телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Всё для хобби -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Педагогика

Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

найти похожие
найти еще

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Поняття «контроль знань» учнів значно ширше, ніж поняття «перевірка». Це поняття є родовим по відношенню до таких понять, як «перевірка знань», «оцінка знань», «результати навчальних досягнень» . Перевірка знань вживається у вузькому значенні як методичний прийом у зв'язку з оцінкою результатів того чи іншого завдання, їй більше властиві навчальні функції. Контроль знань, як правило, спрямований на виявлення рівня засвоєння учнями вже вивченого матеріалу проводиться здебільшого вчителем. Оцінка знань учнів означає відношення від того, що учень знає, до того, що він повинен знати на даний момент навчання. Оцінка часто фіксується за допомогою вимірювання (балів). Результати оцінювання навчальних досягнень (урахування системи оцінювання) — виставлення балів в класних журналах, в щоденниках та інших документах. Про роль і сутність контролю знань учнів говориться в багатьох педагогічних працях. Ідеї контролю, зокрема, засновані в працях Я.А.Коменського, А.В.Дистервега, Н.І.Пирогова, К.Д.Ушинського та інших. Педагог Я.А. Коменський, основоположник шкільного навчання, у своій книзі «Великая дидактика» сформулював дидактичн вимоги до навчання, дав вказівки, як планувати урок. Зокрема, він вказував, що частину уроку необхідно відвести для опитування учнів. Ідеї контролю, висунуті Я.А.Коменським, сформульовані у вигляді коротких правил у одній з його праць. Ці правила детально встановлюють порядок контролю знань учнів для сучасної школи: 1) вчитель на кожному уроці перевіряє знання, викликаючи декількох учнів; 2) директор школи раз у місяць перевіряє результати навчання учнів; 3) у кінці навчального року — перевідні екзамени з класу в клас. Паралельно з іншими дидактичними принципами Я.А.Коменський на перший план висуває результати оцінювання навчальних досягнень учнів. Німецький педагог А.В.Дістервег приділяв велику увагу засвоєнню вивченого матеріалу. Однйм з показників такого засвоєння є здібність учнів ясно і чітко переказати суть справи. Він висуває правило для вчителя: «Піклуйся про те, щоб учні не забували того, що вивчили» і рекомендує повертатися до вивченого частіше. Отже, висуваються ідеї систематичного контролю за результатами навчання учнів. На аналогічних позиціях стояв російський педагог і воєнно-польовий хірург М.І.Пирогов. Він вимагав, щоб вчителі і керівники прогімназій і гімназій добре навчали учнів і піклувалися про їх результати навчання, пропонував, щоб переведення з класу в клас здійснювалось за результатами підсумкового контролю, негативно відносився до перевідних екзаменів, відмічаючи в них елементи випадковості і формалізму. Конструктивні ідеї контролю знань учнів висловлені К.Д.Ушинським. Якщо в знаннях учнів виявлені пробіли, прогалини, то здебільшого це пояснюється неудосконаленйм викладанням, нераціональним застосуванням методів навчання, системи завдань, невмінням учителя своєчасно помічати свої помилки і помилки дітей. Охарактеризувавши типову для вітчизняної школи систему перевірки, К.Д.Ушинський писав: "Учитель опитує одного, двох, трьох, а інші в цей час вважають себе вільними від усяких справ».

