телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Товары для животных -30% Красота и здоровье -30%

все разделыраздел:Педагогика

Ролевые игры на уроках английского языка

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Крім того гра - це змагання, воно активізує пам'ять дітей, відображує сприйняття ними світу. Учасники рольової гри не тільки роблять повідомлення з певної тими, але й невимушено вступають у бесіду, намагаються підтримати її. Вони цікавляться думкою інших, погоджуються, сперечаються, відстоюють свою позицію. Гра проходити в жвавій творчій атмосфері, і, зрештою, розмова стає невимушеною. Згідно всього вищезазначеного виокремлюються такі основні завдання курсової роботи: . розглянути місце рольових ігор у сучасній методиці викладання іноземних мов, зокрема в комунікативному та особистісно- орієнтованому підходах до вивчення іноземних мов; . довести доцільність використання рольових ігор як елементів комунікативного та особистісно-орієнтованого підходу; . виділити основні етапи підготовки до проведення рольових ігор; . показати можливості практичного використання рольових ігор на основі підручника Projec . Мета цієї роботи полягає в тому, щоб показати можливості використання рольових ігор у навчанні іноземної мови як елементу комунікативного та особистісно-орієнтованого підходів на основі підручника Projec E glish згідно з сучасними методологічними засадами вивчення іноземних мов. Місце рольової гри в методиці викладання англійської мови Основними умовами для продуктивного оволодіння іноземною мовою, як і рідною, є: . включення учня в предметно-комунікативну діяльність; . тісне спілкування; . сукупність реалізації соціальних функцій. Як організувати навчальний процес так, щоб забезпечити реалізацію цих умов? Згідно сучасних методичних засад основний акцент у викладанні іноземних мов має бути зроблений на особистісно-орієнтованому та комунікативному підходах. Термін "підхід" означає стратегію навчання. Під особистісно-орієнтованим підходом мається на увазі навчання учнів іноземного мовлення у класі за єдиною програмою, але з урахуванням їх індивідуально-психологічних особливостей. Вчені визначають такі основні завдання та цілі особистісно-орієнтованого підходу: . заповнення прогалин у вихідному рівні володіння учнем іншомовним мовленням і своєчасне усунення нового відставання, якщо таке з'являється; . розвиток інтелектуального кругозору, психичних процесів і якостей особистості учня, які відіграють провідну роль у навчанні іншомовного мовлення; . активізація та стимулювання навчальної та навчально-виховної діяльності учнів тощо. Перелічені цілі та завдання можуть бути реалізовані практично шляхом використання різних видів індивідуалізації. Найвищий рівень інтересу та успішності при вивченні іноземної мови досягається при співвідношенні зовнішньої та внутрішньої мотивації як 70% до 30%, отже, мова іде про так звану мотивуючу індивідуалізацію. Вона передбачає врахування сталої системи мотивів оволодіння учнем іноземним мовленням та цілеспрямоване формування нових, складніших мотивів та поки що відсутніх у них видів мотивації. Регулююча індивідуалізація спрямована на врахування вчителем реального рівня знань, умінь та навичок учнів на кожному етапі навчального процесу, тобто можливість спрощення і варіювання завдань для менш підготовлених учнів та ускладнення завдань для добре підготовлених і зацікавлених іноземною мовою учнів.

