телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Бытовая техника -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Компьютеры, Программированиеподраздел:Программное обеспечение

Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

найти похожие
найти еще

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
На підготовчій стадії: реєстрація і створення підприємства; науково-дослідні роботи; підготовка проектної, конструкторської та технологічної документації; будівельні роботи; купівля і монтаж обладнання; рекламні заходи. На виробничій стадії: виробництво кожного виду продукції (послуг). Спочатку ввела етапи попередньої і підготовчої стадій, а потім виробничі етапи. Для додавання у діаграму Ганта нового етапу слід використовувала екранну кнопку Добавить этап. Для введення невиробничих етапів вказувала їх назву, обсяги витрат ресурсів, тривалість. Для таких етапів, як «цех: проектування, будівництво», «обладнання: купівля, встановлення, налаштування» у вікні Редактирование этапа проекта встановила позначку Этап является активом і натиснула кнопку Характеристики. Далі у вікні Характеристики актива вибрала тип активу за допомогою перемикача і ввела дані щодо амортизації активу. За необхідності об'єднати етапи в групи слід виділити декілька етапів і натиснути кнопку Сгруппировать. При цьому група етапів буде підпорядкована попередньому етапу. Для хронологічного зв'язування етапів слід натиснути кнопку Связывание і протягнути курсором з натиснутою кнопкою миші від одного до іншого етапу. Для повернення до звичайного вигляду курсора натиснути екранну кнопку Выделение. Для переміщення етапу слід скористатися кнопкою Перемещение. Для додавання у діаграму виробничого етапу слід натиснути екранну кнопку Добавить производство і вибрати найменування продукту (послуги). Зазначені дії слід повторити для всіх видів продукції (послуг). Етап виробництва слугує лише для позначення можливості виробництва, а не фактичного його початку. Фактичний початок виробництва та його обсяги визначаються операційним планом проекту. Розділ Операционный план. У вікні модуля План сбыта встановила позначку Детальное описание. Додала варіанти збуту продуктів («на експорт»), використовуючи клавішу I ser та екранну кнопку Варианты, і ввела ціни на продукти в основній валюті з урахуваням ПДВ (для внутрішнього ринку) або другій валюті з урахуванням податку на експорт (для зовнішнього ринку). Для всіх варіантів ввела обсяги збуту, натиснувши екранну кнопку Быстрый ввод і вказавши максимальний обсяг продажу та тривалість періоду зростання обсягів продажу, час початку спаду обсягів продажу і тривалість життєвого циклу продукту. Після введення обсягів продажу обнулила обсяги у тих місяцях, що за календарним планом передують етапам виробництва, а також за перший місяць виробництва. У модулі Материалы и комплектующие за допомогою клавіші I ser або команди Добавить контекстного меню додала три види матеріалів, що мають використовуватися у виробництві продукції, вказавши для кожного виду одиницю виміру і ціну. У модулі План производства для кожного виду продукції ввела прямі витрати на одиницю продукції і графік виробництва. Під час уведення прямих витрат слід стежити за тим, щоб їхня загальна вартість на одиницю продукції не перевищувала ціну, введену у модулі План сбыта. У вкладці Материалы встановила перемикач у положення Список материалов и комплектующих і за допомогою клавіші I ser або контекстового меню додати у список матеріали і комплектуючі вироби та вказала норми їх витрат на одиницю продукції.

