телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Бытовая техника -30%

все разделыраздел:Педагогика

Отчеты по предпрактике в школе

найти похожие
найти еще

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
А з іншого боку існує нестача кваліфікованого педагогічного персоналу, особливо викладачів економіки. Ще одною проблемою є різні здібності до навчання у учнів, це пов'язано з психологічними особливостями кожної людини. Проблема вирішується розподіленням учнів по класах з різним рівнем знань і здібностей до навчання (у молодшій і середній школі), періодичного тестування результатів навчання (у всіх класах школи кожну чверть учні повинні скласти іспити). Характеристики сучасного учня обумовлені сучасним оточуючим середовищем. Сучасний світ швидко змінюється і учню необхідно швидко пристосовуватися до цих змін. Ще один фактор, що формує характеристики сучасного учня – це акселерація (швидке, порівняно з нормами, фізіологічне дорослішання дитини). Таким чином сучасний учень має такі характеристики: часто просліджується дисбаланс між фізіологічним і психологічним віком учня, підвищена активність, можливість швидко пристосовуватися до нових умов існування. Наслідком цих характеристик є психологічне напруження, де-яка агресивність, максималізм в оцінках. Психологічне напруження тут часто гаситься через спілкування з друзями, тобто дуже висока роль групи, до якої входить учень. Навчання в школі проводиться здебільшого з застосуванням класно-урочної системи. Але вчителі намагаються як можна частіше застосовувати активні методи навчання (особливо при викладанні економіки).1.2. Аналіз відвіданих уроків « Основи економіки» .Перший урок був відвіданий 20 січня 1998 року – 11 клас. Викладач: Нужний Валерій Дмитрович, назва предмету: "Основа економіки", предмет вивчається другу чверть, до цього економічні предмети класом не вивчалися. Тема уроку: "Сутність бюджетної системи». Мета уроку: пояснити, що таке бюджет, його структура, дефіцит бюджету, навчити давати характеристику дохідній та витратній частині бюджету. Урок пройшов в чотири етапи: 1. розповідь вчителя про те, що таке бюджет, дефіцит бюджету, дохідна та витратна частини бюджету і яка між ними різниця; 2. опитування з використанням легких питань; 3. завдання учням першого варіанту записати в зошит статті доходів, які вони знають, а другого – статті витрат (після запису всі по черзі прочитали те, що вони написали). Під час уроку викладач гарно володів класом – склалася доброзичлива атмосфера, коли увага учнів перемикалася на своїх однолітків (це інколи траплялося), викладач швидко це виправляв. Увага учнів приверталася конкретними завданнями, постійним, але доброзичливим, контролем при виконанні цих завдань. Ставлення до всіх учнів однакове, але викладач змушений був приділяти більше уваги учням, поведінка яких була більш активна, ніж у інших. Стиль поведінки вчителя не агресивний, спокійний, коректний, що до поведінки учнів – жорсткий. Зовнішній вигляд – приємний, міміка і жести – дещо стримані, мова коректна і проста (з використанням термінів і оборотів, що зрозумілі учням). Урок проходив в чистому, охайному приміщенні з не нав'язливими кольорами стін, гарним освітленням, великими дошками. Результат заняття – учні зрозуміли і запам'ятали поняття бюджет, його структуру, дефіцит бюджету, навчилися давати характеристику дохідній та витратній частині бюджету , зрозуміли різницю між ними і навчилися відрізняти їх. Інформація отримана на уроці учнями повинна залишитися в їх середньостроковій пам'яті.

