телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАЭлектроника, оргтехника -30% Игры. Игрушки -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:История отечественного государства и права

Абсолютна монархія у Франції

найти похожие
найти еще

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
У 1785 році видається так званий «чорний кодекс» про положення рабів в колоніях. Право власності на землю було основним інститутом феодального права, бо юридично закріплювало власність пануючого класу на основний засіб виробництва. В період абсолютизму цивільний процес відділяється від кримінального. Процеси поєднували письмове виробництво з публічним і усним характером судового розгляду. При цьому, окрім позивача і відповідача були представники держави і представники сторін. Абсолютизм був останнім етапом в розвитку французької феодальної держави. В ході Великої французької революції 1789-1794 рр. феодалізм і його найважливіший інститут - монархія припинили існування. 2. Держава франків Франки - група західно-германських племен що об'єдналися в племінний союз, що вперше згадується в III столітті. Ті, що жили по нижній течії Рейну, в Примор'я, іменувалися салічними (від кельтського sal - море), а що живуть по середньому перебігу Рейну іменувалися рипуарскими (від латинського ripa - беріг). Солічеські франки в середині IV століття були розбиті римлянами, але залишені в Токсандрії на правах федератов. У багатющій провінції Риму Галії (завойованою римлянами в III столітті до наший ери) п'яте сторіччя наший ери було часом політичних і соціально-економічних змін і перетворень. Криза, що охопила всю Римську імперію посилився могутніми виступами рабів, селян, міської бідноти з одночасними вторгненнями іноземних племен. І перш за все це були германці - східні сусіди Галії, які в кінці V століття, - початку VI століття зуміли захопити велику частину країни. Виникнення класового суспільства у франків, що формується в цей період, прискорювали процес завоювання Галії. Вході бойових дій захоплювалося майно і худоба. Франкські військові вожді, дружинники, племінні старійшини ставали землевласниками. У цей період відбувається явне розшарування суспільства франків. Знати підноситься над рядовими, хоча останні залишаються особисто вільними. Франкські селяни розселялися на захоплених територіях сільськими громадами. На той період, основну групу експлуатованих складало скорене населення, при цьому гало-римська аристократія частково зберегла багатства. Збіг класових інтересів зближував франкську і гало-римську знати, і тому вони були зацікавлені в створенні механізму, за допомогою якого можливо було б тримати в покорі скорену країну. Родоплеменні відношення, як пристрій влади, не відповідали виникаючим вимогам і вони починають поступатися місцем нової організації, в котрій владу воєнноначальника перетворюється на королівську владу. Це була особлива «публічна влада», яка вже не співпадала безпосередньо з населенням. Затвердження публічної влади було нерозривно пов'язане з введенням територіального розділення населення. Території, заселені франками, були розділені на округи - пачи, які складалися з дрібніших одиниць - сотень. Управління населенням на цих територіальних діленнях вручалося спеціальним посадовим особам. З ім'ям військового вождя франків - Хлодвіга (486-511 рр.) з роду Меровінгів зв'язано виникнення франкського держави. Саме під його буттям на чолі і була завойована Галію.