Основні функції Projec Exper : Підготовка бізнес-плану інвестиційного проекту, який відповідає міжнародним стандартам; Проведення аналізу проекту (розрахунок фінансових показників, оцінка ефективності роботи); Контроль за виконанням проектів. Projec Exper дає змогу: підготувати бізнес-план інвестиційного проекту, який відповідає міжнародним стандартам; розрахувати різні варіанти проекту і порівняти їх між собою; провести всебічний аналіз проекту: аналіз загальної ефективності, аналіз чутливості та аналіз ефективності проекту для окремих його учасників; провести аналіз проекту із урахуванням неточності початкових даних з застосуванням методу статистичного аналізу Монте-Карло; побудувати інтегровані фінансові потоки для групи проектів; оцінити ефективність діяльності компанії, яка здійснює комплекс різних проектів; скласти бюджет для групи проектів; здійснювати контроль за виконанням проектів, порівнюючи проектні та реальні грошові потоки. Projec Exper реалізує функції обміну даними (проектами, стартовими балансами, планами збуту, підсумковими таблицями, текстовими файлами) з системами планування та управління проектами (MS Projec , Primavera Projec Pla er), імпорту даних з програми фінансового аналізу Audi Exper і програми розроблення стратегічного плану маркетингу Marke i g Exper , експорту даних у MS Word, MS Excel, MS Access, MS FoxPro тощо. Завдання: Розробити модель інвестиційного проекту, визначивши: вид економічної діяльності, тривалість проекту, види продукції або послуг, структуру підприємства, стартовий баланс - за необхідності, план виробництва і збуту, прямі та непрямі витрати. Увести дані щодо моделі проекту у Projec Exper , здійснити обрахунок проекту, визначити потребу у фінансуванні і вибрати джерела фінансування. За допомогою засобів Projec Exper виконати аналіз проекту і зробити висновки щодо його реальності та можливостей оптимізації. Сформувати і надрукувати бізнес-план проекту та оформити звіт з лабораторної роботи. Звіт має містити сформований у Projec Exper бізнес-план інвестиційного проекту і висновки щодо ефективності проекту. Підготуватися до захисту лабораторної роботи. Опис послідовності виконання завдання1. Запустила програму, вибравши Пуск/Программы/Projec Exper Holdi g (можна запустити програму за допомогою ярлика). Вибрати команду меню Проект/Новый (можна натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів) і у вікні Новий проект ввела: назву проекту (Проект меблевої фабрики); варіант (назву варіанта1); автора (Дідаш); тривалість (2 роки); ім'я файла з розширенням рех. У полі Шаблон залишила запропонований програмою шаблон (який містить лише дані про податки). Натиснула ОК. Протягом подальшої роботи над проектом час від часу зберігала файл проекту. У розділі Окружение вибрала модуль Валюта. Вибрала основну валюту (гривня) та другу (долар США). Ввела величини приросту курсу другої валюти в% (зі знаком « », якщо курс збільшується, та «-» - якщо зменшується). Розділ Проект. У модулі Список продуктов ввела 3 продукти виробництва. Ввела з клавіатури одиниці виміру. Дати початку продажу залишити без змін. У модулі Отображеиие данных/Масштаб вибрала бажаний масштаб. У вкладці Опюбражение данных/Итоговые таблицы вказала бажані характеристики.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Бизнес-планирование: конспект лекций

Благодаря этой тетради любой предприниматель, даже не имеющий всей необходимой информации, может или самостоятельно, или при помощи специалистов подготовить бизнес-план, поскольку все таблицы одновременно являются входными данными для системы «Project Expert». Как и в других системах расчета, в данном пакете предусмотрено объединение входных данных по смысловым блокам. Достаточно развернуто представлен налоговый блок. «Project Expert» имеет средства, позволяющие провести детальный анализ проекта с учетом влияния на него общеэкономических факторов, характеризующих социально-экономическую среду, тенденций инфляции, соотношения курсов валют, динамики масштабов и структуры затрат на производство, включая сырье, материалы и комплектующие изделия, заработную плату управляющих и производственного персонала, стоимость основных фондов, особенности порядка и времени прохождения платежей за реализованную продукцию, общий инвестиционный климат, условия привлечения капитала, возможные изменения в системе налогов. Учитываются также факторы, определяющие рыночную и производственную стратегию проекта и влияющие на эффективность использования капитала: экспортные возможности; условия оплаты поставок сырья, материалов и комплектующих, используемых в производстве; требуемые объемы запасов готовой продукции на складе в зависимости от колебания рыночного спроса; запасы сырья, материалов и комплектующих изделий в зависимости от постоянства и надежности поставок. «Project Expert» производит расчет финансовых показателей эффективности инвестиций, соответствующих международным стандартам

скачать реферат Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

Об'єкт дослідження: Служба безпеки. Предмет дослідження: організаційне управління у охоронному агентстві. Методи дослідження: показники ефективності організаційного управління. Отримані результати: Розробка інформаційної системи оцінки ефективності організаційного управління в охоронному агентстві. Ключові слова: СЛУЖБА БЕЗПЕКИ, ОРГАНІЗАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ, ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА, АВТОМАТИЗАЦІЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ.

