телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Всё для дома -30% Книги -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:История государства и права зарубежных стран

Монетні системи античності

найти похожие
найти еще

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Письмові джерела та археологічні матеріали свідчать про те, що перші монети з'явилися у Лідії – на узбережжі Малої Азії на рубежі VIII і VII ст. до н.е., а дещо пізніше почав карбувати монети аргоський цар Фідон на о. Егіна (є також інші версії про початок карбування монет). Наприкінці VII – на початку VI ст. до н.е. вже багато грецьких міст карбували свої монети. В основу грошово-монетних одиниць були покладені спільні майже для всіх греків вагові одиниці та їх назви: талант, міна, статер, драхма, обол. 1 талант = 60 мінам; 1 міна = 50 статерам; 1 драхма = 6 оболам; 1 обол = 8 халкам; 1 халк = 7 лептам. Талант (аттичний) = 26,196 кг грошового металу; міна = 436,6 г; драхма = 4,37 г; обол = 0,73 г. Талант і міна відігравали роль грошово-лічильних одиниць, а засобами обігу (монетами) стали статер, драхма, обол і кратні їм, не вище від 10 драхми. Відрізняють два типи грецьких монетних систем – системи, побудовані на статері, і системи, основною грошовою одиницею яких була драхма. Монетні системи, для яких основним металом було золото або електр, переважно базувалися на статері, а «срібні» монетні системи – на драхмі. Монетні системи, побудовані на електрі та золоті. (Додаток А5) . Найстарішою монетною системою вважається мілетська (від м. Мілет) VII – поч. V ст. до н.е. Назва стосується електрових монет іонійського узбережжя (в Малій Азії), яке перебувало під владою лідійських царів. Статер за цією системою важив близько 14,25 г. На лицевому боці найбільш ранніх монет бачимо примітивні заглиблення замість зображення, пізніше – ім'я царя і зображення голови лева. На зворотному боці чітке зображення відсутнє, є лише сліди від металевого стержня у формі трьох втиснутих прямокутників. Поряд з статерами виготовлялись їх половинки, але частіше – треті частини (тріте), шості (гекте), дванадцяті (гемігекте), а пізніше також інші частини із знаменниками, кратними 12, аж до 1/96. Після невдалого повстання союзних грецьких міст Малої Азії проти Персії 494 р. до н.е. і зруйнування персами Мілета ця система занепала, хоч малоазійське електрове карбування тривало й далі. Майже паралельно з мілетськими статерами в обігу були значно важчі статери – фокейської системи (назва від м. Фокея), масою понад 16 г (VII – 30-ті роки IV ст. до н.е.). На лицевому боці цих монет був зображений тюлень, грецька назва якого відповідала назві міста. За цією системою карбувалися електрові статери м. Кізік, т.зв. кізікіни, які відігравали важливу роль у грошовому обігу Малої Азії і всієї Греції. Вони мали неабияке значення як засіб великих платежів у торгівельних операціях і нагромадження багатства. В середині V ст. до н.е. монетний двір м. Кізік став немовби філією афінського монетного двору для карбування електрових монет. І лише золоті монети Олександра Македонського витіснили їх з грошових ринків. К статера, в м. Кізік карбувалися ще гекте ( частина) і дрібніші частини статера. Кізікіни були поширені не тільки у басейні Егейського; Мармурового морів, а й у Македонії, Фрак басейні Чорного моря, зокрема м. Ольвія. Ці монети знаходять на півдні України.