У процесі теоретичного дослідження, вивчення педагогічного досвіду будуть розроблені вимоги до організації і здійснення контролю за оцінювання результатів навчальних досягнень учнів основної школи під час вивчення гуманітарних дисциплін. Ми розподілимо їх на три групи, які складаються з таких основних питань: 1. Вимоги до рівня компетентності. 2. Вимоги до організації здійснення контролю за оцінюванням результатів навчальних досягнень учнів під час вивчення гуманітарних предметів. 3. Вимоги до знань методики контролю. Опитування вчителів м. Києва показало, що більшість з них безпосередньо передбачає залежність підвищення ефективності результатів навчальних досягнень учнів від доцільності планування контролю і перевірки; здебільшого вважають, що якість і ефективність контролю і перевірки підвищаться під час планування, коли враховуватимуться специфіка предметів і виділяються вузлові питання; інші зв'язують підвищення навчальних досягнень учнів в школах, де вони працюють, з удосконаленням перспективного, річного, тематичного, поточного та інших видів контролю планування. Таким чином, ефективність контролю за оцінюванням результатів навчальних досягнень учнів основної школи має бути направлене на виявлення особистого відношення учнів до виконання суспільних обов'язків, ступеню активності і підготовки до проведення позакласних міроприємств, рівня їх навченості. 1.2.Методи та форми контролю знань В залежності від специфіки організаційних форм розрізняють контроль, здійснюваний учителем: фронтальний, груповий, індивідуальний і комбінований і самоконтроль учнів. При фронтальній формі організації контролю на питання вчителя по порівняно невеликому обсязі матеріалу короткі відповіді, звичайно з місця, дають багато учнів класу. Ця форма контролю дозволяє вдало сполучити перевірку з завданнями повторення і закріплення пройденого матеріалу, викликаючи підвищену активність класу. Учитель ставить питання, як правило, перед усім класом, щоб в обговоренні цих питань брали участь всі учні. Кожен учень може доповнити, виправити, уточнити відповіді своїх товаришів, підтвердити ці доповнення прикладами і т.д. Дуже часто фронтальне опитування приймає вигляд жвавої бесіди. При вмілому застосуванні фронтального опитування за порівняно невеликий час удається здійснити перевірку знань у значної частини учнів класу. Однак при фронтальному контролі буває важко забезпечити докладність всебічність перевірки кожного учня окремості. Групова форма організації контролю використовується в тих випадках, коли виникає необхідність перевірити підсумки навчальної роботи чи хід її виконання частиною учнів класу, що одержала певне колективне завдання на уроці в процесі позаурочних занять. При цьому питання ставляться перед цією групою, у їхньому вирішенні беруть участь учні, що працювали в складі даної групи, але із обов'язковим залученням до обговорення інших учнів класу. Індивідуальний контроль широко застосовується для ґрунтовного знайомства вчителя зі знаннями, уміннями і навичками окремих учнів, що для відповіді звичайно викликаються до класної дошки чи до столу з приладами, до карти, хоча не виключається відповідь учня і з місця, якщо при цьому не потрібні записи чи графічні зображення, за якихми повинні стежити всі учні, наочні приладдя і різне навчальне устаткування.