Античасы "Да какая разница", стеклянные.
Настенные кварцевые античасы "Да какая разница" своим эксклюзивным дизайном подчеркнут оригинальность интерьера вашего
1018 руб
Раздел: Прочее
Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел
Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
 Бизнес-планирование: Шпаргалка

Должна быть следующая информация: описание стратегического плана развития компании, портфельной и конкурентной стратегии, возможностей роста и механизмов, каким образом они могут быть обеспечены; Pописание конкретных действий, которые будут реализованы в процессе выполнения стратегического плана; Pописание ожидаемого эффекта от этих действий на маркетинг и сбыт, издержки, финансирование, человеческие ресурсы и производственные функции. Стратегический план должен согласовываться с другими частями бизнес-плана и связывать все утверждения, сделанные в предыдущих разделах. 29.PПЛАН ПРОДАЖ И ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА В СИСТЕМЕ PROJECT EXPERT Как уже отмечалось, для работы в системе Project Expert не требуется глубокого знания математики и умения программировать необходимо только хорошо знать описываемый бизнес. Система Project Expert позволяет в течение небольшого времени разработать финансовую модель компании. Для описания проекта и компании необходимо ввести исходные данные: дату начала и длительность проекта, перечень планируемых к выпуску продуктов и услуг, многоуровневую структуру компании вплоть до каждого подразделения и товара, а также финансовое состояние на момент начала проекта детальное описание ее активов и пассивов в агрегированном балансе

скачать реферат Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

Управління реальними інвестиціями підприємстваError: Refere ce source o fou d 3.1 Фінансово-економічна оцінка інвестиційного проекту ТОВ «АРЕАЛ»51 3.2 Вибір форми фінансування інвестиційного проекту ТОВ «АРЕАЛ»59 3.3 Лізингова угода ТОВ «АРЕАЛ»62 3.4 Кредитна угода ТОВ «АРЕАЛ»72 3.5 Аналіз ефективності форм інвестування проекту ТОВ «АРЕАЛ»Error: Refere ce source o fou d 3.7 Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту82 Висновки85 Перелік використаних джерел89 Додатки94 ВСТУП Актуальність теми дослідження полягає в тому що, підвищення ефективності виробництва продукції (послуг) — одна із головних задач розвитку економіки в теперішньому кризовому стані України. Необхідною умовою їх вирішення є удосконалення прийняття управлінських рішень, в першу чергу економічно їх обґрунтовуючи. Під виробництвом, в основному, розуміють випуску продукції в результаті переробки сировини. Операційні (виробничі) системи мають більш ширше призначення, вони включають в себе не тільки виробництво продукції, а і надають послуги клієнтам (замовникам).

 З історії грошей України

У разі встановлення нецільового використання або неправильного отримання авансу з таких комерційних банків у безспірному порядку стягувався штраф. З метою накопичення та аналізу інформації про стан вилучення з обігу українських карбованців та їх обміну на гривні на період проведення грошової реформи в Україні Національний банк України постановою Правління від 22 серпня 1996 року (№ 219) запровадив Порядок складання і подання оперативної статистичної та бухгалтерської звітності про хід проведення грошової реформи і обміну карбованців на гривні. Було встановлено щоденне подання статистичної звітності про касові обороти банків та про стан обміну карбованців на гривні, а також одноразово — про переоцінку заощаджень громадян та інші операції. Аналогічний порядок видачі авансів установами комерційних банків був передбачений для підприємств зв'язку з метою забезпечення безперебійного проведення обмінних операцій. Важливою складовою організації проведення грошової реформи в Україні було інформаційне забезпечення. Воно включало проведення роз'яснювальної роботи серед населення через засоби масової інформації, оперативний зв'язок регіонів з центром, установ банків між собою та передачу необхідної інформації, а також збір та узагальнення статистичної звітності й аналітичної інформації про хід грошової реформи, що в комплексі мало велике значення для забезпечення організованості і порядку