У грі розвиваються творчі, розумові здібності дитини, в ній передбачається приняття рішення: як вчинити, що зробити, як виграти.Навчальні ігри допомагають зробити процес навчання іноземній мові цікавим та захоплюючим. Атмосфера захопленості, відчуття рівності дають можливість учням подолати скутість, зняти мовний бар'єр, втому, знизити тривожність, тощо. За допомогою гри добре відпрацьовується вимова, активізується лексичний та граматичний матеріал, розвиваються навички аудіювання, усного мовлення." Спілкування, яке є основною метою навчання іноземної мови, є ситуативним, адже воно завжди відбувається в певній ситуації. Рольова гра є чудовою основою для навчання спілкування, тому що в ній задаються умови та ролі, які моделюють реальні життєві ситуації. Окрім того у грі виокремлюються реальні стосунки між учасниками, тобто, за висловом Л.Виготського, "гра - це арифметика соціальних відносин." Взявши на себе певну роль, учень, для досягнення ігрової мети повинен взаємодіяти з партнерами, співвідносити свої дії з діями інших учасників гри, вміти вислухати і зрозуміти іншого, висловлювати свою думку, враховувати побажання інших учасників гри. У процесі такої взаємодії відбувається обмін діяльністю - обмін знаннями, вміннями, які є необхідними для досягнення ігрової мети. На думку вчених та педагогів можна виокремити такі основні переваги використання рольових ігор: . учні повинні будуть використовувати мовний матеріал в ситуаціях, близьких до реального життя; . такий вид ігор дозволяє оволодіти навчальним матеріалом та, закріплюючи його, усвідомлено засвоїти специфіку його використання у мовленні; . рольові ігри розвивають та удосконалюють мовленнєво-розумову діяльність та створюють умови психологічної готовності до спілкування; . у учнів з'являється бажання спілкуватись іноземною мовою і після уроків, тобто ігри стимулюють внутрішні мотиви до вивчення мови; . рольові ігри максимально стимулюють активність учнів, що є необхідним для досягнення мети гри; . у учнів є можливість використовувати мову самостійно, без прямого контролю з боку вчителя, та учні охоче концентруються на роботі, так як самі окреслюють свій внесок у роботу під час гри ; . проведення ігор стимулює дисципліну учнів - жоден учень, якому цікаво те, що він робить, не буде порушувати поведінку. Оскільки використання рольових ігор передбачає створення особливого навчального простору, в якому учень готується до вирішення важливих проблем та реальних ускладнень, "проживаючи" їх та способи їх вирішення, завдання вчителя полягає в тому, щоб, по-перше, створити життєвоважливу ситуацію, по-друге, розподілити ролі і, по-третє, сформулювати пошукові завдання, що випливають із ситуації. Під час проведення рольової гри змінюється також і роль вчителя - якщо традиційно вчитель повинен контролювати мовленнєву діяльність учня, то в умовах гри контроль та керівництво з боку вчителя повинні бути припинені як тільки учень почав обігрувати роль. Спілкування під час рольової гри є ефективним та невимушеним, якщо у учнів є набір завершених фраз, які вони можуть використовувати у ситуаціях, вільно ними оперуючи.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова Кафедра англійської філології Курсова робота на тему: Рольова гра на уроках англійської мови як елемент комунікативного та особистісно-орієнтованого підходів до вивчення іноземної мови Студента ІV курсу факультету іноземної філології заочної форми навчання Стаценко Любові Петрівни Науковий керівник: доц. Колодько Тетяна Миколаївна 2002-2003 навч.рік План Вступ .3 1.Місце рольової гри в методиці викладання англійської мови .8 2.Основні етапи підготовки до проведення рольових ігор. Класифікація рольових .17 3.Використання рольових ігор у підручниках Projec .24 .30 .31 .36 Вступ Згідно сучасних методичних засад основний акцент у викладанні іноземних мов має бути зроблений на особистісно-орієнтованому та комунікативному підходах. Продекларовані в рішенні Колегії Міністерства освіти і науки України від 17 серпня 2000р. та в Концепції розвитку загальної середньої освіти зміни вимагають розуміння та організації процесу навчання як процесу співпраці. "Єдиноправильним і продуктивним підходом до розбудови системи освіти України в сучасних умовах може бути лише особистісно- зорієнтована педагогіка." Остання чверть XX та початок XXI століть орієнтовані на комунікацію як мету навчання іноземних мов дітей та дорослих. Сучасна методика викладає такі ідеї та принципи в навчанні: . визнання першорядності процесу пізнання та доступності інформації; . цінність співпраці ; зокрема використання діалогів, полілогів, імпровізацій та рольових ігор як основних форм роботи; . визнання рівності пізнавальних та творчих можливостей усіх учнів, а також свідомої участі учнів у процесі навчання; . активна позиція учня в процесі навчання; . принцип комунікативності, який передбачає побудову процесу навчання як моделі процесу реальної комунікації; . урахування індивідуально-психологічних особливостей учня в процесі навчання. Усі вищезгадані принципи взаємопов'язані. Реалізація кожного принципу окремо не може не привести до певного підвищення ефективності навчання, але значно ефективнішим є запровадження усієї методичної системи в цілому. Найбільш повно ці ідеї та принципи можуть бути реалізовані лише в взаємодії вчителя та учня, або учнів між собою, тобто в їх синергетиці ( від грец. sy ergos - наука про співпрацю ) освіти. Досягнення такої взаємодії можливе в колективних формах та методах навчання, якими зокрема є і рольові ігри. Важливу роль у навчанні іноземних мов відіграють процеси сприймання. Індивідуальні особливості сприймання виявляються в його повноті, точності, швидкості. Вони можуть характеризуватися цілісністю, емоційністю, якщо увагу учня привертають самі факти ( синтетичний тип ), або переважаючою аналітичністю, коли увага спрямовується на значення і пояснення фактів ( аналітичний тип ), іноді спостереження та опис фактів поєднуються з їх поясненням ( аналітико-синтетичний тип ). Це свідчить про необхідність індивідуалізації засобів та форм навчання, особистісно-зорієнтованого підходу. Загальновідомо, що різна навчальна інформація сприймається по- різному.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Парадоксы мозга