Протягом найближчих років потрібно підготувати велику кількість учителів з економіки. Вимоги, що висуваються до вчителів економіки, дуже високі. Тому Міністерство освіти і науки України разом з Національною радою економічної освіти США, Українською радою розпочинає розробку навчально- методичного забезпечення курсів підвищення кваліфікації вчителів економіки. Сподіватимемось, що цей досвід буде вдалим і відповідатиме сучасним вимогам. У цьому могли б сприяти такі громадські організації, як Всеукраїнська асоціація викладачів економіки, економічні центри, асоціації, ради. Вони можуть впливати на підвищення якості навчально-виховного процесу, допомагаючи вчителям через консультаційні центри, семінари, тренінги; залучати вчителів до оцінювання якості посібників, що видаються у різних регіонах, та інформувати їх про це, брати участь у виховній та профорієнтаційній роботі і залучати громадськість до цього, проводити аналітичну, інформаційну і роз'яснювальну роботу, пов'язану з життєво важливими економічними питаннями, брати участь у видавничій діяльності тощо. Залишається відкритим питання забезпечення навчальною літературою. Фактично в наявності є лише збірник навчальних програм, кілька підручників і посібників з базового курсу, журнал «Географія та основи економіки в школі». Не вистачає методичних посібників, збірників завдань для уроків і підготовки до олімпіад, тестових завдань для перевірки навчальних досягнень учнів за 12-бальною системою. Рукописів, що надходять для розгляду до науково-методичної комісії, дуже мало. Якщо протягом наступних 4-5 місяців рукописи не надійдуть, у новому навчальному році знову залишимося зі старим багажем. Водночас хочу дати пораду тим, хто займатиметься розробкою нових матеріалів. Досвід свідчить, що до колективу авторів, крім науковців, обов'язково мають входити вчителі-методисти. Тільки такий авторський склад може зробити навчальні посібники життєздатними. Також хотілося б нагадати про дидактичні принципи послідовності і наступності, а також доцільності і розумності матеріалу, що пропонується до друку. Перед тим як розробляти будь-який навчальний посібник, слід з'ясувати його місце у шкільному курсі, навчальному плані, тобто він не може бути відірваним від загальної концепції економічної освіти. Не узгоджений по горизонталі і вертикалі матеріал ставить у незрозумілі ситуації навчальні заклади, що без вагань вводять економіку в 3 або 7 класі, а по закінченні року не знають, що робити у наступному. Не кожний шкільний предмет дає учневі можливості застосувати на практиці нові знання і вміння. Економіка таку можливість дає. Більше того, на її уроках учні вивчають не лише закони розвитку економічних систем, а й аспекти еволюції людської свідомості, культури народу, його моралі, психології та поведінки, що впливають як на життя окремої людини, так і на прогрес економіки. До навчальних курсів економічного спрямування, що дають можливість розкритися потенціалу дитини ще в школі, належить, наприклад, курс «Основи підприємницької діяльності». Якщо теоретичні знання з цього курсу вдається підкріпити різними формами позаурочної діяльності (організація шкільного виробництва, сільськогосподарського товариства, тривалої ділової гри тощо), та ефективність навчання значно зросте.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большая Советская Энциклопедия (ПА)

Действующая система П. п. состоит из трёх звеньев, различных по степени сложности изучаемого материала и методике проведения занятий. Начальное звено (начальная политическая школа) предназначено для тех, кто не обладает навыками самостоятельной работы над политической литературой. В программу начальной политшколы входит изучение биографии В. И. Ленина, основ политических и экономических знаний; дополнительно изучаются текущие документы КПСС, популярный курс истории партии. Методика проведения занятий — рассказ пропагандиста, беседа со слушателями. Среднее звено П. п.— школа основ марксизма-ленинизма, в которой изучаются история КПСС, политэкономия, философия, научный коммунизм; дополнительно — основы экономики и управления производством, вопросы партийного строительства. Слушатели учатся самостоятельно работать над произведениями классиков марксизма-ленинизма, партийными документами, общественно-политической литературой, вести политическую работу в массах. Методика занятий — лекции, беседы, выполнение слушателями заданий, связанных с анализом и систематизацией местных материалов по вопросам партийной, советской, хозяйственной и идеологической работы. Высшее звено П. п. даёт глубокие, систематизированные знания в области марксистско-ленинской теории и политики КПСС, ленинских принципов партийного руководства, теории и практики коммунистического строительства и воспитания трудящихся, международных отношений и мирового революционного процесса

скачать реферат Ссылки в Интернете

Белорусская газета - статьи по экономике, политике, управлению 16. O li e публикации по вопросам маркетинга 17. Список терминов по управлению, политологии 18. Маркус Х., Нуриус П. Возможные "Я": посредники между мотивацией и Я- концепцией 19. Яковенко И. Общество и предпринимательские ценности 20. Профессиональное телефонное поведение в клиент-ориентированной компании 21. Зинченко В.А, Мартиросова Г.А. Ростовская торгово-промышленная палата и стимулирование предпринимательской активности 22. Яркина Т.В. Основы экономики предприятий (краткий курс) 23. Гершман Е.А. Начала теории социогенеза 24. Гребениченко С.Ф. Номенклатура в новых исторических условиях профессиональные ориентиры и ценности 25. Общественный прогресс и глобальные проблемы современности l 26. Козер Л.А. Функции социального конфликта 27. Лайон Д. Інформаційне суспільство: проблеми та ілюзії Заключение Итак, после проведенного исследования можно сказать, что полученная нами информация является всего лишь каплей в том море, которым является Интернет.

Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
 Руководство по парашютной подготовке авиации ДОСААФ СССР (РПП-83)

Он обязан: твердо знать и выполнять требования документов, регламентирующих парашютную подготовку и проведение прыжков с парашютом; в совершенстве знать материальную часть парашютов и их укладку, правила эксплуатации и хранения, уметь производить ремонт парашютов и парашютных страхующих приборов; проводить занятия по наземной подготовке в своей группе; постоянно повышать свои знания по специальности, совершенствовать методику проведения занятий, систематически выполнять прыжки с парашютом; следить за правильной эксплуатацией и хранением парашютно-десантного имущества, принимать участие в техническом осмотре и отбраковке парашютно-десантного имущества; вести учет успеваемости в закрепленных группах, принимать зачеты от обучаемых парашютистов и определять готовность их к выполнению прыжков с парашютом; осуществлять контроль за укладкой парашютов, своевременно заполнять парашютную документацию; при проведении прыжков с парашютом выполнять обязанности выпускающего парашютистов из самолета лиц стартового наряда; в

скачать реферат Анализ и управление себестоимостью продукции на примере ОАО Владивостокский рыбокомбинат

Тесты, задачи, ситуации: Учебн.пособие для вузов/ В.А. Швандр, В.П. Прасолова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 95 с. 43. Шеремет, А.Д. Финансы предприятий. Учеб. пособ./ А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. - М., «ИНФРА-М», 1998. – 343 с. 44. Шеремет, А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа/ А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. - М.: Инфра-М, 2001 - 232с. 45. Широбоков, В.Г. Формирование себестоимости и доходов в системе управленческого учета/ В.Г. Шробоков. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1998.-№7- с.25- 27. 46. Яркина, Т. В. Основы экономики предприятия: краткий курс. Учеб. пособ./ Т.В. Яркина. - М.: ЮНИТИ, 1999. – 365 с. Приложение Приложение 1 Классификация затрат по различным критериям Виды затрат Характеристика В зависимости от участия в технологическом процессе, по своей экономической роли

 Экскурсоведение. Учебник

В целях контроля за работой выбирается руководитель творческой группы. Подготовка новой экскурсии проходит три основных ступени: Предварительная работа подбор материалов для будущей экскурсии, их изучение (т.е. процесс накопления знаний по данной теме, определение цели и задач экскурсии). Одновременно с этим происходит отбор объектов, на которых будет построена экскурсия. Непосредственная разработка самой экскурсии включает: составление экскурсионного маршрута; обработку фактического материала; работу над содержанием экскурсии, ее основной частью, состоящей из нескольких основных вопросов; написание контрольного текста; работу над методикой проведения экскурсии; выбор наиболее эффективных методических приемов показа и рассказа во время проведения экскурсии; подготовку методической разработки новой экскурсии; написание экскурсоводами индивидуальных текстов. Заключительная ступень прием (защита) экскурсии на маршруте. Утверждение новой экскурсии руководителем экскурсионного учреждения, допуск экскурсоводов, защитивших свою тему, до работы на маршруте

