телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Образование, учебная литература -30% Красота и здоровье -30%

все разделыраздел:Педагогика

Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

найти похожие
найти еще

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
У структуру гри як процесу входять: а) ролі, узяті на себе граючими; б) ігрові дії як засіб реалізації цих ролей; в) ігрове вживання предметів, тобто заміщення реальних речей ігровими, умовними; г) реальні відносини між граючими; д) сюжет (зміст) - область дійсності, умовно відтворена в грі. Значення рольової гри неможливо вичерпати й оцінити розважально- рекреактивными можливостями. У тім і складається її феномен, що, будучи розвагою, відпочинком, вона здатна перерости в навчання, у творчість, у терапію, у модель типу людських відносин і проявів у праці. Сюжетно–рольові ігри створюються самими дітьми. Вони розрізняються по змісту (відображення побуту, праця дорослих, громадське життя); по організації, кількості учасників (індивідуальні, групові, колективні); по виду (гри, сюжет яких придумують самі діти, гри-драматизації – розігрування казок і оповідань). Ідея використання рольової поведінки на уроці одержала підкріплення з боку теорії ролей, розробленої соціологами і соціопсихологами. Соціальне середовище, у якій людина живе, виступає стосовно ней як первинна соціалізація. У ній вона поступово засвоює соціальний досвід, зафіксований у мові. Природно, що при оволодінні іноземною мовою як засобом спілкування необхідно відтворити умови, подібні до умов, що існують при оволодінні рідною мовою. У цьому зв'язку соціологи говорять про вторинну соціалізацію, що імітує першу. Соціальні ролі в рамках вторинної соціалізації носять неминуче штучний, умовний характер. Міра умовності може бути різної: перевтілення в реальних людей, у літературних персонажів, у героїв казок і т.д. Елемент умовності і перевтілення присутній в усіх різновидах рольової гри. Психологами встановлено, що в рольовій грі насамперед розвивається уява, увага й образне мислення дітей, закладається здатність оперувати образами дійсності, що, у свою чергу, створює основу для подальшого переходу до складних форм творчої діяльності. Крім того, розвиток уяви важливо саме по собі, адже без нього неможлива навіть найпростіша людська діяльність. Великий вплив оказує рольова гра на розвиток у дітей здатності взаємодіяти з іншими людьми. Відтворюючи в грі взаємини дорослих, дитина освоює правила і способи спілкування, здобуває досвід взаєморозуміння, учиться пояснювати свої дії і наміри, коордінувати їх з іншими дітьми. 2. Вікові особливості учнів основної школи, які необхідно враховувати при організації рольових ігор Визначальною особливістю учнів 5-9 класів (підлітковий вік) є прагнення самостійності, самоствердження, досягнення статусу рівності з дорослими. Підлітку нецікаві елементарні завдання, постійний контроль з боку вчителя, тобто те, що обмежує його ініціативу. Суттєвою особливістю учнів цієї вікової категорії є розвиток складніших форм мислення в зв'язку з засвоєнням абстрактного матеріалу при вивченні інших дисциплін. Психологи вказують на достатній рівень розвитку в учнів цього віку таких якостей мислення як логічна послідовність, критичність, самостійність, цілеспрямованість, зростання самосвідомості, контроль за власною діяльністю. Удосконалюється механізм відбору мовних засобів, формується індивідуальний стиль мовлення . Проте в 5-9 класах учителеві доводитися прикладати значних зусиль для підтримання мотивації та інтересу учнів, тому що в багатьох підлітков відсутні широкі пізнавальні інтереси та зацікавленість у розширенні своїх знань.

