телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Рыбалка -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Компьютеры, Программированиеподраздел:Программное обеспечение

Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Контрольна робота «Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами», на основі АБС «Операційний день банку» Вступ Склад інформаційного забезпечення, його організація визначаються складом завдань, які стоять перед банком. До традиційних для будь-якого банку завдань відноситься операційна (розрахунково-касова) діяльність та кредитування. При такому підході банківська технологія будується на програмному продукті «Операційний день банку» (ОДБ). Всі послуги банк надає клієнтам на договірній основі та за встановленими цими договорами тарифами. Розмір процентних ставок, періодичність та черговість нарахування (сплати) доходів (витрат) передбачаються договорами кредиту, депозиту, іншими договорами. 1. Постановка задачі: Розробка програмного забезпечення АРМ «Операції по договорам» у складі АБС «Операційний день банку». Виходячи з потреб оптимізації обсягів операційної роботи та витрат часу необхідно розробити систему призначену для контролю за операціями з договорами, яка дозволить організувати схеми нарахування відсотків за користування ресурсами (депозити, кредити, залишки на рахунках клієнтів т.п.), автоматично формувати електронні документи, а також дозволить впроваджувати і контролювати існуючі схеми списання комісій по обслуговуванню. 2. Організаційно-економічна сутність задачі Установи Банку зобов'язані забезпечити своєчасне нарахування та відображення в бухгалтерському та податковому обліку процентних та комісійних доходів та витрат за операціями з клієнтами відповідно до «Правил бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків», затверджених постановою Правління НБУ від 25.09.97 №316, (зі змінами та доповненнями), та Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». Для своєчасної і якісної переробки все зростаючих об'ємів інформації потрібно застосування все більш сучасного технічного та програмного забезпечення. Оскільки несвоєчасне нарахування процентних та комісійних доходів і витрат призводить до викривлення податкової звітності та до помилок при розрахунку суми оподатковуємого прибутку – облік даних операцій потребує особливої уваги. До операційних доходів і витрат Банку належать: процентні доходи (витрати) – доходи (витрати), які обчислюються пропорційно часу і сумі та є компенсацією за кредитний ризик, а саме: доходи (витрати) за кредитами і депозитами та іншими процентними фінансовими інструментами, комісійні доходи (витрати) – доходи (витрати), які обчислюються пропорційно сумі активу чи зобов'язання незалежно від часу або є фіксованими, тобто комісійні – це доходи (витрати) за всіма послугами, наданими (отриманими) контрагентами Банку. Розрахунковим періодом для застосування принципу відповідності є календарний місяць, тобто відповідність витрат, що здійснені Банком, заробленим доходам оцінюється за результатами діяльності за місяць. Основними принципами бухгалтерського обліку доходів та витрат є: принцип нарахування (доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку під час їх виникнення, а не під час надходження або сплати грошей, тобто обліковуються в періоді, до якого вони належать); відповідності (для визначення результату звітного періоду необхідно співставити доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів).

