телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Одежда и обувь -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Компьютеры, Программированиеподраздел:Программное обеспечение

Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

найти похожие
найти еще

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 З історії грошей України

Згідно з даними досліджень, паперові гроші вперше з'явились у тому ж таки Китаї ще у VIII ст. н. е. Епоха паперових грошей — епоха грошей, що розвивається на кредитних засадах, а також банківських грошей, що функціонують на безготівкових засадах, грошей, що поступово трансформуються в електронні символи і знаки. Перехід до паперового грошового обігу зазнав довгого історичного процесу і охоплює такі етапи: I— стирання монет, у результаті чого повноцінна монета перетворюється у знак вартості. II— свідоме псування металевих монет державною владою, тобто зниження металевого вмісту монет. III— випуск скарбницею паперових грошей з примусовим курсом для отримання емісійного доходу. визначальними передумовами становлення грошових відносин були поглиблення суспільного розподілу праці, багаторівнева спеціалізація виробництва та суспільної діяльності людини. Гроші повинні мати загальне визначення, бути засобом збереження вартості й на цій основі використовуватись як посередник обміну товарів і послуг. Це вихідні ознаки грошей, але без них гроші, як економічний інструмент ринкової економіки, існувати не можуть

скачать реферат Теорія електричних і електронних кіл

Вказівки містять теоретичні відомості та перелік контрольних запитань. Укладачі: М.М.Турба, професор А.В. Юдачов, ст. викладач Відповідальний за випуск: зав. кафедрою ФБМЕ професор Є.Я. Швець ЗМІСТВСТУП Лабораторна робота № 1 ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ЛІНІЙНИХ ЛАНЦЮГАХ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ (ДИФФЕРЕНЦІЮЮЧИ ТА ИНТЕГРУЮЧИ ЛАНЦЮГИ) Лабораторна робота № 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ЛІНІЙНИХ ЛАНЦЮГАХ ДРУГОГО ПОРЯДКУ Лабораторна робота №3 ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ Лабораторна робота №4 ДОСЛІДЖЕННЯ ЛАНЦЮГІВ, ЩО МІСТЯТЬ НЕСИМЕТРИЧНІ НЕЛІНІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ Лабораторна робота № 5 ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ Лабораторна робота № 8 Дослідження характеристик ліній з розподіленими параметрами ВСТУП Згідно вимог освітньо-професійної програми за напрямком «Комп ютерного оригінал-макету 69006, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 226 РВВ ЗДІА, тел. 2238-240

Кондиционер для белья BioMio "BIO-SOFT" с экстрактом хлопка и эфирным маслом эвкалипта, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
383 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Автомобиль-каталка.
Эта симпатичная каталка в виде машинки - первое транспортное средство малыша. Ведь он еще так мал для велосипеда или самоката, а вот
851 руб
Раздел: Каталки
Универсальная вкладка для дорожных горшков (оранжевый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
660 руб
Раздел: Прочие
 З історії грошей України

Що таке «куфічний дірхем» ? 4. Назвіть привід і причину започаткування власного монетного карбування у Київській державі. 5. Які монети з'явились упродовж X—XІ ст. у Київській державі? Які їхні головні ознаки? 6. Порівняйте співвідношення основних елементів грошової системи Київської держави X—XI та XII—XIII ст. 7. Скільки типів гривень ви знаєте? Дайте коротку характеристику кожному. 8. Коли виник і чим був спричинений безмонетний період у грошовому господарстві Київської держави? 9. Назвіть відомих дослідників-нумізматів, котрі вивчали історію грошей Київської держави, їхні дослідження з цієї проблематики. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Анохін В. Гроші Київської Русі // Археологія УРСР. Т. 3. — К., 1975. 2. Гловінський Є. Гроші // Енциклопедія українознавства. Т. 2. — Львів, 1993. — С 447-448. 3. Гнатишак М. Гроші Української держави 1917 — 1920 рр. — Чікаго, 1971. 4. Зварич В. «Володимир на столе а се его сребро» (Карбування монет на Україні-Русі) // Українська народна енциклопедія. — Львів, 1995. -С 62 - 69. 5. Зварич В

