телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАРазное -30% Товары для детей -30% Образование, учебная литература -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:История отечественного государства и права

Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 года на Беларусі

найти похожие
найти еще

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Сярэдняя школа № 2 імя А. К. Флегантава КАСТРЫЧНІЦКАЯ РЭВАЛЮЦЫ 1917 Г. НА БЕЛАРУСІ Выканаў: Канапелька Дзмітрый Сяргеевіч Вучань 11 класа Уводзіны У савецкай гістарыяграфіі вывучэнне падзей 1917 года адбывалася выключна ў кантэксце Кастрычніцкай рэвалюцыі, то ў сучаснай навуцы мае месца тэндэнцыя да змены акцэнтаў: усведамляецца неабходнасць даследаваць рэвалюцыі ў кантэксце больш маштабнай, глабальнай з'явы Першай сусветнай вайны. Напрыклад, японскі спецыяліст па гісторыі Расіі Харукі Вада разглядае 1917 г. як «комплекс рэвалюцый у эпоху сусветных войн», у які ўключаюцца паралельныя і адносна аўтаномныя «рэвалюцыя буржуазіі і шырокага кола грамадзянскага насельніцтва», «рэвалюцыя рабочых і салдат», «рэвалюцыя сялян» і «рэвалюцыя нацыянальнасцяў»1. У беларускай гістарыяграфіі рэвалюцыя паўстае ў выглядзе спалучэння рознанакіраваных аўтаномных патокаў у даследаванні М.Я. Сяменчыка, хаця аўтар пазбягае падобных канцэптуальных абагульненняў. Сучасныя гісторыкі імкнуцца таксама пераадолець савецкую схему перыядызацыі падзей 1917 г., якая недыялектычна супрацьпастаўляла Лютаўскую - «буржуазна-дэмакратычную» і Кастрычніцкую - «сацыялістычную» рэвалюцыі, штучна рассякаючы ўнутранную сувязь паміж імі. У некаторых публікацыях праводзяцца аналогіі паміж ходам Вялікай Французскай рэвалюцыі XVIII ст. і Вялікай Расійскай рэвалюцыі 1917гг: пасля канстытуцыйных манархістаў (Лафает, Мірабоў францускім варыянце, Мілюкоў і Гучкоў - у расійскім) да ўлады прыйшлі «добранамерныя» рэспубліканцы (жырандысты ў Францыі, Керэнскі, Някрасаў і Цярэшчанка ў Расіі), а калі дзяржаўныя караблі сталі губляць стырно і ветразі, дэзарыентаваныя масы падпалі пад уплыў самых радыкальных пераўтваральнікаў -якабінцаў (Францыя) і бальшавікоў (Расія). Адносна падзей кастрычніка 1917 г. у літаратуры існуе самы шырокі спектр зцэнак: прыход бальшавікоў да ўлады характарызуецца і як «Вялікая Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя», і як «контррэвалюцыйны пераварот, што выкінуў Расію з сусветнай цывілізацыі», і, нарэшце, як «чырвоная смута». Апошняя метафара належыць расійскаму гісторыку У.П. Булдакову - аўтару, можа быць, самай цікавай за апошні час (хоць і не бясспрэчнай) манаграфіі па гісторыі рэвалюцыі2. Канцэпцыя гэтага даследчыка пабудавана з выкарыстаннем метадаў псіхааналізу і розных яго мадыфікацый. Рэвалюцыя паўстае са старонак кнігі як «вывяржэнне першапачатковай дэпраграмаванасці чалавека, які не здабыў здольнасці да годнага існавання», «як буйства калектыўнага безсвядомага», як «шматмерны, агульнарасійскі бунт». Найбольш адэкватнае яго азначэнне - смута, «чырвоная смута», якая была непазбежным вынікам Першай сусветнай вайны. «Чырвоная смута» ставіцца аўтарам у адзін шэраг з іншымі сістэмнымі крызісамі Расійскай дзяржавы: смутай пачатку XVII ст. і «сённяшняй расійскай смутай». Усе гэтыя крызісы, лічыць аўтар, былі запраграмаваны самой расійскай псіхаментальнасцю. Голоўная мэта курсавога праекта прааналізаваць сітуацыю якая склалася ў Расійскай імперыі ў 1917 годзе ў кантэксце да Беларусі. Вулучыць асблівасці рэвалюцыі і зрабіць галоўныя вынікі падзей 1917 года ў адносінах да Беларусі. Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі Падзеі восені 1917 г. у Расіі былі выкліканы эканамічным крызісам і імперыялістычнай вайной, якая ўсё яшчэ працягвалася.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Тайные общества и секты: культовые убийцы, масоны, религиозные союзы и ордена, сатанисты и фанатики