Судите сами, насколько велика достоверность результатов эксперимента. Известно, что попугаи хорошо осваивают наш язык, когда заниматься с ними начинают еще в птенцовом возрасте. Важно, чтобы в первые годы обучения ученик жил среди людей и не имел возможности слышать голоса других птиц, особенно попугаев. Дж. Лилли решил аналогичным образом поступить с дельфинами. Он поселил в просторный крытый бассейн дельфина по кличке Питер и воспитательницу Маргарет Хад. Ученик и учительница провели в заточении несколько месяцев, ни на минуту не расставаясь. Питер предпочитал держаться в глубоких участках бассейна, а Маргарет там, где ноги доставали дно, и на ночь забиралась на подвешенный к потолку помост, служивший ей постелью. Связь с внешним миром поддерживалась только с помощью телефона. В этом опыте человек и дельфин имели 18 часов речевого общения. Маргарет систематически давала Питеру уроки английского языка. Однако говорить дельфин не стал, хотя уроки доставляли ему явное удовольствие. За два с половиной месяца он не научился использовать речь для активной сигнализации, да и повторить мог всего два слова «hallo» (алло – начало всех телефонных разговоров Маргарет, сигнализирующих о перерывах в играх и уроках) и «ball» (мяч – любимая игрушка дельфина)

скачать реферат Практическое применение дидактических игр на уроках английского языка

ГЛАВА 11 (Планы-конспекты уроков, ролевые игры, используемые на уроках английского языка.) Как сделать каждый урок интересным, увлекательным и добиться того, что бы он развивал познавательный интерес, мыслительную творческую активность учащихся? Зажечь искорку интереса в глазах ученика, сделать учение посильным и радостным - непростая задача каждого учителя. Как известно, школьный курс иностранного языка призван обеспечить практическое овладение предметом. Эта задача требует от учителя иностранного языка с первых шагов обучения учить умению общаться на изучаемом языке, пусть даже на самом элементарном уровне; заложить основу для дальнейшей коммуникативной деятельности школьников. Одним из эффективных приемов в обучении общению являются ролевые игры, поскольку они приближают речевую деятельность к естественным нормам, помогают развивать навык общения, способствуют эффективной обработке языкового программного материала, обеспечивают практическую направленность обучения, помогают изложить равнодушие, скуку, формализм из учебно-воспитательного процесса в школе.

Коврик массажный "Микс лес".
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см
 Как я был «южнокорейским шпионом»

Все продумал, все рассчитал. Думал, нашел в законе дырку, а оказалось — ошибся. Мы много говорили об экономике. Если мои профессиональные знания ограниченны в основном международными вопросами и теорией, то Андрей и по образованию, и по опыту предпринимательской деятельности знал наши внутренние проблемы. По его словам, иностранные бизнесмены у нас практически работать не могут, так как писанные правила в России, сами по себе весьма запутанные и сложные, ничего не имеют общего с правилами неписаными, с практикой, которая строится на системе личных связей и бесконечных «откатов». Бизнесменам обязательно нужен поводырь из числа россиян, знакомый с методами ведения дел и имеющий связи. Но в этом в то же время заключается и ловушка для иностранца, поскольку поводырь этот скорее всего будет работать на себя, а отнюдь не в интересах бизнесмена. Андрей получил семь лет, но не отчаивался и был полон оптимизма, не желая тратить время попусту. Он предложил давать мне уроки игры в шахматы в обмен на уроки английского языка, который пытался учить самостоятельно