В Англії першу спробу карбувати золотий пенні вагою 2,93 г, що дорівнював 20 срібним пенні, здійснював Генріх III у 1257 році. Майже одночасно з флоринами почали карбувати ноблі (у перекладі –»благородні») вагою 9 г золота. Ноблі карбували до 1619 року. В Європі ноблі були предметом масового наслідування. У XVI ст. їх карбували у Нідерландах, Росії, у XVII ст. – Данії. У 1526 році карбували золоті крони, а у 1633-му на зміну кроні розпочато карбування гінеї (золота монета вагою 8,47 г, карбована із золота, привезеного з Гвінеї).З відновленням у XIII ст. масового золотого карбування в Європі відновилася епоха біметалізму (Додаток А9) . П'ятий період (початок XVI – XIX ст.) – період талера. У XV ст. відбувається процес псування гроша. Тому у грошовому господарстві у другій половині XV – початок XVI століть розпочалось карбування нової грошової одиниці під назвою «талер». Однією з причин його появи в грошовому обігу були великі масштаби торговельної діяльності, а також період великих географічних відкриттів (через пограбування нових територій в Європу поширилася велика кількість дорогоцінних металів). Талер (нім. aler, від назви міста Ioachims al) – велика срібна монета, еквівалент золотого гульдена (дуката), відома спочатку під назвою гульденгріш або гульдинер. Карбування монет цього типу розпочав у 1484 р. ерцгерцог Тіролю Сигізмунд (1439-1496). Маса монети дорівнювала одній унції і становила 31,83 г (29,232 г чистого срібла) металу 937,5-ї проби. Перші талер карбувалися у невеликій кількості. У зв'язку з тим, що монета початково мала однакову вартість із золотим гульденом (60 крейцерів) її називали гульденгрош (нім. Gulde grosche ), або гульдинер (нім. Guldi er). Причиною появи великої повноцінної срібної монети було знецінення розмінних монетних номіналів, які перебували на ринку до цього часу, і потреба ринку у крупній срібній монеті. Зростання видобутку срібла в Європі (Тіроль, Чехія, Саксонія) і вдосконалення техніки карбування монет дали можливість приступити до випуску великої монети, яка залишалася стандартом для європейських срібних монет протягом чотирьохсот років. Наступну спробу запровадити в обіг срібну монету за вартістю рівну золотому гульдену було здійснено у Саксонії. Герцог Фрідріх III (1486-1525) разом з братами Альбертом та Йоганом 1500 р. запровадив гульденгрошен, що містив 27,41 г чистого срібла. Тираж цих монет був значно більшим, і вони відіграли певну роль на грошовому ринку. Граф Стефан Шлік разом із 7 братами, використовуючи багаті поклади срібла, коло 1518 р. (в спеціальній літературі наводяться й інші дати початку емісії) започаткував у міоахімсталь широкомасштабне карбування срібних гульденів (гульденгрошенів) за саксонською монетною стопою. З 1525 р. їх почали називати іоахімсталерами, а згодом просто талер, які випускав граф Шлік, відомі також під назвою шлікталери (нім. Schlich aler). Виробництво цих монет швидко зростало, 1528 р. їх було випущено 2,25 млн. штук. За зразком саксонських гульденів розпочалась емісія талера в інших німецьких державах, наприклад, 1518 р. у графстві Мансфельд, м.Ейслебен. Монетна реформа, пов'язана із поширенням талера, швидко охопила всю Німеччину і проводилась під контролем імператора. У 1524 р. Карл V (1519-1556) у м.