Тут надо подчеркнуть, что «крестьянского батьку» на советской стороне Беларуси многие помнили и даже ждали. Деревня с помощью партизан стремилась отстаивать свои интересы. Экономический авантюризм большевиков, насильственное создание коммун и совхозов, грабёж эти и другие причины заставляли крестьян смотреть в сторону леса. В большевистской России царил голод. Из-за этого у белорусского крестьянина забирали последнее, даже семена. «Товарищи сытые!» так обращался к ограбленным белорусским крестьянам Игуменского уезда нарком продовольствия Адамайтис, который потребовал срочно сдать-непосильный продналог, грозя судом ревтрибунала и тюрьмой. И поэтому не случайно в Игуменском уезде в 1921 году прокатилась широкая волна восстаний. Тут действовали отряды Сергея Павловского, Михаила Жилинского, которые подчинялись «Союзу защиты Родины и Свободы» Б.PСавинкова, зеленодубцы Виктора Замбржицкого, Антона Касинского. В партизанах находилось очень много крестьян. Надо сказать, что шляхта организовала антибольшевистские отряды уже в декабре 1917 года и активно поддерживала мятеж Довбар-Мусницкого

скачать реферат Униатство. Брестская церковная уния 1596 года

На его основании Синодом был издан указ “О принятии греко-униатской церкви в полное и совершенное общение святых православно- кафолических восточныя церкви и в нераздельный состав церкви Всероссийской”. Синоидальный акт был одобрен Николаем I. Униатские епархии были ликвидированы, но переход униатов в православие растянулся до 50-х годов XIX века. Несмотря на политику дискриминации, которую проводило царское правительство и православная церковь, в отношении белорусских униатов, униатская идея сохранилась в народном сознании. После принятия правительством декрета о веротерпимости (17 апреля 1905 года) начался массовый переход православных белорусов, бывших униатов, в католичество. Февральская революция 1917 года тоже вызвала активизацию униатского движения. На территории Западной Беларуси начали возникать униатские общины (в 1932 году тут было 32 униатских прихода). В Западной Беларуси униатские товарищества являлись носителями белорусского национального самосознания (при них существовали школы, драмкружки, издавались журналы на белорусском языке), поэтому польские влисти относились к ним с подозрением и мешали их деятельности.

Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая
Гель "Meine Liebe" для стирки цветных тканей, 800 миллилитров.
Эффективно удаляет грязь, сохраняя цвет вещей, предохраняя одежду от выцветания. Содержит натуральные смягчители, поэтому ткани становятся
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
 Пятый пункт. Межнациональные противоречия в России.

Изучение истории доказывает, что к февралю 1917 года среди русских людей всех социальных слоев от многих заводских рабочих и даже до некоторых членов императорской семьи, «великих князей» (!), господствовало убеждение, что весь строй жизни России должен быть кардинально изменен, и крах империи был встречен массами самых разных людей в Петрограде и Москве с восторженным ликованием. Точно так же за разрушение СССР проголосовали почти все (против были 6 из 196) депутаты Верховного Совета РСФСР, и это разрушение приветствовали стотысячные демонстрации на улицах и площадях Москвы В заключение следует со всей определенностью сказать, что преподнесение всего происшедшего в 1917 и 1991 годах в качестве результата деятельности евреев, во-первых, являет собой предельно «простой», или, выражаясь точно, примитивный ответ на сложнейший вопрос,P ответ, дезориентирующий русских и белорусов, которым адресована книга,P и, во-вторых, неизбежно порождает столь же примитивную противоеврейскую настроенность, хотя, как было показано выше, многие евреи за последние триста лет сыграли весомую позитивную роль в истории России и Беларуси