Поєднання різних установ, створених в різні періоди, представляло центральні органи державного управління Франції. Найвищим дорадчим органом при королеві була Державна рада. Його доповнювали: Рада фінансів, Рада депеш, Таємна рада, апарат канцлера і ін. Службовці отримували величезну платню. Так король привертав на свою сторону знати. На чолі органів державного управління стояв Генеральний контролер фінансів, він же був міністром фінансів, і чотири державні секретарі, що займалися військовими, іноземними, морськими справами і справами двору. Значення і вплив Генерального контролера фінансів визначала його компетенція, куди входили збір і розподіл грошових і інших ресурсів королівства, а також контроль і перевірка посадових осіб на місцях. У його веденні знаходилися промисловість, фінанси, державні роботи по будівництву портів, фортець, дорогий і так далі Найважливіші питання внутрішньої і зовнішньої політики вирішувалися королем у вузькому коло осіб. Цей круг називався Малою королівською радою. Структура апарату Генерального контролера була схожа на систему міністерства. В період абсолютизму територія Французького королівства мала багатоступінчате ділення, куди входили женералите, губернаторства, диоцези, бальяжи, інтендантства і ін. Важливе місце, як і в структурі будь-якої держави, зайняла поліція, яка була наділена королівською владою широкими повноваженнями. При цьому необхідно відзначити, що свавілля і корупція були нормою поведінки чиновників поліцейського відомства. Значна увага приділяється цензурі книг і рукописів. Процвітає перлюстрація приватної кореспонденції. Основною опорою для всього державного пристрою були фінанси, які в основній своїй масі формувалися з податків. Для збільшення грошових коштів, що поступають в казну держави, король був наділений правом самостійно вводити нові податки і різні збори. Регулярно збільшувалися непрямі податки на основні продукти і інші товари споживання. Слід зазначити податки на сіль, тютюн, папір і ін. Встановлена у Франції відкупна система податків робила положення податних станів особливо важким. Суть системи полягала в тому, що уряд передало право збору податків приватним особам - відкупникам, які ще до початку зборів виплачували йому всю суму податків. Потім відкупники збирали з населення податки в свою користь із значним перевищенням. Відкупниками, як правило, були багаті буржуа. У разі потреби допомозі для зборів податків посилалися війська. При цьому були розстріли, биття, облави і так далі. Не дивлячись на об'єднання Франції і ліквідацію роздробленості, продовжували існувати внутрішні митниці. Фіскальні заходи дозволяли уряду збирати значні засоби від мит не тільки за рахунок меж, але і усередині країни. На користь короля стягувалися судові платежі, штрафи, різні збори, засоби від продажу прав на виробництво певних видів продукції (таких як порох, сіль) і так далі В період абсолютної монархії у Франції встановилося декілька судових систем. Був суд королівський, синьориальний, міський, церковний. При цьому чіткого розмежування компетенції встановлено не було. Це породжувало дублювання і тяганину.

Поступово їх контроль посилюється і вони стають головами судів, при цьому обов'язок вільних людей бути присутнім на суді був скасований. Розглядаючи структуру війська, спостерігається її розвиток від дружини до феодального ополчення. Найбільша військова потужність феодальної монархії франків була пов'язана з реформою Карла Мартелла. У той час було сформовано велике кінне військо, що складається з лицарів. На початку IX століття Франкська держава знаходиться в найбільшій могутності, охоплює територію майже всієї Західної Європи і не має на своїх межах супротивника, рівного по силі. Подолавши опір селянства феодали втратили свою зацікавленість в єдиній державі. Економіка франкського держави носить натуральний характер, відсутні господарські зв'язки між районами. Всі ці чинники зумовили неминучість надалі розпаду держави. У 843 році розкол був юридично закріплений в договорі, ув'язненому внуками Карла Великого. Правонаступниками імперії стали три королівства: - західно-франкське, східно-франкське і серединне. Основним джерелом має рацію у франків стає звичай, який має письмовий характер. В період V-IX ст. Відбувається запис звичаїв племен Франкського держави у вигляді так званих «варварських правд». Створюються Салічна, Ріпуарськая, Бургундська та інші правди. У 802 році Карл Великий наказав скласти правди всіх племен, що входили до складу його імперії. Ці правди встановлювали норми має рацію з урахуванням процесу зростання майна, класообразования і формування феодальних відносин. У цей же період королі починають видавати законодавчі ухвали, ніж активно сприяють формуванню і зміцненню феодальних відносин. Слід зазначити іменні грамоти, які видавалися королівською владою світським земельним магнатам, монастирям і церквам, звільняючи відповідні території від дії судовою, поліцейською, фінансовою і іншій юрисдикції державної влади і, тим самим, об'єднуючи всю повноту влади в руках магнатів і духівництва. Основні риси права яскраво характеризує Салічна правда, що є одній з якнайдавніших і запис звичаїв салічних франків, що є. Запис цих звичаїв відносять до часу правління Хлодвіга. У подальші роки її зміст доповнювався. Текст Салічної правди є розрізненим записом звичаїв, що склалися, в основному, ще до утворення Франкського держави і звичаїв, що виникли при формуванні класового суспільства і утворенні держави. Її зміст відображає соціальний і правовий лад, що характеризує перехід від первісної общини до класового суспільства. Одне з основних її завдань - захист приватної власності, яка змінювала колективну. Характерний для Салічної правди формалізм, що вимагає здійснення правових дій в строго встановленій формі. Про майнову нерівність свідчить поява статей про позику і боргові зобов'язання. З появою приватної власності виник інститут спадкоємства майна і дарування. В області зобов'язальних відносин Салічна правда мала в своєму розпорядженні прості форми операцій: купівля-продаж, позика, заїм, міна. Передача права власності при операціях здійснювалася публічно, а невиконання зобов'язань вабило майнову відповідальність. Брак полягав у формі покупки женихом нареченої. Заборонялися браки між вільними і рабами. У разі укладення такого шлюбу вільна людина ставала рабом. Основна увага в Салічній правді приділялася злочинам і покаранням.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Фидель и религия. Беседы с фреем Бетто