скачать реферат Игровые методы обучения лексике английского языка

Описание: рисунок в виде игрового поля с заданиями. Задача учащихся пройти игровое поле, выполняя задания. Бросив кубик, участники говорят без остановки в течение 30 секунд (Приложение 6). Цель: совершенствование лексических речевых навыков в ситуациях устного общения. 4) Ролевая игра «В супермаркете». Описание: преподаватель заготавливает «товар для продажи» в виде карточек с надписями. Задача учащихся – разыграть диалоги от лица покупателя и продавца, используя лексику на карточках (Приложение 7). Цель: развитие лексических речевых навыков в диалоговом общении. Формы и приемы игровых методов были представлены в данной главе таким образом, чтобы отразить их многообразие. Игровые методы были подобраны в соответствии с этапами изучения лексики иностранного языка, на каждом из которых можно применять определенные игровые методики. Глава 3 Методическая разработка по организации урока с игровыми методами обучения лексики в старшей школе Данная методическая разработка была проведена на уроке английского языка в десятых классах гимназии № 146 города Минска.

 Роковые иллюзии

В нем говорилось, что Орлов случайно встретился с профессором, дававшим ему уроки английского языка в Вене, где он открыто проживал как советский гражданин. Встреча произошла в пансионе, где Орлов снимал квартиру, и заставила его не только выехать оттуда в гостиницу, но и приготовиться к отъезду из Англии. Эта встреча разрушила его «легенду», согласно которой он был американским бизнесменом по имени Голдин[321]. Орлов был слишком опытным игроком в игре «нелегалов», чтобы верить, что он может продолжать работать под прикрытием в Лондоне, не подвергая опасности всю свою агентурную сеть. Поэтому он немедленно предпринял шага для передачи в другие руки руководства «нелегальной» резидентурой и для прекращения деятельности своего предприятия, не вызывая подозрений. 10 октября из Москвы пришло указание возвращаться, которое было получено в виде обусловленного на чрезвычайный случай сообщения: «Лотти должна выехать на юг»[322]. В таких обстоятельствах Центр решил, что еще не время отказываться от услуг Филби в Лондоне

скачать реферат Обучение детей английскому языку с 1 класса средней школы

УМК по английскому языку взят из журнала «Иностранные языки в школе» (1993 год, № 1). Я, совместно с учителем английского языка школы № 185 В.Е. Райкиной (педагог с 32-летним стажем работы по специальности «Учитель английского языка»), апробировали вышеназванный УМК на уроках английского языка у 2 «Б» и 2 «В» классов. Результаты мне бы хотелось изложить в рамках этой курсовой работы. Детям особенно понравилась «Игротека» («Le ’s play oge her!»), которая содержит настольные дидактические и подвижные игры на английском языке. Она предназначена для упрочнения в памяти школьников изученного языкового материала, некоторого расширения языкового запаса школьников за счет непроизвольного запоминания тех или иных языковых единиц. Игротека явилась первым шагом на пути создания «разноуровневого» учебника, где учащиеся могут либо ограничится выполнением задания из книги, либо выполнить несколько аналогичных или близких по материалу заданий. Наличие в составе УМК игротеки позволяет надеяться, что количество встреч с английским языком возрастет за счет самостоятельной работы. На втором месте стоит настольная книга для родителей и детей («A Ha dbook for pare s o read a d kids o color»).

скачать реферат Развлекательные и познавательные игры на уроках английского языка в младших классах

Это и игра по заранее установленным правилам, где между играющими происходит в том или ином виде своеобразное соревнование. С точки зрения содержания и механизма такой игры на уроке иностранного языка, сюжет игры такого типа определяют правила. По ходу ее они получают словесное оформление. По существу, в каждой игре этого типа мы имеем дело с одним-двумя речевыми образцами, повторяющимися многократно. Поэтому с точки зрения организации словесного материала игра не что иное, как речевое упражнение. С другой стороны, игра представляет собой небольшую ситуацию, построение которой напоминает драматическое произведение со своим сюжетом, конфликтом и действующими лицами. В ходе игры ситуация проигрывается несколько раз и при этом каждый раз в новом варианте. Но вместе с тем ситуация игры – ситуация реальной жизни. Реальность ее определяется основным условием игры – соревнованием. Желание победить мобилизует мысль и энергию играющих, создает атмосферу эмоциональной напряженности. Таким образом, мы рассматриваем игру как ситуативно-вариативное упражнение, где создается возможность для многократного повторения речевого образца в условиях, максимально приближенных к реальному речевому общению с присущими ему признаками – эмоциональностью, спонтанностью, целенаправленностью речевого воздействия. 1. «Роль игры на уроках английского языка в младших классах».