скачать реферат Церковь и Государство в Республике Беларусь

Белорусский христианско–демократический союз (БХДС) выступает преемником ХДС, созданного в Беларуси в мае 1917 года. Это партия парламентского типа, объединяющая граждан республики для осуществления целей, основанных на общечеловеческих ценностях и идеалах христианской демократии. Сама партия считает себя не светской партией, а светским продолжением церкви. Она не выдвигает ограничений для своих новых членов, но принимает лишь тех, кто разделяет морально–этические заповеди Христа. Следует отметить, что христианских партий быть не должно, ибо партия – это часть, раскол общества, а церковь должна объединять, а не разъединять. Христиане должны действовать как христиане в любой партии по выбору своей совести, а не создавать «христианские» партии. Несмотря на установленный законом запрет участия религиозных организаций в деятельности политических партий и движений, в выборных компаниях, опосредованно это широко практикуется. Кроме того, появилось значительное число конфессионально ориентированных партий и общественно – политических движений, что сделало институт религии существенным фактором общественно – политической жизни страны .

 Удивительная Беларусь. К 600-летнему юбилею Беловежской пущи

Мост через реку Полоту, залитый кровью, стал называться Красным. Частично восстановить Полоцк удалось к 1820 году. В городе возрождались торговля, ремесла. В первой половине XIX века в Беларуси начался стремительный рост городов; население Полоцка достигло 15 000 жителей. Город часто страдал от пожаров в 1837 году сгорело 300 домов, в 1848 году центр города, в 1862 году 1600 домов. К концу XIX века в Полоцке проживало более 20 000 жителей. Работали кадетский корпус, учительская семинария с приготовительным классом и начальной школой, несколько мужских и женских училищ, больница, аптеки, типографии. В городе было полторы тысячи домов, из них 126 каменных. Работали около 300 ремесленных мастерских с тысячей рабочих. К 1910 году Полоцк состоял из 5 частей: Верхний и Нижний замок, центральная часть, южная часть Задвинье, западная часть Заполотье. Город стал развиваться после постройки в 1866 году Рижско-Орловской железной дороги, прошедшей через Полоцк. В ноябре 1917 года в Полоцке установилась Советская власть; сPфевраля по ноябрь 1918 года оккупирован Германией; сPсентября 1919 по май 1920 года левобережье Полоцка было захвачено Польшей

скачать реферат Первый всебелорусский съезд

Отрицательную реакцию вызывали заявления и действия, направленные против России и Советской власти. Так, Народный Секретариат БНР 12 июля принял постановление о прекращении действия декретов Советской власти на территории Беларуси. Таким образом, у БНР не было широкой социальной базы поддержки, что и предопределила ее крах. У БНР полностью отсутствовали все признаки государственности, включая институты власти и управления, денежную систему и т.д. Ее искусственное провозглашение узким кругом лиц олицетворяло лишь надежду на помощь извне — либо Германии, либо других великих держав. Ожидания оказались тщетными. Белорусская Народная Республика (БНР) - белорусское государство, провозглашенное в 1918 году. Лозунг БНР впервые прозвучал в 1917 году, в частности, на Всебелорусском съезде (конгрессе) в Минске. Настроения независимости в белорусском движении в значительной степени были вызваны политикой Временного правительства России, которое не хотело считаться с требованиями белорусских организаций о придании Беларуси статуса автономии в составе Российской демократической федеративной республики, а также политикой Совета Народных Комиссаров России, который вел переговоры с Германией о судьбе Беларуси без участия в них представителей белорусского народа.

скачать реферат Права и свободы человека в различные периоды развития Беларуси

Революционный переворот в России в 1917 году, осуществленный лидерами большевистской, социал-демократической партии во главе с В. И. Лениным. Не внес радикальных изменений в правовое и политическое положение, как граждан России, так и граждан Беларуси. Провозглашенные большевиками принципы демократии, прав и свобод человека по своей сути расходились с марксистской концепцией. Оценивая этот переворот, современные российские исследователи подчеркивают, что социалистический режим, установленный после Великой Октябрьской революции, исторически явился шагом назад, поскольку он отверг главные демократические ценности — индивидуальную свободу, права человека, частную собственность и т.д. В реальности всеобщим правилом социализма стало полное подавление индивидуальности человека, его творчества, отрицание его права на свободу его мыслей и действий. Любые отклонения человека от партийных установок и норм классифицировались как «чуждые социалистическому образу жизни». Преследование и запрещение, какого бы то ни было инакомыслия индивида, было характерно для всего периода социалистического развития всех республик, входящих в состав бывшего Советского Союза.