Если у человека была винтовка, эта винтовка использовалась, чтобы подавлять стачки, чтобы подавлять студенческие демонстрации, чтобы подавлять крестьянские движения; он всегда был на стороне власти. С приходом революции народ становится солдатом, народ становится служащим, народ становится администратором, народ становится частью социального порядка, становится частью государства, частью власти; так что если в начале XVIII века абсолютный монарх Франции мог сказать: «Государство – это я», в 1959 году, когда побеждает революция, когда народ приходит к власти, когда народ вооружается и когда народ защищает свою страну, - тогда обычный гражданин нашей страны смог сказать: «Государство – это я». Начали приниматься революционные законы и меры социальной справедливости, которые завоевали доверие населения. Это способствовало воспитанию сознательности, углублению сознательности нашего народа и развитию социалистического политического сознания. Уже с возникновения «Движения 26 июля», или движения, которое позже будет зваться «Движением 26 июля», наше движение, созданное для борьбы против Батисты, опирается на руководящее ядро

скачать реферат История развития этикета: факты

Впоследствии, когда шлем уступил место другим головным уборам, дворянин снимал или приподнимал шляпу с той же целью — обозначить, что он находится в кругу друзей. Еще позже шляпу стали снимать перед вышестоящим лицом, а приветствуя равного себе, к ней лишь притрагивались. Женщин же всегда приветствовали, снимая головной убор, и в таком виде этот ритуал сохранился и в 19 веке, не меняясь на протяжении столетий. Даже абсолютные монархи Франции, не снимавшие шляпы ни перед кем, дотрагивались до нее при появлении дамы. Рукопожатие и поцелуй руки Обычай рукопожатия имеет еще более древнюю историю и первоначально представлял протянутую невооруженную ладонь с вытянутыми пальцами правой руки в знак отсутствия враждебных намерений. Затем множество средневековых ритуалов (например, принесение оммажа), включавших в себя вкладывание своих рук или руки в руки другого человека, что обозначало покорность и повиновение, оказало влияние и на трансформацию жеста приветствия. Вышестоящему лицу или даме целовали руку (что также является очень древней традицией), равному ее пожимали. Поэтому до наших дней сохранилась традиция, согласно которой младший по возрасту или положению никогда не протягивает руку первым, так как ее могут просто не принять.

Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги
Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения
Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки
 Триумвиры революции

Он сказал: "Великие революции в ходе своей борьбы выдвигают великих людей и развертывают такие таланты, которые раньше казались невозможными". Новая книга Анатолия Левандовского "Триумвиры революции" и дает портреты великих людей, которых выдвинула великая революция, начавшаяся во Франции 14 июля 1789 года. О Марате, Дантоне, Робеспьере за две сотни лет написано множество книг: исторических исследований, романов, повестей, рассказов, памфлетов, пьес. Их имена и сейчас, через двести лет после их трагической гибели, не оставляют никого равнодушным, вызывая и безудержный восторг, и безудержную ненависть. "Триумвиры революции" написаны не для того, чтобы возвеличить одних и принизить других. Автор этой книги хочет показать, как самый ход революции, ее насущные требования поднимали на вершину одних людей и низвергали в бездну других. Недаром в повести есть запоминающаяся эпизодическая сцена, где изображены те, кто только что победил абсолютную монархию, разбил многовековой режим. Это веселая и дружная компания мыслителей и остряков: веселятся, радуясь успехам революции, которые были их личными успехами