Підготовка до рольової гри Вчитель найчастіше проводить рольову гру на завершальному етапі роботи над темою при закріпленні мовних навичок і умінь. Однак підготовка до гри здійснюється завчасно, із самого початку вивчення теми. У ході роботи по підготовці до рольової гри програються мікроситуації, невеликі сценки, розігруються діалоги. Дуже часто підготовка починається з вступної бесіди. Продумуючи рольову гру вчитель повинен враховувати наступні її ознаки: 1. Ситуація повинна бути найбільш наближеної до життя. У ситуації необхідно дати зведення про соціальні взаємини партнерів, наприклад, офіційні, неофіційні). 2. Ролі, обрані учнями, повинні найбільшою мірою підходити даної ситуації. Опис ролі дається в рольовій картці, при цьому інформація може бути представлена детально: зведення про людину (добрий, чесний, ледачий і т.д.), про його життєвий і мовленнєвий досвід, про звички, захоплення і т.п. Однак інформація не повинна викладатися занадто докладно, тому що в цьому випадку учасник гри позбавляється можливості виявити свою творчість. Опис може бути коротким, щоб учень міг “додумати” образ персонажа, роль якого він буде виконувати. Учням потрібно дати час, щоб вони ввійшли в роль. Ролі звичайно розподіляє вчитель, проте їх можуть вибрати і самі учні. Це залежить від особливостей групи й особистісних характеристик учнів, а також від ступеня володіння ними іноземною мовою. Якщо передбачається використання якихось лінгвістичних структур, то учні повинні бути з ними добре ознайомлені. 3. Учасники рольової гри повинні враховувати наявність різних рольових цілей (якщо касир продає квиток покупцю, то покупець не тільки купує квиток, але і запитує необхідну інформацію, а також відраховує гроші, довідується про багаж і т.д.). 4. Учасники рольової гри не повинні діяти індивідуально, а тільки колективно, репліки одного повинні викликати відповідну реакцію іншого, а за реакцією слідує дія партнера. 5. Наявність загальної мети у всього колективу. 6. Учасники гри приходять до власного рішення, підказаному ситуацією і думками самого учня; куди поїхати відпочивати, яку книгу прочитати і т.д. 7. Наявність системи групового й індивідуального оцінювання діяльності учасників гри. Кожен учасник гри в залежності від виконання заданої ролі оцінюється або експертом з числа самих учасників, або викладачем. 8. Наявність керованої емоційної напруги. Створення доброзичливої атмосфери. 9. Учитель повинний намагатися передбачати можливі типові помилки учнів у ході рольової гри, тому що вони будуть аналогічними помилкам при використанні будь-яких інших прийомів навчання, і попередити їх, продумавши попередні вправи на використання визначених граматичних структур, лексичних одиниць, що обов'язково будуть використовуватися в рольовій грі. Учителю, що включив рольової гри в практику своєї роботи, варто критично ставитися до механічних тренувальних вправ (виконання відрізняється крайньою монотонністю, матеріал далекий від зразків реального спілкування) і віддати перевагу таким видам роботи, як діалоги (драматизація, піднесення нового матеріалу у формі мікродіалогів), зображення (один учасник за допомогою жестів зображує яке-небудь слово, вираження чи дію, а інші повинні угадати і прокоментувати його дії).