скачать реферат Жан Батист Валлен Деламот и его творчество

Но казалось, что достройки и перепланировки не прекратятся. Десятки художников и архитекторов годами меняли облик Академии. Не зря: красота порождала красоту. Кустодиев и Левицкий, Айвазовский и Бенуа, Репин - вдохновение посещало их в этих стенах. Жаль, что в 1917 году Императорскую Академию Художеств упразднили. А Высшее художественное училище вскоре стали именовать Институтом пролетарского изобразительного искусства. Красный цвет был объявлен главным на мольберте. За Новую Голландию взялись по-старому. До начала лета администрация Петербурга проведет международный инвестиционно-архитектурный конкурс по освоению территории острова Новая Голландия. Чиновники полагают, что кирпичные склады, возведенные Валлен-Деламотом в конце XVIII века, могут послужить основой для многофункционального музейно-делового комплекса. Местные девелоперы сомневаются в привлекательности этого проекта для себя, но не исключают, что он заинтересует западных инвесторов. Площадь острова Новая Голландия, расположенного в квартале от Мариинского театра, - 7,6 га.

скачать реферат Пистолеты

Запатентованный изобретателем Шмайссером в декабре 1917 года пистолет МП-18 (“машинен пистоле образца 1918 года”) представлял собой продуманную до мелочей конструкцию, которую позже копировали во многих европейских странах. Принцип автоматики был подобен итальянскому, но без замедления отката затвора трением, что позволило упростить устройство оружия. Внешне МП-18 напоминал укороченный карабин, со стволом закрытым металлическим кожухом. Ствольная коробка размещалась в привычной деревянной ложе с традиционным цивьем и прикладом. Барабанный магазин, заимствованный от пистолета “Парабеллум” образца 1917 года, вмещал 32 патрона. Спусковой механизм обеспечивал стрельбу только в автоматическом режиме, поэтому МП-18 оказался весьма расточительным. Его даже приходилось обслуживать стрелком и подносчиком 2384 патронов, который снаряжал и подавал в бою магазины. До конца боевых действий зульская фабрика Бергмана изготовила 17 тыс пистолетов-пулеметов, которые иногда называли его именем, большая часть которых, правда, не успела попасть в действующую армию.

Качели детские "Классик".
Деревянный каркас состоит из брусков. Капроновый шнур надежно соединяет детали качелей между собой. Подвеской является металлическое
343 руб
Раздел: Качели
Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
скачать реферат Бытовые и военные яды

Со середины 1917 года начали широко использовать комбинированные смеси отравляющих веществ, что увеличивало их поражающую способность. В общей сложности на противника воюющие стороны вылили 125 тысяч тонн ядов. Половина из них приходится на Германию. В последний год войны 50% артиллерийских снарядов, выпущенных немцами, были химическими. Результаты химических атак в первую мировую ужасают: погибло 1 миллион 300 тысяч человек, втрое больше стали инвалидами. По ориентировочным оценкам, еще около миллиона человек умерли от последствий отравлений в течение нескольких лет после окончания боевых действий. Потрясенные такими "результатами" в 1925 году все страны подписали Женевский протокол, запрещающий применение химического оружия. Однако остановить "джина", выпущенного из военных химических лабораторий, было уже невозможно. Фашистская Италия в 1936 году решает свои военные проблемы в Абиссинии с помощью 415 тонн кожно- нарывных газов (иприт и люизит) и 263 тонн фосгена. В ходе 19 газовых атак более 15 тысяч абиссинцев от них погибли.

скачать реферат Финляндия

Финляндия попала в сферу влияния Шведской короны в 12-13 веках в период многих Крестовых походов из Швеции на Восток. Финляндия стала герцогством в 16 веке во времена Шведского влияния. В результате Наполеоновских войн поселения Финляндии стали частью России в 1809 году. Были сохранены шведские законы и стране разрешили иметь свою собственную валюту, почтовую и железнодорожную системы. Хельсинки стал столицей в 1812 году (вместо Турку). официальными государственными языками являются финский и шведский. После падения Российской Империи в 1917 году, Финляндия провозгласила свою независимость 6 декабря 1917 года и сегодня Финляндия является процветающей страной с хорошими социальными гарантиями, высоким уровнем жизни и развитыми технологиями. Государственное устройство По форме правления, Финляндия - республика. Законодательная власть осуществляется Парламентом, совместно с Президентом. Парламент состоит из 200 депутатов, представляющих различные политические партии и избираемых прямыми выборами сроком на 4 года. Право голоса имеет каждый гражданин Финляндии, которому исполнилось 18 лет.