скачать реферат Монтескье

Я говорю о федеративной республике»1. Федеративная республика образуется путем договора между гражданами различных республик с малой территорией, которые «обязываются стать гражданами одного более значительного государства, которое они пожелали образовать. Это общество обществ, составляющих новое общество.»1. При этом мыслитель подчеркивал стойкость таких- государственных образований, их большие возможности в обеспечении законности, в борьбе против злоупотреблений властью со стороны правителей. Исторические судьбы теории разделения властей Монтескье во Франции, оценка и трактовка последней различны в зависимости от соотношения политических сил в обществе и тех социальных позиций, которые занимали и занимают ее интерпретаторы. Официальная идеология абсолютной монархии Франции того времени подвергла критике основные положения теории разделения властей Монтескье, а его трактат «О духе законов» был запрещен и некоторое время находился в числе произведений, вошедших в «Индекс запрещенных книг». И только во время революции во Франции, когда появилась необходимость закрепить в основном законе реальное соотношение социальных сил, теория разделения вастей Монтескье получила признание и была воплощена в Конституции 1791 года, где указывалось, что «общество, в котором не обеспечено пользование правами и не проведено разделение властей, не имеет конституции».

 Николай и Александра

Я так рад, что Georgie, по крайней мере, бывает на охотах, хоть с ним можно переговорить о прежнем". Из Шотландии императорская чета направилась в Портсмут, а оттуда во Францию. В отличие от поездки в Англию, представлявшей собой отдых в семейном кругу, визит во Францию явился событием огромного значения для обеих держав. Вопреки различиям в их политических системах, крупнейшая из европейских республик и абсолютная монархия, для достижения своих дипломатических целей, стали военными союзниками. Начиная с 1870 года, когда Франция, проигравшая франко-прусскую войну, лишилась своих восточных провинций - Эльзаса и Лотарингии, французские государственные деятели и военачальники мечтали о реванше с помощью неисчислимого воинства русского царя. Со своей стороны, царю Александру III нужен был союз, который нейтрализовал бы гигантскую военную мощь Германской империи, образовавшейся у западных рубежей России. Франция была готова предоставить крупные займы, необходимые русскому императору для реорганизации армии и строительства железных дорог. 1888 и 1889 гг

скачать реферат Экзаменационные вопросы по конституционному праву зарубежных стран

Наиболее полное выражение эта тенденция нашла в теории плебисцитарной демократии, разработанной на базе политического опыта V Республики Франции голлистского периода. Синтетический характер этой теории объясняется желанием сделать сплав из теорий романтистов и реалистов. Теория плебисцитарной демократии исходит из положения о том, что единственным признаком, объединяющим страны в родственные группы, является степень их промышленного развития. Управление в этих странах осуществляется профессионалыыми экспертами и технократами, а средства массовой коммуникации полностью монополизированы истэблишментом для мобилизации масс и контроля за их поведением. Однако плебисцитарные демократы, в отличие от элитистов, не считают авторитаризм конечным продуктом развития цивилизации. Их пророчество носит более оптимистический характер. Современный «торитаризм, учат они, является переходным периодом, подобно тому, как авторитаризм абсолютных монархов был переходным периодом к демократии XIX столетия. В вопросе отношения к государству плебицистарны близки к эллистам, но идут еще дальше, заявляя, что идеальная форма элиты это вождь. И в качестве примера такого общества приводят республику Франции времен де Голля.

скачать реферат Теория государства и права (Шпаргалка)

История и современность. Монархия - это такая форма правления, при которой верховная власть осуществляется единолично и переходит, как правило, по наследству. Основными признаками классической монархической формы управления являются : - существ-ние единоличного главы гос-ва, пользующегося своей властью пожизненно (царь, король, шах); - наследственный порядок преемственности верховной власти; - представительство государства монарха по своему усмотрению; - юридическая безответственность монарха. Монархия возникла в условиях рабовладельческого общества. При феодализме она стала основной формой государственного правления. В буржуазном же обществе сохранились лишь традиционные, а в основном формальные черты монархического управления. В свою очередь монархия делится на : - абсолютную, - ограниченную(парламентарную), - дуалистическую, - теократическую, - парламентарную Абсолютная монархия - такая форма правления, при которой верховная государственная власть по закону всецело принадлежит одному лицу. Основным признаком абсолютной монархии является отсутствие каких-либо государственных органов, ограничивающих компетенцию монарха. В истории такими странами были Россия XVII - XVII и Франция до революции 1789 года.

