ОБІГ У вексельному обороті виключно важливу роль відіграють комерційні банки та їх вексельні операції. В умовах загальної недовіри до державних цінних папірів намір НБУ пожвавити ринок банківських векселів здатний не лише піднести значення і роль банківської системи, а й зробити її авторитетним гарантом банківських векселів як різновиду цінних паперів. Саме комерційні банки спроможні дати вирішальний поштовх для започаткування вексельного обороту. Як передбачено Женевською вексельною конвенцією №358 1930 року та згідно з українськими нормативними актами комерційні банки мають право: - емітувати векселі; - виступати векселедавцем простого векселя; - акцептантами переказного векселя; - виступати одночасно векселедавцями і акцептантами переказного векселя; - векселедавцями переказного векселя, який заперечує можливість його пред’явлення для акцепту; - векселедавцями неакцептованого переказного векселя.

скачать реферат Бідність в України

Поряд із внутрішніми факторами, які визначають місце слаборозвинутих країн у світовому господарстві, діють і зовнішні, пов‘язані із впливом країн. Їх концентрованим виявом є криза заборгованості по кредитах, отриманих країнами, що розвиваються. Ця заборгованість становить близько становить близько 50% валового національного продукту бідних країн. Деякі комерційні банки США, європейських та інших держав змушені отримувати певну частину боргів слаборозвинутих країн. Одним з центральних завдань розвитку людського суспільства наприкінці ХХ ст. – поч. ХХІ ст. стало усунення загрози голоду. Парадоксально, але в наші цивілізовані часи на Землі більше голодуючих, ніж будь-коли раніше в історії людства. За даними ООН нині в світі понад 1 млрд. людей не забезпечені продовольством. Голод став страшним лихом для величезного району світу – країн, що розвиваються. За даними організацій міжнародної організації з питань продовольства щорічно від недоїдання в Африці потерпають 30% населення. Якщо ця несприятлива тенденція не змінюється, та прогнозами експертів на Землі в найближчій роки голодуватимуть близько 1,5 млрд. чоловік. Як правило, корінні причини продовольчої проблеми пов‘язані з історичним минулим.

скачать реферат Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

У великої корпорації є багато інших способів досягнення мети, що нерідко знижує зацікавленість корпорацій в розвитку науково-технічної активності. Малі венчурні фірми, як суб`єкти інноваційної діяльності, як організовані форми дослідницького бізнесу почали формуватись наприкінці 50-х років, а в 70-х роках малий інноваційний бізнес зайняв тверді позиції на заключних стадіях НДЕКР та вийшов на світові ринки . Здатність суб`єктів малого бізнесу швидко реагувати на вимоги ринку, мобільність та оперативність, економічність стала передумовою їх співвиконавчої діяльності у великих науково-технічних програмах корпорацій. Іншою формою венчурного бізнесу стали бізнес-інноваційні структури типу технологічних парків на базі потужних суб`єктів наукової діяльності, як правило, — університетів, або великих університетських центрів. Їх можна охарактеризувати як об`єднання дрібних та середніх фірм для спільного будівництва, оренди землі, приміщень використання дослідницької та обчислювальної техніки. За даними Організації економічного співробітництва та розвитку на даний час у США працює близько 150 подібних об`єднань, у ФРН-- 50, у Нідерландах — 45 .

скачать реферат Проблеми використання роботів /Укр./

Крім ставлення високих вимог до мережі, роботи можуть ставити високі вимоги серверам. У залежності від частоти отримування документів з серверу, одночасне завантаження багатьох документів може призвести до відчутної завантаженості серверу, що призведе, у свою чергу, до зниження рівню сервісу для інших користувачів, цього ж серверу. У випадку, коли сервер  використовується також з іншими цілями, це може бути взагалі не допустимо. Тому, робот не може часто отримувати документи з одного серверу. Навіть сучасний браузер e scape страждає на цю проблему, отримуючи вбудовані у сторінку малюнки одночасово. H P протокол не пристосований до паралельного отримування документів, тому ведуться розробки нових протоколів. Оновлення Було сказано, що бази даних про документи Інтернет мусять оновлюватися регулярно, але ж не існує механізмів контролю за змінами у WWW. Не існує єдиного запиту, що визначав би які з заданих URL‘ів знищені, модифіковані або переміщені. Але, H P протокол разом з запитом даних дозволяє задати дату цього ж документу з кеша.

Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Фоторамка "Poster gold" (40х60 см).
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - золотистый. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
770 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Качели, подвесные.
Эти подвесные качели можно разместить дома или на улице в любом удобном месте. Наш пластик прочен и долговечен, поэтому качели прослужат
381 руб
Раздел: Качели
скачать реферат Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

Друга форма “База даних” Мал. 4 Форма 2 “База даних” В другий формі “База даних” можна зробити запис у базу, даних які використовуються при обчисленні ціни замовлення. Третя форма “Про програму” Мал. 5 Форма 3 “Про програму” Остання третя форма представляє менеджеру (користувачу) інформацію про розробника програми і попереджає про захист усіх прав. 3. Розрахунки. 3.1 Розрахунок собівартості однієї одиниці продукції. Для того щоб одержати усю вартість замовлення необхідно знайти спочатку собівартість однієї одиниці продукції. У мене в програмі собівартість визначається по наступній формулі: “Собівартість” = [ (“Вартість папера” “Кількість аркушів” “Вартість чорнила” “Кількість аркушів” “Кількість сторін” “Вартість майстер плівки” “Кількість майстер плівки”)/“Кількість екземплярів” ] 3.2 Розрахунок вартості замовлення. Головним вихідним параметром у даній програмі є “Вартість замовлення” до його розрахунку варто підходити дуже ретельно тому що найменша помилка в розрахунках може привести до великих фінансових утрат.

скачать реферат Новітні технології в банківських послугах

Банківська діяльність у сучасних умовах не може здійснюватися без належного використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). На загал, вітчизняні банки значно поступаються банкам розвинених країн щодо використання сучасних промислових систем керування базами даних, інтегрованих автоматизованих банківських систем, іншого спеціалізованого банківського програмного забезпечення. Це є однією з причин того, що кількість банківських продуктів та послуг, які надаються вітчизняними банками, значно менша, ніж у банках розвинених країн. Акцент має робитися на створенні у банках централізованих сховищ історичних даних, що дозволяє впроваджувати ефективні системи управлінського обліку, системи підтримки рішень, здійснювати моніторинг та адекватно реагувати на банківські ризики. Це дозволить підняти рівень банківського менеджменту на якісно вищий рівень, який відповідав рівню розвинених країн. Без запровадження сучасних ІКТ подальший розвиток банків неможливий. Час екстенсивного розвитку завершився. Особливо це стає актуальним у зв'язку з входженням іноземних гравців на банківський ринок. Грамотно продумані інвестиції у ІКТ мають розглядатися банками як стратегічні інвестиції.

скачать реферат Роль Еразма Роттердамського в гуманістичному русі Німеччини

Кланіцай, яка раніше бралася під сумнів, має місце на твердження: «Гуманізм і Реформація, два тісно взаємозв'язаних явища, по суті дві сторони або дві течії усередині культури Ренесансу, які взаємодіючи виробили єдиний стиль Відродження». Цю ж думку розвиває вже сучасний історик В. Феллер в своїй праці «Еволюція християнства»і «Ескіз німецької історії». Виходячи з вищевикладеного, не можливо не погодитися з висловом сучасного гуманіста Б.Г.Кузнєцова., у якому якнайповніше виявляється сенс спадкоємності в історії розвитку історичної думки: «Зв'язок епох втрачає сенс, якщо все, що додає цінність людського життя, - пошуки істини, добра і краси – обмежено даною миттю (хоч би історичною «миттю», даним етапом історії), якщо немає відчуття жвавого наступного зв'язку епох, якщо ми не шукаємо в сьогоденні результати минулого і зародки майбутнього. І якщо не шукаємо у минулому жвавого, близького нам, готуючого наше життя, коханого нами. Зараз нам особливо близький в культурному минулому людства крізний струмінь жвавої, незадоволеної шукаючої думки, що проходить через його історію».

скачать реферат Опис OrCAD 9.2

Для створення нового аркуша схеми в проекті з Адміністратора проекту вибирається меню Desig / ew Schema ic. Для кожного аркуша схеми можна встановити власні параметри, використовуючи меню Op io s/Schema ic Page Proper ies. Schema ic Page Proper ies – установка параметрів поточної (активною) сторінки проекту (одиниці виміру, розмір сторінки, нумерація, ширина і кількість зон сторінки, отображение/печать рамки, штампу і сітки). Дані параметри подібні до загальних установок і діють в межах активної сторінки. Зберігаються в проекті.1.3 Створення і редагування схеми електричною принциповоюДля створення схеми (мал. 3) використовуються пункти меню Place або панель інструментів, розташована справа. Піктограми панелі інструментів і їх «гарячі» клавіші приведені в таблиці 3. Дії з електричної схеми здійснюються за допомогою меню View або контекстного меню: • Mirror Horizo ally (H) /Ver ically (V) – відобразити символ по горизонтали/вертикали; • Ro a e (R) – обернути символ годинникової стрілки на 900; •Edi Proper ies. (C rl E) – редагування властивостей символу або символів; • Edi Par – редагування УГО в редакторові бібліотек; • View/Li k Da abase Par – перегляд символу в базі даних ORCAD Cap ure CIS; • Desce d/Asce d Hierarchy – перейти до низшему/высшему рівня ієрархії символу (для ієрархічних схем); • Zoom I (I) /Zoom Ou (O) – масштабування схеми; • Go o – швидке переміщення за схемою; • Cu /Copy/Dele e – дії над елементами схеми (вирізувати, копіювати, видалити).

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.