скачать реферат Способы организации и мотивации труда

Для нормальной организации производственного процесса необходимо соблюдать следующие принципы: 2 Яркина Т.В. Основы экономики предприятия. Краткий курс. Учебное пособие для студентов вузом – М., 2000. 1) принцип специализации – это закрепление за каждым цехом, производственным участком, рабочим местом, технологически однородной группы работ или строго определенной номенклатуры изделий; 2) принцип непрерывности процесса означает обеспечение движения предмета труда с одного рабочего места на другое без задержек и остановок; 3) принцип пропорциональности подразумевает согласованность в продолжительности и производительности всех взаимосвязанных подразделений производства; 4) принцип параллельности предусматривает одновременное выполнение отдельных операций и процессов; 5) принцип прямоточности означает, что предметы труда в процессе обработки должны иметь наикратчайшие маршруты по всем стадиям и операциям производственного процесса; 6) принцип ритмичности состоит в регулярности и устойчивости хода всего процесса, что обеспечивает производство одинакового или равномерного увеличивающегося количества продукции за равные промежутки времени; 7) принцип гибкости требует быстрой адаптации производственного процесса к изменению организационно-технических условий, связанных с переходом на изготовление новой продукции и др. 1.2. Организационные типы производства Постоянство видов выпускаемой продукции, а также постоянство структуры производственного процесса определяют типы производства: единичное, серийное и массовое.

скачать реферат Организация системы снабжения на фирме

На этом этапе для отделов планирования и снабжения система определяет сроки начала действий по реализации рассчитанных нетто-потребностей. Алгоритм MRP берет за начало дату реализации конечной потребности и «раскручивает» назад во времени процесс изготовления изделия или закупки материалов, определяя даты начала производственных операций с компонентами (деталями) нижнего уровня, вплоть до определения дат формирования заказов поставщикам. Одной из особенностей метода (по сравнению с управлением по точке перезаказа) является то, что MRP не предполагает возможности отсутствия необходимых материалов на складе. Если все исходные данные и процедуры планирования выполнены корректно и все отклонения в выполнении плана учитываются своевременно, то все поставки деталей и материалов должны быть реализованы точно вовремя. Кроме того, метод MRP не , 2006. Экономика фирмы: Учебник / Под общ. Ред. Проф. Н.П. Иващенко. — М.: ИНФРА-М, 2006. . Яркина Т. В. Основы экономики предприятия: краткий курс: учебник. - М.: 2007. Гаврилов Д. Практика использования MRP-систем // Директор информационных служб. – 2003. – №4. Российский рынок корпоративных информационных систем // Компьютер Пресс. – 2005. – №3. Шукаев А.И. Модели планирования закупок материальных ресурсов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2005. – № 3. Карпачев И. И., Колесников С. Н. Системы управления ресурсами . – Режим доступа:

скачать реферат Экономические основы предпринимательства

Положение усугубляется тем, что в механизме реформ пока не в полной мере отработан и введен в действий блок банкротств, не задействованы рычаги ликвидации неперспективных и реорганизации потенциально жизнеспособных предприятий. Значительная часть предприятий не сумела быстро адаптироваться к формирующимся рыночным отношениям, нерационально используются имеющиеся оборотные средства, не создаются финансовые резервы. Немаловажно и то, что в условиях инфляции, неотработаности хозяйственного законодательства неплатежи вошли в сферу интересов предприятий, которые умышленно задерживают расчеты с поставщиками и тем самым реально уменьшают свои платежные обязательства из-за снижения покупательной стоимости рубля. Задача Определить цеховую себестоимость, если стоимость основного материала МЗ – 550 млн.руб. Заработная плата основных производственных рабочих – з/пл – 30,5. Величина амортизационных отчислений Аот – 15,5 млн.руб. Доля амортизации в цеховых расходах составляет Д/а = 0,18 , прочие цеховые расходы – 5% (Пр).Решение:Себестоимость = МЗ з/пл Аот Пр.цеховаяМЗ з/пл Аот = 550 30,5 15,5=596 Найдем прочие цеховые расходы (Пр) обозначив Пр за Х596 – 100% Х - 5% Х= 29,8Следовательно цеховая себестоимость равна 596 29,8=625,8 руб.Ответ: 625,8 руб. Список литературы: Учебное пособие «Экономика предприятия» Волков 1997г.Основы экономики предприятия (краткий курс).