Деяка стабілізація в римській грошовій справі відбулася за Костянтина І. Від 314 р. він запровадив у західній половині імперії, а від 324 р. по всій імперії карбування золотого соліда масою 4,4 г (1/72 фунта), який став основною монетою і лічильною одиницею всієї держави. Крім соліда, карбувалися його половинки – семіси і треті частини – тріенси (треміси). Із срібла за часів Костянтина карбувалися міліарісій, що за цінністю дорівнював 1/1000 золотого фунта, і сіліква = 1/1728 фунта. Пізніше, зокрема у Візантії, сіліква була покладена в основу грошової лічби . Монетні системи доби середньовіччя і Нового часу Карбування монет за доби середньовіччя і Нових часів дослідники поділяють на шість основних етапів (періодів). Перший період – період варварського карбування. Хронологічно охоплює V – середину VIII століть нашої ери і найбільшого поширення набуло в королівствах Лангобардів, франків, державі англосаксів. В основі грошового обігу цих земель – пізньоримські або ранньовізантійські монетні випуски (карбування із золота). Емісії їх були незначні, оскільки більше значення вони відігравали у політиці, аніж в економіці. Закінчення першого періоду характеризується зростанням хаосу в європейських державах. А це вимагало впорядкування грошових відносин, яке відбулося у другому періоді. Другий період (середина VIII – X ст.) – період каролінзького денарія. Монетна справа в державі Каролінгів регламентувалася окремими статтями Вернонського (755 p.), Мантуанського (781 p.), Франкфуртського, Тюнвільського (805 р.) капітулярів Піпіна Короткого (751 – 768) та Карла Великого (768 – 814). Основною монетою, згідно з Вернонським капітулярієм, була золота монета, розмінною – срібна. За Мантуанським капітулярієм, вага денарія (як основної грошової одиниці) збільшилась до 3,3 г. Тюнвільський капітулярій (805 р.) регламентував діяльність монетних дворів. Єдині правила і норми щодо зовнішнього оформлення монет запроваджено з прийняттям Пїїрського едикту. З того часу всіх монетарів на аверсі було зобов'язано вміщувати королівську монограму, на реверсі – зображення хреста, навколо якого – назву місця карбування монет. Карл II надавав право монетної регалії духовним феодалам – містам Безансону, Діжону, Суасону. Каролінзька династія правила до 987 року у Франції, у Німеччині – до 911-го. Третій період (X – середина XIII ст.) – період феодального динарія. У Х – XI століттях формуються нові економічні відносини. Існує необхідність обміну між містом і селом. Дальшого розвитку набуває внутрішній ринок. У різних державах Європи (Чехія, Німеччина, Словаччина, Англія) протягом IX – XII ст. виявлено великі поклади срібла, що, безумовно, сприяло розвитку монетної справи. В Англії, наприклад, перші монети було відкарбовано королем Едгаром (957 – 976). На той час в Англії було 80 монетних дворів. У Німеччині королем після Каролінзької династії став Конрад І, який започаткував карбування пфенінга, який згодом перетворився у регіональну одиницю. У Франції після династії Каролінгів править Каппетінська династія (X – XIII ст.). На території Франції основною монетою був динарій – деньє (срібло, вага – 1,2 - 1,3 г) .

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Процесс тамплиеров

Серебряный турский грош, который должен был в 1303 г. равняться (по стоимости) 9 денье, а при Людовике IX стоил 12 денье или 1 су, в итоге стал стоить 2 су 2 денье (т. е. 26 денье)113. В мае 1295 г. в королевском ордонансе разъяснялось, что король вынужден был выпустить такие деньги, «в которых, возможно, несколько не хватает веса, не тот состав сплава и не полностью соблюдаются прочие условия, которые обычно соблюдали наши предшественники»114. Монархия в качестве дебитора несомненно выигрывала, однако же в качестве сборщика налогов начала проигрывать. Турский грош, в 1295 году стоивший 1 су, к 1305 г. стал стоить 3 су115. Поэтому в июне 1306 г. король как ни в чем не бывало объявил, что возвращается к монетной системе Людовика Святого и что с 8 сентября ослабевший турский грош будет стоить столько, сколько ему полагается. Одним-единственным ордонансом деньги, циркулирующие в королевстве, были обесценены на две трети. В Париже вспыхнули волнения. По словам хрониста Жана Сен-Викторского, «жители Парижа, особенно бедняки и простолюдины, снимающие жилье, в результате утроения платы за него подняли бунт сперва против владельцев домов, а потом и против короля»116

скачать реферат Эволюция денег и природа современных кредитно-бумажных денег

Ко второму типу монетных систем следует отнести: Эгинскую, Эфбейскую (Аттика и Афины), Коринфскую системы , распространенные до IV в до н.э. Вышеупомянутые монетные системы были основными в Греции и эллинистических странах. Кроме них , существовал ряд других систем: Финикийская, Абдерская, Хоисская, Родосская ec . Кроме электровых , золотых и серебряных монет в Древней Греции чеканились медные монеты халк и лепта. К античным принадлежит и римская монетная система. 2.2 Римская империя Первые римские монеты (большие литые кружочки из меди и бронзы) были изготовлены около 338 г. до н.э. на основе принятой в Риме и средней Италии торговой системы веса. Она весила полный римский фунт (272,88 г) и носила название асс. После начала чеканки (269 г. до н.э.) асс "похудел" до 54,59 г. С тех пор все римское монетное дело базировалось на единой основе. солид, весом 4,55г, которой стал основной счетной единицей государства. 3. Деньги в средние века Рассмотрим развитие денег в период с падения Римской империи до эпохи Возрождения.