Використовувалися також фотографії з видами Лондона, визначними пам'ятками Києва і Севастополя. 2. Рольова гра «Моє рідне місто» У ході гри учні учаться заповнювати анкети, моделюється інтерв'ю з роботодавцем, діти одержують мотивоване завдання розповісти про своє місто. Обладнанняя: анкети для заповнення; фотографії, листівки, плакати з видами Севастополя. Опис гри. Етап 1. Відкриття рекламної фірми. Перед проведенням гри вчитель заздалегідь вибирає на роль президента фірми учня, що здатний весь урок бути “мовленнєвим лідером”, знаходитися в центрі уваги. Також розподіляються наступні ролі: секретар, програміст, головний редактор, журналісти. Всі інші учні хочуть улаштуватися на роботу в цю фірму. eacher: Dear frie ds! I have i eres i g a d u expec ed ews for you. A ew adver isi g age cy will work i Sevas opol. Mis er Preside , please ell us abou your age cy a d i roduce he people who already work for i . Preside : I am Joh Brow , he Preside . he age cy is ew, a d we eed ma y workers. We eed desig ers a d edi ors. We have already hired a programmer, he chief edi or, jour alis s a d a secre ary. oday hese people a d I will look for he specialis s we eed. Firs of all everyo e who wa s o ge a job mus fill ou a ques io aire. Please wri e your perso al i forma io a d also why you wa o work for he age cy, wha wages you wa o ge , where you worked before. Whe you are ready, come here for a i erview. Учні, «шукаючі роботу», заповнюють анкету і проходять на співбесіду з президентом, журналістами, головним редактором, програмістом і секретарем, що задають різні питання, що стосуються їх особистих даних і “професійного досвіду”. Етап 2. Preside : Everyo e has passed he i erview. I am ready o hire all of you, bu le ’s have he fi al check. I have sig ed a co rac wi h Visa our ravel age cy o make a ad abou Sevas opol. I mus a rac foreig ouris s o he ci y. We’ll have wo eams. Each eam mus make a speech abou Sevas opol a d prove why i is wor h seei g. You may use pho os, cards a d pos ers. You have 15 mi u es. Через 15 хвилин учитель, “президент” і його “співробітники” заслуховують повідомлення і визначають команду-переможця. Президент поздоровляє її і повідомляє, що йому сподобалися обидва рекламних ролика, і на роботу приймаються всі бажаючі. 4.3. Рольові ігри для формування норм мовного етикету і виховання культури поводження для учнів усіх віків. Крім форм рольового спілкування, що враховує вікові особливості школярів, з учнями усіх віків варто проводити рольові ігри, призначені для формування норм мовного етикету і виховання культури поведінки. Така гра в п'ятому класі може виглядати так I he library eacher (учням, що виконують ролі читачів): You are i he library. You wa o ake a i eres i g book a d read i a home. Gree he libraria a d ask him for he book. ha k him. Say good-bye. eacher (учням, що виконують ролі бібліотекарів): You are libraria s. Gree your clie , ask him wha book he wa s, give he book o him a d say good-bye. У результаті вийде діалог з використанням формул етикету: Pupil 1( he reader): Good mor i g. How are you? Pupil 2 ( he libraria ): Good mor i g. I am fi e, ha k you. How are you? Pupil 1: Very well, ha k you.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Парадоксы мозга

Судите сами, насколько велика достоверность результатов эксперимента. Известно, что попугаи хорошо осваивают наш язык, когда заниматься с ними начинают еще в птенцовом возрасте. Важно, чтобы в первые годы обучения ученик жил среди людей и не имел возможности слышать голоса других птиц, особенно попугаев. Дж. Лилли решил аналогичным образом поступить с дельфинами. Он поселил в просторный крытый бассейн дельфина по кличке Питер и воспитательницу Маргарет Хад. Ученик и учительница провели в заточении несколько месяцев, ни на минуту не расставаясь. Питер предпочитал держаться в глубоких участках бассейна, а Маргарет там, где ноги доставали дно, и на ночь забиралась на подвешенный к потолку помост, служивший ей постелью. Связь с внешним миром поддерживалась только с помощью телефона. В этом опыте человек и дельфин имели 18 часов речевого общения. Маргарет систематически давала Питеру уроки английского языка. Однако говорить дельфин не стал, хотя уроки доставляли ему явное удовольствие. За два с половиной месяца он не научился использовать речь для активной сигнализации, да и повторить мог всего два слова «hallo» (алло – начало всех телефонных разговоров Маргарет, сигнализирующих о перерывах в играх и уроках) и «ball» (мяч – любимая игрушка дельфина)

скачать реферат Использование проектной работы на уроках английского языка в 7-8 классах в процессе формирования языковой компетенции

Омский Государственный Педагогический Университет «Использование проектной работы на уроках английского языка в 7 – 8 классах в процессе формирования языковой компетенции» (Курсовая работа по методике преподавания иностранного языка) Омск 2008 Оглавление: Введение Глава I. «Формирование языковой компетенции через использование проектной работы на уроках английского языка в 7 – 8 классах»: §1. Сущностная характеристика языковой компетенции. §2. Использование проектной работы на уроках английского языка. §3. Пути обучения лексике на среднем этапе. Выводы по первой главе. Глава II. «Опытная работа по использованию метода проектов при обучении лексики на среднем этапе». §1. Анализ УМК с точки зрения возможности использования метода проектов. §2. Использование проекта в рамках темы: «Why o be like Aga ha Chris ie?» Выводы по второй главе. Заключение. Библиография. (Приложения). Введение Известно, что целью обучения иностранному языку является формирование языковой компетенции. Изучение иностранного языка призвано сформировать личность, способную и желающую участвовать в межкультурной коммуникации, способную решать, поставленные перед ней, языковые задачи.

Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус Луны диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами оригинальный блокнот, созданный замечательной художницей Кери Смит! На страницах блокнота вы найдете множество способов
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
 Как я был «южнокорейским шпионом»

Все продумал, все рассчитал. Думал, нашел в законе дырку, а оказалось — ошибся. Мы много говорили об экономике. Если мои профессиональные знания ограниченны в основном международными вопросами и теорией, то Андрей и по образованию, и по опыту предпринимательской деятельности знал наши внутренние проблемы. По его словам, иностранные бизнесмены у нас практически работать не могут, так как писанные правила в России, сами по себе весьма запутанные и сложные, ничего не имеют общего с правилами неписаными, с практикой, которая строится на системе личных связей и бесконечных «откатов». Бизнесменам обязательно нужен поводырь из числа россиян, знакомый с методами ведения дел и имеющий связи. Но в этом в то же время заключается и ловушка для иностранца, поскольку поводырь этот скорее всего будет работать на себя, а отнюдь не в интересах бизнесмена. Андрей получил семь лет, но не отчаивался и был полон оптимизма, не желая тратить время попусту. Он предложил давать мне уроки игры в шахматы в обмен на уроки английского языка, который пытался учить самостоятельно

скачать реферат Обучение детей английскому языку с 1 класса средней школы

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова кафедра методики Студентка факультета английского языка IV курса заочного отделения Арсеньева Юлия Викторовна ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ С 1 КЛАССА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ КУРСОВАЯ РАБОТА Научный руководитель: Нижний Новгород 2000 3 Глава I. Особенности процесса обучения английскому языку с 1 класса средней школы 4 Глава II. Проблемы изучения английского языка с 1 класса средней школы 15 Глава III. Опытное обучение, проведенное в средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов № 185 Ленинского района г. Список использованной литературы 24 Приложение № 1 25 ВВЕДЕНИЕ Тема моей курсовой работы – «Обучение детей английскому языку с 1 класса средней школы». Актуальность исследований в данной области состоит в том, чтобы помочь ребенку как можно раньше преодолеть языковой барьер и привить ему любовь к иностранному языку. Уже давно доказано, что чем позже ребенок начинает изучать иностранный язык, тем сложнее проходит процесс обучения, хотя, на мой взгляд, необходимо рассматривать этот аргумент в ракурсе индивидуальных способностей каждого ребенка.

 Футбольная горячка

В конце концов уловка сработала по крайней мере мне удалось убедить мальчишку, что я не тот, за кого он меня принимал. И когда состоялась очередная игра (с «Манчестер Сити») первая после моего взрыва в классе,P мы наутро спокойно и доброжелательно обсуждали острую нужду команды в новом полузащитнике, и до конца моей практики я не имел с этим учеником проблем. Но меня беспокоило другое: в ответ на выходку подростка я вновь призвал на помощь футбол, и это помешало мне повести себя по-взрослому. Учительство, как я считал, профессия зрелых людей, а я застрял в возрасте своего четырнадцатого дня рождения, то есть примерно в третьем классе. Тренер. Моя школа против их школы Январь 1982 года Я, естественно, видел «Кес» и сам смеялся над Брайаном Гловером, когда тот замысловатыми финтами обводил детишек, присуждал себе одиннадцатиметровые и сам комментировал происходящее. А мой друг Рей, заместитель директора школы в Кембридже (где я с некоторых пор работал учителем английского языка первой ступени, потому что там нашлась работа, потому что там нашелся приятель и потому что после года педпрактики я понял, что мне надо как можно дальше держаться от лондонских школ), так вот, он был бездонным источником всяческих историй о том, как директора назначали себя судьями на ответственные матчи и на второй минуте встречи прогоняли с поля пятнадцатилетнего светилу нападающего противника