Найменший процент відповідає шкалі контактність та погляд на природу людини і станове лише 40%. Всі інші показники займають середнє положення.Характеристика отриманих показників: 1.Шкала орієнтацій характеризує те, що я не намагаюсь відкласти своє життя на «потім», а прагну отримати насолоду та задоволення сучасним моментом. 2.Шкала цінностей вказує на те, що я прагну до гармонійності, чесних відношень з людьми, не намагаюсь маніпулювати їми в своїх інтересах. 3. Погляд на природу людини. Рівень балів, які я набрав складає лише 40%.Цей показник вказує на ступінь довіри до інших людей, доброзичливість та чесність. На мій погляд, такий незначний рівень, який я отримав обумовлений настроєм та суперечкою, яка відбулася недавно. Взагалі, я би охарактеризував цей рівень вище середнього. 4. Потреба в пізнанні. Лозунг мого життя сам по собі може охарактеризувати моє ставлення до бажання пізнавати щось нове та цінити те, що є. Цей лозунг виглядає так: «Проживи день так, щоб його запам'ятати».5. Креативність характеризує прагнення до творчості, до творчого підходу до життя. В мене цей показник становить 80%, тобто я прагну весь час створити щось нове, цікаве, щоб прикрасити життя. 6. Автономність. Показник автономності характеризує автономність людини, її незалежність та свободу. Рівень цього показника в мене не дуже високий, хоча на мій погляд, він повинен бути вищий. Мені треба намагатися розвивати ці характеристики. Я вже зробив багато на цьому шляху. Раніше я дуже була залежна від поглядів та думок інших людей, але зараз я став більш незалежним та вільним у виборі. 7. Спонтанність. З одного боку це дуже гарна характеристика , а з іншого мені дуже важко було на початку навчання в університеті планувати свій день, так як я дуже часто приймав спонтанні рішення, тим самим змінював свій графік. Зараз я просто залишаю годину чи більше у розпорядку дня на спонтанні рішення. 8. Саморозуміння. Цей показник, як і попередній, тісно пов'язано з показником автономність. Він вказує на рівень психологічного захисту від думки «ззовні», орієнтування на власні бажання та потреби. Як я вже і казав раніше, я прагну збільшити свою незалежність.9. Аутосимпатія. Цей показник становить 67% та вказує на сприйняття самого себе як особистість та слугує джерелом стійкої та адекватної оцінки самого себе. 10. Контактність. За даними тестування рівень цього показника нижче середнього. Це може бути пояснено дуже високим навантаженням, що спричинило мабуть у всіх студентів виникненню бажання відпочити на одинці без будь-якого спілкування. 11. Гнучкість в спілкуванні. Шкала гнучкості в спілкуванні вказує на наявність або відсутність соціальних стереотипів, здібність до адекватного самовиразу. Середній рівень цього показника можна інтерпретувати як, з одного боку, наявність високої оцінки особистого спілкування, а з іншого боку --- схильність до використання стратегії маніпулювання людьми. Висновок: Самоактулізація для мене ще не є в достатній мірі образом життя, я лише намагаюсь зробити її такою. Здається, що це мені вдається.-----------------------