Ящик "Профи", 25 литров.
Ящик хозяйственный "Профи" из цветного пластика. Размер: 410х295х312 мм. Объем: 25 литров.
416 руб
Раздел: Более 10 литров
Набор фломастеров (36 цветов).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук. Возраст: от 3 лет.
396 руб
Раздел: Более 24 цветов
Комплект в кроватку Polini "Я и моя мама" (7 предметов, 140х70 см).
Комплект из 7 предметов Polini Я и моя мама рассчитан на детскую кроватку со спальным ложе размером 140х70 см. Европейский дизайн и
5735 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
 Энциклопедический словарь

Ему же принадлежит идея применения гальванического тока для взрыва мин и инициатива устройства литографии при министерстве иностранных дел. В 1886 г. праздновалось столетие со дня рождения Ш., а в 1900 г. последовало Высочайшее повеление о постановке памятника Ш. в С.-Петербурге. Ср. "Исторический Вестник" (1886); "Сборник распоряжений по главному управлению почт и телеграфов" (1886). Шиллинг (нем. Schilling, англ. Shilling) - старогерманская монетная единица = 12 пфеннингам. Название Ш. происходит от древнегерманского слова Scellan=schallen = звучать. Ценность Ш. с течением времени понижалась. Пред введением в Германии современной монетной системы в Гамбурге, Любеке и Мекленбурге обращались под именем Ш. мелкие разменные монеты разной ценности. В Великобритании Ш. равняется 1/20 фунта = приблизительно немецкой марке. Шинкель (Карл-Фридрих Schinkel) - знаменитый немецкий архитектор и живописец, родился 13 марта 1781 г., в Нейруппине (в Бранденбургской провинции), где его отец был супер-интендантом; начал свое образование в тамошней гимназии; потеряв отца, в 1795 году переселился в Берлин и стал учиться у архитектора Давида Гилли, а когда его не стало, поступил в ученики к его сыну, Фридриху

скачать реферат Деньги

Помните слово «рубль»? Наконец, появляются монеты. 2. Античные деньги Монеты впервые появились в Лидии и Древней Греции (о. Эгина) 8-7 в до н. э. Появляясь в развитых государствах, монеты быстро распространялись на соседние варварские племена, потом все далее и далее. В Древней Руси имели хождение римские и греческие золотые монеты. Для того, чтобы яснее представить себе картину распространения монет, посмотрим, кто заселял мир в те времена. 2.1 Греция Уже в VII-VI веках до н.э. большинство городов Греции чеканили монеты. В основу денежно-монетных единиц легли общие почти для всех греков весовые единицы и их названия: талант, мина, статер, драхма, обол. Талант и мина играли роль весовых единиц, а средством обращения (монетами) стали статер, драхма, обол и кратные им монеты не выше 10 драхм. Следует различать два типа греческих монетных систем: основанные на статере - системы, для которых основным металлом было золото или электр, и на драхме - «серебряные» монетные системы. К первой системе относится Милетсткая ( по имени города Милет) VII-V вв. до н. э., Фокейская (г. Фокей) VII-IV вв до н.э. и Персидская (Малая Азия) VI-IVвв до н.э. (до вытеснения их монетами Александра Македонского).

 Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей (Отдел 1-2)

Доносчики освобождались от наказания, хотя бы и не доказали справедливости своего доноса. Опыт скоро показал, что такая мера не прекращала злоупотреблений; напротив, фискалы, пользуясь своим положением, сами дозволяли себе злоупотребления и попадались. Система доносов только способствовала дальнейшей деморализации народа; подобными мерами можно скрепить взаимную государственную связь, но всегда в ущерб связи общественной. С учреждением сената ратуша хотя не была уничтожена, но потеряла свое прежнее значение, и власть губернаторов стала простираться на торговое сословие. Губернаторам было отдано ямское дело, а ямской приказ был упразднен. На них же возложено было отыскание металлических руд, и особый существовавший до сих пор приказ рудных дел был уничтожен. С целью преобразования монетной системы учреждено особое место, так называемая купецкая палата. Все, у кого были старые деньги, должны были сносить их в купецкую палату и обменивать их на новые. В купецкой палате сидело двое поставленных на монетном дворе, а к ним присоединялись выборные из гостиной сотни по одному человеку, обязанные клеймить все серебряные и золотые изделия и преследовать тех, которые станут продавать эти изделия без пробы

скачать реферат Исторический опыт реформаторской деятельности самодержавия в первой половине XIX в.