скачать реферат История зарубежной литературы

Одним из самых заметных реалистов в литературе средневековья считается и испанский писатель-гуманист Мигель Сервантесу Великий вклад в мировую литературу составляет роман Сервантеса «Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанческий» (1605, 1615) идейный смысл этого произведения представляет пародию на рыцарский роман. По мере странствий героев в романе развертывается широка реалистическая картина быта и нравов Испании. Автор обличает паразитизм и жестокость аристократов, правдиво и сочувственно изображает он простых людей, их трезвый ум и сердечность. Значение «Дон-Кихота» выходит далеко за рамки того или иного литературного жанра. 2.3. Литература 17 века В западноевропейский литературе 17 века наиболее значительную роль сыграли произведения французских писателей; крупнейшие из них примыкали к направлению, называемому «классицизм», которое сложилось в эпоху расцвета абсолютной монархии во Франции. Великие драматурги Корнель, Расин, Мольер, баснописец Лафонтен не были певцами абсолютизма. В гениальных трагедиях Корнеля и Расина рационализм – это торжество мысли, высокий нравственный пафос - в их творчестве классицизм отразил свое развитие, проходившее в два этапа.

скачать реферат Абсолютная монархия во Франции

Были военные, морские и таможенные суды. В период правления Ришелье 1624-1948 гг. в практику вошло бессрочное заключение по приказу короля. Абсолютизм завершил создание регулярной армии, которая была многочисленна и хорошо оснащена. Армия имела четко выраженный классовый характер. Желающий стать офицером должен был доказать свое дворянское происхождение. По мере укрепления экономических позиций буржуазии и усиление ее во всех сферах жизни росла ее опозиционность по отношению к абсолютной монархии. Она требовала отмены внутренних таможен, понижения пошлин, ликвидации привилегий духовенства и дворянства, уничтожения феодальных порядков в деревне и т.д. При Людовике XV Франция вступила в период острейшего кризиса абсолютизма. При Людовике XVI Генеральный контролер Тюрго пытался провести реформы буржуазного характера, но они были сорваны противодействием привилегированных сословий, что еще более обострило революционную ситуацию. Характеризуя основные звенья государственного механизма абсолютной монархии необходимо отметить основные черты существующего в рассматриваемый период права. В IX-XI вв. во Франции устанавливается принцип территориального действия права, то есть население подчинялось тем нормам, которые сложились на территории его проживания.

Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы
Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные
Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
скачать реферат Становление феодального государства во Франции

Закономерная тенденция племен и народностей, покоренных силой, к освобождению из-под власти завоевателей, безраздельное господство натурального хозяйства, деление на ряд хозяйственно замкнутых миров, непрерывный рост власти крупных землевладельцев на местах и бессилие центральной власти – вот явления, обуславливавшие неизбежный распад империи. Так и вышло, после смерти Карла Великого в 814 году, империя сначала раздробилась между его наследниками, а затем окончательно распалась на 3 части. Этот распад был оформлен Верденским договором, заключенном между внуками Карла Великого в 843 году. Один из этих внуков – Карл Лысый получил по Верденскому договору владения на западе от Рейна - Западно-франкское государство (это название утвердилось только к 10 веку)3. Таким образом, начинает свою историю развития Франция, как независимое государство. История феодального государства во Франции может быть разделена на следующие периоды: 1. Сеньориальная монархия (IX-XIII века) 2. Сословно-представительная монархия (XIV-XV века) 3. Абсолютная монархия (XVI-XVIII века) Развитие феодального французкого государства на данных периодах его истории, до момента наступления глубокого кризиса всей феодальной системы, который привел в 1789 году к буржуазной революции, результатом которой было крушение абсолютизма, а вместе с ним и всей феодальной государственности.