скачать реферат Лексика

Первые два этапа часто объединяют в один – презентация лексики. Этап презентации играет важную роль в обучении лексики. От эффективности и целенаправленности данного этапа зависит вся последующая работа над лексикой. Задача учителя - выбрать наиболее эффективный способ презентации в соответствии со ступенью обучения, уровнем знаний учеников, качественной характеристикой слова и его принадлежностью к активному и пассивному минимуму. Многообразие различных приемов семантизации и первичного закрепления позволяет выбрать прием, соответствующий целям и задачам данного урока, возможностям учителя и варьировать их от урока к уроку. Цель данной работы – на основе анализа литературы отечественных и зарубежных авторов сформулировать основные приемы презентации лексики на уроках английского языка; отобрать возможные варианты введения лексики и на основе предложенных образцов создать собственные упражнения. В соответствии с данной целью необходимо решить следующие задачи: . Определить основные этапы презентации и их особенности . Определить основные способы семантизации и особенности их применения .

скачать реферат Ролевая игра как средство интенсификации обучения групповому общению

Имитационные деловые игры соответствовали возрастным особенностям учащихся старших классов, были важным средством не только обучения иностранному языку, но и профессиональной ориентации школьников, их воспитания и всестороннего развития. Помимо форм игрового общения, соответствующих определенным возрастным особенностям учащихся и их ведущей деятельности на конкретном возрастном этапе на уроках иностранного языка со школьниками младшего, среднего и старшего возраста организовывались ролевые игры обиходного содержания, предназначенные для формирования норм речевого этикета, воспитания культуры поведения. Школьники учились правильно приветствовать друг друга и взрослых, обращаться к собеседнику, выражать благодарность, приносить извинения и т. д. Итак, экспериментальное исследование показало, что на уроках иностранного языка в зависимости от возраста учащихся возможны следующие формы ролевой игры ФОРМЫ РОЛЕВОЙ ИГРЫ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА младший школьный средний школьный старший школьный возраст возраст возраст сюжетная ролевая игра сказочного содержания сюжетная ролевая игра бытового содержания имитационная ролевая игра познавательного содержания имитационная ролевая игра мировоззренческого содержания имитационная деловая игра ролевая игра обиходного содержания (речевой этикет и культура поведения) Таким образом, экспериментальное исследование показало, что ролевые игры могут эффективно использоваться на уроках с учащимися разного возраста, если учитываются основные положения теории ведущей деятельности, исследования проблем общения и речевой деятельности.

скачать реферат Зависимость формирования познавательной потребности от удовлетворения социальных потребностей учащихся и их влияние на успешность овладения иностранным языком

Анкетирование проводилось во время урока. Опрос проходил в групповой форме. Вопросы задавались в устной форме, а учащиеся отвечали в письменной. Учащимся предлагалось ответить на 6 вопросов: “Что вы больше всего любите делать на уроках английского языка?” (отметьте те пункты, которые считаете нужными). 1. Писать словарный диктант 2. Описывать картинку 3. Читать текст 4. Отвечать на вопросы 5. Играть в игры 6. Делать письменно упражнения Итак, результаты анкетирования следующие: Таблица №1 № пункта 11 22 33 44 55 66 Количество ответов 10 77 55 55 114 33 Данные анкетирования показывают, что большинство учащихся выбирают игровую деятельность. Таким образом, для подростков 10 класса игра является по-прежнему, одним из основных видов деятельности, учитывая то, что занятия ведутся по учебнику “S owball” (интенсивный курс). Принцип подбора материала от простого к сложному. Итак, рассмотрев психологические особенности и возрастные особенности мотивации учащихся старших классов, можно сделать вывод о том, что на старшем этапе обучения внимание стоит уделять устной речи.