скачать реферат Одновісний гіроскопічний стабілізатор

Міністерство освіти та науки України Житомирський державний технологічний університет Кафедра АіКТ Група Теорія автоматичного керування Курсова робота на тему: по фазі . 4.4. Перехідна характеристика Розрахуємо перехідну характеристику ДСАК. - перетворення від одиничної функції буде мати вигляд , Тоді Рис.4.3.1 Запишемо систему рівнянь за методом невідомих коефіцієнтів: Підставимо у цей вираз значення . Тоді або Зробивши зворотне - перетворення Перехідна характеристика зображена на рис.4.4.1. Рис.4.4.1 4.5. Похибка системи Для заданого типу вхідної дії розрахуємо характеристику усталеної похибки. Для цього знайдемо передаточну функцію відносно похибки: Для знаходження та знайдемо зображення передаточної функції дискретної САК відносно похибки за задавальною дією. Функція усталеної похибки приймає вигляд Побудуємо графік усталеної помилки (рис. 4.5.1). Розрахую два перших коефіцієнти помилок за допомогою Ma hCad: Рис.4.5.1 5. Висновки по роботі В курсовій роботі досліджено курсовій роботі досліджено лінійну неперервну САК, виявлено, що її стійкість не задовольняє поставленим умовам.

 Національні спецслужби в період Української революції 1917-1921 рр.

Запорукою подолання цієї вади мемуарної літератури, на думку автора, є поєднання історичного та логічного в дослідженні. Під таким же кутом зору використовувались як джерела і мемуари співробітників радянських органів держбезпеки, котрі працювали в Україні у період, що розглядається. Так, у споминах Ф.Фоміна [103] при висвітленні операцій ВУНК в Україні у 1919 р. багато суб'єктивного, коли йдеться про роботу спецслужб УНР по організації розвідувально-диверсійного підпілля на зайнятій Червоною армією території. Крім оригінальних документів з історії вітчизняних спецслужб 1917-1921 рр., про які згадувалося вище, використовувались і збірки матеріалів, що вийшли за радянських часів і присвячені історії громадянської війни в цілому [104] та окремим її етапам [105]. Певний обсяг інформації з історії українських спецслужб знайдено в документальних виданнях про ранні етапи діяльності радянських правоохоронних органів [106]. Ця загальна характеристика джерельної бази, з якої виходить автор у своєму дослідженні, свідчить, що діяльність спецслужб у минулому - це об'єктивна історична реальність, котра, власне, і потребує серйозного наукового дослідження, особливо, коли йдеться про такий період діяльності спецслужб, що є переломним в національній історії

скачать реферат Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

Вступ Розділ 1. Цінності як складова психосоціального розвитку індивіда Розділ 2. Трансформація цінностей та ціннісних орієнтацій у свідомість особистості 2.1 Класифікація цінностей особистості, їх характеристика 2.2 Формування ціннісних орієнтацій 2.3 Універсальні форми існування цінностей Розділ 3. Зв'язок ціннісних орієнтацій із становленням цільових настановлень особистості Розділ 4. Емпірична частина 4.1 Методики дослідження 4.2 Характеристика вибірки 4.3 Характеристика результатів Висновки Список використаної літератури Додаток ВСТУП Актуальність. Проблемі ціннісних орієнтацій як важливого психологічного конструкта особистості належить одне з провідних місць у дослідженні людської поведінки та її саморегуляції. Цінності зорієнтовують діяльність індивіда, а також істотно впливають на процес становлення особистості. Вони є багатоаспектним психологічним утворенням, яке системно характеризує культурний розвиток людини. Особистісні цінності - це найдієвіший психологічний механізм регуляції поведінки особи, котрий підтверджує усталеність її психічних властивостей.