скачать реферат Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки

Управління реалізацією інвестиційного проекту.10. Оцінка ризиків, та форми їх страхування.11. Фінансовий план.12. Стратегія фінансування інвестиційного проекту додаток №2 План характеристики галузі. 1. Сфера діяльності, в якій реалізується інвестиційний проект: а) виробництво; б) торгівля; в) надання послуг; г) інше (вказати). 2. Галузь (підгалузь), в якій реалізується інвестиційний проект. Вказується відповідно з діючою класифікацією галузей економіки України 3. Відповідність галузевої направленності інвестиційного проекту цілям структурної перебудови економіки України в майбутньому періоді: а) відповідає повністю; б) віжповідає частково: в) не відповідає. 4. Тенденції розвитку попиту на продукцію галузі: а) попит на продукцію галузі буде вагомо збільшуватись; б) попит на продукцію галузі очікується стабільним; в) попит на продукцію галузі буде зменшуватись. 5. Рівень розвитку ринкових відношень в галузі: а) рівень приватизації підприємств галузі; б) степінь охоплення родукції галузі державним замовленням; в) степінь державного регулювання цін на продукцію галузі. 6. Середній рівень рентабельності підприємств данної галузі за останній звітній період: а) рівень чистого прибутку до використаного капіталу (суми основних і оборотних коштів), в процентах; б) рівень чистого прибутку до поточних витрат (затратами повної собівартості), в процентах; в) рівень чистого прибутку до об’єму випуску продукції (товарообігу, послуг), в процентах. таблиця №1 Характеристика сучасного обсягу попиту (продажі) на товар (послугу) на внутрішньму ринку(.

скачать реферат Розробка інвестиційного проекту (на прикладі видавництва "Глобус" міста Харкова

РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ (НА ПРИКЛАДІ ВИДАВНИЦТВА «ГЛОБУС» МІСТА ХАРКОВА) ВСТУПЕфективна діяльність підприємств у довгостроковій перспективі, забезпечення високих темпів їхнього розвитку і підвищення конкурентноздатності в умовах переходу до ринкової економіки значною мірою визначається рівнем їхньої інвестиційної активності і діапазоном інвестиційної діяльності. Метою роботи є маркетингове обґрунтування інвестиційних проектів, що дозволяє вирішити комплекс питань, зв'язаних зі здійсненням інвестиційної діяльності підприємства. Відповідно до поставленої мети в роботі повинні бути вирішені наступні задачі: розглянути теоретичні підходи до розробки основних напрямків «маркетинг» в інвестиційному проекті: попит, цінова і збутова політика, методи дослідження ринку; розкрити зміст інвестицій і інвестиційної діяльності як економічної категорії; визначити роль, що грають реальні інвестиції в реалізації стратегії економічного розвитку підприємства; розкрити сутність інвестиційного проектування; підкреслити необхідність і дати характеристику джерел фінансування, а також методів оцінки інвестиційних проектів; показати, що відправним пунктом розробки інвестиційних проектів є маркетингове обґрунтування доцільності випуску того або іншого продукту; дати характеристику суб'єктові господарювання – друкарні «Глобус» та її продукції; провести аналіз фінансових результатів діяльності, визначити ступінь стійкості фірми. 1 ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ФІРМИ 1.1 Категорії інвестицій і інвестиційної діяльностіЕкономічний прогрес національних економік, об'єктивно обумовлений циклічністю відбудовних процесів, консолідується інвестиційною діяльністю. Інвестиції – одна з найбільше часто використовуваних в економічній системі категорій як на макро-, так і на мікрорівні.

скачать реферат Формування бізнес-плану. Інноваційний менеджмент

Основні фінансові показники за останній звітний період порівнюються з плановими або їх значеннями за попередній рік. Складається прогноз фінансових результатів на певний плановий період (рік, два, три.). Визначається та обгрунтовується обсяг необхідних інвестицій для виконання плану реструктуризації та вказується ефективність даного інвестиційного проекту. Розробляється графік надання фінансової підтримки (сума, рік, квартал). Розробляється графік повернення фінансової підтримки та відсотків за нею (сума та термін). Очікуваний результат від одержаної інвестиційної підтримки. 7. Аналіз можливих ризиків та їх страхування Вказуються основні види ризиків при виконанні бізнес-плану: ризик затримки початку виконання проекту; ризик невиходу на запланований обсяг виробництва та реалізації продукції (ринковий); ризик зміни економічної політики держави (введення ліцензування, квотування на відповідний вид діяльності, зміни в оподаткуванні, митному та валютному регулюванні); ризик конкуруючої технології. По основних видах ризиків надається їх оцінка для визначення загального рівня ризику за бізнес-планом. Відповідно до оцінки окремих ризиків надаються засоби та форми їх ефективного страхування шляхом створення резервних фондів зовнішнього страхування найбільш суттєвих ризиків.