З цієї інформації можна зробити такі висновки: 1. В школи існують деякі проблеми, які адміністрація вирішує дуже повільно, але які можна вирішити – слабка забезпеченість технічними засобами наочності, мала кількість зв'язків з ВУЗами і іншими організаціями, як можна використати в навчанні. 2. В школі працюють досвідчені вчителі, досвід який корисно використати для розвитку власних викладацьких навичок, зокрема це досвід привертання уваги, дотримання дисципліни, хронологічне планування уроків і виконання цих планів. 3. Педагогічна практика виявилася дуже корисною для мене в плані розвитку організаторських здібностей, навичок навчати, виявлення недоліків в керуванні колективом і в теоретичних знаннях, хоча два проведених уроки – це дуже мало для глибокого вивчення недоліків і переваг власних навичок навчати інших людей. 4. З усього, що я дізнався під час проходження педагогічної практики можу сказати, що використання активних методів навчання більш ефективне для засвоєння та повторення матеріалу. На мій погляд, порівнюючи два активних метода навчання більш вдалим та ефективним виявився другий — гра. Але проведення гри на уроках потребує вміння тримати аудиторію. Розділ ІІ2.1. Психологічне дослідження а) особливості спілкування у класі Мета: - вивчити особливості взаємовідносин учнів у класному колективі; - сформувати вміння використовувати методику «Роль вчителя в дослідженні особливостей спілкування у класі, товариськість учнів та керівництво спілкуванням». Та аналізувати отримані результати; - визначити рівень близькості у спілкуванні між членами класу та товариськості як характерологічної риси особистості. Дослідження проходило у два етапи: 1. Коротка бесіда з учнями про значення спілкування у житті та про різні ступені близькості спілкування. 2. Проведення дослідження. Результати дослідження оформлені в таблиці № 1. Таблиця 1 У 8 6 6 8 4 6 4 0 4 5 5 6 6 6 6 5 4 7 4 8 3 7 К 6 4 4 4 6 5 4 6 3 2 3 7 4 7 4 7 7 5 5 7 8 5 S K 7 8 8 8 7 7 8 8 8 9 8 9 7 9 7 8 7 8 7 8 8 8 1 1 1 5 1 6 1 1 5 1 5 5 6 5 6 5 1 5 6 1 5 5 де: SK - суб'єктивний коефіцієнт товариськості, який розраховується за формулою:ОКТ- об'єктивний коефіцієнт товариськості, який розраховується за формулою:М - середній показник товариськості у групі В залежності від співвідношення показників ОКТ, SКТ та М можна розподілити учнів на п'ять підгруп за критерієм активності у спілкуванні: 1. Показники ОКТ та SКТ вищі за середній (М) - Соловей, Панкевич та Лобода. У таких осіб нема труднощів у спілкуванні, вони легко встановлюють контакти з іншими членами групи, тому вони легко можуть виконувати різні доручення. Ці характеристики були помітні ще на першому моєму відвідуванні цього класу. Лобода Андрій перший підійшов до мене на перерві після уроку та розпочав розмову. Соловей Тетяна є лідером серед дівчат своєї групи та водночас займає посаду старости класу. При проведенні гри вона зайняла роль капітана своєї команди. Це відповідає загальній характеристиці цієї групи. 2. Показник SКТ вищий за середній (М), а показник ОКТ - нищий. До цієї групи належать Клименко, Кукалець, Літвінов, Мацепа та Ярошенко.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Психология возможной эволюции человека. Космология возможной эволюции человека

Это означает, что присутствие или отсутствие сознания у человека невозможно проверить с помощью наблюдения его внешних действий. Этот факт, как было сказано мною, был давно установлен, но важность его никогда не понималась в полной мере, поскольку он всегда сочетался с пониманием сознания как ментального процесса или умственной деятельности. Если человек сознает, что до мгновения этой вспышки сознания он не был сознателен, а затем забывает о ней (или даже запоминает), то говорить о сознательности не приходится. Это лишь воспоминание о сильной вспышке сознания. Теперь я хочу привлечь ваше внимание к другому факту, мимо которого проходят все современные школы психологии. Неоспоримо, что сознание человека, что бы оно ни значило, никогда не остается в одном и том же состоянии. Оно либо есть, либо нет. Высшие моменты сознания создают память. Другие моменты человек попросту не запоминает. Это больше, чем что бы то ни было, создает у него иллюзию постоянства сознания, непрерывности отдавания себе отчета. Некоторые школы современной психологии отрицают сознание, отрицают даже нужду в таком термине, но это не более чем экстравагантность или недоразумение

скачать реферат Народная школа, земство и правительство

Инспектор отменил выработанную земством организацию школ как незаконную, но отмененное ничем не заменил. Чтобы заместить освободившееся место учителя новым лицом, управе приходилось вести длинную переписку, а школа пока оставалась без учителя. Инспекция не допускала управу до ознакомления с тем, как идет в уезде учебное дело, ею созданное и налаженное; когда же председатель училищного совета разрешил управе прочесть отчет, поданный инспектором в совет, то директор училищ строго воспретил это, поясняя, что никто не имеет права читать никаких отчетов о школах, так как это было бы посягательством на педагогический контроль, а земству предоставлен только хозяйственный (в положении о земских учреждениях сказано, что земство участвует в попечении о народном образовании "преимущественно" в хозяйственном отношении). Инспектор оставлял школы нередко без учебных пособий. Управы обязаны были высылать учебники, одобренные министерством, не иначе как через училищный совет, при списках, подписанных инспектором. Бердянский инспектор придумал на каждом экземпляре учебника делать собственноручную надпись или наклеивать ярлык с обозначением, когда и с чьего разрешения книга посылается.