скачать реферат Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия

Выбор оптимального варианта. Алгоритм разработки планового показателя может быть представлен в виде следующей схемы. Рис. 3. Процесс разработки планового показателя с применением экономико- математической модели В экономико-математическую модель должны включаться не все, а только основные факторы. Проверка качества моделей производится практикой. Практика применения моделей показывает, что сложные модели со множеством параметров оказываются зачастую непригодными для практического использования. Планирование основных финансовых показателей на основе экономико- математического моделирования является основой для функционирования автоматизированной системы управления финансами (АСУФ). Пример. Экономико-математическая модель зависимости суммы прибыли от объема выручки выражается линейным управлением вида Y = а0 а1 Х, где Y - прибыль, руб.; Х - выручка, руб.; а0, а1 - параметры уравнения; а1 - коэффициент регрессии, показывающий, на сколько рублей увеличивается прибыль при увеличении выручки на один рубль; а0 - сумма прибыли, определяемая совокупным действием всех других факторов, кроме выручки, руб.

Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки
Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
скачать реферат Физическое воспитание в средних специальных учебных заведениях

Индивидуальные особенности физического развития учащихся определяются по данным медицинского контроля. Физиологические возможности учащихся одного и того же возраста могут значительно отличаться. Поэтому в процессе физического воспитания важен индивидуальный подход.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИИ Групповые учебные занятия — основа всей учебно-воспитательной работы по физическому воспитанию. На учебных занятиях решается большой круг задач: сообщаются специальные знания, выявляются и совершенствуются физические способности учащихся, прививается любовь к физической культуре и спорту, формируются двигательные навыки. От качества групповых занятий зависит успешное применение всех других форм физического воспитания. Поэтому методику проведения плановых учебных занятий следует разрабатывать с учетом их связи с другими формами физического воспитания. Формами физического воспитания в режиме учебного дня являются учебные занятия, проводимые по расписанию училища, сасостоятельные занятия по заданию преподавателя и .производственная гимнастика (вводная гимнастика и физкультурная пауза).

скачать реферат Организация службы внутреннего аудита на предприятии

Всероссийский заочный финансово-экономический институт Кафедра Аудита Курсовая работа Тема: Организация службы внутреннего аудита на предприятииВыполнил: студент 5-го курса (второе высшее образование) группа 14/2 №00УБД3726 Рахманинов А.В.Руководитель: Савин А.А.Москва-2002 Содержание Введение3 Глава 1. Сущность внутреннего контроля Понятие, цели, задачи и права службы внутреннего аудита4 Место внутрифирменного аудита в системе управления организацией и его значение8 Законодательные и нормативно- правовые основы организации внутреннего контроля на предприятии9 Глава 2. Организация службы внутреннего аудита. Структура и состав подразделения службы внутреннего аудита12 Планирование внутреннего аудита и подготовка рабочей документации14 Методика проведения внутреннего аудита19 Глава 3. Формирование результатов внутреннего аудита и их значение Порядок составления отчета ВА, его согласование и представление руководству21 3.2. Принятие мер к устранению выявленных аудитором недостатков и нарушений23 Глава 4. Оценка эффективности системы внутреннего контроля при планировании аудита25Заключение28 Список литературы30 Введение. Возникновение аудита связано с разделением интересов тех, кто непосредственно занимается управлением экономического субъекта (административное руководство, менеджмент) и тех кто вкладывает деньги в его деятельность (акционеры, собственники, инвесторы).

скачать реферат Педагогическая система обучения иностранных языков А. А. Деркача

По цели и содержанию проведённый Деркачом эксперимент является формирующим, по условиям проведения – естественным, по методике проведения – смешанным (традиционным, перекрёстным, контрастным). В эксперименте принимало участие 48 слушателей 1-3 курсов. В экспериментальных группах (ЭГ) акцент делался на применение системы учебных игр как средства мотивации учебной деятельности, а также как средства наглядности, обучения, активизации, закрепления знаний, навыков и умений, как средства их контроля и коррекции. Экспериментальная система игр должна была обеспечить постепенный переход от учебной деятельности учащихся к реальной жизни. В контрольных группах (КГ) на определённых этапах использовались отдельные игры с целью мотивации учебной деятельности в этом случае, когда все остальные методы и средства оказывались неэффективными, а также с целью их апробации и проверки частных гипотез, возникших в ходе эксперимента. Для 1 этапа обучения А.Деркач определил следующие цели и задачи: главной целью на 1 курсе являлось обучение общению в рамках общесвенно- бытовой тематики.