Дозволяє автоматизувати операції: переоцінка, формування фінансового результату, перевірка балансу, аналіз особового рахунку, закриття операційного дня, формування податкових декларацій та інше. АРМ «Менеджер клієнтів» – призначений для найбільш ефективного обслуговування клієнтів безпосередньо операціонистом або менеджером. Дозволяє швидко відстежувати та надавати інформацію про стан рахунків та рух коштів по них, готувати необхідні довідки та звіти, приймати первинні документи від клієнтів. АРМ «Касові операції» – дозволяє організувати оперативний контроль за операціями з готівкою та проводити швидку підготовку касової звітності. Дозволяє вести електронний документообіг касових документів незалежно від місцезнаходження каси та знизити до mi витрати часу на закриття каси в кінці дня. Формує різноманітні касові журнали і форми звітності як внутрішньобанківські, так і для НБУ. АРМ «Реєстр клієнтів» – призначений для ведення єдиного реєстру клієнтів банку в масштабах всього банку з будь-якою територіальною організацією філійної мережі і надання інформації о закритих, змінених і відкритих рахунках в органи податкової служби. АРМ «Звітність та аналіз» – призначений для підготовки форм звітності в НБУ, органи ДПА і Статистики як по одному підрозділу, так і по банку в цілому. Включає в себе засоби для побудови аналітичних показників, які базуються на даних масиву рахунків, інформації про клієнтів та його операціях. Дозволяє настроювати розрахунок аналітичних показників згідно вимог користувача. На базі модуля побудовано блок розрахунку аналітичних показників згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої Постановою Правління НБУ 28.08.2001 р. №368. Має засоби побудови податкових декларацій, ведення архіву і консолідація даних файлів. АРМ «Конфігуратор системи» – потужний інструмент, який дозволяє Адміністратору системи настроювати функціональність системи найбільш оптимальним чином: підключення нових звітів, виконання регламентних операцій і добавлення нових операцій, заповнення довідників, настройка робочого місця, настройка роботи окремих алгоритмів (виконання сторно, робота з овердрафтами по рахункам, тощо). АРМ «Адміністратор системи» – призначений для розподілу доступу користувачів до системи і об'єднання користувачів в групи. Дозволяє Адміністратору швидко і легко підключити користувача до необхідних ресурсів системи. Висновок АРМ «Операції по договорам» дозволить вирішити наступні основні задачі: підвищення продуктивності праці операційних працівників банку, які здійснюють операції по нарахуванню операційних доходів та витрат від операцій з клієнтами; скорочення витрат робочого часу на виконання рутинної роботи; підвищення якості та швидкості обслуговування клієнтів банку. Розроблений АРМ «Операції по договорам» дозволить автоматизувати найбільш трудомісткі операції, які здійснює операційний працівник комерційного банку, дозволить підвисити продуктивність праці оператора, за рахунок скорочення часу витрачаємого на облік операцій по нарахуванню та стягненню операційних доходів та витрат.

Важливою особливістю проектуємого АРМ є створення дружнього інтерфейсу системи з користувачем, враховуючого його рівень підготовки і можливість самонавчання. На рис. 2.1 представлена функціональна схема АРМ «Операції по договорам». 5. Інформаційне забезпечення Інформаційне забезпечення АРМ передбачає організацію його інформаційної бази, регламентує інформаційні зв'язки і передбачає склад і зміст всієї системи інформаційного відображення. Розрізняють немашинне і внутрімашинне інформаційне забезпечення. Немашинне забезпечення – це вся сукупність інформації про вищеописані операції. Розрізняють первинні (вхідні) документи та звітні (вихідні) документи. Вхідними документами при введення електронних договорів і розрахунку доходів та витрат є: договори на розрахунково-касове обслуговування; депозитні договори; розпорядження кредитних інспекторів. Склад вихідних документів наступний: меморіальні документи по нарахуванню та сплаті; відомість (журнал) нарахувань. На підставі вхідних документів створюються схеми нарахування комісійних та процентних доходів і витрат, оформлюється електронний договір. Схеми нарахувань відсотків описуються наступним складом параметрів: Найменування схеми; Рахунок витрат(доходів) – банківський рахунок, з якого буде виплата (зарахування) розрахованих відсотків за користування залишками на їх рахунках (кредитними коштами), для нього необхідно встановити позиціювання при здійсненні проводки – Дебет або Кредит; в якості другого рахунку береться основний рахунок, на якому оформлено умови, якщо в карточці Договори не вказано іншого; Період ставки – період, на який встановлена ставка (необхідно вказати кількість днів, яка буде враховуватися під періодом при розрахунку відсотків, встановлених на місяць: фактичне або 30, логічно – на рік: 360 або 365); «Дни в расчете» – календарні (всі дні заданого періоду) або банківські (тільки робочі дні); «Тип залишку» – по яким залишкам розраховувати – по вхідним або вихідним; «Методика розрахунку» – простий залишок – нарахування здійснюється по реальним щоденним залишкам; середньоденний залишок – визначається середня сума залишку за період; незнижувальний залишок – з усіх днів періоду вибирається mi залишок. Формула – опис умов оплати. Схеми по нарахуванню комісій мають аналогічні параметри. В договорі вказуються параметри, на підставі яких буде здійснюватися нарахування і формування платіжних документів: Схема нарахування. Номер договору. Період дії договору. Вид документа. На підставі оформлених електронних договорів працівник операційного відділу здійснює розрахунок. Для цього він повинен вибрати необхідні йому договори, ввести дати початку і кінця^розрахунку. Результати повинні виводитися на екран монітора. При виявлення помилок, необхідно мати змогу забракувати та видалити результати розрахунку, відредагувати помилкові параметри схеми або договору і здійснити повторний розрахунок. Маючи вже встановлене уявлення щодо вхідної та вихідної інформації, головним завданням при розробці внутримашинної інформаційної бази є створення структури БД, яка забезпечує: простоту та зручність роботи; відповідні умови доступу до підбаз з урахуванням санкціонованого доступу до даних; достатню продуктивність для роботи в режимі реального часу.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Україна у революційну добу. Рік 1920