скачать реферат Зависимость формирования познавательной потребности от удовлетворения социальных потребностей учащихся и их влияние на успешность овладения иностранным языком

Анкетирование проводилось во время урока. Опрос проходил в групповой форме. Вопросы задавались в устной форме, а учащиеся отвечали в письменной. Учащимся предлагалось ответить на 6 вопросов: “Что вы больше всего любите делать на уроках английского языка?” (отметьте те пункты, которые считаете нужными). 1. Писать словарный диктант 2. Описывать картинку 3. Читать текст 4. Отвечать на вопросы 5. Играть в игры 6. Делать письменно упражнения Итак, результаты анкетирования следующие: Таблица №1 № пункта 11 22 33 44 55 66 Количество ответов 10 77 55 55 114 33 Данные анкетирования показывают, что большинство учащихся выбирают игровую деятельность. Таким образом, для подростков 10 класса игра является по-прежнему, одним из основных видов деятельности, учитывая то, что занятия ведутся по учебнику “S owball” (интенсивный курс). Принцип подбора материала от простого к сложному. Итак, рассмотрев психологические особенности и возрастные особенности мотивации учащихся старших классов, можно сделать вывод о том, что на старшем этапе обучения внимание стоит уделять устной речи.

скачать реферат Игры, песни, стихи как средство развития коммуникативных навыков в начальной школе

В результате использования игр, стихов и песен на уроках английского языка происходит: совершенствование навыков произношения, достижение точности в артикуляции, ритмике и интонации  углубление знания по английскому языку  обогащение словарного запаса  развитие навыка и умения чтения и аудирования  монологическое и диалогическое высказывание  развитие как подготовленной, так и спонтанной речи. Таким образом, игры в учебном процессе обладают большими возможностями для дальнейшего формирования и активизации у обучающихся умений и навыков творческой мыслительной, познавательной деятельности. Игра – путь детей к познанию мира, в котором они живут, и который они призваны изменить.

Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная
скачать реферат Использование игр на уроках английского языка как одно из условий формирования грамматического навыка у младших школьников

В заключении подведены итоги работы, сделаны выводы. Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что ее результаты могут способствовать повышению эффективности процесса обучения иностранному языку в начальной школе, а также разрешению ряда проблем, связанных с овладением грамматическим навыком. Практическая ценность нашей работы состоит в том, что подобранный нами комплекс игр может быть использован студентами и учителями иностранного языка в школе при работе над формированием грамматического навыка у младших школьников. 1. Использование игр на уроках английского языка как одно из условий формирования грамматического навыка 1.1 Психологические особенности младшего школьного возраста По мнению Зимней И.А., младшие школьники отличаются особой чуткостью к языковым явлениям. Они проявляют интерес к осмыслению своего речевого опыта, легко и прочно запоминают небольшой по объему материал и хорошо его воспроизводят . Как утверждает Рогова Г.В., у детей младшего школьного возраста достаточно развито воображение, носящее творческий характер.

скачать реферат Лексика

Первые два этапа часто объединяют в один – презентация лексики. Этап презентации играет важную роль в обучении лексики. От эффективности и целенаправленности данного этапа зависит вся последующая работа над лексикой. Задача учителя - выбрать наиболее эффективный способ презентации в соответствии со ступенью обучения, уровнем знаний учеников, качественной характеристикой слова и его принадлежностью к активному и пассивному минимуму. Многообразие различных приемов семантизации и первичного закрепления позволяет выбрать прием, соответствующий целям и задачам данного урока, возможностям учителя и варьировать их от урока к уроку. Цель данной работы – на основе анализа литературы отечественных и зарубежных авторов сформулировать основные приемы презентации лексики на уроках английского языка; отобрать возможные варианты введения лексики и на основе предложенных образцов создать собственные упражнения. В соответствии с данной целью необходимо решить следующие задачи: . Определить основные этапы презентации и их особенности . Определить основные способы семантизации и особенности их применения .