скачать реферат Подготовка студентов-математиков педагогического университета к развитию познавательной активности учащихся

При обучении студентов разработке содержания внеурочного мероприятия по математике методисты рекомендуют студентам активно использовать свои знания и опыт по развитию познавательной активности учащихся, приобретенный на занятиях по психолого-педагогическими дисциплинам. Курс: Знания и умения: Психология человека знания о протекании познавательных процессов у человека, качествах личности учащегося; Возрастная психология Знания о специфике учебно-познавательной деятельности в подростковом возрасте; Социальная психология Умения по созданию благоприятных условий для развития группы, формированию коммуникативных умений учащихся; Педагогическая психология знания методов управления познавательной активностью учащихся; Теоретические основы педагогики знания методов воздействия на познавательную активность учащихся; Технология организаторской деятельности знания методов организации игровой деятельности; Теории и технологии обучения знания методов контроля за деятельностью учащихся, умения по проведению самоанализа своей деятельности; Теория и техника воспитания знания возможностей занятия для индивидуальной работы с учащимися; Педагогическое мастерство знания приемов стимулирования личной активности учащихся.

скачать реферат Совершенствование системы внутреннего маркетинга на предприятии

Тренинг торгового персонала, безусловно, способен существенно повлиять на качество обслуживания в магазине. Однако система тренингов не дает гарантии, что персонал действительно будет использовать полученные знания и навыки при работе с покупателями. Необходимы регулярный контроль и четкая система использования результатов контроля, которые известны персоналу и влияют на размеры его вознаграждения. Практика показала, что эффект от тренингов возрастает многократно, если используется формула «тренинг продавцов Mys ery Shoppi g». Максимально высокое качество обслуживания покупателей в магазинах обеспечивается проведением базовых тренингов продавцов с последующим контролем качества их работы на регулярной основе с помощью программы Mys ery Shoppi g. Методика Mys ery Shoppi g также известна под названием Secre Shopper, Таинственный Покупатель, Таинственная Покупка. Mys ery Shoppi g — эффективный инструмент оценки качества обслуживания с помощью специалистов, выступающих в роли покупателя. Прошедшие специальную подготовку Таинственные Покупатели посещают розничный магазин, отделение банка, ресторан и пр. как обычные покупатели. Они общаются с персоналом, отмечая дружелюбие, вежливость и компетентность персонала или их отсутствие.

Тележка на стол, красная.
Тележка на стол для мелких канцелярных принадлежностей. Цвет - красный.
442 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Комплект "Mobile" Раптор, прибор на батарейках и сменный картридж, 240 часов.
Революция на рынке средств защиты от насекомых! Новый портативный прибор, работающий от батареек и не зависящий от электросети. Компактный
502 руб
Раздел: Фумигаторы
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 40х60 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
953 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
скачать реферат Управление предприятием

РЕФЕРАТ по курсу «Основы экономики» по теме: «Управление предприятием» 1. Механизм и функции управления предприятием Управление предприятием — процесс планирования, организации, мотивации, контроля и регулирования действий персонала, постановки стратегических целей и тактических задач предприятия, принятия управленческих решений и обеспечения их выполнения. Современное производственное предприятие представляет собой сложный комплекс, динамизм и слаженность работы которого обеспечиваются механизмом управления, устанавливающим внутренние связи и учитывающим деятельность всех звеньев и работников предприятия — от рабочего до директора. Группа руководителей и специалистов, на которую возложены ответственность за выработку и реализацию управленческих решений, составляют аппарат управления, который подразделяется на категории. Управление в строгом смысле слова есть воздействие на работников с целью достижения целей, стоящих перед предприятием и его коллективом. Оно базируется, с одной стороны, на многих областях знаний, таких, как экономика и политология, социология и психология, инженерные дисциплины и статистика, а с другой — на обобщении практического опыта управления различными предприятиями, организациями и компаниями.