скачать реферат Аналіз беззбитковості проектів

Це дуже важлива властивість, яка дає змогу використовувати PV як основний критерій при аналізі інвестиційного проекту. Основна вада PV полягає в тому, що її розрахунок вимагає детального прогнозу грошових потоків на строк життя проекту. Часто робиться припущення про постійність ставки дисконту. Для аналізу залежності PV від ставки дисконту використовується крива, яка має назву профіль PV. Іноді її називають профілем проекту. Правила роботи з критерієм чистої теперішньої вартості: 1. Проекти приймаються тільки тоді, коли PV більша нуля. 2. За наявності бюджетних обмежень обирається такий проект, який максимізує PV. При виборі взаємовиключних проектів за умов відсутності бюджетних обмежень обирається проект з максимальною PV. Однак, при застосуванні PV виникають такі труднощі: 1. Складно визначити PV у проектах, до яких входять дріб ніші проекти. 2. При порівнянні проектів різної тривалості за PV не обхідне використання спеціальних процедур приведення строків до порівнюваного періоду. Внутрішня норма рентабельності - I er al Ra e of Re ur (IRR) У літературі зустрічаються й інші назви: Внутрішня ставка рентабельності, внутрішня ставка доходу, внутрішня норма прибутковості.

Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные
Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Розробка бізнес-плану МПП СОФ

Розрахунки прогнозних фінансових показників функціонування Торгового комплексу в період із 1999 року по 2007 рік (1-е півріччя) здійснено виходячи з таких припущень: - суворе дотримання графіка фінансування будівельно-монтажних робіт, передбачених проектом; - упровадження всього запланованого комплексу заходів для розвитку Торгового комплексу; - ефективне проведення рекламної кампанії з метою притягнення максимальної кількості споживачів послуг комплексу. Фінансовий план діяльності Торгового комплексу поданий у виді трьох його основних складових: Балансового звіту, Звіту про прибутки, Звіту про потік готівки, що є невід'ємною частиною дійсного інвестиційного проекту .6.РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ СТВОРЕННЯ МЧП “СОФ” Оцінка ефективності інвестиційного проету є вирішальним етапом процесу прийняття інвестиційних рішень,і від її результатів залежить прийняття даних проектів до реалізації або їх відхилення.Також важливість аналізу доцільності здійснення проекту обумовлена тим,що в умовах хронічної нестачі фінансових ресурсів як макр-,так і на мікроекономічному рівні,інвестиції, як правило,фінансуються за рахунок позикових коштів.

скачать реферат Финансовая стойкость предприятия

В результаті реалізації інвестиційного проекту в залежності від темпів зростання виробництва підприємство може опинитися в квадрантах 6 (невисокі темпи зростання) і 3 (достатні темпи зростання). В залежності від прийнятого рішення в області використання позикових коштів підприємство може перейти в квадрант 5 (нарощування використання позикових коштів, активне використання ефекту фінансового важеля) або в квадрант 7 (відмова від використання позикових коштів та послаблення дії фінансового важеля). При скороченні фінансово-експлуатаційних потреб підприємства можливий перехід в квадрант 4 (при достатньому темпі росту) або в квадрант 1 (при помірних темпах зростання обороту). Підприємство знаходиться в квадранті 3. Таке підприємство характеризується протифазою РФД и РГД, але вже з іншим знаком (в порівнянні з квадрантом 1). Від’ємний РГД говорить про те, що підприємство або реалізувало інвестиційний проект, або скоротила фінансово-експлуатаційні потреба (за рахунок збільшення кредиторської заборгованості). Можливі сценарії розвитку — перехід в квадранти 5 або 6 (повернення до квадранту 2 малоймовірно — тільки в випадку рівноваги темпів зростання обороту та рентабельності).