У заключній частині Х. Раковський говорив про завдання відбудови промисловості, необхідність зміцнення заводських партосередків, посилення зв'язків партії з масами. Однак доповідь не давала повного уявлення про політичну лінію ЦК КП(б)У за період, що минув. З організаційним звітом ЦК виступив С. Косіор, який охарактеризував його роботу, зміни у складі, діяльність Політбюро та Оргбюро. У центрі уваги знаходилися питання встановлення зв'язків з місцевими парторганізаціями, забезпечення кадрами. За цей час ЦК РКП(б) направив на Україну 1099 працівників, які провели значну роботу на місцях. У ході партійних мобілізацій більшість комуністів направлялася на фронт, а частина до партійних організацій. Всього через обліково-розподільний відділ ЦК пройшли 8,5 тис. осіб. Крім того, КП(б)У дала 10,5 тис. комуністів для продовольчої справи. Зупинившись на забезпеченні партійних комітетів літературою, С. Косіор сказав, що центральні газети, інша література надсилалась до губкомів, а до повітових організацій майже не доходили

скачать реферат Основы организации безналичных расчетов

Безналичные расчеты используется в таких сферах хозяйственных отношений, как реализация продукции, работ и услуг; получение и возврат банковских кредитов; выплата и использование фактических доходов. Однако на сегодняшний день российские банки в большей степени ориентированы на кредитно-депозитные и в меньшей степени на расчетные операции. Чистые процентные доходы российских банков более чем в пять раз превышают комиссионные доходы. В отличие от наших банков крупные западные банки получают комиссионный доход от расчетных операций на уровне, сопоставимом с процентными доходами от кредитно-депозитных операций. Это существенно увеличивает прибыльность банковского бизнеса, снижает риски делает банки более устойчивыми. Целью настоящей работы является на основе изучения теории и существующего механизма безналичных расчетов, используемого коммерческими банками, выявить складывающиеся тенденции и проблемы, определить возможные направления его совершенствования с целью повышения прибыльности банковских операций, ускорения расчетов, сокращению издержек обращения.

Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг
Кастрюля со стеклянной крышкой, 3 л.
Объем: 3 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 11,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
700 руб
Раздел: До 3 литров
 Кредитная политика банков: цели, элементы и особенности формирования (на примере коммерческого банка)

Но, с точки зрения перспективы, д/с кредиты должны присутствовать в портфеле банка, так как сегодняшние затраты могут окупиться в будущем. Снизился уровень и межбанковских кредитов, по которым процентные ставки ниже, чем по другим, но которые, в свою очередь, могут являться и более надежные, чем другие. На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что по всем используемым показателям банковская кредитная политика оценивается положительно. Несмотря на снижение общей процентной ставки по кредитным ресурсам на рынке, банк добился повышения процентных доходов от кредитной деятельности за счет увеличения общей суммы кредитных средств, направленных в ссуды, снижения удельного и абсолютного веса просроченных кредитов, положительной диверсификации кредитного портфеля, направляя денежные средства в более надежные, хотя, может быть, и менее прибыльные области кредитования (подробнее см. www.deniskredit.ru и www.kreditbrokeripoteka.ru). 2.2. Влияние процентной политики на доходность кредитных операций Большое внимание должно уделяться вопросу о стоимости кредита, куда входят определение процентной ставки, размер компенсационного остатка на счете, комиссии за выдачу и оформление кредита и т.Pд

скачать реферат Разработка мероприятий по формированию политики сектора ценных бумаг Омского отделения Сбербанка №8634

Структура доходов представлена (см. Приложение 7.). Доходы Омского ОСБ группируются на процентные и непроцентные доходы. Процентные доходы включают: 1. Доходы от кредитования физических лиц 2. Доходы от кредитования юридических лиц 3. Доходы от внутрисистемного размещения кредитов 4. Доходы по операциям с ценными бумагами. Доля процентных доходов в общем объеме дохода составляет 87% - в 2000г.; 84 % - в 2001г. и в 2002 г.; Не процентные доходы: 1. Комиссия 2. Положительная переоценка по валютным счетам 3. Реализованная курсовая разница по валютным операциям 4. Восстановление РВПС 5. Прочие доходы. Доля не процентных доходов в общем объеме дохода: - 13 % - 2000 г.; 16 % - 2001 г. и 2002г. За анализируемый период доход отделения вырос в 1,7раза. В структуре доходов основная доля приходится на доходы от кредитования, от 60% до 70%. Это закономерно, так как в структуре активов на ссудную задолженность приходится большая часть. Следовательно, и доля процентных доходов в общей сумме доходов будет больше доли не процентных доходов. На втором месте в структуре доходов по объему являются доходы по операциям ценных бумаг, доход по этим операциям на 30% ниже, чем по кредитованию.

 Налоговый кодекс РФ. Части первая и вторая

Особенности определения налоговой базы по операциям с государственными и муниципальными ценными бумагами При размещении государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг (далее государственные и муниципальные ценные бумаги) процентным доходом признается доход, заявленный (установленный) эмитентом, в виде процентной ставки к номинальной стоимости указанных ценных бумаг, а по ценным бумагам, по которым не установлена процентная ставка,P доход в виде разницы между номинальной стоимостью ценной бумаги и стоимостью ее первичного размещения, исчисленной как средневзвешенная цена на дату, когда выпуск ценных бумаг в соответствии с установленным порядком признан размещенным. При налогообложении сделок по реализации или иного выбытия ценных бумаг цена эмиссионных государственных и муниципальных ценных бумаг учитывается без процентного (купонного) дохода, который облагается по ставке иной, чем предусмотрена пунктом 1 статьи 284 настоящего Кодекса, приходящегося на время владения налогоплательщиком этими ценными бумагами, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги

скачать реферат Задачи и принципы бухгалтерского учета в банках

Расход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: В соответствии с условиями договоров, требованиями законодательных и нормативных актов, а также обычаями делового оборота. Если сумма расхода может быть определена. Если отсутствует неопределенность в отношении расхода. По выполненным работам и услугам, заказчиком которых является банк, неопределенность отсутствует с даты принятия работ и услуг. Расход по конкретным операциям определяется в соответствии со следующим требованием: если по уплаченным денежным суммам хотя бы одно условие не выполнено, то они признаются в качестве актива или требований и в виде дебиторской задолженности. Затраты и издержки, подлежащие возмещению, расходами не признаются, и в бухгалтерском учете отражаются как дебиторская задолженность. Процентные расходы отражаются по условиям договора на дату уплаты. В последний рабочий день месяца отнесению на расходы подлежат все проценты, начисленные за истекший месяц, в том числе за оставшиеся рабочие дни. Процентные доходы от операций по размещению денежных средств, драгоценных металлов, операций займа ценных бумаг и процентные доходы по приобретенным долговым обязательствам, включая векселя третьих лиц, начисленные в период до их выплаты эмитентом или векселедателем, либо до их выбытия, отражаются в бухгалтерском учете следующим образом: начисленные проценты, получение которых признается определенным, подлежат отражению на счете «Доходы» (70601) в день, предусмотренный договором для их уплаты; в последний рабочий день месяца все проценты, начисленные за истекший месяц, доначисляются и отражаются в качестве доходов в последний рабочий день; проценты, признанные неопределенными, отражаются на счете доходы по факту их получения.

скачать реферат Бухгалтерский учет операций исполнения банковского перевода

На сумму  процентных доходов, срок платежа по которым еще не наступил, осуществляется бухгалтерская проводка: Д-т 1570 “Наращенные проценты к получению по корреспондентским счетам в других банках” К-т  6871 “Доходы к получению по межбанковским операциям - проценты” При фактическом  поступлении процентных доходов осуществляется бухгалтерская проводка: на сумму наращенных процентов: Д-т 150Х “Корреспондентские счета в других банках” К-т 1570 “Наращенные проценты к получению по корреспондентским счетам в других банках”, и одновременно Д-т   6871 “Доходы к получению по межбанковским операциям – проценты” К-т  8010 “Процентные доходы корреспондентским счетам в других банках” Если сумма полученных процентов по остаткам на корреспондентских счетах в других банках больше, чем сумма наращенных, осуществляется бухгалтерская проводка: на сумму превышения:

скачать реферат Шпоры по международной экономике

Принцип собівартості, в бухгалтерському обліку відображається собівартість (первісна, історична тощо) засобів, а не їхня ринкова вартість. Іними словами, в обліку і звітності оцінка активів здійснюється, виходячи з фактичних витрат на їх придбання або виробництво. Відображення в обліку та звітності господарських засобів за їхньою собівартістю пояснюється двома причинами. ІІо-нерше, оцінка засобів за ринковою вартістю супроводжується великими труднощами її визначення. Крім того, ринкова оцінка (вартість) в будь-якому разі носить елемент суб'єктивності, тоді як собівартість є об'єктивною. По-друге, виходячи з принципу безперервності .діяльності, підприємство не буде швидко {и- алізуватн засоби, які йому належать. Воно використовує ці засоби для забезпечення своєї поточної діяльності. А тому нема необхідності знати ринкову вартість засобів, що знаходяться на підприємстві і використовуються ним. Принцип нарахування. Цей принцип регулює собою момент визнання доходів і витрат. За цим принципом доходи і витрати відображаються в обліку в тому періоді, в якому вони були нараховані.

скачать реферат Організація оплати праці на підприємстві

Формування фонду оплати праці. 2. Нормування праці. 3. Розробка тарифної системи (тарифне нормування праці). 4. Розробка ефективних систем оплати праці. Фонд заробітної плати підприємства складається з 3-х елементів: 1. Основна заробітна плата. 2. Додаткова заробітна плата. 3. Інші заохочувальні та компенсаційні витрати. Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм (норми часу, норми виробітку, норми обслуговування, посадові обов(язки та ін.). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників і посадових окладів для службовців. Основна заробітна плата – це оплата праці у межах встановлених норм (нормативна заробітна плата). До фонду основної заробітної плати крім заробітної плати, нарахованої за виконану роботу, відповідно до встановлених норм праці, включають: – суму процентних або комісійних нарахувань, в залежності від обсягу виручки (доходу, прибутку), отриманої від реалізації продукції, робіт та послуг у випадках, коли вони є основною заробітною платою (для продавців, торгових агентів та ін.); – суму авторських гонорарів працівників мистецтва, оплата яких здійснюється за ставками чи розцінками за відповідні роботи.