скачать реферат Практическое применение дидактических игр на уроках английского языка

ГЛАВА 11 (Планы-конспекты уроков, ролевые игры, используемые на уроках английского языка.) Как сделать каждый урок интересным, увлекательным и добиться того, что бы он развивал познавательный интерес, мыслительную творческую активность учащихся? Зажечь искорку интереса в глазах ученика, сделать учение посильным и радостным - непростая задача каждого учителя. Как известно, школьный курс иностранного языка призван обеспечить практическое овладение предметом. Эта задача требует от учителя иностранного языка с первых шагов обучения учить умению общаться на изучаемом языке, пусть даже на самом элементарном уровне; заложить основу для дальнейшей коммуникативной деятельности школьников. Одним из эффективных приемов в обучении общению являются ролевые игры, поскольку они приближают речевую деятельность к естественным нормам, помогают развивать навык общения, способствуют эффективной обработке языкового программного материала, обеспечивают практическую направленность обучения, помогают изложить равнодушие, скуку, формализм из учебно-воспитательного процесса в школе.

Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Беговел "Moby Kids KidBike", цвет: розовый.
Беговел - велосипед без педалей - помогает ребенку ощутить всю радость от знакомства с миром скорости и научит быстро и весело освоить
1833 руб
Раздел: Беговелы
скачать реферат Игровые методы обучения лексике английского языка

Описание: рисунок в виде игрового поля с заданиями. Задача учащихся пройти игровое поле, выполняя задания. Бросив кубик, участники говорят без остановки в течение 30 секунд (Приложение 6). Цель: совершенствование лексических речевых навыков в ситуациях устного общения. 4) Ролевая игра «В супермаркете». Описание: преподаватель заготавливает «товар для продажи» в виде карточек с надписями. Задача учащихся – разыграть диалоги от лица покупателя и продавца, используя лексику на карточках (Приложение 7). Цель: развитие лексических речевых навыков в диалоговом общении. Формы и приемы игровых методов были представлены в данной главе таким образом, чтобы отразить их многообразие. Игровые методы были подобраны в соответствии с этапами изучения лексики иностранного языка, на каждом из которых можно применять определенные игровые методики. Глава 3 Методическая разработка по организации урока с игровыми методами обучения лексики в старшей школе Данная методическая разработка была проведена на уроке английского языка в десятых классах гимназии № 146 города Минска.

скачать реферат Институт Гете

В самой Германии 15 институтов Гете знакомят иностранных гостей с языком и культурой страны. Преподаватели применяют коммуникативную методику преподавания. Во время занятий используются групповые и парные формы работы, ролевые игры, проводятся дискуссии и интервью. Обучение на трех основных ступенях: базовой, средней и высшей - предусматривает развитие устной и письменной речи, умения и навыков чтения и восприятия на слух. В необходимом объеме изучается грамматика. Слушатели курсов распределяются по группам в зависимости от первоначального уровня владения немецким языком. Все учебные пособия и материалы обеспечивает Институт Гете. На занятиях учитываются индивидуальные потребности и интересы. Помимо формального изучения языка предоставляется широкая возможность неформального общения на немецком языке. Предлагается разнообразная культурная и развлекательная программа, в том числе посещение компаний и организаций, встречи с гражданами Германии. Институт Гете предлагает также курсы экономического немецкого; специализированные курсы, в том числе для юристов, преподавателей немецкого языка как иностранного, пожилых людей; курсы с углубленным изучением немецкой культуры; интенсивные и суперинтенсивные курсы; курсы для школьников и молодежи от 9 до 20 лет; летние курсы; курсы, готовящие к сдаче экзаменов на Zer ifica Deu sch, Ze rale Mi els ufe prufu g, Ze rale Obers ufe prufu g, Zer ifica Deu sch fur de Beruf, Prufu g Wir schaf sdeu sch I er a io al, Klei es Deu esches Sprachdiplom, GroBes Deu sches Sprachdiplom.