И последнее, где проявил себя в этот период (до 1812 года) государственный гений Сперанского, — область финансовой и торговой политики. К 1809 году в силу различных причин (бесконечные войны, неумелое управление и хозяйствование) положение российских финансов было поистине бедственным. Расходы (230 млн. рублей) превышали доходы (125 млн. рублей) почти вдвое. Источник для покрытия дефицита министерство финансов видело в выпуске все новых и новых ассигнаций. В 1809 году ассигнационный долг простирался уже до 577 млн. рублей. Но невежество руководителей финансовой политики было таково, что они даже не понимали — ассигнация есть долговой знак государства. Напротив, «бумажки» считали деньгами. В ноябре 1809 года Александр повелел Сперанскому составить определенный и твердый план финансов. Менее чем через два месяца план был готов. В работе над планом оздоровления финансовой системы страны Сперанский опирался на идеи Адама Смита и, прежде всего на его исследование «О богатстве народов». Большую помощь ему оказали два выдающихся государственных ума того времени — М. А. Балугьянский и Н. С. Мордвинов. План Сперанского — Балугьянского — Мордвинова заключался в следующем: 1) изъять из обращения ассигнации и образовать капитал для их погашения; 2) перейти к твердому устройству монетной системы; 3) установить равновесие между расходами и доходами; 4) всячески способствовать развитию торговли.

скачать реферат Финансы и торговля в Древнем Египте

Но все это богатство шло лишь в царские кладовые и сокровищницы богов. Египетские труженики не могли и думать о том, чтобы купить для себя продукты. Их существование полностью зависело от воли хозяев. Все население, от самых высокопоставленных людей до беднейших слоев безжалостно облагалось налогом. Возникает вопрос: как египтяне, не имея монетной системы, собирали эти налоги? С крестьянами и землевладельцами все было просто - они отдавали часть своего урожая, скот и одежду, которую изготовляли их жены и дочери. Но как взымались налоги с многочисленной армии писцов и чиновников? Эти люди обладали богатствами и могуществом благодаря дарам царя, то есть государства. В обмен за свои услуги высокопоставленный чиновник мог получить в знак уважения и почета прекрасную “виллу”, изящную повозку, роскошную лодку, много рабов, не считая скота, продуктов питания, вина и одежды. Неудобства, с точки зрения чиновника, заключалось в том, что все эти подарки были записаны на его имя. Когда сборщик налогов оценивал имущество, он всегда мог подсчитать состояние конкретного человека и взять с него соответствующий налог.

скачать реферат Возикновение денег

Эмиссия бумажных денег была главной, но не единственной причиной падения курса ассигнаций. Также влияла война, состояние внешней торговли, приращение или уменьшение доходов и круга обращения ассигнаций. Падение биржевого курса ассигнаций повлекло за собой падение курса медной монеты по отношению к серебру, несмотря на то, что содержание ее осталось прежнее и рыночная цена на медь повышалась. Данные за 1786-1796 гг. свидетельствуют о полном совпадении курса ассигнаций с курсом медной монеты. Засилие ассигнаций в денежном обращении, сопровождавшееся резким понижением их курса, вело к расстройству денежного обращения, инфляции, росту цен на товары, что крайне отрицательно сказывалось на состоянии экономики, положении народа и доходах самой казны. 1.6. Денежная система в первой половине XIX века. К началу XIX века российские финансы находились в довольно затруднительном положении. Появлялись даже проекты реорганизации монетной системы, исходившие из идеи девальвации монеты. Однако некоторое улучшение в состоянии российской внешней торговли в первые годы нового столетия вызвало повышение курса ассигнаций, несмотря на постоянный выпуск дополнительных бумажных денег.