скачать реферат Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

Основні елементи потенціалу: виробничий комплекс, продуктовий асортимент, можливості представити продукцію підприємства на різних географічних ринках. В даний час, в більшості випадків в якості інвестиційних проектів прийнято розглядати або відкриття нового підприємства, або збільшення виробничих потужностей вже функціонуючого виробництва. Розробка ефективної маркетингової стратегії для інвестиційного проекту залежить від точності проведення маркетингового аналізу. Маркетинговий аналіз інвестиційних проектів - визначення доцільності реалізації інвестиційного проекту з точки зору маркетингу і розробка рекомендацій по його реалізації. 1 Стратегічне планування маркетингу Стратегія – це напрям діяльності або розвитку підприємства для досягнення стратегічної мети. Стратегія маркетингу – це раціональна логічна побудова, керуючись якою, організація розраховує вирішити свої маркетингові завдання, що включають конкретні стратегії по цільових ринках, комплексу маркетингу і рівню витрат на маркетинг. Суть стратегічного маркетингу - це планування, розробка і реалізація стратегічних напрямів розвитку підприємства з використанням засобів і методів маркетингу.

скачать реферат Іноваційний менеджмент

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ4.1. Загальна економічна ефективність іноваційМетодичними рекомендаціями по оцінці інвестиційних проектів і їхнього добору для фінансування (затвердженими Держбудом, Міністерством економіки, Міністерством фінансів і Держкомпромом РФ №7-12/47 від 31 березня 1994 р.) установлені такі головні показники ефективності інноваційного проекту (мал. 5.1.): Комерційна (фінансова) ефективність, що враховує фінансові наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників. Бюджетна ефективність, що відбиває фінансові наслідки здійснення проекту для федерального, регіонального і місцевого бюджетів. Народногосподарська економічна ефективність, що враховує витрати і результати, пов'язані з реалізацією проекту, що виходять за межі прямих фінансових інтересів учасників інвестиційного проекту і дозволяючі вартісний вимір.Показники ефективності інноваційного процесу Малюнок 5.1. Комерційна ефективність (фінансове обгрунтування) проекту визначається співвідношенням фінансових витрат і результати, що забезпечують необхідну норму прибутковості.

скачать реферат Инвестиционная политика фирмы

Управління реалізацією інвестиційного проекту. В цьому розділі розглядаються основні міроприємства по реалізації проекту на стадії його будівництва і експлуатації, вимоги до підрядника (субпідрядника), організаційна структура управління. При очікуваній участі іноземних інвесторів у реалізації проекту бізнес- план розробляється у відповідності з вимогами ЮНІДО. Розробка бізнес-планів може бути здійснена з допомогою спеціальних комп'ютерних програм. Розроблений бізнес-план дає можливість підприємству -ініціатору інвестиційного проекту і очікуваним інвесторам всесторонньо оцінити доцільність його реалізації і очікувану ефективність. Для очікуваної ефективності інвестиційних проектів в сучасній практиці фінансового менеджменту використовуються наступні основні показники: чистий приведений доход; індекс дохідності; період окупності; внутрішня норма дохідності. Для їх розрахунку використовується показник чистого грошового потоку, що формується як сума чистого прибутку і амортизаційних відрахувань в процесі експлуатації інвестиційного проекту.

Настольная игра "Звонго!".
"Звонго" – безумно притягательная игра! В маленькой яркой сумочке всё необходимое для звонкой игры: волшебная магнитная палочка
1262 руб
Раздел: Классические игры
Карта желаний "Dream&Do".
Карта желаний, которая поможет тебе визуализировать мечты и достигать задуманного. Это твой источник вдохновения и напутствий,
1860 руб
Раздел: Прочее
Ящик "Профи", 25 литров.
Ящик хозяйственный "Профи" из цветного пластика. Размер: 410х295х312 мм. Объем: 25 литров.
416 руб
Раздел: Более 10 литров
скачать реферат Повноваження Верховної Ради

Традиційним є законодавче визначення засад цивільно-правової відповідальності; діянь, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями та відповідальність за них. Крім нього, виключно законами встановлюються: Державний бюджет і бюджетна система України; система оподаткування, податки й збори; засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків, статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України; порядок утворення й погашення внутрішнього та зовнішнього боргу; порядок випуску й обігу державних цінних паперів, їх види тощо. Законами встановлюються також порядок використання і захисту державних символів; військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання; державні нагороди; державні свята; одиниці ваги, міри й часу, порядок встановлення державних стандартів; порядок утворення і функціонування вільних та інших спеціальних зон, що мають економічний або міграційний режим, відмінний від загального, й оголошується амністія (ст. 92 Конституції). 4.2 Установча функція Іншою, не менш важливою, функцією Верховної Ради серед її головних функцій є установча (державотворча, організаційна) функція.