скачать реферат Ролевая игра как средство интенсификации обучения групповому общению

Сказочные персонажи задают наиболее жесткий стереотип поведения, т. к. имеют четкую и однозначную психологическую характеристику. Роли литературных персонажей также четко определяют стереотип поведения, хотя психологическая характеристика здесь значительно богаче и разнообразнее. Персонажи текстов учебников чаще всего не имеют яркой психологической характеристики, но у них есть другое преимущество: в тексте даны реальные образцы их речевого поведения. Осознав логику поступков этих персонажей, учащиеся могут домысливать, развивать ситуацию. Это развивает их воображение и благотворно влияет на развитие их речевой способности. Таким образом, целенаправленное включение в учебный процесс элементов ролевого общения позволит приблизить учебную коммуникацию к естественному процессу взаимодействия конкретных личностей. 12. Речевое взаимодействие на уроке английского языка. Групповая форма работы. Еще одной нерешенной нами, но очень важной проблемой является обучение школьников речевому взаимодействию на уроке иностранного языка.

скачать реферат Физкультурно-познавательные технологии в начальной школе

Школьники КГ занимались по общепринятой методике обучения. В ЭГ работа осуществлялась следующим образом: в ЭГ 1 (1-й класс), 2 (2-й класс), 4 (3-й класс) работа проводилась с включением физкультурно-познавательного компонента (ФПК) в уроки английского языка; в ЭГ 3 (3-й класс) ФПК был включен в уроки русского языка. Уроки русского языка имели ярко выраженный здоровьесберегающий аспект. В 3-м классе на уроке по теме "Приставки" (учебник русского языка А.В. Поляковой) учащимся предлагали определить значение приставок по-, раз-, про-, за- в словах с корнем бег: побег, разбег, забег. Учащиеся делают вывод о том, какую функцию выполняют приставки в словах. Затем учитель предлагает вставить данные слова (подходящие по смыслу) в текст: "На уроке физкультуры учитель предложила --------- на короткую дистанцию". "Сережа взял хороший --------- с самого начала старта. Он победил". В ходе работы ведется беседа: какими качествами обладает бегун, кто из ребят записан в спортивные кружки, чего они ждут от секций. После проведенной учителем беседы дома ребята по желанию писали сочинения о своих занятиях в спортивных секциях. На уроках по теме "Слова с двойными согласными" учитель вывешивает на доске плакат-справку, просит прочитать текст. "Что такое хоккей? Это спортивная командная игра с мячом или шайбой и клюшкой.

скачать реферат Развитие коммуникативных навыков у младших школьников на уроках английского языка

В УМК «E joy E glish 1,2» предлагаются технологии обучения произносительной, лексической и грамматической сторонам речи, которые подробно описаны в книгах для учителя. В состав каждого из УМК для начальной школы серии «E joy E glish» входят следующие компоненты: 1. Книга для учащегося. 2. Методическое руководство для учителя по использованию учебника (Книга для учителя), в котором описано авторская концепция курса и содержатся рекомендации по обучению основным видам речевой деятельности, а также приводятся общее тематическое планирование, таблица поурочного распределения материала, примерные конспекты занятий и сценарии спектаклей, которые были успешно поставлены и разыграны детьми, изучающими английский язык по серии «E joy E glish». 3. Рабочая тетрадь. 4. Книга для чтения, включенная в учебник «E joy E glish 2» в качестве приложения. 5. Аудиокассета. 6. Сборник песен «Game – So gs» с аудиокассетой, который содержит более сорока аутентичных песен и игр на английском языке. Предлагаемые песни и игры соотносятся с содержанием учебников и могут быть использованы как на уроках, так и при подготовке внеклассных мероприятий.

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки
Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные
скачать реферат Типы грамматических форм слова

Синтетический способ образования форм слова включает: 1) образование форм слова посредством его изменения при сохранении того же самого, корня: (I)go (я) иду, (he) goes (o ) идет и 2) образование форм слова с помощью сплетения корней, или супплетивности: (I) go (я) иду, (I) we (я) шел. Формообразование посредством сплетения корней встречается очень редко и играет в английском языке менее важную роль по сравнению с изменением слова при сохранении тождества корня. Образование форм слова путем его изменения при сохранении того же самого корня в свою очередь делится на: а) «образование форм при помощи аффиксации, когда основа слова соединяется с определенной частицей-аффиксом, например: able стол — ables столы, (I) work (я) работаю, (I) worked (я) работал и т. п.; б) образование форм при помощи чередования звуков в корневой части слова, т. е. путем внутреннего изменения самого корня: (I) give (я) даю - (I) gave (я) дал, ma мужчина — me мужчины» При образовании форм слова «чередование звуков в английском языке всегда сочетается с аффиксацией: ср. (I) keep (я) храню — (1) kep (я) хранил, child ребенок — childre дети, где выделяются суффиксы -( ), , -( ) и -re , соответственно». 2.2. Образование форм слова с помощью аффиксации В зависимости от места, которое занимает формоизменительная морфема в форме слова, аффиксация как способ образования грамматических форм выступает в виде «префиксации- (формоизменительная морфема предшествует корню), суффиксации (формоизменительная морфема следует за корнем и за словообразовательными суффиксами, осложняющими его) и инфиксации (формоизменительная морфема вводится внутрь корня)» .