Карандаши цветные "Bic Aquacouleur", 12 цветов.
Яркие цвета, легкая затачиваемость и высокая устойчивость к поломке делают эти карандаши отличным вариантом для детей. Можно использовать
441 руб
Раздел: 7-12 цветов
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (серый).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1638 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Настольная игра "День вождей".
Детская активная игра для компании от 2 до 6 человек. Каждый ход игроки получают карточки с заданиями, которые надо выполнить. Если
1490 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
 Собрание сочинений, том 13

Несчастные случаи, причиной которых были машины Несчастные случаи, причиной которых были не машины Второй отчет, составленный сэром Джоном Кинкейдом, охватывает данные по всей Шотландии, где, как он указывает, законы, регулирующие труд женщин, подростков и детей на фабриках, по-прежнему строго соблюдаются. Сказанное не относится к предписаниям, касающимся школьного обучения детей, ибо у шотландских фабрикантов, по-видимому, существует излюбленный прием получать для своих малолетних рабочих школьные удостоверения от специально созданных для этой цели заведений, которые, однако, вовсе не посещаются детьми, а если и посещаются, то оказываются совершенно непригодными для того, чтобы дать детям какое-либо образование. Чтобы убедиться в этом, достаточно будет привести два случая. В 1858Pг. сэр Джон Кинкейд, в сопровождении г-на Кэмпбелла, помощника инспектора, посетил две школы, от которых дети, работавшие в нескольких ситценабивных фабриках Глазго, обычно получали свои удостоверения. Цитирую отчет: «Первая школа принадлежала г-же Анн Киллин в Смитс-Корте, Бриджтон; при нашем посещении в школьном помещении детей не оказалось; когда мы попросили г-жу Киллин сказать по буквам свою фамилию, она стала путать и назвала сначала букву С, но тут же поправилась и сказала, что ее фамилия начинается с буквы К

скачать реферат Автоматизация систем управления в образовании

По нашему мнению, это обусловлено спецификой информационно-аналитического обеспечения образовательного процесса в школе. Система информационного обеспечения управления учебным процессом в школе включает прежде всего следующие данные: списочный состав ученического контингента с данными о ходе обучения школьников: сведения о результатах обучения каждого из них по каждому преподаваемому предмету (итоговые и текущие отметки, данные о переводе на следующую ступень), данные по диагностике качества обучения (тестовый контроль знаний, умений, навыков), а также данные, которые можно рассматривать как основные параметры технологического процесса обучения: организация учебного процесса (часы, специфика преподавания предметов, численность классов и т.п.), кадровый состав и квалификация педагогов, материальное, дидактическое и методическое обеспечение учебного процесса и т.д. Автоматизация работы с информацией именно такого типа требовалась в первую очередь для того, чтобы обеспечить востребованность разрабатываемой системы в школах, и она была проведена, о чем наглядно свидетельствует реестр отчетов АСИОУ "Школа".

 Переписка и деловые бумаги

Всего послано мною 600-700 томов. Ну-с, шла в Петербурге моя "Чайка". Играли так скверно, что сквозь игру не видно было пьесы, и я уехал из Петербурга, не зная, что хуже - пьеса, или игра, или то и другое вместе. Говорят, что теперь играют гораздо лучше и что пьеса имеет успех. На днях было земское собрание (у нас в уезде), на котором я присутствовал в качестве гласного. Решено провести шоссе от станции Лопасня почти до Мелихова. Теперь будет очень хорошая дорога, так что я могу купить себе в рассрочку карету или ландо. Я назначен помощником предводителя дворянства по школьному делу, и мне предстоит теперь объездить все школы уезда и написать о них отчет. Всех школ 59, а отчет нужно приготовить к будущему собранию. В "Русскую мысль" я написал. Ответ получу через 2-3 дня и тотчас же напишу Вам. Все мои Вам кланяются. Повторяю: в 1897 г. будем ожидать Вас к себе. Если бы наверное сказали, что будете с семьей жить в России, в будущем июне - июле - августе, то я нанял бы для Вас дачу у своего соседа, ту самую дачу, в которой мы останавливались на минутку, когда со станции ехали в Мелихово