скачать реферат Шарль Луи Монтескье: французское просветительство

Однако, идеология Просвещения возникла на более зрелой стадии формирования капиталистического уклада и антифеодальной борьбы. Поэтому просветительская критика феодализма была острее и глубже ренессансной, затрагивала всю структуру общества и государства. Идеологи Просвещения поставили вопрос о практическом устройстве будущего общества, считая краеугольным его камнем политическую свободу гражданское равенство, поэтому их критика была направлена не только против деспотизма церкви, но и против деспотизма абсолютной монархии. Они выступили против всего феодального строя с его системой сословных привилегий. Во Франции в это время тоже происходили огромные экономические, идейные и политические сдвиги, существенно изменившие её лицо ещё в конце 17 — начале 18 столетия. Шёл процесс постепенного разложения феодально-крепостнических отношений, процесс зарождения и развития буржуазной экономики внутри феодализма, отягощённого абсолютистским монархическим строем государства, под жёсткой духовной властью католической церкви.

скачать реферат Историко-правовое развитие различных государств

В абсолютизме была заинтересована и буржуазия которая не могла претендовать на политическую власть, но нуждалась в королевской защите от феодальной вольницы, вновь появившейся в связи с Реформацией и религиозными войнами в XVI веке. Установление мира, справедливости и общественного порядка было заветной мечтой основной массы французского крестьянства, связывающего свои надежды с сильной и милосердной королевской властью. Получившая широкую общественную поддержку и опирающаяся на возросшую государственную мощь королевская власть приобрела в условиях перехода к абсолютизму большой политический вес и даже относительную самостоятельность по отношению к породившему ее обществу. Становление абсолютизма в XVI  в. имело прогрессивный характер, поскольку королевская власть способствовала завершению территориального объединения Франции, формированию единой французской нации, более быстрому развитию промышленности и торговли, рационализации системы административного управления. Однако по мере усиливающегося упадка феодального строя в VII - VIII вв. Абсолютная монархия все более возвышалась над обществом, отрывается от него, вступает с ним в неразрешимые противоречия.

скачать реферат Учение о государстве и праве в России в конце ХVIII начале ХХ вв.

Никита Михайлович Муравьев (1795 – 1843 гг.), его политико-социальные взгляды сложились под влиянием французских просветителей и политических учений, трудов греко-римских мыслителей и русских писателей и историков. Свою политическую и социальную программу Муравьев изложил в 3проектах Конституций, последний из которых, называемый тюремным, был написан уже в тюрьме по требованию следственных властей и является самым радикальным из всех его проектов. При составлении своих проектовН.М. Муравьев изучил Конституции американских штатов и Декларации и Конституции революционной Франции и постарался, как неоднократно отмечал он сам, применить их революционные принципы к Русской действительности. Н.М. Муравьев был глубоко религиозным человеком, и в его учении доводы естественно-правовой доктрины переплетаются с положениями Новозаветного учения. Он осуждал абсолютную монархию, считая такую форму правления противоестественной. Самодержавие несовместимо со здравым смыслом, ибо всякое повиновение, обоснованное на страхе, неразумно и недостойно ни правителя, ни разумных исполнителей.

скачать реферат Абсолютизм в Австрии

Помимо непосредственно австрийских земель, во владения Австрийской империи входили Чехия, Венгрия, Моравия и ряд мелких герцогств. Первым абсолютным монархом можно считать Максимилиана I. Его отец – ФридрихIII – постоянно воевал с князьями и находился в бегах большую часть своей жизни. Однако ему удалось организовать брак его сына с Марией, наследницей бургундских земель. Именно благодаря этому браку в состав империи вошли французская Бургундия и Нидерланды, а также установился контроль над новым важным европейским торговым путем – западным путем. Максимилиан провел ряд реформ административной системы, в области самоуправления и сословного управления, сделав сословные собрания областей независимыми друг от друга. Именно при Максимилиане произошло непосредственное объединение Австрии в собрание австрийских Генеральных штатов (1518). Вплоть до середины XVII в. Австрия была обуреваема постоянными войнами и конфликтами, то с соседями, то внутри страны. Лишь после окончания Тридцатилетней войны в 1648 г. она вошла, наряду с Францией, в число самых великих держав Европы.

Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Бумага акварельная в листах А3, 200 листов.
Нарезанные листы бумаги для акварели. Формат: А3. Количество листов: 200. Плотность: 180 г/м2. Размеры: 297х420 мм. Отсутствует красочная
1719 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
скачать реферат Бурбоны во Франции

Даже в эпоху самого Людовика XIV абсолютизм был изрядно ограничен действующим основным законом, привилегиями, особенно в провинциях и на местах, и многими другими факторами. Во внутренней политике Людовик пытался в соответствии с принципом «один король — одна религия» добиться религиозного единства подданных — конфликтуя с папой и янсенистами, преследуя гугенотов. Во внешней политике его стремление к гегемонии во время войны за Испанское наследство (1701—1714) натолкнулось на сопротивление всей Европы. Войны, в которых он искал военной славы, привели Францию к серьезным экономическим затруднениям. Чтобы быть абсолютным монархом, Людовик XIV с неподражаемым искусством играл тяжелую роль «вездесущего» короля. Эта роль была под силу лишь человеку со столь крепким здоровьем, сильной самодисциплиной, мощной волей и неслыханной работоспособностью, какими обладал «король-солнце». При Людовике XV (1715 - 1774) первому министру Флери (1726—1743) с помощью политики мира, организационной работы и стабилизации валюты удалось вновь консолидировать страну: монархия достигла наибольшего расцвета, олицетворяя величие, могущество и стабильность государства.

скачать реферат Венский конгресс

Все монархи были согласны, что, во-первых, с французского престола должен быть устранён Наполеон Бонапарт и, во- вторых, территория Франции должна быть уменьшена до границ 1792 г. (т.е. до начала войн, которые вела революционная Франция со всей Европой). Но дальше начинались расхождения. Александр I выступил против возвращения к власти во Франции свергнутой во время революции династии Бурбонов. Он также потребовал, чтобы во Франции действовала конституция и существовал избираемый парламент. Российский император опасался новой революции в результате восстановления во Франции абсолютной монархии. Однако все остальные державы, главным образом Австрия, больше других настаивавшая на так называемом принципе легитимизма (т. е. на возвращении Европы к состоянию, существовавшему до Французской революции), не поддержали это предложение Александра I. В результате Бурбоны вернулись в Париж, королём Франции стал Людовик XVIII, а Наполеон был отправлен в ссылку на остров Эльба. Правда, новый король пообещал «даровать» Франции конституцию.

скачать реферат Реформация

Внутригородская борьба оправдывала вмешательство королевской власти и ликвидацию режима коммунального управления. Так, в Ларошели правление торгово-промышленной олигархии (купцов, арматоров, домовладельцов, землевладельцев), вызвавшее внутригородскую борьбу уже в 1535 г., привело к вмешательству Франциска I и к отмене коммунального управления, место которого заняла постоянная мэрия. В северных, западных и центральных провинциях Франции одной из причин распространения кальвинизма была налоговая политика абсолютной монархии. Особое место в городском реформационном движении занимал плебс. Активность городских низов наиболее отчетливо проявилась в иконоборческом движении, в разгроме и грабеже церквей, монастырей в районах Ларошели, в Пуату, Бретани и Западной Нормандии. Городские низы являлись непременными, иногда главными участниками волнений в городах Юго-Западной Франции. Их выступления осложняли борьбу, обнажая социально-экономическую подоплеку Реформации. Но это самое разрушительное движение не выдвинуло ни собственных руководителей, ни программ. Оно не было самостоятельным. Что касается крестьянства, то оно в основном оставалось верным католицизму.

скачать реферат Падение монархии во Франции. Первая Республика

Суверенен только народ, и суверенитет его имеет всеобщий характер: он неделим, неотчуждаем. Народное государство имеет неограниченную власть над своими сочленами, вплоть до распоряжения жизнью и смертью индивида. Суверену принадлежит исключительно законодательная власть, власть исполнительная же в государстве создается по усмотрению суверена и может быть всегда пересоздана заново. Главные цели общественных и государственных порядков — свобода и равенство. Этому и подчинены необходимые законы: “Именно потому, что сила вещей всегда стремится уничтожить равенство, сила законов всегда и должна стремиться сохранить его”. Доктрина общественного государства становилась принципиально новой, отрицающей прежний — и политический, и социальный — порядок “старого режима”. Она была революционной. Распространение такого взгляда в широкой культурной среде закономерно подводило оппозиционное монархии общество к идеям допустимости и полезности полного политического переустройства общества и государства — Революции. Сложившаяся во Франции XVII-XVIII вв. абсолютная монархия приняла здесь классический вид, характерный для уклада абсолютизма. Ее основами были жестко упорядоченный сословный строй и централизованное управление, даже без точной системы административных учреждений.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.