скачать реферат Использование игр на уроках английского языка как одно из условий формирования грамматического навыка у младших школьников

В течение всего урока поддерживалась хорошая дисциплина, учащиеся активно включались в деятельность. Наблюдение показало, что первый этап проходил в более напряженной обстановке, приходилось постоянно настраивать четвероклассников на работу, процесс объяснения новой грамматики затягивался, из-за сложности материала детям становилось скучно и не интересно. После обобщения результатов мы установили, что использование игр на уроках английского языка является одним из эффективных условий формирования грамматического навыка у младших школьников. Мы сделали вывод о том, что лишь систематическое использование грамматических игр будет давать положительный результат. Для большей наглядности результаты сравнительного анализа срезов представлены в виде диаграмм. Заключение В данной выпускной квалификационной работе рассматривается одна из важных проблем, существующих в методике обучения иностранным языкам – это проблема формирования грамматического навыка у младших школьников. Приведенные в данной работе исследования дают нам основание утверждать, что игра является основным приемом формирования грамматического навыка. Одна и та же игра может быть использована на различных этапах урока.

скачать реферат Развитие коммуникативных навыков у младших школьников на уроках английского языка

В УМК «E joy E glish 1,2» предлагаются технологии обучения произносительной, лексической и грамматической сторонам речи, которые подробно описаны в книгах для учителя. В состав каждого из УМК для начальной школы серии «E joy E glish» входят следующие компоненты: 1. Книга для учащегося. 2. Методическое руководство для учителя по использованию учебника (Книга для учителя), в котором описано авторская концепция курса и содержатся рекомендации по обучению основным видам речевой деятельности, а также приводятся общее тематическое планирование, таблица поурочного распределения материала, примерные конспекты занятий и сценарии спектаклей, которые были успешно поставлены и разыграны детьми, изучающими английский язык по серии «E joy E glish». 3. Рабочая тетрадь. 4. Книга для чтения, включенная в учебник «E joy E glish 2» в качестве приложения. 5. Аудиокассета. 6. Сборник песен «Game – So gs» с аудиокассетой, который содержит более сорока аутентичных песен и игр на английском языке. Предлагаемые песни и игры соотносятся с содержанием учебников и могут быть использованы как на уроках, так и при подготовке внеклассных мероприятий.

скачать реферат Развлекательные и познавательные игры на уроках английского языка в младших классах

Это и игра по заранее установленным правилам, где между играющими происходит в том или ином виде своеобразное соревнование. С точки зрения содержания и механизма такой игры на уроке иностранного языка, сюжет игры такого типа определяют правила. По ходу ее они получают словесное оформление. По существу, в каждой игре этого типа мы имеем дело с одним-двумя речевыми образцами, повторяющимися многократно. Поэтому с точки зрения организации словесного материала игра не что иное, как речевое упражнение. С другой стороны, игра представляет собой небольшую ситуацию, построение которой напоминает драматическое произведение со своим сюжетом, конфликтом и действующими лицами. В ходе игры ситуация проигрывается несколько раз и при этом каждый раз в новом варианте. Но вместе с тем ситуация игры – ситуация реальной жизни. Реальность ее определяется основным условием игры – соревнованием. Желание победить мобилизует мысль и энергию играющих, создает атмосферу эмоциональной напряженности. Таким образом, мы рассматриваем игру как ситуативно-вариативное упражнение, где создается возможность для многократного повторения речевого образца в условиях, максимально приближенных к реальному речевому общению с присущими ему признаками – эмоциональностью, спонтанностью, целенаправленностью речевого воздействия. 1. «Роль игры на уроках английского языка в младших классах».

Вспышка для селфи, белая, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Канистра изготовлена из прочного пищевого пластика и предназначена для транспортировки и хранения пищевых жидкостей. Изделие безопасно для
496 руб
Раздел: Баки, канистры
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
скачать реферат Формирования лексических навыков на уроках французского языка