Копилка "Свинка", с молотком, 15x15x14 см, арт. 223016.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
503 руб
Раздел: Копилки
Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки
скачать реферат Аналіз доходів та витрат банку

Доходи від кредитування складаються з процентів за банків­ськими позиками, а також з облікових процентів, що одержуються при обліку векселів. Близько 70% доходів банки отримують саме від надання позик. Основну масу доходу від комісійних операцій банки отриму­ють у вигляді комісійної винагороди за розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів. Інші види комісійних доходів становлять незначну частку в загальному обсязі доходів через нерозвинутість ринку таких послуг, як трастові, факторингові, лі­зингові та ін. До інших видів доходу від комісійних операцій належать: комісія за надання гарантій та порук; плата за акцептні операції банку; плата за фінансування капітальних вкладень та інші інвести­ційні послуги; комісійні за здійснення валютних операцій; комісійна винагорода за консалтинговими послугами. Доходи банку - це загальна сума грошових коштів, отриманих від проведення активних операцій. Валові доходи банку підрозділяються на процентні і непроцентні. До процентних доходів банку відносяться: відсотки по міжбанківських кредитах; відсотки по кредитах підприємств; відсотки по кредитах населення; доходи по залишках на кореспондентських рахунках; доходи по цінних паперах (процентні).

скачать реферат Ревізійні комісії підприємств і організацій

Реферат на тему: «РЕВІЗІЙНІ КОМІСІЇ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ» При переході до ринкової економіки, приватизації державних підприємств і реформуванні колгоспів, яке ґрунтується на принципі персоніфікації власності (паюванні), підвищується роль внутрішньогосподарського контролю і ревізійних комісій. Оскільки в нових підприємствах сфера державного контролю значно звужується, центр ваги переноситься на самоконтроль і взаємний контроль виробничих підрозділів, підприємств та організацій. Основним завданням ревізійної комісії є контроль за дотриманням Статуту підприємства, роботою правління (дирекції, ради), збереженням і економним використанням майна, законності договорів і господарських операцій, правильністю визначення особистих паїв, нарахуванням дивідендів, виявлення резервів збільшення обсягів виробництва, поліпшення якості продукції та ін. Ревізійні комісії є виборними органами підприємств із колективною власністю: колективних сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, спілок, кооперативів, асоціацій кооперативів, міжгосподарських підприємств і організацій, спільних підприємств, фірм та ін.

скачать реферат Податок на прибуток підприємств

Від аукціонного продажу доход також може визначатись як різниця між цінами на куплені і продані товари або як різниця між вартістю виробленої продукції за діючими державними чи вільними цінами й вартістю продажу її на аукціоні. При цьому вільні ціни визначаються за даними підприємства, яке реалізує продукцію. При товарообмінних операціях шляхом прямого обміну або виконанні робіт (послуг) у рахунок бартерної угоди оподатковувана виручка від реалізації визначається розрахунково, виходячи із цін на продукцію (роботи, послуги), що діяли на дату виписування відвантажувальних документів, або вартості товарів, придбаних для проведення товарообмінних операцій. Якщо підприємство реалізує продукцію (роботи, послуги) власного виробництва за цінами, нижчими від собівартості або ціни придбаних товарів, то оподатковувана виручка від їх реалізації також визначається розрахункове, виходячи із ціни реалізації аналогічної продукції (робіт, послуг), але не нижче за собівартість її виробництва або ціну придбання. Доходом від посередницької діяльності є сума комісійних винагород (процентів) від виконання угод або доход від посередницьких операцій. Прибуток від посередницької діяльності - це різниця між доходом від цієї діяльності й пов'язаними з нею витратами.