скачать реферат Понятие и классификация договоров в римском праве

Но он может быть и более общим, (назначаю вас своим управляющим), и тогда говорят о procura or ge eralis. Ближайшая история возникновения такого договора неясна. Ввиду сходства в юридической конструкции некоторые (например, Жирар) предполагают для ma da um тот же процесс развития, который прошли описанные выше три реальных контракта. Другие, (например, Корса) думают, что ma da um выработалось из преторского эдикта «о ведении чужих дел». Нужно признать, что в нормах об этом договоре нет никаких следов реального характера, вследствие чего последнее предположение кажется более вероятным. Интересно отметить, что поверенный обязуется в точности исполнить задание и дать в этом отчет. Если поверенный вышел за пределы поручения, то, согласно мнению сабиниан, доверитель не должен был признавать его действия, поскольку поверенный рассматривался в этом случае как неисполненный. Однако, возобладало противоположное мнение прокулианской школы, в соответствии с которым доверитель был обязан признать его действия в той мере, в которой они укладывались в пределы поручения, на поверенного же возлагалась ответственность за все превышения.

скачать реферат Кадровый потенциал в свете социально-экономического развития города и района

Подготовить и внести на рассмотрение Управление по 9. заседаний информационно-аналитического кадрам, члены Совета с последующим освещением в информационного средствах массовой информации, совета. подготовкой соответствующих постановлений главы администрации следующих вопросов: -«Анализ социально-экономического Ш квартал развития Озерного, Суюндуковского сельских и Миндякского поселкового 1999г. Советов»; -«Анализ кадрового потенциала 1У квартал Ильчигуловского, Старобайрамгуловского и Абзаковского сельских Советов». 1999г. -69- 1 2 3 4 10. Подготовить и внести на рассмотрение 1 Управление по сессии городского Совета: полугодие кадрам, постоянные комиссии «О состоянии подготовки кадров в 2000 г. горсовета. обще-образовательных, профессиональных и средне-специальных учебных заведениях и других обра-зовательных учреждениях в городе и районе». 11. Подготовить и внести на рассмотрение Управление по президиума городского Совета: кадрам, постоянные комиссии. -«Отчет руководства ОАО «Учалинский ГОК» П квартал по подбору, подготовке и расстановке 1999г. кадров»; Ш квартал -«О мерах по подготовке национальных кадров в городе и районе»; 2000г. -«Отчеты руководителей Товарищества на 1У квартал вере им.Ленина и СПК им. М.Муртазина по 2000г. выпол-нению решений сессии и президиума горсовета, постановлений главы администрации, касающиеся их деятельности». 12. В целях изучения и обобщения обществен-ного мнения и обмена мнениями, освещения и обеспечения постоянной связи с населением по тем или иным вопросам, в том числе по кадрам: -разработать и провести анкетирование Ежеквар-та Управление по различных групп населения: в школах, льно. кадрам совместно с среди клубных работников, хозяйствах другими района, в предприятиях и организациях, управле-ниями, среди молодежи, женщин, пенсионеров,по отделами и месту жительства и т.д.; апрель службами. -открыть постоянную рубрику по освещению 1999г.

скачать реферат Образование в России

Чтобы в полной мере оценить драматичность создавшейся ситуации, задумайтесь, в качестве разминки для ума, насколько радикальными оказались перемены в медицине, транспорте, средствах связи или в военной науке за сто лет, и отдайте себе отчет, что обстановка в классе современной школы в сравнении с предыдущими столетиями практически не изменилась. Нельзя утверждать, что изменения вовсе не коснулись Школы. Но в сравнении с тем, что произошло в других сферах жизни, это лишь мельчайший сдвиг. Серьезно поразмыслив, каждый признает, что Школа осталась где-то далеко-далеко позади. Сложность сложившейся ситуации усугубляется тем, что ученики даже в первых классах способны понять: Школа отстает от эволюции общества. В результате ученики теряют к ней уважение. В результате они не доверяют ей. А когда школьники теряют уважение и доверие, учитель теряет свой авторитет, и школа погружается в проблемы плохой дисциплины и низкой успеваемости. Школа не только не обращена в будущее. Сегодня она делает даже меньше того, что ей удавалось в прошлом. Поколение учащихся, плохо подготовленных к работе в новых экономических условиях, непременно породит трудности в развитии общества.