скачать реферат Появление европейцев на юге Африки

В первые годы аннексии колонии из Англии приехало сюда большое количество людей, английская буржуазия решила твердо основаться на этом месте, и, опираясь на Капскую колонию вести дальнейшее колониальное расширение территорий. Очень скоро буры убедились, что английские завоеватели никак не хотят считаться с их интересами и традициями. Прерогативы английских колониальных властей в Капстаде были усилены, а роль местных органов управления уменьшилась. В колонии была введена британская монетная система, которая ударила по кошелькам буров, имевших голландские гульдены. В 1823 г. В Капстаде впервые была создана торговая биржа, при помощи которой английский капитал подчинил своему непосредственному контролю рынки и всю экономическую жизнь колонии в собственных интересах. Наконец, чтобы утвердить свое господство англичане увеличили контингенты своих войск и полиции за счет наемников-готтентотов. Самовластные буры, привыкшие считать себя хозяевами завоеванной ими страны, пришли в бешенство, когда увидели, что должны подчиняться готтентотскому “капскому корпусу” и готтентотской полиции.

Фломастеры "Connector. Балерина", 45 предметов.
Подарочный набор фломастеров. В упаковке: 33 фломастера Connector, 10 клипов для соединения, 2 карточки для раскрашивания.
1162 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок
Фигурка новогодняя "Олень" большой (30 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 23х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 31 см. - длина: 30 см. - толщина: 0,7 мм. Размер
550 руб
Раздел: Прочие фигурки
скачать реферат Изменение политической и социальной структуры Древнего Рима в 1-2 веках н.э.

Тема: Трансформация социально-политической структуры Римского государства на рубеже I-II в. н. э. Ведение В I-II вв. н. э. народы Средиземноморья впервые в истории оказались в пределах одной огромной державы - Римской империи. Границы между отдельными государствами, обращенными в римские провинции, были уничтожены, монетные системы до некоторой степени унифицированы, войны и морской разбой прекращены. Создались условия, благоприятствовавшие установлению экономических и культурных связей между различными областями Средиземноморья, прогрессу сельского хозяйства, ремесел, строительного дела, внешней и внутренней торговли. В составе Римской средиземноморской империи оказались народности и племена. стоявшие на различных ступенях социально-экономического развития. Египет, Сирия. Малая Азия. Балканская Греция и Македония еще до римского завоевания достигли высокого экономического и культурного уровня, зрелых форм рабовладения. Население стран Западного Средиземноморья - иберы и кельты (галлы) Пиренейского полуострова и Транзальпинской Галлии, ливийцы, нумидийцы и другие народности Северной Африки, паннонцы, иллирийцы, мезы придунайских областей – находилось еще на стадии разложения общинного строя или раннеклассовых отношений и было более отсталым, чем завоевавшие их римляне.

скачать реферат Реформы Петра 1

На них же было возложено отыскание металлических руд, и особый существовавший до сих пор приказ рудных дел был уничтожен. С целью преобразования монетной системы учреждено особое место, так называемая купецкая палата». В 1718 г. были ликвидированы старые приказы и взамен их введены коллегии. Было учреждено всего 11 коллегий: 1) Коллегия "чужестранных дел"; 2) Коллегия военных дел; 3) Адмиралтейств-коллегия (по военно-морским делам); 4) Камер-коллегия (ведавшая сбором государственных доходов); 5) Штатс- коллегия (ведавшая государственными расходами); 6)Ревизион-коллегия; 7) Берг-коллегия (ведавшая горной промышленностью): 8) Мануфактур-коллегия (ведавшая всей остальной промышленностью); 9) Коммерц-коллегия (ведавшая торговлей). Несколько позднее были учреждены Вотчинная коллегия, которая ведала делами Поместного приказа, и Юстиц-коллегия. На смену прежнему, весьма хаотичному приказному управлению, пришли новые центральные учреждения отраслевого типа. Во главе каждой коллегии стоял президент, при нем вице-президент, несколько коллежских советников и асессоров. В каждой коллегии была канцелярия во главе с коллежским асессором и архивариусом.