скачать реферат Агрохімія

ВСТУП Раціональне використання добрив і одержання високих урожаїв сільськогосподарських культур неможливе без агрохімічних досліджень, необхідних для оцінки родючості ґрунту, встановлення науково обґрунтованих доз добрив, без контролю за потребою рослин в елементах живлення в процесі їх росту і розвитку, без визначення якості продукції і добрив. Враховуючи самостійність виконання лабораторних робіт, а також обмеженість робочого часу студента, нами з учбовою метою складені методичні розробки до виконання лабораторних занять з курсу агрономічної хімії ЗАВДАННЯ ТА ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ.Завдання даного методичного посібника полягає в тому, щоб допомогти студенту більш ефективно виконати програму лабораторних занять з курсу агрохімії, закріпити та поглибити знання з теоретичного курсу. Мета запропонованих лабораторних занять слідуючи: 1. Ознайомити студентів з методами проведення агрохімічних аналізів. 2. Допомогти студентам в опануванні методів агрохімічних аналізів рослин, ґрунту, добрив. 3. Навчити студентів правильно аналізувати результати агрохімічних досліджень і практично їх використовувати.

скачать реферат Методика гідрогеологічних досліджень

Міністерство освіти і науки України Київський національний університет імені Тараса Шевченка Геологічний факультет Кафедра гідрогеології та інженерної геології Контрольна робота «Методика гідрогеологічних досліджень» Виконала: студентка 3-го курсу Артамонова Анна Перевірив: доц. Корнєєнко С.В. Київ – 2010 Зміст Вступ 1. Дайте загальну характеристику 2 етапу дореволюційного періоду історії розвитку методів гідрогеологічних досліджень 2. Дайте характеристику дослідним відкачкам із свердловин 3. Чим обумовлене перезволоження земель? 4. Дайте характеристику гідрогеологічних досліджень, що виконуються як спеціальні методи пошуків та розвідки родовищ твердих корисних копалин 5. Від чого залежать склад, об - проведення спеціалізованих гідрогеологічних, інженерно-геологічних та еколого - геологічних робіт, пов'язаних із закриттям гірничодобувних підприємств, з розробленням рекомендацій щодо безпечної консервації гірничого простору. Список літератури С.В. Корнєєнко Методика гідрогеологічних досліджень. Основні методи і види гідрогеологічних досліджень: Навч. посібник. – К.: ВПЦ «Киівський університет», 2001. – 69с. Климентов П.П., Кононов В.М. Методика гидрогеологических исследований. М. Высшая школа 1978 г. 408 стр. Перспективи використання комплексу експресних методів для виявлення просторового розповсюдження забруднення геологічного середовища нафтопродуктами // Мінеральні ресурси України. – 1997. - №1-2.- С.42-43 (співавт. А.В. Лущик, М.І. Швирло., І.П. Давиденко, В.І. Морозов, І.В. Кузнєцов, М.К. Осикін, Є.О. Яковлєв, М.С. Огняник) Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія: Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005.-197с. Загальна гідрологія: Підручник. / Хільчевський В.К., Ободовський О.Г., Гребінь В.В., Афанасьєв С.О., Дубняк С.С. та ін. - 2008. - 399 с.

скачать реферат Шляхи навчання діалогічного мовлення

Міністерство Освіти і науки України Житомирський державний університет ім. І. Я. Франка Кафедра методики навчання іноземної мови та прикладної лінгвістики Курсова робота на тему: «Шляхи навчання діалогічного мовлення» Студентки групи факультету іноземних мов Науковий керівник ст. викладач Сіваєва Н. П. Житомир - 2006 ПЛАНВступ Розділ І.Теоретичні основи дослідження 1.1. Психологічні особливості учнів середнього шкільного віку для навчання діалогічного мовлення 1.2. Особливості діалогічного мовлення та його функції 1.3. Новітні вимоги державної програми до навчання діалогічного мовлення Висновки до першого розділу Розділ ІІ. Практична частина дослідження 2.1. Характеристика шляхів навчання діалогічного мовлення 2.2. Система вправ для навчання діалогічного мовлення 2.3 Комплекс вправ для навчання діалогічного мовлення Висновки до другого розділу Висновки Список використаної літератури Вступ Інтеграція національної освіти, зокрема навчання іноземних мов, у світову систему освіти та європейські заклади освіти пов для забезпечення ефективного розвитку навичок і вмінь діалогічного мовлення, необхідно застосовувати комплекс вправ для навчання діалогічного мовлення.

Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета
скачать реферат Адаптація засуджених до умов позбавлення волі

Вступ Теоретична Частина Розділ І. Проблема психологічної адаптації та теоретико-методологічні засади дослідження процесу адаптації засуджених до умов позбавлення волі І.1 Поняття та види адаптації людини І.2 Теоретико-методологічні засади дослідження процесу адаптації засуджених до умов позбавлення волі Розділ ІІ. Психологія особистості засудженого, як чинник до успішної адаптації до умов позбавлення волі ІІ.1. Адаптація засуджених до умов позбавлення волі ІІ.2. Зміна психічного стану засудженого відповідно до етапів адаптації ІІ.3. Середовище засуджених та його вплив на адаптацію новоприбулих до виправної установи Практична Частина І. Організація та методи дослідження процесу адаптації до умов позбавлення волі ІІ. Дослідження провідних тенденцій динаміки психологічних змін засуджених під час пристосування до умов позбавлення волі ІІІ. Методика прогнозування поведінки засуджених, які знаходяться на стадії адаптації до умов позбавлення волі Висновки Додатки Список використаної літератури Вступ Одним із пріоритетних напрямків діяльності психологічної служби кримінально-виконавчої системи Мін'юсту України є психологічне забезпечення роботи із засудженими.

скачать реферат Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 Затримка психічного розвитку дітей різного віку як психологічна проблема 1.1 Затримка психічного розвитку як одна з форм дизонтогенезу 1.2 Психолого-педагогічна характеристика дітей із затримкою психічного розвитку 1.3 Психосоматичні розлади в період новонарожденості, дитинства і раннього дитинства 1.4 Формування загальної здібності до навчання у дітей з затримкою психічного розвитку Висновок до розділу 1 РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ 2.1 Методи і методики дослідження 2.2 Характеристика досліджуваної групи дітей 2.3 Проведення дослідження та інтерпретація результатів 2.4 Поради батькам та вихователям ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Додаток А Додаток Б Додаток В ВСТУП У дослідженнях останніх років відмічається тривожна тенденція зростання кількості дітей з відхиленнями фізичного та психічного здоров'я, які зумовлюються біологічними, екологічними, соціально-психологічними та іншими чинниками, а також їх поєднанням. Значну частину серед цих дітей займають діти із затримками психічного розвитку (ЗПР), яких на фоні загального погіршення дитячого здоров'я стає дедалі більше.

скачать реферат Основні концепції розвитку цивілізації (культури)

Лінійність (універсальність для всіх цивілізацій єдиної мети) і необоротність історії, а також її зумовленість - от основні ідеї, що панували в його час у розумінні історії. Дж. Вико (1668-1744) висунув ідею історичного круговороту (теорію спирали) і затвердив грецьку ідею про циклічний розвиток цивілізації. Він перейшов до дослідження елементів для визначення загальних моделей: так, він виробив принципи дослідження таких культурних характеристик, як класова свідомість, міфи й техніка. Саме слово «цивілізація» узвичаїлося порівняно недавно (на початку XIX століття). Формування цивілізації являє собою процес, що веде до виникнення суспільств зі складними соціальними, політичними, економічними й ідеологічними інститутами. Цивілізація виступає як цілісна одиниця аналізу історичного процесу. Карл Маркс (1818-1883) обґрунтував концепцію історичного матеріалізму (теорію формацій) і цим дав варіант універсального пояснення історичного розвитку; економічний прогрес - головний двигун суспільного розвитку; зміни в економічному базисі приводять до трансформацій у всіх надбудовних інститутах суспільства. О. Шпенглер (1880-1936) запозичив у греків ідею циклічності розвитку цивілізації.