скачать реферат Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

А це, як правило, найнезахищеніші групи, бо вони працюють (чи працювали) у легальному секторі економіки і доходи їхні визначаються переважно державою. Але проведення грошової реформи має й інший соціальний аспект. Оскільки воно збіглося з початковим етапом ринкових реформ (лібералізація цін, підприємницька діяльність, зовнішньоекономічна зв'язки, валютні операції, послаблення державного втручання і контролю за виробничою та комерційною діяльністю, грошовими відносинами тощо), багатьом господарюючим суб’єктам та фізичним особам вдалося уникнути інфляційних втрат і навіть нагромадити значні кошти на спекулятивних операціях та завдяки механізмам бактеризації I доларизації. Вказані операції та нагромадження мають значною мірою "тіньове" забарвлення. Але оскільки вони здійснювалися під гаслами ринкових відносин, їх справедливо можна розцінювати як прогресивні, як такі, що сприяють швидкому формуванню ринкового середовища і ринкових механізмів. Імовірно, тому держава погодилася звільнити цих економічних суб’єктів і соціальних тягот грошової реформи.

скачать реферат НБУ-финансовый агент правительства

Уповноваженими особами Національного банку України можуть бути подані письмові пропозиції щодо обсягів залучення коштів та встановлення ціни відсікання виходячи з: - загального обсягу розміщення облігацій; - розрахункової дохідності облігацій; - установленої облікової ставки Національного банку України; - курсу національної грошової одиниці стосовно іноземної; - рівня ставок за депозитами комерційних банків та процентних ставок на кредитному ринку та інших даних.Дата проведення операцій із розміщення облігацій « » 200 р. (назва облігації та параметри її випуску) Кількіст Серед-н Обсяг Ставка Ціна ь ьозва-ж Продано облігацій Оборот за-довол дохіднос прид- облігаці ена (зростаючим підсумком) аукціон ення ті за бання й, що ці-на у про-пози серед-нь може аук-ціо цій озваже- бути ну аукціону ною ре-алізо ціною вана Усьо- Кількіст Кількіст ь ь го конку-ре неконку- нтних рентних облігаці облігаці й й грн. Шт. грн. шт. шт. шт. грн. проценти проценти 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Рис. 1.2. Аналітична інформація, що характеризує можливі варіанти встановлення ціни відсікання у разі продажу облігацій За формування аналітичних даних розрахункова ставка дохідності облігацій купонної форми випуску визначається за формулою: де Д - дохідність купонної облігації, визначена у процентах у розрахунку на рік, Цном - номінальна ціна, або ціна, за якою буде погашена облігація, Цкуп - розмір купонної виплати, - кількість купонних виплат, Цпридб - ціна придбання облігації, Кобіг - кількість днів у обігу, 365 - кількість днів у календарному році (базовий рік).

Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Полотенце вафельное "Дельфинарий", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Дельфинарий". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Крафт-бумага оберточная, в рулоне, 1,02х30 метров.
Являясь упаковочным материалом, крафт-бумага применяется для изготовления конвертов, мешков, пакетов и многого другого. В изделия из
899 руб
Раздел: Однотонная, голография
скачать реферат Прибыль комерческого банка (Winword, RTF)

Отриманий комерційними банками прибуток є базою для підвищення і онвлення основних фондів банку, приросту власного капіталу, який гарантує стіцкість фінансового положення і ліквідність балансу, забезпечення відповідного рівня дивідендів, розвитку і підвищення якості банківських послуг. Зрештою, як і в інших галузях, банківський прибуток стимулює діяльність керівництва з приводу поширення та улосконалення операцій, зниження витрат і підвищення якості послуг. Проте розглядаючи значення прибутку неможливо говорити про нього лише абстрактно. Тому в першому розділі також розглядається склад основних елементів прибутку комерційного банку — доходів і витрат. Згідно з новим планом рахунків доходи і витрати включаються до 6 і 7 класу відповідно і які класифікуються як банківські доходи і витрати і небанківські доходи і витрати. В свою чергу банківські доходи (витрати) включають процентні, комісійні, торгівельні та інші банківські операційні доходи (витрати). Небанківські доходи (витрати) складаються з адміністративних витрат та іншіх. (Додатки 1,2)Другий розділ роботи присвячений аналізу прибутку комерційного банку, виявляє напрямки зростання доходів банків, а також розглядаються принципи розподілу банківського прибутку.