скачать реферат Социальные традиции в русской культуре. Корни традиции

Следует отметить, что одномоментного крещения Руси при Св.Владимире в 988-989 гг. не было. Начало процесса христианизации Руси относится к 1-11 вв. н.э. (Северное Причерноморье), а с конца Х в. уже вся Русь становится страной христианской культуры. В-четвертых: экономически. Единая монетная система действовала на всей территории Древней Руси. Кроме того, ее пронизывали транзитные торговые пути (Днепровский транзит — путь из варяг в греки — общеизвестен, но в 1970-х гг. было окончательно доказано, что Волжский транзит древнее и мощнее; были и менее значительные транзиты, например, Западно-Двинский). В-пятых: юридически. Русь представляла собой единое правовое пространство, в котором действовали "Правда русская" и "Мерило праведное". В-шестых: династически. Русь была объединена единой для всех династией Рюриковичей. Как бы ни враждовали князья, какие бы усобицы ни устраивали, официальная форма дипломатического обращения князя к князю "брат" сохранялась. Однако Домонгольская Русь никогда не была объединена политически и не имела общей столицы, ибо политическая мысль того времени не допускала статуса князя над князем.

скачать реферат Билеты по истории психологии

Спиноза поэтому связан с самой насущной, самой острой злобой дня современной психологии эмоций. Проблемы Спинозы ждут своего решения, без которого невозможен завтрашний день нашей психологии". Готфрид-Вильгельм Лейбниц: проблема бессознательного. Отец Г.-В. Лейбница (1646-1716) был профессором философии в Лейпцигском университете. Еще в школе Лейбниц решил, что и его жизнь будет посвящена науке. Лейбниц обладал энциклопедическими знаниями. Наряду с математически ми исследованиями (он открыл дифференциальное и интегральное исчисление) он участвовал в мероприятиях по улучшению горной промышленности, интересовался теорией денег и монетной системой, а также историей Брауншвейгской династии. Он организовал Академию наук в Берлине. Именно к нему обращался Петр 1 с просьбой возглавить Российскую Академию наук. Значительное место в научных интересах Лейбница занимали и философские вопросы, прежде всего теория познания., Как и Спиноза, он выступал за целостный подход к человеку. Однако у него было иное мнение о единстве телесного и психического. В основе этого единства, по мнению Лейбница, лежит духовное начало. Мир состоит из бесчисленного множества монад (от греч. "монос" – единое). Каждая из них "психична" и наделена способностью воспринимать все, что происходит во Вселенной.

скачать реферат Философия Древнего мира

В этом плане мы лишь частичка этого универсума, хотя и уникальная по своим возможностям. В системе античного мышления природа понималась, как подвижное, изменяющееся целое, и в этом смысле человек не столько противопоставлялся природе, сколько воспринимался как одна из его частей. У античных философов, как мы знаем, понятием космоса по существу охватывалась вся доступная человеческому понятию природа. При этом космос противопоставлялся хаосу - он трактовался как нечто не только всеобъемлющее, но и организованное, закономерное и совершенное. Идеалом считалась жизнь в согласии с природой. Совершенно другое понимание природы сложилось в средневековой христианской культуре. Здесь, окружающая человека природа рассматривалась как нечто сотворенное богом и более низкое, чем сам человек, поскольку только он в процессе творения был наделен Божьим началом - душой. Более того, природа нередко понималась как источник зла, который нужно преодолеть или подчинить, а жизнь человека при этом выступала как творение Божественного начала - души с греховным природным началом - телом.

Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское
Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки
скачать реферат Философия и социология

Стенные росписи, темы войны и охоты. Частная собственность, начало товарного обмена. Рабы жили на плату за труд; монетная система. Законопослушание. Знаменит тот, кто отличился на войне, его делали тираном. Каждый нормальный гражданин - собственник. Если у тебя нет собственности и ты живешь на плату за труд - ты раб. Философия, математика, астрономия, большое количество праздников. Сенат - место где сходятся аристократия и народ (demos). Курсовая стоимость монет золотых и серебренных. Демократия, верховный совет и т.д. Билет №3 Платон как философ Платон (427-347 до н.э.) - выдающийся философ древней Греции. Платон родился на о. Эгина вблизи Афин. Его отец Аристон происходил из рода последнего царя Аттики Кодра. Настоящее имя Платон - Аристокл. По преданию Платоном его стал звать Сократ. “Платон” - в переводе с греческого - широкоплечий или толстый. В молодости он много занимался спортом. Сильнейшее влияние на Платона оказал Сократ, после знакомства с которым Платон уничтожил свои поэтические произведения и всю жизнь посвятил философии. Он много путешествовал, побывал в Египте, Южной Италии, на Сицилии.