скачать реферат Основы социокультурного проектирования

В качестве проекта, эффективно решающего последнюю задачу, приведем пример программы ”Эмпатия”, которая реализуется на базе общеобразовательных школ. Миссия данного проекта — утверждение эмпатии как основы совести, ответственных и здоровых социальных отношений, активного участия человека в делах общества. Следовательно, воспитание эмпатии — важнейшая социально значимая задача. Программа предполагала проведение серии уроков для учащихся 3-х классов по следующей тематике: эмпатия; узнавание чувств; умение слушать; действия и слова эмпатии; ты неповторимый и особенный; найди способы понять других; как бывает, когда кто-нибудь болен; что значит поменять дом и школу; что бывает, когда член семьи вдали от дома; ты можешь сопереживать, но при этом не соглашаться с другими. Темы факультативных уроков: домашние животные; табель успеваемости; хорошие манеры; новый соученик; больше не хулиганить; удержи явные проявления агрессии; удержи скрытую и трудно уловимую агрессию; выбери самый подходящий подарок. Организация уроков строилась на требованиях: смотреть, спрашивать, слушать, действовать при проявлении эмпатии, а также давать отчет о том, как ты выразил эмпатию за период, прошедший со времени последнего урока.

Гамачок для купания.
Горка для купания (гамачок) для ванны 100 см служит для поддержки младенцев в ванночке. Ванночка с гамачком обеспечит комфортное принятие
349 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор для уборки Vileda "Ultramat": швабра со сборной ручкой+ведро с отжимом.
Набор предназначен для влажной уборки всех типов напольных покрытий. Швабра отжимается в специальной воронке на ведре, благодаря чему руки
2210 руб
Раздел: Швабры и наборы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (giga).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду
1122 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
скачать реферат Средоточие русского образования

На основе гуманитарных факультетов в 1931 году открылся Московский институт философии, литературы и истории, слившийся вновь с МГУ только спустя десять лет. Были догглцены перегибы и в организации учебною процесса: вводился "ирнгадно-лабораторный метод" обучения, отменявший лекции и отдававший проработку материала на самотек студенческим бригадам из 3-5 человек, индивидуальный экзамен '.вменялся коллективными отчетами бригад. К счастью, этот период в жизни университета был непродолжительным. В 1932 году "бригадно-лабораторный" метод был отменен. Вводились новые учебные программы, менялся режим работы в высшей школе. В 1934 году в университете были защищены первые за годы Советской власти кандидатские диссертации. Не обошли стороной университет и трагические события общественной жизни 30-50-х годов. Идеологический и административный диктат со стороны властей препятствовал свободе творчества. Ограничивались контакты с зарубежными научными центрами. Многие ученые подверглись необоснованным репрессиям, целые направления исследований, особенно в общественных науках, филологии, кибернетике, биологии были свернуты, Несмотря на эти тяжелые потери, университетская наука в целом достигла в 20-30-е годы значительных результатов.

скачать реферат Интегральное исчисление. Исторический очерк

Следовательно, труды Ньютона являются основой огромной части точных наук нашего времени”. И не только наук: “Математика и техника влияют даже на нашу духовную жизнь, и настолько. что мы редко можем представить это себе полностью. Вслед за необычайным взлётом, которое пережило и XVII веке естествознание, последовал неизбежно рационализм XVIII века, обожествление разума, упадок религии. Кто отдает себе отчет в том, - спрашивает автор, - что с исторической точки зрения Ньютон является самой значительной фигурой XVII века?” Исаак Ньютон родился в 1643 году. Мальчик посещал сначала сельскую школу, а в двенадцать лет его отправили учиться в ближайший город. Директор школы обратил внимание на способного мальчика и уговорил мать Ньютона отправить сына учиться в Кембриджский университет. Ньютон был принят туда в качестве бедного студента, обязанного прислуживать бакалаврам, магистрам и студентам старших курсов. Кафедру математике в Кембридже занимал тогда молодой блестящий учёный Исаак Барроу. Он скоро стал не только учителем, но и другом Ньютона, а спустя несколько лет уступил своему великому ученику кафедру математики. К этому времени Ньютон получил уже степени бакалавра и магистра.