скачать реферат Соціологія молоді як галузь соціологічної науки

Функціями соціології молоді є: методологічна — забезпечує розробку наукових засад для сучасної соціологічної молодіжної концепції та формування на цін основі сильної державної молодіжної політики; теоретико-пізнавальна — полягає у виробленні специфічного понятійно-категоріального апарату, дослідженні сутнісної характеристики молоді як особливої соціально-демографічної спільноти; прогностична — виявляє себе у дослідженні актуальних економічних, правових та соціальних проблем молоді, виробленні коротко - і довгострокових прогнозів їх розвитку; практична — пов'язана з виробленням сучасних методик комплексного вивчення молодіжних проблем, встановленням ефективних механізмів, забезпеченням тісного зв'язку дослідницьких інститутів, лабораторій з державними і громадськими структурами, що працюють з молоддю; управлінська — реалізується через науково обґрунтовані методи та форми діяльності державних, громадських установ щодо регулювання соціальних процесів у молодіжному середовищі. Вивчення молодіжних проблем відбувається за багатьма напрямами, у різноманітних сферах життєдіяльності: праці, навчанні, сім'ї, неформальних організаціях, під час дозвілля, що передбачає активний обмін інформацією з іншими зацікавленими науками.

скачать реферат Спортивні здібності

І.ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ І ВИБІР ЗАНЯТЬ СПОРТОМ 1.1 Про структуру спортивних здібностей і обдарованості У більшості досліджень по теорії і методиці спортивного відбору (Бріль, 1980; Булгакова, 1986; Шапошникова, 1994) застосовується спеціальна технологія оцінки спортивних здібностей і спортивної обдарованості. Основний зміст такої технології полягає в дослідженні і визначенні модельних характеристик спортсменів високої кваліфікації, у вивченні інформаційної значущості параметрів, що впливають на спортивний результат, їх стабільності і генетичної обумовленості, а також в обгрунтуванні організаційних питань (1-2). Не викликає сумнівів теоретичне і практичне значення цих досліджень. Проте при розробці такої складної проблеми необхідно перш за все чітко визначити поняття , ми визначили, що рухливість нервової системи залежить від довжини дистанції. Чим довша дистанція, тим більшою врівноваженістю володіє спортсмен-бігун. Так, найбільшу врівноваженість мають спортсмени, що спеціалізуються на довгі дистанції, меншу — на середні, а спринтери відрізняються переважанням збудливого процесу над гальмівним.

Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")
Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
скачать реферат Стратегія розвитку рекреаційних зон туристичного призначення

. ЗМІСТВСТУП3 РОЗДІЛ 1.НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН ТУРИСТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ6 1.1 Причини і шляхи розвитку рекреаційних зон туристичного призначення, їх характер та цілі6 1.2 Моделі розвитку місць туристичного призначення (міри призначення нових місць)15 1.3.Мотиваційні аспекти вибору місць туристичного призначення24 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕГАПОЛІСІВ30 2.1 Оцінка основних економічних показників господарської діяльності м.Києва30 2.2 Аналіз управління туризму в м. Києві42 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ РОЗВИТКУ НОВИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН ТУРИСТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У м. КИЄВІ59 3.1.Мета розвитку рекреаційних зон туристичного призначення в м. Києві59 3.2 Пропозиції щодо стратегії нових рекреаційних зон туристичного призначення в м. Києві70 ВИСНОВКИ79 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ82 ВСТУП Актуальність теми дослідження. Перехід до ринкових відносин викликав глибокі перетворення в сфері туризму В результаті скасована централізована система управління туризмом, державна фінансова підтримка розвитку регіональних туристських центрів, порушені основи взаємодії різних регіонів у створенні і просуванні на споживчий ринок туристського продукту.