скачать реферат Педагогический мониторинг как самостоятельная работа

Проблема текущего контроля самостоятельной работы может быть решена с использованием компьютерных технологий и соответствующего программного обеспечения. Здесь рассматриваются методы мониторинга знаний при самостоятельной работе на основе использования учебного, интерактивного, мультимедийного пособия по изучению СУБД MS Access. I.Глава. Педагогический мониторинг § 1. Проблема создания системы педагогического мониторинга Появление понятия «мониторинг» связа­но со становлением и развитием инфор­мационного общества, которое нуждалось в объективных и субъективных сведениях о состоянии тех или иных объектов и струк­тур. Это понятие стали использовать в пе­дагогике, рассматривающей мониторинг как систему сбора, обработки, хранения и рас­пространения информации об образовании для проведения научного исследования или организации управленческого контроля (на­бора методик оценки состояния системы). В любой сфере человеческой деятельности невозможно добиться позитивной динамики без осознаваемой (всеми или многими) и принимаемой системы. Появилась возмож­ность определить рейтинг учебных заведе­ний, обозначить направления, нуждающие­ся в особом внимании преподавателей.

скачать реферат Психолого-педагогические условия экономического воспитания младших школьников

Кемерово, в составе 25 детей. В данной группе обучение велось по традиционной форме, то есть дисциплина «Основы экономики» школьниками не изучалась; 2 группа – учащиеся 2 класса «Б» Средней общеобразовательной школы № 65 г. Кемерово, в составе 25 детей. В данной группе обучение проводилось по системе Л. В. Занкова, дети изучают дисциплину «Основы экономики». Экспериментально – исследовательская работа проводилась в 3 этапа: 1. Констатирующий эксперимент. На этом этапе производился контроль знаний и умений младших школьников, на основе проведенных с ними бесед, тестовых заданий. Были разработаны критерии и показатели уровня экономического воспитания младших школьников. 2. Формирующий эксперимент. На данном этапе детям были предложены задания, направленные на экономическое воспитание, в том числе на формирование бережливости младших школьников. 3. Контрольный этап. В процессе этого этапа проводился контрольный анализ знаний и умений учащихся начальной школы. Для проведения эксперимента были взяты два 2-х класса: экспериментальный и контрольный. Целью первого констатирующего эксперимента было выявление уровня сформированности экономических представлений у младших школьников экспериментального класса на начало эксперимента. 1. Этап. Констатирующий эксперимент.

скачать реферат Теория преподавания истории Украины в школе

В качестве методов и приёмов исследования в работе применялись: 1. Метод систематизации - упорядочивание знаний, умений и навыков, расположение их по темам. 2. Метод контроля- проверка знаний, умений и навыков, тематический и текущий контроль. 3. Метод анализа- исследование явления по отдельным элементам, элеминирование материала. 2. Метод- синтеза, исследование явления в целом на основе объединения связанных друг с другом элементов в единое целое. Данной проблемой занимались ведущие специалисты в области методики преподавания, психологии, педагогики, истории: Агибалова Екатерина Васильевна, Донской Григорий Маркович, которые обобщили опыт преподавания истории средних веков, накопленный учителями школ, составив методическое пособие по истории средних веков. Лысенко Николай Николаевич, который осветил вопросы систематизации исторического материала в методическом пособии по истории Украины. Украинские ученые-методисты разработали много программ для всестороннего развития личности, формирования у учащихся знаний, умений и навыков. 1. Лисенко М.М. Методика викладання історії Української РСР, К.: Радянська школа,1985.-С.14 Раздел 1.Теория преподавания истории Украины в школе 1.1 Учебно-методические основы преподавания истории Украины в школьном курсе Усвоение системы исторических знаний осуществляется в результате разносторонней, активной и в ряде случаев творческой деятельности обучаемых.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.