скачать реферат ЗАСЛУГИ ЛОМОНОСОВА ПЕРЕД РУССКОЙ ШКОЛОЙ

Некоторые итоги педагогической деятельности подвел сам Ломо­носов в отчете «О завершенных и незавершенных научных и литера­турных работах»: «В Гимназии хотя немало было гимназистов, однако в весьма бедном и бесполезном состоянии, затем что 1)жалованье им давалось в руки, которое брали к себе их родители или свойственники и держали больше на себя, нежели на школьников, так что в школы приходили в бедных рубищах, претерпевали наготу и стужу, и стыдно было показать их посторонним людям; притом же пища их была весьма бедная, и чуть иногда хлеб с водою, в таких обстоятельствах наука мало шла им в голову; 2)да и времени им к тому не было, затем что дома должны были служить отцу и матери для бедности, а в Гимна­зию ходя по дальнему расстоянию, теряли лучшие часы и всегда случай имели резвиться и от школы отгуливать. Итак, не дивно, что чрез семь лет не было произведено из Гимназии в университетские студенты ни единого человека. Но после поручения оной Гимназии советнику Ломоносову в единственное смотрение все оныя неудобства отвра­щены и пресечены, ибо гимназисты соединены, как и студенты, в общежитие, снабдены приличною одеждою и общим довольным сто­лом по мере определенного им жалованья, не теряют времени ни ходь­бою на дом, ни службою родителям, ни заочною резвостию, будучи у инспектора Гимназии и нарочных надзирателей перед глазами в одном доме.

скачать реферат Проблема школьной неуспеваемости

На тех или иных этапах урока организуется самостоятельная работа по группам, и учащиеся выполняют задания разной степени трудности. Учитель помогает в первую очередь слабым учащимся. На последнем этапе учащиеся выступают с отчетом о выполненной самостоятельной работе. Указанный принцип построения урока используется в практике многих школ. Важно отметить, что группы носят временный характер, переход из одной в другую разрешается учащимся по их желанию и производится учителем с учетом успешности учения каждого ученика. Необходима дифференциация и домашней работы учащихся. Этот вопрос относительно мало разработан, но имеются интересные соображения, которые хотелось бы отметить: о полезности программированных пособий для домашних заданий отстающим, об эффективности создания проблемной ситуации и индивидуализации домашних заданий. В практике школы широко используют разного рода дополнительные занятия с отстающими. Распространенность этой меры, хотя её и справедливо критикуют за нерациональность, объясняется, по нашему мнению, тем, что она увеличивает количество времени для изучения материала.

скачать реферат Национальный идеал в образовании России XIX века

Главным побудительным мотивом любых человеческих действий является «страстный порыв эгоизма», которое пинается им «личное желание». Даже самые бескорыстные поступки Н.Г. Чернышевский объяснял не любовью к ближнему, а стремлением получить удовлетворение от собственной праведности. Исходя из подобного понимания сущности человека, он полагал, что национальная образовательная система создается для развития человека и должна быть направлена на решения следующих первоочередных задач. Во-первых, обучить низшие классы и помочь им преобразовать общество на справедливых началах. Во-вторых, с целью внушить человеку, что высшее удовлетворение он сможет получить не от богатства, нажитого за счет эксплуатации, а за счет сознания своей пользы, приносимой другим людям. Н.Г. Чернышевский как и его предшественники резко и доказательно критиковал постановку школьного дела в стране. Так, анализируя отчет министра народного просвещения за 1857 г., Н.Г. Чернышевский показал, что в России на 100 человек приходилось всего 5 человек грамотных, на 60 млн. населения - 2334 школы. «В целой Западной Европе, имеющей около 200 млн. жителей, - писал он, - не найдется столько безграмотных людей, как в одной нашей родине» (48, С. 695). Причины пагубного состояния школьного дела в России Н.Г. Чернышевский усматривал в самом социально-экономическом и общественно-политическом строе, в реакционной сущности официальной педагогики, в отсталости педагогической теории.

Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер L-XL, 146x55 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
891 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
скачать реферат ГОСы по педагогике (шпаргалка)

В) Практические основаны на практической деятельности у, в рез. кот. формируются практические УН. Упражнения - повторное выполнение умственного или практического действия с целью овладения им или повышения его качества. По х-ру: устные, письменные, графические, уч.-трудовые. По степени самостоятельности у: воспроизводящие, тренировочные. Лабораторные – проведение уч-ся по заданию учителя опытов с использованием приборов, т.е. изучение явл. с пом. спец. оборудования. У составляет инструкцию, а у записывают рез. работы в виде отчетов, графиков. Практические проводятся после изучения крупных разделов, носят обобщ. х-р. Могут проводится вне школы. 3. По х-ру познавательной деятельности у: лбъяснительно-илл., репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский методы. (Скаткин).13. Средства обучения. Средства обучения – материальные или идеальные объекты, помещённые между учителем и учащимися и используются для усвоения учащимися знаний, формировании опыта, познавательной, творческой и практической деятельности.

скачать реферат Психология социального конфликта

Надо при этом заметить, что именно в разработке проблематики конфликта особенно важны гибкие методы. Опросы статистического характера здесь не дадут больших результатов, другое дело - изучение менталитета противостоящих сторон с помощью интервью, включая подчас и повторные обращения к респонденту. По поводу обнаружения пристрастий со стороны исследователя среди психологов, изучающих конфликты, нет единой точки зрения. Одни считают, что он не должен их обнаруживать, так как это отразится на достоверности информации и на возможности получения материалов от обеих сторон конфликта. Другие - опирающиеся на так называемую активистскую социологию, разрабатываемую французским социологом Аланом Турэном и его школой, полагают, что социолог должен непосредственно участвовать на стороне той силы, которую он считает прогрессивной. Также он должен содействовать тому, чтобы участники конфликта постоянно рефлектировали по поводу своих действий и высказываний, отдавали себе отчет в том, как они формулируют цели своего движения и какими средствами они собираются пользоваться и пользуются на самом деле.

скачать реферат Природа социального конфликта

Надо при этом заметить, что именно в разработке проблематики конфликта особенно важны гибкие методы. Опросы статистического характера здесь не дадут больших результатов, другое дело - изучение менталитета противостоящих сторон с помощью интервью, включая подчас и повторные обращения к респонденту. По поводу обнаружения пристрастий со стороны исследователя среди социологов, изучающих конфликты, нет единой точки зрения. Одни считают, что он не должен их обнаруживать, так как это отразится на достоверности информации и на возможности получения материалов от обеих сторон конфликта. Другие - опирающиеся на так называемую активистскую социологию, разрабатываемую французским социологом Аланом Турэном и его школой, полагают, что социолог должен непосредственно участвовать на стороне той силы, которую он считает прогрессивной, и содействовать тому, чтобы участники конфликта постоянно рефлексировали по поводу своих действий и высказываний, отдавали себе отчет в том, как они формулируют цели своего движения и какими средствами они собираются пользоваться и пользуются на самом деле.

скачать реферат Решение проблем женщин и семьи в Иглинском районе Республики Башкортостан

Например: в Иглино установили бесплатный проезд на местном автобусе школьникам для проезда до школы и обратно. А ведь это большая помощь семье. Если учесть, что на одного ученика в месяц на проезд уходило более 100 руб. для посещения школы, а если в семье 2 детей, это уже более 200 руб. Конечно, дети из многодетных малоимущих семей пользовались этой льготой и раньше. При желании, может ведь Администрация района решать такие проблемы. И как приятно чувствовать заботу о семье от государства, и у людей появляется какое-то доверие ей. ГЛАВА II § 2 Некоторые статистические данные по Иглинскому району В целях сохранения достигнутых результатов по выплате ежемесячных пособий на детей в республике и усиления контроля за состоянием этой работы УСЗН обязано предоставлять в Министерство труда и социальной защиты населения РБ информацию о состоянии выплаты и численности получателей ежемесячных пособий на детей в соответствии с Приложением 1. По данным отчета на 29.02.2000 г., число пользователей единого ежемесячного пособия (ЕЕП) было 3634 – детей 6351, в т.ч. получателей пособия одинокой матери (ОМ) – 451 – детей 544; получателей пособия детей разыскиваемых родителей (ДРР) – 5 – детей 8.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.