скачать реферат Інвестування

Так як об’єм і структура капітальних витрат попередньо визначається ще на стадії створення бізнес-плана інвестиційного проекта, то розрахунки цих витрат, під час розробки бюджета, зводяться, звичайно, до чотирьох процедур: 1. Витіснення з загального об’єма капітальних витрат, зазначених бізнес-планом, тієї їх частини, яка відноситься до поточного періоду, який розглядається (якщо тривалість реалізації інвестиційного проекту більше одного року). 2. Уточнення об’єма капітальних витрат поточного періоду стосовно сучасних вимогам науково-технічного погресу та уточнень, занесених підрядчиком (и обговорених з заказчиком) в технологію виконання робіт. 3. Уточнення об’єма та структури капітальних витрат, що пов’язані зі зміною цін в звітному періоді. Капітальні витрати відображаються, як правило, в цінах на початок бюджетного періоду в справжній вартості для того, щоб в найвищій степені залучити вплив фактора інфляції, об’єм капітальних витрат в національній валюті перераховується в одну з твердих іноземних валют за діючим курсом Національного банка. 4. Уточнення початкового об’єма капітальних витрат з урахуванням резерву фінансових коштів, передбаченого в контракті спорядчиком на покриття непередбачених витрат (внутрішне страхування ризиків).Об’єм цього резерву під час планування бюджета повинен визначатися з урахуванням лише тих категорій витрат, які увійшлив початкову оцінку ризиків.

скачать реферат Фінансова надійність страхової компанії

Правильно організована страхова компанія з грамотним андеррайтингом, фінансовим менеджментом, перестрахуванням і організацією виплат має досить високий рівень платоспроможності і всіма своїми активами відповідає перед страхувальником. Проблема фінансової надійності може бути вирішена за допомогою заходів спрямованих на підготовку професійних страховиків. Але основна роль відводиться державі яка за допомогою пільг, законодавства, податків впливає на формування надійної страхової компанії. Фінансова стійкість страховика багато в чому визначається диверсифікацією (розподіл інвестиційних коштів між категоріями активів інвестування) страхового й інвестиційного портфелів. При аналізі фінансової надійності та діяльності страхової компанії важливу роль відіграє рейтингова оцінка, яка дає всебічний та достовірний аналіз. Але рейтингова оцінка компанії неефективна без організації інформаційного потоку та моніторингу про діяльність про рейтингових компаній. Список використаної літератури 1. Горбач Л.М. Страхова справа: Навчальний посібник – 2-ге видання., виправлене. – Київ: Кондор, 2003 р. 2. Александрова М.М. Страхування: Навчальний методичний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002 р. 3. Залєтов О.М. Страхування – Київ: Міжнародна агенція BeeZo e, 2003 р. 4. Базидевич В.Д., Базидевич К.С. Страхова справа: 3-тє видання – Київ: «Знання», 2003 р. 5. Законодавство України з питань страхової діяльності.

скачать реферат Аналіз проекту інвестицій

Зміст Вступ 1. Економічний аналіз проекту 2. Загальна послідовність розробки інвестиційного проекту 3. Задача Висновок Вступ Інвестиція (капітальні вкладення) - сукупність витрат матеріальних, трудових і грошових ресурсів, направлених на розширене відтворювання, основних фундацій всіх галузей народного господарства. Інвестиції більш широке поняття. Воно охоплює і так звані реальні інвестиції, близькі за змістом до нашого терміну «капітальні вкладення», і «фінансові (портфельні) інвестиції», тобто вкладення в акції, облігації, інші цінні папери, пов'язані безпосередньо з титулом власника, що дає право на отримання доходів від власності. Фінансові інвестиції можуть стати як додатковим джерелом капітальних вкладень, так і предметом біржової гри на ринку цінних паперів. Але частина портфельних інвестицій вкладення в акції підприємств різних галузей матеріального виробництва по своїй природі нічим не відрізняються від прямих інвестицій у виробництво. Інвестиції супроводяться зниженням ліквідності активів підприємства.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.