скачать реферат Главные стадии развития человечества и эпохи всемирной истории

Эти социоры не просто получили возможность миновать, как любили у нас говорить, все стадии, которые лежали между теми, на которых они находились, и капиталистической. Для них, и в этом вся суть дела, стало невозможным не миновать все эти ступени. Таким образом, когда человечество в лице группы передовых социоисторических организмов достигло капитализма, то все остальные магистральные стадии стали пройденными не только для этих, но в принципе и для всех прочих обществ, не исключая и первобытных. Уже давно модным стало критиковать европоцентризм. В этой критике есть определенная доля истины. Но в целом европоцентристский подход к всемирной истории последних трех тысячелетий существования человечества совершенно оправдан. Если в Ш-II тысячелетиях до н.э. центр мирового исторического развития находился на Ближнем Востоке, где образовалась первая в истории человечества мировая система - политарная, то, начиная с VIII в. до н.э., магистральная линия развития человечества идет через Европу. Именно там все это время находился и перемещался центр мирового исторического развития, там последовательно сменились остальные три мировые системы - античная, феодальная и капиталистическая.

скачать реферат Нумизматика СССР

Перевод всей советской монетной системы на новые материалы осуществлялся постепенно. Чеканка серебряных рублей прекратилась в 1924 году, полтинников – 1927 году, монет достоинством в 10, 15, и 20 копеек – в 1931 году. Три последних номинала с датой «1931» выпущены в обращение в незначительных количествах и сейчас относятся к самым редким советским монетам. В 1931 году в производство был запущен новый тип монет из никеля. Рисунки их сторон разработал А. Ф. Васютинский. На лицевой стороне 10, 15, и 20 копеек был изображен рабочий с молотом в руке. Он придерживал щит с обозначением номинала. Впервые на советских монетах появилось полное наименование нашего государства – « Союз Советских Социалистических Республик ». На гербовой стороне был помещён лозунг « Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». А на месте которое раньше занимала надпись « СССР», появилась черта. Перегруженность монетного поля элементами оформления – рисунками, надписями, линейными круговыми ободками – создавала трудности для производства. В результате тип 1931 года продержался всего до 1935 года. В 1935 году рисунок обеих сторон 10, 15, и 20 копеек был упрощён. Однако лицевая сторона сохраняла перегруженность мелкими деталями.

скачать реферат Денежные реформы в России: история и современность

В некоторых письменных памятниках рубль называется рублевой гривенкой, и вот почему. Предполагают, что рублевая гривенка изготовлялась так: отливался узкий длинный слиток серебра, а затем зубилом рубился на части ( гривны, весом приблизительно в 200 граммов. Эти гривны и назывались рублевыми или рублями. В то время рубль равнялся 10 гривнам кун. Отсюда и пошла русская десятичная монетная система, которая существует и сейчас: 1 рубль = 10 гривенникам; 1 гривенник = 10 копейкам. Такая система очень удобна для счета. Ее заимствовали у нас многие другие страны. В США она введена только в конце XVIII века. Деля рублевую гривенку на две части, получили полтины, на четыре ( четвертаки. Франки, марки, доллары, кроны, лиры, рупии, песо ( деньги с таким названием существуют в нескольких странах, рубль ( только у нас. Это русская денежная единица. 4 Копейные деньги Из рубля делали мелкие монеты ( деньги. Для этого рублевую гривенку вытягивали в проволоку, рубили на мелкие куски, каждый из них расплющивали и чеканили монету. В Москве из рубля изготовляли 200 денег, в Новгороде ( 216.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.