скачать реферат Пословицы и поговорки на уроках английского языка

Обучение языку я самого начала должно идти в условиях реального общения или как можно точнее имитировать эти условия. Поэтому нельзя недооценивать огромную методическую и практическую ценность использования пословиц и поговорок в процессе обучения иностранному языку в средней школе. Пословицы и поговорки начали использоваться в процессе обучения иностранному языку очень давно (в средневековой Европе с их помощью обучали латыни), и сейчас их использование на уроках английского языка в средней школе помогает учащимся овладеть не только аспектами языка, я именно, произношением, грамматикой, лексикой, но и важнейшим видом речевой деятельности, говорением. Пословицы и поговорки – это благодатный материал для обучения тому, как одну и ту же мысль можно выразить разными словами. Они незаменимы в обучении монологической и диалогической речи, делая речь живой, красочной, поэтому выбранная тема представляется актуальной. Целью данной работы является анализ и обобщение опыта работы с пословицами и поговорками на уроках английского языка в средней школе. Были поставлены следующие задачи: - проанализировать методическую и методологическую ценность использования пословиц и поговорок на уроках английского языка; - рассмотреть возможность их использования пословиц и поговорок для обучения монологической и диалогической речи. Глава I. Пословицы и поговорки как жанр устного народного творчества. I.1. Проблемы дефиниции пословиц и поговорок.

скачать реферат Части речи в китайском языке

Ошибочно считать, что «Маши вэнь тун» является точной копией западных грамматик. Ма Цзянь-чжун, учитывая особенности китайского языка, выделил в нем служебные морфемы, и в этом его заслуга. Деление слов на девять классов (Ли Цзиньси называет их цзю пинь цы 'слова девяти категорий') стало традиционным в грамматике. Оно было принято вплоть до появления в 1956 г. «Временной грамматической системы для преподавания китайского языка» («Цзань ни ханьюй цзяосюэ юйфа ситун»), которая и сегодня используется в средней школе и даже в университетах. В этой работе слова китайского языка разделены на одиннадцать классов: существительные, глаголы, прилагательные, числительные, счетные слова, местоимения, наречия, предлоги, союзы, служебные слова и междометия. По сравнению с грамматикой Ма Цзянь-чжуна здесь прибавились числительные и счетные слова. В традиционных западных грамматиках числительные не выделялись отдельно, а включались в класс прилагательных. В последнее время я заметил, что в некоторых грамматиках английского языка и в телевизионных уроках английского языка также стали выделять числительные.

скачать реферат "Вовочка"

Обыгрывание детской наивности позволяет добиться не меньшего комического аффекта, чем в анекдотах о проделках малолетнего озорника. Отсюда - популярность анекдотов о наивном "Вовочке", его простодушном непонимании "взрослого" языка, "взрослых" интересов и явлений "взрослой" жизни. Вовочкины родители легли спать. Под дверью в их комнату стоит Вовочка и подслушивает. "Дорогая, ты кого хочешь: мальчика или девочку?" - "Я бы хотела девочку". - "Хорошо, будет тебе девочка!" В комнату влетает Вовочка: "А мне - саблю, буденовку и велосипед)"; Дети рисуют солнце. Вовочка нарисовал его с ножками. "Почему?" "А я ночью слышал, как папа маме говорил: „Солнышко, раздвинь ножки!""; Мама жарит котлеты. Вовочка подходит и спрашивает: "Мам, а стюардесса - это котлета или рыба?" - "С чего ты это взял, Вовочка?" - "Да папа вчера по телефону рассказывал, как они всем экипажем стюардессу жарили"; На урок английского языка пришел представитель гороно, пожилой мужчина, и сел рядом с Вовочкой на задней парте. "Дети, я сейчас напишу предложение, а вы мне его переведете", - сказала учительница.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.