скачать реферат Планування діяльності підприємства

Поточний бюджет контролює план доходів і витрат підприємства, що доводиться до центрів прибутку. Він складається із двох розділів: 1) поточні витрати; 2) доходи від поточної (операційної) господарської діяльності. Загальна форма цього бюджету містить показники, що відповідають його призначенню і пов'язані з поточними витратами, доходами від операційної діяльності підприємства, податковими платежами, валовим прибутком (збитком), фінансовими результатами від операційної діяльності, фінансовими результатами від звичайної діяльності до оподаткування, податком на прибуток від звичайної діяльності, фінансовими результатами від звичайної діяльності, чистим прибутком. Капітальний бюджет являє собою форму доведення до конкретних виконавців результатів поточного плану капітальних вкладень. Він розробляється на етапі здійснення нового будівництва, реконструкції та модернізації головних фондів, придбання нових видів обладнання і нематеріальних активів тощо. Він складається із двох розділів: 1) капітальні витрати (витрати на придбання позаоборотних активів); 2) джерела надходження коштів (інвестиційних ресурсів).

скачать реферат Аналіз прибутковості

Оцінка роботи підприємства за використання можливостей збільшення прибутку та рентабельності; . Розробка заходів, що до використання виявлених резервів. В процесі аналізу господарської діяльності використовують наступні показники прибутку: балансовий прибуток, прибуток від реалізації продукції, робіт та послуг, прибуток від іншої реалізації, фінансові результати від позареалізаційних операцій, прибуток до оподаткування, чистий прибуток. Балансовий прибуток включає в себе фінансові результати від реалізації продукції, робіт та послуг, від іншої реалізації, доходи та витрати від позареалізаційних операцій. Прибуток до оподаткування – це різниця між балансовим прибутком та сумою прибутку, що обкладається податком на дохід, а також суми пільг за податком на прибуток, згідно з податковим законодавством, що періодично змінюється. Чистий прибуток – це прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства після сплати всіх податків, економічних санкцій та відрахувань до доброчинних фондів. Необхідно проаналізувати склад балансового прибутку, його структуру, динаміку та виконання плану за звітний рік. При вивченні динаміки прибутку слід враховувати інфляційні фактори зміни і суми.

скачать реферат Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Для міст районного підпорядкування, селищних і сільських рад термін подання проектів бюджетів визначено до 25 грудня. Закон "Про бюджетну систему України" визначив порядок розгляду місцевих бюджетів. Проекти республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів розглядаються відповідно постійними комісіями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та постійними комісіями місцевих рад. Ради розглядають проекти бюджетів за доповідями їхніх виконавчих органів, а також за висновками і співдоповідями відповідних постійних комісій цих рад. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та місцеві ради затверджують відповідні бюджети як за доходами, так і за видатками. Якщо Верховна Рада Автономної Республіки Крим та місцеві ради не затвердять до ЗО грудня бюджет на наступний рік, то чинності набирають показники бюджету, поданого на затвердження відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим та виконавчими органами місцевих рад. Виконання місцевих бюджетів здійснюється, згідно із Законом, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим та виконавчими органами місцевих рад. Ці ж органи забезпечують надходження всіх передбачених бюджетом доходів та ефективне витрачання бюджетних колітів. Згідно зі ст. 38 встановлено контроль за виконанням місцевих бюджетів.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.