скачать реферат Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

Дипломна робота на здобуття ступеня магістра студентки V курсу Колесник Світлани КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ КАФЕДРА ТЮРКОЛОГІЇ Науковий керівник: д-р філ. наук проф. Г.І. Халимоненко КИЇВ - 2002 Вступ Об’єктом дослідження нашої роботи став жанр сакінаме, інакше,- винної поезії, популярної та досить поширеної у середньовічній літературі Сходу. Мотиви вина зустрічалися їще у творах видатних арабських митців  Абу Нувваса, Аль Фараздака, Аль-Валіда ібн Акаба та інших; перських поетів Фарабі та Рудакі; турецьких, зокрема, Нефі, твір якого і став предметом нашого дослідження. Досліджуючи сакінаме Нефі, ми поставили за мету розглянути художньо-стилістичні особливості твору, проаналізувати лексично-образний склад, структуру твору та його граматичні особливості; розглянути твір у контексті класичних традицій віршування Сходу, зокрема, зупинитись на впливах арабської та перської літератур. У ході роботи було здійснено спробу перекладу твору українською мовою. Ми намагалися доповнити переклад широким коментарем, долучаючи додаткову інформацію з іншомовних енциклопедичних джерел.

скачать реферат Навчання вимови на початковому ступені оволодіння усним іншомовним мовленням в середніх ЗОШ

Проблема організації навчання іншомовній вимові на початковому ступені завжди була актуальною. На жаль, численні шкільні усні ввідні курси не вирішили цю проблему, свідченням чого є той факт, що вимова наших учнів залишає багато в чому бажати кращого. Тим часом, як показують сучасні досліджень, вимова є базовою характеристикою мови, основою для розвитку і вдосконалення решти всіх навиків іншомовного говору. Для вдосконалення вимови і успішного оволодіння нею, багато вчених, методистів присвятили цій проблемі свої наукові праці, дослідження, роботи: Детальніше я би хотіла зупинитися на праці Бужинського В.В. У даній статті нам хотілося б запропонувати один з можливих шляхів навчання вимові на початковому ступені, який, на нашу думку, вирішує проблему організації такого навчання на якісно більш досконалішій основі. У традиційній методиці, починають навчати вимові з фонеми, причому узагальнення і усвідомлення орієнтовних вимовних ознак тут і на подальших етапах відбувається в умовах спрямованості уваги на форму, а не на комунікативну значущість цих ознак.

скачать реферат Вплив абіотичних і біотичних факторів на відтворювальну функцію корів

Зміст Вступ 1. Огляд літератури 1.1 Вплив абіотичних і біотичних факторів на відтворювальну функцію корів 1.2 Принципи і фактори родів 1.3 Передвісники отелення 1.4 Перебіг родів 1.5 Перебіг післяотельного періоду 1.6 Корекція післяотельного періоду 1.7 Диференціація нормального і патологічного перебігу післяотельного перебігу 1.8 Роль адсорбентів у раціоні корів 1.8.1 Сорбенти та їх природні властивості 1.9 Заключення до огляду літератури 2.Власні дослідження 2.1 Матеріали і методи дослідження 2.2 Характеристика господарства 2.3 Результати власних досліджень і їх обговорення 2.4 Розрахунок економічної ефективності 3. Охорона праці в галузі 4. Екологія Висновки Пропозиції виробництву Список літератури Вступ Фундаментальними підвалинами впровадження програми стабілізації економіки і зростання рівня життя населення України є інтенсифікація сільськогосподарського виробництва. Зростання обсягів виробництва продукції тваринного походження повинно здійснюватися завдяки впровадженню сучасних технологій розведення тварин, ефективних профілактичних, діагностичних та лікувальних міроприємств .

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.