скачать реферат Историко-географический анализ изменений политической карты России за прошедшее столетие

Кроме того, Анг­лия рассчитывала на захват у Турции богатых нефтью Месопота­мии и Палестины, на захват которых питала надежду и Германия. Франция хотела вернуть Эльзас и Лотарингию, отнятые у неё Германией в 1871 г., и захватить Саарский бассейн. Россия вступила в войну с Германией и Австро-Венгрией, до­биваясь свободного выхода черноморского флота через Босфор и Дарданеллы в Средиземное море, а также присоединения Галиции и нижнего течения Немана(5). Но как мы знаем, не все страны, участвовавшие в войне, добились своих целей, ради которых они собственно и вступали в войну, в том числе и Россия, которая потерпела поражение(дабы на это есть объективные причины) и не только ничего ни приобрела, а даже наоборот по итогам Брестского мира – потеряла. 15 декабря 1917 года в Брест-Литовске было подписано соглашение о перемирии между Германией и Россией. 22 декабря начались мирные переговоры. Мир был необходим Советскому правительству для того, чтобы наладить и без того сложную внутреннюю обстановку, бросить войска на борьбу с начинавшимся белым движением. 25 декабря российская делегация выступила с требованием заключения мира без аннексий и контрибуции.

скачать реферат Транспортно энергетический комплекс Дальнего Востока

Потребление электроэнергии на душу населения в 1913 году составляло всего 14 кВт-ч в год. Большинство электростанций и заводов электрической промышленности принадлежало иностранным капиталистам (немецким, французским, бельгийским и др.). Почти все энергетическое оборудование ввозилось из-за границы. Ввозилось основное сырье (медь, вольфрам, изолирующие материалы и т.д.), 93% измерительных приборов, 90% электрических ламп, 57,7% машин и аппаратуры. Наиболее ответственные посты в электрохозяйстве занимали иностранные инженеры. В России не было собственной научно-технической и лабораторно-экспериментальной базы. Электрохозяйство было технически отсталым. Средняя мощность электростанций России составляла всего 1,4 тыс. кВт. Мощность самой крупной до революции (до 1917 года) электростанции 1-й Московской - составляла 37 тыс. кВт. На электростанциях еще широко применялись паровые машины, двигатели внутреннего сгорания и локомобили. Иные условия электрификации сложились в СССР. Вначале они были неблагоприятные. За годы первой мировой войны электрохозяйство пришло в окончательный упадок.

скачать реферат Налогообложение прибыли предприятия

Почти за год до Февральской революции, 13 мая 1916 года Совет Министров России утвердил Положение «Об установлении временного налога на прирост прибылей торгово-промышленных предприятий и вознаграждения личных промысловых занятий и о повышении размеров отчислений на погашение стоимости некоторых имуществ при исчислении прибылей, подлежащих обложению процентным сбором». Принятый под грохот пушек Первой мировой войны нормативный акт, в свою очередь носил ярко выраженный чрезвычайный характер. Срок его действия был рассчитан на 1916 и 1917 годы – годы военные. Налогу подлежали: - предприятия, обязанные публично отчитываться о результатах своей финансово-хозяйственной деятельности, а также облагаемые дополнительным промысловым налогом, если их годовая прибыль составляла более 8 % на основой капитал; - подряды и поставки, на которые были получены особые промысловые свидетельства, если совокупность полученных от этих видов деятельности прибылей за 1916-17 годы составила не менее 2000 руб. в год; - лица, входившие по избранию или найму в состав правлений учетных и наблюдательных комитетов и ревизионных комиссий в акционерных предприятиях, а также управляющие этими предприятиями, если полученное ими жалование не менее чем на 500 руб. в год превышали аналогичные выплаты за службу в 1912-13 г.

Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки
Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Адвокатура в РФ

Декрет 2 предписывал создание при местных советах коллегий правозащитников, но он не оговаривал того, какими они должны быть и не обязывал местные советы исполнять его положения. На первом Всероссийском съезде комиссаров юстиции в Москве в апреле 1917 года было принято решение об установлении для правозащитников государственных окладов, разорвавшая таким образом связь материального свойства между адвокатом и его клиентом. Однако остался нерешенным вопрос о том, каким образом полностью содержащийся на окладах адвокатский корпус будет финансироваться из и без того скудной государственной казны. Распад старой правовой системы привел к массовому уходу из адвокатской корпорации. 30 ноября 1918 года ВЦИК принял Положение "О народном суде", которое заменило существовавшие законы о судах и адвокатуре. Коллегии правозащитников заменялись коллегиями с еще более неудобоваримым названием - коллегия обвинителей, защитников и представителей сторон в гражданском процессе. Члены новых коллегий становились государственными служащими на окладе, назначаемыми местными советами, причем размер окладов приравнивался к размерам судей народных судов.

скачать реферат Правоохранительную деятельность и основные задачи адвокатуры

Хотя Министерство Юстиции и установило размеры оплаты услуг, они были необязательны и применялись лишь в случаях разногласий между адвокатом и клиентом. 3 марта 1890 года был принят закон, ограничивающий допуск в адвокатуру евреев. Принятие дискриминирующего евреев закона было тем редким случаем, когда присяжные поверенные не выступили с коллективным протестом против введенного сверху ограничения их полномочий. Сразу после падения старого режима были отменены все ограничения на прием евреев, а 1 июня 1917 года Временное правительство приняло закон, позволяющий заниматься адвокатской практикой женщинам. Смена политической власти в России привела к изменению направления развития адвокатуры. Марксистская теория порвала с вековой традицией, согласно которой на правовую систему налагались этические ограничения. Право стало истолковываться как продолжение политической власти, а правовые институты становились инструментами, которые пролетариат использовал так, как он считал нужным. Каково же было отношение большевиков к адвокатуре? Многие выдающиеся революционеры досконально знали тонкости адвокатской профессии, т.к. практиковала в качестве адвокатов при старом режиме. П. Красиков, Н. Крестинский, П. Стучка, Д. Курский, да и сам Ленин, были до революции членами адвокатуры.

скачать реферат Правовое регулирование государственной службы

Гарантировалась усиленная уголовная охрана от преступлений при исполнении им своих обязанностей, устанавливался особый порядок предания суду самих государственных чиновников. Государственные служащие империи имели установленную форменную одежду, за каждым велся обязательный послужной (формулярный список), увольнение производилось по прошению и так далее. Таким образом можно заключить, что Россия до 1917 года имела детальное законодательство о государственной службе и развитую государственную службу как типовую. При советской власти все это законодательство было отменено. Это было связано прежде всего с идеями быстрого отмирания всякого государства, слома старого государственного аппарата и упразднения всякого чиновничества. При советской власти так и не было принято специального закона о государственной службе, детально регулировалась лишь служба в армии и органах МВД. Служба в государственных органах регулировалась лишь несколькими подзаконными актами. Рядом указов вводились классные чины и ранги в некоторых отраслях, декретом СНК РСФСР в 1922 году были приняты “Временные правила о работе в государственных учреждениях и на предприятиях”, в 1967 году Госкомтруда утвердил Единую номенклатуру должностей служащих и ряд других актов.В материалах XXI съезда КПСС утверждалось, что работа в аппарате вообще перестала быть особой прогрессией.

скачать реферат Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

Затем в ходе реформы 1895-1898 годов Банк приобрел право денежной эмиссии. Накануне первой мировой войны он стал одним из влиятельнейших европейских кредитных учреждений, обладая при этом огромным золотым запасом. История советского государственного банка началась сразу после Октябрьской революции. Согласно Декрету о национализации Банков от 27.12.1917 года, банковское дело объявлялось государственной монополией, а различные банковские учреждения присоединялись к государственному банку, который спустя месяц стал называться Народным банком Российской республики, а позднее - Народным Банком РСФСР. Основной задачей Банка была эмиссия бумажных денег. С осени 1918 года Народный банк стал финансировать народное хозяйство. В 1921 году банк получил название Государственного Банка РСФСР и с этого времени перешел в непосредственное подчинение Народному комитету финансов. Госбанку РСФСР, а с 1923 года – Госбанку СССР было дано монопольное право на проведение операций с валютой и валютными ценностями, а в результате предоставления ему права выпуска в обращение червонцев (банковских билетов в 1923 году) Госбанк превратился в эмиссионный центр.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.