Введение Глава 1 Теоретические основы работы над лексическим строем французского языка 1.1 Понятие лексики, ее роль в обучении иностранным языкам 1.2 Лексические навыки и их место в процессе обучения иностранному языку 1.3 Проблемы формирования лексических навыков у учащихся начальных классов Глава 2. Практические вопросы применения тренировочных и игровых лексических упражнений в обучении французскому языку 2.1 Приемы опережающего введения лексики 2.2 Формирование лексических навыков и устойчивого интереса к иностранному языку у младших школьников через использование игр и игровых моментов на уроке французского языка 2.3 Игры-упражнения на уроках французского языка в начальной школе Заключение Список использованных источников Приложение ВведениеАктуальность исследования. Иностранный язык как предмет, способствующий развитию коммуникативной культуры и расширяющий познавательные возможности учащихся, предлагается изучать на всех ступенях обучения в школе, включая начальную. Признается, что раннее обучение иностранному языку создает условия для ранней коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру, способствует преодолению в дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства общения, приобщает детей к новому социальному опыту за счет расширения проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях семейно-бытового и школьного общения, формирует у учащихся готовность и способность к общению на иностранном языке с учетом их речевых возможностей и потребностей /5/.

скачать реферат Методика обучения чтению на английском языке в средней школе

СодержаниеВведение 1. Обучение чтению на уроке английского языка 2. Чтение как вид речевой деятельности 3. Методика обучения чтению 4. Роль фабульных текстов при обучении чтению 5. Практические рекомендации по использованию фабульных текстов 5.1 Типы упражнений на овладение навыками чтения 5.2 Приемы снятия трудностей при чтении текстов в средней школе Заключение Список использованных источников Введение Как известно, активность в усвоении информации у детей происходит на основе их собственных взглядов и интересов, что является основным средством мотивации учебной деятельности. При этом необходимо учитывать личностную индивидуализацию учеников, соотносить речевые действия с их реальными чувствами, мыслями и интересами. По мере накопления лексических единиц многие дети нуждаются в зрительной опоре т.к. воспринимать только на слух речь крайне трудно. Особенно это касается тех детей, у которых зрительная память развита лучше слуховой памяти. Поэтому так актуально чтение. Чтение является одним из важнейших видов коммуникативно-познавательной деятельности учащихся. Эта деятельность направлена на извлечение информации из письменно фиксированного текста.

скачать реферат Аудирование на основе коммуникативного подхода и его место в развивающем обучении

Оптимальная продолжительность занятий 35—45 минут. Рекомендуемая наполняемость групп не более 16—18 учащихся. Обучение английскому языку по данному УМК может быть организовано в школе, где иностранный язык выступает как равноправный предмет, или же преподается в кружке или группе продленного дня. Пособие может также использоваться для индивидуальных и групповых занятий вне школы. Кроме входящих в комплект компонентов, на занятиях желательно использовать игрушки, картинки, лото, кубики, материал для моделирования. Вместе с тем важно правильно представлять себе особенности детей данного возраста (7—8 лет), для того чтобы грамотно организовать учебно- воспитательный процесс на уроках английского языка. Цели обучения на начальном этапе соотноситься с конечными целями обучения в средней школе. В системе непрерывного систематического образования по предмету обучение в начальной школе рассматривается как первая, начальная ступень. Цели начального этапа могут быть восприняты как ростки, в которых заложено все, что планируется получить на выходе, при условии, что процесс выращивания этих ростков продолжается на протяжении всех лет обучения в школе, и авторы УМК придерживаются этой точки зрения: растут дети, расширяются их потребности общения, открываются новые сферы познания.

скачать реферат Использование Интернет-ресурсов на уроках английского языка

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Московский Педагогический Университет КАФЕДРА методики преподавания иностранного языка Христюк Антон Николаевич студент 4 курса лингвистического факультета КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ - «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Курсовая работа Научный руководитель: - 2001 - СОДЕРЖАНИЕ: 1. . 3 2. Основная часть: 2.1. Новые информационные технологии в обучении английскому языку .5 2.2. Обучение аудированию, чтению, письму с помощью 3. Интернет, как средство коммуникативности .19 2.4. Сайты, развивающие знание английского языка 25 3. Практическая . 28 4. . 40 5. Список . 42 1. Введение В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых информационных технологий в средней школе. Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры школьников, обучение практическому овладению иностранным языком.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.